podzim 2010 - Obec Tlučná

Komentáře

Transkript

podzim 2010 - Obec Tlučná
Světoznámá Tlučná
Hasiči skládali slavnostní slib
Kde ve světě znají naši obec?
Pokusme se zjistit, kolik cizinců navštívilo Tlučnou.
26. června 2010 se v prostorách hasičské zbrojnice
uskutečnila přísaha dle vzoru prvního SDH v Tlučné.
Podzim 2010
číslo 3.
Vydává Obecní úřad v Tlučné
zdarma
povoleno MK ČR E 12277
Učení nebo mučení?
Foto: Václav Volf
Od září nastoupili do základní školy v Tlučné
noví prvňáčci. Ať se jim daří.
Tlucenský
zpravodaj
zprávy z radnice
17. zasedání Zastupitelstva obce Tlucná
konané dne 16. 9. 2010 v zasedací místnosti obecního úradu
Zastupitelstvo obce schválilo:
V. VI a VII. úpravu
rozpoctu obce Tlucná pro rok 2010
Provedení výmeny vodicu
verejného osvetlení v ulicích
P a n k r á c k á , Ty r š o v a a
Ceskoslovenské armády
Výmenu verejného
osvetlení (staré drevené sloupy a
vedení) v sídlišti od cp. 413
ZVEMA k cp. 485 (u stadionu TJ
Tlucná) a to vcetne stožáru.
Odhadované náklady této akce
ciní cca 150 tis. Kc. Realizace
bude v prubehu roku 2011
Provedení opravy
živicného povrchu komunikace v
ulici V Rybníckách a to od cp. 413
ZVEMA po čp. 478 firmou HT
Stavby Tlučná
Úplné znění usnesení
o b e c n í h o
zastupitelstva je k
dispozici na úřední
desce OÚ a na
obecních webových
stránkách.
Připravil Ing. Václav Vítek
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010
Na základě zákona č. 491/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky Ministerstva vnitra č.
59/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Starosta obce Tlučná
oznamuje
- počet vymezení a číslo volebních
okrsků
Okrsek 1 - část obce severně od trati
ČD - od křižovatky u kapličky
směrem na Nýřany
Volební místo: místnost ve velké
budově základní školy, Školní 69,
Tlučná, tel. 377931135
Foto Václav Volf
Plán společenských akcí II. pololetí 2010
Říjen
15. - 16.10.2010 Volby do zastupitelstva obce
16.10.2010 Mistrovství ČR RTV psů
23.10.2010 Drakiáda
Listopad
Ustavující jednání nového zastupitelstva
Prosinec
4.12.2010 Výroční členská schůze SPCCH Tlučná - Mikuláš
4.12.2010 Mikuláš pro děti - Restaurace Na Hřišti Tlučná
11.12.2010 Výroční valná hromada SDH Tlučná
Jednotlivé akce budou plakátovány před termíny konání
Okrsek 2 - část obce jižně od trati
ČD - ve směru na obec Líně a dále část
od křižovatky u kapličky směrem na
obec Vejprnice
Volební místo: místnost v hasičské
zbrojnici, náves Svobody 23, Tlučná,
Volby do
zastupitelstva obce
2010 se uskuteční:
v pátek 15. října 2010
od 14 hodin do
22 hodin
v sobotu 16. října
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Nové
knihy
BELETRIE
Ondráčková, I. - Spokojená blbka
Burger, L. - Oddělej se a zaplatím!
Leante, L - Pamatuj, že tě mám rád
Dvořák, O. - Kacířská královna
Hůlová, P. - Strážci občanského dobra
White, N. - Žil jsem mezi malomocnými
Joyce, K. - Zabijte je všechny
Lanczová, L. - Milenky a hříšníci
Roberts, N. - Nebe mé lásky
Whitton, H. - Eliška Přemyslovna
Deaver, J. - Příští oběti
Fielding, J. - Ještě mě nezabíjej
Boučková, T. - Boží a jiná muka
Massie, E. - Tudorovci III.
Březinová, I. - Držkou na rohožce
Kessler, L. - Únik do Říše
MLÁDEŽ BELETRIE
Steklač, V. - Pekelná třída magnetický
mobil
Disney, W. - Jak se Púovi zdálo
o slonisku
Svěrák, J. - Kuky se vrací
Ježáčková, J. - O červeném autíčku
Uebeov, I. - Povídky o upírech
Funkeov, C. - Příšerky a jejich historky
Färber, W. - Příhody malého kouzelníka
s anglickým a českým textem
Färber, W. - Příhody malého kouzelníka
- s německým a českým textem
Färber, W. - Příhody malého poníka
s anglickým a českým textem
Färber, W. - Příhody malého poníka
s německým a českým textem
NAUČNÁ
Diamond, J. - Mrzutý muž, vím, jak na
něj!
Brýdová, M. - 100 a jedna bytová
dekorace
Rooney, A. - Velká kniha o počítačích
Stott, C. - Největší intergalaktický
průvodce vesmírem
Hoňková, I. - Nepálená keramika pro
děti
Orsáková, Š. - Kudy z nudy
David, P. - 1000 divů Čech, Moravy a
Slezska
Plch, M. - Kam v ČR za vlaky a vláčky
Pohlreich, Z. - Prostřeno bez servítků
Lane, D. - Do srdce mafie
Dienstbier, Z. - Hirošima a zrod
atomového věku
Bauer, J. - České princezny na
evropských trůnech
Kohoutová, Z. - Vladimír Dlouhý
Morgan, P. - Tajemství svobodných
zednářů
Tomsová, K. - Petr Muk
Gifford, C. - 10 vůdců
KNIHOVNICE DOPORUČUJE
ÚNIK DO ŘÍŠE
Napsal: Leo KESSLER
Děj knihy se odehrává v roce 1943.
