SolidWorks 2007 Co je nového

Transkript

SolidWorks 2007 Co je nového
SolidWorks 2007
Co je nového
Poznámka: Abyste mohli využívat interaktivní obrázky v tomto
souboru PDF, musíte mít na pracovní stanici nainstalován prohlížeč
Adobe® Reader® 7.0.7. Při výběru interaktivního obrázku ve starších
verzích prohlížeče Adobe Reader může dojít k chybě.
© 1995-2006, Dassault Systemes
SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault
Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY).
300 Baker Avenue
Concord, Massachusetts 01742 USA
Všechna práva vyhrazena
Patenty USA 5 815 154, 6 219 049, 6 219 055, 6 603 486, 6
611 725, 6 844 877, 6 898 560, 6 906 712 a určité jiné
zahraniční patenty včetně EP 1 116 190 a JP 3 517 643.
V USA a jiných zemích probíhá vyřizování dalších patentů.
Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný
software se mohou bez předchozího upozornění změnit
a neměly by proto být považovány za závazky SolidWorks
Corporation.
Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli
podobě či jakýmkoli způsobem, včetně elektronických
a mechanických prostředků, bez výslovného písemného
svolení společnosti SolidWorks Corporation.
Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na
základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze
v souladu s podmínkami této licence. Veškeré záruky
vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu
poskytnuté společností SolidWorks Corporation jsou
upraveny v Licenci SolidWorks Corporation (SolidWorks
Corporation License) a ve Smlouvě o poskytování
předplatitelských služeb (Subscription Service
Agreement). Žádné informace uvedené v tomto
dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být považovány
za změnu či doplnění těchto záruk.
SolidWorks, PDMWorks, 3D PartStream.NET,
3D ContentCentral, eDrawings a logo eDrawings jsou
registrovanými ochrannými známkami společnosti
SolidWorks Corporation, a FeatureManager je společně
vlastněnou registrovanou ochrannou známkou
společnosti SolidWorks Corporation.
SolidWorks 2007 je název produktu SolidWorks
Corporation.
COSMOSXpress, DWGeditor, DWGgateway, Feature
Palette, PhotoWorks a XchangeWorks jsou ochrannými
známkami společnosti SolidWorks Corporation.
COSMOS a COSMOSWorks jsou registrovanými
ochrannými známkami, COSMOSMotion a
COSMOSFloWorks jsou ochrannými známkami
společnosti Structural Research & Analysis Corporation.
FeatureWorks je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Geometric Software Solutions Co. Limited.
ACIS je registrovanou ochrannou známkou společnosti
Spatial Corporation.
GLOBEtrotter a FLEXlm jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti Globetrotter Software, Inc.
Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
Číslo dokumentu: PMX0215-CSY
KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ
SOFTWARE – CHRÁNĚNO PATENTY
Omezená práva vlády USA. Použití, rozmnožování nebo
zveřejnění Vládou podléhá omezením stanoveným ve
směrnicích FAR 52.227-19 (Komerční počítačový
software – omezená práva), DFARS 227.7202 (Komerční
počítačový software a dokumentace ke komerčnímu
počítačovému softwaru), případně v licenční smlouvě.
Smluvní strana/výrobce:
Společnost SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue,
Concord, Massachusetts 01742, USA
Součásti tohoto softwaru © 1999, 2002-2006
ComponentOne
Součásti tohoto softwaru © 1990-2006 D-Cubed Limited.
Součásti tohoto produktu jsou distribuovány v rámci
licence DC Micro Development, Copyright © 1994-2006
DC Micro Development, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Součásti tohoto softwaru © 1998-2006 Geometric
Software Solutions Co. Limited.
Součásti tohoto softwaru jsou © 1997-2002 Macromedia, Inc.
Součásti tohoto softwaru © 1986-2006, mental images
GmbH & Co. KG
Součásti tohoto softwaru © 1996-2006 Microsoft
Corporation. Všechna práva vyhrazena.
MoldflowXpress je © 2005 Moldflow Corporation.
MoldflowXpress je chráněn patentem USA č. 6 096 088 a
patentem Austrálie č. 721978.
Součásti tohoto softwaru z PCGLSS 4.0, © 1992-2006,
Computational Applications and System Integration, Inc.
Součásti tohoto softwaru © 2006 Priware Limited
Součásti tohoto softwaru © 2001, SIMULOG.
Součásti tohoto softwaru © 1995-2004 Spatial Corporation.
Části tohoto softwaru © 1997-2006, Structural Research
& Analysis Corp.
Součásti tohoto softwaru © 1997-2006 Tech Soft America.
Části tohoto softwaru podléhají autorským právům a jsou
majetkem UGS Corp. © 2006.
Součásti tohoto softwaru © 1999-2004 Viewpoint
Corporation.
Součásti tohoto softwaru © 1994-2006, Visual
Kinematics, Inc.
Copyright 1984-2005 Adobe Systems Incorporated a její
licencianti. Všechna práva vyhrazena.
Chráněno patenty USA 5 929 866, 5 943 063, 6 289 364,
6 563 502, 6 639 593, 6 754 382; probíhá vyřizování
dalších patentů.
Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller
a Reader jsou registrované ochranné známky ochranné
známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA
a případně v dalších zemích. Další informace o autorských
právech k Adobe PDF Library viz Nápověda, O aplikaci.
Tento software je částečně založen na práci skupiny
Independent JPEG.
Ostatní části produktu SolidWorks 2007 jsou licencovány
od licenciantů společnosti SolidWorks.
Všechna práva vyhrazena
PDMWorks Enterprise software © 1998-2006
SolidWorks Nordic AB. Všechna práva vyhrazena..
Outside In® Viewer Technology © 1992-2006 Stellent
Chicago, Inc.
Obsah
Úvod
O této knize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Přechod k systému SolidWorks 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xiii
Kapitola 1
Základy programu SolidWorks
Přidat do knihovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Automatická obnova, Zálohování a Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Obrázky na pozadí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
CommandManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Vytváření zpráv o chybách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Strom FeatureManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Klávesové zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Číselný vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Dialogová okna Otevřít a Uložit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Kopírovat projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Připomínky o výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Zachycení obrazovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Vybrat jiný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Podokno úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Triáda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Zpět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Normy jednotek a kót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Nabídka Zobrazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
SolidWorks 2007 – Co je nového
iii
Kapitola 2
Skicování
3D skicování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Vztah Stejný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Oříznout entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Tečně k ploše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Bloky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Zarovnat mřížku/počátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Převádění bloků na konstrukční geometrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Převody a řemeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Řemen/Řetěz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Vytvořit dráhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Kopírování kót a vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Pole ve skice podle hrany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Lineární pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Kruhová pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Plně určit skicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Vztahy ke středovým bodům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Chování orientace skici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Možnosti skici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Vyhlazování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Zpět. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
SketchXpert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Diagnóza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Ruční oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Splajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Křivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Splajn mezi dvěma body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Ovladače zatížení a směru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Ovládací polygony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Kapitola 3
Díly a prvky
Obecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Správce výběru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Výběr skrz plochy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Vícetělové díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Hraniční povrch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
FeatureXpert, FilletXpert, a DraftXpert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
FeatureXpert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
FilletXpert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
SolidWorks 2007 – Co je nového
iv
DraftXpert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Volné tvary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Série děr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Záplata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Kapitola 4
Sestavy
Řemen/Řetěz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Zobrazení a výběr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Izolovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Křížový výběr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Vazby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Vazba ozubené tyče a pastorku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Vícenásobné vazby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Převod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Vazba ke křivce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
MateXpert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Inteligentní součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Výběrové vkládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Skrýt součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Všeobecná zlepšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Možnost nynější konfigurace pro součást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Kosmetické závity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Flexibilní podsestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Otevřít díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Kapitola 5
Výkresy
Přerušené pohledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Odstranění pohledů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Listy výkresů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Přejmenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Změna pořadí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Relativní pohledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Pohledové řezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Paleta pohledů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Kapitola 6
Detailování
Popisové pohledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Šipky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
SolidWorks 2007 – Co je nového
v
Pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Bloky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Středové značky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Značky základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Kótovací normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Písmo detailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Jmenovky detailu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Popisy děr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Kóty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Tažení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Vynášecí čáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Zlomkové kóty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Uzamknutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Zachytávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Zpět. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
DimXpert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Odkazové čáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Tažení odkazových čar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Lomené odkazové čáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Přesun a kopírování popisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Všeobecná zlepšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Obecné tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Tabulky děr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Tabulky oprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Zarovnání textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Zpět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Zobrazit jmenovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Písmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Kapitola 7
Plechy
Vyseknutí rohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Lemy z hrany na zakřivených rovinných hranách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Zakřivené hrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Požadavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Omezení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
SolidWorks 2007 – Co je nového
vi
Plechové spojení profilů s čarami ohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Transformace skic z ohnutého tvaru do rozvinutého. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Kapitola 8
Další funkce
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Manažer instalací SolidWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Jednotky a kóty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Aplikační programová rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
COSMOSFloWorksTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Zlepšení animace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Kavitační model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Plně rozvinutý tok pro obdélníkový řez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Zlepšené zjemnění sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Ortotropní materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Termoelektrické chladiče na Peltierově principu (TEC) . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Výpočet relativní vlhkosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Termostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Tenkostěnná technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Zobrazení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Osvětlení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Otočit pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Režim RealView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Zobrazení tečných hran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
DWGeditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Import/export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
DXF 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Barvy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Možnosti exportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Možnosti importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Průzkumník SolidWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Kapitola 9
Součásti SolidWorks Office
Všeobecná zlepšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
COSMOSMotionTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Integrace s produktem SolidWorks Office Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Simulace pomocí SolidWorks Animator a eDrawings . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Síly na zuby v převodech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Více hypotetických scénářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Zatížené plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
SolidWorks 2007 – Co je nového
vii
COSMOSWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Adaptivní analýza sestav: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Ložiskové spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Zlepšení šroubových spojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Uživatelské obrázky výsledků a stromová struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Cyklická symetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Obrázky obálek P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Zatížení hnaných členů pro nelineární analýzu A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Síly volných objektů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Obrázky kvality sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Nové možnosti animace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Vzdálená hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
Ovladače oříznutí řezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
Čidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
Zlepšení pružinových spojek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Hodnoty nad mezí kluzu v určité barvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Analýza svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
eDrawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Barva papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Nástroj Razítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Obrázky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Zjistit aktualizace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Nástroj Změřit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
Uživatelské rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
Hladiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
Výsledky analýzy tloušt’ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
Podpora 3D souborů DXF aplikace AutoCAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
Integrace s Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
FeatureWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
PDMWorks Workgroup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
Odevzdávání výkresů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
Kompatibilita mezi aktualizacemi Service Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Průvodce kopírováním nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Informace o dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Více časových pásem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Vyčištění PDMWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Nápověda on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
PDMWorks Advanced Server a Aktivační procedury PDMWorks. . . . . . . 9-15
Oprávnění na projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
SolidWorks 2007 – Co je nového
viii
Vybrat jmenovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
Samostatný klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
Přepínání mezi úschovnami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
Webový portál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
PhotoWorks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
Materiály. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
Zobrazení materiálů v možnostech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-19
Knihovna materiálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-20
Editor prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21
Okno náhledu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24
ScanTo3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24
SolidWorks Animator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
Ovládání kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
COSMOSMotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
Zlepšená podpora světel a kamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
Vazba ke křivce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-33
Orientace pohledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-33
SolidWorks Design Checker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-33
Automatická oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-33
Průvodce učením verifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-34
Sloučit normy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-35
Nové kontroly návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-35
Úvodní stránka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
Plánovač úloh SolidWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
Design Checker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
Aktualizovat PDMWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
SolidWorks Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-37
Panely nástrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-37
Automaticky vyznačit trasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-38
Pří ruby rubem k sobě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-38
Ohebná instalační trubka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-38
Routing - Rychlé rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-39
Délka koncovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-39
Změnit průměr trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-39
Vytvořit improvizovanou trasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-42
Průvodce součástí vyznačení trasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-43
Průvodce pro knihovny a seznamy od-do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-44
Nastavení možností vyznačení trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-45
Kabelový svazek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-46
SolidWorks Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-46
SolidWorks 2007 – Co je nového
ix
Přidání dílů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-46
Tradiční čínština. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-46
Konfigurace dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-46
Inteligentní šrouby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-47
Znovu vytvořit šrouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-47
Cesta pro soubory modulu Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-47
SolidWorks Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-47
Najít a nahradit text v popisech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-47
Parametry pro funkce Najít, Upravit a Potlačit prvky . . . . . . . . . . . . . . . . 9-48
Kopírovat formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-48
Zjednodušit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-48
SolidWorks 2007 – Co je nového
x
Ú vod
O této knize
Tato kniha upozorňuje na nové funkce v softwaru SolidWorks® 2007 a pomáhá
uživatelům při jejich osvojování. Dále uvádí popis koncepcí a obsahuje podrobně
vysvětlené příklady mnoha nových funkcí.
Kniha však nepopisuje všechny detaily nových funkcí, jež jsou dostupné v této verzi
softwaru. Kompletní informace o nových funkcích v programovém vybavení
SolidWorks 2007 viz Nápověda SolidWorks.
Komu je kniha určena
Tato kniha je určena zkušeným uživatelům systému SolidWorks a předpokládá, že již
máte dobré pracovní znalosti z předchozí verze. Pokud v systému teprve začínáte
pracovat, doporučujeme, abyste si přečetli příručku Rychlý start, absolvovali lekce
Kurzu on-line a poté požádali prodejce o informace týkající se školení systému
SolidWorks.
Další zdroje
Zde je několik dalších zdrojů, z nichž se můžete dozvědět více o nových funkcích
systému SolidWorks:
•
SolidWorks 2007 – Nejdůležitější novinky. V této knize naleznete popis
nejdůležitějších nových funkcí programového vybavení SolidWorks. Tato
kniha je v tištěné podobě k dispozici novým zákazníkům i těm, kteří
přecházejí na novou verzi.
•
Co je nového – interaktivně. Klepnutím na
vedle nových položek nabídky
a titulku nových nebo změněných PropertyManagerů zobrazíte, co je v
daném příkazu nového. U tématu nápovědy se objeví text z této příručky.
SolidWorks 2007 – Co je nového
xi
Dodatečné změny
Tato kniha nemusí obsahovat všechna zlepšení programového vybavení SolidWorks
2007. Dokumentace nejnovějších změn viz Poznámky k verzi SolidWorks.
Jak používat tuto knihu
Tuto knihu doporučujeme používat se soubory dílů, sestav a výkresů, které jsou
součástí dodávky. Přečtěte si ji od začátku do konce a pro každý příklad otevřete
příslušný dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
Jak používat soubory příkladů:
1 Nainstalujte software SolidWorks 2007.
2 Nezapomeňte nainstalovat i Soubory příkladů.
Soubory příkladů jsou umístěny ve složce
<instalační_adr>\samples\whatsnew.
Protože některé ze souborů příkladů obsahují více než jeden příklad,
neukládejte do nich žádné změny, pokud k tomu nebudete vyzváni.
Interaktivní prvky
Celá řada popisů funkčnosti v knize Co je nového obsahuje 3D obrazy či animace videa:
•
3D obrazy obsahují tento popis: Pro 3D zobrazení klepněte na obraz.
•
Animace jsou označeny ikonou
– zaktivujete je klepnutím na ikonu.
Konvence použité v této knize
Konvence
Význam
Příklad
Tučné
bezpatkové
písmo
Nástroje SolidWorks, položky
nabídek nebo soubory s příklady
vazeb.
Kurzíva
Odkazuje na knihy a jiné
dokumenty nebo zvýrazňuje text
Viz příručka SolidWorks
Rychlý start.
Rada
SolidWorks 2007 – Co je nového
Klepněte na Vložit, Odkazy
Když vytváříte
3D-model, nejprve
načrtněte 2D-skicu
a poté vytvořte
vysunutý 3D-prvek.
xii
Přechod k systému SolidWorks 2007
Převod starších souborů SolidWorks do SolidWorks 2007
Otevření dokumentu SolidWorks vytvořeného v dřívější verzi programu může trvat
déle. Po prvním otevření a uložení souboru již trvá každé další otevírání kratší dobu.
Průvodce převody SolidWorks automaticky převede všechny vaše soubory SolidWorks
z dřívější verze do formátu SolidWorks 2007. Průvodce převody otevřete klepnutím
na tlačítko Start systému Windows, potom Vše Programy, SolidWorks 2007,
Nástroje SolidWorks, Průvodce převody.
V převodní složce dojde k vytvoření dvou souborů se zprávami:
•
Conversion Wizard Done.txt obsahuje seznam převedených souborů.
•
Conversion Wizard Failed.txt obsahuje seznam souborů, které se nepodařilo
převést.
Aktualizace Service Pack SolidWorks
Pokud jste zákazníkem SolidWorks s předplacenou službou, můžete využívat aktualizací
Service Pack SolidWorks, které jsou pravidelně umist’ovány na webový server SolidWorks.
Tyto balíčky Service Pack obsahují softwarové aktualizace systému SolidWorks 2007.
Existenci nového balíčku service pack ověříte klepnutím na položku Nápověda, Zjistit
aktualizace.
SolidWorks 2007 – Co je nového
xiii
1
Z á k l ad y p rog ra m u S o l i d Wo r k s
Tato kapitola popisuje zlepšení základů systému SolidWorks a jeho uživatelského
rozhraní v následujících oblastech:
„ Přidat do knihovny
„ Automatická obnova, Zálohování a Upozornění
„ Obrázky na pozadí
„ CommandManager
„ Dokumentace
„ Vytváření zpráv o chybách
„ Strom FeatureManager
„ Klávesové zkratky
„ Číselný vstup
„ Dialogová okna Otevřít a Uložit
„ Kopírovat projekt
„ Připomínky o výkonu
„ Zachycení obrazovky
„ Vybrat jiný
„ Podokno úloh
„ Triáda
„ Zpět
„ Normy jednotek a kót
„ Nabídka Zobrazit
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-1
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
Přidat do knihovny
Položka Přidat do knihovny návrhů byla změněna na Přidat do knihovny. Záložka
Knihovna návrhů v podokně úloh byla doplněna nástrojem Přidat do knihovny
.
Když klepnete na tento nástroj v podokně úloh nebo přetáhnete položku z dokumentu
SolidWorks do podokna úloh, otevře se PropertyManager Přidat do knihovny. V tomto
PropertyManageru lze upřesnit publikované položky, názvy souborů či složek a další
možnosti.
Automatická obnova, Zálohování a Upozornění
V nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Zálohování/obnovení lze určit:
•
zobrazování upozornění na
uložení dokumentů a jejich
interval,
•
složku pro ukládání souborů
automatické obnovy,
•
počet dní pro uchovávání záloh.
Zvolíte-li zasílání upozornění na ukládání dokumentů, zobrazí se průhledné okno se
zprávou v případě, že aktuální dokument nebyl uložen v určeném intervalu (počet
minut nebo změn). Toto okno se zprávou obsahuje příkazy k uložení aktuálního
dokumentu či všech dokumentů – po několika sekundách se postupně skryje.
Je-li aktivována automatická obnova, uložené soubory budou k dispozici na záložce
Obnova dokumentu
v podokně úloh při příštím otevření aplikace SolidWorks. Zde
můžete otevřít jednotlivé obnovené soubory i běžně uložené soubory nebo klepnout
na Otevřít vše.
Obrázky na pozadí
Na pozadí grafické plochy a stromu
FeatureManager můžete použít některý z
obrázků, jež jsou součástí dodávky softwaru,
nebo vlastní obrázek.
Klepněte na položky Nástroje, Možnosti,
Možnosti systému, Barvy. Pod položkou Aktuální
barevné schéma vyberte určité schéma, nebo
přejděte na Soubor obrázku pod položkou
Pozadí.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-2
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
CommandManager
Položka Zobrazit popis v místní nabídce CommandManageru byla nahrazena položkou
Použít velká tlačítka s textem. V nabídce Nástroje, Vlastní, Panely nástrojů lze také
vybrat či zrušit výběr položky Použít velká tlačítka s textem.
Do řídicí oblasti CommandManageru můžete přetáhnout celé panely nástrojů z grafické
plochy či rámečku okna.
Dokumentace
Součástí sad softwarových médií jsou dva nové dokumenty: Rychlá referenční příručka
a příručka Rychlý start. Rychlá referenční příručka je také k dispozici v nabídce
Nápověda.
Dokument PDF s názvem Co je nového nyní obsahuje interaktivní grafiku. Je možné
prohlížení 3D obrázků a přehrávání animací.
Zkompilovaný soubor (.chm) nápovědy Instalace a správa kombinuje a nahrazuje celou
řadu dokumentů. Navíc byl zjednodušen pro usnadnění přístupu.
Vytváření zpráv o chybách
Proces obnovení lze zastavit při každém problému, takže chyby prvků můžete
opravovat jednu po druhé. Chcete-li zvolit akci, kterou software provede při výskytu
chyb během tvorby či obnovení modelu, v nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti
systému, Obecné vyberte Zastavit, Pokračovat nebo Vyzvat pod položkou Když nastane
chyba při obnově. Ve stromu FeatureManager přesuňte ukazatel nad položku s chybou
– v bublině se zobrazí vysvětlení.
Přetáhnete-li roletu do určité polohy, dojde k obnovení modelu v této poloze bez
ohledu na chyby. Model není obnoven v těchto případech:
•
nejde o dokument na nejvyšší úrovni,
•
prvek s chybou je přímo nad roletou,
•
díl nemá v aktuálním obnovení více chyb obnovy než měl během
předchozího obnovení.
Strom FeatureManager
Strom FeatureManager se nyní rozbalí, sbalí či posune jen když to je třeba. Chcete-li
sbalit všechny položky, klepněte pravým tlačítkem a vyberte Sbalit položky nebo
stiskněte Shift+C.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-3
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
Chcete-li přepnout zobrazení levého panelu (strom FeatureManager,
PropertyManagery atd.), klepněte na uprostřed rámečku panelu, nebo klepněte
na Zobrazit, Obsah stromu FeatureManager nebo stiskněte F9.
Modely lze uložit s roletou umístěnou na libovolném místě. Když otevřete dokument,
můžete použít příkazy srolování a přetáhnout roletu z uložené polohy.
Klávesové zkratky
Rozhraní správy klávesových zkratek umožňuje předefinovat (tj. přidat, odebrat či
změnit) zkratky pro všechny příkazy. Příkazům můžete přiřadit více zkratek.
V dialogovém okně vyberte příkaz a stiskněte klávesu či kombinaci kláves dané zkratky.
Je-li zadaná kombinace kláves přiřazena jinému příkazu,
zobrazí se zpráva. Pokud se rozhodnete použít danou zkratku
pro nový příkaz, dojde k jejímu odebrání ze starého příkazu.
Příkazy lze prohlížet podle kategorie a zobrazit všechny příkazy nebo pouze ty z nich,
jež mají v rámci kategorií přiřazeny zkratky. Textové řetězce v poli Hledat filtrují
seznam Příkazů uvnitř vybrané kategorie.
Ikony maker se zkratkami se zobrazují v kategorii Nástroje.
Položka Vytisknout seznam otevře dialogové okno Nastavení tisku, kde lze vytisknout
aktuálně vybraný seznam. Zkopírovat seznam zkopíruje aktuální seznam do schránky
– poté jej lze vložit do dokumentů aplikací jako je Word či Excel.
