Bezolupy 1-2012.indd

Transkript

Bezolupy 1-2012.indd
Březolupský zpravodaj
Školní jídelna, jíst či nejíst?
„Natálko, kolik chceš knedlíků?“ Tak takový či obdobný dotaz slýchávám ve školní
jídelně poměrně často, neboť i obecní zaměstnanci využívají školní jídelnu (ZŠ) pro své
stravování a jsem přítomen u výdeje, konzumace a také vracení nádobí a bohužel i jídla
žáků ZŠ. Vzhledem k počtu průměrně uvařených obědů (odhaduji 170 v kuchyni ZŠ a
120 v kuchyni na MŠ) najdete téměř všichni ve své rodině či blízkém okolí někoho, kdo
služby školních kuchyní využívá a především vzhledem k významu získání dobrých
stravovacích návyků pro mladou generaci, rozhodl jsem se vás informovat o připravovaných změnách ve školní kuchyni či chcete-li jídelně. Tyto změny mají hlavní cíl ve
zvýšení počtu spokojených strávníků z řad dětí školou povinných, kteří vše co dostanou na talíř snědí (nebo alespoň téměř vše). Protože má školní jídelna v MŠ, co se týká
této záležitosti, svá specifika (předpokládám, že důchodce je dospělý a sám se rozhodne
zda bude obědy odebírat a jíst či je zruší, rovněž u malých dětí v MŠ je téměř rodinný
vztah mezi paní učitelkou a dítětem, který se samozřejmě odráží i v komunikaci při
obědě a následně při problému s konzumací i s rodiči) budu se dále zabývat pouze
jídelnou na základní škole (a mám tím na mysli školní kuchyni i jídelnu).
Na úvod bych chtěl uvést, že jídelna se musí držet jakéhosi „potravinového koše“ co
se týká vyváženosti surovin (potravin) použitých při vaření z pohledu jak zdravotního,
výživového, hygienického, ale také finančního. Tento koš specifikují odborníci na
dětské stravování přes různé vyhlášky a
rovněž je dobré si uvědomit, že stravenka
hradí u žáků jen a pouze cenu potravin.
U dospělých strávníků se k ceně oběda
připočítávají i náklady na režie. Při vaření obědů pro žáky platí mzdy kuchařkám
stát, režijní náklady (plyn, el. energii, ceny
spotřebičů, nádobí, ...) zřizovatel, tj. obec
Březolupy.
pokračování na str. 3
-1-
Březolupský zpravodaj
V sobotu 10. prosince 2011 proběhl v hale XI. vánoční jarmark. Úroda umožnila letos
i malou výstavu výpěstků našich zahrádkářů. Děkujeme zahrádkářům, stejně jako i všem
ostatním účastníkům jarmarku za jejich aktivitu a těšíme se na příští ročník.
Díky klenbám je akustika chodeb na zámku mimořádná. Ani loni nezůstala bez povšimnutí a v neděli 18.prosince 2011 zde paní Míla Provazníková se svými žáky zpříjemnila
nedělní odpoledne všem přítomným již tradičním koledováním na zámku. Děkujeme
-2-
Březolupský zpravodaj
pokračování ze str. 1
Z pohledu dodržení koše je tedy nutno naplnit patřičné množství různých vitamínů, bílkovin, sacharidů a já nevím čeho všeho přesně dalšího a samozřejmě je tady i ten
limit finanční. Snahou školní jídelny, ředitelství školy jako i zřizovatele je vařit zdravě ze
surovin ( tj. minimálně používat polotovary ), chutně a samozřejmě i sociálně dostupně,
co se týká ceny stravenky. Vzhledem k tomu, že ceny v naší jídelně jsou i po únorovém
zdražení (výší DPH a obecně zdražení potravin) jenom drobně nad minimální vyhláškou
stanovenou cenou a že téměř všichni žáci školy jsou v jídelně přihlášeni k obědům, svědčí
to nejspíše o tom, že se nám to daří.
Všechny nás ale mrzí, že i nadále je dle našeho názoru mnoho nesnědeného jídla. Je
nám jasné, že důvody jsou někde mezi strávníky a těmi co vaří, resp. možnostmi jaké paní
kuchařky a paní vedoucí jídelny mají. Neříkám, že strávníci jsou mlsní, nebo že v jídelně
špatně vaří. Mám spíše pocit, že na vině je spíše trochu více než doma anonymní prostředí pro strávníky v jídelně (včetně lavinového efektu – první si polévku nevezme a za ním
ani nikdo další aniž by vůbec věděli, jaká dneska je) a na druhé straně zase potravinový
koš, kterým se musí dle mého z pochopitelných a potřebných důvodu jídelna řídit.
Dali jsme tedy hlavy dohromady a máme v plánu se pokusit něco změnit. Jedná se především o změny ve způsobu tvorby jídelníčku, kdy by se mohli strávníci (žáci) aktivně podílet
na jeho přípravě např. výběrem přílohy u některých jídel (např. ke kuřeti brambor nebo rýži)
či způsobu úpravy suroviny (např. rybu obalenou nebo na másle). To by např. šlo u dvou dnů
v týdnu, zbylé dny by bylo potřeba pořešit potravinový koš a finanční limit. Takovýto výběr
strávníků by samozřejmě využila paní vedoucí jídelny i při tvorbě dalších jídelníčků. Další
nosnou myšlenkou je zeleninový a ovocný bar. Kdy např. budou mít strávníci na výběr, jestli
chtějí k hlavnímu jídlu okurek, salát, kompot nebo raději jablko. Toto už se dokonce i experimentálně v naší jídelně nově děje. Máme v plánu spustit na webu jakýsi modul školní jídelny,
kde by se vedl jakýsi žebříček jídel včetně fotografií jídel, každý měsíc by bylo v jídelníčku
několik novinek, o kterých by se hlasovalo (např. novinka měsíce či roku), ty dobré by zůstaly,
ty hůře hodnocené ne apod.. Chceme jít dokonce i tak daleko, že bude v určitém menším rozsahu v řádu několik dnů v roce možnost si vybrat dopředu třeba i ze dvou jídel (to ale opravdu
pouze spíše na zkoušku, protože přece jenom jsme a pořád budeme malá jídelna).
Žáci sedmé třídy se už aktivně do tohoto experimentu zapojili, fotí jídlo, komunikují s ředitelstvím i jídelnou.
A nyní hlavní důvod, proč o tom všem píšu
i do zpravodaje. Aby to k něčemu bylo, potřebujeme aktivního a odpovědného strávníka s ochotou
dávat nám konstruktivní zpětnou vazbu. Pokud
totiž většina strávníků bude odpovídat jenom
názory, jaké dneska různě tu a tam zaslechnu
tipu „Fůj, bylo to hnusné.“ nebo „Vůbec nic se
nedá jíst“, tak se nikam nepohneme. A tady nám
můžou pomoci především u mladších, ale pozor
i u starších strávníků, i jejich rodiče.
-3-
Březolupský zpravodaj
Až to bude aktuální, zapojte se třeba i vy
do přípravy jídelníčku vašich dětí a již nyní
se můžete přidat tím, že mimo dotaz co bylo
dnes ve škole za známky se zeptáte i jaký byl
oběd. A pokud vám vaše ratolest řekne, že to
nebylo vůbec dobré a do budoucna uvidíte
na webu, že 70 % strávníků si oběd pochvalovalo a toto se bude dít častěji, svědčí to
třeba i o špatných stravovacích návycích.
Využijte pak spolu s námi možnost je u vaší
ratolesti, když ne přímo změnit, tak alespoň
trochu vylepšit. V žádném případě není naší snahou docílit toho, že všichni všechno sní.
To není reálné. Budeme spokojeni, pokud bude výsledek takový, že pokud dnešní průměrný dětský strávník sní, vymyslím si 12 obědů v měsíci, tak po změnách sní třeba 14
a bude se to dále zlepšovat.
Specifická je kategorie strávníků mezi 1 až 3 či 4 třídou. Tyto „malé“ děti něco opravdu
nesní, protože jim je z toho špatně, ale něco nejí také proto, že téměř bezdůvodně nechtějí.
Sám jsem toho svědkem téměř denně v jídelně a protože mám dnes již doma čtyři malé
děti, vidím to koneckonců i doma. Je potom velice těžké rozpoznat, jaký je skutečný důvod
nedojedení jídla a jsou pak tlaky ze strany učitelů na dojedení (což pokud to nepřesáhne
rozumnou mez plně schvaluji) a na druhou stranu pak nářky rodičů, že jejich dítě se bojí
chodit do školy, protože ho učitelé nutí v jídelně dojídat (čemuž samozřejmě také rozumím). Pokoušíme se tedy nalézt jakýsi komunikační most, mezi školní jídelnou a rodičem.
Bez nějakých větších tlaků budeme u těchto malých děti (především v rámci družiny) pro
rodiče zaznamenávat, zda dítě vše snědlo a na konci měsíce tuto zprávu pošleme rodičům
ve školním deníčku domů. Tam rodič může po shlédnutí jídelníčku zhodnotit, zda těch
deset nesnědených obědů (bylo zelí, byl knedlík, byla ryba apod.) odpovídá stravovacím
návykům, které jeho dítě má, nebo také může i on trochu potlačit a říci, že přece zelí doma
běžně jedí, tak ať ho zkusí i v té škole.
Stejně tak i paní učitelky při zapisování denního výsledku o snězení polévky a druhého jídla může na strávníka pedagogicky působit, typu „No Pepíku, včera jsem ti napsala,
že jsi nesnědl ani jedno, no ale dnes to vidím trochu líp a pokud sníš ještě i ten kousek
masa, nebo alespoň půlku, tak ti tu čárku udělám a zítra to bude třeba ještě lepší, to máme
řízek. Co ty na to, zkusíš to?“
Takže jak vidíte, myšlenek a plánů máme poměrně hodně. Jestli se nám je všechny podaří uskutečnit a především, jestli pak budou mít příznivý dopad na chutě našich
strávníků, to záleží ovšem i na samotných strávnících a také jejich rodičích.
Předem jak strávníkům, tak i jejich rodičům, za odpovědný přístup k pokusu alespoň
trochu vylepšit to nepříznivé skóre, co se týká poměru vydaného jídla k množství zbytků
ve školní jídelně, děkuji a těším se na spolupráci.
Za školní jídelnu ZŠ včetně paní kuchařek, ředitelství ZŠ a obec
Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce
-4-
Březolupský zpravodaj
Slovo na úvod
Kdesi v některém domku v Březolupech na Zápolí, asi v roce 2018. Manželka jedoucí
ráno do práce píše vzkaz svému manželovi, který byl na 12-ti hodinové směně v továrně
u Brna a upomíná ho, na co všechno nemá dnes zapomenout ... .
