Řídicí systémy ZAT

Transkript

Řídicí systémy ZAT
Řídicí systémy ZAT
Životní cyklus, Novinky, Směry vývoje
Pavel Kulík
Objem dodávek
Životní cyklus ŘS ZAT
VÝVOJ
ZAVEDENÍ
AKTIVNÍ FÁZE
ÚTLUM
GAR.SERVIS
UKONČENÍ
Plán životního cyklu systémů ZAT
SandRA Z200
SandRA Z100
ZAT- DV, ZAT-D2
ZAT-PRIMIS 2000
2010
2000
1990
Vývoj
Zavedení
14 16
Aktivní fáze
2020
Útlum
2030
Ukončení
2040
Garantovaný servis
L
Ukončení podpory
K 31.12.2016 ZAT a.s. plánuje vyhlášení
ukončení podpory pro řídicí systémy:
ZAT-DV
ZAT-PRIMIS 2000
ZAT-D2
Pertinax V4 (programovací nástroj)
Tyto systémy nebudou dále dodávány.
ZAT a.s. nezaručuje obecnou dostupnost náhradních
dílů po tomto datu – netýká se smluvně zajištěných
dodávek!!
Garantovaný servis
Pro zajištění provozuschopnosti dodaných
řídicích systémů nabízí ZAT a.s. uzavření
smlouvy na Garantovaný servis
Záruka dodávky náhradních dílů nebo
kompatibilních komponent po dobu stanovenou
ve smlouvě
Předzásobení náhradními díly
Předzásobení kritickými součástkami
Technická podpora, zajištění servisu
Přizpůsobování ŘS měnícím se podmínkám
provozu, podpora migrace na novou generaci
ŘÍDICÍ SYSTÉM S BUDOUCNOSTÍ
SandRA – architektura
Klientské PC
Operátorské pracoviště
Historian
Server
Datové
úložiště
I/O1
AOS1
Z102
Inženýrská stanice
I/O2
AOS2
Procesní stanice
SandRA
Z101
Stanice vzdálených I/O
Information
Server
Z200
Z210
SandRA - operátorská úroveň
Intouch 2014 R2
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
(SCADA/HMI)
Wonderware Application Server 2014 R2
Průmyslový aplikační server
Wonderware Historian 2014 R2
Procesní historizační databáze pro práci v reálném čase
Wonderware Information Server 2014 R2
Informační portál pro poskytování výrobních dat do prostředí
Internet/intranet
Reliance 4
SCADA/HMI systém pro monitorování a ovládání průmyslových
procesů
SandRA - procesní stanice
Z100
•
•
•
Uzavřené aplikace
Bezpečnostní funkce
v JE
Speciální přístroje
Z101 – silová část systémů RRCS
Z102 – obecná část bezpečnostních
systémů
Z110 - speciální kompaktní přístroje
Z200
•
•
•
Otevřený systém
Obecné funkce
Vysoký výpočetní
výkon
Z200 – modulární řídicí stanice
Z210 – kompaktní řídicí stanice
SandRA – projekční nástroje
Inženýrské stanice
Správa a údržba celého ŘS se provádí z jednoho místa
Projekční databáze Pertinax
Základní nástroj pro jednotný systém správy dat v celé aplikaci
řídicího systému
Pertinax 6
Projekční, programovací a vývojový nástroj pro aplikační SW
a komplexní správu procesních stanic SandRA
Vývojové prostředí pro SCADA/HMI
Dle použitého produktu (InTouch, WAS, Reliance)
Instrument Management Software
Nástroj pro správu inteligentních snímačů s komunikací HART
Novinky roku 2015
SandRA Z101
SandRA Z101 - nově redesignované bloky,
moduly a desky původní řady Z100
z důvodu použití pro funkce kat. A
Použití v systémech řešících speciální
bezpečnostní funkce zařazené do
kategorie A, B dle ČSN EN 61226
Nestandardní typy I/O, silové prvky
(měniče apod.)
Zohledněny nejvyšší požadavky na
spolehlivost a bezpečnost
SandRA Z102
Modulární systém se
standardními typy I/O (0–20 mA,
24VDC, apod.)
Vysoký stupeň autodiagnostiky
systému a diagnostiky
připojených obvodů
Určeno pro obecnou část
bezpečnostních funkcí
zařazených do kategorie A, B
dle ČSN EN 61226
Vychází z ověřeného řešení Z200 a Z100
SandRA Z210 UC0009A1
Kompaktní modul pro montáž na lištu DIN
Rozměry 183x227x62 mm
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
3x sériová komunikační linka (RS 232, RS 485/422)
1x USB 2.0 rozhraní
3x Fast Ethernet 100BASE-TX
INTEGROVANÉ VSTUPY A VÝSTUPY
16x AI 0(4) – 20 mA (rozlišení 16 bit)
2x AO 0(4) – 20 mA (rozlišení 12 bit)
32x DI 24 V DC
funkce čítače do 500 Hz (možno nakonfigurovat pro 16 DI)
archiv změna hodnoty na vstupu s rozlišením 1 ms
parametrizovatelná filtrace zákmitů na vstupech
12x DO bezkontaktní 24 V DC (max. 80 V)/500 mA,
odolnost proti zkratu
Pertinax 6
Nový způsob licencování
Cíl: Zvýšení ochrany a bezpečnosti aplikačního SW
a dohledatelnost změn
HW klíč je vydáván na konkrétního uživatele (firmu +
osobu)
HW klíč má jedinečné číslo, které se zaznamenává do