Chcete-li obnovit všechny zkratky na výchozí hodnoty systému, klepněte na Obnovit
výchozí.
Viz Upravit klávesnici v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-4
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
Číselný vstup
Do číselných ovládacích prvků, jež jsou např.
v PropertyManagerech Kamera a Barvy, byly
přidány vodorovné posuvníky a kolečka.
Kolečko pro číselný vstup
Posuvník pro úhlové hodnoty
Posuvník pro výběr barvy
Dialogová okna Otevřít a Uložit
Styl zobrazení (Miniatury, Vedle sebe atd.), který zvolíte v položce Nabídka Zobrazit
v dialogovém okně Otevřít či Uložit, se zapamatuje a bude použit i příště.
Pomocí kláves Ctrl a Shift lze v dialogovém okně Otevřít vybrat více souborů najednou.
Kopírovat projekt
Funkce Kopírovat projekt zkopíruje soubory (díly, sestavy, výkresy, odkazy, konfigurační
tabulky, soubory návrhářského pořadače, výsledky COSMOS® a obsah PhotoWorks)
do určené složky nebo souboru zip. V systému SolidWorks klepněte na Soubor,
Kopírovat projekt. V Průzkumníku Windows či v panelu úloh Průzkumník souborů
systému SolidWorks klepněte pravým tlačítkem na dokument SolidWorks a vyberte
SolidWorks, Kopírovat projekt . V Průzkumníku SolidWorks klepněte na položku
Kopírovat projekt
.
V dialogovém okně Kopírovat projekt bude uveden vybraný dokument včetně případných
odkazů. Navíc lze zvolit zahrnutí výkresů nebo souborů PhotoWorks a k názvům
souborů připojit předponu či příponu. Uložíte-li výsledky do souboru zip, můžete jej
odeslat e-mailem.
Viz Kopírovat projekt v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-5
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
Připomínky o výkonu
Připomínky o výkonu jsou odesílány webovou službou, a nikoli e-mailem. V nabídce
Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Obecné je místo možnosti Zapnout emailový
vzkaz o výkonu položka Umožnit připomínky o výkonu.
Zachycení obrazovky
Klepnutím na Zachycení obrazovky
(základní
panel nástrojů) nebo Zobrazit, Zachycení
obrazovky zkopírujete obsah aktivního okna či
pohledu do schránky. Tento obrázek je pak
možné vložit do jiných aplikací (Microsoft Word,
Microsoft Excel atd.).
Zachycený obrázek neobsahuje nabídky a ikony
uživatelského rozhraní.
Vybrat jiný
Dialogové okno Vybrat jiný zobrazuje ikony pro typy elementů v seznamu. Skryté plochy
nejsou zobrazeny. Seznam zobrazuje entity v nalezeném pořadí. Zvýraznění
je zobrazeno ve více pohledech. V seznamu se můžete posouvat pomocí prostředního
kolečka myši.
Podokno úloh
Záložka Zdroje SolidWorks obsahuje odkaz na Skupiny uživatelů
– webové stránky k
vyhledání uživatelských skupin SolidWorks a přihlášení se do nich, a odkaz na Zprávy.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-6
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
Záložka Paleta pohledů
obsahuje pohledy výkresů. Viz Paleta pohledů na straně 5-5.
se zobrazí s automaticky obnovenými dokumenty v
Záložka Obnova dokumentu
případě předchozí havárie systému. Viz Automatická obnova, Zálohování a Upozornění
na straně 1-2.
Triáda
Byla zlepšena triáda , takže je snazší její připojení k dané geometrii. Posouvání středu
triády přetahuje daný objekt, a nikoli triádu.
Triáda je větší a je-li to vhodné, zobrazuje kružnice
rotace. Rotační pohyb lze zachytávat k úhlu.
Klepněte pravým tlačítkem na kružnici a vyberte:
•
Zachytávat při přetahování
•
Otočit o 90°
•
Otočit o 180°
Viz Triáda v nápovědě.
Zpět
Příkaz Zpět je k dispozici ve více oblastech systému SolidWorks včetně:
•
Akce skici i po ukončení dané skici. Viz Zpět na straně 2-11.
•
Posunutí a potlačení součástí.
•
Tvorba či úpravy kót a popisů v kontextu výkresu.
Normy jednotek a kót
Když SolidWorks při spuštění vytváří novou šablonu, dialogové okno Norma jednotek
a kót požádá o výběr výchozích jednotek (IPS, MMGS atd.) a kótovací normy (ISO, ANSI
atd.). Jednotky a normy pro jednotlivé dokumenty lze později změnit v nabídce
Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu. Tento postup nahrazuje výběr při instalaci
systému SolidWorks.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-7
Kapitola 1 Základy programu SolidWorks
Nabídka Zobrazit
Položky přidané do nabídky Zobrazit:
Zachycení obrazovky
Světla
Celá obrazovka (F11)
Dělicí křivky
Kamery
Panely nástrojů (F10)
Oblast stromu
FeatureManager
(F9)
Viz Zachycení obrazovky na straně 1-6.
V režimu Celá obrazovka jsou skryty rámečky systému SolidWorks (včetně oblasti
FeatureManageru, panelu úloh a stavového řádku) a nabídky na nejvyšší úrovni.
K nabídkám lze přistupovat posunutím ukazatele na horní část obrazovky. Viditelnost
panelů nástrojů, stavového řádku, panelu úloh a oblasti FeatureManageru je pro
normální režim uložena odděleně od režimu celé obrazovky.
SolidWorks 2007 – Co je nového
1-8
2
Skicování
Tato kapitola popisuje zlepšení skicování v následujících oblastech:
„ 3D skicování
„ Bloky
„ Kopírování kót a vztahů
„ Pole ve skice podle hrany
„ Plně určit skicu
„ Vztahy ke středovým bodům
„ Chování orientace skici
„ Možnosti skici
„ SketchXpert
„ Splajny
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-1
Kapitola 2 Skicování
3D skicování
Vztah Stejný
Ve 3D skice lze vztah Stejný přidat ke všem vhodným entitám.
Oříznout entity
U jakékoli 2D skici vytvořené v rovině ve 3D skice jsou k dispozici všechny možnosti
, Oříznout uvnitř
atd. Dříve bylo možné použít nástroj
oříznutí – Oříznutí Power
na ořezání, ale nikoli vybrat typ ořezání.
Tečně k ploše
Mezi přilehlé plochy a 2D či 3D splajny lze přidat vztah Tečný
Vyberte plochu, hranu a splajn a pak přidejte vybraný vztah.
Stejná křivost
nebo Stejná křivost
.
Tečnost
Bloky
Zlepšení bloků usnadňují:
•
Orientaci a zarovnání skic
•
Modelování řemenic a řetězových ozubených kol
•
Modelování mechanismu vačky
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-2
Kapitola 2 Skicování
Zarovnat mřížku/počátek
Dříve bloky dědily umístění počátku po rodičovské skice. Nyní je počátek bloku
zarovnán s orientací dané entity skici.
Umístění počátku na základě polohy bloku
Umístění počátku
Umístění počátku a orientaci bloků i skic je možné změnit. Položka
Zarovnat mřížku/počátek nahrazuje položku Zarovnat mřížku.
Použití možnosti Zarovnat mřížku/počátek u bloků:
1 Vytvořte bloky z několika entit skici.
2 V režimu Upravit blok klepněte na Nástroje,
Nástroje pro skici, Zarovnání, Zarovnat mřížku/
počátek.
3 V panelu Výběry v PropertyManageru:
Starý počátek
Nový počátek
• Vyberte vrchol či bod za účelem změny
počátku
jako Umístění počátku skici.
• Klepněte na položku Osa X (vodorovná) nebo
Osa Y(svislá) a vyberte přímku za účelem
změny orientace počátku skici.
Jako odkazy k určení orientace
i umístění podél osy X či Y můžete vybrat
interní nebo externí entity skici.
4 Klepněte na
SolidWorks 2007 – Co je nového
Nový počátek (vrchol) a nová
orientace (osa X)
.
2-3
Kapitola 2 Skicování
Když změníte počátek či orientaci bloku:
•
Geometrie uvnitř bloku používá nový souřadný systém.
•
Pokud stávající vztahy kolidují s novým souřadným systémem, zobrazí se
varování. Abyste mohli nový souřadný systém použít, tyto vztahy odstraňte.
•
Po použití změn neexistuje asociace mezi vybranými odkazy a blokem.
Použití funkce Zarovnat mřížku/počátek ve skicách
Funkce ve skicách je podobná blokům s výjimkou toho, že lze přemístit buď:
•
pouze počátek k libovolným entitám skici,
•
nebo všechny entity skici.
Vyberte pouze nový počátek
Nový počátek a stejná orientace
Původní skica
Vyberte nový počátek a osu
Skica je přeorientována
Viz Zarovnat mřížku/počátek v nápovědě.
Převádění bloků na konstrukční geometrii
Pomocí nástroje Konstrukční geometrie
(panel nástrojů Skica) můžete přepínat
mezi normální a konstrukční geometrií. Ve stromu FeatureManager je ikona
konstrukčních bloků
zobrazena s čárkovaným rámečkem.
Konstrukční
geometrie
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-4
Kapitola 2 Skicování
Převody a řemeny
Pomocí nových vztahů a entit skici lze používat skici rozvržení k vytvoření těchto
mechanismů:
•
Vícenásobné sady převodů
•
Kabelové a řemenové kladky
•
Systémy řetězových ozubených kol
Vztah Převod
Nový vztah Převod
umožňuje vytvořit rotační vazbu mezi bloky, jež reprezentují
, dojde k přidání tečného vztahu
kladky či ozubená kola. Když přidáte vztah Převod
mezi kružnicemi nebo mezi lineárními entitami a kružnicemi.
•
Kružnice. Mechanismy převodů lze simulovat vytvořením stejné valivé
vzdálenosti mezi dvěma či více kruhovými entitami.
Mechanismy typu soukolí mohou obsahovat:
•
Bloky, jako jsou dvě či více kružnic – každá je určena jako blok.
•
Vztahy a kóty mezi středy kružnic pro prevenci posunu během otáčení.
•
Vztahy převodu mezi dvěma vnějšími kružnicemi a vnitřní kružnicí.
Na střed kružnice lze přidat pevný vztah, ale k umístění středů
dalších kružnic použijte vodorovné a svislé vztahy, kóty či
konstrukční geometrii. Přidání více pevných vztahů potenciálně
omezuje stupně volnosti.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-5
Kapitola 2 Skicování
•
Kružnice a lineární entity. Mechanismus ozubené tyče a pastorku lze
simulovat pomocí vztahu převodu mezi dvěma entitami.
Mechanismus typu ozubená tyč a pastorek může obsahovat:
•
Kružnici s pevným vztahem ve středu.
•
Bloky, jako je kružnice či přímka - každá je určena jako blok.
•
Vztah převodu mezi kružnicí a vodorovnou přímkou.
Viz Bloky v dílech a sestavách v nápovědě.
Řemen/Řetěz
Mechanismy řemenu nebo řetězu lze simulovat pomocí naskicování:
•
Kružnice či oblouku pro znázornění kladek, čepů nebo ozubených kol.
•
Spojitých tečných přímek a oblouků pro znázornění dráhy řemenu či
řetězu.
Všechny entity skici podél této dráhy jsou tečné, ale žádnou
entitu nelze vybrat nezávisle.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-6
Kapitola 2 Skicování
Postup vytvoření mechanismu pomocí nástroje Řemen/Řetěz:
1 Otevřete soubor \sketching\belt_chain.sldprt.
2 Klepněte na Řemen/Řetěz
(panel nástrojů Bloky) nebo Nástroje, Entity
skici, Řemen/Řetěz.
3 V PropertyManageru pod položkou Členy řemenu vyberte tři kružnice zleva
doprava jako Součásti kladky
kružnice.
a přidejte tak řemen kolem každé
4 Klepnutím na šipku směřující nahoru na malé kružnici přesunete řemen
pod tuto kružnici.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-7
Kapitola 2 Skicování
5 Klepněte na
.
Viz Řemen/Řetěz v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-8
Kapitola 2 Skicování
Vytvořit dráhu
Dráha umožňuje vytvořit tečný vztah mezi řetězcem entit skici a další entitou skici.
Modelovat lze např. profily vaček, kde tečný vztah mezi vačkou a členem se
automaticky přesouvá zároveň s otáčením vačky.
Jakmile vytvoříte dráhu, všechny entity skici v této dráze jsou vybrány současně.
Chcete-li vybrat jednotlivou entitu skici v dané dráze, klepněte pravým tlačítkem
a zvolte Vybrat jiný.
Dráhu lze vytvořit v rámci bloku nebo ji lze vytvořit na entitách
bloku.
Postup pro vytvoření dráhy:
1 Otevřete soubor \sketching\create_path.sldprt.
2 Vyberte dva oblouky a dvě přímky vačky a klepněte na Vytvořit
dráhu
(panel nástrojů Skica) nebo Nástroje, Nástroje pro
skici, Vytvořit dráhu a klepnutím na
zavřete daný
PropertyManager.
3 Vyberte libovolný oblouk na vačce a dolní oblouk z druhého
bloku.
4 V PropertyManageru pod položkou Přidat vztahy klepněte na Tečný
a pak na
.
5 Vyberte střed malé kružnice a otáčejte s vačkou.
Viz Vytvořit dráhu v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-9
Kapitola 2 Skicování
Kopírování kót a vztahů
Pomocí nástroje Kopírovat entity
lze kopírovat kóty a vztahy včetně entit skici,
ke kterým patří, na nové místo. Tato schopnost se týká:
•
Bloků či jiných entit skici,
•
Vztahů a kót mezi entitami skici.
Vztahy jsou zkopírovány pouze v případě výběru možnosti
Zachovat vztahy pod položkou Entity pro kopírování.
•
Buď Od/Do nebo X/Y pod položkou Parametry
Vyberte entity skici nebo bloky s kótami
a vztahy
Zkopírujte entity skici nebo bloky
se zachováním všech kót a vztahů
Viz Kopírovat entity v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-10
Kapitola 2 Skicování
Pole ve skice podle hrany
Lineární pole
•
Vyberte hranu z dílu nebo sestavy k určení
Směru č.1 pro Osu X.
•
Směr č.2 pro Osu Y je aktivní, jakmile vyberete Směr č.1.
Jestliže nejdříve nevyberete Směr č.1, musíte
ručně vybrat Směr č.2 a tím jej zaktivovat.
Kruhová pole
Vyberte hranu z dílu nebo sestavy k určení směru pole.
Plně určit skicu
Pomocí nástroje Plně určit skicu
systém SolidWorks vypočítá, které kóty a vztahy
jsou potřeba k plnému určení podurčené skici. Nástroj Plně určit skicu lze kdykoli
použít s libovolnou kombinací již přidaných kót a vztahů.
Postup plného určení skici:
1 V režimu Upravit skicu klepněte na Plně určit skicu
(panel nástrojů
Kóty/vztahy) nebo Nástroje, Vztahy, Plně určit skicu.
Zobrazí se PropertyManager Plně určit skicu.
2 Pod položkou Entity k plnému určení vyberte jednu z těchto možností:
• Všechny entity ve skice
• Vybrané entity
3 Klepněte na Vztahy a zvolte Vybrat všechny, Zrušit výběr všech nebo zvolte
jednotlivé vztahy.
V některých skicách mohou plně určit skicu pouze některé
vztahy a kóty. Omezení výběru může skice zabránit v tom, aby
byla plně určená.
4 Klepněte na Kóty a vyberte kótovací schéma i umístění kót.
5 Klepněte na Vypočítat pod položkou Entity k plnému určení a klepněte
na
.
Viz Plně určit skicu v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-11
Kapitola 2 Skicování
Vztahy ke středovým bodům
Vylepšení vztahů ke středovým bodům ve 2D skicách umožňuje:
•
Přidat vztah sjednocený mezi středový bod oblouku a další bod.
•
Přidat vztah středový bod a vodorovné či svislé vztahy mezi středový bod
hrany a další bod.
Tím dalším bodem může být bod skici, střed kružnice nebo bod
na přímce.
•
Použijte kontextovou nabídku a při zobrazeném PropertyManageru Přidat
vztahy zvolte Vybrat středový bod pro libovolnou entitu skici.
Chování orientace skici
Chování orientace skici nyní více odpovídá nástroji Kolmý k
(panel nástrojů
Standardní pohledy). Použití příkazu Kolmý k ve skicách vytvořených na rovině nebo na
ploše modelu zajistí jednotné výsledky orientace. Zároveň je minimalizována hodnota
natočení nutná u modelů ke kolmému zobrazení k vybrané rovině či ploše.
Možnosti skici
Vyhlazování
Entity skici lze zobrazit ve vyhlazeném režimu. Klepněte na Možnosti, Možnosti
systému, Zobrazení/výběr a zvolte Vyhladit hrany/skici.
Zpět
Akce skici lze vrátit zpět po ukončení dané skici. Vrat’te se do režimu Upravit skicu
(Standardní panel nástrojů).
a klepněte na Zpět
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-12
Kapitola 2 Skicování
SketchXpert
SketchXpert (dříve Vyřešit konflikty) obsahuje změny v PropertyManageru a vizuální
řešení pro přeurčené skici. Barevné kódy reprezentují stavy skici:
• Žlutá znamená, že vztah nebo kóta je platná, ale týká se jí konflikt.
• Červená znamená, že pro daný vztah či kótu nelze najít žádné řešení.
Plně určená skica
Klepnutím na Přeurčená
opravte.
Přeurčená skica (žlutá) s kótou, která nemá
platné řešení (červená)
na stavovém řádku proveďte diagnózu skici nebo ji ručně
Diagnóza
Nástroj Diagnóza vygeneruje celou řadu možných řešení pod položkou Výsledky.
Pomocí
a
pod položkou Zobrazené řešení můžete procházet možná řešení.
Předefinovaná skica
Řešení č.3. Odstranit druhou kótu 70
Řešení č.1. Odstranit kótu 100
Řešení č.2. Odstranit vztah Stejný
Výsledky řešení se zobrazí:
•
v grafické ploše, kde je skica aktualizována,
•
pod položkou Více informací/možnosti, kde je entita skici uvedena.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-13
Kapitola 2 Skicování
Ruční oprava
Ruční oprava vygeneruje seznam kót a vztahů v dané skice. Chcete-li skicu opravit,
vyberte jeden či více vztahů v položce Konfliktní vztahy/kóty a stiskněte Odstranit nebo
Potlačit.
Viz SketchXpert v nápovědě.
Splajny
Mezi zlepšení splajnů patří:
•
Správné chování tažení na neomezených koncích splajny při přetahování
ovládacího polygonu.
•
Možnosti v PropertyManagerech Splajn a Měřítko křivosti.
•
Nezávislé ovládání zatížení a směru splajnu.
•
Nové ovladače ovládacího polygonu.
Křivost
V PropertyManageru Splajn pod položkou Možnosti můžete vybrat Zobrazit křivost a
tím zobrazit vrcholy křivosti.
V PropertyManageru Měřítko křivosti upraví posuvník Hustota počet vrcholů křivosti,
které se zobrazí.
Splajn mezi dvěma body
V případě splajnů mezi dvěma body, které mají ovladače zakřivení na každém konci,
můžete v nabídce Možnosti zvýšit nebo snížit stupeň splajnu.
Ovladače zatížení a směru
Ovladače splajnu mají zvláštní ovládání pro zatížení a směr (vektor).
Upraví obě tečné zatížení i směr tečnosti (vektor).
Upraví tečné zatížení.
SolidWorks 2007 – Co je nového
Upravte směr tečnosti (vektor).
2-14
Kapitola 2 Skicování
Barvy ovladače označují stav dané operace (týká se všech ovladačů splajnů)
Neaktivní:
Ovladač není vybrán.
Vybraný:
Vybrali jste ovladač s ukazatelem, ale nedošlo k žádnému
pohybu.
Aktivní:
Pohnuli jste ovladačem, ale nenastavili jste polohu bodu
splajnu.
Změněný:
Ovladač byl přesunut a bod splajnu byl nastaven do nové
polohy.
Omezený:
Obsahuje omezující kóty a vazby.
Ovládání grafiky
Funkce
Výsledek
Tažením jednoho ze dvou
kruhových ovladačů lze měnit
tečné zatížení i směr (vektor)
asymetrickým způsobem.
Stisknutím Alt a tažením jednoho
ze dvou kruhových ovladačů lze
měnit tečné zatížení i směr
(vektor) symetrickým způsobem.
Tažením jednoho ze dvou
ovladačů jednosměrné šipky lze
ovládat tečné zatížení
asymetrickým způsobem.
Stisknutím Alt a tažením jednoho
ze dvou šipkových ovladačů lze
měnit tečné zatížení
symetrickým způsobem.
Tažením jednoho ze dvou
kosočtvercových ovladačů lze
měnit směr tečnosti (vektor).
Tečnost je použita symetrickým
způsobem na bod splajnu.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-15
Kapitola 2 Skicování
Aktivace
Vyberte splajn pro zobrazení všech nezměněných ovladačů.
Zobrazení
Vyberte bod splajnu k zobrazení ovladače.
PropertyManager Splajn
Při stisku Alt a tažení jednoho ze dvou šipkových ovladačů se váha zobrazí pro Tečné
a Tečné zatížení 2
pod položkou Parametry. To označuje symetrickou
a Tečné zatížení 2
úpravu k bodu splajnu. Ačkoli váha pro Tečné zatížení 1
nemusí být stejná, každá z nich je upravována symetrickým způsobem.
zatížení 1
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-16
Kapitola 2 Skicování
Ovládací polygony
Nový ovládací polygon usnadňuje úpravy splajnu. Přetažením ovládacího polygonu
změňte zobrazení z bodů na trojúhelníky. Dále po přetažení ovladače splajnu dojde k
přidání uzlu do polygonu. Zobrazená šipka tečnosti odpovídá délce nebo části
polygonu, které se týká.
Viz Splajny v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
2-17
3
Díly a prvky
Tato kapitola popisuje zlepšení prvků v následujících oblastech:
„ Obecné
„ Hraniční povrch
„ FeatureXpert, FilletXpert a DraftXpert
„ Volné tvary
„ Série děr
„ Záplata
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-1
Kapitola 3 Díly a prvky
Obecné
Správce výběru
Správce výběru – k dispozici pouze ve spojení profilů, tažení a hraničním povrchu –
kombinuje a nahrazuje obrysový a inteligentní výběr, a zároveň nabízí zlepšenou
schopnost výběru.
•
Může vybírat hrany a entity skic, což v inteligentním výběru nebylo možné.
•
Entity můžete vybírat v rámci více skic a také v kombinaci s hranami modelu.
•
Sady otevřeného výběru lze nyní oříznout a rozšířit na obou koncích bez
ohledu na způsob jejich vytvoření.
•
Body parametrického oříznutí se zachytávají za geometrii, takže v případě
úpravy geometrie dojde také k úpravě oříznutí.
Postup použití Správce výběru:
1 Otevřete soubor Features\SelectionManager.sldprt.
2 Klepněte na ikonu Přidání spojením profilů
(panelu nástrojů Prvky)
nebo vyberte Vložit, Přidání, Spojit profily.
3 Vyberte čáru skici dle obrázku.
Zobrazí se Správce výběru. Nástroj Vybrat skupinu
je aktivní.