Táto, nezapomeň, že už Pavla i Lída chodí na vyšší stupeň a ten už v naší škole není
a zaveď holky včas na zastávku (nezapomeň až do Dědiny – na Zápolí byla zastávka
zrušena)! V 6.45 jim jede školní autobus do Uherského Hradiště. Lída pokašlává, tak
se s ní domluv, ať tě ve 13.00 někde v Hradišti počká a zajdi tam s ní k lékaři. U nás už
neordinuje. Stav se i v lékárně, u nás byla ta mobilní v minulém týdnu. Vezmi si s sebou
padesát korun na parkovné. Když už pojedeš do UH, vezmi na poštu ten balík, u nás
už je neberou a hoď tam i ten dopis pro tetu, vždyť víš, u nás vybírají schránku před
Jednotou (vlastně promiň před hospodou - já si pořád nemůžu zvyknout, že Jednotu loni
zavřeli) jen jednou týdně. A nalep dvě známky, jsme „odesilatel z venkovské oblasti“, tak
ať teta nemusí při přijetí dopisu doplácet jak minule.
Promluv s Růženou. Chce zůstat po studiích v Praze, že se v našem regionu neuživí.
Ať to prosím tě ještě přehodnotí, přece jen bych ji chtěla mít doma nebo někde poblíž.
Jo, dědu jsem musela odvést na tu plánovanou operaci se slepým střevem do nemocnice až do Prahy, prý v Brně na to nemají odborníky ani vybavení. Ukaž prosím tě
babičce, jak se píše a odesílá e-mail, aby mohla dědovi objednat toho lékaře.
Přeměř už konečně i ten kurník, jestli máme minimálně ty 2 m2 pro každou ze slepic.
Jinak budeme muset za každou zaplatit pokutu až 1.000.000,- řeckých drachem nebo
jak se teď ta evropská měna jmenuje
Abych nezapomněla, včera zvonila u dveří nějaká paní, že prodávají plyn, jestli nechceme k nim přejít, že jsou o 60% levnější než stávající dodavatel a když podepíšu hned, tak
dokonce o 80%. Člověče a asi za půl hodiny přijel borec s „výhodným“ pracím práškem.
Oba jsem je vyhodila. Já jen, aby jsi to věděl, určitě to dnes oba budou zkoušet i na tebe.
Karlíku, a úplně na závěr. Až si budeš dávat tu „svoju“ štamprlku, ať tě někdo zase
nevidí. Víš jak to dopadlo minule. Od té doby, co evropská komise zakázala pít slivovicu
na veřejnosti, (byť je jinak v Březolupech neuvidíš) přijedou policajti v tomto případě
raz dva. Minule jsem se s nimi bavila, že musí, jinak jim prý EU vezme dotace na benzin do aut.
Tak ahoj a napiš mi, co jste celý den dělali. Nevolejte, víš že to máme nejdražší z celé
Evropy. Doma se potkáme přespříští pondělí, to se nám ty dny volna potkají. Už se těším.
Doufám, že nebudu Březolupským Juliusem Vernem, který zdárně předpověděl věci
až několik desetiletí dopředu a že se šeredně pletu. I když, jsou indicie, které říkají, že
bych tak daleko od pravdy zase být nemusel. Lidé bděte! Seriozněji k tomuto tématu
v článku pana místostarosty.
Ing.Petr Kukla, starosta obce
-5-
Březolupský zpravodaj
Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte
zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele – Obec Březolupy ([email protected]) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát
za rok s nákladem 400 výtisků, grafická úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav,
prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou.
Archív zpravodajů můžete nalézt na www.brezolupy.cz .
Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji je Marek Michalík. Děkujeme
Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konala 21. 12. 2011 a 8.2. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• Souhrn posledních rozpočtových opatření schválených radou obce ( rozpočtové opatření č. 7 ).
• Rozpočtové opatření č. 8.
• Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1. 2012 do doby
schválení nového rozpočtu obce pro rok 2012.
• Koupi pozemků KN v k.ú. Březolupy p.č. 3570/8, 3570/14, 3570/15, 3570/23, 3570/29,
3570/30 od pana Zdeňka Králíka v celkové výměře 505 m2 v ceně 100,-Kč/m2.
• Vstup obce Březolupy do Sdružení místních samospráv ČR.
• Pořízení změny územního plánu obce Březolupy č. 1/2011- v části obce „Nad Uličkou“.
• Nové cenové hladiny pro případný prodej obecních pozemků platné od 1.1. 2012.
• Navýšení výkupní ceny pro pozemky v okolí ČOV a skládky z 30,-Kč/m2 na 50,-Kč/m2
respektive 100,-Kč/m2 za pozemky u ČOV navazující na komunikaci.
• Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování investičních
projektů v roce 2012, které získaly dotaci, nebo se o ni ucházejí.
• Rozpočtový výhled obce Březolupy na léta 2013-2017.
• Rozpočet obce Březolupy na rok 2012.
• III. aktualizaci místního programu obnovy venkova
• Mimořádný členský příspěvek 9 000,- Kč do Místní akční skupiny Dolní Poolšaví.
• Pokračování přípravy projektové dokumentace projektu „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí“ i po změně dotačních podmínek ze strany SFŽP.
• Předběžný hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Březolupy
a způsob jeho rozdělení.
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve věci nákupu elektrické energie – z elektronické aukce vzešel jako nový dodavatel CENTROPOL ENERGY, a.s.
• Změnu sociálního fondu obce Březolupy-navýšení příspěvku na oběd ze 7,- Kč na
10,-Kč
-6-
Březolupský zpravodaj
Zastupitelstvo neschválilo:
• Odvolání se žadatele proti rozhodnutí rady ve věci neposkytnutí finančního příspěvku pro novostavbu RD v rámci obecních dotací
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
• Stav investičních resp. dotačních akcí
• Předběžné výsledky hospodaření obce Březolupy za rok 2011
• Omezení ordinační doby pediatrické ordinace.
• Informaci o uvolněném bytu 2+KK na BDSP.
• Termín konání dalšího zastupitelstva - 18. dubna 2012.
• Informaci o návrhu Ministerstva školství na optimalizaci sítě školských zařízení.
• Znění nového školského zákona a možnost vyhlášení konkurzního řízení na ředitele
školy. Zastupitelstvo vyslovilo názor – konkurz nevyhlašovat.
Mrazy z přelomu ledna a
února konaly. Dospělým se protáčely oči při pohledu na plynoměry, dětem se zase rozzářily
při pohledu z okna a následně
po obutí bruslí. Zamrzl i rybník
Hluboček, takže si děti ledu užily
nejen na kluzišti za halou. Škoda jen, že nevydržel až do jarních prázdnin.
Z práce rady obce
Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou investičních akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů
i místních organizací, návrhem rozpočtu a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností mimo záležitostí doporučených na projednání zastupitelstvem vyberu
následující:
• Rada schválila přijetí daru ve výši 10 000 Kč od firmy Zlinex Trans s.r.o. Dar je určen
pro příspěvkovou organizaci obce ZŠ a MŠ Březolupy-zejména pro potřeby MŠ.
• Rada souhlasila s předloženou žádostí TJ SOKOL Březolupy o přesunutí schváleného
příspěvku na závlahový systém hřiště z roku 2011 na rok 2012 včetně vratného příspěvku na zajištění profinancování akce.
• Rada souhlasila s provedením výměny odpadního potrubí pod kuchyní MŠ.
• Rada schválila nové ceny za pronájem víceúčelové haly platné od 1.1.2012.
-7-
Březolupský zpravodaj
•
•
•
•
•
Rada se ztotožnila se závěry komise pro výběr dodavatele kompostérů pro dotační projekt
„Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy“.a potvrdila jako vítěze výběrového řízení firmu Josef Trojan – maloobchod a velkoobchod TREF s cenou 612 000,-Kč bez DPH.
Po rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva Mgr. Pavla Mizery předala rada
osvědčení o tom, že se dne 1.1.2012 stal členem zastupitelstva obce Březolupy prvnímu náhradníkovi z příslušného kandidujícího seskupení, jímž je p. Zdeněk Jančara.
Slib podepsal 8.2.2012
Rada posoudila problémy při provozu ČOV tzn. prasklou trubku čerpání kalů – schválila její opravu, u záklopu z dřevěných fošen doporučuje ponechat stávající materiál
do konce jeho životnosti.
Rada schválila zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 částku 30 000 Kč pro potřeby
monitorování a napomáhání udržení obecního pořádku v obci. Dohled nad pořádkem v obci by měl od 1.3.2012 vykonávat správce obecního pořádku, jímž se stal pan
Igor Máselník.
Rada schválila objednání zpracování závěrečné zprávy energetického auditora v rámci závěrečného vyhodnocení realizovaného projektu „Rekonstrukce víceúčelové haly
v Březolupech“, kterým se prokazuje úspora energie pro poskytovatele dotace. Na výše
uvedené práce byla vybrána firma DEA – Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425,
664 42 Modřice s cenou 11 400,- Kč s DPH.
Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce
Hospodaření obce
a připravované investiční akce
Podrobnější přehled hospodaření obce za rok 2011 i schválený rozpočet na rok 2012 a to
včetně příspěvkové organizace ( ZŠ ) je uveřejněn na webových stránkách obce. Pro ty, co
nechtějí hledat uvádím pouze velmi stručné shrnutí.
Příjmy obce za rok 2011 činily 22 853 240, Kč
Výdaje obce za rok 2011 činily 21 450 408, Kč
Zůstatek na běžném účtu k 31.12 2011 činil 5 207 255, Kč
Zbylá výše úvěru na ČOV je 7 338 474, Kč
Rozpočet obce pro rok 2012 byl schválen po započtení výše uvedeného zůstatku na účtu
jako vyrovnaný se stejnou částkou na straně příjmů i výdajů ve výši 23 692 000, Kč.
