EXCLUSIVE

Transkript

EXCLUSIVE
&9$-64*7&
.06-%*/(4
MOUL DI NGS
Whatever you frame
CZ
ENG
Kolekce Exclusive je výjimečnou řadou lišt, vyráběných pro nejvyšší požadavky zákazníků na kvalitu,
detail, originalitu, přesnost a velký podíl ruční práce. Je to kolekce kopírující celosvětové módní trendy
ve všech odvětvích. Jednotlivé řady lišt jsou inspirovány historií, módními směry a poptávkou zákazníků
upřednostňující originalitu ruční práce související
s tradicí společnosti.
výška / high
šířka / width
The Exclusive Collection is a unique picture moulding
line complying with our customers´ highest requirements in terms of quality, detail, originality, precision
and high proportion of manual work. It is a collection
which follows the latest fashion trends and requirements of customers preferring handcraft originality
based on tradition.
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
•
© 2010 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Billiard
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
88
23
24
L0 8522 2161
27
16
31
36
L0 2331 2161
L0 1636 2161
31
37
L0 2737 2161
54
58
L0 3158 2161
98
L0 5498 2161
EXCLUSIVE
MOULDINGS
Billiard
6
6
12
12
L0 0714 2891
L0 0714 2111
6
6
6
6
12
12
12
L0 0612 2891
L0 0612 3891
L0 0612 3111
Sal es o rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
Fa x orde r line : +420 380 711 534 Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ex p or t @lira. c z
Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
12
L0 0612 2111
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
•
© 2009 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Biltmore
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
34
34
37
33
33
L0 3433 2196
26
L0 3433 2312
26
37
52
52
L0 3752 2196
L0 3752 2312
37
37
56
56
77
77
L0 2656 2196
L0 2656 2312
L0 3777 2196
L0 3777 2312
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Biltmore
58
58
50
50
103
103
115
115
L0 5803 2196
L0 5803 2312
L0 5002 2196
L0 5002 2312
06
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
06
15
15
L0 0615 0312
L0 0615 0196
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Acropolis
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
38
38
22
38
22
22
72 45
L0 3872 9571
32
32
38
22
72
45
72
45
L0 3872 9573
L0 3872 9574
32
32
34
34
34
L0 3234 9571
L0 3234 9573
L0 3234 9574
72 45
L0 3872 9572
5
34
L0 3234 9572 5
11
L6 0511 9571
11
L6 0511 9572
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Ambrosia
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
18
29
18
29
31
31
37
L0 1831 4164
L0 1831 4517
L0 2937 2164
42
37
42
37
L0 2937 2517
37
78
78
100
100
L0 4278 3164
L0 4278 3517
L0 3700 2164
L0 3700 2517
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Ambrosia
5
5
15
L6 0515 0164
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
15
L6 0515 0517
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Arqadia
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
28
28
26
26
28
28
38
38
L0 2828 1191
L0 2828 1591
L0 2638 1191
L0 2638 1591
34
34
25
52
52
L0 3452 1191
L0 3452 1591
25
67
L0 2567 1191
67
L0 2567 1591
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Arqadia
6
6
13
L6 0613 1511
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
13
L6 0613 1111
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
20
33
20
36
36
32
32
40
L0 2032 2116
L0 2032 2516
L0 3640 2116
27
63
33
20
L0 2720 2116
27
32
63
20
L0 2720 2516
Nouveau
40
L0 3640 2516
32
44
L0 3244 2116
44
L0 3244 2516
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Nouveau
23
37
23
37
64
64
81
81
L0 2364 2116
L0 2364 2116
L0 3781 2116
L0 3781 2516
5
5
11
L6 0511 0516
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
11
L6 0511 0116
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Prague
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
27
27
52
52
L6 2752 2115
34
27
L6 2752 2116
34
52
L6 2752 2515
34
72
72
72
L6 3472 2115
L6 3472 2116
L6 3472 2515
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Prague
45
45
92
92
92
L6 4592 2115