4 Klepněte na špendlík ve Správci výběru, aby zůstal k dispozici.
Můžete také klepnout pravým tlačítkem v grafické
ploše a klepnutím na Správce výběru jej zaktivovat.
5 Vyberte tři navazující entity skici a klepněte na
Pod položkou Profily
skupina<1>.
.
se zobrazí Uzavřená
6 Ve Správci výběru:
a)
b)
Klepněte na položku Vybrat uzavřenou smyčku
Vyberte Automaticky potvrdit.
SolidWorks 2007 – Co je nového
.
3-2
Kapitola 3 Díly a prvky
7 Postupně vyberte dvě smyčky v přibližně stejné oblasti
v příslušném
a přidejte je do položky Profily
PropertyManageru jako Uzavřená smyčka<1> a <2>.
8 V PropertyManageru klepněte do pole Vodící křivky
9 Klepněte na Vybrat skupinu
.
a vyberte první část
vodící křivky, jako na obrázku.
Zobrazí se ikona označující tečný segment skici.
10 Klepnutím na ikonu tuto tečnou část skici automaticky
vyberete.
Změna barvy ikony indikuje vybrání tečné části skici.
11 Vyberte další část na této vodící křivce a klepnutím na
ikonu vyberte další tečnou část skici.
Klepněte na
.
12 Klepněte na Vybrat otevřenou smyčku
a vyberte tři
zbývající vodící křivky.
Pod položkou Vodící křivky bude uveden jeden výběr
Otevřená skupina a tři výběry Otevřená smyčka.
13 V PropertyManageru klepněte na
.
Viz Správce výběru v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-3
Kapitola 3 Díly a prvky
Výběr skrz plochy
Při vytváření či úpravách zaoblení a zkosení klepnutím na
Vybrat skrz plochy v PropertyManageru umožníte výběr hran
skrz plochy, jež tyto hrany zakrývají.
Vícetělové díly
Ve vícetělových dílech lze pro každé tělo zkonfigurovat následující položky:
•
Skrýt/Zobrazit
•
Barva
•
Textura
Hraniční povrch
Prvek hraničního povrchu umožňuje tvorbu povrchů, jež mohou být tečné nebo spojitě
zakřivené v obou směrech (všech stranách povrchu). Ve většině případů to zajistí
kvalitnější výsledek než nástroj spojení profilů.
Postup vytvoření hraničního povrchu:
1 Otevřete soubor Features\BoundarySurface.sldprt.
2 Klepněte na ikonu Hraniční povrch
(panel nástrojů Povrchy) nebo
vyberte Vložit, Povrch, Hraniční.
3 V položce Směr č. 1:
a)
Vyberte hranu podle obrázku.
Hrana <1> je uvedena pod položkou Směr č.1.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-4
Kapitola 3 Díly a prvky
b)
Vyberte další zobrazenou hranu.
Hrana <2> je uvedena pod položkou Směr č.1.
Zobrazí se náhled.
Vyberte hrany v přibližně stejném bodu,
abyste zabránili zkroucení. Můžete také
klepnout pravým tlačítkem myši na
grafické ploše a zvolit Obrátit spojky.
c)
Vyberte položku Hrana<1> a jako omezení
vyberte Křivost k ploše v položce Typ
tečnosti. Zopakujte pro položku Hrana<2>.
Křivost k ploše
Popisy hran se zaktualizují a zobrazí omezení
křivosti Křivost k ploše. Hraniční povrch má nyní
stejnou křivost jako plochy podél hran ve Směru
č.1.
4 V položce Směr č. 2:
a)
Vyberte jednu z křivek 3D skici pro položku
Křivky.
Zobrazí se Správce výběru s aktivním nástrojem
Vybrat otevřenou smyčku
.
b) Klepněte na špendlík ve Správci výběru, aby
zůstal k dispozici.
c) Klepněte na
.
Otevřená smyčka<1> je uvedena pod položkou
Směr č.2.
d)
Vyberte další křivku 3D skici
a klepněte na
.
Pro 3D zobrazení
klepněte na
obrázek.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-5
Kapitola 3 Díly a prvky
5 Klepněte na
v PropertyManageru.
Směr č.1 a Směr č.2 je možné zcela zaměnit. Stejného výsledku
byste dosáhli, kdybyste vybrali křivky 3D skici pro Směr č.1 a hrany
pro Směr č.2.
Viz Hraniční povrch v nápovědě.
FeatureXpert, FilletXpert, a DraftXpert
FeatureXpert – disponující technologií SWIFT™ (SolidWorks Intelligent Feature
Technology) – spravuje prvky zaoblení a úkosů, takže se můžete soustředit na vlastní
návrh. FeatureXpert je jedním ze tří příbuzných Xpertů:
•
FeatureXpert. Pracuje na pozadí a řeší chyby prvků v zaobleních
s konstantním poloměrem nebo úkosech s neutrální rovinou.
•
FilletXpert. Spravuje tvorbu a úpravu všech zaoblení s konstantním
poloměrem.
•
DraftXpert. Spravuje tvorbu a úpravu všech úkosů s neutrální rovinou.
FilletXpert a DraftXpert použijte tehdy, když má systém
SolidWorks spravovat strukturu těchto prvků. Chcete-li si
uchovat úplnou kontrolu, použijte ruční PropertyManagery
Zaoblení a Úkos.
FeatureXpert
Když přidáte či upravíte zaoblení s konstantním poloměrem a úkosy s neutrální
rovinou, může při obnovení dojít k chybám, které FeatureXpert automaticky opraví.
FeatureXpert může změnit pořadí prvků ve stromu FeatureManager nebo upravit
tečnosti tak, aby došlo k úspěšnému obnovení dílu.
Postup přidání prvků pomocí FeatureXpert:
1 Otevřete soubor Features\Xperts\FeatureXpert01.sldprt.
2 Klepněte na ikonu Zaoblit
(panel nástrojů Prvky) nebo vyberte Vložit,
Prvky, Zaoblit.
3 V PropertyManageru klepněte na Ruční.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-6
Kapitola 3 Díly a prvky
4 Pod možností Položky k zaoblení:
a)
b)
Nastavte Poloměr
na 0,25.
Vyberte dvě červené roviny pro Hrany, plochy,
prvky a smyčky
.
Je-li aktivní PhotoWorks, zrušte možnost
Zobrazit PhotoWorks materiály v
SolidWorks (PhotoWorks, Možnosti
systému) pro zajištění zobrazení barev
modelu.
5 Klepněte na
.
Zobrazí se dialogové okno Informace o chybách. V dialogovém okně je
zvýrazněna chyba zaoblení se zprávou, že ji můžete zkusit opravit pomocí
FeatureXpert.
6 Klepněte na FeatureXpert.
FeatureXpert tuto chybu opraví vytvořením více zaoblení místo jednoho,
které obsahuje obě plochy. Viz strom FeatureManager.
Postup úpravy prvků pomocí FeatureXpert:
1 Otevřete soubor Features\Xperts\FeatureXpert02.sldprt.
Celý díl je zaoblen pomocí zaoblení s poloměrem 0,1 palce.
2 Chcete-li zobrazit kóty zaoblení v grafické ploše,
poklepejte na prvek Fillet1 ve stromu FeatureManager.
3 Poklepejte na danou kótu.
4 V dialogovém okně Změnit upravte hodnotu kóty na 0,25
a klepněte na
.
5 Klepněte na ikonu Obnovit
(Standardní panel
nástrojů) nebo vyberte Upravit, Obnovit.
6 Pokračujte v obnovení klepnutím na Ano v dialogovém okně.
Zobrazí se dialogové okno Informace o chybách. V dialogovém okně je
zvýrazněna chyba zaoblení.
7 Klepněte na FeatureXpert.
FeatureXpert v případě potřeby vytvoří jednotlivá zaoblení a umístí je ve
správném pořadí do stromu FeatureManageru, aby bylo možné daný model
vyřešit.
Viz FeatureXpert v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-7
Kapitola 3 Díly a prvky
FilletXpert
FilletXpert spravuje mění pořadí zaoblení tak, abyste se mohli soustředit na vlastní
záměr návrhu. FilletXpert dokáže:
•
vytvořit více zaoblení,
•
automaticky otevřít FeatureXpert,
•
v případě potřeby automaticky změnit pořadí zaoblení.
Postup vytvoření více zaoblení pomocí FilletXpert:
1 Otevřete soubor
Features\Xperts\FilletXpert.sldprt.
2 Klepněte na Zaoblit
.
3 V PropertyManageru klepněte na FilletXpert.
4 Vyberte azurovou válcovou plochu, nastavte
Poloměr
na 0,25 a klepněte na Použít.
5 Vyberte purpurovou rovinnou plochu a klepněte
na Použít.
FilletXpert přidal dva prvky zaoblení, aniž by opustil PropertyManager.
Chcete-li automaticky otevřít FeatureXpert při použití FilletXpert:
FilletXpert automaticky spustí nástroj FeatureXpert, když nastane problém
při aplikaci zaoblení na určitou geometrii.
1 Vyberte dvě hnědé plochy a klepněte na Použít.
FilletXpert automaticky zavolá FeatureXpert,
aby vytvořil dané zaoblení. FeatureXpert ví, že
musí vytvořit více zaoblení, a také tak učiní.
2 Klepněte na ikonu Skryté hrany viditelné
(panel nástrojů Zobrazit) nebo vyberte Pohled,
Zobrazit, Skryté hrany viditelné.
3 Rámečkem vyberte celý model.
Výběr rámečkem zachytí všechny hrany.
4 Klepněte na tlačítko Použít.
FilletXpert zaoblí celý model pomocí zaoblení s poloměrem 0,25 palce a
automaticky spustí FeatureXpert k vyřešení zaoblení.
5 Klepněte na ikonu Stínovaný s hranami
(panel nástrojů Zobrazit) nebo
vyberte Pohled, Zobrazit, Stínovaný s hranami.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-8
Kapitola 3 Díly a prvky
Chcete-li automaticky změnit či odebrat zaoblení pomocí
FilletXpert:
1 Vyberte záložku Změnit.
2 Zaměřte ukazatelem na Zaoblit1 v plovoucím stromu
FeatureManageru.
Všimněte si, že zaoblení Zaoblit1 je použito na více
hranách.
3 V grafické ploše vyberte dolní zaoblenou hranu.
4 Nastavte Poloměr
na 1,0 a klepněte na Změnit
velikost.
FilletXpert změní velikost pouze jedné vybrané hrany
tak, že pro ni vytvoří nové zaoblení. Tato zaoblení jsou uvedena v položce
Existující zaoblení.
5 Zaměřte ukazatelem na Zaoblit2 ve stromu
FeatureManager.
Všimněte si, že zaoblení Zaoblit2 je použito na více
hranách.
6 Vyberte kulatou zaoblenou hranu.
7 Klepněte na Odebrat.
FilletXpert odebere zaoblení pouze z kulaté hrany.
8 Klepněte na
.
Pro 3D zobrazení
klepněte na
obrázek.
Viz FilletXpert v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-9
Kapitola 3 Díly a prvky
DraftXpert
DraftXpert eliminuje metodu pokus-omyl z procesu vytváření zkosení. Stačí vybrat
úhel úkosu a odkazy na úkos a DraftXpert zařídí vše ostatní.
DraftXpert dokáže:
•
•
•
vytvořit více úkosů,
provést analýzu úkosů,
upravit úkosy.
Postup vytvoření více úkosů a analýzy úkosů pomocí DraftXpert:
1 Otevřete soubor Features\Xperts\DraftXpert.sldprt.
2 Klepněte na ikonu Úkos
(panel nástrojů Prvky) nebo vyberte Vložit,
Prvky, Úkos.
3 V PropertyManageru klepněte na DraftXpert.
4 Pod možností Položky ke zkosení:
Nastavte Úhel úkosu
na 3,00 stupně.
Vyberte červenou rovinnou plochu na horní části válce
pro Neutrální rovinu. Zkontrolujte, zda šipka Směr otevření
míří nahoru.
c) Vyberte azurovou válcovou plochu pro Položky ke zkosení
.
d) Klepnutím na Použít vytvořte příslušný úkos.
a)
b)
5 Pod položkou Analýza úkosu vyberte
Automaticky obarvit.
Právě zkosená plocha zobrazí barvu
Analýzy úkosu pro 3stupňový úkos,
zatímco vnitřní část válce je žlutá, což
znamená žádný úkos.
6 Přesuňte ukazatel nad zkosenou plochu.
Poznámka u kurzoru hlásí úhel úkosu
3 stupně.
7 Zrušte Automaticky obarvit.
8 Pod možností Položky ke zkosení vyberte
červenou plochu na přední části modelu
pro Neutrální rovinu.
Zkontrolujte, zda šipka Směr otevření míří
vně.
SolidWorks 2007 – Co je nového
Úhel úkosu 3°
3-10
Kapitola 3 Díly a prvky
9 Vyberte Automaticky obarvit.
Kulatá vnitřní část vodorovného válce je žlutá, což znamená žádný úkos.
10 Vyberte kulatou vnitřní část pro Položky ke zkosení
.
11 Klepnutím na Použít vytvořte příslušný úkos.
Barva kulaté vnitřní části se zaktualizuje a vyznačí úkos 3 stupně.
Poznámka u kurzoru tento úhel úkosu potvrdí.
Úhel úkosu 0°
Úhel úkosu 3°
Postup změny úkosu pomocí DraftXpert:
1 Zrušte Automaticky obarvit.
2 Pod možností Položky ke zkosení vyberte červenou
plochu pro Neutrální rovinu. Zkontrolujte, zda
šipka Směr otevření míří nahoru.
3 Vyberte čtyři oranžové plochy (dvě plochy na každé
straně vodorovného válce) pro
Položky ke zkosení
.
Rozbalte strom FeatureManager a poznamenejte si pořadí zaoblení.
4 Klepněte na tlačítko Použít.
DraftXpert vytvoří úkosy a automaticky spustí FeatureXpert, aby daný
model vyřešil.
FeatureXpert změní pořadí nových prvků úkosu ve stromu FeatureManager.
Porovnejte obě pořadí zaoblení.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-11
Kapitola 3 Díly a prvky
5 Vyberte Automaticky obarvit.
Barvy Analýzy úkosu označují úkos 3 stup na
čtyřech bočních stranách.
6 Zrušte Automaticky obarvit.
7 Vyberte záložku Změnit.
8 Pod položkou Změnit úkosy vyberte dvě vnější
oranžové plochy (každá na opačné straně
vodorovného válce) pro Položky ke zkosení
.
9 Vyberte Automaticky obarvit.
10 Nastavte Úhel úkosu
na 10,00 stupňů a
klepněte na Změnit.
11 Vyberte Automaticky obarvit.
Pod položkou Analýza úkosu se zaktualizuje rozsah barev a zobrazí 10,00
jako nejvyšší kladný úkos v daném modelu. Barva dvou právě zkosených
ploch má správnou barvu.
12 Klepněte na
.
Viz DraftXpert v nápovědě.
Pro 3D zobrazení
klepněte na obrázek.
Volné tvary
Prvek volného tvaru deformuje plochy či povrchy nebo objemová těla. V daný okamžik
lze deformovat jen jednu plochu, která musí mít pouze čtyři strany. Návrháři mají
přímou interaktivní kontrolu nad deformacemi pomocí vytvoření regulačních křivek
a bodů – jejich následným stlačením či tažením mohou danou plochu deformovat.
K omezení směru stlačení či tažení slouží triáda.
Volný tvar poskytuje přímější ovládání ve srovnání s prvky deformace. Volný tvar
splňuje potřeby návrhářů spotřebního zboží, jež vytvářejí tvarově komplikované
návrhy.
Prvky volného tvaru neovlivňují topologii modelu, protože
nevytvářejí další plochy.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-12
Kapitola 3 Díly a prvky
Chcete-li vytvořit prvek volného tvaru, musíte nejprve přidat regulační křivky k ploše,
pak přidat řídící body k regulačním křivkám a nakonec deformovat plochu posunem
řídících bodů.
Postup pro přidání regulačních křivek:
1 Otevřete soubor Features\Freeform.sldprt.
Pomocí volného tvaru vytvoříte držadlo rukojeti odpovídající referenční
křivce skici, která je založena na obrázku skici.
Referenční křivka skici
2 Klepněte na ikonu Stínovaný s
(panel nástrojů Zobrazit)
a vyberte IzoBottom ze seznamu
Orientace po klepnutí na mezerník.
hranami
3 Klepněte na ikonu Volný tvar
(panel nástrojů Prvky) nebo vyberte
Vyberte tuto plochu
Vložit, Prvky, Volný tvar.
4 V položce Nastavení plochy daného
PropertyManageru:
a) Vyberte plochu v grafické ploše
.
pro Plochu na deformaci
b) Klepnutím na Směr symetrie 1
použijete souměrný režim, jenž
vytváří volný tvar symetricky v
rámci zobrazené roviny.
5 Klepnutím na čtyři popisy Spojitost
Spojitost: Tečná...
nastavte spojitost ohraničení na Tečná.
6 Pod položkou Regulační křivky:
a)
Klepnutím na Skrz body použijete body umístěné na regulační křivce
k deformaci plochy.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-13
Kapitola 3 Díly a prvky
b)
Klepněte na Přidat křivky a přesuňte ukazatel
až dosáhnete roviny souměrnosti.
nad plochu,
Tlačítka Přidat křivky a Přidat body jsou modální. V režimu
přidání křivek lze přidat pouze regulační křivky. Pak klepnutím
na Přidat body přejděte do bodového režimu a přidejte řídící
body podél regulačních křivek.
Po přidání řídících bodů je přijmete, automaticky ukončíte oba
režimy a tažením řídících bodů zdeformujete plochu.
Na ploše se zobrazí náhled
regulační křivky. Když dosáhnete
roviny souměrnosti, bude
zvýrazněna červeně.
Jestliže náhled regulační
křivky není podélný, klepněte
na Obrátit směr (Tab).
7 Klepnutím zachyt’te regulační křivku
k rovině a pravým klepnutím ji
přijměte. Přesunem ukazatele nad
křivku ji zvýrazněte a ověřte její
umístění.
Postup přidání řídících bodů k regulační křivce:
1 Klepněte na Pravý
(panel nástrojů Standardní pohledy).
2 V PropertyManageru pod položkou Zobrazení přetáhněte posuvník
Průhlednost plochy, aby došlo k zobrazení referenční skici a obrázeku.
3 Pod položkou Regulační body klepněte na:
• Zachytávat ke geometrii (řídící body se budou při přesunu zachytávat za
geometrii)
• Křivka (osa X triády se zorientuje tečně k regulační křivce)
• Následovat výběr (přichytí triádu na vybraný řídící bod)
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-14
Kapitola 3 Díly a prvky
4 Při vytvoření křivky volný tvar automaticky přidal čtyři základní body.
Klepněte na Přidat body a klepnutím na regulační křivku umístěte sedm
řídících bodů přibližně podle obrázku.
5 Pravým klepnutím přijměte řídící body.
Zkuste zajistit stejnou polohu řídících bodů, jako mají body na referenční skice.
K snazšímu zajištění stejných poloh slouží mřížka.
Postup přesunutí řídících bodů a vytvoření prvku volného tvaru:
1 Přetáhněte jednotlivé body na odpovídající křivku referenční skici a vytvořte
prvek volného tvaru. Pomocí šipek triády rozmístěte body podél křivky.
Při tažení bodů změní ukazatel tvar na
. Koule triády se zvýrazní a
zachytí k referenčním bodům. Aktuální model by měl vypadat podobně jako
na níže uvedeném obrázku:
2 Klepněte na
.
3 Skryjte skici i počátek a otočte model tak, aby se na jeho spodní části
zobrazil prvek volného tvaru.
Pro 3D zobrazení
klepněte na obrázek.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-15
Kapitola 3 Díly a prvky
Abyste držadlo doladili, můžete přidat další prvek volného
tvaru s regulačními křivkami nad třemi hrbolky. Poté můžete
na tyto regulační křivky umístit řídící body a dokončit záměr
svého návrhu.
Viz Volný tvar v nápovědě.
Série děr
Došlo ke zlepšení prvku série děr:
•
Existující díru lze použít jako zdrojový prvek. Vyberte možnost Použít
existující díry v PropertyManageru Poloha díry.
•
Konec série děr lze upřesnit pod položkou Koncová součást v
PropertyManageru Série děr (poslední díl).
•
K dispozici jsou dvě nová ukončení:
• Po plochu
• Odsazení (k dispozici pouze pro Závit jako koncovou díru)
•
Přidáte-li nové součásti mezi ty počáteční a koncové po vytvoření série děr,
můžete tyto nové součásti zahrnout do série děr. Abyste sérii děr
zaktualizovali, musíte ji upravit.
•
Hloubka každé díry v rámci každé součásti je
měřena od vstupní plochy součásti do konce díry v
dané součásti. Zobrazená hloubka reprezentuje
skutečnou hloubku díry v každé součásti, což
následně zajišt’uje přesné výrobní výkresy.
Postup vytvoření série děr:
1 Otevřete soubor
Features\HoleSeries\HoleSeries.sldasm.
Model má díru s válcovým zahloubením v součásti Top.
2 Klepněte na ikonu Série děr
(panel nástrojů Prvky)
nebo vyberte Vložit, Prvek sestavy, Díra, Série děr.
3 V PropertyManageru vyberte Použít existující díru(y) a
vyberte díru s válcovým zahloubením pro Prvek/pole Průvodce dírami
Vyberte díru Průvodce dírami
stromu FeatureManager.
SolidWorks 2007 – Co je nového
.
ze součásti Top součásti ve
3-16
Kapitola 3 Díly a prvky
4 Dvojím klepnutím na
přijmete specifikace prostředních dílů.
5 V PropertyManageru vyberte Skrz vše v položce
Ukončení.
6 Klepněte na
.
Dolní součást je nyní zahrnuta do série děr.
7 Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem
na Middle<1> a vyberte Vyřešit.
Prostřední součást se nyní zdá být zahrnuta do série
děr, ale ve skutečnosti není.
Chcete-li prostřední součást zahrnout do série děr:
1 Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem
na prvek série děr
a vyberte Upravit prvek.
Je vybrána možnost Použít existující díru(y) a díra s válcovým zahloubením.
2 Klepněte na
.
3 V PropertyManageru Série děr (prostřední díly) vyberte a rozbalte
Nové
součásti. Ze seznamu vyberte součásti Middle.
4 Klepněte na
.
5 V PropertyManageru zkontrolujte, zda je vybrána
možnost Skrz vše v položce Ukončení a klepněte na
.
Model se zaktualizuje a přidá součást Middle do série
děr.
Viz Série děr v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-17
Kapitola 3 Díly a prvky
Záplata
Došlo ke zlepšení záplaty:
•
Na hranicích je nyní podporována stejná křivost.
•
Jsou podporovány složené křivky. Dříve byly podporovány pouze hrany
a skici.
•
V PropertyManageru můžete aktivovat možnost Opravit hranici a
zkonstruovat platnou hranici pomocí automatického vytvoření chybějících
kusů nebo oříznutí kusů, které jsou příliš velké.
Vyplnění povrchu (červená) je vytvořeno i v
případě, že v hranici existuje mezera.
Mezera mezi modrým a oranžovým
povrchem je překlenuta interním rozšířením
křivky do oranžového povrchu.
Vyplnění povrchu (červená) je vytvořeno i v
případě, že zelená hranice je větší než strany
záplaty. Aby došlo k vytvoření záplaty, hrany jsou
interně rozděleny.