projektu při změnách ASW
3 úrovně oprávnění – diagnostika, změna parametrů FB,
úpravy a tvorba algoritmů
Do klíče se nahrává licenční soubor s oprávněními dle
zvolené úrovně a absolvovaného školení
Bezplatný upgrade z Pertinaxu 2007 na Pertinax 6
Pertinax 6
Strukturovaný konfigurátor stanice
Pertinax 6
IEC 61850 – komunikace s elektro-ochranami
Komunikace s bezpečnostními ústřednami
Dálkový online upload konfigurace stanice
Projektová databáze Pertinax
Nový způsob licencování klienta PertinaxDB
HW klíč – stejný princip jako u Pertinax 6
Pouze jedna úroveň oprávnění
Možnost společného klíče s Pertinax 6
Vylepšeny možnosti hromadné editace
Propojení s nástrojem MS Excel
Zlepšení možnosti výběru dat pomocí nových filtrů
Možnost synchronizace
Synchronizace lokální databáze (např. na notebooku
na stavbě) s centrální databází
SandRA – hlavní znaky
Systém pro robustní i malé aplikace, pro všechny kategorie
bezpečnostních funkcí
DCS architektura
Nová perspektivní řada procesních stanic SandRA
Otevřenost umožňující integraci komponent různých výrobců
Komfortní nástroje pro projektování a údržbu
Flexibilita – maximální přizpůsobení potřebám zákazníka
Reference z aplikací v širokém spektru oborů
Snadná migrace ze starších generací řídících systémů ZAT
i ostatních výrobců
Dlouhá provozní doba života zajištěná servisními službami
s podporou vlastního vývoje a výroby
INTELIGENTNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ
Nové trendy v oboru automatizace
Inteligentní ŘS
Industry 4.0 – iniciativa vlády SRN
Dokument představen na Hannover Fair 2013:
„Evoluce od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzikálním
systémům“
Automatizační technologie jsou ve vizi zaměřeny na
distribuované systémy a počítají s metodami
autooptimalizace, autokonfigurace, autodiagnostiky,
strojového vnímání a inteligentní podpory dělníka
Inteligentní ŘS
6 základních principů Industry 4.0
a) Interoperabilita: schopnost kyberneticko-fyzikálních systémů, lidí a všech
komponent spolu komunikovat prostřednictvím Internetu věcí (IoT) a Internetu
služeb (IoS)
b) Virtualizace: schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními modely
a simulačními nástroji
c) Decentralizace: rozhodování a řízení probíhá autonomně a paralelně
v jednotlivých subsystémech
d) Schopnost pracovat v reálném čase je klíčovou podmínkou pro libovolnou
komunikaci, rozhodování a řízení v systémech reálného světa
e) Orientace na služby: preference výpočetní filosofie nabízení a využívání
standarních služeb
f) Modularita a rekonfigurabilita: systémy by měly být maximálně modulární
a schopny autonomní rekonfigurace na základě automatického rozpoznání situace
Inteligentní ŘS
Industry 4.0 – aktivity v ČR
Na MSV Brno v září 2015 představil ministr průmyslu a obchodu
ČR Jan Mládek Národní iniciativu Průmysl 4.0.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze
Technologická agentura ČR
Západočeská univerzita v Plzni
Svaz průmyslu a obchodu
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
…
Řada významných firem včetně ZAT a.s.
Inteligentní ŘS
Industry 4.0 – aktivity ZAT
Firma ZAT nezůstane stranou:
Zapojujeme do aktivit Industry 4.0
Hledáme partnery ke spolupráci jak z akademické tak průmyslové sféry
(ZČU, ČVUT)
Jsme připraveni aplikovat nové standardy a technologie vznikající
v rámci Industry 4.0 do našich Inteligentních řídicích systémů
Implementovali jsme protokol IEC 61850, probíhá implementace
komunikace OPC-UA
Rozvíjíme autodiagnostiku našich systémů a dálkovou diagnostiku
řízených technologií
Se ZČU spolupracujeme na projektu modelování a simulace strojů
a procesů v energetice a na projektu automatizace testování
komponent řídících systémů
Zveme vás na prohlídku
technických prostředků SandRA
do zasedací místnosti Otava
v 1. NP vedle zkušebny

Děkuji za pozornost
Pavel Kulík
[email protected]

Podobné dokumenty

Řídící systém SandRA

Řídící systém SandRA snadná migrace ze starších generací systémů ZAT dlouhá provozní doba života zajištěná servisními službami s podporou vlastního vývoje a výroby

Více