Hlavní investiční akce naplánované na rok 2012
• Rekonstrukce místní komunikace u pálenice – předpokládaná cena 2 200 000, Kč - je
zažádáno o 40% dotaci z POV Zlínského kraje – bude realizováno i bez dotace
• Rekonstrukce kotelny základní školy – předpokládaná cena 250 000, Kč
• Modernizace školní družiny – předpokládaná cena 550 000, Kč -je zažádáno o 70%
dotaci z POV ČR – bez dotace nebude realizováno
• Obnova památníků obětem I. a II. světové války - předpokládaná cena 116 000, Kč je
zažádáno o 70% dotaci z POV ČR – bez dotace nebude realizováno
-8-
Březolupský zpravodaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modernizace veřejného osvětlení – předpokládaná cena 220 000, Kč bez DPH - je
zažádáno o dotaci z MAS Dolní Poolšaví – bez dotace bude realizováno pouze z 50%
Průzkumy podzámčí - předpokládaná cena 200 000, Kč je zažádáno o 65% dotaci
z Fondu kultury Zlínského kraje, bez dotace nebude realizováno
Nákup kompostérů – dotace SFŽP 90% s finančním podílem obce 100 000, Kč
Projektová dokumentace a práce spojené s žádostí o dotaci na Revitalizaci rybníka
Hluboček a jeho okolí cena 192 000, Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na podnikatelský inkubátor řemesel
– předpokládaná cena 150 000, Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na kanalizační sběrač pro ČOV II.
etapa - předpokládaná cena 300 000, Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na most na Zelnici, přístupovou
cestu k němu a další protierozní opatření navržená KPÚ – cena 400 000, Kč
Dětská hřiště – s finanční účastí obce 700 000, Kč, momentálně řeší ÚOHS výběrové
řízení
Projektová dokumentace na základní infrastrukturu pro bytové domy Za Ohradů
– předpokládaná cena 100 000, Kč
Stanislav Bařica, místostarosta obce
Společenská kronika
jubilanti
Duben
50 let
Křižka Jaroslav
Polášek Pavel
Postavová Bronislava
60 let
Kalaš Jiří
Šidlík Lysoňková Marie
Tomek Zdeněk
65 let
Dusbaba Jiří
Hubáček Miroslav
Svoboda Jaromír
Šišák František
80 let
Doudová Helena
Květen
50 let
Belušková Jarmila
Hoferková Marie
Kaňovská Jarmila
Michálková Zdeňka
Paľo Stanislav
60 let
Hovorková Jitka
65 let
Binar Miroslav
Stašková Marie
70 let
Otrhálková Anna
Vrabková Marie
75 let
Glíž Ludvík
Havlík Alois
Hoferková Anna
-9-
85 let
Fusek Josef
Červen
50 let
Juřenová Marie
60 let
Jurča Jaroslav
65 let
Buriánková Hana
Zajícová Emilie
70 let
Bednaříková Marie
85 let
Rozumová Růžena
Březolupský zpravodaj
Narození 2011
Úmrtí 2011
Z našich řad odešlo v roce 2011 14 spoV roce 2011 se narodilo 15 dětí. Z toho
luobčanů:
je 10 děvčátek a 5 chlapců
Bábíčková Eliška
Blažek Robin
Bosák Milan
Fabiánová Vendula
Hovorková Ema
Hrabec Jakub
Hrbáček Filip
Jandová Aneta
Knotová Tereza
Konečná Ella
Paľová Monika
Němec Matěj
Obdržálková Beata
Postavová Sofie
Vyoralová Valerie
Bartas Josef
Binarová Josefa
Burešová Irena
Hoferek Josef
Hrabalová Anna
Hubáčková Anna
Krejčiřík Jaroslav
Luběna Miroslav
Pavlík Josef
Řihák Josef
Šišáková Marie
Šprláková Hana
Úlehla Stanislav
Vrzalová Františka
Nejstarší občankou naší obce je paní Marie Kašíková, která v březnu letošního roku oslaví překrásných 100 let. Nejstarším mužem je pan Josef Řezníček,
který v letošním roce oslaví 87 narozeniny.
K 31.12.2011 bylo v naší obci trvale hlášeno 1688 obyvatel.
Knihovna
Opět se vám do rukou dostalo nové číslo Březolupského zpravodaje,
tentokrát jarní.. A co všechno nám jarní měsíce přinesou?
První jarní den
Určuje se všelijak: někdy podle počasí a jindy podle kalendářní rovnodennosti; ale skutečný, nepochybný, rozhodující první jarní den je
ten, kdy se člověk odhodlá, že už si neoblékne zimník, nýbrž svrchník.
Pro ty mladší prvním jarním dnem je některá (obyčejně trochu
předčasná) neděle, kdy si poprvé obléknou své nové jarní šaty, třebaže přitom modrali mrazem. Ale my usedlejšího rozumu nedáme tak
-10-
Březolupský zpravodaj
mnoho na nové šaty; nám stačí prostý, trochu za zimy zplihlý svrchník od loňska nebo
předloňska, abychom jaksi svižněji a lehčeji vykročili, sebevědoměji koukali po – nu,
vůbec po lidech a říkali svým známým na potkání, že „už máme jaro”. A kdyby znovu padal sníh a znovu mrzlo, do zimníku nás už nikdo nedostane; neboť naše jaro se
počíná z naší vůle a libosti, z našeho svobodného rozhodnutí, svrchovaným aktem naší
volby: chodit nadále v lehkém svrchníčku.
Z: Nedělní fejetony Karla Čapka , Lidové noviny 28.3.1928
Březen – měsíc knihy
Historie měsíce knihy se poprvé začala psát v březnu 1955.
Už řadu let je březen spojován s knihami a s knihovnami.
V druhé polovině 20. stol. to byl Březen - měsíc knihy, v posledních
letech byl březen měsícem internetu a letos nese název Březenměsíc čtenářů. Jenže dnes není rozhodně kniha levná záležitost
a lidé mají na čtení čím dál méně času.
Pamatuji si, že nové knihy vycházely jednou týdně - vždy ve čtvrtek a ty kvalitní
a žádané ve velmi malém množství. Leckdy to byly pouhé dva výtisky v prodejně. A stály
se fronty. Takže odpoledne např. po knize Edith Piaf nebylo ani památky. A v knihovně
byl na tři měsíce záznam, tedy zamluvená!
Knihy vystřídal Internet, který je zároveň i komunikací. Ale nic naplat, tomu „zabrání
se“ do dobré knihy se nic nevyrovná!
Svátky jara – Velikonoce
Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Vrcholí jím nejvýznamnější křesťanské svátky, připomínající poslední večeři, zatčení, umučení a vzkříšení Ježíše
Krista. Velikonoční neděli předcházejí tři dny, které symbolicky
zaznamenávají události křesťanského příběhu zrady a zázraku.
Zelený čtvrtek představuje den, kdy Ježíše zradil přítel, který s ním krátce předtím
seděl u stolu při poslední večeři Páně. Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován. Během Bílé
soboty věřící rozjímají, po velkém smutku se blíží Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční
hostina, Boží hod velikonoční. Velikonoční pondělí je již dnem veselých lidových oslav
a hodování, svátkem jara, znovu se probouzející přírody, naděje na dobrý hospodářský
rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný život.
Den matek
Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na
mnoha místech po celém světě. V České republice připadá Den matek na druhou
květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
-11-
Březolupský zpravodaj
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla
Alice Masaryková. Po 2. sv. válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždycky 8. března), ale i přesto
se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.
Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Má upozornit
světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek dětí se slaví v mnoha zemích světa. Den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50
zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až na
mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. Navrhla ji v roce
1949 mezinárodní demokratická federace žen, mezinárodní odborové
sdružení učitelů a světová federace demokratické mládeže. U příležitosti
dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce.
Děti slaví svůj svátek různými hrami, soutěžemi a spoustou veselí a určitě rádi jedou
s rodiči na pěkný výlet nebo uspořádají dětskou párty.
V jarních měsících nás čeká spousta akcí, oslav a výletů do jarní přírody. Ale i v tomto
jarním „shonu“ si určitě řada z vás najde cestu do březolupské knihovny, kde čeká celá
řada zajímavých a poutavých knih. Knihovna je otevřena každé úterý a pátek od 15.00
do 18.00 hodin
Olga Rosíková
Zahrádkářův rok - zahrada v březnu
Březen je pro zahrádkáře měsícem očekávání a příprav na novou
sezónu. Jarním fenoménem v okrasné zahradě jsou drobné cibuloviny. Mnohé z nich rozkvétají hned poté, co roztaje sníh. Ve skleníku
či teplém pařeništi vyséváme letničky, které potřebují pro pěstování
sadby delší vývoj a jsou citlivé na jarní mrazy. Vyséváme také dřeviny, trvalky a skalničky, které nepotřebuji stratifikaci. Dřevité řízky, které jsme připravili
na podzim nebo v únoru, napícháme do pařeniště nebo u odolnějších druhů i přímo
na záhon. Seřízneme suché stonky trvalek a trav. Zkontrolujeme kůly a úvazky dřevin
z předcházejících let. Příliš utažené povolíme. Vykopeme nežádoucí náletové dřeviny,
vyčistíme zahradní jezírko. Trávník ošetříme hned, jak dostatečně proschne. Mrazem
nadzvednutý porost uválíme. Rozhrneme krtiny, propadlá místa doplníme kompostem.
Suchou trávu, zbytky listí a mech vyhrabeme vějířovitými hráběmi. Trvalky, keře i trávník
přihnojíme kompostem. Poprvé posekáme trávník pokud je vysoký kolem 6 cm. Větráme
rostliny pod zimním krytem, u otužilejších rostlin kryt sejmeme, ale máme ho stále přiopraven, kdyby se změnilo počasí.
-12-
Březolupský zpravodaj
V ovocné zahradě nezapomeňte přihnojit zakořeněnou výsadbu stromů a keřů, popř.
povápnit půdu, vykazuje-li kyselou reakci (s vyjímkou velkoplodé borůvky a brusinky).
Je také vhodné omezit odpařování vody z půdy mulčováním příkmenných pásů pod
korunami stromů vhodnou organickou hmotou. Očistěte jahodník od starých zaschlých
a nemocných listů a přihnojte jej. Dokončete základní předjarní řez jabloní a hrušní.
V teplejších oblastech nebo při oteplení vysaďte ovocné dřeviny, pokud jste tak neučinili
na podzim. Broskvoně ale mají čas.
Zeleninová zahrada se také probouzí a v případě pěkného počasí může být březen
velmi příjemný a zahrádkářům nakloněny. Mohou se ovšem objevit i nepříjemné nízké
teploty a plískanice. Ačkoliv se pěstuje méně, je vhodná doba k výsadbě jarního česneku.
Vysazujeme také sazečku cibule kuchyňské. Řada zahrádkářů na podzim osázela záhony
česnekem, záhony mělce prokypříme, odstraníme vytrvalý plevel a můžeme i přihnojit
komplexním typem minerálního hnojiva. Pokud dovolí stav pozemku, upravíme záhony
do patřičných tvarů a rozměrů a zahájíme výsev méně náročné zeleniny jako je např. ředkvička, špenát cibule, mrkve, petržel, pastinák, ředkev či černý kořen. Do skleníku, pařeniště, ale i za okno vyséváme teplomilnou zeleninu ( např. papriku, rajče či lilek ). Také
můžeme předpěstovat sadbu některých košťálovin jako je květák, brokolice či kapusta.
Váš přítel zahrádkář
Informace zvěrolékaře
To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou......
Tak tato věta je v lidské populaci hodně oblíbená,
ale bohužel ne zcela přesná.
Zablešení je problém především zvířecí. Člověk bývá napaden blechami výjimečně,
a to především tehdy, kdy není přítomno zvíře, kterému dává blecha přednost před lidskou
krví. Paradoxně nacházíme u psů v daleko větší míře blechu kočičí než blechu psí či lidskou. Příležitostně parazitují na psech i blechy králičí, blechy ježčí a blechy slepičí. Díky ne
příliš dobré informovanosti o tomto problému mají mnozí chovatelé, kteří najdou blechu
na svém psovi, pocit špatné hygieny a určitého odsouzení v očích jiných pejskařů a kolegů
chovatelů. Proto bych ráda svým dnešním příspěvkem osvětlila problematiku těchto nepříjemných malých parazitů.
V hmyzí živočišné říši existuje přes sto druhů blech. Pro domácí masožravce (psy a kočky)
má význam pouze několik málo jejich zástupců, ale všechny tyto druhy napadají i člověka.
