chopin tribune_27_PL.qxp

Transkript

chopin tribune_27_PL.qxp
No.27 - July 2009
CHOPIN TRibune
THE NEWSLETTER FOR FLOUR PRODUCERS AND USERS
Kontrola všech ingrediencí
pomocí Mixolabu
Optimalizace nastavení
mlýna
Publikace
Využití Infraneo při
analýzách škrobu a
vitálního lepku
Nové řešení pro výrobu
listových těst
Nové možnosti Mixolabu
Mixolab Profiler: kompletní nástroj ke
kontrole kvality pšenice a mouky
Arnaud Dubat - Industries des céréales
n°161, str. 11-26 - leden 2009
Události druhého
pololetí 2009
>> 10th International Gluten Conference
7-9 září
Clermont Ferrand, FRANCIE
>> AACC International Annual Meeting
13-16 září
Baltimore, USA
>> 4th Annual Eurasia District Conference
& Expo
23-25 září
Moskva, RUSKO
>> iba
3-9 října
Düsseldorf, NĚMECKO
>> 60th JTIC
15-16 října
Reims, FRANCIE
th
>> 5 International Congress "FlourBread”
21-23 října
Opatija, CHORVATSKO
>> 20th Annual IAOM Mideast & Africa
District Conference & Expo
23-26 října
Antalya, TURECKO
Wudeli se rozhodl pro
Infraneo
ixolab je zařízení uznávané pro
své adaptační schopnosti a
jednoduché používání (norma
ICC 173). Zahrnutí systému „profiler“ do
současného
softwaru
výrazně
zjednodušilo odečítání křivek při
vizualizaci „kontroly kvality“, aniž by
cokoli ubralo na kvalitách oceňovaných
laboratořemi výzkumu a vývoje.
M
Díky zkušenostem velkého množství
uživatelů bylo možné stanovit místa, kde
by ještě mohlo dojít ke zlepšení. Naše
hledání se ubírá dvěma směry –
praktická stránka a analytický potenciál.
Z praktického hlediska bude nová verze
obsahovat další funkce, jako:
- možnost přidání tekutých aditiv bez
ovlivnění výpočtu hydratace
- možnost
uzpůsobit
individuálním požadavkům
- zjednodušení
profilů
vytváření
Mixolab
typových
- možnost využití funkce „profily“, která
v databázi vyhledá profil nejvhodnější
pro analyzovanou mouku
Co se týká zlepšení analytického
potenciálu, děkujeme našim partnerům
za pomoc při vývoji nových typových
protokolů. Tyto protokoly umožní
testovat nové produkty s využitím
zkušeností uživatelů. Ke čtyřem
stávajícím protokolům přibyly nové:
- specifický protokol pro šlechtitele
- tři specifické protokoly pro analýzu
tvrdé pšenice
- dva protokoly pro testování vitálního
lepku (čistého nebo smíchaného se
škrobem)
- protokol pro analýzy rýže
- protokol
pro
analýzu
napadené štěnicemi.
pšenice
Nová verze bude součástí všech
přístrojů dodávaných od druhého
pololetí 2009. Současní uživatelé
Mixolabu ji mohou získat zdarma po
objednání u místních distributorů.
Mixolab se tak řadí mezi nejvíce
inovovaná zařízení své kategorie, navíc
výborné kvality a se zajištěním
servisu. - a zejména možnost vytvořit nové
„profilery“ přizpůsobené individuálním
protokolům a novým surovinám.
>> IAOM/ALIM
Listopad
Buenos Aires, ARGENTINE
Plus d’information sur www.chopin.fr
www.chopin.fr
Skupin Vel Pitar v číslech:
- 12 pekáren, 5 mlýnů, 157
prodejních
míst
v
největších
rumunských městech
- 4600 zaměstnanců, více než 2
miliony zákazníků/den
- Měsíční výroba: cca 10000 tun
pekárenských a cukrářských výrobků,
300 tun sušenek a oplatků a
průměrně 16000 tun mlýnských
produktů
- obchodní obrat 150 milionů eur
Fotografie Cristiana Lazara, 7Spice
Kontrola jednotlivých ingrediencí pro získání
kvalitního finálního produktu
Skupina Vel Pitar je přední pekárenská a mlynářská společnost na rumunském trhu a klíčový aktér v oblasti výroby
a distribuce sušenek, oplatek, koláčů a cukrárenských výrobků. Od roku 2007 je skupina rozdělena na tři