Popisuje únik německé ponorky v
Černém moři poté co potopila chloubu
sovětské flotily bitevní loď Stalin.
Informace ze
základní školy
V září 2010 uvítal ředitel základní
školy v Tlučné Mgr. Karel Rada 25
nových prvňáčků. Slavnostního aktu se
zúčastnila i třídní učitelka paní Vendula
Křížová a žáci posledního ročníku,
předali kytičku každému prvňáčkovi.
Ta k é d o š l o k e z m ě n á m
v pedagogickém sboru.
Na zástup za paní učitelku
Markétu Kunstovou - rodičovská
dovolená - začala vyučovat paní učitelka
Zuzana Štruncová. Do mateřské školy
nově nastoupila sedmá učitelka paní Olga
Vítová.
Informoval Mgr. Karel Rada
a Václav Volf
Srdečně zve do knihovny
Vlasta Pospíšilová
Místní knihovna dále nabízí využití
Internetu zdarma
pro všechny obyvatele Tlučné
v otevírací době knihovny.
Foto Václav Volf
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na
Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP 2010
Veletrh se uskuteční v termínu
od 21. do 23. 10. 2010 v Domě kultury Inwest-K v Plzni.
Zveme občany Vaší obce a ostatní na 6. ročník této významné události v
cestovním ruchu, kde má každý účastník možnost získat zdarma
informace o novinkách pro turisty, nasbírat si různé propagační
materiály, předměty a mapy, zhlédnout zajímavý program, ochutnat
místní produkty, zúčastnit se soutěží o zajímavé ceny a načerpat
inspiraci pro svou dovolenou nebo výlet.
Bližší informace:
Bc. Irena Matoušková - Referent na úseku cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 259, mobil: 733 698 604
e-mail: [email protected]
http://www.plzensky-kraj.cz, www.turisturaj.cz
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Zprávy z hasičské zbrojnice
Výlet do Litoměřic
Akce, při které
jsme nemohli chybět, se
konala 11. a 12. června v
Litoměřicích. Proběhl
zde již pátý ročník
celorepublikového
setkání hasičstva s
mezinárodní účastí. Tato
akce probíhá jednou za tři roky. Výstava
obsahuje techniku od nejstarší až po tu
super moderní. Nechybí ani uniformy z
dřívějších let, slavnostní prapory a různé
hasičské relikvie. V průvodu techniky a
hasičů nechyběl ani náš slavnostní prapor,
který byl, tak jako jiné prapory,
dekorován stuhou, která bude připomínat
naši účast na této akci.
105 let a hasiči
Při založení našeho sboru před
105-ti lety členové složili hasičský slib.
Této skutečnosti jsme využili a v rámci
oslav se výbor SDH rozhodl hasičský slib
obnovit. Následovaly přípravy, které měl
v režii starosta sboru Josef Filip a velitel
Jan Čermák. Termín oslav byl určen na
26.6.2010 v den tlučenské pouti. První
část oslav začala v 10 hodin výstřelem z
hasičského děla.
Nástup jednotek a slavnostních
praporů sledovala z pódia, které bylo
zhotoveno pracovní četou OÚ, řada
pozvaných hostů, které přivítal starosta
sboru Josef Filip. Ten vyzval zasloužilého
hasiče Lubomíra Filipa k přečtení
hasičského slibu. Následovala hymna a
výstřely z hasičského děla. Zasloužilý
hasič pan Lubomír Filip v doprovodu
mladého hasiče Jana Bednáře předal
jednotkám a hostům pamětní list, který
zhotovil pan Václav Volf.
Jako ocenění Rada obce udělila
sboru stuhu, která bude připomínat 105.
výročí SDH a obnovení hasičského slibu.
Další uznání, kterého se nám
dostalo z rukou starosty KSH Plzeňského
kraje pana Josefa Černého a starostky
OSH Plzeň sever paní Aleny Foldové,
byla medaile Sv. Floriána a čestná stuha
OSH PS k praporu. K tomu, aby se v této
záslužné práci pokračovalo na závěr
požehnal nastoupeným jednotkám pastor
České evangelické luteránské církve
Ing. Petr Krákora.
Po skončení slavnostního aktu
následovalo příjemné posezení za
poslechu hudby vojenského orchestru 35.
pěšího pluku z Plzně. Ten byl vystřídán ve
14 hodin známou a velmi oblíbenou
kapelou „Nýřaňanka“, která pod vedením
Jaroslava Brabence se zpěvačkou
Vlaďkou Tolarovou vyhrávala k poslechu
a tanci až do 20 hodin. Počasí nám
přálo,občerstvení bylo dost, takže
spokojenost byla všeobecná.
Jen pro zajímavost
3. a 4. července se po pěti letech
konal již 4. sjezd SH ČMS, na kterém
bylo přítomno 377 delegátů, kteří
zastupovali téměř osm tisíc SDH a 340
tisíc členů SH ČMS z celé České
republiky. Plzeňský kraj je čtvrtým
největším co do počtu členů SH ČMS.