Blecha prodělává při svém vývoji tzv. dokonalou přeměnu. Znamená to, že vývoj jde postupně
- od nakladeného vajíčka přes kuklu až po dospělce. Páření a následné kladení vajíček stimuluje u blech napití se krve hostitele. Bleší vajíčka nejsou lepivá, takže volně vypadávají ze srsti
a kontaminují okolní prostředí. Od jedné samičky jich může být za její život až 500. Stádium
kukly je zajímavé tím, že může v jakémsi zimním spánku přežívat několik měsíců až jeden
rok, přičemž zakuklená larva často přezimuje a dospělec se vylíhne za příznivých klimatic-
-13-
Březolupský zpravodaj
kých podmínek až v dalším roce na jaře. Larvy blechy žijí na různých místech, například ve
štěrbinách podlahy nebo v postelích, kde je dostatek prachu a organických látek, které pro ně
slouží jako potrava. Celý složitý vývoj trvá v našich podmínkách asi měsíc. V hmyzím měřítku
se blechy dožívají značného stáří a to až půl roku. Navíc je tento parazit mistrem v hladovění.
Má velmi objemný žaludek, který se může několikanásobně zvětšit a pojmout velké množství
krve - potravy „do zásoby“ a v ojedinělých případech takto vegetovat až rok.
Po kousnutí blechy nejen, že zůstává na kůži bolestivé místo po vpichu, ale do krve
psa se spolu s blešími slinami dostanou i tzv. hapteny, což jsou látky schopné vyvolat
v organismu imunitní odpověď. Organismus psa, který začne být postupně na kousnutí
a na hapteny bleších slin přecitlivělý, reaguje silnou svědivou odpovědí. Škrabáním si zvíře
zanáší do kůže různé mikroorganizmy a následně vznikají až hnisavé záněty kůže. Objevují se zarudlá místa pokrytá strupy a slepenci chlupů a vlivem neustálého škrábání, lízání
a vykusování kůže zhrubne a stává se tlustší. Typickým místem lokalizace kožních změn při
zablešení je pruh prořídlé srsti se zarudlou kůží, táhnoucí se od kořene ocasu podél páteře
k hlavě. Teoreticky stačí i jedno bleší kousnutí, aby se u vnímavého jedince vyvolaly ošklivé
svědivé kožní změny.
A co proti těmto záškodníkům dělat? V dnešní moderní době je pomoc poměrně snadná,
odpadá nám složité šamponování, máčení a pudrování. Stačí se držet následujících kroků:
1) správná diagnostika blech - v domácím prostředí vám stačí hustý hřeben, bílý ubrousek a trocha vody. Srst zvířete pečlivě vyčešeme a to, co nám ulpí na hřebeni, dáme na mokrý
bílý ubrousek a rozetřeme prstem. Hledáme bleší trus. Ten vypadá jako malá zrnka máku,
a jelikož se většina nasáté krve vyskytuje v trusu blechy, tak nám okolo zrnek na mokrém
ubrousku vznikne hnědočervené zbarvení ze zbytků krevního barviva nasáté krve.
2) odstranění blech na zvířeti - existuje spousta přípravků, které se dají pořídit u veterinárního lékaře a někdy dokonce v lékárně. Vždy je důležité respektovat druh zvířete (pro
kočky mohou být některé psí přípravky toxické), věk zvířete (u štěňat, koťat musíme používat určitou účinnou látku, množství přípravku), hmotnost (abychom zvíře nepředávkovali)
a zdravotní stav (u zvířat nemocných musíme postupovat obezřetněji, stejně tak i u březích
či kojících). Musíme si v příbalovém letáku k výrobku bedlivě prostudovat omezení pro jeho
použitelnost. Neví-li si chovatel rady a má-li sebemenší pochyby o vhodnosti aplikace toho či
onoho antiparazitárního preparátu, není i takto „zbytečný“ dotaz rozhodně obtěžováním zvěrolékaře. Na trhu je nepřeberné množství přípravků a způsobů aplikace. Velmi oblíbenou se
stala tak zvaná forma spot-on. Jsou to malé pipetky naplněné tekutinou, které se vykápnou na
kůži v oblasti lopatek. Z těch velmi účinných preparátů jmenuji především Frontline®, Advantix®, Effipro®, Duowin® či Exspot®. U štěňat doporučuji použít přípravky ve spreji, vzhledem
k snadnému dávkování. V dlouhodobé strategii ochrany proti blechám jednoznačně vedou
kvalitní antibleší obojky Kiltix®, Scalibor®, Bolfo® či Preventic®. U většiny platí, že čím vyšší
kvalita přípravku, tím vyšší cena.
3) asanace - je nutné si pamatovat, že 95% blech žije ve vnějším prostředí, proto je likvidace dospělých blech, kukel a vajíček vyskytujících se v okolí vašich mazlíčků naprosto
nezbytnou součástí „protibleší války“. Lze jí provést chemicky, tzn. cestou přímé likvidace
parazitů a jejich vývojových stádií - postřikem nebo vytřením prostředí vhodným prepará-
-14-
Březolupský zpravodaj
tem. Používáme např. Biokill spray® pro zevní prostředí, Neostomosan® atd. K úspěšnému
ozdravění prostředí a prevenci patří i časté luxování, praní a mechanická očista povlaků
psích pelíšků a koberců.
Dospělá blecha bývá (ne vždy) mezihostitelem vývojového stadia tasemnice psí. Pozře-li
pes při vykusování srsti takto nakaženou blechu, tak se později vyvine dospělá tasemnice,
která zvíře dále zdravotně trápí. Při infestaci psa blechami by měl majitel vždy s veterinárním
lékařem konzultovat vhodnost a možnosti odčervení.
Přeji vám hodně úspěchů v boji proti bleším potvůrkám. Veškeré dotazy na toto i jiné
téma ráda zodpovím na níže uvedeném kontaktu.
MVDr. Zuzana Bernatíková,
Veterinární ordinace, Zerzavice 1933, Staré Město, tel. č.: 608 484 797
Z činnosti Základní školy Březolupy
za 2. čtvrtletí školního roku 2011/2012
V druhém čtvrtletí školního roku 2011/2012 byla činnost dětí v místní základní škole
motivována obdobím vánoc. Mikulášská nadílka i letošním školním roce proběhla pouze ve třídách, Mikuláš se svojí družinou navštívil všechny třídy, děti přednášely básně,
zpívaly písně a byly obdarovány balíčky cukrovinek, které připravilo Sdružení rodičů při
Základní škole Březolupy. Mladší žáci z kroužku florbalu, změřili své síly na Mikulášském florbalovém turnaji ve sportovní hale v Uherském Hradišti.V duchu vánoc prožily
děti celý prosinec, neboť se zúčastnily vánočního jarmarku, ať už jako účinkující nebo
prodávající své výrobky u jednotlivých prodejních stánků. Závěr tohoto období patřil
třídním besídkám a společnému soutěžení v hale. Avšak i přes toto příjemné období žáci
nezapomínali na přípravu na vyučování, a dokonce se zapojili i do soutěží a připravovali
se na olympiády. Dějepisné olympiády se zúčastnilo 8 žáků. Do okresního kola , které se
konalo 2.února v Uherském Hradišti, postoupily Anna Soukupová a Kateřina Bartasová,
žákyně 9.ročníku. Z dalších okresních soutěží to byla Pythagoriáda, konala se 18.ledna
ve Starém Městě. Zúčastnil se jí pouze jeden žák Radim Hubáček ze 6.ročníku, další žáci
se pro nemoc nemohli zúčastnit. Radim se stal v okresním kolo úspěšným řešitelem.
V olympiádě z matematiky reprezentovala naší školu Karolína Popelková z 5.ročníku.
Na konci měsíci ledna ukončili žáci 2.a 3.ročníku výuku plavání. Plaveckého výcviku
se zúčastnilo celkem 39 žáků. Z 2.ročníku je téměř polovina schopna uplavat bez pomůcky alespoň 10 m, ostatní přeplavou bazén s pomůckou. Z 3.ročníku nejlepší plavci splývají na břiše, dýchají do vody, splývají na zádech, skočí startovní blok, vyloví předmět,
uplavou plaveckým způsobem prsa.
18.ledna získala škola certifikát Recyklohraní . Jde o školní recyklační program, v němž
škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé
baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.
-15-
Březolupský zpravodaj
25.ledna pedagogická rada zhodnotila výchovně vzdělávací práci za 1.pololetí školního roku.
1. třída
Všech 15 žáků třídy prospělo se samými jedničkami.
Jsou to Bartoš Patrik, Daněk Patrik, Floriánová Kateřina, Fusek Patrik, Frýza
Martin,Harsa Michal,Hovorková Erika, Hubáčková Tereza, Krajčová Barbora, Řehulka
Tomáš, Řezníčková Adéla, Šebestová Hana, Špiller Jakub,Vlčková Veronika a Zálešáková
Eliška. Průměr třídy je 1,00.
2. třída
Z 21 žáků třídy všichni prospěli s vyznamenáním.15 prospělo se samými jedničkami Bachan Vojtěch, Gajdůšková Klára, Hoferek Tomáš, Kročil Martin, Kročilová Natálie,
Kuklová Klára, Marcaník Kryštof, Novák Daniel, Pektor David, Popelková Kateřina, Prokopová Mariana, Řezník Lukáš, Sachr Štěpán, Šimíková Mirka a Žák Lukáš.
Jednu nebo dvě dvojky mají Buroňová Daniela, Geržová Anna,Pařenice Radek, Tkadleček Kryštof, Řezníčková Tereza a Zachovalová Žaneta. Průměr třídy je 1,048.
3. třída
Z 18 žáků 14 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami jsou 4 žáci:
Gajdošíková Karolína, Grygar Filip, Kovačíková Michaela a Řezníčková Aneta. Další
žáci s vyznamenáním jsou Hubáček Pavel,Juráková Markéta, Kalinová Viktorie, Kolková
Lucie, Mizera Josef, Pekař Dominik, Procházka Václav, Řezníček Šimon, Špiller Kryštof
a Viceník Kryštof . Průměr třídy je 1,375.
4. třída
Ze 16 žáků 15 žáků prospělo s vyznamenáním.Samé jedničky má 10 žáků : Batoušková Anna, Hromeček Robin, Kuklová Kateřina, Parač Dominik, Pauříková Sára, Petrů
Tomáš, Stuchlík Lukáš, Šimíková Jana a Žák Martin
Vysvědčení se dvojkami má 6 žáků Janků Šimon Kadlčík Přemysl, Křůmalová Monika, Masařík Tomáš, Tkadleček Patrik a Valouch Jan. Průměr třídy je 1,144.
5. třída
Z 18 žáků 14 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami je 6 žáků: Husková Věra, Popelková Karolína, Valenta Jan, Vítková Eliška, Vyoral Štěpán a Zlámalová Veronika.Vysvědčení s dvojkou má Andrýsek Zdeněk, Binar Štěpán, Grygar David,
Hubáčková Karolína, Juráková Adéla, Juráková Lucie, Kolková Kateřina a Sošková Pavlína.Průměr třídy je 1,228.
