acrobat - park flyer

Transkript

acrobat - park flyer
Uzi
XL
ACROBAT - PARK FLYER
Potensky
R
CZECH REPUBLIC
Hi!
What do you
need
Ahoj!
Co k tomu
potřebujete
Všechny fotografie v návodu
jsou dostupné na WWW.Potensky.cz
On the WWW.Potensky.cz are all photos
from briefing book.
2
5
Potensky Styro,
Odorless CA glue
Purex,
Polyuretan glue
(Pro-Bond)
LA tmel
contact glue
6-10 cell
Potensky
CE A
motor
CE
Controller
12 A
3 x HS 50
A
B
B
C
C
Kit including
Obsahuje stavebnice
POT 80 W
+
1 2 3 4 5
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
battery
_
Potensky
35
FM
SMART
(mm)
ARC
Potensky
35
FM
SMART
NANO SYSTEM
SINGLE CONVERSION
CE
1 2 3 4 5
3S1000 mAh
LiPoly
75 g
R
6g
Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC
tel: (420) 272 76 7916 , 41 40 2178 fax: (420) 272 76 7916
WWW.POTENSKY.CZ
Trup
Fuselage
STYRO
Styropor
1
2
3
4
40
Cu drát f 1.5 mm
Cu wire f 1.5 mm
17
LA
10 min wait
5
6
5
LA
Směrovka
Rudder
XL
10 min. počkat
10 min. wait
7
LA
8
XL XL XL
10 min. počkat
10 min. wait
XL XL XL
Potensky
Potensky
Potensky
Potensky
Uzi
Uzi
XL
9
10
XL
XL
o
o
100 C, (209 F)
Silon-Iron
11
12
STYRO
XL
XL
13
LA
Výškovka
Elevator
14
10 min. počkat
10 min. wait
XL XL XL
XL XL XL
Potensky
Potensky
Potensky
Potensky
Uzi
Uzi
o
1
2
3
4
o
100 C, (209 F)
Silon-Iron
5
6
STYRO
STYRO
7
8
LA
XL
XL
10 min. počkat
10 min. wait
XL
9
10
LA
XL
STYRO
XL
10 min. počkat
10 min. wait
12
11
STYRO
XL
XL
13
14
STYRO
15
16
1
2
3
4
Křídlo
Wing
LA
STYRO
10 min. počkat
10 min. wait
o
o
100 C, (209 F)
Silon-Iron
XL XL XL
XL XL XL
Potensky
Potensky
Potensky
Potensky
Uzi
Uzi
100oC, (209oF)
Silon-Iron
XL
L
X
5
Uzi
STYRO
6
7
XL
XL
XL
LA
10 min. počkat
10 min. wait
8
9
X
L
X
L
X
L
LA
10 min. počkat
10 min. wait
10
11
RO
STY
Uhlíkový drát f 1
Carbon wire f 1
4x
155
12
13
Uhlíkový drát f 1,5
Carbon wire f 1,5
XL
STYRO
21
4x
5
70
14
XL
15
XL
16
17
STYRO
XL
XL
19
18
STYRO
L
X
XL
XL
45
2 30
20
20
Uzi
60
Uzi
25
20
21
L
X
Uhlíkový drát f 1,5
Carbon wire f 1,5
XL
Uzi
2x
f1
80
22
23
L
X
L
X
STYRO
XL
XL
25
24
L
X
Uhlíkový drát f 1
Carbon wire f 1
XL
4x
275
f1
26
27
STYRO
L
X
L
XL
Uzi
f1
29
30
Křidélka
Ailerons
XL
STYRO
X
L
Uhlíkový drát f 1
Carbon wire f 1
Uzi
2x
135
1
2
STYRO
3
4
5
6
1
2
STYRO
STYRO
Podvozek
Landing gear
L
X
L
X
XL
XL
Uzi
PUREX
X
L
PUREX
Uzi
4
3
XL
Uzi
STYRO
5
Uhlíkový drát f 1
Carbon wire f 1
6
7
8
9
10
LA
10 min wait
XL XL XL
Potensky
L
X
L
X
XL XL XL
Uzi
zi
Uzi
Potensky
XL
XL
Uzi
Uzi
ot
P
y
sk
en
11
12
1
2
POT 80W
Motor
Vysílač Graupner
Graupner transmitter
Křidélka
Ailerons
L
X
60% exp. !!!
L
X
XL
XL
35o
Uzi
Uzi
CE
35o
ky
ns
ote
1 2 3 4 5
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
Potensky
35
FM
SMART
P
P
ote
y
nsk
35 o
35 o
Směrovka
Rudder
XL
XL
Uzi
Uzi
Motor
P
ote
nsk
y
CE
1 2 3 4 5
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
Potensky
35
FM
SMART
1 2 3 4 5
CE
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
Potensky
P
35
FM
SMART
+35o
L
X
L
X
Výškovka
Elevator
ky
ns
ote
-35o
File Safe
Směrovka
Rudder
o
L
X
0
XL
+15
o
Výškovka
Elevator
Uzi
Motor OFF
0
P
Řezací plán
Cut up plan
e
ot
ns
o
0
o
ky
Křidélka
Ailerons
Uhlíkový drát f 1
Carbon wire f 1
155
155
135
Uhlíkový drát f 1,5
Carbon wire f 1,5
275
275
70
70
70
70
80
80
POT 80W
Napájení.......................2-3 LiPoly
Nebo.................6 až 10 NiCd/NiMH
Proud (3 LiPoly)........................8A
Otáčky ...........................7300/min
Vrtule ..........................Æ 225/105F
Max. účinnost(12V, 4.6A).........82%
Max.trvalý proud.......................9A
Předstih (doporučený)..............15 o