Sjezd se konal v Ostravě v areálu
Vysoké školy báňské v nové aule této
vysoké školy. Organizačně náročná
celostátní akce byla velmi dobře
připravena, ubytování a stravování bylo
zajištěno v komplexu vysoké školy.
Sjezdu se jako významní hosté
zúčastnili genmjr. Ing. Miroslav Štěpán,
náměstek ministra vnitra pro vnitřní
bezpečnost Ing. Jaroslav Salivar, zástupci
dobrovolných hasičů ze Slovenska,
Polska, Saska a Chorvatska.
Požár v Nýřanech
Dne 19.7. 2010 v 00.26.02 hodin
byl naší jednotce vyhlášen požární
poplach na hořící budovu v Nýřanech,
ulice Havířská č.p. 177. Na místo události
jsme vyjeli s CAS 32 T 815 a DA 8 A 30 v
celkovém počtu 1+8. Jednalo se o požár
střechy řadového domu. Na příkaz
velitele zásahu naše jednotka zajistila
doplňování vody do cisterny a společně s
hasiči z Nýřan jsme zasahovali na střeše
domu. S pomocí elektrocentrály jsme
osvětlovali požárem zasažené střechy a
podíleli jsme se na rozebírání střešní
konstrukce. Během zásahu byla pomocí
naší cisterny zajištěna dálková kyvadlová
doprava vody z nadzemního hydrantu,
který je umístěn v prostoru PAME AUTO
– Nýřany. Na základnu se jednotka vrátila
19.7.2010 v 5.35 hodin.
2.9. vyjela jednotka na likvidaci
sršního hnízda v domu Na Bažantnici.
Bylo nutné provést částečnou demontáž
střešního podhledu a prostřednictvím
motorového vysavače a 2 ks chemického
přípravku BIOLIT hnízdo zlikvidovat.
Mlýnský pohár
Stelzendorf - Německo
V pátek 9.7.2010 se družstvo
mužů a žen společně se svým
doprovodem vydali na cestu do německé
obce Stelzendorf. Konal se zde již 13.
ročník soutěže "O mlýnský pohár". Po
velice vřelém přijetí a ubytování jsme
společně poseděli v družné debatě s
německými kamarády. V sobotu úderem
10 hodiny byla soutěž zahájena a celá
probíhala za obrovského vedra, proto
troška osvěžení přišla všem k duhu.
Bohužel musíme konstatovat, že se
našemu družstvu mužů vůbec nedařilo.
Přesto jim patří poděkování za výdrž.
Naše děvčata i přes veškeré nesnáze
nakonec obsadila 3.místo.
Stará, přesto užitečná
Jedná se o ruční koňskou
stříkačku, kterou si naše soutěžní
družstva vyzkoušela 14.8.2010 při
hasičské soutěži v Lochousicích. K
naplnění terče vodou z místního rybníka
pomocí stříkačky – koňky bylo nutné
provést štafetu a šplh po provaze. Obě
naše družstva, ženy i muži, skončila
svorně na 3. místě.
Pouť a
hasičská soutěž
Každý rok si hasiči z Nové Vsi na
pouť pozvou soutěžní družstva, aby pro
své občany připravili šou v podobě
hasičského útoku s vodou. V letošním
roce se tato akce konala 28.8. a sjelo se
zde 12 družstev mužů a 7 družstev žen. I
naše družstva byla přítomna. Umístění
sice nic moc, muži 10. a ženy 6. místo, ale
hlavní je utužování přátelství mezi sbory.
Foto Zbyněk Příchovský
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Memoriál R. Homolky
Již XII. ročník memoriálu se konal
4.9. v prostoru hasičské zbrojnice. Krásné
počasí přivítalo 12 družstev, z toho 4
družstva žen. Přítomna byla i dcera pana
Homolky paní Vlasta Jarošová. Soutěž v
netradičním požárním útoku byla
zakončena tajnou disciplínou, která se
opravdu povedla. Z každého družstva byl
vybrán jeden soutěžící. Jeho úkolem bylo
na povel rozhodčího opustit lehátko,
doběhnout k věšáku, nasadit si přilbu,
opasek a rukavice, prolézt rourou, dále se
desetkrát otočit okolo trubky. Po
doběhnutí do cíle se posadit na židli a
čekat na výsledný čas. Ten kdo nepřišel,
udělal velkou chybu. Občerstvení bylo
připraveno a za přispění sponzorů každé
družstvo obdrželo hodnotné ceny. Celou
akci vtipně komentoval velitel sboru Jan
Čermák.
U mužů první místo získala Tlučná a u žen
Zbůšská osma
Tradiční „Zbůšská 8“ se konala
11.9. od 13 hodin. Na start se postavilo 6
družstev mužů, 4 družstva žen a 6
družstev mladých hasičů. První místo
obsadili naši muži.
Svatá Hora
Foto Marcela Špachmannová
Kategorie STARŠÍ
Pondělí - 16°°- 18°° hodin
Pátek - 16.30 – 18.30 hodin
Kategorie MLADŠÍ
Vypouštění balónků
Tak jako v loňském roce se i letos
připojí mladí hasiči k akci o překonání
rekordu ve vypouštění balónků.
Úterý a Čtvrtek -16°°. 18°° hodin
PŘÍPRAVKA (děti od 5 do 6 let)
Pátek - 15.30- 16.30 hodin.
