Tisková zpráva - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Transkript

Tisková zpráva - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Tisková zpráva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Po uveřejnění tiskové zprávy Policie ČR ze dne 24. 9. 2015 o případu legionelózy sděluje KHS ZK
následující:
V listopadu 2014, na základě hlášení případu legionelózy ze zahraničí v rámci mezinárodní sítě pro
evidenci cestovních legionelóz, provedla KHS ZK environmentální šetření včetně odběrů vzorků vody,
aby byla potvrzena nebo vyvrácena souvislost tohoto případu onemocnění s pobytem nakažené
osoby v hotelu nacházejícím se ve Zlínském kraji. V době šetření přišlo na KHS ZK zároveň hlášení o
dalším případu „cestovní“ legionelózy z jiného kraje ČR.
Ihned, na základě předběžných výsledků laboratorních vyšetření a 2 hlášení, KHS ZK nařídila správním
rozhodnutím provozovateli daného zařízení mimořádná opatření k zabránění vzniku dalších nákaz.
Mimo jiné šlo o zákaz používání studené pitné a teplé vody, nařízení o dezinfekci rozvodů vody, revize
rozvodů, předložení plánu a plnění všech technických opatření, pravidelné předkládání výsledků
odběrů vody dle předepsaného odběrového plánu. Zařízení bylo dáno okamžitě mimo provoz a tak
tomu mělo být dle rozhodnutí KHS ZK až do předložení vyhovujících výsledků vzorků vody.
Dodržování zákazu provozu zařízení pak bylo v průběhu měsíce prosince pracovníky KHS ZK ověřeno.
Ze strany provozovatele probíhala realizace technických opatření, dezinfekce, výměna zařízení na
ohřev teplé vody, revize, průběžně byly odebírány vzorky vody. Nicméně provozovatel nepředložil
orgánu ochrany veřejného zdraví vyhovující vzorky vody (čili zařízení bylo i nadále v režimu zákazu
provozu).
K tomu došlo až po urgencích KHS ZK v lednu 2015. Vzápětí byl z jiného kraje hlášen 3. případ
onemocnění a bylo zjištěno, že nemocný v hotelu pobýval v době, kdy nemělo být na základě
rozhodnutí KHS ZK v provozu – tj. mezi vánočními svátky a Silvestrem. S ohledem na porušení
nařízených opatření a v důsledku dalšího onemocnění v epidemiologické souvislosti, KHS ZK učinila
oznámení na Policii ČR pro podezření z ohrožení veřejného zdraví. Dodržování nařízených opatření
pak bylo kontrolováno ve spolupráci s Policií ČR.
Mimořádná opatření vydaná v prosinci 2014 jsou z velké části stále v platnosti a hotel je
v pravidelných intervalech kontrolován.
Jedná se tedy o dobíhající kauzu z přelomu roku 2014/2015.
Zapsala MUDr. Hana Tkadlecová, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví