czech republic

Transkript

czech republic
Predator
F3AI STUNT
Potensky
R
CZECH REPUBLIC
Hi!
What do you
need
Ahoj!
Co k tomu
potøebujete
Všechny fotografie v návodu
jsou dostupné na WWW.Potensky.cz
On the WWW.Potensky.cz are all photos
from briefing book.
1
1.5
2
12 -15
mm
Potensky Styro,
Odorless CA glue
lepicí páska
hinge tape
LA tmel
contact glue
6-10 cell
Potensky
C
E
A
A
B
B
C
C
Kit including
Obsahuje stavebnice
POT 30W
Controller
7A
3-4g
motor
C
E
+
5 4 3 2 1
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
battery
_
35
FM
Potensky
35.200
MHz
80
(mm)
ARC
3x W60 nebo (or)
3x MS026 nebo ( or)
3 x Tiny Servo 1118
35.200
MHz
80
Potensky
35
FM
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
C
E
5 4 3 2 1
2S340 mAh
2S300 mAh
LiPoly
20 g
R
3.5g
Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC
tel: (420) 272 767 916 , 241 402 178 fax: (420) 272 76 7916
WWW.POTENSKY.CZ
Køídlo
Wing
1
2
LA
10 min. poèkat
10 min. wait
3
4
STYRO
AKTIVATOR
STYRO
Uhlíkový pás 3 x 0,5
Carbon strap 3 x 0,5
5
6
7
8
Výškovka
Elevator
2
12 -15
mm
lepicí páska
hinge tape
3
4
LA
10 min. poèkat
10 min. wait
Trup
Fuselage
1
2
10 min. poèkat
10 min. wait
LA
3
4
10 min. poèkat
10 min. wait
LA
5
6
7
8
LA
10 min. poèkat
10 min. wait
9
10
11
12
13
14
LA
10 min. poèkat
10 min. wait
STYR
O
O
STYR
15
16
LA
10 min. poèkat
10 min. wait
lepicí páska
hinge tape
lepicí páska
hinge tape
17
18
19
20
21
22
12 -15
mm
12 -15
mm
O
STYR
RO
STY
23
24
Uhlíkový drát f
1,5
Carbon wire f
1,5
1
f
4x
21
14
1
f
225
5
25
26
f
1
5
STYRO
f
1
27
28
29
30
STYRO
Podvozek
Landing gear
Uhlíkový drát f
2
Carbon wire f
2
2x
1
205
2
f
1.5
15
O
STYR
0
11
f
2
3
4
5
6
Uhlíkový drát f
1.5
Carbon wire f
1.5
STYRO
f
2
7
8
9
10
STYRO
Motor
Potpron
POT 30W
POT 30W
EPP
1
2
3
4
LA
EPP
10 min. poèkat
10 min. wait
Potpron
O
STYR
5
6
7
8
Serva
Servos
POT 30W
POT 30W
STYRO
POT 30W
Kevlar 5,2Kg
POT 30W
POT 30W
1
2
3
4
5
6
8
100
7
POT 30W
POT 30W
f
1,5
STYRO
POT 30W
POT 30W
STYRO
Kevlar 5,2Kg
9
10
RO
STY
Uhlíkový drát f
1
Carbon wire f
1
POT 30W
2x
155
11
12
Uhlíkový drát f
1
Carbon wire f
1
2x
5 5
STYRO
13
14
80
Pot
ensk
y
POT 30W
35
F
M
S
M
P
I
A
C
S
R
I
O
N
T
G
S
L
Y
E
S
C
T
O
N
E
M
V
E
R
S
5
I
O
N
4
3
2
1
C
E
POT 30W
Bužírka
Plastic tube
15
16
Uhlíkový drát f
1
Carbon wire f
1
80
Pot
ensk
y
35
F
M
2x
S
M
P
I
A
C
S
R
I
O
N
T
G
S
L
Y
E
S
C
T
O
N
E
M
V
E
R
S
5
I
O
N
4
3
2
1
C
E
35.200
MHz
80
140
POT 30W
Potensky
35
FM
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
C
E
5 4 3 2 1
17
18
19
20
STYRO
Øezací plán
Cut up plan
Uhlíkový drát f
1
Carbon wire f
1
Uhlíkový drát f
2
Carbon wire f
2
155
155
205
140
14 0
205
Uhlíkový drát f
1,5
Carbon wire f
1,5
225
2 25
180
225
225
180
35.200
MHz
35
80
5 4 3 2 1
C
E
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
FM
35
Motor
5 4 3 2 1
C
E