Viz Záplata v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
3-18
4
Sestavy
Tato kapitola popisuje zlepšení sestav v následujících oblastech:
„ Řemen/Řetěz
„ Zobrazení a výběr
„ Vazby
„ Inteligentní součásti
„ Všeobecná zlepšení
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-1
Kapitola 4 Sestavy
Řemen/Řetěz
K modelování systémů řemenů a kladek nebo řetězů a ozubených kol slouží prvek
sestavy Řemen/Řetěz. Tento prvek vytváří:
•
Řemenové vazby pro propojení rotací jednotlivých kladek a kol.
•
Skicu obsahující uzavřený řetězec oblouků a přímek, jež popisují trasu
řemenu.
Software vypočítá délku řemenu na základě poloh kladek. Volitelně lze zadat délku
řemenu a nechat jí řídit polohy kladek (alespoň jedna kladka musí mít odpovídající stupeň
volnosti).
Můžete zvolit automatické vytvoření nového dílu, jenž obsahuje skicu řemenu, a tento
díl přidat do sestavy. V souboru dílu slouží skica jako trasa tažení k vytvoření objemu
řemenu.
Postup vytvoření prvku řemenu:
1 Otevřete soubor Assemblies\pulleys.sldasm.
2 Klepněte na Řemen/Řetěz
(panel nástrojů Sestavy) nebo Vložit, Prvek
sestavy, Řemen/Řetěz.
3 V PropertyManageru pod položkou Členy řemenu vyberte pro Součásti
kladky vnější válcovou plochu každé kladky v uvedeném pořadí.
2
1
3
5
SolidWorks 2007 – Co je nového
4
4-2
Kapitola 4 Sestavy
Zobrazí se náhled trasy řemenu.
4 Klepněte na ovladač u poslední kladky.
Řemen se přetočí na druhou stranu kladky.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-3
Kapitola 4 Sestavy
5 Pod položkou Vlastnosti:
a)
b)
c)
Vyberte Řídící.
Zadejte 32 do pole Délka řemenu.
Zvolte Zapojit řemen.
6 Klepněte na
.
Horní kladka se posune, aby vyhověla určené délce řemenu. Ve stromu
FeatureManager se zobrazí tyto položky:
• Prvek Řemen
.
• Složka Vazby řemenu
(pod položkou Vazby
mezi sousedními kladkami.
), která obsahuje vazby
Chcete-li zobrazit křivku řemenu při zavřeném
PropertyManageru, vyberte prvek Řemen
ve stromu
FeatureManager.
7 Tažením velké kladky jí otáčejte.
Všechny kladky se otáčejí.
Chcete-li změnit polohu kladky, aniž by došlo k otáčení
ostatních kladek, upravte prvek Řemen
a zrušte položku
Zapojit řemen.
Viz Prvek sestavy Řemen/Řetěz v nápovědě.
Zobrazení a výběr
K usnadnění úprav velkých a složitých sestav byly doplněny následující funkce.
Izolovat
Příkaz Izolovat nastaví všechny součásti kromě vybraných tak, aby byly skryté,
průhledné či drátové, což umožňuje se zaměřit na vybrané součásti. Před ukončením
příkazu Izolovat lze uložit toto zobrazení do nového stavu zobrazení. Jinak se
zobrazení vrátí do původního stavu, aniž by došlo k trvalým změnám.
Postup izolace součástí:
1 Otevřete soubor Assemblies\Power Supply Assembly.sldasm.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-4
Kapitola 4 Sestavy
2 Vyberte součásti Voltage Switch a AC Connector.
3 Klepněte na Pohled, Zobrazení, Izolovat.
Tím dojde ke skrytí všech součástí kromě vybraných. Zobrazí se panel
nástrojů Izolovat.
4 Vyberte Průhledný
(panel nástrojů Izolovat).
5 Klepněte na Ukončit izolování.
Model se vrátí do původního stavu zobrazení.
Křížový výběr
Když vybíráte rámečkem zprava doleva (křížový výběr), dojde k výběru všech součástí,
jejichž viditelná geometrie protíná výběrový rámeček.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-5
Kapitola 4 Sestavy
Vazby
Vazba ozubené tyče a pastorku
Ve vazbách typu ozubené tyče a pastorku způsobí lineární posun jednoho dílu
(ozubené tyče) otáčení druhého dílu (pastorek) a naopak.
Přidání vazby ozubené tyče:
1 Otevřete soubor Assemblies\press.sldasm.
(Součást frame01 je skryta k usnadnění výběru entit vazeb.)
2 Klepněte na Vazba
(panel nástrojů Sestavy) nebo Vložit, Vazba.
3 V nabídce Upřesňující vazby klepněte na Ozubená tyč
SolidWorks 2007 – Co je nového
.
4-6
Kapitola 4 Sestavy
4 Pod položkou Výběry vazby:
a)
b)
Pro položku Ozubená tyč vyberte lineární hranu dílu rack01.
Pro položku Pastorek vyberte kulatou hranu dílu spurgear.
ozubená tyč
Pastorek
5 Pod položkou Upřesňující vazby:
Vyberte Průměr pastorku.
b) Zrušte výběr položky Opačný směr.
a)
6 Dvojím klepnutím na
přidáte vazbu a zavřete PropertyManager.
7 Tažením dílu handle01 zobrazíte pohyb ozubené tyče.
Viz Vazba ozubené tyče v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-7
Kapitola 4 Sestavy
Vícenásobné vazby
Chcete-li vytvořit vazby více součástí na společný odkaz v jediné operaci, klepněte na
Vícenásobná vazba
v PropertyManageru Vazba. Zvolíte-li možnost Vytvořit zvláštní
složku, výsledné vazby budou umístěny do složky Vícenásobná vazba . Pro všechny
vazby v této složce lze jedinou operací změnit společný odkaz, typ vazby či vzdálenost.
V níže uvedeném příkladu je vytvořena soustředná vazba čtyř součástí ke společnému
odkazu (hřídel).
Převod
U vazby převodu systém přiřadí převodové poměry na základě relativních velikostí
vybraných válcových ploch nebo kulatých hran. Hodnoty jsou parametrické.
Automatické hodnoty můžete změnit.
Vazba ke křivce
K jediné křivce lze vytvořit následující typy vazeb:
Typ vazby
Odkaz 1
Odkaz 2
Sjednocená
bod
křivka
Vzdálenost
bod
křivka
Tuto funkci lze používat v programu SolidWorks Animator k animaci polohy součásti
podél křivky. Viz Vazba ke křivce na straně 9-33.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-8
Kapitola 4 Sestavy
MateXpert
MateXpert disponující technologií SWIFT nahrazuje Diagnostiku vazeb. Zlepšení
pomáhají při prevenci, diagnostice a řešení chyb vazeb.
Zobrazit vazby
•
Chcete-li PropertyManager Zobrazit vazby nechat viditelný, můžete jej
přišpendlit.
•
Je-li vybráno více součástí, jejich společné vazby jsou seřazeny v horní
části seznamu.
•
V grafické ploše jsou součásti zahrnuté v systému vazeb pro vybrané
součásti částečně průhledné. Nezahrnuté součásti jsou skryté.
•
V grafické ploše jsou zobrazeny popisy, jež pomáhají s vizualizací systémů
vazeb. Každá vazba má jeden popis s odkazovými čarami ukazujícími na
dvě entity s touto vazbou. V popisu lze provádět celou řadu běžných funkcí
vazeb, jako je obrácení zarovnání nebo potlačení vazby. Když vyberete
určitý popis, zvýrazní se geometrie vazby a součásti nezahrnuté do
vybrané vazby budou více průhledné. V popisech jsou zobrazeny ikony chyb
a varování.
Obrátit zarovnání vazeb
Obrátit kótu
Upravit
Potlačit
Vynutit vazbu
Další zlepšení
•
Systém mění během úprav zarovnání souvisejících vazeb v případě potřeby
automaticky tak, aby nevznikly chyby.
•
Vazbu lze vynutit bez ohledu na chyby, aby se usnadnilo určení jiných
vazeb, které způsobují kolizi.
•
Ve stavovém řádku je uveden stav vazeb. Existují-li varování či chyby vazeb,
klepnutím na stav otevřete Zobrazit vazby.
V následujícím příkladu přidejte mezi dvě součásti vazbu vzdálenosti, která přeurčuje
danou sestavu. Pak pomocí popisů vazeb proveďte diagnózu a opravte chybu vazby.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-9
Kapitola 4 Sestavy
Postup použití popisů vazeb:
1 Otevřete soubor
Assemblies\tableassembly.sldasm.
2 Klepněte na Vazba
(panel nástrojů
Sestavy) nebo Vložit, Vazba.
3 Vyberte plochy podle obrázku.
U PropertyManageru se objeví zpráva.
4 Klepněte na Vzdálenost
.
5 Zadejte hodnotu vzdálenosti 10 a
klepněte na
.
Zobrazí se dialog, zda chcete přinutit
vazbu, aby se vyřešila.
6 Klepněte na Ano.
Měřítko se přesune do umístění definovaném vazbou vzdálenosti. Na
stavovém řádku se zobrazí Nebylo nalezeno žádné řešení. Zobrazí se
dialog Informace o chybách. Coincident9 vazba je označena vlajkou
Chyba.
7 Zavřete dialog Informace o chybách.
8 Klepnutím na
zavřete PropertyManager.
Ve složce Vazby
se zobrazí chyby a varování.
9 Na stavovém řádku klepněte na
Nebylo nalezeno žádné řešení.
Ve spodní části levého panelu se zobrazí PropertyManager Zobrazit chyby
vazeb. Na grafické ploše se objeví popis Coincident9. Tento popis je
zobrazený červeně, což znamená, že tato vazba není uspokojená.
10 V popisu pro Coincident9, klepněte na Potlačit
.
Chyby vazby a varování se nezobrazí, protože sestava již není přeurčená.
11 Klepnutím na prázdné grafické ploše zavřete PropertyManager Zobrazit
chyby vazeb.
Inteligentní součásti
Výběrové vkládání
Při aktivaci inteligentního prvku inteligentní součásti můžete zvolit, které jednotlivé
přidružené prvky a součásti se mají vložit. Dříve jste museli vybrat všechny či žádné
prvky a všechny či žádné součásti.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-10
Kapitola 4 Sestavy
Skrýt součásti
Při vytváření inteligentní součásti můžete klepnout na Skrýt součásti pod položkou
Automaticky upravit velikost, a tím usnadnit výběr soustředného odkazu vazby.
Všeobecná zlepšení
Možnost nynější konfigurace pro součást
V dialogovém okně Vlastnosti součásti byla zrušena možnost nastavit odkazovanou
konfiguraci na Použít nynější nebo posledně uloženou konfiguraci součásti. Pokud byla
tato možnost zadána pro součást u stávajících dat, bude tato součást nastavena na
použití konfigurace odpovídající nynější nebo poslední uložené konfiguraci.
Kosmetické závity
Závitové díry vytvořené jako prvky sestavy mohou
zobrazit kosmetické závity v rámci více dílů nebo těl
podle podmínek hloubky závitu. Dříve byl závit
zobrazen pouze na prvním dílu či těle bez ohledu na
hloubku závitu.
Flexibilní podsestavy
Polohy zanořených flexibilních podsestav jsou nyní zachovány i po ukončení
SolidWorks.
Otevřít díl
Pokud nyní otevřete díl z prostředí sestavy, tak se tento díl otevře v konfiguraci
odkazované danou sestavou. Dříve se otevřel v poslední uložené konfiguraci.
SolidWorks 2007 – Co je nového
4-11
5
Výkresy
Tato kapitola popisuje zlepšení výkresů v následujících oblastech:
„ Přerušené pohledy
„ Odstranění pohledů
„ Listy výkresu
„ Relativní pohledy
„ Pohledové řezy
„ Paleta pohledů
SolidWorks 2007 – Co je nového
5-1
Kapitola 5 Výkresy
Přerušené pohledy
Ve stejném pohledu výkresu lze vytvořit více vodorovných i svislých přerušení. Když
vložíte čáry přerušení, dojde k okamžité aplikaci přerušení. V PropertyManageru lze
navíc upřesnit vodorovná či svislá přerušení a zadat typ čar přerušení.
Pod položkou Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Kóty zobrazí možnost Zobrazit
kóty jako přerušené v přerušených pohledech kótovací čáry jako přerušené.
V pohledech s více přerušeními musí být styl čar přerušení
(rovný řez, klikatý řez atd.) stejný.
Viz Přerušený pohled v nápovědě.
Odstranění pohledů
Odstraníte-li pohled detailu či řezu, dialogové okno Potvrdit odstranění obsahuje
možnost Odstranit skicu detailu nebo Odstranit skicu řezu, aby se také odstranila
skica použitá k vytvoření daného pohledu. Stejné dialogové okno se zobrazí i v případě,
že odstraníte skicu použitou pro pohled detailu či řezu.
Listy výkresů
Navigace
Ve výkresech s mnoha listy, jež přesahují
délku obrazovky, slouží navigační tlačítka
v dolní části okna výkresu k přechodu na
první či poslední list.
První list
Předchozí list
Poslední list
Další list
Přidržíte-li tlačítko dalšího či předchozího listu, dojde k posouvání záložek.
SolidWorks 2007 – Co je nového
5-2
Kapitola 5 Výkresy
Přejmenování
List výkresu lze přejmenovat klepnutím pravým tlačítkem na záložku ve spodní části
okna a výběrem možnosti Přejmenovat.
Změna pořadí
Když měníte pořadí listů výkresu pomocí záložek ve spodní části obrazovky, ukazatel
se změní na
(jeden list) nebo
(více listů).
Relativní pohledy
Chcete-li určit orientaci relativních pohledů, můžete nyní vybrat i referenční roviny.
To je užitečné v případě vytváření relativních pohledů válcových konstrukčních prvků.
Referenční roviny lze vybrat pro celý díl nebo pro vybraná těla.
Viz Relativní pohled v nápovědě.
Pohledové řezy
Když vytvoříte pohledový řez v dílu nebo sestavě, můžete jej uložit a nechat zahrnout
do Palety pohledů.
Uložení pohledu řezu do Palety pohledů:
1 Otevřete Drawings\BodyAssembly.sldasm.
2 Klepněte na Pohledový řez
(panel nástrojů Zobrazit) nebo Zobrazit,
Zobrazit, Pohledový řez.
Můžete také klepnout pravým tlačítkem na rovinu ve stromu
FeatureManager a vybrat Pohledový řez.
3 Pod položkou Řez č.1 v PropertyManageru klepněte na Pravý
.
4 Klepněte na tlačítko Uložit.
SolidWorks 2007 – Co je nového
5-3
Kapitola 5 Výkresy
5 V dialogovém okně Uložit jako vyberte Popisový pohled výkresu a klepněte
na Uložit.
Orientace pohledu nahrazuje dřívější možnost Uložit pohled.
Storno nahrazuje dřívější možnost Obnovit.
6 Pro Vyloučené součásti vyberte následující k vyloučení z daného řezu:
• headcover,
• snapring <1> a <2>,
• collar.
7 Klepněte na tlačítko OK.
8 Klepněte na Vytvořit výkres z dílu/
sestavy
nebo Soubor, Vytvořit
výkres ze sestavy.
9 Vyberte velikost listu a klepněte na OK.
10 V Paletě pohledů
(umístěné v
podokně úloh) přetáhněte následující
pohledy na grafickou plochu:
a)
b)
*Přední
Pohled řezu A-A
SolidWorks 2007 – Co je nového
5-4
Kapitola 5 Výkresy
Paleta pohledů
Pro vložení pohledů výkresu použijte Paletu pohledů
(umístěnou v podokně úloh).
Obsahuje obrázky standardních pohledů, popisové pohledy, pohledy řezů a rozvinuté
tvary (plechové díly) vybraného modelu. Chcete-li vytvořit pohled výkresu, můžete
přetáhnout libovolný pohled na list výkresu.
Paleta pohledů se naplní, když:
•
klepnete na Vytvořit výkres z dílu/sestavy
•
hledáte dokument z Palety pohledů,
•
vybíráte ze seznamu otevřených dokumentů v Paletě pohledů.
SolidWorks 2007 – Co je nového
,
5-5
6
Detailování
Tato kapitola popisuje zlepšení detailování v následujících oblastech:
„ Popisové pohledy
„ Šipky
„ Pozice
„ Bloky
„ Středové značky
„ Značky základny
„ Kótovací normy
„ Kóty
„ DimXpert
„ Odkazové čáry
„ Přesun a kopírování popisů
„ Poznámky
„ Tabulky
„ Zarovnání textu
„ Zpět
„ Zobrazit jmenovky
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-1
Kapitola 6 Detailování
Popisové pohledy
Můžete změnit vodorovnou orientaci popisových pohledů. Změna orientace může být
vhodná z těchto důvodů:
•
Výchozí orientace pohledu není přijatelná pro pohled výkresu.
•
Díl byl vytvořen v kontextu sestavy a není zarovnán se standardními
pohledy.
Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na popisový pohled a vyberte
Upravit popisový pohled. Pak pod položkou Horizontální směr upravte následující
položky:
•
Směrový odkaz. Vyberte skicu, hranu či plochu ke změně vodorovného
směru.
•
Obrátit horizontální směr. Obrátí popisový pohled o 180°.
•
Ruční nastavení. Zadáním hodnoty či posunem posuvníku změňte směr
popisového pohledu.
Původní popisový pohled
z importovaného modelu
Popisový pohled po změně
horizontálního směru
Viz Přesunout do popisového pohledu v nápovědě.
Šipky
Pokud šipky nejsou nastaveny podle písma dokumentu, můžete nastavit velikost šipek
pro kóty a pohledy řezu tak, aby se automaticky přizpůsobily písmu kóty nebo písmu
šipky řezu. V položce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Šipky vyberte Upravit
podle písma kóty nebo Upravit podle písma šipky řezu.
Viz Možnosti šipek v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-2
Kapitola 6 Detailování
Pozice
Použití uživatelských vlastností v pozicích je nyní mnohem snadnější. Uživatelské
vlastnosti lze určit jednotlivě v PropertyManageru nebo pro celý dokument v nabídce
Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Pozice.
Postup použití uživatelských vlastností v pozicích:
1 Otevřete soubor assemblies\pulleys.slddrw.
2 Klepněte na Možnosti
(Standardní panel nástrojů) nebo vyberte položky
Nástroje, Možnosti.
3 Na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Pozice.
4 Pod položkou Jednoduchá pozice vyberte:
a)
b)
Rozdělená kružnice v položce Styl.
Přizpůsobit v položce Velikost.
5 Pod položkou Text pozice vyberte:
a)
b)
c)
Uživatelské vlastnosti v položce Horní.
Popis uživatelské vlastnosti.
Text v položce Dolní.
6 Klepněte na tlačítko OK.
7 Klepněte na ikonu Pozice
(panel nástrojů Popisy) nebo
vyberte Vložit, Popisy, Pozice.
Nastavené možnosti jsou
předem vybrány v
PropertyManageru.
8 V PropertyManageru pod
položkou Dolní text zadejte
opraveno v poli Vlastní text.
9 Klepnutím v grafické ploše
umístěte danou pozici.
10 Klepněte na
SolidWorks 2007 – Co je nového
.
6-3
Kapitola 6 Detailování
Bloky
Ve výkresech lze vytvářet bloky z entit skici stejným způsobem, jako vytváříte bloky
v dílech a sestavách. Dříve se bloky ve výkresech vytvářely pomocí definic a instancí
bloků. Nyní lze bloky vytvářet ze skic, kde bloky mohou být:
•
vytvořeny a upraveny ve výkresu, nikoli ve zvláštním okně,
•
vnořeny (bloky v blocích),
•
kopírovány mezi výkresy a skicami.
Určité rozdíly odlišují funkce bloků ve výkresech od bloků v dílech a sestavách. Bloky
ve výkresech:
•
Ve výchozím stavu se zobrazují kóty. Měřítko kót lze ovládat v
PropertyManageru Blok, takže se velikost písma kót může měnit s
měřítkem bloku.
•
Jsou zobrazeny ve stromu FeatureManager ve složce Bloky pomocí
jednoho řádku na blok (nikoli na instanci). V dílech a sestavách je uvedena
každá instance bloku.
Je-li blok na určité hladině, jsou její atributy zobrazení aplikovány na celý blok bez
ohledu na atributy hladiny jakýchkoli entit v bloku, které jsou v jiné hladině. To se však
netýká bloků vytvořených v předchozích verzích.
Viz Bloky v nápovědě.
Středové značky
V položce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Detailování můžete upřesnit
Středové značky děr nebo Středové značky zaoblení, aby středové značky byly vloženy
na základě typu prvku.
Viz Možnosti detailování v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-4
Kapitola 6 Detailování
Značky základny
Značky základny jsou zobrazeny pro podporu různých mezinárodních norem. Značku
základny lze přetáhnout na značku geometrické tolerance či na kótu nebo můžete
předem vybrat entitu, ke které se má prvek základny připojit.
Značky základny nelze přidávat k souřadnicovým kótám, kótám
zkosení, kótám úhlů (nejsou-li značky zobrazeny v normě 1982)
a anik délkám oblouků.
Viz Značky základny v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-5
Kapitola 6 Detailování
Kótovací normy
Následující zlepšení se týkají čínské normy GB.
Písmo detailu
Písmo detailu se zobrazí nad koncem odkazové čáry.
SolidWorks 2006
SolidWorks 2007
Jmenovky detailu
Detailní pohledy vynechávají slova DETAIL a MĚŘÍTKO. Jmenovku a měřítko odděluje
přímka.
SolidWorks 2006
SolidWorks 2007 – Co je nového
SolidWorks 2007
6-6
Kapitola 6 Detailování
Popisy děr
Popisy děr jsou zobrazeny s textem nad i pod přímkou popisu díry.
SolidWorks 2006
SolidWorks 2007
Kóty
Tažení
Pokud přetahujete kótu, text zůstává viditelný.
Vynášecí čáry
Když kótujete ke kružnici obsahující středovou
značku, ale používáte jako odkaz kružnici místo
středové značky, bude mezi středovou značkou
a vynášecí čárou mezera.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-7
Kapitola 6 Detailování
Zlomkové kóty
Zlomkové kóty vytvořené pomocí nástroje Kóta jsou
zobrazeny s lomítkem. V nabídce Nástroje, Možnosti,
Vlastnosti dokumentu, Kóty pod možností Zobrazení
zlomků můžete nastavit orientaci (horizontální pozice,
diagonální pozice atd.) a velikost zlomku v procentech.
Pro zlomkové kóty nastavte
následující v nabídce Nástroje,
Možnosti, Vlastnosti dokumentu,
Jednotky:
• Nastavte Jednotky délky na stopy
a palce.
• Vyberte Zlomky.
• Vyberte Zaokrouhlit na nejbližší
zlomek.
Viz Možnosti kótování v nápovědě.
Uzamknutí
Ukazatel
označuje, že lze uzamknout orientaci dané kóty.
Viz Uzamknutí kót v nápovědě.
Zachytávání
Když umíst’ujete kóty poloměru, průměru nebo zkosení, zachytávají se v krocích po
15°. Lineární kóty se zachytávají s prvním odsazením o velikosti 10mm a následně po
6mm. V nabídce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Kóty pod možností Velikost
odsazení můžete nastavit vzdálenosti zachytávání pro lineární kóty.