samostatné podniky specializované v pekárenství - S.C. Vel Pitar S.A , mlynářství - S.C. 7Spice S.A. a distribuci S.C. VP Magassin S.A. Rozhovor s Cristianem Lazarem, oblastním vedoucím mlýna společnosti 7Spice.
Jak je Mixolab využíván společností
7Spice?
Vel Pitar se již několik let angažuje v
modernizaci a inovaci, aby mohl svým
zákazníkům nabízet stále lepší kvalitu
produktů a služeb. Tento závazek se
projevuje v mlynářském odvětví 7Spice
význačnou snahou o modernizaci
výrobních zařízení (mlýn ve
Vulcea byl kompletně přestavěn v
roce 2007) a v posílení oddělení
kvality a výzkumu a vývoje. Jsme
přesvědčeni, že pouze dokonalá
znalost používaných ingrediencí
nám může pomoci najít nejlepší
shodu
mezi
surovinami,
zlepšujícími látkami a výrobní
linkou,
abychom
mohli
našim
zákazníkům
poskytnout
individualizované, inovační a relevantní
informace. V tomto kontextu zlepšování
kvality a uspokojování našich zákazníků
používáme již asi jeden rok Mixolab.
přičemž jsem vycházel z aplikačního
manuálu Mixolabu vydaného firmou
CHOPIN
Technologies:
testy
opakovatelnosti, porovnání s dalšími
přístroji, posouzení účinků různých
ingrediencí,
přídatných
látek,
identifikace parametrů pro vyvíjení a
zlepšování našich mouk.
Za jak dlouho předpokládáte návrat
investic?
INení jednoduché přesně vyčíslit
prospěch přinášený Mixolabem. Přitom
je jisté, že toto zařízení se podílelo – a
stále podílí - na získávání nových
věrných zákazníků, spokojených s
kvalitou a specifičností námi nabízených
mouk. Jako příklad mohu uvést,
že integrace Mixolabu do naší
laboratoře, kde se provádí úpravy
mouk, proběhla ve stejné době
jako nové spouštění výrobního
závodu ve Vulcea, a během
pouhých tří měsíců (tedy mnohem
dříve, než jsme předpokládali),
pomohla
získat
dostatek
zákazníků, aby mlýn mohl produkovat
maximální kapacitu.
Mixolab je nástroj nezbytný
pro přípravu mouk
uzpůsobených specifickým
požadavkům našich zákazníků Jak proběhla integrace Mixolabu?
Jednoduše, i když bylo nezbytné se s
tímto zařízením předem dokonale
seznámit. Vedení společnosti se velmi
rychle rozhodlo Mixolab zakoupit,
protože ho zaujal potenciál a možnosti
využití. Po zakoupení Mixolabu jsem
strávil celý měsíc jeho testováním,
abych se s ním dokonale seznámil,
CHOPIN TRibune
Jaké místo zaujímá Mixolab ve vaší
organizaci v současné době?
Ústřední. Mixolab, často spolu s
Rheofermentometrem,
dnes
představuje klíčový prvek v našem
systému výběru a zlepšování mouk.
Jeho schopnost pracovat stejně dobře
za tepla i za studena nám umožňuje
získat během jednoho testu celkovou
představu o kvalitě mouky (z hlediska
bílkovin i škrobů) a díky získané
informaci
počítat
s
případnými
úpravami. Mixolab je tedy skutečně
nezbytným nástrojem pro přípravu mouk
přizpůsobených
specifickým
požadavkům našich zákazníků.
2
Na závěr poslední otázka: co si
myslíte o „profileru“, nové funkci
Mixolabu?
Já jsem bohužel ještě neměl čas blíže
se zabývat funkcí „profiler“. Zdá se ale,
že by měla ještě více zjednodušit práci s
Mixolabem a získávání výsledků. C. 27 - červenec 2009
SARL NEOFAR v číslech:
Kontrola a optimalizace nastavení
mlýna pomocí SDmaticu
lýn Neofar ve městě Azazga v
Alžírsku byl postaven v roce
2002. Od zahájení provozu byl
kladen hlavní důraz na kvalitu vstupních
surovin a konečného produktu. Proto
generální ředitel mlýna, pan Benamara,
vybavil mlýn klasickým laboratorním
zařízením,
zejména
termostatem a pecí pro vlhkost
a popel, Alveokonzistografem,
zařízením Falling Number a
SDmaticem.
Mikrobiologické
testy probíhají externě.
M
analyzovány u každé pasáže, a tím
umožňují sledovat čtyři citlivé body. Je