Hmotnost motoru....................34 g
Hmotnost lože..........................3g
Baterie 3x 1000mAh(LiPoly).....75 g
POT 80 W
Power supply.................2 -3 LiPoly
Or......................6 to 10 NiCd/NiMH
Current (3 LiPoly)......................8A
RPM... ..........................7300/min
PROP .........................Æ225/105F
Max. efficiency(12V,4.6A).........82%
Max. current..............................9A
o
Advance (recommended)...........15
Motor weight... .........................34g
Collar weight..............................3g
Battery 3 x 1000mAh (LiPoly).....75 g
REGULÁTOR - TECHNICKÉ PODMÍNKY
Napájecí napětí.............................2 až 3 LiPoly
Nebo...................................6 až 10 NiCd/NiMH
Stabilizované výstupní napětí...............5V ; 5W
Krátkodobě.........................20W- 5s , 10W - 30s
Spínaný proud trvalý ...................................12 A
5 sekund .....................................................15 A
Hmotnost bez kabelů ....................................6 g
Hmotnost s kabely.......................................12 g
Rozměry ....................................25 x 22 x 6 mm
o
Rozsah provozních teplot....................0 + 40 C
CONTROLLER - SPECIFICATIONS
Supply voltage................................2 to 3 LiPoly
Or.........................................6 to 10 NiCd/NiMH
Stabilized entry voltage.........................5V ; 5W
For....................................20W-5s,for 10W-10s
Constant starting current............................12 A
For 5 seconds.............................................15 A
Weight without the cables .............................6 g
Weight with cables.......................................12g
Size............................................25 x 22 x 6 mm
Operating temperature range...........0 to + 40oC
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne
prodeje za těchto podmínek:
WARRANTY CONDITIONS
The product is guaranteed to perform satisfactorily
for the period of 24 months from the date of
purchase provided the following conditions are
met:
1. Zařízení bylo provozováno na dovolené napětí
2. Zařízení nebylo mechanicky poškozeno ani jinak
upravováno
3. Zařízení bylo provozováno dle pokynů v návodu
Záruka se nevztahuje na případy poškození
způsobeného:
násilným mechanickým poškozením
chemickými přípravky
neodbornou manipulací
jakýmkoliv zásahem do regulátoru (pájení, výměna
součástek,výměna vodičů atd.)
přepólováním
odpojením napájení při běhu motoru
přetížením větším počtem článků než je
specifikováno
zkratem na výstupu
přetížením výstupu BEC
vodou
vyšší mocí (blesk)
vyjmutím z plastového obalu
ustřižením konektorů
1.The controller was operated at the recommended
voltage
2. The controller is free of physical damage and has
not been tinkered with or modified in any way
whatsoever
3. The controller was operated in keeping with the
instructions set forth in this Manual
Guarantee does not cover the folloving cause of
damage:
crasch damage
damage from chemical or other substances
non-professional alteration
interferance with working parts,controller
soldering,conductor exchange,component
exchange
change of polarity
disconnection from power supply when motor is
running
using more cells that specified causing overload
output short way
BEC overland
damage caused by water, or lightening
removal of controller from plastic protection cover
cutting of connectors
Programování regulátoru (základní nastavení )
Controller Programming (basic set )
Parametr
Parameter
Přímo