Chcete-li potlačit funkci zachytávání, přidržte během
umíst’ování kóty klávesu ALT.
Zpět
Provedete-li nějakou změnu v kótě (např. pokud do kóty vložíte značku), můžete tuto
změnu vrátit zpět.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-8
Kapitola 6 Detailování
DimXpert
DimXpert aplikuje kóty ve výkresech tak, aby výrobní prvky (vzorky, drážky, kapsy atd.)
byly plně určeny. Nástroj DimXpert je k dispozici v PropertyManageru Kóta. V něm jen
vyberte hranu prvku ke kótování a DimXpert přidá všechny patřičné kóty v daném
pohledu výkresu pro tento prvek.
Postup aplikování kót pomocí DimXpert :
1 Otevřete soubor Detailing\dimxpert.slddrw.
2 Klepněte na ikonu Inteligentní kóta
(panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo
vyberte Nástroje, Kóty, Inteligentní.
3 V PropertyManageru pod položkou:
a)
b)
c)
Asistent kótování klepněte na DimXpert
.
Schéma pro kruhové pole klepněte na Polární kótování
Kótovací schéma klepněte na Od základny
.
.
4 V grafické ploše vyberte vrchol a díru podle obrázku.
Díra
Vrchol
Výkres je okótován na základě vybraného pole děr.
5 Vyberte další díru podle obrázku.
Díra
Výkres je znovu okótován na základě vybraného pole děr.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-9
Kapitola 6 Detailování
6 Vyberte vnitřní díru podle obrázku.
Výkres je okótován na základě vybrané díry.
7 Klepněte na
.
Viz DimXpert v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-10
Kapitola 6 Detailování
Odkazové čáry
Tažení odkazových čar
Po přidržení klávesy CTRL můžete přetáhnout a zkopírovat odkazovou čáru z kót
poloměrů, průměrů, zaoblení a zkosení nebo popisů děr a tak vytvořit více odkazových
čar. Odkazové čáry jsou povoleny na entitách, jež mají stejnou velikost jako původní
kóta nebo popis díry.
Umístění ovladačů na šipkách se změnilo. Čtvercové ovladače označují, že přidržením
CTRL a tažením lze vytvořit více odkazových čar. Když přidržíte klávesu CTRL a
přesunete ukazatel nad čtvercový ovladač, ukazatel se změní na
.
Viz Vícenásobné odkazové čáry v nápovědě.
Lomené odkazové čáry
Když vložíte popis, můžete je vytvořit s lomenou odkazovou čarou. Veškeré funkce
(panel nástrojů Popisy).
zůstávají stejné jako u nástroje Lomená odkazová čára
Klepnutím na Lomená odkazová čára
z daného PropertyManageru vytvořte
následující popisy s lomenou odkazovou čarou:
•
Poznámky
•
Značky opracování povrchu
•
Geometrické tolerance
•
Pozice (k dispozici v PropertyManageru Poznámka)
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-11
Kapitola 6 Detailování
•
Značky svarů (vyberte Použít lomenou odkazovou čáru v dialogovém okně
Vlastnosti)
Chcete-li změnit existující odkazovou čáru na lomenou,
klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Vložit bod vybočení.
Viz Lomené odkazové čáry v nápovědě.
Přesun a kopírování popisů
Značky kolíku a oblasti se šrafováním či výplněmi, jež jsou určeny entitami skici,
můžete přesouvat a kopírovat. K tomu slouží příkazy CTRL+C, CTRL+V, CTRL+tažení,
Přesunout entity nebo Kopírovat entity.
Viz Vyjímání, kopírování a vkládání do skic v nápovědě.
Poznámky
Když vložíte kótu do poznámky, budou do ní zahrnuty všechny značky a tolerance
obsažené v této kótě. U dokumentů z předchozích verzí SolidWorks, které otevřete v
SolidWorks 2007, můžete vložit značky nebo tolerance z kót výběrem možnosti Včetně
předpony, přípony a tolerance kóty v PropertyManageru Poznámka.
SolidWorks 2006: Značka průměru
je vynechána z poznámky
SolidWorks 2007: Značka průměru
je zahrnuta v poznámce
Viz Poznámky v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-12
Kapitola 6 Detailování
Tabulky
Všeobecná zlepšení
Uložit jako Microsoft Excel
Když uložíte tabulky jako soubory Microsoft® Excel®, následující zůstane zachováno:
• značky GD&T (pouze písmo
SWGDT),
• vodorovné/svislé zarovnání,
• sloučené buňky,
• zalomený text,
• textové hodnoty v buňkách (včetně
hodnot uživatelských vlastností),
• směr textu,
• písmo, styl písma, výška a efekt v
buňkách (nikoli v případě použití
na část textu).
Viz Tabulky popisů v nápovědě.
Výběr
K výběru více buněk slouží klávesa CTRL.
Zachycení
Při vkládání tabulky dochází k jejímu zachytávání k formátu listu a jiným tabulkám.
Dříve jste museli tabulku nejprve umístit a pak ji přetahovat, aby se zachytila k
entitám.
Šablony
Když uložíte tabulku jako šablonu, dojde také k uložení šířek sloupců.
Obecné tabulky
Když zadáte poznámku do obecné tabulky, můžete poznámku odkázat na určitou
vlastnost.
Tabulky děr
Přidávání děr
Chcete-li přidat díry do existující tabulky děr, klepněte pravým tlačítkem ve stromu
FeatureManager a vyberte Upravit prvek. Dříve jste vybrali možnost Přidat díru(y)
z kontextové nabídky.
Úprava základny
Chcete-li upravit základnu existující tabulky děr, klepněte pravým tlačítkem ve stromu
FeatureManager a vyberte Upravit prvek. Dříve jste vybrali možnost Upravit definici
základny z kontextové nabídky.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-13
Kapitola 6 Detailování
Díry na opačné straně
Pokud model obsahuje díry na opačné ploše, než kterou vyberete v PropertyManageru
Tabulka děr, můžete zahrnout díry na opačné straně do tabulky jejich ručním výběrem.
Díry na opačné straně jsou označeny textem OPAČNÁ STRANA.
Tolerance a přesnost děr
Tolerance a přesnost děr můžete měnit. Když vyberte buňku ve sloupci XLOC, YLOC
nebo SIZE, můžete změnit toleranci a přesnost v příslušných PropertyManagerech.
Viz Tabulky děr v nápovědě.
Tolerance umístění
Tabulky děr mohou obsahovat tolerance pro umístění děr v ose X a Y. Pokud nebyly v
daném modelu definovány hodnoty tolerance, můžete je stále přidat výběrem buňky ve
sloupci X LOC nebo Y LOC a nastavit v PropertyManageru Buňka.
Viz PropertyManager Buňka tabulky v nápovědě.
Přesnost umístění
Přesnost umístění každé díry lze změnit po jednotlivých buňkách. Dříve jste mohli
ovládat celou tabulku v položce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Tabulky,
ale nemohli jste ovládat jednotlivé buňky. Když vyberete buňku ve sloupci X LOC nebo
Y LOC, můžete nastavit přesnost v PropertyManageru Buňka.
Viz PropertyManager Buňka tabulky v nápovědě.
Více pohledů
Pro definování tabulky děr můžete vybrat více než jeden pohled výkresu.
Postup vytvoření tabulky děr pomocí více pohledů výkresu:
1 Otevřete soubor Detailing\HoleTable.slddrw.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-14
Kapitola 6 Detailování
2 Klepněte na ikonu Tabulka děr
(panel nástrojů Tabulky) nebo Vložit,
Tabulky, Tabulka děr.
3 V grafické ploše vyberte počátek a plochu v Pohledu výkresu1, viz obrázek.
Počátek
Plocha
4 V PropertyManageru klepněte na Další
pohled.
5 V grafické ploše vyberte:
a)
b)
Počátek v Pohledu výkresu2, viz obrázek.
Tři plochy, které obsahují díry.
6 Klepněte na
a umístěte tabulku.
Všechny díry z obou pohledů jsou vloženy do
tabulky.
Viz Tabulky děr v nápovědě.
Počátek – Pohled výkresu2
Tabulky oprav
V případě, že máte ve výkresu více listů, existují nové možnosti pro tabulky oprav.
Můžete je nastavit v nabídce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentů, Tabulky pod
možností Více listů:
•
Zobrazit List 1. Tabulka oprav na prvním listu je aktivní. Na všech ostatních
listech výkresu je tabulka oprav označena Zobrazit List 1. Tato funkce je
stejná jako v předchozích verzích.
•
Propojené. Kopie tabulky oprav z listu 1 je vytvořena na všech listech
a všechny tabulky oprav se aktualizují jako jedna. Pokud např. přidáte
opravu na jednom listu, budou ji obsahovat i tabulky oprav na všech
ostatních listech.
•
Nezávislé. Tabulka oprav na každém listu je nezávislá na všech ostatních
tabulkách oprav v daném výkresu. Aktualizace tabulky oprav se neodrazí
v tabulkách na ostatních listech.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-15
Kapitola 6 Detailování
Zarovnání textu
Zarovnání textu bylo zjednodušeno. Když přetahujete text, zobrazí se pouze text;
textové pole se nezobrazí, protože text je nyní zarovnán jen na základě vodících čar.
Když zarovnáváte dva řádky textu, vodící čáry se prodlouží z jednoho řádku textu na
posouvaný text.
Následující možnosti v nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Výkresy byly
odebrány a jsou vždy aktivovány:
•
při přetažení zachytávat popisy k rohům,
•
při přetažení zachytávat popisy ke středům.
Když táhnete existující text na zarovnání s jiným
textem, ukazatel se změní na jednu z těchto
možností:
•
Zarovnání vlevo
•
Zarovnání na střed
•
Zarovnání vpravo
Příklad poznámek zarovnaných na střed
Při tvorbě popisů je můžete zachytávat k
existujícím poznámkám, pozicím nebo kótám
ve stejném pohledu výkresu. To usnadňuje
zarovnání popisů před jejich umístěním.
Dříve jste museli umístit popis a pak jej
znovu přetáhnout kvůli zarovnání s ostatními
entitami.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-16
Kapitola 6 Detailování
Zpět
Když upravujete existující popis, můžete aplikovat funkci Zpět na:
• značky základny,
• popisy děr,
• značky vztažných bodů,
• značky opracování povrchu,
• kóty,
• značky svaru,
• značky geometrické tolerance.
Zobrazit jmenovky
Umístění
Novou možnost Zobrazit jmenovky nad pohledem naleznete v položce Nástroje,
Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Jmenovky. Tato možnost umístí jmenovky pro detailní
pohledy, pomocné pohledy a pohledy řezu nad daný pohled. Týká se pouze nových
pohledů výkresu.
Viz Možnosti jmenovek v nápovědě.
Písmo
Nové možnosti v položce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Písmo pro popisy
umožňují nastavit písmo pro volbu Jmenovka detailu a Jmenovka pohledu řezu. Dříve
byly tyto jmenovky řízeny písmem používaným pro poznámky.
Viz Možnosti písma pro popisy v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
6-17
7
Plechy
Tato kapitola popisuje zlepšení plechových dílů v následujících oblastech:
„ Vyseknutí rohu
„ Lemy z hrany na zakřivených rovinných hranách
„ Plechové spojení profilů s čarami ohybu
„ Transformace skic z ohnutého tvaru do rozvinutého
SolidWorks 2007 – Co je nového
7-1
Kapitola 7 Plechy
Vyseknutí rohu
Do panelu nástrojů plechových dílů byla přidána funkce Vyseknutí rohu
Vyseknutí rohu je k dispozici pouze v rozvinutém tvaru.
Možnosti
. Nástroj
Příklady
Vybrat všechny rohy. Vybere všechny
vnitřní rohy.
Na čarách ohybu. Přidá odlehčení
rohů, která leží na průsečících čar
ohybů. To je k dispozici pouze při
nastavení Typu odlehčení na Kruhové
nebo Čtvercové.
Nezaškrtnuto
Zaškrtnuto
Tečně k ohybu. Odlehčení rohů se budou tečně dotýkat ohybu (dostupné pouze při
výběru Na čarách ohybu).
Nezaškrtnuto. Velikost odlehčení
nastavíte změnou parametru
Poloměr/Délka strany
.
Zaškrtnuto. Systém nastaví velikost odlehčení
tak, aby se odlehčení tečně dotýkalo čar ohybu.
Přidat zaoblení. Přidá zaoblení na
rohy vytvořené odlehčením.
SolidWorks 2007 – Co je nového
7-2
Kapitola 7 Plechy
Lemy z hrany na zakřivených rovinných hranách
Na hrany rovinných ploch plechového dílu lze přidat zakřivené lemy z hrany.
Zakřivené hrany
Pro 3D zobrazení
klepněte na
obrázek.
Jedna zakřivená hrana
Pro 3D zobrazení
klepněte na
obrázek.
Vícenásobné tečné hrany
Pro 3D zobrazení
klepněte na
obrázek.
Válcové
Pro 3D zobrazení
klepněte na
obrázek.
Spojení profilů
Požadavky
•
Zakřivené hrany musejí být ohraničeny rovinnou plochou.
•
Vícenásobné hrany musejí být tečné, ale mohou obsahovat lineární
a zakřivené segmenty.
SolidWorks 2007 – Co je nového
7-3
Kapitola 7 Plechy
Vlastnosti
•
V PropertyManageru nastavte Žádné odlehčení nebo přidejte odlehčení
volbou Typ odlehčení.
Žádné odlehčení
Odlehčení: Obdélník
Týká se lemů z hrany a okrajových lemů v případě, že ohyb lze
rozšířit k dalšímu ohraničení.
•
Výchozí směr lemu z hrany je kolmý k předchozímu lemu.
•
Vytvoření lemu z hrany podél zakřivené hrany přidá 3D skicu.
Omezení
•
Nelze vybrat další hrany, které nejsou tečné k předchozím hranám.
•
Pro lemy z hrany vytvořené na rovné hraně válcových plechů či plechových
spojení profilů je k dispozici pouze Ohyb vně.
Viz Lem z hrany v nápovědě.
Plechové spojení profilů s čarami ohybu
V rozvinutých tvarech plechového spojení profilů jsou nyní čáry ohybů zobrazeny.
Maximální hodnota odchylky: 0.50
Maximální hodnota odchylky: 1.50
Pro nastavení čar ohybu lze použít jednu z následujících možností:
•
Vyberte Počet čar ohybu a zadejte hodnotu.
•
Vyberte Maximální odchylka a upravte hodnotu. Snižování hodnoty zvyšuje
počet čar ohybu.
SolidWorks 2007 – Co je nového
7-4
Kapitola 7 Plechy
Čáry ohybu jsou zobrazeny pouze v případě, že je správně určena plocha plechového
spojení profilů (viz níže uvedený příklad) a lze je vytvořit výrobními metodami pomocí
ohýbaček. Chcete-li vytvořit správné plechového spojení profilů, oddělte každou
plochu. Můžete například zajistit stejný počet rovných a zakřivených segmentů v
každém profilu.
Profil obsahuje
odpovídající přímky
a zaoblení
Plochy jsou od sebe
odděleny
Viz Plechové spojení profilů v nápovědě.
Transformace skic z ohnutého tvaru do rozvinutého
Libovolnou skicu a její ustavovací kóty lze převést z ohnutého tvaru do rozvinutého a
naopak. Skica i její ustavovací kóty budou zachovány.
Postup zobrazení kót skici:
1 Rozviňte plechový díl.
2 Ve stromu FeatureManager rozbalte prvek Rozvinutý tvar
SolidWorks 2007 – Co je nového
.
7-5
Kapitola 7 Plechy
3 Rozbalte Transformace skici
a poklepejte na odvozenou skicu.
Viz Narovnat/Ohnout v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
7-6
8
Další funkce
Tato kapitola popisuje postup instalace.
Zároveň popisuje zlepšení funkčnosti programového vybavení v těchto oblastech:
„ Instalace
„ Aplikační programová rozhraní
„ COSMOSFloWorks
„ Zobrazení
„ DWGeditor
„ Import/export
„ Průzkumník SolidWorks
„ Svařování
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-1
Kapitola 8 Další funkce
Instalace
Manažer instalací SolidWorks
Manažer instalací SolidWorks usnadňuje správu jednotlivých či přípravných instalací
systému SolidWorks. Jeho účelem je stáhnout a zaktualizovat instalaci v případě,
že jsou dostupné aktualizace Service Pack a hlavní verze softwaru. Manažer instalací:
•
zjistí, které aktualizace Service Pack se týkají dané instalace;
•
používá technologii akcelerace a obnovení stahování souborů nutných
k aktualizaci dané instalace na základě nainstalovaného produktu;
•
aplikuje aktualizaci Service Pack na stávající jednotlivou nebo
administrativní instalaci.
V systému SolidWorks klepněte na Nápověda, Zjistit aktualizace. Klepnutím na Zjistit
nyní zahajte ruční ověření nebo vyberte Každých x týdnů.
Jednotky a kóty
Během instalace se již nezobrazuje výzva k výběru výchozí normy pro jednotky
a kótování. Dialogové okno Norma jednotek a kót se zobrazí při prvním otevření
nového dokumentu SolidWorks.
Aplikační programová rozhraní
Klepnutím na Nápověda, Témata nápovědy SolidWorks a doplňkových modulů API
otevřete systémy nápovědy pro aplikační programová rozhraní (API) aplikací SolidWorks,
eDrawings®, FeatureWorks®, PDMWorks Workgroup®, PhotoWorks™, SolidWorks
Document Manager, SolidWorks Routing, SolidWorks Toolbox Browser a SolidWorks
Utilities. V této verzi je nové rozhraní API pro SolidWorks Document Manager.
K hlavním zlepšením a změnám rozhraní SolidWorks API v systému SolidWorks 2007 patří:
• Bloky. Rozhraní SketchBlockDefinition a SketchBlockInstance nahrazují
nyní již zastaralá a nepodporovaná rozhraní BlockDefinition a BlockInstances.
Tato nová rozhraní podporují bloky ve výkresech, dílech a sestavách.
Pokud dané aplikace vytvářejí bloky pomocí starých rozhraní, musíte
převést jejich zdrojové texty a používat v nich rozhraní nová. Bloky
vytvořené v dřívějších verzích systému SolidWorks pomocí nyní
zastaralých rozhraní jsou automaticky převáděny na nové bloky.
•
Uživatelské vlastnosti. K usnadnění použití nyní rozhraní
CustomPropertyManager obsahuje všechny metody a vlastnosti
pro uživatelské vlastnosti, jež byly dříve součástí jiných rozhraní.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-2
Kapitola 8 Další funkce
•
Rozhraní 3D-tiskárny. Pro aplikace 3D-tiskárny a běžná dialogová okna
Tisk používejte SW3DPrinter. Toto rozhraní slouží pouze k vývoji ovladačů
pro rychlou tvorbu prototypů.
•
Tabulky přířezů. Pro funkce přířezů a tabulky přířezů ve výkresech
používejte rozhraní WeldmentCutListFeature a
WeldmentCutListAnnotation.
•
Materiály určené uživatelem v dílech. Pomocí rozhraní
MaterialVisualPropertiesData lze přistupovat k materiálům určeným
uživatelem pro dokumenty dílů.
•
Vícenásobný příkaz Zpět. Pomocí
ModelDocExtension::StartRecordingUndoObject a
ModelDocExtension::FinishRecordingUndoObject lze v systému SolidWorks
vytvořit příkaz Zpět, který anuluje více operací API systému SolidWorks.
•
Soubory DXF/DWG. Soubory DXF/DWG lze načíst pomocí rozhraní
SldWorks::LoadFile4 a ImportDxfDwgData.
•
Víceřádkové popisy. Víceřádkové popisy lze vytvořit a upravit pomocí
rozhraní SelectionMgr::CreateCallout2 a nových vlastností a metod Callout.
•
Prvky maker. Pomocí rozhraní FeatureManager::InsertMacroFeature3,
MacroFeatureData::EditBodies, MacroFeatureData::GetEditBodiesCount,
MacroFeatureData::IGetEditBodies a MacroFeatureData::IsetEditBodies
lze vytvořit a upravit prvky maker vícetělového dílu. Pomocí rozhraní
MacroFeature::EmbedMacroFile lze vnořit soubor maker do dokumentu,
jenž obsahuje prvek makra.
•
Šipky přetažení. Pomocí rozhraní Manipulator::GetSpecificManipulator a
DragArrowManipulator lze vytvořit šipky přetažení, jež jsou v uživatelském
rozhraní nazývány ovladače.
Hrany ve výkresech. Pomocí rozhraní View::GetPolylines6 lze zajistit
přidružení hran k zobrazeným údajům ve výkresu.
Popisy a kontrola pravopisu. Pravopis popisů lze kontrolovat pomocí
rozhraní Annotation::CheckSpelling.
Rozdělovací okna. Pomocí rozhraní ModelViewManager::AddControl3 lze
zobrazit ovládací prvky ActiveX v rozdělovacích oknech.
Osové kříže (triády). Pomocí rozhraní SldWorks::SetUserPreferenceStringValue
swReferenceTriadXLabel, swReferenceTriadYLabel, swReferenceTriadZLabel a
SldWorks::SetUserPreferenceToggle swReferenceTriadUseAlternateLabels
lze změnit jmenovky osového kříže SolidWorks.
Příkazy SolidWorks. Pomocí rozhraní ModelDocExtension::RunCommand
lze aktivovat příkaz SolidWorks a volitelně zobrazit vlastní název příkazu
na stránce daného PropertyManageru.
•
•
•
•
•
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-3
Kapitola 8 Další funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pohledy alternativních poloh. Pomocí rozhraní View::InsertAlternateView
lze superponovat jeden pohled výkresu na druhý.
Prvky knihovny. Vytvořením objektu LibraryFeatureData lze vytvořit prvek
knihovny.
Pohledové řezy v dílech a sestavách. Pomocí rozhraní
ModelViewManager::CreateSectionViewData,
ModelViewManager::CreateSectionView a SectionViewData lze vytvořit
pohledové řezy v dílech a sestavách.
Inteligentní součásti. Inteligentní součásti lze vytvořit pomocí rozhraní
AssemblyDoc::CreateSmartComponent.
Pomocná těla. Pomocí rozhraní Body2::Display3 lze zobrazit pomocné tělo
v kontextu určeného dílu či součásti.
Kontrola přesahů. Pomocí rozhraní
AssemblyDoc::InterferenceDetectionManager,
InterferenceDetectionManager a Interference lze zjistit přesahy v sestavách.
Myš. K myši lze přistupovat pomocí rozhraní ModelView::GetMouse a Mouse.
Uživatelský ukazatel průběhu. Ukazatel průběhu lze vytvořit a upravit
pomocí rozhraní SldWorks::GetUserProgressBar a UserProgressBar.
Aktualizované objekty FeatureData. Toto jsou aktualizované objekty
FeatureData týkající se forem: ExtrudedFeatureData2,
PartingLineFeatureData, SimpleFilletFeatureData2,
SimpleHoleFeatureData2 a VariableFilletFeatureData2.
Ovládání swHtmlInterface pro Rychlé rady. Pokud daná aplikace používá
Rychlé rady, musíte pro systém SolidWorks 2007 změnit swHtmlInterface.14
na swHtmlInterface.15.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-4
Kapitola 8 Další funkce
COSMOSFloWorks TM
Zlepšení animace
Nyní můžete vytvořit animace velmi vysoké kvality.