tak možné optimalizovat nastavení válců
v
závislosti
na
požadovaných
vlastnostech hotového produktu, ale
také spotřebu energie vynaložené na
výrobu mouky.
- 45 zaměstnanců
- kapacita zpracování obilí 150
tun/den, skladem 10000 tun
jsou odhadem 3000 EUR/rok,
- analýza stupně poškození škrobu
umožňuje o dva týdny dříve předvídat
opotřebení válců a vyhnout se tak
výrobě mouky horší kvality. Tyto dva
týdny by také představovaly zvýšení
spotřeby energie o cca 175 EUR (při
novém spuštění mletí),
Analýza stupně poškození
škrobu umožňuje o dva týdny
dříve zjistit opotřebení válců SDmatic, původně používaný ke
kontrole kvality finálních produktů, si
rychle našel své místo při kontrole a
optimalizaci
výrobního
procesu,
zejména při řízení mletí. Zde se využívá
i dalších možností, jako je prosévání,
ampérmetr a infračervený teploměr.
Poškození škrobu měřené SDmaticem a
procento
vyrobené
mouky
jsou
Souběžně hloubková analýza nákladů
mlýna prokázala, že náklady na
elektřinu jsou na třetím místě a musí být
tedy přísně střeženy. I když má
nastavení a opotřebení válců velký vliv
na kvalitu mouky, analýza ukázala, že:
- dodatečné náklady nezbytné na
seřízení válců, pokud nebylo optimální,
- během těchto dvou týdnů by
došlo ke ztrátě 1 % výnosů, tedy
dalších 3400 EUR,
- náklady
na
optimalizaci
nahrazení
válců
je
ročně
odhadováno na 430 EUR.
S přihlédnutím k pořizovací ceně
SDmaticu a nákladů na jeho údržbu, a
zároveň k dosaženým úsporám, je v
Alžírsku návratnost odhadem dva roky.
Ve Francii je návratnost vzhledem k
rozdílným cenám surovin a energie
pouze jeden rok. Přizpůsobení zařízení Infraneo analýze škrobu a
vitálního pšeničného lepku
olinos Juan Semino S.A.,
založený v roce 1865, byl vůbec
jedním z prvních mlýnů v
Argentině. Nachází se přibližně padesát
kilometrů od města Rosario, v samém
srdci argentinské obilnářské oblasti. V
průběhu let rozvinul škrobárenskou
aktivitu, díky čemuž je v současné době
jediným výrobcem škrobu a vitálního
pšeničného lepku v Latinské Americe.
Vývoz do Jižní Ameriky a Asie tvoří 40 %
výroby.
M
Pro stanovení obsahu vody a proteinů v
produktech jako je pšeničný škrob,
vitální lepek, mouka či celá pšeničná
zrna provádějí v Molinos Juan Semino
denně analýzy NIR.
Protože byli vybaveni starším typem
infračerveného zařízení s filtrem,
CHOPIN TRibune
rozhodli se jej vyměnit za nové Infraneo,
které lépe odpovídá jejich potřebám.
Infraneo umožňuje zejména používat
stejnou kalibraci pro různou velikost zrn
stejného produktu. Navíc je systém
vývoje
kalibrací
a
manipulace
jednoduchý a snadno ovladatelný, což
nebyl
případ
dříve
používaného
zařízení.
Během
tříměsíčních
zkoušek
prováděných v úzké spolupráci
s
místním
distributorem
Granotec
Argentine a CHOPIN Technologies mohl
Molinos
Juan
Semino
validovat
kompletní adaptaci zařízení svým
potřebám. Molinos Juan Semino se tak
stal v minulém roce prvním uživatelem
zařízení Infraneo v Argentině ... Od té
doby byl následován dalšími uživateli. 3
Molinos Juan Semino v číslech:
- Kapacita zpracování
skladem 40000 tun
400
t/den,
- Denní zpracování 160 tun mouky na
škrob a vitální pšeničný lepek
C. 27 - červenec 2009
Wudeli používá
Infraneo
Denfai: nové řešení při výrobě
mražených listových těst
posledních letech je na ruském
trhu prudký vzestup výrobků z
listového těsta, plněných i bez
náplně.
Mezi
nejžádanější
patří
malosériové produkty.
V
Výrobci se však setkávají s různými
technologickými problémy a omezeními.
Při hnětení a formování musí těsto
splňovat požadavky na pevnost a
pružnost, a přitom se přizpůsobit
