Výměna letenky s vratkou na virtuální MCO (MCO with

Transkript

Výměna letenky s vratkou na virtuální MCO (MCO with
Výměna letenky s vratkou na virtuální MCO
(MCO with residual value)
Následující situace je pouze pro demonstrativní účely. Popisuje, jak postupovat
v případě výměny letenky s vratkou na virtuální MCO, za předpokladu, že
dopravce tuto funkcionalitu podporuje.
K demonstrativním účelům byl vybrán dopravce BA (to, jestli tuto funkcionalitu
BA skutečně podporuje, si ověřte na jejich příslušném zastoupení).
SCÉNÁŘ:
Agentura vystaví klientovi letenku za celkovou částku CZK 10507. Poté si klient změní datum
cesty, přičemž podmínky tarifu dovolují převystavení letenky za nižší fare. Dopravce povoluje
takové převystavení za nižší fare, včetně vystavení vratky rozdílu ceny na virtuální MCO.
Nová cena letenky je CZK 6495. Rozdíl v ceně letenky je CZK 4012, který se bude vracet
na virtuálním MCO a následně refundovat.
POSTUP:
1. Při převystavení se nová letenka (na změněná data cesty nebo routing) bude
vystavovat s nulovou hodnotou – v totalu bude NO ADC
2. Vytvoří se virtuální MCO na částku rozdílu ceny letenek – v ilustrativním případě na
částku CZK 4012 (základní vstup pro vytvoření MCO » IMCMK/BAPRG05SEP/CZK4012)
3. Nyní se provede manuální změna hodnoty MCO na NULU:
TMI/R4012/WCZK0
--- TST --RP/PRG1A0900/PRG1A0900
MP/SU 15MAR10/1144Z
3PBPSX
1.PAVLASKOVA/MARTINA MRS
2 BA 853 N 05SEP 7 PRGLHR HK1
1 0800 0915
*1A/E*
3 BA 858 N 15SEP 3 LHRPRG HK1
5 1835 2135
*1A/E*
4 MCO BA PRG 05SEP/CZK 0/*REFUNDABLE BALANCES
5 AP PRG 420 234 704 333 - AMADEUS TRAINING CENTRE - A
6 TK OK15MAR/PRG1A0900//ETBA
7 FHE PAX 125-5700010765
8 FE PAX NONREF/-NCEUR/S2-3
9 FM PAX *P*0/S2-3
10 FO 125-5700010765PRG15MAR10/98765424/125-57000107650E1
11 FP PAX O/CASH/S2-3
12 FV PAX BA/S2-3
1 4. Znovu se vytvoří FO element a asociuje k MCO: a) TWD/L7 TKT-1255700010765
RCI1A LOC-3PBPSX
OD-PRGPRG SIFCMI-0
POI-PRG DOI-15MAR10 IOI-98765424
1.PAVLASKOVA/MARTINA MRS
ADT
ST
1 OPRG BA 853 M 08SEP 0800 OK MNCEUR
O
1PC
2 OLHR BA 854 M 15SEP 0755 OK MNCEUR
O
1PC
PRG
FARE
F CZK
7870
TOTALTAX CZK
2637
TOTAL
CZK
10507
/FC PRG BA LON207.00BA PRG207.00NUC414.00END ROE19.008900
FE NONREF/-NCEUR
FP CASH
NON-ENDORSABLE
FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX
*TRN* b) FO*L7/L4
»
L7 - číslo letenky L4 - číslo řádku, kde je MCO c) Vstup, který systém zobrazí na obrazovku - FO – ZDE SE MUSÍ SMAZAT E-KUPON
A ASOCIOVAT ZNOVU K ČÍSLU ŘÁDKU, KDE JE MCO FO125-5700010765E1PRG15MAR10/98765424/125-5700010765E1
»» FO125-5700010765E1PRG15MAR10/98765424/125-5700010765/L4
d) Dodá se způsob platby - původní- za MCO
např: FPO/CASH/L4
2 5. Provede se tisk MCO a tisk letenky nezávisle na sobě (nelze v jednom vstupu !!!)
při vystavení MCO se vytiskne s nulovou hodnotou, stejně jako převystavená letenka:
Zobrazení PNR – letenka je převystavená za nulu, MCO je vystavené za nulu --- TST --RP/PRG1A0900/PRG1A0900
MP/SU 16MAR10/0829Z
3PBPSX
1.PAVLASKOVA/MARTINA MRS
2 BA 853 N 05SEP 7 PRGLHR HK1
1 0800 0915
*1A/E*
3 BA 858 N 15SEP 3 LHRPRG HK1
5 1835 2135
*1A/E*