Ke zlepšením animace patří pohyby kamery,
sekvenční animace, pohybující se šipky
v obrázcích řezů a obrázky řezů s animovanými
trajektoriemi.
Kavitační model
COSMOSFloWorks může v modelu vyznačit
oblasti, kde zřejmě dojde ke kavitaci, a umožnit
prozkoumání změn návrhu, které jí zabrání.
Plně rozvinutý tok pro obdélníkový řez
Jde o plně rozvinutý tok na přívodu v případě, že
řez přívodu je pravoúhlý. V dřívějších verzích byla
tato možnost k dispozici pro přívody s kulatým
řezem.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-5
Kapitola 8 Další funkce
Zlepšené zjemnění sítě
Lze zadat požadovaný počet buněk mezi 2
ovládacími rovinami. Navíc je možné v jediném
dialogovém okně určit několik ovládacích rovin.
Ortotropní materiál
COSMOSFloWorks nyní umí rozlišovat různou
tepelnou vodivost v různých směrech. Ve směrech
osy x, y a z můžete zadat různé hodnoty vodivosti.
Termoelektrické chladiče na Peltierově
principu (TEC)
Pomocí tohoto nového prvku lze simulovat složitý
chladič s TEC. Model složitého odvodu tepla je
nahrazen jednoduchou geometrií rámců, jež bere
v úvahu všechny vlastnosti chladiče TEC.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-6
Kapitola 8 Další funkce
Výpočet relativní vlhkosti
COSMOSFloWorks nyní dokáže vypočítat
distribuci relativní vlhkosti v modelu proudění.
Lze tedy sledovat distribuci vlhkosti v celé
doméně proudění.
Termostat
Nyní lze modelovat termostaty a vytvářet vztahy
zdrojů tepla a teploty v libovolném místě modelu.
Tenkostěnná technologie
COSMOSFloWorks nyní využívá proprietární
tenkostěnnou technologii k velmi efektivnímu a
rychlému řešení problémů týkající se geometrie
tenkých stěn.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-7
Kapitola 8 Další funkce
Zobrazení
Osvětlení
Při vytváření nového dílu nebo či sestavy nyní výchozí osvětlení obsahuje jedno Okolní
světlo a tři Směrová světla.
Otočit pohled
Funkce Otočit pohled byla zlepšena, takže otáčíte-li pohled a současně používáte
přiblížení na daný model, nedojde k jeho nechtěnému posunutí mimo obrazovku.
Funkce Otočit kolem středu obrazovky byla odebrána z nabídky Zobrazit, Změnit. Dříve
uložená makra a volání API, jež využívají možnost Otočit kolem středu obrazovky, jsou
respektovány.
Režim RealView
Ke zlepšením režimu RealView patří tyto schopnosti:
•
změnit barvu, rozptyl, zrcadlivost a lesk materiálů prostřednictvím
PropertyManageru Barva a optické vlastnosti,
•
přiřadit materiál k dílu během úpravy tohoto dílu v sestavě,
•
zobrazit některé změny osvětlení v dílech používajících materiály RealView.
Zobrazení tečných hran
Možnost Zobrazení tečných hran dílů/sestav v položce Nástroje, Možnosti, Možnosti
systému, Zobrazení/výběr se nyní také týká modelů v režimu Stínovaný s hranami.
DWGeditor
V rámci DWGeditoru lze uložit soubor jako dokument pdf. Klepněte na Soubor,
PDF formát nebo Soubor, Exportovat do souboru a nastavte Uložit jako typ na Soubor
PDF (pdf). Vícelistové výkresy jsou exportovány do jednoho pdf s více stránkami.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-8
Kapitola 8 Další funkce
Import/export
DXF 3D
Objemové modely DXF 3D lze importovat do
výkresů SolidWorks. Tyto modely jsou zobrazeny
jako plné entity, které lze stínovat, otáčet atd.
Barvy
Barvy lze exportovat do souborů DXF/DWG po
hladinách a po blocích. Barvy jsou mapovány
pomocí palety 16 milionů barev pro import
i export.
Možnosti exportu
Do položky Možnosti exportu DXF/DWG byla přidána možnost pro Sloučit koncové body.
Vyberte Povolit slučování a zadejte toleranci v rámci které dojde k odstranění mezer
mezi koncovými body.
Možnosti importu
Do průvodce importem DXF/DWG byla přidána možnost pro položku Importovat kóty.
Když importujete soubory DXF/DWG do nových dílů, na stránce Nastavení dokumentu
můžete zvolit, zda chcete importovat kóty.
Průzkumník SolidWorks
Uživatelské rozhraní Průzkumníku SolidWorks bylo přepracované a nyní zahrnuje:
•
Funkce dříve obsažené v Samostatném klientovi PDMWorks.
•
Vylepšené vyhledávací schopnosti pomocí nového pomocníka pro
vyhledávání v SolidWorks.
Viz Průzkumník SolidWorks v nápovědě.
Svařování
Pro tabulky přířezů nyní nastavení v položce Vlastnosti dokumentu řídí jednotky
měření a přebytečné nuly ve sloupci Délka.
SolidWorks 2007 – Co je nového
8-9
9
S o u č á st i S o l i d Wo r k s O f fi ce
Tato kapitola popisuje zlepšení součástí SolidWorks Office v následujících oblastech:
„ Všeobecná zlepšení
„ COSMOSMotion
„ COSMOSWorks
„ eDrawings
„ FeatureWorks
„ PDMWorks Workgroup
„ PhotoWorks
„ ScanTo3D
„ SolidWorks Animator
„ SolidWorks Design Checker
„ Plánovač úloh SolidWorks
„ SolidWorks Routing
„ SolidWorks Toolbox
„ SolidWorks Utilities
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-1
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Všeobecná zlepšení
Panely nástrojů a položky nabídek s doplňkovými moduly SolidWorks jsou nyní
použitelnější a konzistentní. Můžete upravovat tlačítka panelů nástrojů, přidávat
panely nástrojů do CommandManageru, měnit panely nástrojů na plovoucí a přepínat
zobrazení panelů nástrojů v položce Zobrazit, Panely nástrojů.
Nastavení pro doplňkové moduly jsou přenášena mezi verzemi a lze je ukládat
i obnovovat pomocí Průvodce kopírováním nastavení.
Podporovány jsou následující doplňkové moduly:
FeatureWorks
SolidWorks Design Checker
PDMWorks Workgroup
SolidWorks Routing
PhotoWorks
SolidWorks Toolbox
SolidWorks Animator
SolidWorks Utilities
Dialogové okno Doplňkové moduly (lze otevřít klepnutím na Nástroje, Doplňkové
moduly) zobrazí aktivní doplňkové moduly podle kategorie: zakoupený produkt
SolidWorks Office, doplňkové moduly do aplikace SolidWorks a ostatní případně
pořízené doplňkové moduly.
Vyberte doplňkové moduly pro aktuální relaci SolidWorks (zaškrtávací políčka po levé
straně) a ty, které budou zahrnuty po příštím spuštění systému SolidWorks
(zaškrtávací políčka po straně pravé).
Níže uvedené soubory nápovědy doplňkových modulů SolidWorks jsou integrovány
do hlavního souboru nápovědy SolidWorks. Položky nabídky Nápověda,
<doplňkový modul> byly odebrány.
Emulátor příkazového řádku 2D
PhotoWorks
3D Instant Website
ScanTo3D
3D Meeting
SolidWorks Animator
COSMOSMotion
SolidWorks Design Checker
COSMOSWorks
Průzkumník SolidWorks
COSMOSXpress
SolidWorks Routing
Průvodce importem DXF/DWG
SolidWorks Toolbox
FeatureWorks
SolidWorks Utilities
PDMWorks Workgroup
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-2
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
COSMOSMotion TM
Integrace s produktem SolidWorks
Office Premium
COSMOSMotion je plně integrován do produktu
SolidWorks Office Premium, takže geometrie
sestav, vazby a ovladače z Fyzické simulace
slouží k přímému spouštění analýz v
COSMOSMotion a stanovení reakčních sil.
Simulace pomocí SolidWorks Animator
a eDrawings
Pomocí Průvodce animací lze přidat simulace
COSMOSMotion do programu SolidWorks
Animator jako klíčové rámečky. Kamerové funkce
slouží k vizualizaci výsledného pohybu z
perspektivy kamery. Simulace COSMOSMotion
lze také ukládat jako soubory eDrawings.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-3
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Síly na zuby v převodech
Pomocí nové funkce Spojení převodu lze simulovat
interakci mezi dvojicemi čelních a kuželových
ozubených kol a spočítat kontaktní sílu na zuby
v záběru. Toto nové spojení používá méně prostředků
a času než kontaktní simulace 3D z dřívějších verzí.
Více hypotetických scénářů
Nyní lze vytvořit více studií za účelem porovnání
a vizualizace různých alternativ návrhu.
Zatížené plochy
Při tvorbě vazeb v systému SolidWorks lze nyní
zadat zatížené plochy, které slouží jako součást
analýzy COSMOSMotion. COSMOSMotion tyto
informace o zatížených plochách využívá
k přesnému přenosu pohybového zatížení
do COSMOSWorks.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-4
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
COSMOSWorks
Tento dokument obsahuje částečný seznam zlepšení modulu COSMOSWorks®. Úplný
seznam zlepšení včetně odkazů na další podrobnosti viz on-line nápověda COSMOSWorks.
Pokud není uvedeno jinak, jsou následující zlepšení k dispozici
v aplikaci COSMOSWorks Designer a vyšších verzích. Zlepšení
označená písmenem “P” jsou dostupná v aplikaci COSMOSWorks
Professional a vyšších verzích. Zlepšení označená písmenem “A”
jsou k dispozici pouze v aplikaci COSMOSWorks Advanced
Professional.
Adaptivní analýza sestav:
Možnosti adaptivní metody zjemnění sítě typu
h nyní podporují sestavy. V dřívějších verzích
byly podporovány pouze díly.
Ložiskové spojky
Ložisková spojka umožňuje nahradit fyzické
ložisko virtuální součástí, která simuluje
chování ložiska. Pro tuto spojku můžete zadat
místní tuhost i volné rotace.
Zlepšení šroubových spojek
Tento modul nyní dokáže automaticky promítnout
plochu s průměrem šroubu a průměrem matice
na plochy součástí, které drží šrouby dohromady.
V dřívějších verzích jste museli vytvořit
rozdělovací křivku a tyto plochy určit.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-5
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Uživatelské obrázky výsledků
a stromová struktura
Pro každý typ studie lze upřesnit výchozí
obrázky a výslednou strukturu složek. Stejně
jako dříve můžete po dokončení analýzy přidat
další obrázky.
Cyklická symetrie
Cyklická symetrie je volba Zatížení/uchycení,
která umožňuje analyzovat část modelu
v případě, že se geometrie a mezní podmínka
cyklicky opakují.
Obrázky obálek P
Nyní lze vytvořit obrázek maximální či
minimální výsledné hodnoty na daném místě
modelu v rámci několika sad výsledků pro
přechodové teplotní analýzy, analýzy pádové
zkoušky a nelineární analýzy. Přezkoumáním
obrázku obálky lze určit výstupní hodnotu
a hodnotu kroku času.
Zatížení hnaných členů pro nelineární
analýzu A
Zatížení hnaných členů mohou aktualizovat
své orientace podle toho, jak mění orientaci
geometrie, k níž jsou připojeny.
Toto zlepšení je k dispozici v produktu
COSMOSWorks Advanced Professional.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-6
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Síly volných objektů
Zjistěte síly volných objektů mezi díly spojenými
pomocí spojeného kontaktu.
Obrázky kvality sítě
Nyní lze vytvářet obrázky kvality sítě, jako je
poměr stran nebo zkreslení položek (kontrola
Jakobiho). K lepší lokalizaci oblastí s
nepřijatelným zkreslením či poměr stran jsou
také k dispozici nástroje pro obrázky, jako je
oříznutí řezu, izo oříznutí nebo sonda.
Nové možnosti animace
Výsledky lze animovat pouze dopředu,
do smyčky nebo tam a zpět. S touto novou
sekvencí můžete ukládat soubory .avi.
Navíc lze SolidWorks Animator použít k otáčení,
rozkládání či skládání sestav včetně výsledků
analýzy. Kamerové funkce slouží k vizualizaci
výsledného pohybu z perspektivy kamery.
Pro potřeby prezentací je můžete ukládat
jako soubory .avi.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-7
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Vzdálená hmotnost
Určité zakoupené díly, jako jsou motory
a pohonné mechanismy, lze reprezentovat jako
vzdálenou hmotu. Místo vytvoření CAD-modelu
těchto dílů lze uvažovat o jejich vlivu na zbývající
sestavu prostřednictvím určení hmoty
a momentů setrvačnosti.
Ovladače oříznutí řezu
Roviny oříznutí řezu lze přetáhnout poskytnutím
tažných ovladačů na obrázcích výsledků.
Čidla
Čidla slouží k opakovanému načítání výsledných
hodnot, jako je napětí a posun. Čidla jsou
definována na určitém místě v modelu nebo
určité souřadnici x,y,z. Čidla můžete uložit v
každém obrázku a v případě tisku je zobrazit.
Navíc lze čidla použít ke zjišt’ování místních
reakčních sil.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-8
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Zlepšení pružinových spojek
Lze určit pružiny, jež jsou pouze tažné nebo
tlačné. Navíc lze nyní pružiny určit mezi
válcovými plochami nebo dvěma body či vrcholy.
Hodnoty nad mezí kluzu v určité barvě
Nyní lze vykreslit napětí von Mises nad mezí
kluzu barvou určenou uživatelem, a tím
zvýraznit oblasti potenciálního selhání.
Analýza svařování
Pomocí nosníkových elementů lze účinně
analyzovat svařování. Nosníkový element je
určen dvěma koncovými body a příslušně
orientovaným rovnoměrným průřezem.
Tento modul automaticky odvodí nosníkové
průřezy z geometrie těl, zjistí spoje a aplikuje
zátěže i omezení.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-9
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
eDrawings
Barva papíru
Chcete-li určit barvu papíru pro výkresy, klepněte
nebo Nástroje, Možnosti, vyberte
na Možnosti
Přepsat barvu papíru a zvolte barvu.
Nástroj Razítko
Chcete-li přidat obrázky razítek do 2D a 3D
nebo
dokumentů, klepněte na Vložit razítko
Nástroje, Razítko. eDrawings obsahuje celou
sadu průhledných razítek. Zároveň můžete
upřesnit složku s razítky a do takto určené
složky přidat obrázky.
2D razítko se chová stejně jako gumové razítko
otištěné na papírový výkres. 3D razítko zůstává
při změně velikosti, otáčení či tažení modelu
zafixováno. 2D razítka lze přetahovat a měnit
jejich velikost, 3D razítka lze přetahovat.
Razítka se při uložení souboru změní na stálá.
Obrázky
Chcete-li importovat obrázky do dokumentů,
klepněte na Obrázek
nebo Nástroje, Popis,
Obrázek, přejděte na soubor obrázku (.bmp, .gif,
.tif, .jpg), klepněte na Otevřít a vložte obrázek na
grafickou plochu.
Obrázky lze přetahovat, měnit jejich velikost
a odstraňovat.
Zjistit aktualizace
eDrawings pravidelně kontroluje existenci aktualizací Service Pack a instaluje je.
V položce Nástroje, Možnosti vyberte či zrušte volbu Zjistit aktualizace Service Pack
každých 30 dní.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-10
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Nástroj Změřit
Nástroj Změřit
zobrazí data měření
v popisech, jež určují hodnotu (Délka, dX,
Vzdálenost od středu atd.) a zobrazované
jednotky. Případné položky k měření zčervenají,
když nad nimi pozastavíte ukazatel.
Nástroj Změřit
umí měřit oblouky a kružnice,
čáry v 2D výkresech DXF/DWG a skutečné hrany
v modelech 3D. Zobrazeny jsou průměr oblouku
a střed souřadnic.
Uživatelské rozhraní
Záložky levého panelu jsou označeny obrázky:
Součásti
Konfigurace
Hladiny
Popis
Listy
Chcete-li panel skrýt, klepněte na šipky
nebo na prostor mezi šipkami . Tento
postup nahrazuje Zobrazit, Režim uživatelského rozhraní, Jednoduchý nebo Úplný.
Nástroje pro popisy se zobrazují v levém rámečku panelu, a nikoli v pravém rámečku
okna.
Tisk
Dialogové okno Tisk nyní obsahuje možnosti:
•
Vyberte Barevně / stupně šedi nebo Černobíle.
•
Pro možnost Aktivní list (jen výkresy) vyberte Podle zobrazení, Celý list,
Změnit měřítko (1:1) nebo Vybraný prostor.
•
Klepněte na Tloušky čar a určete Tenká, Normální, Tlustá atd. pro
Nastavení systému i Nastavení dokumentů.
Pro soubory uvolněné společností SolidWorks jsou Nastavení dokumentů zděděna
z možnosti Tloušt’ky čar systému SolidWorks platné v době publikace.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-11
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Hladiny
Záložka Hladiny uvádí hladiny zobrazené v grafické ploše. Hladiny můžete zobrazit
či skrýt jejich výběrem nebo vymazáním. Počáteční stav odráží to, jak byly hladiny
uloženy v původním dokumentu. Opětovné uložení dokumentů v eDrawings uloží
hladiny v počátečním stavu. Zahrnuty jsou také prázdné hladiny a skryté popisy i kóty.
Stavy hladin se týkají celého dokumentu, nikoli pouze listu či pohledu. Popisy
zachycují stav hladin – je-li tedy načten popis, zobrazí se hladiny stejným způsobem
jako při vytvoření popisu. Stínovaná data pro součásti v sestavách jsou publikována
s údaji hladin.
Výsledky analýzy tloušt’ky
Výsledky analýzy tloušt’ky modulu SolidWorks
Utilities lze uložit do souboru eDrawings. Vyberte
Uložit výsledky do eDrawings v dialogovém okně
Uložit zprávu analýzy tloušt’ky. U vícetělových dílů
jsou uložena pouze analyzovaná těla.
Podpora 3D souborů DXF aplikace AutoCAD
Importované 3D dokumenty DXF lze zobrazit a zacházet s nimi jako s modely
SolidWorks.
2006
2007
Integrace s Microsoft Office
Soubory eDrawings lze vkládat do dokumentů aplikací Microsoft Office, jako je Word,
Excel a PowerPoint. Soubory eDrawings stačí přetáhnout do dané aplikace, nebo je
vložit jako objekty. V aplikaci Power Point můžete manipulovat s eDrawings, ale
musíte soubor vložit jako objekt.
Poklepáním na název souboru eDrawings spustíte prohlížeč eDrawings.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-12
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
FeatureWorks
FeatureWorks rozpoznává následující geometrii:
Žebra s negativním úkosem
Válcové obruby
Kapkové obruby
Lineární pole prvků
Kruhová pole prvků
Obdélníková pole prvků
Prvky žeber lze znovu rozpoznat jako přidání vysunutím a naopak.
PDMWorks Workgroup
Produkt PDMWorks byl přejmenová na PDMWorks
Workgroup.
Odevzdávání výkresů
Došlo ke zvýšení výkonu v případě, že klepnete na Vyhledejte a zahrňte přidružené
výkresy při odevzdání výkresu. Dříve byl každý zjištěný výkres otevřen v průběhu
operace hledání, což snižovalo výkon. Nyní jsou výkresy otevřeny pouze po klepnutí
na Odevzdat.
Viz Odevzdat dokument v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-13
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Pro další zvýšení výkonu je k dispozici možnost Vynechat ověření výkresů během
odevzdávání na záložce Nastavení úschovny ve Správě úschovny. To umožňuje odevzdat
výkresy, aniž by byly předem ověřeny v systému SolidWorks.
Ve výkresech, kde pohledy či popisy nejsou aktuální nebo
se mají změnit k okamžiku odevzdání, nebude daný výkres
v úschovně aktuální. Např. nebude správně text titulního
bloku, který se odkazuje na uživatelskou vlastnost opravy.
Viz Nastavení úschovny v nápovědě.
Kompatibilita mezi aktualizacemi Service Pack
Klienty PDMWorks Workgroup lze provozovat se serverem PDMWorks Workgroup v
rámci libovolné aktualizace Service Pack, mají-li stejné hlavní číslo verze. Např. můžete
používat klienta s dřívější aktualizací Service Pack a server s novější aktualizací Service
Pack, je-li na obou systémech verze PDMWorks Workgroup 2007. Následující tabulka
znázorňuje, kdy je třeba aktualizovat klienty PDMWorks Workgroup:
Klient
Akce
Stejná verze jako úschovna
Žádné
Novější než úschovna, stejná
hlavní verze
Žádné
Novější než úschovna, novější
hlavní verze
Přihlášení je zablokováno
Starší než úschovna, stejná
hlavní verze
Volitelná aktualizace v
dialogovém okně O aplikaci
Průzkumník SolidWorks
Starší než úschovna, starší
hlavní verze
Povinná aktualizace
Průvodce kopírováním nastavení
Když používáte Průvodce kopírováním nastavení, jsou nyní zahrnuta i nastavení
PDMWorks Workgroup.
Informace o dokumentu
Dialogové okno Informace o dokumentu bylo zjednodušeno. Informace z horní poloviny
dialogového okna byly přesunuty na záložku Informace.
Více časových pásem
PDMWorks Workgroup podporuje více časových pásem v pracovním prostředí. Příklad:
•
Dojde-li ke změně letního času, není nutné restartovat úschovnu.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-14
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
•
Dokumenty v daném časovém pásmu mají řádná časová razítka,
i když uživatelé pracují s úschovnou v jiném časovém pásmu.
•
Pokud byla úschovna vytvořena v jednom časovém pásmu, poté přemístěna
a restartována v jiném časovém pásmu, dojde ke správné aktualizaci
úschovny.
Vyčištění PDMWorks
Vyčištění PDMWorks usnadňuje správu osobního pracovního prostoru. Klepnete-li
pravým tlačítkem na složku v systému SolidWorks či v Průzkumníkovi SolidWorks
(s doplňkovým modulem PDMWorks Workgroup) a vyberete Vyčištění PDMWorks, bude
prohledána složka a zobrazeny všechny soubory na základě kritérií hledání. Pak
můžete vyčistit pracovní prostor vymazáním vybraných souborů.
Viz Vyčištění PDMWorks v nápovědě.
Nápověda on-line
On-line nápověda PDMWorks Workgroup je nainstalována ve složce
<instalační_adr>\<PDMWorks_Workgroup_product>\lang\czech. Není-li systém
SolidWorks nainstalován na tomto počítači, on-line nápověda PDMWorks Workgroup je
nainstalována ve složce:
Program Files\SolidWorks\<PDMWorks_Workgroup_product>\Client\lang\czech.
PDMWorks Advanced Server a Aktivační procedury PDMWorks
PDMWorks Advanced Server již neexistuje, z čehož vyplývá, že Aktivační procedury
PDMWorks jsou nainstalovány jako součást PDMWorks Workgroup Server. Webový
portál, (přejmenovaný na PDMWorks Workgroup Viewer), je nainstalován jako
samostatný produkt.
Oprávnění na projekt
Oprávnění lze aplikovat z jednoho projektu na druhý. Na záložce Projekty ve Správě
úschovny klepnutím na Kopírovat oprávnění projektu rozšíříte všechna oprávnění
z jednoho projektu na všechny vybrané.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-15
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Vyhledávání
Výsledky hledání
Když prohledáváte úschovnu, dokumenty s více instancemi ve stromu úschovny jsou
uvedeny pouze jednou.