6. třída
Z 21 žáků 14 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami 1 žák Hubáček
Radim. Ostatní vyznamenaní jsou : Bartoš Otto, Baťa Filip, Bilavčíková Zuzana, Blizňáková Michaela, Mikulincová Monika, Pastyříková Barbora, Řehulková Barbora, Říha
Radim, Soukup Ondřej, Stuchlíková Veronika, Vaňková Kristýna, Vojtík Ondřej a Zábojník Martin. Průměr třídy je 1,464.
7. třída
Ze 13 žáků 7 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho se samými jedničkami jsou 3
žáci: Bařica Vít, Gregorová Jitka, Hromeček Petr.
-16-
Březolupský zpravodaj
Vyznamenání s nějakou tou dvojku mají Fajtová Kateřina,Gajdůšek Adam, Kročilová
Michaela a Pavlačková Aneta.. Průměr třídy je 1,538.
8.třída
Z 20 žáků 8 žáků prospělo s vyznamenáním, Jsou to tito žáci:
Berecka Michal, Hanáčková Monika, Hoferková Veronika, Juráková Anna, Kaňovská
Ivana, Pavlačková Nikola, Říhová Monika a Vítková Lucie. Průměr třídy je 1,867.
9.třída
Z 25 žáků má 11 žáků vyznamenání. Z nich Rozehnalová Kateřina má samé jedničky.
Ostatní vyznamenaní žáci jsou Bartasová Kateřina, Hoferková Iveta, Hoferková Marie,
Jurák Ondřej, Kavková Jitka, Křůmalová Veronika, Řezníčková Alžběta , Sachrová Tereza, Soukupová Anna a Vlčková Magdaléna. Průměr třídy je 1,870.
25.ledna proběhl ve víceúčelové hale Březolupy ples sdružení rodičů, na kterém
vystoupili žáci 8. a 9. třídy se slavnostní polonézou, kterou s nimi nacvičila paní učitelka
Stiglerová.
31. ledna se konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Z celkového počtu 25
dětí bylo přijato 22 a tři děti podstoupí vyšetření pedagogicko psychologické poradny
a odborného lékaře.
Letošní zápis byl úspěšný pro 22 prvňáčků. Doufejme, že se jim bude v naší škole líbit,
výuka jim nebude dělat problémy a svým rodičům budou dělat jenom radost.
2.února získala škola certifikát Rodiče vítáni. Získala jej na základě plnění požadavků
vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, přístup do školy i v odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů
a informace o škole, diskrétnost při projednávání záležitostí týkajících se žáků.
-17-
Březolupský zpravodaj
Jednou z velmi důležitých oblastí výchovy žáků ve škole je volba povolání. V hodinách
občanské výchovy a pracovních činností se vyučující zabývá profesní orientací žáků.
Profesní orientaci žáků posuzujeme ze dvou hledisek:
- osobnostní charakteristika žáka (zájmy),
- rozumové úvahy o možnostech dalšího uplatnění v životě (rodiče, vrstevníci, výchovný poradce)
Metody diagnostiky profesní orientace jsou zaměřeny na získání údajů od žáků prostřednictvím jejich výpovědí o:
- činnostech, kterým věnují svůj osobní čas,
- činnostech, kterým by se chtěli věnovat v budoucnosti,
- volbě školy, na kterou by se chtěli přihlásit po ukončení základní školy nebo dokonce
povolání, kterému by se chtěli věnovat
Informace o zájmech a budoucím povolání žáků získáváme pomocí dotazníků. Při
volbě školy pracujeme s internetem - orientujeme se na práci s virtuální burzou středních
škol. Jde v podstatě o brožuru „Kam na školu“ v elektronické podobě, v níž žáci naleznou
informace o přijímacím řízení na SŠ, seznam všech SŠ a učilišť Zlínského kraje a informace o oborech, které daná škola nabízí. Žáci pracují s důležitými webovými stránkami
jako jsou poradenská střediska pro volbu povolání nebo možnostmi testování žáků společností SCIO.
Nezastupitelnou roli při rozhodování volby střední školy jsou osobní návštěvy SŠ či
učilišť ve dnech otevřených dveří nebo společná exkurze třídy na vytipovanou SŠ s připraveným programem.
Ve školním roce 2011/2012 se z 25 žáků 9. třídy bude 16 žáků hlásit na střední školu
ukončenou maturitní zkouškou a 9 žáků do učebního oboru.
Ve středu zájmu žáků stojí školy se všeobecně vzdělávacím zaměřením – gymnázia
(5 žáků), obchodní akademie (5 žáků), SPŠ (5 žáků), dále školy veterinární, pedagogické či
zdravotnické. O školy, které nabízejí získání řemeslnických dovedností je velmi nízký zájem.
V rámci volby povolání se pro žáky organizují různé exkurze.Žáci 8. a 9. ročníku navštívili centrum Hi technologií na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Žáci se seznámili s novými technologiemi, viděli tisk na 3D tiskárně, skenovali 3D laserem, shlédli několik
výukových 3D výukových filmů, sestavili rádio, či telegraf pomocí elektronické stavebnice,
aktivně používali senzor pohybu, seznámili se s moderní elektroinstalací a dalšími technologiemi (fotovoltaická elektrárna, tepelná čerpadla, atd.). Žáci 9. ročníku prošli výrobní halou
Slováckých strojíren, mimo jiné viděli řezání válcovaného plechu pomocí laseru a prohlédli si
montáž drtiče stavební suti, seznámili také se s dílnami SOU Uherský Brod.
Od počátku roku 2011 byli žáci základní školy motivováni v péči o školní majetek
a zacházení s vybavením školy. V průběhu celého roku 2011 se sledovalo zacházení se
školním majetkem, hlavně v jednotlivých třídách a na konci roku 2011 byl stav vyhodnocen a v těchto dnech žáci dostávají odměny za slušné zacházení. Pokud některá třída
(žáci), zacházela nevhodně, tak drobnou motivaci v podobě sešitů, pravítek, tužek, gum
nedostala. Děkujeme zřizovateli - obci Březolupy za příspěvek pro žáky.
Zpracovala Miroslava Chlachulová
-18-
Březolupský zpravodaj
Žáci 9. třídy při sledování 3D výukových filmů
při návštěvě centra Hi technologií SPŠ Uh. Brod
Při návštěvě Slováckých strojíren.
-19-
Březolupský zpravodaj
Placená inzerce
-20-
Březolupský zpravodaj
Obec
2012
Obec
2012
Babice
38 008,00
Ostrožská Lhota
35 718,00
Bílovice
52 359,00
Ostrožská Nová Ves
58 820,00
Boršice u Blatnice
27 836,00
OsvČtimany
25 040,00
Boršice
63 281,00
Podolí
19 869,00
BĜestek
17 440,00
Polešovice
43 918,00
BĜezolupy
44 341,00
Popovice
19 283,00
Buchlovice
63 288,00
Salaš
Hluk
129 616,00
HostČjov
4 160,00
Staré HutČ
Staré MČsto
8 532,00
3 900,00
150 271,00
HuštČnovice
18 736,00
StĜíbrnice
Jalubí
36 699,00
Sušice
Jankovice
10 332,00
Svárov
7 442,00
KnČžpole
31 088,00
Topolná
42 489,00
Kostelany nad Moravou
23 978,00
Traplice
21 642,00
8 788,00
Tuþapy
6 220,00
Kudlovice
23 005,00
Tupesy
30 348,00
Kunovice
140 997,00
Uherské HradištČ
337 021,00
Medlovice
10 763,00
Uherský Ostroh
102 783,00
MistĜice
31 002,00
Újezdec u OsvČtiman
Modrá
24 761,00
Vážany
12 319,00
Nedachlebice
23 416,00
Velehrad
36 187,00
Nedakonice
48 575,00
Zlámanec
OĜechov
19 568,00
Zlechov
Košíky
Celkem
9 430,00
14 794,00
9 287,00
9 260,00
40 062,00
1 936 672,00
DČkuji dárcĤm, dobrovolníkĤm, pracovníkĤm obcí a mČst, duchovním správcĤm farností a
všem, kteĜí se podíleli na úspČchu TĜíkrálové sbírky 2012 na UherskohradišĢsku.
Ing. JiĜí Jakeš, Ĝeditel Oblastní charity Uherské HradištČ
KdonestihlpƎispĢtamĢlbyzájempƎipojitsekdobrévĢci,mƽžetakuēinitnapƎ.pomocí
dárcovskéSMSvetvaru:DMSKOLEDAnaēíslo87777
(cenaje30,ͲKē/SMSztohobude27,ͲKēurēenoprocharitu)
PƎíspĢvekmƽžetezaslatipomocísloženkyēipƎevodemzúētu.
Víceinformacínawww.trikralovasbirka.cz
-21-
Březolupský zpravodaj
Strašidla v Březolupech
„Byla strašidla v Březolupech nebo ne?“ Dále z vyprávění mého dědečka:
Jednou pozdě večer se vracel dědeček Jan Postava se svým bratrem Josífkem z Ostravska, kde byli za zednickou prací. Vraceli se po 2 týdnech. Z vlakového nádraží v Napajedlích se vydali pěšky domů. Krátili si cestu polními zkratkami přes Bůrovy a Šraňky do
Březolup kolem hřbitova. Je nutné vysvětlit, že hřbitov nebyl v těch časech ohrazen bílou
cihelnou stěnou, ale plotem z dřevěných latěk. Kolem plotu rostly švestky a protože byl
podzimní čas, právě dozrávaly. Bylo blízko k půlnoci, když se blížili ke hřbitovu. Zvedli
hlavu a podívali se směrem ke hřbitovní ohradě. Nevěřili vlastním očím, když viděli bílou
postavu poskakovat po hřbitovním plotě a zdvíhat ruce k nebi. Přesto, že byli odvážní
a statní chlapíci a ne žádné „poseroutky“, krve by se v nich nedořezal. Mysleli si, že duch
některého zemřelého nemá po smrti pokoje a chodí strašit lidi. Nohy jim od strachu
zdřevěněly a srdce spadlo do kalhot. Na cestu zpět bylo pozdě a byli po celotýdenní práci
unavení. Věděli, že zlé duchy zahání svěcená voda a křída, ale tu s sebou neměli. Rozhodli
se pro křesťanské pozdravení: „Pochválen buď Ježíš Kristus!“ A z výšky se ozvalo: „Až na
věky, chlapci. Jdete z roboty?“ Staříčkovi i strýčkovi spadl kámen ze srdce. Podle hlasu
poznali místního hrobníka. „Strýčku, co tu děláte tak pozdě v noci?“ „Ale chlapci vidíte,
že su v podvlékačkách a košuli. Už jsem ležál, ale stará chce zítra vařit šišečky (švestkové
knedlíky ) a tak mě vyhnala, abych jí trnky natrhal. Tak pro klid v domě trhám. Má to aj
s listím, ať si to přebere.“ Staříček i strýček se rozloučili obvyklým pozdravem: „S Pánem
Bohem“ a spěchali domů. Ve stáří rádi na tuto příhodu vzpomínali.