Vedoucí mládeže
Marcela Špachmannová
Přijďte
9. 12. 2010 ve 14.45 hodin
do hasičské zbrojnice
a podpořte tuto akci organizovanou
rádiem FM plus.
Standa Klug a Lukáš Koptík se 18.
září zúčastnili 3.ročníku běhu „Do
Svatohorských schodů“. Dvojice hasičů
měla za úkol vyběhnout schody na
příbramskou dominantu – Svatou Horu.
Aby to nebylo tak jednoduché, běželi v
zásahové obuvi, pracovním stejnokroji
s nasazenou zásahovou přilbou a navíc
byli vybaveni dýchacím přístrojem
Dräger (bez masky).
Do čtvrtiny cesty ještě nesou dvě C
hadice a proudnici, které tam zkompletují
a odloží. Závodníci musí překonat 80
metrové převýšení na 560 m dlouhé trati.
Ze 46 dvojic skončili na 21. místě.
Připravil Lubomír Filip
Mladí hasiči
První setkání kroužku Mladých
hasičů ve školním roce 2010/2011 se
konalo v pondělí 6.9. 2010 od 16. °°hodin
v hasičské zbrojnici. Byla to pouze
informativní schůzka, na které jsme si
domluvili termíny a časy, kdy se budeme
scházet. Zapsalo se nám 7 nových dětí,
kterým přejeme, aby se jim u nás líbilo.
Foto Jan Čermák
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Na výlet
do Zdíkova
Další akce
SPCCH byl týdenní
relaxační pobyt ve
Zdíkově na Šumavě 13. 20. června 2010. Jako
obvykle nás tam odvezl
pan Bláha. Všech 44
účastníků bylo ubytováno v hotelu Bohemia, většinou ve
dvoulůžkových pokojích. Také jídlo bylo
podáváno ve stejné budově. Před snídaní,
která byla v 8 hodin, bylo s paní
Rybářovou cvičení. Jelikož dosti často
pršelo, tak se cvičilo v salónku v přízemí.
Také vycházky nebyly tak dlouhé, ale
prováděly se každý den jak dopoledne,
tak odpoledne. Jelikož měl s sebou pan
Krebeš harmoniku, mohli jsme po večeři
vždycky ještě posedět a zazpívat si. Jeden
večer nám vedení hotelu zařídilo i taneční
večer, kde účinkovali dva hudebníci.
Nepovedl se nám sobotní výlet do
Českého Krumlova, protože se nám
cestou porouchal autobus. Místo
Krumlova jsme si ale prohlédli Hoštice u
Volyně, kde je pohřben známý zpěvák
Michal Tučný a které tak proslavil známý
režisér Zdeněk Troška. I když nám počasí
zrovna nepřálo, považuji týdenní pobyt za
velmi pěkný. Jídla bylo dost a dobré.
Ubytování bylo na úrovni a hlavně byla
dobrá parta, která držela pohromadě a
nevyskytly se žádné problémy.
Foto Lubomír Filip
Věra Burešová
80 let
Dne 27. září oslavila své
životní jubileum
paní Věra Burešová
Za všechnu lásku jí přejí pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let
dcery Věra a Eva s rodinami.
Vnoučata Vilík s manželkou,
Dáša s manželem, Eva a Jirka.
Pravnoučata Lucka, Daník, Kačka,
Verunka a Evička.
Karel Jindra
Léto pomalu končí,
škola už začala ...
Prvního září měli
jistě mnozí rodiče
červeně podtržené v
kalendáři, neboť
doprovázeli svoje
ratolesti třeba do 1. třídy
z á k l a d n í š k o l y, č i
prvního ročníku
středních škol.
Největší přípravy a očekávání
zažívali společně se svými rodiči naši
nejmenší, kteří poprvé překročili práh
naší malované mateřinky. My dospělí si
jistě dobře umíme představit, co se
odehrává v jejich hlavičkách a dětském
srdíčku, když se ze dne na den musí
odloučit od svých nejdražších a jejich
funkci přebírají téměř na celý den
zkušené paní učitelky. A věřte, že jsme se
opravdu snažily, aby vše vonělo čistotou,
hrací koutky a hračky lákaly děti ke hře a
komunikaci mezi svými vrstevníky.
Během prázdnin se navýšila
kapacita MŠ o dalších 12 míst, neboť byla
zřízena třída ze stávající ložnice a to na
polodenní provoz.
K 1. září je do MŠ zapsáno 96 dětí,
se kterými pracuje 7 pedagogických
pracovnic a tříčlenný provozní personál.
Pedagogický sbor připravil pro
naše nejmenší pestrý program na celý
školní rok, o němž vás budeme
informovat v dalších číslech
„Tlučenského zpravodaje“.
Přeji dětem, rodičům, pedagogům
i nepedagogům pohodové dny, měsíce i
celý školní rok. Ať se všem daří, ať si
společně vychováváme další dobrou
generaci.
Za MŠ Tlučná Jana Lišková
Foto Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Toníkovy kulinářské rady
OS Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
Členové OS se o
prázdninách rozjeli do
všech koutů světa, ale
mnozí trávili čas na své
zahrádce. Sportovně
založení členové sehráli
v mesíci srpnu nohejbalový turnaj na
svém hrišti, jiní šlapali po slovenských
horách. Prihlásil se nám
podzim,
dozrávají jablka, a tak vám preji dobrou
chut s Janiným pivním štrudlem nebo
grilovanými opilými plátky.