Tvorba rejstříku
Správa úschovny obsahuje záložku Vyhledávání, která umožňuje sestavit katalog
služby indexování Indexing Service pro metadata úschovny. Pokud v úschovně hledáte
dokumenty, indexace zvýší výkon vyhledávání. Chcete-li využívat funkci indexování,
musíte nainstalovat službu Microsoft Indexing Service.
Viz Vyhledávání v nápovědě.
Vybrat jmenovky
Ze záložky Průzkumník souborů v podokně úloh byl odebrán nástroj Vybrat jmenovky.
Tato funkce je přístupná po klepnutí pravým tlačítkem myši v pohledu úschovny a
výběru Zobrazit jmenovky s, Vybrat.
Samostatný klient
Samostatný klient PDMWorks byl přesunut do Průzkumníka SolidWorks. Máte-li
licenci PDMWorks Workgroup, zobrazí se pohled úschovny v Průzkumníkovi
SolidWorks a je označen jako PDMWorks Workgroup Contributor. Viz Průzkumník
SolidWorks na straně 8-9.
Přepínání mezi úschovnami
Má-li vaše společnost více než jednu úschovnu, můžete se rychle odhlásit od aktuální
úschovny a přihlásit k jiné. Klepněte na pohled úschovny pravým tlačítkem a vyberte
Přepnout Úschovna/Uživatel. Dialogové okno Přihlášení obsahuje pole s uvedením
všech nainstalovaných úschoven, takže mezi nimi lze přepínat nebo se přihlásit jako
jiný uživatel.
Na webovém portálu úschovny přepínat nelze.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-16
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Webový portál
Webový portál byl přejmenován na PDMWorks Workgroup
Viewer.
K dispozici je zjednodušená verze PDMWorks Workgroup Viewer. Tato verze slouží
hlavně k vyhledávání. Chcete-li získat přístup ke zjednodušené verzi, klepněte na
Přejít na portál hledání
v PDMWorks Workgroup Viewer.
Klepnete-li na tuto ikonu pro otevření dokumentu jako souboru
eDrawings, musíte používat eDrawings 2007.
Viz PDMWorks Workgroup Viewer v nápovědě.
PhotoWorks
Ke zdokonalením PhotoWorks patří:
•
Materiály
•
Materiály se zobrazují v možnostech
•
Knihovna materiálů
•
Editor prostředí
•
Okno náhledu
Materiály
Dialogové okno Materiály bylo přesunuto do PropertyManageru. Vícezáložkový
PropertyManager je plně interaktivní a umožňuje aplikovat materiály stejným
způsobem jako nálepky.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-17
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Složka Materiály
byla přidána k možnosti Položky PhotoWorks v podokně úloh
a umožňuje přetažení materiálů na aktuální model. Podokno úloh integruje všechny
můžete přejít na materiál
funkce pro správu souborů. Ze složky Materiály
a přetáhnout jej na:
•
Grafickou plochu, použít tento materiál na model a otevřít PropertyManager.
•
Grafickou plochu při současném přidržení klávesy Alt – dojde k použití
materiálu bez otevření PropertyManageru.
•
Plochu k použití materiálu pouze na ni.
•
Prvky a těla ve stromu FeatureManager k použití na tyto položky.
Na materiály v podokně úloh můžete také poklepat a zobrazit PropertyManager
Materiály.
Opracování povrchu
Došlo k přidání nových typů opracování povrchu za účelem podpory nových materiálů
(viz Nové materiály a zlepšené materiály na straně 9-20), jako jsou plasty se zlepšenou
texturou.
K novým opracováním povrchu patří:
Šupinatý
Kulatý
Drsný a hladký
Nová opracování povrchu obsahují vlastnosti Horní prahová hodnota a Dolní prahová
hodnota. Tyto ovladače kopírují vliv tvorby textury ve formě na plastový díl. Obě
vlastnosti fungují spolu a řídí míru, do které se prvky opracování povrchu zobrazí na
povrchu materiálu. Vliv horní a dolní prahové hodnoty závisí na nastavení amplitudy.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-18
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Viz Opracování povrchu v nápovědě.
Manipulátory
Manipulátory – podobné těm u nálepek – se nyní používají u projekce, sféricky
a válcově mapovaných textur a pro automatické mapování.
Viz Přidávání materiálů a textur v nápovědě.
Zobrazení materiálů v možnostech
Nastavení systému
Pod možností Zobrazení materiálu se zobrazí následující možnosti:
•
Zobrazit PhotoWorks materiály v SolidWorks. Nahrazuje možnost Nahradit
vlastnosti SolidWorks. Tato možnost umožňuje zobrazit velmi přesnou
reprezentaci materiálu PhotoWorks před vykreslením v OGL systému
SolidWorks. Nejbližší aproximace se vyskytují u samostatné barvy a
procedurálních materiálů.
•
V PhotoWorks použít barvy SolidWorks. Nahrazuje možnost Použít
materiály SolidWorks.
Obě možnosti nelze zadat současně.
•
Použít fyzické materiály dílu SolidWorks jako výchozí materiál. Nahrazuje
možnost Použít fyzické materiály SolidWorks.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-19
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Vlastnosti dokumentu
Uložení dat PhotoWorks v souboru modelu. (Poznámka: tím se zřejmě zvětší velikost
souboru.). Vyberte pro uložení materiálu PhotoWorks s modelem. Tato možnost uloží
obrázky používané v materiálech, nálepkách a prostředích. Není-li zvětšená velikost
souboru na obtíž, lze sdílet modely obsahující všechna potřebná data PhotoWorks
místo použití možnosti Kopírovat projekt.
Osvětlení
Osvětlení generované výběrem možností Zapnout kaustiku a Zapnout globální ozáření
je realističtější. Vlastnost materiálu Difúze nyní přesně ovlivní modely v případě, že
jsou vybrané obě možnosti. To se projeví na realističtějším vykreslení na základě
tohoto nastavení.
Knihovna materiálů
Reorganizovaná knihovna materiálů obsahuje:
•
překalibrované materiály,
•
nové materiály,
•
možnost sdílet materiály, nálepky a prostředí PhotoWorks s ostatními
uživateli,
•
vyšší efektivitu při zjišt’ování chybějících materiálů, nálepek a prostředí.
Nové materiály a zlepšené materiály
Plasty s texturou
Průsvitný plast
Polypropylén
Plast s kartáčovaným povrchem
Mléčný plast
Bílý vysoce lesklý plast
Plastové sítě
Zvrásněné kovy
Pískované kovy
Ocelové pletivo
Nastříkaná barva
Mléčné sklo
Pískované sklo
Voda
Dřevo
Sdílení materiálů
Volba Uložit data PhotoWorks v souboru modelu umožňuje sdílet data PhotoWorks
a zajistit, aby ostatní uživatelé mohli reprodukovat stejná vykreslení (viz Nastavení
systému na straně 9-19). Pomocí zjednodušeného rozhraní Kopírovat projekt můžete
také sdílet materiály, nálepky a prostředí.
Můžete vybrat následující:
•
Možnost Zahrnout PhotoWorks soubory z výchozí knihovny. To umožňuje
vyloučit položky výchozí knihovny a zmenšit velikost Kopírovat projekt.
•
Vybrat
nebo zrušit výběr
SolidWorks 2007 – Co je nového
jednotlivých souborů z určité složky.
9-20
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
•
Zobrazit pole pro Název, Ve složce, Velikost, Typ a Datum změny.
•
Možnost přidat Zip soubory.
•
Otevřít Kopírovat projekt prostřednictvím centrálního rozhraní SolidWorks.
Materiály v systému jsou nově uspořádány podle běžného použití, a nikoli abecedně,
což usnadní hledání.
Hledání chybějících materiálů
Hledání chybějících materiálů, nálepek či prostředí se aktivuje pouze před vykreslením.
Dříve k tomu docházelo při otevření souboru. V Render Manageru
jsou označeny
vlajkou materiály, nálepky či prostředí, u nichž chybí obrázek. Varování o chybějícím
souboru obrázku můžete ignorovat.
Možnost chybějících materiálů je minimalizována, protože nyní můžete:
•
Uložit materiály se soubory (viz Vlastnosti dokumentu na straně 9-20).
•
Aktualizovat cesty k souborům obrázků při operaci kopírování či uložení
(ze záložky Barva/Obrázek
v PropertyManageru Materiály).
•
Aktualizovat cesty k souborům obrázků pomocí možnosti Kopírovat
projekt.
Viz Knihovna materiálů v nápovědě.
Editor prostředí
Do několika záložek dialogového okna Editor prostředí byla přidána zlepšení.
Tato zlepšení se týkají podpory technologie HDRI (High Dynamic Range Imaging).
Byla přidána čtyři prostředí HDRI s přístupem pomocí PhotoWorks Studios:
•
Konferenční místnost
•
Průmyslový prostor
•
Kuchyně s interiérem (výchozí)
•
Venkovní prostředí
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-21
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Pozadí / popředí
•
Zjednodušená metoda výběru pro Pozadí.
•
Zapnutý obrázek náhledu.
•
Přidán posuvník Jas obrázku pozadí.
Ovládání jasu obrázku pozadí.
•
Zjednodušené umístění cesty obrázku v případě, že vybraný typ Pozadí je
Obrázek. Klepnutím na Vyhledat lze najít příslušný obrázek.
•
Možnost Prostředí byla přesunuta na novou záložku.
Prostředí
Záložka Prostředí obsahuje položky, jež se dříve nacházely na záložce Pozadí/popředí.
•
Žádné. Výběr pozadí se nyní provádí ze záložky Manažér.
•
Použít barvu pozadí. Na záložce Pozadí/Popředí zvolte barvu pozadí.
Klepnutím na Systémové barvy obnovte výchozí nastavení.
•
Zvolit obrázek prostředí. Vyhledejte umístění obrázku uvedeného v poli
Umístění obrázku. Poté vyberte z těchto možností Mapování prostředí:
Rovinné, Sférické nebo Kubické.
Pod položkou Podíl obrázku jsou dvě nové možnosti:
•
Odrazy prostředí
•
Jas difúzního materiálu
Posuvník Podíly prostředí slouží k ovládání odrazu prostředí na objektech. Při nízkém
nastavení získáte matný odraz, kdežto při vysokém nastavení jasné odrazy. Materiály,
jako je leštěný chrom, tento rozsah zcela jasně zobrazí. Možnost Podíly prostředí
manipuluje s těmito veličinami:
•
Hodnoty RGB (red-green-blue)
•
Hodnoty HDR (high dynamic range)
Vysoký dynamický rozsah manipuluje s kontrastem mezi jasnými a tmavými oblastmi.
Manipulace s tímto rozsahem zajistí přesnější vylíčení toho, jak světlo ovlivňuje
objekty, jejich stíny a jak tyto objekty odrážejí dané prostředí.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-22
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Výchozí nastavení: Odrazy prostředí: 1,00
Odrazy prostředí: 0,44
Odrazy prostředí: 1,70
Posuvník Jas difúzního materiálu ovládá celkový jas prostředí (tj. objekty a prostředí),
aniž by ovlivňoval odrazy. Níže uvedené odrazy jsou rovnoměrné.
Viz Editor prostředí v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-23
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Okno náhledu
Při úpravách materiálu, nálepky či prostředí můžete přepínat zobrazení Náhled [název modelu]
(panel nástrojů PhotoWorks).
Geometrie
Výběrem Vybraný odkaz zobrazíte náhled vykreslení na vybrané geometrii.
Součásti
Do Náhledu byly přidány následující vlastnosti vykreslování a osvětlení:
•
Nepřímé osvětlení
•
Kaustika
•
Globální osvětlení
•
Vyhlazování (sníží aktuální nastavení vyhlazování na nižší hodnotu)
•
Opracování povrchu(přejmenováno)
Dříve jste v okně náhledu nemohli zobrazit vlivy nepřímého osvětlení, kaustiky ani
globálního osvětlení. Tyto vlastnosti byly přepnuty prostřednictvím PhotoWorks,
Možnosti.
ScanTo3D
Pomocí funkce ScanTo3D systému SolidWorks můžete otevřít data snímání (soubory
sít’ a mrak bodů), připravit data a převést je do povrchového či objemového modelu.
Funkce ScanTo3D výrazně snižuje čas nutný k sestavení složitých 3D modelů pomocí
nedigitálních dat. Návrháři mohou používat funkci ScanTo3D k různým účelům:
•
Návrháři v lékařství – tvorba anatomických referenčních objektů
•
Designér spotřebního zboží – tvorba rychlých reprezentací fyzických
součástí z modelářské hlíny, pěny atd.
•
Konstruktéři ve strojírenství – tvorba rychlých odkazů na díly OEM
Funkce ScanTo3D je dostupná pouze ve verzi SolidWorks Office
Premium.
Data snímání jsou do objemového modelu převáděna dvěma metodami:
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-24
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
„ Částečně ruční tvorba
•
Otevřete data snímání
•
Připravte sít’ pomocí
Průvodce - Příprava sítě
•
Naskicujte 2D a 3D křivky
na sít’
•
Sestavte povrchy pomocí
křivek
•
Ořízněte a sešijte povrchy
•
Vytvořte objemový model
Sít’
Skici
Plochy
Objem
„ Poloautomatická tvorba pomocí průvodců
•
Otevřete data snímání
•
Připravte sít’ pomocí Průvodce - Příprava sítě
•
Použijte Průvodce – Plochy k tvorbě povrchů pomocí automatického či
řízeného modelování
•
Ořízněte a sešijte povrchy
•
Vytvořte objemový model
Průvodce – Příprava sítě a Průvodce – Plochy vás provedou procesem ScanTo3D.
Pokud již máte čistá data sítě, stačí k vytvoření objemového modelu použít Průvodce –
Plochy. Průvodce – Plochy slouží k automatické tvorbě anatomických a organických
tvarů. Řízené modelování slouží pro analytické plochy.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-25
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Přehled procesu ScanTo3D:
Otevřete nebo
nasnímejte
data
Připravte
data
Otevřete soubor sítě či mraku bodů
nebo
Spust’te snímání NextEngine
Spust’te Průvodce – Příprava sítě:
Zarovnejte
Odstraňte šum
Snižte velikost
Vyhlaďte
Vyplňte díry
Převeďte 2D
Průvodce - Plocha Průvodce - Plocha
a 3D
Automatický
Řízený
naskicujte křivky Tvorba
Tvorba
Převeďte použití sítě
na objem
Rozložte
Vyjměte plochy
Sestavte plochy
ze křivek
Ořízněte a sešijte
Objemový model
V následujícím příkladu použijete k tvorbě objemového modelu poloautomatickou
metodu s pomocí řízeného modelování Průvodce – Plochy.
Chcete-li otevřít soubory sítě:
1 Klepněte na Otevřít
(základní panel nástrojů)
nebo vyberte položky Soubor, Otevřít..
2 V poli Soubory typu vyberte Soubory sítě (*.xml,
*.nxm, *.scn, *.3ds, *.obj, *.stl, *.wrl, *.ply,
*.ply2).
3 Přejděte do ScanTo3D\BRIGHT-COLOUR.nxm
a klepněte na Otevřít.
Otevření souboru sítě NextEngine potrvá
několik minut.
4 Přibližte se k modelu a přezkoumejte jej.
Použití Průvodce – Příprava sítě:
1 Klepněte na Nástroje, ScanTo3D, Průvodce – Příprava sítě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-26
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
2 Vyberte danou sít’.
Ukazatel změní tvar na
3 Klepněte na
. PropertyManager ohlásí počet ploch.
.
4 Pod položkou Metoda orientace vyberte Číselný vstup a zajistěte nastavení
všech Parametrů otočení na 0,00 stup.
Orientace zarovná sít’ na globální osy a roviny, což je důležité pro následnou
přesnou manipulaci s modelem.
5 Klepněte na
.
Tato sít’ nemá nadbytečná data, jež obvykle pocházejí z držáku sloužícího
k upevnění dílu během snímání.
6 Klepněte na
.
7 Zadejte 50 do pole Redukce (%) a stiskem Enter zmenšete velikost sítě o 50
procent.
PropertyManager nahlásí původní (258174) a konečnou velikost sítě (129087).
Velikost vaší sítě se může lišit.
U svých modelů upravte zjednodušení na velikost sítě, kterou
počítač dokáže zpracovat.
8 Klepněte na
.
Nyní model vyhlaďte a vyplňte díry.
1 Pod položkou Celkové vyhlazení přesuňte
posuvník na přibližně tři čtvrtiny podle
obrázku, vyhlaďte celý model a odeberte
většinu drsné textury.
2 Klepněte na Přední
(panel nástrojů Standardní pohledy) a přibližte se
k levému dolnímu rohu sítě.
3 Pod položkou Místní vyhlazování klepněte na
a naskicováním
mnohoúhelníku vyberte sít’ přibližně podle
obrázku.
Výběr mnohoúhelníku
4 Vyberte Povolit úpravu hloubky výběru.
Tento 3D nástroj, zarovnaný podle orientace
pohledu, umožňuje vybrat hloubku
vyhlazovaného modelu.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-27
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
5 Klepněte na Otočit
6
7
8
9
(panel nástrojů Zobrazit),
otočte model ke spodní konkávní ploše a
pomocí ukazatele
přetáhněte hloubku
přibližně podle obrázku.
Otočte sít’ do předního pohledu a přemístěním
posuvníku o přibližně tři čtvrtiny vyhlaďte
místní plochu.
Klepněte na
.
PropertyManager uvede deset děr k vyplnění,
které jsou zvýrazněny v grafické ploše.
Klepnutím na
vyplňte všechny díry a
dokončete přípravu sítě.
Pod položkou Možnosti si všimněte, že je vybráno Spustit Průvodce - Úprava
plochy a lze pokračovat přímo v tomto průvodci.
Klepněte na
.
Použití Průvodce - Úprava plochy:
1 V PropertyManageru klepněte na Řízené modelování.
2 Klepněte na
.
V tomto případě sít’ nerozdělujte.
Chcete-li sít’ rozdělit symetricky, měla by se vybrat rovina symetrie
k rozpůlení modelu. Zbývající polovina by se pokryla povrchem a jeho
zrcadlením dosáhl symetrický výsledek. Tento postup zajistí hladkost dat
v rámci roviny zrcadlení.
3 Klepněte na
.
Sítě můžete rozložit na dílčí sítě označené barvami. Cílem je pokusit se co
nejvíce eliminovat poloměry z dílu, abyste je mohli přidat později pomocí
aplikace SolidWorks.
K vyplnění dílčích sítí – které přizpůsobíte pomocí povrchů b-splajn
(neanalytických), protože chybějící kusy by ovlivnily tvar přizpůsobeného
povrchu – můžete použít nástroje kreslení.
V tomto příkladu však většinou vyjmete analytické povrchy, takže není třeba
plochy kreslit. Ujistěte se, že přední a zadní část modelu mají nanejvýš
jednu odlišnou barvu.
4 Přesuňte posuvník citlivosti doprava až bude přední a zadní část modelu
mít většinou jednu barvu. Teto krok je důležitý, protože vám umožní
extrahovat analytické plochy oodpovídající velikosti.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-28
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
5 Klepněte na
.
6 Vyberte světle modrou dílčí sít’ na přední ploše.
Vaše systémové barvy se mohou lišit.
7 Pod položkou Nastavení plochy klepněte na
Válec
.
Tím dojde k vytvoření válcového povrchu pomocí vyjmutí vybraných dat dílčí
sítě.
8 Otočte model na zadní plochu a zopakujte stejný postup.
Přední plocha
Zadní plocha
9 Vyberte horní a dolní dílčí sít’, klepněte na Splajn
a vytvořte povrchy na
bázi splajnů.
Model by měl vypadat podobně jako na obrázku:
10 Klepněte na
.
Příprava povrchu je dokončena. Povrchy jsou vyjmuty
do složky Vyjmuté plochy1 ve stromu FeatureManager.
11 Klepněte na
.
Další kroky k dokončení modelu:
1 K oříznutí nechtěných povrchů použijte modelovací
nástroje (jako je Doplnit, Oříznutí a Prodloužení).
2 Sešijte všechny povrchy.
3 Přidáním tloušt’ky vytvořte objemový model.
4 Použijte zaoblení pomocí původní sítě jako odkaz.
Pro 3D zobrazení
klepněte na obrázek.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-29
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
SolidWorks Animator
Ovládání kamery
Nyní lze ovládat pohyb kamery při pohledu skrz ni:
• dozadu a dopředu po cílové dráze,
• nahoru, dolů, doleva a doprava v rovině pohledu,
• měnit stoupání a natáčení,
• rolovat okolo cílové čáry.
Pohyby kamery používají standardní pohledy. Pohled kamery lze také ovládat pomocí
myši a klávesnice, jako jsou tyto kombinace:
Akce klávesnice/myši
Akce kamery
Střední tlačítko myši
Orbit
Ctrl+ střední tlačítko myši
Posunout pohled
Shift+ střední tlačítko myši
Zoom na/z
Alt+ střední tlačítko myši
Rolovat okolo cílové čáry
Ctrl+Alt+ střední tlačítko myši
Otáčet okolo cílového bodu
Ukazatel
Ovládání pohybu kamery je možné, když upravujete PropertyManager Kamera, a mimo
tento PropertyManager v případě, že zrušíte výběr Zamknout pozici kamery s výjimkou
úprav pod položkou Typ kamery v PropertyManageru.
COSMOSMotion
Je-li nainstalován a aktivní modul COSMOSMotion a příslušný model má spočítanou
simulaci COSMOSMotion, můžete tuto simulaci naimportovat pomocí Průvodce animací.
Zlepšená podpora světel a kamer
V libovolném bodu průběhu animace lze definovat tyto vlastnosti kamery:
• Poloha cílového bodu
• Pozice kamery
• Kamera používaná k zobrazení animace
• Zaostření
• Zorné pole
• Vlastnosti světla (poloha, jas, úhel kužele atd.)
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-30
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Chcete-li vytvořit animace pomocí procházení, můžete definovat klíčové body pro
změnu vlastností kamery a v dané animaci vytvořit rámečky Kamery. Z tohoto důvodu
již není pro animaci pozice kamery nutný nosič.
Zároveň můžete zobrazit animaci prostřednictvím více kamer, přepínat zobrazení
kamer nebo světel a vytvářet animace ukazující kamery i světla.
Chcete-li zobrazit zlepšenou podporu světel a kamer:
1 Otevřete soubor Animator\Speaker\Speaker.sldasm.
2 Klepněte na Zobrazit a přepínáním zobrazení Světla
a Kamery zobrazte a pak skryjte manipulátory světel
a kamer v grafickém okně.
3 Ve stromu FeatureManager aplikace Animator vyberte
záložku Animace1 a rozbalte Světla a kamery.
Existují dvě kamery. Béžový panel
v klíčovém
rámečku Kamera1 označuje, že animaci pohledem
snímá Kamera1 v rámci hodnot času 00:00:00 až
00:00:06. Zároveň existuje animace typu rozložit/složit.
4 Nastavte časovou osu na 3 sekundy.
5 Klepněte pravým tlačítkem na Orientace a pohledy kamery ve stromu
FeatureManager aplikace Animator a zrušte výběr Zakázat vytváření
klíčových snímků pohledu.
