THIOKYSELINY a jejich soli Thiokyseliny vznikají tak, že jeden až

Transkript

THIOKYSELINY a jejich soli Thiokyseliny vznikají tak, že jeden až
THIOKYSELINY a jejich soli
Thiokyseliny vznikají tak, že jeden až všechny kyslíky O-II
jsou v molekulách látky nahrazeny sírou S-II.
Např. Kyselina uhličitá ……H2CO3, odebereme jeden kyslík a
nahradíme ho sírou a vznikne kyselina thiouhličitá ………
H2CSO2.
Od kyseliny sírové ………. H2SO4 ……… H2S2O3.
Soli vznikají rovněž jako u všech ostatních kyselin
nahrazením kationu vodíku.
Příklady solí:
Kyselina vzorec sůl
vzorec
thiosírová H2S2O3 Thiosíran sodný
Na2S2O3
thiouhličitá H2CO2S Thiouhličitan sodný Na2CSO2
Zajímavosti:
Pentahydrát thiosíranu sodného Na2S2O3·5H2O je klasické
fotografii využíván jako složka ustalovače.
Thiosíran sodný je antidotum pro otravy kyanidy.
Používá se jako vyluhovalo při extrakci zlata, místo kyanidů.
(ochrana životního prostředí).
Najděte jeho další
použití…………………………………………..
Realizováno v rámci projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu; reg. číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České
republiky

Podobné dokumenty

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin kyselina hexahydrogentetrafosforečná

Více

8.celek - Opakovani

8.celek - Opakovani Napište vyčíslenou rovnici reakce - sulfid vápenatý + peroxid vodíku. Napište vyčíslenou rovnici reakce - oxid stříbrný + peroxid vodíku. Napište vyčíslenou rovnici reakce - sulfid železnatý + kyse...

Více

názvosloví 1

názvosloví 1 BH3 – boran, hydrid boritý AlH3 – alan, hydrid hlinitý SiH4 – silan, hydrid křemičitý GeH4 – german, hydrid germaničitý SnH4 – stannan, hydrid cíničitý SbH3 –stiban, hydrid antimonitý PH3 – fosfan,...

Více

Jodometrie titr thiosíranu a jodu

Jodometrie titr thiosíranu a jodu BrO3- + 6 I- + 6 H3O+→ Br-+ 3 I2 + 9 H2O I2 + 2 S2O32-→ 2I- + S4O62Postup: Připravte 100 ml standardního roztoku KBrO3 o látkové koncentraci 0,0167 mol/l. Do jodové baňky odpipetujte 25 ml standard...

Více

kyseliny síry

kyseliny síry ÚVOD: / „OBSAH“ Síra tvoří následující oxokyseliny: vzorec název oxidační stav síry H2SO4 sírová

Více

C1 - ViBuCh

C1 - ViBuCh dusík N6, který má svoje číslo díky vazbě na uhlík C6. Číslování pyrimidinových bazí je obdobné, založené na standardním číslování pyrimidinu. Uhlíky v sacharidové části se značí stejně jako v sach...

Více

vzorové příklady

vzorové příklady Cu + H2SO4  CuSO4 + SO2 + H2O e) P4 + NaOH + H2O  NaH2PO4 + PH3 f) SiO2 + BrF3  SiF4 + Br2 + O2

Více