Za OS OS Tlucná a Višnice
Antonín Cubera
Pivní štrúdl
Opilé plátky
600 g hladké mouky, 250 g
ztuženého tuku, 500 ml světlého piva, sůl,
500 g strouhaných jablek, 4 lžíce
strouhanky, 100 g másla, mleté ořechy,
cukr, 4 lžíce rozpuštěného másla
Smícháme mouku, tuk, pivo a
vypracujeme těsto. Přidáme špetku soli a
vyválíme plát, který poklademe
nastrouhanými jablky. Přidáme mleté
ořechy, cukr, hrozinky podle chuti a
nakonec posypeme strouhankou a
pokapeme máslem. Zavineme a pečeme
dozlatova asi 20 minut.
8 plátků kotlety bez kosti, 2 lžíce
oleje, 1 lžíce worcestrové omáčky, 1
lžičku grilovacího koření, 1 dl bílého
vína.
Maso naložíme na dvě hodiny do
marinády smíchané z uvedených surovin.
Grilujeme na roštu z obou stran za
občasného potírání zbylou marinádou.
Podáváme s pečivem a zeleninou.
Světoznámá Tlučná
Možná vám teď vrtá hlavou, co by
z Tlučné mohlo udělat světoznámou
obec.
Přiznávám, že nadpis článku je
trochu přehnaný, ale přesto možná budete
překvapeni, na kolika kontinentech pár
lidí již o Tlučné slyšelo a odkud pocházeli
někteří návštěvníci Tlučné.
Rok v Tlučné strávila Deepa z
Austrálie, na loňské vánoce se vrátila i se
svým kamarádem Ashwinem z Indie.
Půl roku v Tlučné pobývala
Manami z Japonska a stejně tak dlouho
David z Chile. Na konci letošního
školního roku odjela po ročním pobytu
Narisa z Thajska a se začátkem školního
roku přiletí Eli z USA.
Všichni mimo Ashwina byli
středoškolští studenti, kteří se do světa
dostali díky organizaci AFS
(www.AFS.cz) založené v roce 1918
řidiči polních sanitek z 1. světové války.
Řidiči věřili, že jakmile budeme mít
přátele v jiných zemích, nebudeme moci
tuto zemi vnímat jako nepřátelskou a
budeme se snažit o mírové řešení
konfliktů.
A co se takhle pokusit dát
dohromady mapu světa se státy, odkud
Tlučnou někdo navštívil?
Víte-li o zahraničních
návštěvnících, pošlete zprávu na
[email protected] prioritics.eu a s dětmi dáme
dohromady mapu "Světoznámá Tlučná".
Štěpánka Tetourová
NoskaNet - Vaše spojení ze světem
Velká akce pro rok 2010 Internet - levnější - rychlejší
Při zaplacení na 2 roky připojení zdarma!
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout připojení k Internetu o rychlosti
3-4/1Mb za 333,- Kč, 5/1.25Mb za 500,- Kč, 8/2Mb za 800,- Kč. Připojení v pásmu 2,4
Ghz za 2.000,- Kč vč. DPH, původní cena 2.650,- Kč. Připojení v pásmu 5 Ghz za 3.000,Kč vč. DPH, původní cena 3.550,- Kč. Připojení v domech s kabelovými rozvody 750,Kč, původní cena 1.500,- Kč. V případě zájmu 3 zákazníků v jednom vchodě provedeme
ZDARMA!
Při platbě na rok sleva 10%. Při platbě na 2 roky sleva 20%.
Přechod od konkurence - Na naše náklady! Zrušily jsme výpovědní dobu - nejste nijak
vázáni.
Kontakt: tel. 728834418 nebo [email protected] Více informací na
www.noskanet.cz.
Anketa
Čtete knihy? A jaký máte názor na
knihovnu v Tlučné?
Dagmar
Radová
Do knihovny chodím
pravidelně a ráda, tak
jako má dcera. Paní
Pospíšilová dělá co
může a tak je kvalita
nabídky znát. Určitě si
zde vybere čtenář
odborné i zájmové
literatury. Já si ráda počtu v časopisech, které
jsou přehnaně drahé, a proto na poplatky
v knihovně nekoukám. Jsem ráda, že funguje.
Marie
Pikolová
Do knihovny chodíme
s dcerou, která si počte
v dívčích románech.
Já mám moc ráda
ž i v o t o p i s y, a l e
momentálně mají
přednost pohádky,
které čtu synovi.
Knihovna v Tlučné má velice dobrou úroveň a
pro obec je přínosem.
Michaela
Mathauserová
U nás doma nejvíce
čtu já a mamina. Proto
máme každá svoji
kartu do knihovny a
nejsme vázány jedna
na druhou. Mám ráda
beletrii, ale k maturitě
bude nutné přečíst i
mnoho jiné literatury, a tak mám o zábavu
postaráno. Paní knihovnice je zlatá, protože
nakupuje hodně knížek a na čtenáře je milá.
Drahomíra
Tauerová
Čtu ráda, hlavně
ž i v o t o p i s y.
Momentálně osudy
lidí nahradily
pohádky, které děti
vyžadují. Ale i v této
četbě člověk najde
potěšení. Knihovna v
Tlučné není velká, ale čtenáři jsou určitě rádi,
že tady je. Poplatky jsou super. Jelikož s dětmi
se člověk často zpozdí, beru penále deseti
korun jako příspěvek na další pěkné knihy.