Kdyby se tenkrát vrátili od hřbitova, jistě by nabyli přesvědčení, že viděli na hřbitovním plotě ducha.
A tak se nebojte, zlí duchové nejsou, jsou jenom občas zlí lidé, kteří nadělají více škody, než celý houf zlých duchů.
MUDr. Anna Otrhálková
Budeme za většinou služeb dojíždět??
Zákon o obcích č. 128/2000 sb. mimo jiné říká „Obec ve své působnosti pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů“
Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy
a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání.
V dnešní době, kdy jsou již téměř všechny oblasti potřeb občanů podřízeny zákonům
trhu, bude pro obce výše uvedenou citaci zákona čím dál obtížnější naplnit.
V oblasti zdraví - se přes veškerou snahu pana starosty a opakovaná jednání se zdravotními pojišťovnami a lékaři nepodařilo udržet v obci ordinaci gynekologa. Ordinace
-22-
Březolupský zpravodaj
dětského lékaře byla od 1.2. 2012 zredukována na 2 dny v týdnu a je zřejmě otázkou času,
kdy skončí úplně.
V oblasti spojů – hrozbu zrušení pobočky České pošty se podařilo zatím odvrátit,
ale s avizovanou přípravou její privatizace a plány ředitelství do budoucna je taktéž tato
služba pro občany v ohrožení.
V oblasti výchovy a vzdělávání – je novou a pro obec nepříjemnou perličkou „Koncepční záměr financování regionálního školství“. Jde o návrh Ministerstva školství, který
mění stávající systém financování výhradně na žáka na nový systém, kde je jednotkou
výkonu žák v reálně naplněné třídě.
Reálně naplněnou třídou byl v prvotním návrhu stanoven počet žáků 26 ve 2 paralelních třídách v ročníku, následně byl upraven na počet 24 žáků ale již ve třech paralelních
třídách.
Jen takto naplněná škola by dostala ze státního rozpočtu plnou platbu na mzdy pedagogů. Odchylky v nenaplněnosti pak může dofinancovat zřizovatel a podle nového školského zákona i rodiče.
Pro obec Březolupy by tento model znamenal podle předběžných propočtů každoročně dofinancovat cca 2,5 mil. Kč na mzdy učitelů nebo 2. stupeň školy zrušit. (financování
1. stupně resp. malotřídek bude zvýhodněno).
Proti uvedenému záměru se vznesla poměrně ostrá kritika ze strany obcí, krajů
i samotných škol. Není se čemu divit, pouze slabá třetina ze současných úplných ZŠ napříč
celou republikou by přežila bez optimalizačního dopadu v oblasti mezd.
Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a alespoň v tomto případě budou vyslyšeny
níže uvedené argumenty předávané ministerstvu prostřednictvím Svazu měst a obcí,
Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova a základní úplná devítiletá škola zůstane v naší obci zachována.
-
-
Předložený záměr Ministerstva školství je kritizován zejména z těchto důvodů:
přímo ohrožuje existenci dostupného, bezplatného základního školství
počítá se zánikem značného počtu základních škol
přenáší povinnosti státu na rozpočty měst a obcí a jejich občanů
znehodnocuje již realizované investice do škol, mimo jiné i z fondů EU (všechny tyto
prostředky podléhají pravidelnému monitorování a dokladování udržitelnosti, jak
se bude v těchto případech postupovat, pokud budou obce donuceny školy zrušit?,
budou prostředky vracet zřizovatelé?)
nezajistí stabilitu veřejných financí a zastavení růstu dluhu
řeší omezení objemu finančních prostředků pro regionální školství, nikoliv rozvoj
této oblasti
není zřejmé, kdo bude platit nepedagogické pracovníky
Stanislav Bařica, místostarosta obce
více informací o této problematice také na www.smocr.cz nebo www.smscr.cz
-23-
Březolupský zpravodaj
Odpad nebo surovina ?
Již několik občanů vzneslo dotaz, co se děje s vytříděnými odpady z našeho sběrného
dvora a jestli to má vůbec smysl. Jestli to má smysl, to nechám na úvaze každého z vás.
Pokusil jsem se ale zjistit, co se děje s našimi odpady ze sběrného dvora dále. Pominuli odpad z velkoobjemových kontejnerů, které slouží jako jakési „maxi“ popelnice pro
netříditelný (nemá v současné době žádné využití k recyklaci) resp. nevytříditelný (např.
pro velké znečištění apod.) komunální odpad, má většina ostatního odpadu odevzdaného
přes náš sběrný dvůr po dalším roztřídění charakter suroviny pro další zpracování.
Nejobjemnější komoditou z tříděného odpadu je v Březolupech plast. Pytlový systém
sběru přes sběrný dvůr se zatím stále osvědčuje. Dobře víte, že plasty by měly být řádně
vyčištěné a umyté. Je to z důvodu jednak čistoty suroviny bez příměsí ale hlavně proto, že
obsah i vašeho pytle s plasty jde na ruční třídící linku ve sběrných surovinách v Uherském
Hradišti, kde se vytřídí použitelné plasty (např. fólie, petky, tetrapaky apod.). Ty plasty,
které nemají na stávajícím trhu surovin své uplatnění se používají jako alternativní palivo. Pozor toto spalování probíhá ve speciálních, k tomu určených spalovnách, ne v kotli
podobnému tomu, co máte doma!
Samostatně sbíraný plast polystyrén se používá k recyklaci do nových polystyrénů.
U skla to asi každý víme, používá se jako směsný do skláren. Lze ještě dále třídit i na čiré
a barevné sklo. V našich podmínkách k tomuto roztřídění ovšem nedochází.
Rovněž papír prochází ručním dotřídění v areálu Sběrných surovin UH a to do 5-ti
skupin (např. novinový + časopis, obalové kartony a pod.). Takto roztříděný papír má
větší hodnotu a pokračuje dále do papíren jako žádaná surovina. Předpokládám, že i u
železa je to všem jasné. Opět po vytřídění ( zde spolupracujeme s firmou Kaskon Zlín)
žádaná surovina pro hutě.
Textil je odpad, kterou sbírají jako surovinu jen některé sběrné dvory (není to povinnost ze zákona). Po dalším roztřídění se používá především jako čistící tkanina zvaná
„pucvol“ (malý savý textil, který někdy prochází ještě i rozdrcením), umělina a koženky
jdou na skládku případně jako palivo.
Z elektrospotřebičů se po jejich většinou ručním rozebrání recykluje jako surovina
téměř vše (např. Chráněná dílna Staré Město ), freon se odsává. Zbylé nevyužitelné části
opět skládka nebo palivo.
Nebezpečný odpad se třídí dle druhů a následně recykluje (např. u oleje), ostatní spalovna včetně obalů.
Specifická je stavební suť. Nakládání s ní je pouze doplňková činnost našeho sběrného
dvora, není to zákonnou povinností obce a lze odevzdat pouze drobná množství (kýbl
max. kolečka a to za úhradu). Z vybíraného poplatku za provozování systému nakládání
s odpady v naší obci (znáte jako „poplatek za popelnici“) totiž není možno hradit nakládání s tímto odpadem. Stavební suť je dále dle svého složení odvezena na oficiální skládky,
případně je použita ke zpevnění některých polních cest nebo použita v rámci „Rekultivace bývalé skládky TKO“, která již běží od cca 1994. I v oblasti stavební suti ovšem zákon
-24-
Březolupský zpravodaj
požaduje především recyklaci. I obec Březolupy tyto odpady vzniklé její činnosti třídí.
Např. řádově v roce 2006 bylo z (za několik let nashromážděného) betonového odpadu
nadrceno (mobilní drtící linkou firmy O.T.R.) řádově ke 200 tunám drceného betonového recyklátu, který byl následně využit jako méně kvalitní kamenivo s příměsí zeminy.
Např. jako podkladní vrstva pod provizorní příjezdovou komunikaci při stavbě ČOV a
něco málo máme ještě i uloženo.
Samostatnou kapitolou je bioodpad. Dle zákona je v současné době obec povinna
zajišťovat sběr pouze tzv. zeleného odpadu, který je vhodný ke kompostování (odborněji
také biologicky rozložitelného komunálního odpadu – „BRKO“). Otázka, resp. odpověď co
s ke kompostování nevhodnými bioodpady (např. tuky, kosti apod, obecně zbytky z kuchyní) je totiž natolik složitá a řešení drahé, že zatím ani zákonodárci neví, jak s nimi „rozumně“ naložit. Dle zákona by všechny takovéto „zbytky“ měly skončit v „kafilérce“ (odborné
spalovně). Zde snad jen má malá rada: snažte se, aby těchto nekompostovatelných zbytků
bylo z Vašich kuchyní co nejméně, neboť to pocítí nejen naše životní prostředí, ale určitě
i vaše peněženka. Samozřejmě se dle mého nabízí i možnost zkrmit nepotřebné potraviny
před tím, než se stanou zbytky a odpadem, třeba domácím zvířectvem.
Vraťme se ovšem k BRKO. Jedná se o nejmladší odpad, který lze v našem sběrném
dvoru resp. přes komunitní kompostoviště v prostorách bývalé skládky (tzv. „KoKo“) či
domácí kompostéry přetavit do suroviny a proto bych se u něj trochu zastavil. Pozor, jedná se pouze o BRKO vzniklý při běžné činnosti občana, ne z podnikání!
Drobné množství se dá odevzdat přímo ve svěrném dvoře na přívěsný vozík, který je po
naplnění odvezen a po případném dalším rozdrcení (štěpkovačem) obecními pracovníky
uložen na loni založenou KoKo (dotace od SFŽP na nákup techniky). Větší množství může
být odevzdáno přímo na KoKo. Opět je nutno vše dojednat s obsluhou sběrného dvora. Pro
ty z Vás, které zajímají procesy, které z bioodpadů udělají kompost, připravujeme někdy o
letních prázdninách ukázku našeho KoKo a to včetně nasazení všech strojů.
Domácí kompostéry jsou v Březolupech těsně před svým vstupem do praxe. I zde
byla získána dotace od SFŽP. Ještě i v těchto dnech můžete odevzdávat na obec Březolupy své předběžné žádosti o bezplatné zapůjčení 720 litrového kompostéru (tj. objem
cca 6 běžných plastových popelnic) na Vaše zahrady k RD. Vydávat se budou řádově
koncem dubna 2012 (budou v rozloženém stavu – deska - obdobně jako při prodeji nábytek) a ukázkově se na něj již nyní můžete podívat před OD Jednota. Po 5-ti letech jeho
využívání vám jej bezplatně převedeme do vlastnictví. Tyto domácí kompostéry budou
plněny vámi a vašim bioodpadem vhodným ke kompostování (tráva, listí, dřevní hmota,
slupky od ovoce či zeleniny, některé zbytky z kuchyně a pod.) přímo u vás na zahradě. Po
zkompostování využijte svůj kompost k přihnojení své zahrádky, trávníku či stromků. Je
to doplněk celého systému nakládání s BRKO. Až pokud vám nebude váš domácí kompostér stačit, je možno využít např. i KoKo.
