cz-caz-update

Komentáře

Transkript

cz-caz-update
funkcím přispívá kromě jiného i poměrně bohatá nabídka historických
památek a kulturních i přírodních zajímavostí v blízkém okolí. Území
CZ-CAZ
Produce:
food/energy/landscape
sousedí
s
dalšími
rozsáhlými
rekreačními oblastmi, a to nejen na území
Working Schedule:
České
republiky,
ale iStudents
na rakouské
straně.
Friday, Dec.
7
Czech
and Faculty
arrive. Postupně je budována a
Saturday, Dec. 8
CNY Regional Farmers
Market, tour of tras,
region lyžařských
for Czech students
rozšiřována
síť
cyklistických
a
turistických
běžeckých
Sunday, Dec. 9
Set-up at Stone Quarry Hill Art Park, Cazenovia
tras
a hypostezek.
Tomu
se and
postupně
přizpůsobuje
nabídkaWorkshop
služeb pro
Monday,
Dec. 10 Czech
students
Off-Campus
students presenti Slavonice
prozatím
10:00 -- 11:00
am live
simulcast
back to
Czech Technical University in Prague
návštěvníky,
hlavně
pro
tuzemské
turisty.
Early lunch reception
Monday afternoon, Tuesday and Wednesday -- site visits in small groups to the following locations:
- Greyrock farm -- an example of new young farmers, CSA. Matt Volts is also on the direct marketing
board with Cornell Cooperative Extension
- Gianforte Farm -- organic grains, including one of the largest rice producers on the East Coast
- Holmes Farm -- conventional dairy, producing for local Greek yogurt industry
- Ingleside meadows farm -- Amish, livestock and meat production
- Meadows Farm -- Kobe beef, supplies Empire Brewery restaurant. Site illustrates Cazenovia Preservation Foundation limited development
- Rose Farm -- limited development and conservation planning
- Critz Farm -- agritourism. cider and maple syrup production
- Circa Restaurant -- farm to table restaurant
- Nelson Farms -- local processing and distribution facility
- Empire Farmstead Brewery -- local hops production, processing, and direct marketing
- Owera winery -- new design by EDR
- Energy and Food initiatives at SUNY Morrisville -- methane digester, aquaponic greenhouse, wind
farms
- Microhydro pilot project -- Matt’s house
Wednesday to Friday
Design Charette conducted in the Art Barn studio at Stone Quarry Hill Art Park
Groups will analyze case studies of local food and energy projects -- SWOT analysis
Mapping and diagramming how the systems and landscape has changed over time
Develop strategies for creating future scenarios for local food and energy systems
Diagram system components and relationships
Identify critical projects and generate design concepts
example: There is a current proposal for a local food hub for aggregating products, processing and
year round market, which could provide a critical link in the local food system
Community presentation, Cazenovia Public Library. 4:00 -- 5:00 pm.
Presentation and dialogue with community members, town officials, Cazenovia Preservation Foundation, farmers and others involved in local food and energy initiatives.
Dinner Party, Friday night
Saturday Czech students and faculty leave for NYC

Podobné dokumenty