Simona
Valčíková
Do knihovny chodím
ráda. Je moc hezká,
také proto, že tam
půjčují časopisy. Taky
se mi líbí, že tam mají
internet. Nemusí se za
něj nic platit a tak tam
někdy vydržím třeba i
hoďku. Prohlédnu si emaily a pak jsem
chvilku na profilu nebo si zahraji nějakou hru.
Pak si vyberu knihu a jdu domů číst.
Anketu připravil Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Junácké
zprávy
Krajské kolo závodu
světlušek a vlčat
Proběhlo 6.6. 2010 v okolí
Boleveckých rybníků. Z tlučenských
hlídek do něj přes základní kolo
postoupila družina Berušek (ve složení:
Adéla, Ananas, Andy,Ťapík, Tete a
Žába ). Na trati je čekalo několik
zastávek, na kterých otestovaly schopnost
spolupráce a řešení všedních i nevšedních
situací. A tak pomohly stařence s večeří.
Jinde ošetřily popáleného hasiče a nebo
odchytly a rozluštily tajné vysílání. Ani
po doběhnutí závodu jsme nezahálely. Ve
sportovním koutku jsme hopsaly na
trampotce, zkoušely chodit jako
provazochodci a mnohé další. A je tu
vyhlášení. Berušky vybojovaly krásné
7. místo.
Tlučná 2010
XX. ročník Drakiády
Tento jubilejní ročník proběhne
23.10.2010 na tlučenském letišti
od 14:00 hod.
Soutěžit se bude ve třech
kategoriích: o nejkrásnějšího draka, o
nejlepšího létavce a naprostého originála.
Přijďte si i vy zasoutěžit se svým
vlastnoručně vyrobeným drakem, nebo
jen tak zalítat s tím z obchodu.
Tábor 2010
I letos jsme tábořili u
Rozněvického potoka nedaleko Pernarce.
Oproti loňsku nás netrápilo mokro a déšť,
ale spíš tropická vedra a sucho. Ale to nás
nemohlo odradit abychom si to užili.
Celý tábor se nesl v duchu hledačů
pokladů. A tak se čtyři družiny
Murlokobijci, Krvaví démonobijci,
Trilobiti a Zlatí draci vydávaly vstříc
novým dobrodružstvím.
Cestu za diamanty jim ztěžovaly nejen
skřetí nájezdy a lupičské bandy, ale i zlí
mágové. Nejednou se naši stateční museli
utkat z nebezpečnými černými draky.
Nestačilo však mít jen sílu a umět se
vypořádat s nepřítelem. Na mnohých
výpravách by bylo vše ztraceno, kdyby
nebylo důvtipu hledačů. Někdy museli
všichni spojit své síly, aby se z nebezpečí
dostali. A tak také zachránili tábor před
vyhladověním, nebo zahnali skřetí
armádu od táborové brány. Ve střehu jsme
museli být přes den i v noci při nočních
hlídkách. Našlo se i pár chvilek klidu. A
tak jsme si užili rytířské turnaje nebo také
soutěže v netradičních dovednostech
řemeslnických cechů. Zkuste si třeba
stahovat králíka z kůže na čas – neboli
Kubičku z několika vrstev oblečení.
Vše uteklo jako voda a byl tu
poslední táborový večer. Za příjemného
praskání ohně už všichni netrpělivě
pozorují truhličky s poklady. Rozdělují se
poslední drahokamy a napětí stoupá.
Nejlepšími lovci pokladů se stali Krvaví
démonobijci. Poklady byly rozdány, oheň
dohasíná a ve stanech doznívá i to
poslední vyprávění o táborových
zážitcích.
Miroslava Šilhánová
Hornická historie
OBEC TLUČNÁ A ŠKODOVY
ZÁVODY V PLZNI K 80. VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ HLOUBENÍ A
VÝSTAVBY DOLU KRIMICH
T ř e t í
pokračování příspěvku
o hornické historii obce
Tlučná je věnována
hornickému dorostu,
který prožil svůj život v
prvním učňovském
středisku pro hornická
povolání, zřízeném akciovou společností
Škodovy závody v Plzni v roce 1944, a
pokračovateli ve výuce hornických učňů
po druhé světové válce, kterými se stal
národní podnik
Západočeské uhelné
doly n.p.ve Zbůchu.
Další pokračování je věnováno
organizacím, které se na těžbě uhlí na dole
Krimich a n.p. ZUD podílely a v závěru i o
nejvýznačnější technice a technologiím
používaných na dolech Krimich 1. v
Nýřanech a Krimich II v Tlučné.
Příprava učňovského dorostu
pro hornické povolání.
První učňovský dorost pro hornická
povolání zajišťovaly od roku 1944
Škodovy závody pro obory hornictví,
elektrotechniku, báňské strojírenství a
údržbu důlních a energetických zařízení
na dole Krimich v Tlučné.
Prvním vedoucím učňovského
dorostu hornických a řemeslných učňů
byli důlní technik Vilém Záleský a pan
Josef Kleinmajer. Hornických učňů,
začínajících se učit na dole Krimich v
roce 1944 bylo 35, řemeslných 12.
Mezi první řemeslné učně v
oborech provozní zámečník pro důlní a
energetické stroje náleželi: Jan Liška,
Jaroslav Nováček, Oldřich Filip,
Vlastimil Lepič, a Václav Křivanec.
