Mark Estelle (1956)

Transkript

Mark Estelle (1956)
VORF-8
2014
1
Mark Estelle (1956)
University of California San Diego
Section of Cell and Developmental Biology
Howard Hughes Medical Institute
Muir College, 9500 Gilman Dr. 0116
La Jolla, CA 92093-0116
[email protected]
http://labs.biology.ucsd.edu/estelle/
2
 1978 – University of Alberta, Edmonton (B.S.,
genetika)
AB
 1983 – University of Alberta (Ph.D., genetika;
regulace genové exprese u Drosophila)
 1983 – 1986 – research associate, Michigan
State University, East Lansing, Michigan
(laboratoř Ch. Somerville)
 1986 – professor, Indiana University,
Bloomington, Indiana
IN
3
 2001 – professor, The University of Texas, Institute for Cellular
and Molecular Biology, Austin, Texas
 2002 – Carlos Miller Chair of Plant Development Biology,
Indiana University, Bloomington, Indiana
 2002 – distinguish professor, Plant Development Biology,
Indiana University, Bloomington, Indiana
 Professor, University of California San Diego, Section of Cell and
Developmental Biology, La Jolla, California
 2011 – dosud – vědecký pracovník, Howard Hughes Medical
Institute, La Jolla, California
CA
 Editor časopisu The Plant Cell
4
Identifikace auxinového receptoru TIR1 a objasnění
molekulárního mechanizmu přenosu auxinového signálu
Intracelulární receptor TIR1 (Transport Inhibitor Response 1) u Arabidopsis
Kepinski and Leyser 2005
Dharmasiri et al. 2005
Jádro
Auxin se váže v jádře přímo k TIR1.
TIR1
A
1) První intracelulární auxinový receptor
TIR1
2) Receptor zprostředkující transkripční
reakce k auxinu
A
5
TIR1- zprostředkovaná
signalizace auxinu
Ub
Ub
Ub
26S Proteasome
A
– auxin
E1
TIR1
– F-box podjednotka E3-ubiquitin
ligázy; auxinový receptor
A
Ub
E1
Ub
Ub
TIR1
Ub
Ub
E2
ASK1
– represor transkripce
auxinem-indukovaných genů
ARF
RBX1
CUL1
– transkripční faktor (aktivátor
exprese genů)
A
Auxinem-indukované geny obsahují
AuxRE = auxin responsivní element
TIR1
TIR1
A
TIR1
A
A
Podobné mechanizmy pro F-box proteiny:
A
A
A
A
A
COP1 – CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOG. 1
COI – CORONATINE INSENSITVE 1
ZTL – ZEITLUPE, etc.
ARF
ARF
AuxRE
AuxRE
Auxin–inducible gene
[Auxin]
de-repression
e.g. AUX/IAA,
SAUR, GH3, etc.
Plant development
6
Ocenění za biologii
2003 – Fellow of the American Association for the Advancement of Science
2006 – Kumho International Science Award in Plant Molecular Biology, Kumho Cultural
Foundation of Seoul, Korea ($30,000)
2007 – Elected to U.S. National Academy of Sciences
? – Silver Medal Award for Distinguished Research, International Plant Growth Substance
Association
Více než 100 zvaných přednášek
na zahraničních univerzitách a
vědeckých institucích
Srpen 2013
7
8
Rozhovor s Markem Estellem
v rámci projektu
„Kreativní fyziologie“
na UCSD v La Jolla v srpnu 2013

Podobné dokumenty

rcars

rcars Mechanizmus působení ABA ve svěracích buňkách 53

Více

Xing-Wang Deng (1965)

Xing-Wang Deng (1965) COP9 signalozom (CSN) - konzervovaný u rostlin a živočichů; spojen s multi-komplexy E3 ubiquitin ligázy; reguluje aktivitu E3 (tj. COP1) CDD komplex (COP10, DET1, DDB1) – nalezen pouze u rostlin

Více

Bob B. Buchanan (1937)

Bob B. Buchanan (1937) 2005 Stephen Hales Prize, American Society of Plant Biologists 2007 UC Berkeley College of Natural Resources Career Achievement Award 2007 Humboldt Research Award, Alexander von Humboldt

Více

SQUAD No. 05

SQUAD No. 05 Qualification CO 2016 Squad SQ_05

Více

Bez názvu

Bez názvu ABC  

Více