POUŽITÁ LITERATURA při zpracování studijních opor pro předměty

Transkript

POUŽITÁ LITERATURA při zpracování studijních opor pro předměty
POUŽITÁ LITERATURA
p i zpracování studijních opor pro p edm ty Metoda kone ných prvk (ZSY-A) a Výpo tové nadstavby pro CAD (ZVN):
Petruška, J: Po íta ové metody mechaniky II. Metoda kone ných prvk . FSI VUT, Brno, 2001
Moaveni, S.: Finite Element Analysis: Theory and Applications with ANSYS Prentice Hall; 2nd edition, 2003
Madenci, E., Guven, I.: The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS, Springer 2006
Huebner, K.H., Thornton, E.A., Byrom, T.G.: The Finite Element Method for Engineers, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001
Bathe, K. J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1995
ANSYS Workbench - Simulation Introduction. Training Manual Release 10.0, ANSYS, Inc.
ANSYS 10.0 Documentation, ANSYS, Inc.
Zienkiewicz, O. C.: The Finite Element Method Set, Sixth Edition, McGraw-Hill, 2005
Lawrence, K. L.: Ansys Tutorial Release 10. Schroff Development Corporation, 2006
Lawrence, K. L.: Ansys Workbench Tutorial. Schroff Development Corporation, 2005
Stolarski, T.: Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann, 2007
Gosz, M., R.: Finite element Metod. Applications in Solids, Structures, and Heat Transfer, Taylor & Francis Goup, LLC Chicago, 2006
Kurowski, P.: Engineering Analysis with CosmosWorks 2006 Professional. Schroff Development Corporation, 2006
COSMOS / DesignSTAR, Basic User`s Guide, SRAC 2000
Chapra S. C., Canale, R.P.: Numerical Methods for Engineers. The McGraw Hill, 2006
Shigley, E., Mischke R., Budynas, G.: Mechanical Engineering Design. The McGraw Hill, 2003
Janí ek, P., Ondrá ek, E.: ešení problém modelováním. Tém nic o tém všem. FS VUT, Brno, 1998
Janí ek, P., Ondrá ek, E, Vrbka J.: Mechanika t les - Pružnost a pevnost I. FS VUT, Brno, 1992
Janí ek, P., Ondrá ek, E, Vrbka J.: Mechanika t les - Pružnost a pevnost II. FS VUT, Brno, 1998
Kratochvíl C.: Mechanika t les - Dynamika. FS VUT, Brno, 1998
Kratochvíl C, Ondrá ek E..: Mechanika t les - Po íta e a MKP. VUT, Brno, 1986
Petruška J: Tenkost nné konstrukce. FSI VUT Brno, 2001
ermák, L.: Numerické metody. FS VUT, Brno, 1998
ermák, L.: Algoritmy MKP. FSI VUT, Brno, 1998
Maroš, B Marošová, M.: Základy numerické matematiky. FS VUT, Brno, 1997
Incropera F. P., Dewitt, D. P., Bergman, T. L., Lavine, A.S.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer., John Wiley & Sons, Inc., 2007
Kratochvíl J.: Termomechanika. FS VUT, Brno, 1998
Jícha, M.: P enos tepla a látky, FSI VUT Brno, CERM, 2001
Leinweber, J. Vávra, P.: Strojnické tabulky. ALBRA – pedagogické nakladatelství, 2003
Pilky, W. D.: Peterson's Stress Concentration Factors. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997Horyl, P: Inženýrské základy MKP. VŠB-TU
Ostrava, 2000
Franc , J (ed): Miloš Zlámal, zakladatel matematické teorie metody kone ných prvk . VUTIUM, 2006
Slavík J: Po íta ové metody mechaniky. FSI VUT 2000
Koloušek, V a kol.: Stavebné konštrukcie namáhané dynamickými ú inkami. SVTL Bratislava, 1967
Felippa, C. E: Introduction to Finite Element Methods. University of Colorado, Boulder, Colorado, 2004
Horyl, P: Inženýrské základy MKP. VŠB-TU Ostrava, 2000
Mašín, D.: Matematické modelování v geomechanice I. PF UK v Praze
Stoer, J., Bulirsch, R.: Introduction to Numerical Analysis. Springer, 2004
Macánek, S.: Srovnání MKP produkt ur ených pro konstruktéry. Diplomová práce, FSI VUT Brno, 2005
WWW stránky ANSYS, Inc.
WWW stránky devDept the Company
WWW stránky SVS FEM, s.r o.
WWW stránky Department of Aerospace Engineering Science, University of Colorado at Boulder
WWW stránky Department of Mechanical, Industrial and Nuclear Engineering, University of Cincinnati
WWW stránky Carnegie Mellon University
WWW stránky University of Alberta
WWW stránky ADINA R & D, Inc.
WWW stránky Pro/Mechanica
WWW stránky ABAQUS, Inc.
WWW stránky FEA-Online
WWW stránky Wikipedia, the free encyclopedia
WWW stránky ALGOR
WWW stránky auto.cz
Propaga ní materiály MSC Nastran
Propaga ní materíály TechSoft Engineering, s.r.o. (Cosmos DesignSTAR)
Propaga ní materíály ESI Group (PAM Crash)

Podobné dokumenty

Co je nového

Co je nového Součásti tohoto softwaru © 1990-2007 D-Cubed Ltd., © 1998-2007 Geometric Software Solutions Co. Ltd., © 1986-2007 mental images GmbH & Co. KG, © 1996-2007 Microsoft Corporation, © 1997-2007, Struct...

Více

Hydrodynamická spojka Autor

Hydrodynamická spojka Autor Hydrodynamická spojka se skládá z čerpadlového a turbínového kola, hnacího a hnaného hřídele a krytu. Obě kola jsou opatřena lopatkami a nejsou vzájemně mechanicky spojena. Čerpadlové kolo je spoje...

Více

Drážkování rovnoboké

Drážkování rovnoboké  U evolventního drážkování se používá středění na boky drážek nebo vnější. Častější je středění na boky drážek, vnější středění pouze tam, kde je nutná přesná souosost hřídele a náboje.  Profily ...

Více

dallapicola

dallapicola 28th - 30th November 2014 Curling hall – Komárkova 12, Praha 4 - Roztyly Mgr. Pavel MARTÍNEK Petr Slavík

Více

SolidWorks 2007 Co je nového

SolidWorks 2007 Co je nového Součásti tohoto softwaru © 1990-2006 D-Cubed Limited. Součásti tohoto produktu jsou distribuovány v rámci licence DC Micro Development, Copyright © 1994-2006 DC Micro Development, Inc. Všechna práv...

Více

ZDE

ZDE Radek Musílek, Martin Tluk, Štěpán Beneš, Michaela Charvátová, Jana Břinčilová CZECH REP. 2 Radek Pokorný, Jiří Seman, Ondřej Kříž, Olga Vikturnová, Žaneta Schmuttermeierová ITALY 1 (Trentino Curli...

Více