Doufám, že nám sběrný dvůr jako i jeho rozšíření tzv. systém nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem bude do budoucna sloužit, že mu zachováte přízeň
a že bude přínosem nejen pro vás, ale především také i pro celé naše životní prostředí.
Ing. Petr Kukla, starosta obce
-25-
Březolupský zpravodaj
Z oddílu kopané:
Zůstane fotbal na vesnici skutečně jen zábavou?
Jak už je v tuto roční dobu pravidlem, všechna fotbalová družstva
pod svými trenéry poctivě podstupují náročnou zimní přípravu pro
jarní boje a nejinak je tomu i u všech našich pěti týmů. Po hodnocení
výsledků po podzimní části v minulém čísle Zpravodaje, bych se tentokrát zaměřil na jiné skutečnosti, které se na oddíl takříkajíc valí a
neměly by zůstat opomenuty.
Mnohým jistě neuteklo, že v loňském roce došlo k velké změně na úrovni fotbalové
asociace. V červenci 2011 zanikl Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS) a vznikla nová
zastřešující organizace – Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Tato organizace
přinesla určité změny a slibuje mimo jiné jasnější pravidla ve financování. Dle oficiálního
vyjádření je hlavním důvodem vzniku této asociace zavést nový řád a vědět, kolik členů
fotbal v republice skutečně má. (Dříve se počet členů stanovil na ČSTV, tedy na mnohá
sportovní odvětví). Její stanovy tak nově definují vznik členství v asociaci a rovněž zavádějí povinný výběr členských příspěvků. Pro nás to znamená především za každého hráče
a člena vyplnit nové přihlášky a této asociaci zaplatit roční členské příspěvky. Ty činí pro
letošní rok 50 Kč na člena, od roku 2013 až 200 Kč za člena. Od července tohoto roku
tak musí být alespoň všichni aktivní hráči, trenéři i funkcionáři členy FAČR, v opačném
případě hrozí minimálně disciplinární řízení se zákazem startu.
Nepříjemné překvapí přichystal i Krajský fotbalový svaz, byť pod jeho kompetenci
spadá jen první tým. Od jarní části sezóny budou muset být všechny zápasy natáčeny
na kameru. Týmy budou muset nahlásit barvy dresů na domácí zápasy a respektovat tak barvu týmu na jeho domácí půdě. Při nedodržení těchto a dalších z nových
pravidel budou oddíly pokutovány. Zápisy o utkání psané na počítači, který si oddíly
musely pořídit, jsou již samozřejmostí. Ze všeho vyplývá, že jsou evidentní tendence
celý fotbal na amatérské úrovni profesionalizovat. Kam vše to až zajde a zda to bude
pro mnohé vesnické týmy ještě ekonomicky únosné, je otázka. Možná, že jedním ze
scénářů bude, že některé fotbalové týmy nebudou schopny tyto podmínky splnit a
utáhnout a založí si jakousi vlastní nesoutěžní ligu a hrát se bude s nadsázkou řečeno
opravdu jen o „basu piv“.
Rok 2012 nebude jednoduchý, nicméně to slýcháme dennodenně ze všech sdělovacích prostředků. Ekonomicko-společenská krize stíhá i řadu sponzorů, jejichž štědrost
u některých nebude již taková, jako v předchozích letech, jak jsme byli informováni.
Každopádně chceme všem za jakoukoli finanční i nefinanční pomoc opravdu a upřímně poděkovat.
A tak s povinností platit členské příspěvky za aktivní členy a příznivce do rozpočtu FAČR, s úbytkem financí, rostoucími provozními náklady především za energie či
tabulkových odměn za rozhodčí a delegáty, a při snaze zvyšování stávajícího standardu
našeho oddílu (viz dále), jsme nuceni od počátku tohoto roku vybírat členské příspěv-
-26-
Březolupský zpravodaj
ky. Věříme, že u všech členů se tento krok, který je u jiných kroužků dlouholetou
samozřejmostí, setká s pochopením.
Ať článek zakončím pozitivní událostí, tak zpráva číslo jedna tohoto roku je bezesporu realizace moderní automatické závlahy hřiště. Je to jedna ze stěžejních věcí, kterou si fotbalový výbor předsevzal a která už nabírá reálných rozměrů. Byli jsme úspěšní
ve všech nejrůznějších povolení od Povodí Moravy, přes vodohospodářský úřad městského úřadu až po stavební povolení, a zejména (i když až napotřetí) v žádosti o dotaci
z fondů Evropské unie (z tzv. Programu rozvoje venkova). Rozpočet akce se včetně
DPH pohybuje kolem 400 tisíc Kč, dotace bude činit 70 % způsobilých výdajů, zbytek
půjde z rozpočtu TJ Sokol. V lednu byla vytvořena pětičlenná hodnotící komise, která
zpracovala zadávací dokumentaci a začala jednat s potenciálními uchazeči o zhotovení
díla. Na přelomu března a dubna začne probíhat realizace a snad vše proběhne bez
výraznějších problémů. Snad jen pár technických údajů. Hřiště bude pokryto 15 postřikovači, vše bude automaticky řízeno z centrální jednotky, kde bude možno nastavit
délku a čas zavlažování. Celý systém bude řídit osoba, která bude odborně proškolena.
Jedná se jistě o jeden z milníků našeho oddílu, který se zapíše výrazným písmem do
jeho historie.
Poznámka na závěr. V loňských hodnocení sezóny se psalo ve sdělovacích prostředcích o konečném pořadí našeho týmu v 1.A třídě v sezóně 2010-11 (3. místo) jako o největším úspěchu březolupského fotbalu za posledních deset let. Rád bych uvedl na pravou
míru, že tak nebylo jen za poslední dekádu, ale za celou více než osmdesátiletou historii
našeho klubu, na což můžeme být všichni hrdi.
Pavel Hubáček, předseda oddílu
14. ročník vánočního fotbalového turnaje
„O POHÁR STAROSTY OBCE BŘEZOLUPY“
Tradičně 26. prosince se uskutečnil ve víceúčelové hale Štěpánský
fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Březolupy“. Na něm se sešlo celkem šedesát sedm hráčů, čímž byl vyrovnán rekord v jejich počtu z roku
2003. Vypomoci jako rozhodčí přišli dřívější aktivní hráči turnaje Milan
Bernatík a František Kukla a samozřejmě opět nechyběli ani pravidelní
organizátoři Petr Kukla a Luboš Klučka.
Tato pěkná tradice založená současným starostou obce byla prodloužena o další rok a
byl sehrán již čtrnáctý ročník, který se letos konal jako poslední akce u příležitosti oslav
750 let od první písemné zmínky o obci Březolupy. Pořadatelem turnaje byl jako při všech
předchozích ročnících Obecní úřad Březolupy, finančně byl turnaj zajištěn startovným od
hráčů a příspěvkem sponzorů, kterými byli: Hospoda u Samohýlů, pan Břetislav Zajíc,
STK Březolupy, TRADIX-ing, Jiří Křen, KLEMPOS a JAKOS spol. s r.o..
-27-
Březolupský zpravodaj
Ročník 2011 byl odehrán ve dvou základních skupinách, tentokrát však poprvé
v historii o pěti mužstvech. Tento počet pořadatele velmi potěšil. Ve srovnání z minulým
ročníkem došlo sice k nárůstu o dvě mužstva, ale hlavně o 18 hráčů, a to zejména z řad
mladých fotbalistů. Celkově se tedy sehrálo 20 zápasů ve skupinách a pak následovala
jako každoročně vyřazovací část dvou nejlepších týmů z každé skupiny.
Při zápasech v základních skupinách nedošlo i přes velké množství „mladých“ týmů
k velkým překvapením. Postupujícími byly podle očekávání Nazdárci a Zápolí, DrahyUlička a nově FC Pod altánem. Překvapením naopak byla neúčast mužstva Navěsty po
deseti letech a odchod části hráčů suveréna posledních let týmu Nazdárků do jiných
mužstev. Za zmínku stojí i znovuzrození mužstev Žleby (pod názvem Fénix Žleby)
a Koziny po 8 letech. Všechny tyto skutečnosti přispěly k velmi vyrovnanému průběhu
turnaje, o postupu se rozhodovalo v postatě až v posledních zápasech ve skupinách.
Semifinálové zápasy byly tentokrát velmi podobné a o postupu rozhodl vždy až
tzv. zlatý gól v jejich prodloužení. Šťastnějšími byly týmy Zápolí, kteří porazili DrahyUličku 2:1 a Nazdárci, kteří svedli vyrovnanou bitvu s týmem FC Pod altánem a vyhráli 3:2.
Závěrečné zápasy na turnaji byly opět velmi napínavé a o konečném umístění rozhodla vždy jedna rozdílová branka. V zápase o 3. místo, zvítězil mužstvo FC Pod altánem nad
Drahy-Uličkou 2:1. Ve finále tentokrát po zcela vyrovnaném průběhu nestačilo mužstvo
Nazdárků, které odehrálo celý turnaj pouze v pěti hráčích, na Zápolí a prohrálo 0:1 brankou těsně před koncem zápasu.
Tým Zápolí tak získal překvapivě již své šesté vítězství na turnaji a použil bych jeden
citát z hokejového prostředí: „Ještě jeden zlatý úspěch pro tuto partu“. Tento tým totiž
hraje již deset let v téměř nezměněném složení, a vzhledem k věku více než poloviny
kádru bude těch úspěchů asi přece jenom ubývat.
Celkové pořadí turnaje v roce 2011 bylo následující: 1. Zápolí, 2. Nazdárci, 3. FC Pod
altánem, 4. Drahy-Ulička, 5. Fénix Žleby, 6. Sokolíci, 7. Centrála, 8. Projekt-ill, 9. Kozina
a 10. Hráči k pláči. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen opět Tomáš Stašek (Nazdárci), se sedmi vstřelenými brankami. Cenu Jaromíra Zelíka za aktivní přístup k turnaji
převzal tentokrát Petr Kukla.
Dále uvádím několik vybraných statistických údajů ze všech 14 ročníků.
Celkovými vítězi se stalo 6x mužstvo Zápolí, 4x Nazdárci, 2x Nevěsty, 1x Žleby a 1x
Drahy. Celkem se turnaje zúčastnilo za čtrnáct let 24 různých mužstev. Zápolí a Drahy se
zúčastnily všech ročníků.
Vítězové dostali jako každoročně věcné ceny od sponzorů a jména hráčů budou opět
zapsána na putovní pohár. Na poháru je zapsáno celkem 45 různých jmen a vítězů. Z toho
Hubáček Josef a Berecka Radek - 6x, Kašný Pavel - 5x, Kukla František, Zelík Michal, Bernatík Petr, Michálek Petr, Stašek Tomáš, Hanáček Petr, Hrabec Radomil a Šohajek Radek
- 4x. Nově se na poháru objeví jméno Martina Kukly.
-28-
Březolupský zpravodaj
Celkem se turnaje zúčastnilo po dobu jeho trvání 205 hráčů, v roce 2011 přibylo 6
nových jmen. Celkový počet hráčů v jednotlivých ročnících byl různý. V roce 2003 a 2011
hrálo nejvíce – 63 hráčů, naopak v letech 1998 a 2010 pouze 49 plejerů.