Mezi učně pro elektrotechnické povolání
nastoupili v roce 1944 do učení Jaroslav
Tomášek, Stanislav Krš, Václav
Radiměřský a Václav Franta.
Po roce 1945 bylo učňovské
středisko Škodových závodů na dole
Krimich převedeno pod správu
podnikového ředitelství znárodněných
dolů ZUD. Mezi první hornické učně
začínající se učit již na dole Krimich
náleželi : Hazenohrl, Holcknecht, Váchal,
Schneidervind a další. Od roku 1947
vychovalo středisko vedené již p
Havelkou a F. Klugem další hornické
učně, mezi které náleželi : J. Šefl, J. Bureš
K. Bošek J. Komorous, Vogel, Frank…
Po roce 1948 přibylo dalších 30 učňů
například: Albín Brokl, Jaroslav Mokrý,
Tlucenský
zpravodaj
Hornická historie
Josef Bílek, Ježek, Kukačka, Chvojka,
Cír, Ježek, Skala a další.
Na nové moderní učiliště
vybudované ve Zbůchu vyčlenily
Západočeské uhelné doly n.p. ve Zbůchu
14. milionů Kč.Toto nové hornické
učiliště vychovalo další generaci
hornických učňů pro celý Západočeský
uhelný revír na třech učňovských
pracovištích na dolech v Týnci, Zbůchu a
v Tlučné.
Učňovské středisko Škodových
závodů zřízené na dole Krimich
v Tlučné v roce 1944 pro
přípravu hornických a
řemeslných učňů.
Další část příspěvku je věnována
těžebním organizacím, které se na těžbě
černého uhlí na Nýřansku v 19. a 20.
století podílely a přispěly na dolech
Krimich v Nýřanech a v Tlučné k
racionalizaci těžby uhlí jak význačnými
Soustředění
Ve dnech 28.31.8. 2010 se
uskutečnila neobvyklá
akce v novodobých
dějinách TJ Tlučná.
Společné soustředění
družstev žáků florbalu a
junior aerobiku. Při
domlouvání a plánování akce jsme si
sport
technologiemi, tak i vynálezy potřebnými
pro těžbu a úpravu uhlí. Na nich se
podílela jak řada zaměstnanců dolu
Krimich, tak i Škodových závodů v Plzni
a n.p. Ostroj Opava.
Společnosti, které se podílely
na těžbě uhlí na Nýřansku :
Pražská železářská společnost (dále
PŽS).
První významné doly na Nýřansku
byly vyhloubeny Pražskou železářskou
společností v Nýřanech, Blatnici,
Kamenném Újezdě a Vlkýši.
V 60. letech 19. století těžily doly
PŽS 60 % uhlí v revíru.
V roce 1865 dosáhly těžby
3,390.900 vídeňských centů uhlí (t. j v
přepočtu 190 tisíc tun za rok) s
výhřevností dosahující až 7200 ccal.
Vytěžené uhlí využívaly ve svých
železárnách a válcovnách v Heřmanově
Huti a Nýřanech.
důlní majetek se soustřeďoval na 64 km
čtverečních, t.j 12% Plzeňské
černouhelné pánve.
Mezi jeho první otevřené doly
náležely Sylvie, Marta, Anna a Aurelie,
nacházející se v okolí dnešní osady
„Pankrác“.
Dalších asi 12 dolů koupil od výše
zmíněné PŽS včetně největšího dolu
Lazarus, který byl vyhlouben v roce 1868.
Důl měl velmi kvalitní uhlí. Protože na
něm docházelo k častým výbuchům
uhelného prachu a metanu, prodaly
Pankrácovi dědici důl v roce 1924
Škodovým závodům, které koupily v
témže období od nýřanského podnikatele
Zieglera i stejnojmenný důl Ziegler. Tím
se staly Škodovy závody v západočeském
uhelném revíru po Západočeském
báňském akciovém spolku (ZBAS)
druhou největší těžařskou společností v
Plzeňské pánvi.
Připravil Václav Křivanec
Pankrácké doly.
Známým podnikatelem na
Nýřansku byl František Pankrác. Jeho
Pokračování hornická historie naší obce
příště.
TLUČENSKÝ FLORBAL A AEROBIK
V BEZDRUŽICÍCH
nebyli jisti, jestli se tento projekt setká s
pozitivními ohlasy, hlavne u detí.
Výsledek ovšem predcil naše ocekávání.
Tato volba se ukázala jako velmi dobrá.
Na deti cekaly ctyri dny plné
sportování, souteží, her a zábavy. Do
skupinových akcí se zapojili všichni
úcastníci bez rozdílu veku a sportovního
zamerení. Tyto akce nebyly zamereny
pouze na sportovní výkony, ale proverily
deti v oblasti všeobecných znalostí,
bystrosti a duvtipu.
Hlavní cást soustredení ovšem
patrila zdokonalení cinnosti v našich
sportech a to jsou aerobik a florbal. Deti
dostaly príležitost si tyto aktivity i
vymenit, devcata si tak vyzkoušela
florbal a chlapci si zarádili pri aerobiku.
Nedelní odpoledne patrilo
návšteve lanového centra v Polžicích.
Tlucenský
zpravodaj
sport
Soustředění
Deti si užily lanové prekážky, sjezd
lanovkou pres rybník a skok do propasti.
Zde prekvapily menší deti svojí odvahou
a nebojácností. Nadšení neznalo mezí!
