Jodometrie titr thiosíranu a jodu

Transkript

Jodometrie titr thiosíranu a jodu
Návody na laboratorní cvičení z analytické chemie
Téma:
Úkol:
Jodometrie
Stanovení titru odměrných roztoků Na2S2O3 a I2
1) Stanovení látkové koncentrace odměrného roztoku Na2S2O3
a. na základní látku K2Cr2O7
Princip:
Cr2O72- + 6 I- + 14 H3O+→ 2 Cr3+ + 3 I2 + 21 H2O
I2 + 2 S2O32-→ 2I- + S4O62Postup:
Vypočtenou navážku K2Cr2O7 kvantitativně převeďte do jodové baňky a
rozpusťte asi ve 100 ml destilované vody. Přidejte 2 g KI nebo 10 ml 20%
roztoku KI a 5 ml HCl (1+5). Baňku uzavřete a nechte 5 minut stát. Potom
zátku opláchněte 1% roztokem KI , zřeďte destilovanou vodou a titrujte
thiosíranem do slabě žlutého zbarvení. Přidejte 15 ml škrobového mazu a
modrý roztok titrujte do zeleného zbarvení.
b. na základní látku KBrO3
Princip:
BrO3- + 6 I- + 6 H3O+→ Br-+ 3 I2 + 9 H2O
I2 + 2 S2O32-→ 2I- + S4O62Postup:
Připravte 100 ml standardního roztoku KBrO3 o látkové koncentraci 0,0167
mol/l. Do jodové baňky odpipetujte 25 ml standardního roztoku KBrO3,
přidejte 2 g KI a 5 ml HCl o c = 4 mol/l nebo 10 ml H2SO4 o
c=2
mol/l. Baňku uzavřete a nechte 5 minut stát. Potom zátku opláchněte 1%
roztokem KI, zřeďte destilovanou vodou a titrujte thiosíranem do slabě
žlutého zbarvení. Přidejte 10 ml škrobového mazu a titrujte do odbarvení.
2) Stanovení látkové koncentrace odměrného roztoku I2
Princip:
I2 + 2 S2O32-→ 2I- + S4O62Postup:
Odpipetujte 25 ml odměrného roztoku I2 a titrujte odměrným roztokem thiosíranu
sodného o přesné látkové koncentraci do slabě žluté. Přidejte 5 ml škrobového mazu a
dotitrujte do odbarvení.

Podobné dokumenty

Extrakce - info.edu.cz

Extrakce - info.edu.cz Chemikálie: kyselina salicylová, amylalkohol (lze použít i chloroform, popř. jinou s vodou nemísitelnou kapalinu, v níž se kyselina salicylová dobře rozpouští), indikátor (0,1 g fenolftaleinu se ro...

Více

Stanovení celkové k ní celkové kyselosti nápojů potenciometrickou t

Stanovení celkové k ní celkové kyselosti nápojů potenciometrickou t 2. Kyselinu převeďte do 50 ml odměrné baňky, doplňte destilovanou vodou po rysku a důkladně promíchejte. 3. Standardizace odměrného roztoku hydroxidu sodného Kyselina šťavelová reaguje s hydroxidem...

Více

Úpravy chemických rovnic – procvičování (kvinta + 1.G)

Úpravy chemických rovnic – procvičování (kvinta + 1.G) 19. 2 CrO42– + 2 H+ Cr2O72– + H2O 20. Sn4+ + 2 H2S SnS2 + 4 H+ C. Redoxní rovnice v molekulovém tvaru 21. 3 As + 5 HNO3 + 2 H2O 3 H3AsO4 + 5 NO 22. 3 I2 + 10 HNO3 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2O 23. 5 H2S +...

Více

Stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu podle Winklera

Stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu podle Winklera Návody na laboratorní cvičení z analytické chemie Téma: Úkol:

Více

Analytika aniontů

Analytika aniontů Pro dělení aniontů nebyla dosud vypracována metoda ke spolehlivému rozdělení jednotlivých aniontů. Před prováděním důkazů provádíme předběžné zkoušky. Do předběžných zkoušek zařazujeme: 1. Posouzen...

Více

DŮKAZOVÉ REAKCEANIONTŮ

DŮKAZOVÉ REAKCEANIONTŮ VIDEONÁVOD http://youtu.be/Kh3yZgppTUU?list=PLr0I4N3GXUFHGYdPAzQe5-LGatFBL5tDl

Více

Alodine® 1200

Alodine® 1200 kontrolou pH.

Více