Všech 14 ročníků se zúčastnili 4 fotbalisté a to: Hubáček Josef, Šohajek Radomír,
Hubáček Jindřich st. a Hubáček Pavel. Třinácti turnajů pak další 3 pánové: Berecka Radek,
Michálek Petr a Bernatík Petr.
Nejvíce zápasů odehráli tito borci: Šohajek Radomír – 80, Hubáček Josef – 76, Hubáček Jindřich st., Hubáček Pavel, Michálek Petr a Berecka Radek 71.
Nejvíce gólů po dobu trvání turnaje dali: Michálek Petr – 57, Pavlík Roman st. - 37,
Šohajek Radomír - 36, Kukla František - 30, Kašný Pavel - 29 a Zelík Jaromír a Bernatík
Petr – 28.
Závěrem bych Vám všem rád popřál šťastný a pokud možno i veselý rok 2012. Dále
samozřejmě co nejvíce zdraví a fotbalistům pak i úspěchy sportovní.
Článek napsal Radek Berecka s využitím statistik ze všech ročníků turnaje. Nahlédnout
do nich v tištěné podobě bude možno opět příštím turnaji, elektronicky budou umístěny na
webové stránky: www.brezolupy.cz.
Vítěz 14. ročníku turnaje – družstvo Zápolí
-29-
Březolupský zpravodaj
Možná nevíte...
AKCE JARNÍ ÚKLID ve sběrném
dvoře letos proběhne v týdnu od pondělí
do pátku 26. až 30. března 2012. V těchto dnech bude otevřeno vždy od 15.00
– 17.00 hod.
Se změnou času na letní ( 25.3. ) začíná
ve sběrném dvoře letní provoz. Tzn., že v
letním období (po dobu platnosti letního
času) pro rok 2012 v termínu: 25. března
2012 – 27. října 2012 vč., bude ve sběrném dvoře otevřeno i každou středu 15.00
– 17.30 hodin. Po domluvě s obsluhou
SD pak v čase od 17.30 – 18.00 lze využít
skládku resp. komunitní kompostoviště.
Sportovní komise rady obce Březolupy pořádá 7. dubna 2012 FOTBALOVÝ HALOVÝ TURNAJ žáků a žákyň
Základní školy v Březolupech. Začátek je
v 8.00 hodin v hale.
38. ročník
Pouličního volejbalového turnaje
14. dubna pořádá TJ Sokol Březolupy
– oddíl volejbalu již 38. ročník tradičního
pouličního turnaje, který je určen široké
veřejnosti bez rozdílu věku a pohlaví.
Předpokládaný časový průběh akce:
8-8.30h - prezentace
8.30h
- zahájení
15.00h
- vyhlášení umístnění a ukončení turnaje
15-18.00h - společné posezení
Krátce k současnosti:
V současné době hrají Březolupy
okresní přebor I.třídy a z celkového
počtu 7.mužstev se pohybují na prvním
-30-
až druhém místě. Rozpis utkání a aktuální tabulka je ke shlédnutí na obecních
stránkách v rubrice „místní složky“ . Loňský ročník se TJ Sokol Březolupy – oddíl
volejbalu umístnil na 2.místě.
Rádi bychom mezi námi přivítali nové
hráče, především z řad březolupské mládeže, kteří by chtěli začít s volejbalem.
Případným zájemcům rád poskytnu další
informace na e-mailu:
[email protected].
Za oddíl volejbalu Jindřich Michálek
a Stanislav Hubáček
Technické služby Zlín upozorňují občany Březolup, že v dubnu, v týdnu
kdy jsou velikonoce, se budou popelnice vyvážet až v sobotu 14. dubna 2012
(namísto pátečního svozu 13.4.). Nezapomeňte si nachystat popelnice před své
domy a to už od časných ranních hodin!
V sobotu 12.5.2012 proběhne v Březolupech v areálu plochodrážního stadionu jubilejní tradiční jarní auto-moto
burza. Tato burza má pořadové číslo 50.
Mimo tradiční nabídku se Vám pořadatelé pokusí připravit i nějaké to překvapení.
Snad neprozradíme příliš, když uvedu, že
jedno ze zpestření bude přítomnost týmu
BESIPu, kdy k nám zavítají s trenažerem
na automobil a motocykl a dále pak s trenažerem účinků bezpečnostních pásů na
připoutanou osobu. Nějaké to další překvapení v podobě pokusu o obnovu sběratelské burzy se pro Vás chystá i do haly.
Takže těšte se s námi a nezapomeňte se na
tu jubilejní burzu přijít podívat.
Březolupský zpravodaj
Na přelomu května a června 2012 proběhne v Topolné, v kulturním zařízení na
Bůrovcích již tradiční „putovní“ Přehlídka pódiových skladeb plná vystoupení
dětí a mládeže z mateřských, základních
škol a spolků z obcí Regionu Za Moravú.
Předpokládaný začátek bude v odpoledních hodinách. Vše případně ještě upřesníme na webu nebo rozhlasem. Přijďte se
podívat a povzbudit vystupující.
V pořadí 3. ročník soutěže „Zpívá celý region“ se pro letošek uskuteční
na přelomu května a června v Kněžpoli.
Bude laděn do dechového a folkového
stylu. Soutěžící za naší obec se již mohou
hlásit. Více informací na www.brezolupy.
cz nebo na OÚ Březolupy.
Obec Březolupy zveřejnila záměr na
pronájem různých obecních „remízků“
podél polních cest a vodotečí. Nájemce by
si vyčistil svěřený úsek a ten by po rozumnou dobu dále udržoval a využíval např.
pro sklizeň ovoce apod.. Pronájem by byl
dlouhodobější a bezplatný. Více informací na www.brezolupy.cz nebo na OÚ
Březolupy. Zahájení pronajímání se předpokládá na podzim 2012 a jako pilotní
lokalita byl vybrán remízek podél polní
cesty Nade Drahama, tzv. Bukůvka až po
kříž na Novém dvoře.
Dlouholetou tradici má i hraní na Štěpána pod Borovicí. Příznivci country muziky
a březolupských Jižanů přišli i letos si společně zahrát a zazpívat. I tady patří naše velké
poděkování.
-31-
Březolupský zpravodaj
Kino Březolupy, víceúčelová hala Březolupy
Každý měsíc můžete na www.brezolupy.cz soutěžit o dvě vstupenky do kina zdarma.
Mimo jiné tam najdete i informace a videoukázky k promítaným filmům.
BŘEZEN 2012:
pátek 30.03.2012 – PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR)
Začátek v 19.30 hodin.
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když
pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální
otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od
své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v
rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl),
krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda
(Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při
vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má
skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu,
ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě.
Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak
svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký
barman Adam (Vojta Kotek).
Přístupný od 12 let!!
DUBEN 2012:
pátek 27.04.2012 – JOHNY ENGLISH SE VRACÍ (USA, VB, Francie)
Začátek v 19.30 hodin.
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna
leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johny English, nosí tvář Rowana
Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu.
-32-
Březolupský zpravodaj
Po poslední takové „nehodě“ se více méně dobrovolně uchýlil do tibetského kláštera, kde kromě vnitřního
míru hledá esprit pravého bojovníka. Až tady si ho najdou
mateřské tajné služby, které se právě řítí do kolosálního
průšvihu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá
čínský premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací o úplně poslední cestu v jeho životě, nepočítáme-li tu
na hřbitov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová
(Gillian Anderson), nemůže na nikoho spolehnout, neboť
se to v jejím revíru hemží dvojitými agenty, kteří jsou do
plánovaného atentátu zapojení, vsadí vše na jednu kartu –
na Johnnyho Englishe Ten po návratu z azylu zjišťuje, že se
doba radikálně změnila. Šéfuje mu ženská bez smyslu pro
humor, která odmítá tolerovat jakékoliv výstřelky, a proto
mu pořídí dozor v podobě urputného agentského zelenáče, agenta Tuckera (Daniel Kaluuya). Pracovní negativa naštěstí vyvažuje krásná psycholožka Kate Sumner (Rosamund
Pike), do jejíhož dobývání se English pustí s vervou sobě vlastní. Stejně vehementně se
vydá po stopách organizátorů globálního spiknutí proti čínskému premiérovi, zcela v
souladu s osobním mottem: „Katastrofy lze tolerovat, neúspěch nikoliv.“
KVĚTEN 2012:
pátek 25.05.2012 – MOJE KRÁSNÁ UČITELKA (USA)
Začátek v 19.30 hodin.
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii
LARRY CROWNE chlapíka středního věku, který díky
ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracuje jako
úspěšný šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat
do školních lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně
získat lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve škole
se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje do
své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší spory s manželem. Obyčejný mužský jako
Larry, který má mnoho důvodů se domnívat, že jeho život
se zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co
mělo smysl už Tě minulo, objevíš důvod proč žít.
-33-
Březolupský zpravodaj
ČERVEN 2012:
pátek 29.06.2012 – POUPATA (ČR)
Začátek v 19.30 hodin.
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny,
žijící na malém městě. Každá z postav žije svým ideálem.
Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, s plným
vědomím toho, že její jedinou naději je útěk a tudíž zrada
nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na
okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do
budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný
Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních
automatech, která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné
životní situace, je v jeho mysli samozřejmostí. Skutečný a
přesvědčivý pokus o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy
je pozdě...
Dále připravujeme:
Rodina je základ státu (ČR),
Signál (ČR),
Probudím se včera (ČR)
Letošní zima přece jen ukázala své kouzlo v podobě zasněžených Březolup. Jak se Vám líbí?
-34-
Březolupský zpravodaj
Jeden, dva , tři, čtyři, a pohli se mi. Tak znova. Jeden, dva tři, a zas se mi jeden schoval.
Asi je nespočítám. Ale to nevadí, není potřeba vědět kolik jich bylo. Důležité je, že i pro letošek fašank v Březolupech zdárně proběhl a přes obavy některých z nás z generační obměny
fašankářů, šlo se nad ránem z haly jak jinak než v dobré náladě. Děkujeme a držíme palce
i do dalších ročníků.
Ani IV. Novoroční koncert Březolupského chrámového sboru s dětským sborem v místním
kostele neušel pozornosti mnoha návštěvníků. V neděli 8.ledna 2012 byla na programu
Rybova mše a Vánoční koledy.
-35-
Březolupský zpravodaj
Významný milník s nápisem „50“ na své společné cestě životem oslavili manžele Václav a
Božena Bilavčíkovi. S gratulací ke zlaté svatbě se připojujeme i my. Přejeme jim hodně zdraví a pohody do dalších společných let.
Slavností polonéza. Ony celé v bílém, oni ( téměř ) celí v černém. Rodiče i prarodiče v očích
slzy a dojatá paní učitelka Stiglerová, která s žáky 8. a 9. třídy vše nacvičila. Tak i takové
momenty byly zcela jistě k vidění 25. ledna 2012 v naší víceúčelové hale na Společenském
večeru rodičů.
-36-