používané výrobní lince. Povrch těsta
musí být hladký a suchý.
Během procesu rychlého zmrazování je
důležité, aby povrch polotovaru byl
odolný proti deformaci a tvoření trhlinek.
Během přepravy polotovarů musí být
deformace rovněž minimální.
Ve fázích odležení, kynutí a pečení jsou
klíčovými
faktory
pro
získání
požadovaného
objemu
hotového
produktu s hladkým povrchem a bez
odlepování se vrchní vrstvy kůrky
tvoření a zadržování oxidu uhličitého.
Zlepšovací přípravek pro listová těsta
Denfai umožňuje získat těsta elastická,
s dobrou vazností vody a s nelepícím
povrchem. Toto zlepšení optimalizuje
tvoření a zadržování plynů současně se
zvětšením objemu hotového výrobku.
Některé složky zlepšovacího přípravku
zamezují zploštění ve fázi chladnutí po
upečení. Zlepšující přípravek je tak
dokonale uzpůsoben požadavkům na
zrychlené výrobní postupy při použití
listových těst například pro výrobu
croisantů.
Veškeré reologické parametry a účinky
jednotlivých komponentů směsi byly
testovány za použití přístrojů CHOPIN
Technologies. Výsledky získané na
těchto přístrojích pomohly optimalizovat
složení a získat co nejlepší výsledek.
Ke kontrole fyzikálních vlastností těsta,
jako je pružnost, odolnost proti
deformaci, tažnost a další, byl použitý
Alveograf. Změny konzistence těsta
vlivem tepelného působení a účinek
zlepšujícího přípravku na reologické
vlastnosti byl testován pomocí Mixolabu,
který prokazuje změny vlastností
bílkovin, proteázy, škrobu a amyláz
vlivem přídatných látek.
Tyto výsledky porovnané s hloubkovými
analýzami fermentačních schopností
těsta na Rheofermentometru F3
umožnily přinést na ruský trh novou řadu
zlepšovacích
látek,
umožňujících
ruským pekařům zlepšit kvalitu a
sortiment
výrobků
z
mražených
polotovarů listového těsta. Reference
Denfai – решение проблем в области
производства слоеных полуфабрикатов
В. В. ПЕТРИЧЕНКО - ГК «Союзснаб»
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ 5/2008
kupina Wudeli je v současné době
nejdůležitějším mlýnem v Číně.
Růst této společnosti je obrazem
růstu v celé zemi, jednoduše řečeno
ohromující. Skupina Groupe Wudeli za
25 let znásobila kapacitu výroby
135krát. Skupina Wudeli je ambiciózní a
nechce ustrnout. Aby mohla dosáhnout
svých cílů, rozhodla se pořídit 5 systémů
NIR - Infraneo a 8 vlhkoměrů/PS - AquaTR firmy CHOPIN Technologies.
S
Jaké byly rozhodující argumenty v
nabídce CHOPIN Technologies, které
dokázaly přesvědčit skupinu Wudeli
několik měsíců po představení zařízení
Infraneo v Číně?
Úzká spolupráce mezi skupinou Wudeli
a obchodními a aplikačními skupinami
společností Chopin Chine a CHOPIN
Technologies France umožnila úspěšný
průběh tohoto projektu. CHOPIN
Technologies dokázala respektovat
zejména
vysoké
požadavky
specifikované skupinou Wudeli na
přesnost při kalibraci popela v mouce.
Jaké byly další důvody, které vedly
Wudeli k pořízení Infraneo, mimo
přesnosti?
Cena, spolehlivost, možnost síťového
připojení a přidání modulu specifické
hmotnosti, schopnost integrace do
automatizovaného systému příjmu
Gestar, jednoduché používání, …tedy
dostatek argumentů i pro tak ambiciózní
skupinu jako je Wudeli.
Pět zařízení Infraneo a osm vlhkoměrů
bylo instalováno ve výrobních závodech
skupiny během měsíce června. Tento
projekt je výborným debutem čínské
filiálky CHOPIN Technologies a ukazuje
na dlouhou a radostnou spolupráci se
skupinou Wudeli. Váš distributor:
20 avenue Marcelin Berthelot
FR-92390 Villeneuve-la-Garenne
+33(0) 141 475 038
+33(0) 147 947 074
[email protected]
www.chopin.fr
CHOPIN TRibune
4
C. 27 - červenec 2009