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
FM
Výškovka
Elevator
Potensky
80% exp. !!!
35.200
MHz
80
80
5 4 3 2 1
C
E
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
FM
35
Potensky
35.200
MHz
80
Køidélka
Ailerons
35o
35o
5 4 3 2 1
C
E
S
I
N
G
L
E
C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
S
U
P
E
R
P
I
C
O
S
M
A
R
T
FM
35
Potensky
35.200
MHz
Potensky
Vysílaè Graupner
Graupner transmitter
40 o
70% exp. !!!
40 o
50% exp. !!!
Smìrovka
Rudder
Potensky
6-10 cell
Controller
7A
motor
_
battery
C
C
B
B
A
E
C
A
o
+
o
0 /0
2S300mAh
100
CG
antena
POT 30W
POT 30W
Napájení.......................2-3 LiPoly
Nebo.................6 až 10 NiCd/NiMH
Proud (2 LiPoly).........................6A
Otáèky ...........................7200/min
Vrtule ................................A
8"/4"
Max. úèinnost(10.5V, 4.5A)........78%
Max.trvalý proud......................7A
Pøedstih (doporuèený)..............15 o
Pøedstih (maximální)................22 o
Hmotnost motoru.....................17 g
Hmotnost lože........................1.5g
Baterie 2x 340mAh(LiPoly)........20 g
POT 30 W
Power supply.................2 -3 LiPoly
Or......................6 to 10 NiCd/NiMH
Current (2 LiPoly)......................6A
RPM... ..........................7200/min
PROP .................................A
8"/4"
Max. efficiency(10.5V,4.5A)......78%
Max. current..............................7A
o
Advance (recommended)...........15
o
Advance (maximal).....................22
Motor weight... .........................17g
Collar weight............................1.5g
Battery 2 x 340mAh (LiPoly).......20g
Propeller 8"/4"
temperature: 11oC presure: 1011hPa
Pull (N)
6
5
4
3
2
1
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
RPM (nt/min)
POT 30 W with 8"/4"propeller
RPM
n/min
10000
9000
8000
7000
6000
6000
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
0
0
0
0
2
2
4
4
6
6
U (V)
(V)
U
8
8
10
10
12
12

Podobné dokumenty

acrobat - park flyer

acrobat - park flyer Christen Eagle ACROBAT - PARK FLYER Potensky

Více

czech republic

czech republic Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC

Více

Stáhnout

Stáhnout ě okolí 22oC Přiř teplotě 60 Rv=0,2789ohmu U=7,4V k=1200 50 nv=1950 ot/V tk=2,3 oC/W

Více

acrobat - park flyer

acrobat - park flyer Hi! What do you need

Více

Ara 1 - Potensky

Ara 1 - Potensky Hi! What do you need

Více

park flyer

park flyer Hi! What do you need

Více

r# A gEI f,a#s€-e$ : +E agg E€ s_

r# A gEI f,a#s€-e$ : +E agg E€ s_ x K : - = l e E i E F r - " o 6J -4H Eo r ,r o ' XX " . * - . l O + . . ^ ; - ; a e . s- Více

ČESKY

ČESKY Vyjmìte pùvodní VF modul z vašeho vysílaèe a dle orientace konektoru zasuòte modul DUPLEX TF nebo TG namísto pùvodního. Do krabièky modulu našroubujte anténu, která je souèástí balení Tx. Instalace...

Více