4 MCO BA PRG 05SEP/CZK 0/*REFUNDABLE BALANCES
1 FA 125-9071114674/VTBA/CZK0/16MAR10/PRG1A0900/98765424
2 FB 1600031209 TTM OK VIRTUAL MCO
3 FM *M*0
4 FO 125-5700010765PRG15MAR10/98765424/125-57000107654
5 FP O/CASH
5 AP PRG 420 234 704 333 - AMADEUS TRAINING CENTRE - A
6 TK OK16MAR/PRG1A0900//ETBA
7 FA PAX 125-5700010766/ETBA/CZK0/16MAR10/PRG1A0900/98765424
/S2-3
8 FHE PAX 125-5700010765
9 FB PAX 1600031208 TTP/T1 OK ETICKET/S2-3
10 FE PAX NONREF/-NCEUR/S2-3
11 FM PAX *P*0/S2-3
12 FO 125-5700010765PRG15MAR10/98765424/125-57000107650E1
13 FP PAX O/CASH/S2-3
14 FV PAX BA/S2-3
6. Provede se refundace MCO: TRF125-9071114674
REFUND RECORD
NM NAME
I
ISSUED
D1 DOCUMENT
F
U
XT
FM
FO
AGT-98765424 MP/16MAR10 F TKT-Y
PAVLASKOVA/MARTINA MRS
16MAR10
125 9071114674 5 CPNS 1000
FARE PAID
FARE USED
FARE REFUND
TAX REFUND
REFUND TOTAL
CZK
4012
0
4012
0 >TRFT
4012
COMMISSION
0
EX TKT 1255700010765PRG15MAR1098765424
*TRN*
0.00P
a) dodáme způsob platby za MCO – v případě, že celková částka MCO zahrnuje jak rozdíl
TRFU/FP1CASH
v ceně faru, tak i rozdíl na taxách, musí se pak tyto částky
rozepsat v refundačním panelu – HE TRFU
b) potvrdíme refundaci
TRFP
OK - REFUND PROCESSED 3 Zobrazení TJQ: - původní letenka 125-5700010765 je původní vystavená letenka - převystavená letenka 125-5700010766 je za nulu – rozdíl v ceně letenky CZK 4012
na MCO - vytvořené MCO s hodnotou 4012 - a v zápětí "převystavené" za nulovou hodnotu - refundace MCO částky CZK 4012 AGY NO - 98765424
QUERY REPORT 15MAR-16MAR
OFFICE - PRG1A0900
SELECTION:
AGENT
CURRENCY CZK 16 MAR 2010 - 1508MP
------------------------------------------------------------------------------- SEQ NO A/L DOC NUMBER TOTAL DOC
TAX
FEE
COMM FP PAX NAME AS RLOC
TRNC ------------------------------------------------------------------------------- 008062*125 5700010765
10507
2637
0
0 CA PAVLASKO MP 3PBPSX TKTT 008063*125 5700010766
0
0
0
0
PAVLASKO MP 3PBPSX TKTT 008064*125 9071114674
0
0
0
0
PAVLASKO MP 3PBPSX MD50 008065 125 9071114674
-4012
0
0
0 CA PAVLASKO MP 3PBPSX RFND 4 

Podobné dokumenty

Ticketing - Extranet

Ticketing - Extranet trvání blokace se s těmito finančními prostředky nedá nakládat jiným způsobem. V případě, že po vystavení letenky placené kreditní kartou chceme tuto letenku zrušit a vystavit novou letenku za stej...

Více

amadeus ticket changer

amadeus ticket changer Již u samotného podepsání RFxx se nám zobrazí upravený PNR, kde vidíme, že systém sám vytvořil a dodal do rezervace FO element.

Více

Rezervace auta z Car Rate Features

Rezervace auta z Car Rate Features HE QE Všechny autopůjčovny a všichni uživatelé Amadea mohou využít funkce Amadeus Queue a zaslat zprávu. Tímto způsobem můžete poslat zprávu nebo dotaz i vaše

Více

Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových - IDEA - cerge-ei

Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových - IDEA - cerge-ei Model TAXBEN model využívá datový soubor Životní podmínky (SILC). 2 SILC je shromažďován každoročně Českým statistickým úřadem podle metodiky standardizované pro všechny země EU. K vyhodnocení refo...

Více