Podobné dokumenty

CHOPIN TRibune_25_CE.qxp

CHOPIN TRibune_25_CE.qxp dodavatele zažádali o nový software. Co se týká nových uživatelů, situace je ještě jednodušší, protože od června 2008 je Mixolab® Profiler automaticky zahrnut do softwaru Mixolabu ® System. 

Více

S NÁMI - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro

S NÁMI - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro před vzejitím byl dostačující nebo bude nutné aplikaci ještě opakovat. K té by se mělo přistoupit jen, jestliže předchozí zásah byl obecně méně účinný nebo se objevily jen některé druhy plevelů (mo...

Více

Vážená paní - Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a

Vážená paní - Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a Cermak, J; Suchy, J; Starý, Jan; Dvoracek, J; Salamova, A; Onderkova, A. Co by pomohlo pacientům se vzácnými onemocněními? popularizující článek Medical tribune, 2012, 8, 3, s. A2-A3 Cingrošová, Lu...

Více

Manuál pro Maxfire II

Manuál pro Maxfire II v zemích Evropské unie a jiných zemích se systémem t íd ného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s b žným domovním odpadem. Výro...

Více

Mlynářské noviny 4_2014 - Svaz průmyslových mlýnů ČR

Mlynářské noviny 4_2014 - Svaz průmyslových mlýnů ČR zabývá kvalitou obilovin z letošní skliznì. Ta se letos pøíliš nevydaøila a bude dìlat starosti nejenom všem mlynáøùm a zpracovatelùm mouky, zamíchá také s cenami obilovin a vìtšiny mlýnských výrob...

Více

Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury

Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury Stanzel, F.: Teorie vyprávění. Praha 1988. Teorija literatury. Red. Tamarčenko, N.D.: Moskva, Academia 2004. V dvuch tomach. JAZYKOVÁ CVIČENÍ GRAMATICKÁ I Vobořil Jazyková cvičení gramatická patří ...

Více

1. Akumulátory NiFe a NiCd

1. Akumulátory NiFe a NiCd taková, aby článek mohl fungovat v teplotních extrémech - při minimu -20°C a maximu +60°C. To umožňuje, aby se přizpůsobil velmi vysoké teplotní fluktuaci v určitých oblastech. Při velmi nízkých te...

Více