Deti se nenudily ani vecer. Krome
oblíbených souteží a her si
užily
diskotéku, maškarní rej a volbu Miss a
Missáka.
Soustredení se velmi vydarilo,
detem se nechtelo domu. Spokojeni byli
všichni zúcastnení a již nyní se teší na
další rocník.
Vedení oddílu florbalu a aerobiku
dekuje manželum Šedivým z Líní a p.
Houdkové, kterí se soustredení zúcastnili
v roli gastronomického servisu. Dále
dekujeme tlucenské pekárne a rodicum
detí za príspevky do kuchyne a drobné
sponzorské dárky.
Vlasta Ružicková
Změna je život
A sám život
přináší změny, proto
před zahájením nového
soutěžního ročníku
2010/2011 došlo ve
fotbalovém oddílu k
některým přesunům.
H l a v n í m
indikátorem úspěšnosti klubu je první
mužstvo. To bylo zařazeno do skupiny
„A“ první B třídy, takže místo na
Rokycansko zajíždíme většinou na
Domažlicko. Diváci uvidí nová ,
neokoukaná družstva, ale také troje derby
se Zbůchem, Kamenným Újezdem a
Heřmanovou Hutí. Takže v kádru „A“
mužstva nastaly změny. Odešel brankář J.
Tománek. Na přestupy či hostování jsme
získali V. Fišera, M. Hakela, D. Hnáta, M.
Janečka, V. Kasla, L. Radiče. První tři
jmenovaní již za nás nastupovali v
minulém ročníku s tím, že Fišer a Hakel
jsou na přestup, čili naši hráči, Hnát pak
na roční hostování stejně tak, jako další
tři, což jsou noví mladí hráči, kteří mají
budoucnost před sebou.
„B“ mužstvo spadlo z OP do III.
třídy a role lodivodů tohoto kolektivu
přešla na J. Roskovce a St. Kláska. Zda
povedou tyto změny k lepšímu nebo se
ukážou jako nepovedené, to zjistíme v
nejbližší budoucnosti. Zatím to vypadá
neslavně. Po prvních čtyřech kolech mělo
„A“ mužstvo pouhé 4 body, a 11
Foto Martin Růžička
inkasovaných branek, což znamená téměř
3 branky na zápas a to je opravdu dost
alarmující. Při naší střelecké produktivitě
1,5 gólu na utkání budeme horko, těžko
vítězit a to jsme měli ambice dosti vysoké.
„B“ mužstvo první dvě kola nového
soutěžního ročníku zvládlo dobře, zisk 6ti bodů byl povzbuzující, ale následovalo
rychlé vystřízlivění po dvou porážkách
doma s Kaznějovem „B“ a v Pňovanech.
Soutěže se pomalu rozbíhají, ale
každá ztráta na začátku se bude těžko
dohánět a může to stát velké úsilí. Je
otázkou, zda se to vůbec podaří. O 14 dní
později než mužské kategorie, tj.
začátkem září, odstartovaly mistrovské
soutěže mládeže, kde v okresu máme po
jednom mužstvu dorostu, st. žáků a
minižáků. Třešničkou na dortu je jak
družstvo starých pánu, které obhajuje
vítezství v prvním rocníku okresní
souteže z minulého roku. V krátkosti se
ješte zmíním o memoriálu J. Tauše,
mezinárodním turnaji st. žáku na našem
stadionu v sobotu 4. 9. 2010 za úcasti peti
kolektivu . Jeden celek byl ze SRN.
Tlucenští žáci obsadili 4. místo. Toto
klání sponzorsky zaštítila firma MDS
Engieneering v osobe Jardy Tauše za což
ji patrí podekování. Turnaj mel velmi
dobrý ohlas a celkove se povedl. Velký
podíl na úspechu mají všichni, kterí mají
st. žáky na povel. Jestliže chcete sledovat,
jak se zmeny projevují v dalším casovém
období, prijdte na tlucenský stadion, jste
srdecne zváni.
Jaroslav Netrval
Pozvánka na FOTBAL
TJ Tlučná oddíl kopané soutěžní ročník 2010/11 - podzim muži "A"
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
So
So
So
So
So
Ne
9.10. 10
16.10. 10
23.10. 10
30.10. 10
6.11. 10
14.11. 10
Tlucná
Dlouhý Újezd
Tlucná
Krchleby
Tlucná
Klencí
-
Heřmanova Huť
Tlučná
Mrákov
Tlučná
Kostelec
Tlučná
16.00 hod
15.30 hod
15.30 hod
14.30 hod
14.00 hod
14.00 hod
TJ Tlučná oddíl kopané soutěžní ročník 2010/11 - podzim muži "B"
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
So
So
So
So
So
So
9.10. 10
16.10. 10
23.10. 10
30.10. 10
6.11. 10
13.11. 10
Trnová
Tlučná
Hunčice
Tlučná
Ledce
Tlučná
-
Tlučná
Nečtiny
Tlučná
Dobříč
Tlučná
Třemošná
16.00 hod
15.30 hod
15.30 hod
14.30 hod
14.00 hod
14.00 hod
Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Ing. Václav Vítek - odpovědný vedoucí vydání,
Jan Mitrenka, Lubomír Filip, - členové redakční rady, Václav Volf - grafické a textové zpracování,
Mgr. Miroslava Troubilová - korektura, Jindra Víchová - tisk. Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.

Podobné dokumenty