L6 4592 2116
L6 4592 2515
6
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
45
6
6
16
16
16
L6 0616 0115
L6 0616 0116
L6 0616 0515
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Sevilla
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
37
37
37
37
57
57
57
L0 3757 1545
L0 3757 1195
L0 3757 1595
51
51
51
57
L0 3757 1311
51
80
80
80
80
L0 5180 1545
L0 5180 1195
L0 5180 1595
L0 5180 1311
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Sevilla
20
20
49
20
49
L0 2049 2545
40
49
49
L0 2049 2195
40
20
L0 2049 2595
40
L0 2049 2311
40
65
65
65
65
L0 4065 2545
L0 4065 2195
L0 4065 2595
L0 4065 2311
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Sevilla
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
41
41
41
41
87
87
87
87
L0 4187 2545
L0 4187 2195
L0 4187 2595
L0 4187 2311
5
5
5
15
15
15
L6 0515 1195
L6 0515 1595
L6 0515 1311
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Sevilla
61
61
61
61
57
57
57
57
L0 6157 1545
L0 6157 1595
L0 6157 1195
L0 6157 1311
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Sofia
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
41
41
41
23
23
23
L0 4123 2175
L0 4123 2176
L0 4123 2576
26
26
21
L0 2621 2175
26
21
L0 2621 2176
21
L0 2621 2576
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Sofia
36
36
41
41
41
L0 3641 2175
L0 3641 2176
L0 3641 2576
38
Sal es o!rd er l i ne: + 4 2 0 380 773 733
Pro d ej Česká rep. : + 4 2 0 380 773 611-3
36
38
38
63
63
L0 3863 4175
L0 3863 4176
Fa!x orde r line : +420 380 711 534 ! Em ail: ex p or t @lira. c z
Fa x orde r line : +420 380 773 621 Em ail: ob c hod @lira. c z
63
L0 3863 4576
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Sofia
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
5
5
5
12
12
12
L6 0512 0175
L6 0512 0176
L6 0512 0576
&9$-64*7&
.06-%*/(4
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
d
© 2008 L i r a ,
o b r a zo v é l i š t y a r á m y, a . s .
Zakázková výroba. Minimální objednávka 30m. Termín dodání individuální, dle posouzení. Dostupné servisem Chop & Join.
Made to order manufacturing. Minimum order 30m. Individual delivery dates depending on concrete evaluation. Chop & Join available.
53
Toscana
53
87
87
L6 5387 3931
L6 5387 3921
53
53
87
87
L6 5387 2922
L6 5387 3924
&9$-64*7&
.06-%*/(4
&9$-64*7&
CZ
ENG
Celý cyklus výroby lišt ve společnosti Lira začíná
vhodným výběrem kvalitní dřevní hmoty v lese. Kulatina, která je těžena z lesů splňujících certifikaci pro
podmínky trvale udržitelného rozvoje, je vybírána
pracovníkem, který ručí za kvalitu hmoty dovážené do
společnosti k dalšímu zpracování. Pořez této kulatiny
je již plně podřízen požadavkům provozu na speciální tloušťkové dimenze řeziva. Pořezaná dřevní hmota
je dále ponechána přirozenému vysoušení, zaručující
nejvyšší kvalitu vysušení a dobrý základ k následnému
dosušení v plně automatických sušících komorách.
The whole picture moulding production cycle in the
Lira Corporation starts with the appropriate and competent selection of high-quality wood material directly in the forest. Round timber originating from forests
complying with the conditions of sustainable growth
is selected by an expert who guarantees the high
quality of our raw material. Then, the round timber
is transported to our premises for further processing.
The sawing up of round timber is fully in accordance
with the requirements of production operations in
terms of specific thickness dimension of sawn wood.
The sawn-up wooden material is then subjected to
natural drying process, which is a pre-condition of the
highest drying standard and a good basis for further
additional drying in fully automatic drying chambers.
Sofia
Sevilla
Prague
Nouveau
Aurora
Ambrosia
Acropolis
.06-%*/(4
&9$-64*7&
Toscana
.06-%*/(4
MOU L DI NG S
E
Acropolis
Ambrosia
Aurora
Nouveau
Prague
Sevilla
&9$-64*7&
.06-%*/(4
MOU L DI NG S
&9$-64*7&
.06-%*/(4
MOU LDI NGS
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Tovární 117
381 17 Český Krumlov-Domoradice
www.lira.cz
Sofia
Toscana

Podobné dokumenty