Xing-Wang Deng (1965)

Transkript

Xing-Wang Deng (1965)
VORF-14
2014
1
Xing-Wang Deng (1965)
Yale University
Dept. of Molecular, Cell, and Developmental
Biology
352 OML,165 Prospect St.
New Haven, CT 06520-8104
USA
http://www.yale.edu/denglab/
Harkness tower
2
 1982 – Beijing University, Beijing, China (B.S., Plant Biochemistry
and Physiology)
 1985 – Beijing University, Beijing, China (M.S., Biophysics and
Biochemistry of Photosynthesis),
 1989 – University of California, Berkeley, CA,
USA (Ph.D., Biologie)
 2000 – Ředitel Peking-Yale Joint Research Center for
Plant Genetics & Agrobiotechnology
 2003 – The Daniel C. Eaton Professor of Plant Biology,
Yale University, New Haven, CT
Cíl: zvýšit produkci plodin porozuměním
rostlinné biologie
Finančně podporováno Monsanto Company
V srpnu 2000 bylo podepsáno na Peking University
memorandum o založení Peking-Yale Joint Center for
Plant Molecular Genetics and Agrobiotechnology. 7.
května 2001 se uskutečnila formální inaugurace za
účasti prezidenta (rektora) Yale University Richarda
Levina.
3
Studium procesů buněčné signalizace zapojených
ve fotomorfogenezi – proteiny COP1, COP9, COP10
Světlo
Tma
4
cop1 (constitutive photomorphogenesis 1) - etiolizované rostliny
ukazují fenotyp rostlin rostoucích na světle
Nemutovaná rostlina
Mutant cop1
Zdravý (= funkční) gen COP1 – negativní regulátor fotomorfogeneze
5
Akumulace COP1 v jádře
CSN
Likvidace transkripčních
faktorů HY5, LAF1, HFR1
CDD komplex
Transport COP1 z jádra
COP1 funguje jako hlavní vypínač: ve tmě vypíná
fotomorfogenezi degradací transkripčních faktorů.
„Osvobození“ transkripčních
faktorů HY5, LAF1, HFR1
6
COP9 signalozom (CSN) - konzervovaný u rostlin a živočichů; spojen
s multi-komplexy E3 ubiquitin ligázy; reguluje aktivitu E3 (tj. COP1)
CDD komplex (COP10, DET1, DDB1) – nalezen pouze u rostlin
Wang et al. (2009) Plant J 58: 655-667
7
Ocenění za biologii
2003
Xing-Wang Deng přebírá Kumho
Science International Award za
rostlinou molekulární biologii a
biotechnologii
ISPMB Kumho Award 2003
8
2013
Xing-Wang Deng byl zvolen členem
National Academy of Sciences
9
Sean R. Cutler (1966)
University of California Riverside
Botany and Plant Sciences Chemistry
Genomics Building /3119A
Riverside, CA 92521
USA
http://cutlerlab.blogspot.com/
Campus s dominantou Bell tower
10
 1991 – University of Toronto, Toronto,
Ontario, Canada (B.A.)
 1995 – University of Toronto, Toronto,
Ontario, Canada (M.S.)
 2001 – Stanford University, Stanford,
CA, USA (Ph.D.)
 2001 – 2002 – post-doc, The Scripps
Research Institute, La Jolla, CA
 Assistant professor, University of Toronto
and the University of California, Riverside, CA
 2010 – dosud – associate professor,
University of California, Riverside, CA
11
Ocenění za biologii
2006 – Canadian Research Chair in Plant Functional Genomics
2009 – Top 10 Breakthrough List, Science
2010 – Fast Breaking Papers 2010 (ScienceWatch Interview)
2010 – PGRSA Young Scientist Award (Plant Growth Regulation Society of America)
2011 – Charles Albert Shull Award, ASPB
2010 PGRSA Young Scientist Award
12
Identifikace receptorů pro rostlinný hormon ABA
Stres
ABA
Redukce růstu
Přežití
13
Receptory ABA
Fosfatázy
- ABA
PP2Cs
PYR/PYL/RCARs
SnRK2s
Kinázy
ABA
?
PYR/PYL/RCARs
PP2Cs
SnRK2s
P
+ ABA
ABFs
P
SLAC1
P
Slow anion channel
activation
Activation of ABA-mediated
gene expression (v jádře)
KAT1
P
Inhibition of K+ channels
14
Hypotetický model vazby ABA
na receptor PYR1.
ABA
Cutler lab, UC Riverside.

Podobné dokumenty

Joanne Chory (1955)

Joanne Chory (1955)  1997 – dosud – vědecká pracovnice, The Howard Hughes Medical Institute, Chevy Chase, Maryland  1998 – dosud – professor, Biology Dept., University of California, San Diego

Více

rcars

rcars PYrabactin Resistance 1 (PYR1) (homology PYL a PYR-Like). Vazba ABA k PYR1 vede k inhibici fosfatáz typu 2C (PhosPhatase type 2C, PP2C) Terčem proteinů PP2C je skupina proteinů zvaných SNF1-podobná...

Více

Mark Estelle (1956)

Mark Estelle (1956) Indiana University, Bloomington, Indiana  2002 – distinguish professor, Plant Development Biology, Indiana University, Bloomington, Indiana  Professor, University of California San Diego, Section...

Více

Bob B. Buchanan (1937)

Bob B. Buchanan (1937) ve Virginii); po otcově linii potomek 15. prezidenta USA Jamese Buchanana (1857-1861)

Více

Christopher Roland Somerville (11.10. 1947) První projekt

Christopher Roland Somerville (11.10. 1947) První projekt  1975 – Yale University, Dept. of Biology, New Haven, Connecticut, (M.Phil., biologie)

Více

Christopher Roland Somerville (11.10. 1947)

Christopher Roland Somerville (11.10. 1947) http://www.slcu.cam.ac.uk/directory/meyerowitz-elliot http://www.its.caltech.edu/~plantlab/

Více