Directli
1
Volba módu programování Další parametr
A Choice
of programing mode Next parameter
Brzda
Brake
Akcelerace
C Acceleration
D Předstih
Advance
aku.
E Typ
Accu. type
plynu
F Křivka
Throttle curve
BEC
G Napětí
BEC voltage
Směr otáčení
H Direction
of gyration
B
2
FULL
mód
160 ms
Střední
Middle brake
290 ms
Další parametr Automatický
Next parameter Automatic
Další parametr
Next parameter NiCd , NiMH
Ostrá
Sharp brake
410 ms
5o
660 ms
10o
LiIon, LiPol
2 články (cells)
15o
LiIon, LiPol
3 články(cells)
Další parametr
Next parameter
Další parametr
Next parameter
5V
9V
Konec programování
End of programing
Směr 1
Direction 1
Směr 2
Direction 2
Doporučené nastavení
, Recommended set
Příklad - Sample 10
1
5
BASIC
mód
Další parametr Bez brzdy
Next parameter Without brake
Další parametr
Next parameter
4
3
pí
p
19
pí
p
motor
nmin
pí
p
n1/2
nmin
11
Potensky
A
B
B
C
C
motor
n1/2
nmin
motor
nmax
C
parametr
12
n1/2
10o
nmin
21
pí
p
pí
p
POT 80 W
POT 80 W
pí
p
motor
pí
p
pí
p
nmax
3
20
POT 80 W
CE A
nmin
pí
p
POT 80 W
6-10 cell
POT 80 W
_
Controller
12 A
motor
battery
+
n1/2
pí
p
pí
p
ON
POT 80 W
motor
nmax
Další parametr
Next parameter
POT 80 W
CE
Potensky
10 sekund čekat
10 second wait
1 2 3 4 5
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
2
35
FM
SMART
nmax
pí
p
POT 80 W
n1/2
POT 80 W
nmax
ON
pí
p
pí
p
motor
motor
motor
nmin
13
n1/2
nmin
nmin
8
pí
p
n1/2
nmin
bez brzdy
without brake
POT 80 W
n1/2
nmax
pí
p
pí
p
n1/2
POT 80 W
POT 80 W
H
nmin
Konec
End
27
OFF
+
motor
nmax
n1/2
nmin
18
nmin
pí
p
motor
POT 80 W
motor
nmin
5
o
pí
p
pí
p
26
motor
n1/2
Další parametr
Next parameter
E až H
parametr
E right to H
17
nmax
nmin
25
pí
p
pí
p
nmax
n1/2
automat
POT 80 W
9
POT 80 W
pí
p
POT 80 W
nmin
D
pí
p
motor
n1/2
motor
nmax
POT 80 W
nmax
pí
p
nmax
pí
p
pí
p
pí
p
motor
B
parametr
nmin
24
parametr
POT 80 W
motor
n1/2
nmin
16
pí
p
nmax
n1/2
n1/2
Další parametr
Next parameter
pí
p
motor
nmax
Další parametr
Next parameter
7
nmin
motor
nmax
15
POT 80 W
motor
nmax
n1/2
pí
p
POT 80 W
pí
p
pí
p
pí
p
15o
nmin
23
POT 80 W
POT 80 W
nmax
6
pí
p
pí
p
motor
nmin
n1/2
pí
p
Potensky
n1/2
motor
nmax
nmin
14
pí
p
motor
n1/2
Controller
12 A
6-10 cell
Potensky
CE A
A
B
B
C
C
POT 80 W
nmax
pí
p
pí
p
CE
FULL
mód
5
nmax
POT 80 W
motor
nmin
POT 80 W
n1/2
nmin
22
pí
p
POT 80 W
motor
n1/2
motor
pí
p
pí
p
nmax
160 ms
1 2 3 4 5
4
n1/2
SINGLE CONVERSION
nmax
NANO SYSTEM
A
parametr
nmax
35
FM
SMART
nmin
_
n1/2
battery
nmax

Podobné dokumenty

UZI X 1 - Potensky

UZI X 1 - Potensky Size............................................25 x 22 x 6 mm o Operating temperature range...........0 to + 40 C

Více

park flyer

park flyer Size............................................25 x 22 x 6 mm o Operating temperature range...........0 to + 40 C

Více

Ara 1 - Potensky

Ara 1 - Potensky Size............................................32 x 26 x 6 mm o Operating temperature range............0 to + 40 C

Více

czech republic

czech republic Predator F3AI STUNT Potensky

Více

acrobat - park flyer

acrobat - park flyer Christen Eagle ACROBAT - PARK FLYER Potensky

Více

czech republic

czech republic Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC

Více

Stáhnout

Stáhnout ě okolí 22oC Přiř teplotě 60 Rv=0,2789ohmu U=7,4V k=1200 50 nv=1950 ot/V tk=2,3 oC/W

Více

obkladačský bulletin

obkladačský bulletin 15. Dopis s modrým pruhem můţete najít ve schránce Datové schránky 16. Výdaje na provoz kanceláře ve vlastním domku 17. Schönox Hexománie - kilo za kila Prodejní akce Ceresit 18. Seznam členů cechu

Více