Je-li zrušen výběr této možnosti, změny orientace a pohledu
kamery jsou umístěny jako rámečky v dané animaci.
6 V řádku Kamera2 ve složce Světla a Kamery:
a)
b)
Klepněte pravým tlačítkem na časovou osu a vyberte Umístit klíč.
Pravým tlačítkem klepněte na Kamera2 ve stromu FeatureManager
aplikace Animator a vyberte Vlastnosti.
7 V PropertyManageru zrušte výběr Zamknout pozici kamery s výjimkou úprav
pod položkou Typ kamery a klepněte na
.
8 V levém dolním rohu grafické plochy vyberte Kamera2 z místní nabídky
Zobrazit.
9 Klepněte na ikonu Posunout
(panel nástrojů Zobrazit) nebo stiskněte
Ctrl+ střední tlačítko myši a posuňte na střed model v grafickém okně.
10 Přetáhněte časovou osu na 6 sekund a umístěte další klíčový bod v řádku
Kamera2 na 6 sekund.
Tím dojde k přidání klíčového bodu orientace pohledu, který
nastaví pohled skrz Kameru2.
11 Vyberte Kameru2 z místní nabídky Zobrazit.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-31
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
12 Klepněte na ikonu Zoom na/z
(panel nástrojů Zobrazit) nebo stiskněte
Shift+ střední tlačítko myši a k modelu se trochu přibližte, potom klepněte
pravým tlačítkem na Orientace a pohledy kamery a vyberte Zakázat vytváření
klíčových snímků pohledu.
13 Klepněte na
Hrát od
začátku
.
Model se rozloží
pomocí pohledu
Kamery1, pak
se složí a
přiblíží pomocí
pohledu
Kamery2.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-32
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Vazba ke křivce
Můžete vytvořit vazbu součásti ke křivce o jediné entitě a pak součást táhnout
podél této křivky. Viz Vazba ke křivce na straně 4-8. Tato funkce slouží k ovládání
pohybu součásti v určité animaci podél dráhy definované konkrétní křivkou.
Připojíte-li pozici kamery nebo cílový bod ke křivce o jediné entitě, můžete
animovat pozici podél této křivky, což je vhodný způsob pro definování animací
pomocí procházení kamerou.
Orientace pohledu
Orientace pohledu byla přejmenována na Orientace a pohledy kamery. Chcete-li
odemknout pohledy, klepněte pravým tlačítkem na Orientace a pohledy kamery a zrušte
výběr položky Zakázat vytváření klíčových snímků pohledu (dříve nazývána Zámek).
SolidWorks Design Checker
V modulu SolidWorks Design Checker jsou tyto novinky:
•
Automatická oprava
•
Průvodce učením verifikace
•
Sloučit normy
•
Nové kontroly návrhu
•
Výsledky v panelu úloh
•
Dialogové okno Vítá vás aplikace SolidWorks Design Checker
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-33
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Automatická oprava
K upřesnění a opravám kontrol, které nebyly úspěšné, slouží položka Aktualizovat
hodnoty. Nyní můžete použít funkci Aktualizovat hodnoty pro většinu kontrol návrhu.
Seznam výjimek viz Automatická oprava v nápovědě.
Použití Automatické opravy:
1 Klepněte na Design Checker, Verifikace aktivního dokumentu.
V horní části podokna úloha pro Design Checker se zobrazí seznam
Neúspěšné výsledky.
2 Vyberte každou kontrolu (např. Kontrola Normy kótování v dokumentu).
Níže jsou uvedeny Název parametru a Hodnota.
3 Rozbalte kontrolu a vyberte název modelu pro výpis položek Očekávaná
hodnota(y) a Skutečná hodnota(y):
Očekávaná
hodnota(y)
Skutečná
hodnota(y)
4 Klepnutím na Aktualizovat zobrazíte nové hodnoty pod položkou Úspěšné
výsledky.
Hodnoty oprav musejí být ve stejných jednotkách jako
očekávané hodnoty.
Viz Automatická oprava v nápovědě.
Průvodce učením verifikace
Průvodce učením verifikace slouží k načtení kontrol návrhu na základě atributů
z existujícího dílu, sestavy či výkresového dokumentu SolidWorks.
Použití Průvodce učením verifikace:
1 Otevřete dokument SolidWorks a klepněte na Design Checker, Průvodce
učením verifikace.
Podokno úloh uvede všechny dostupné typy kontrol v daném dokumentu.
2 Rozbalte každý typ kontroly a vyberte zahrnuté kontroly.
Výběrem kontroly se zobrazí aktuální Název parametru a Hodnota.
3 Klepnutím na Hotovo zobrazíte:
• Dialogový pohled. Uvede vaše výběry v každé kategorii.
• Souhrnný pohled. Uvede vaše výběry v každé kategorii podle položek
Název kontroly, Název parametru, Operátor a Hodnota.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-34
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
4 Klepněte na tlačítko Uložit
.
Soubor .swstd slouží jako šablona ke kontrole dalších dílů, sestav nebo
výkresových dokumentů SolidWorks.
Viz Vytvoření šablony na kontrolu v nápovědě.
Sloučit normy
Soubory .swstd lze sloučit pomocí Soubor, Sloučit normy. Můžete také vytvořit více
souborů norem a pak je sloučit do jednoho hlavního souboru. V dialogovém okně
Sloučit normy klepněte na Přidat a přejděte na soubory .swstd.
Sloučený soubor pojme název prvního souboru v seznamu, ale můžete jej
přejmenovat. Po vytvoření sloučeného souboru zůstanou zachovány všechny původní
soubory .swstd i nový soubor.
Pokud sloučíte dva soubory s konfliktními kontrolami, systém
přiřadí prioritu podle pořadí, v němž jsou uvedeny v dialogovém
okně Sloučit normy.
Po uložení je nový sloučený soubor otevřen, abyste mohli zobrazit všechny typy kontrol
a jejich hodnoty.
•
Levý panel uvádí zvýrazněné typy kontrol, jako je Styl šipky, Písmo kóty atd.
•
Pravý panel uvádí podrobnosti každého typu kontroly, jako je Styl písma Normální, Kontrola pravopisu atd.
Nové kontroly návrhu
Do modulu Design Checker systému SolidWorks byly přidány nové kontroly.
Kontrola pravopisu
Prochází Popisy a zjišt’uje pravopisné chyby. Libovolný popis s chybnými slovy nebude
úspěšný.
Použití kontroly pravopisu:
1 Funkci Kontrola pravopisu
spustíte pomocí Kontroly popisů
.
2 Z podokna úloh Design Checker vyberte termíny, jež chcete zkontrolovat.
Kontrola přiřazených fyzikálních vlastností
Ověří, zda díly a sestavy mají přiřazené Fyzikální vlastnosti. Pokud ano, neprojdou
úspěšně kontrolou.
Přiřazené fyzikální vlastnosti a Původní fyzikální vlastnosti jsou zobrazeny ve sloupci
Poznámky.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-35
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Nestandardní díry
Ověří, zda díry v dokumentu dílu či sestavy vyhovují standardním velikostem děr
vytvořených pomocí Jednoduché díry nebo Průvodce dírami.
Pomocí položky Kontroly prvků
zobrazit např. tyto výsledky:
aktivujte Standardní velikosti děr
. Seznam může
Název parametru
•
Standardní velikosti děr
Poznámky
•
Vlastní díra skrz
•
Průměr: 0,3420
•
Standardní díra skrz
•
Průměr: 0,24320
V tomto příkladu je standardní průměr děr skrz 0,24320. Nicméně model, který byl
kontrolován, obsahoval vlastní díru skrz s nestandardním průměrem 0,3420.
Položky Kuželově vrtaná a Kuželová nejsou podporovány pro
Díry staršího typu.
Úvodní stránka
V systému SolidWorks klepněte na Design Checker, Systém kontroly a zobrazte nové
dialogové okno Vítá vás aplikace SolidWorks Design Checker. Vyberte či zrušte výběr
Při spuštění zobrazit úvodní stránku. Některé odkazy:
•
Vytvořit nový soubor norem. Otevře Design Checker pro sestavení nového
dokumentu.
•
Otevřít existující soubor norem. Přejděte na uložený dokument .swstd.
•
Nápověda aplikace Design Checker. Otevře nápovědu.
•
On-line kurz o aplikaci Design Checker. Otevře výukový program Design
Checker.
Plánovač úloh SolidWorks
Design Checker
Pro Design Checker
a dokumenty.
lze naplánovat úlohy a upřesnit složky, kam se ukládají zprávy
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-36
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Aktualizovat PDMWorks
Převod dokumentů pomocí Aktualizovat PDMWorks
otevře systém SolidWorks
pouze jednou a převede vybrané dokumenty v jediné relaci. Možnost znovuotevření po
převodu byla odstraněna. Dokumenty jsou otevřeny ve vyřešeném stavu (nikoli
zjednodušeném). Zajistěte, aby dokumenty bylo možné otevřít se všemi vyřešenými
odkazy na počítači se spuštěným Plánovačem úloh SolidWorks.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-37
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
SolidWorks Routing
Panely nástrojů
Každý typ trasy má nyní vlastní panel nástrojů. Klepnutím na položky v panelu nástrojů
Trasa zapnete či vypnete jiné panely nástrojů.
Trasa
Routing - Rychlé rady
Elektro
Nástroje vyznačení trasy
Vytvořte trasu importem se seznamu Od/Do
Automaticky vyznačit trasu
Vytvořit trasu přetažením
Přidat tvarovku
Vytvořit improvizovanou trasu
Upravit existující trasu
Upravit vodiče
Vlastnosti trasy
Přidat izolaci
Otočit svorku
Vyznačit trasu skrz svorku
Odháčit ze svorky
Změnit průměr trasy
Flexibilní trubka
Opravit trasu
Přidat ohyby
Vytvořit trasu přetažením
Vytvořit improvizovanou trasu
Rozdělit trasu
Upravit existující trasu ohebné trubky
Vlastnosti trasy
Potrubí
Vytvořit trasu přetažením
Vytvořit improvizovanou trasu
Upravit existující trasu potrubí
Vlastnosti trasy
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-38
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Automaticky vyznačit trasu
Příkaz Automaticky vyznačit trasu nyní vyfiltruje neplatné výběry. Např. v režimu Znovu
určit trasu splajnu můžete vybrat pouze splajny, nikoli přímky či oblouky. Podobně
v položce Sloučit vodící linky a vytvořit trasy jsou zvýrazněny pouze splajny vodících
linek a nikoli splajny, které již jsou v platných svazcích.
Pří ruby rubem k sobě
Přírubu můžete přetáhnout z knihovny návrhů a umístit rubem k další přírubě, která
je již na konci trasy. Druhá příruba přizpůsobí svou velikost podle první.
Ohebná instalační trubka
Chcete-li změnit typ instalační trubky na ohebnou, vyberte Použít ohebný
v PropertyManageru Vlastnosti trasy.
Příkaz Automaticky vyznačit trasu funguje na ohebné
instalační trubce stejným způsobem, jako na ohebných
trubkách.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-39
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Routing - Rychlé rady
Routing - Rychlé rady jsou zprávy, jež uvádějí tipy a možnosti týkající se základních
příkazů vyznačení trasy a sledu prací. Zapnete / vypnete je klepnutím na Routing Rychlé rady
(panel nástrojů Trasa) nebo Trasování, Routing - Rychlé rady.
Délka koncovky
Položku Délka koncovky lze určit v PropertyManageru Bod styku a délku koncovky
v konfiguračních tabulkách můžete nastavit pomocí parametru
[email protected]<n>.
Změnit průměr trasy
Příkaz Změnit průměr trasy nyní používá PropertyManager místo řady dialogových
oken. Měněné elementy trasy jsou zvýrazněny v grafické ploše.
Chcete-li změnit průměr trasy:
1 Otevřete soubor Routing\changeroute101.sldasm.
2 Zapněte panely nástrojů Potrubí a Nástroje vyznačení trasy klepnutím na
Potrubí
a Nástroje vyznačení trasy
(panel nástrojů Trasa).
3 Klepněte na Upravit existující trasu potrubí
(panel nástrojů Potrubí)
nebo Trasování, Potrubí, Upravit existující trasu potrubí.
4 Uchopte úsek čáry blízko lemu, viz obrázek.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-40
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
5 Klepněte na Změnit průměr trasy
(panel nástrojů Nástroje vyznačení
trasy) nebo Trasování, Nástroje vyznačení trasy, Změnit průměr trasy.
První oddíl trasy včetně lemu a odbočné spojky změní barvu: to znamená,
že tento oddíl trasy odpovídá položkám v PropertyManageru. Protože jste
vybírali blízko lemu, ten se v PropertyManageru zobrazí pod položkou První
tvarovka.
V grafické ploše je První tvarovka zelená, Druhá tvarovka modrá.
6 V PropertyManageru, pod položkou:
a)
Možnosti vyberte:
• Automaticky vybrat ohyby & trubky
• Automaticky uložit nový soubor trubky
b) První tvarovka vyberte Nasadit na hranu 150-NPS3.
c) Druhá tvarovka vyberte Tvarovka T 3 palce Sch40.
7 Klepněte na
SolidWorks 2007 – Co je nového
.
9-41
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Dojde ke zvýraznění dalšího oddílu trasy.
8 Pod položkou První tvarovka vyberte Nasadit na hranu 150-NPS3.
9 Klepněte na
.
10 Pod položkou První tvarovka vyberte Nasadit na hranu 150-NPS3.
11 Klepněte na
.
12 U jakékoli zobrazené zprávy klepněte na OK nebo odpovězte Ano.
13 V dialogovém okně Uložit jako klepněte na Uložit
Elementy trasy se změní.
Viz Změnit průměr trasy v nápovědě.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-42
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Vytvořit improvizovanou trasu
Trasu můžete začít ze součásti, která ještě nebyla určena jako součást vyznačení
trasy. Dříve musela mít součást alespoň jeden bod styku (BodS) předtím, než z ní bylo
možné začít trasu.
Postup pro zahájení trasy:
1 Otevřete soubor Routing\electrical.sldasm.
Součást plug001 nemá bod styku.
2 Klepněte na Elektro
(panel nástrojů Trasa).
3 Klepněte na Vytvořit improvizovanou trasu
(panel nástrojů Elektro) nebo
Trasování, Elektro, Vytvořit improvizovanou trasu.
4 V dialogovém okně klepněte na OK.
5 V PropertyManageru:
Vyberte koncovou plochu válce na
zátce pro možnost Vyberte rovinu
nebo plochu a bod .
b) Vyberte Elektro u možnosti Vyberte
typ trasy .
c) Zadejte 6 jako Nominální průměr .
a)
6 Klepněte na
.
Zobrazí se PropertyManager Vlastnosti
trasy.
7 Klepněte na
.
Otevře se skica trasy, kde můžete tuto trasu určit. Ve stromu
FeatureManager se zobrazí BodS1 včetně vnějšího odkazu na plug001.
8 Uzavřete skicu.
Klepnutím na Vytvořit improvizovanou trasu (panel nástrojů
Potrubí) nebo Vytvořit improvizovanou trasu (panel nástrojů
Ohebné trubky) můžete vytvořit další typy improvizovaných tras.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-43
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Průvodce součástí vyznačení trasy
Průvodce součástí vyznačení trasy vás provede postupem transformace dílu na součást
trasy, jako je hrana potrubí, elektrická spojka atd. Mezi úlohy patří:
•
Přidání bodu styku
•
Přidání odkazu vazby
•
Přidání dílu do souboru knihovny součástí
•
Vytvoření výkresu koncového pohledu spojky
•
Vytvoření požadované geometrie
Chcete-li vytvořit součást trasy:
1 Otevřete soubor Routing\connector01.sldprt.
2 Klepněte na Trasování, Nástroje vyznačení trasy, Průvodce součástí
vyznačení trasy.
3 V průvodci vyberte:
a)
b)
Elektro kabeláž a klepněte na Další.
Koncová spojka a klepněte na Další.
Průvodce uvede, že je potřeba jeden bod styku.
4 Klepněte na Přidání bodu styku.
5 V příslušném PropertyManageru:
a)
Zvolte koncovou plochu válce, viz obrázek pro možnost Vyberte rovinu
.
nebo plochu a bod
b)
c)
Vyberte Elektro u možnosti Vyberte typ trasy
Zadejte 14 jako Nominální průměr .
6 Klepněte na
.
.
7 V průvodci klepejte na Další, dokud se nezobrazí stránka Odkazy vazby.
8 Klepněte na Přidat odkaz vazby.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-44
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
9 V PropertyManageru vyberte přední plochu spojky pro položku První
referenční entita
10 Klepněte na
.
.
11 V průvodci klepejte na Další, dokud se nezobrazí stránka Uložte součást do
knihovny.
12 Zvolte Vytvořit zobrazení koncové spojky pro kabeláž.
13 Klepněte na Další. (Klepněte na Ne, jako odpověď na dotaz zda-li chcete
uložit součást do knihovny součástí.)
14 V příslušném PropertyManageru vyberte:
Přední plochu spojky pro položku Čelní plocha
b) Horní plochu pro položku Směr nahoru.
a)
.
Směr nahoru
Čelní plocha
15 Klepněte na
.
Ve stejné složce, kde je soubor dílu spojky, je uložen výkres koncového
pohledu connector01.slddrw.
16 Klepněte na Dokončit.
Průvodce pro knihovny a seznamy od-do
Následující průvodci vás provedou postupem vytvoření a úprav knihoven a seznamů
od-do, jež se používají v elektrické kabeláži:
•
Průvodce knihovnou součástí
•
Průvodce knihovnou kabelů/vodičů
•
Průvodce seznamem Od-Do
Není-li panel nástrojů Potrubí či Ohebná trubka aktivní,
nelze průvodce otevřít.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-45
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Chcete-li vytvořit knihovnu vodičů:
1 Otevřete novou sestavu.
2 Klepněte na Trasování, Elektro, Průvodce knihovnou kabelů/vodičů.
3 V průvodci vyberte Vytvořit novou knihovnu a klepněte na Další.
4 V pravém horním rohu vyberte Knihovna vodičů.
5 Poklepejte na první buňku pod položkou Název.
6 Přidejte následující data. Stisknutím Tab přejděte z jedné buňku do druhé,
nebo buňku upravte po poklepání na ní.
7 Klepněte na tlačítko Uložit.
8 V dialogovém okně Uložit jako:
Přejděte do adresáře <instalační_adr>\samples\whatsnew\routing.
b) Zadejte mywires jako Název souboru.
c) Vyberte Soubory XML (*.xml) v poli Uložit jako typ.
d) Klepněte na tlačítko Uložit.
a)
9 Klepněte na Dokončit.
Nastavení možností vyznačení trasy
Nový průvodce usnadňuje nastavení možností vyznačení trasy.
Chcete-li nastavit možnosti vyznačení trasy:
1 Klepněte na Vyznačení trasy, Nástroje vyznačení trasy, Nastavení možností
vyznačení trasy.
2 V dialogovém okně přejděte z jedné možnosti na druhou některým
z následujících způsobů:
• Výběrem možností ze stromu.
• Stisknutím šipek nahoru nebo dolů.
• Klepnutím na Další.
3 Nastavte požadované možnosti a klepněte na OK.
Možnosti lze i nadále nastavit klepnutím na Možnosti
(základní panel nástrojů) a výběrem Trasování.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-46
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
Kabelový svazek
Nabídky
Nabídky pro kabelové svazky jsou nyní umístěny v nabídkách Elektro. Klepněte na
Trasování, Elektro, Kabelový svazek.
Vícenásobné kabelové svazky
V rámci jedné sestavy tras můžete vytvořit více kabelových svazků a všechny je
zobrazit v jednom výkresu kabelových svazků. Dříve se na výkresu zobrazil pouze
jeden kabelový svazek.
Trasa kabelového svazku
Kabelové svazky nyní používají cestu nastavenou ve složce Knihovna na stránce
Trasování v položce Možnosti systému.
Výkresy koncového pohledu
Pomocí průvodce můžete vytvořit výkresy koncového pohledu spojek. Viz Průvodce
součástí vyznačení trasy na straně 9-43.
SolidWorks Toolbox
Přidání dílů
Průvodce přidáním dílů byl nahrazen funkcemi klepnutí pravým tlačítkem myši
a přetažení. V modulu SolidWorks Toolbox můžete vytvářet nové složky a přidávat
do něj vlastní díly, stejně jako to děláte s jinými složkami v knihovně návrhů.
Tradiční čínština
Do modulů SolidWorks Toolbox, Průvodce dírami a Inteligentní šrouby byla přidána
norma GB (guo biao neboli čínská).
Konfigurace dat
Nové dialogové okno Konfigurace dat konsoliduje a zjednodušuje rozhraní pro
přizpůsobení modulu SolidWorks Toolbox. Máte následující možnosti:
•
Aktivovat normy, šrouby a velikosti, přidávat uživatelské vlastnosti,
nastavovat výchozí možnosti a konfigurovat Inteligentní šrouby – vše
z jednoho dialogového okna. (Dříve byly některé položky přístupné
z možnosti Nástroje, Možnosti, Možnosti dat a jiné z možnosti Toolbox,
Konfigurace prohlížeče.)
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-47
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
•
Předem sestavit kompletní sadu šroubů. Soubory modulu SolidWorks
Toolbox lze naplnit klepnutím na Vytvořit konfigurace nebo Vytvořit díly
na záložce Všechny konfigurace, která se zobrazí po výběru součástí
na záložce Obsah.
Ve víceuživatelských prostředích nyní můžete navíc nastavit možnosti řízení přístupu v
dialogovém okně Konfigurace dat. K novým možnostem patří Povolit úpravy Oblíbených
položek a výběry pro použití nastavení odděleně pro každého uživatele nebo globálně
pro uživatele všechny.
Nové dialogové okno otevřete klepnutím na Toolbox, Konfigurace nebo Nástroje,
Možnosti, Průvodce dírami/Toolbox, Konfigurace.
Viz Konfigurace dat v nápovědě.
Inteligentní šrouby
Při přetažení šroubu modulu Toolbox do sestavy nyní nastavujete hodnoty v
PropertyManageru místo v dialogovém okně.
Znovu vytvořit šrouby
Soubory sestav nyní obsahují data nutná k znovuvytvoření šroubů modulu SolidWorks
Toolbox v případě, že jiný uživatel otevře soubor sestavy a příslušný díl či konfigurace
není nalezena v jeho/jejím modulu Toolbox.
Cesta pro soubory modulu Toolbox
Cestu k souborům modulu SolidWorks Toolbox můžete upravit na stránce Průvodce
dírami/Toolbox v položce Možnosti systému.
SolidWorks Utilities
Najít a nahradit text v popisech
Text lze najít a nahradit v následujících popisech pro dokumenty dílů, sestav a výkresů:
•
pozice,
•
značky základny,
•
vztažné body,
•
kóty,
•
geometrické tolerance,
•
popisy děr,
•
poznámky,
•
značky opracování povrchu,
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-48
Kapitola 9 Součásti SolidWorks Office
•
značky svaru.
(panel nástrojů Utilities) nebo vyberte
Klepněte na ikonu Vyhledat a nahradit popisy
Utilities, Vyhledat a nahradit popisy a použijte daný PropertyManager.
Parametry pro funkce Najít, Upravit a Potlačit prvky
Nástroje Najít prvky, Upravit prvky a Potlačit prvky podporují nové parametry pro
zkosení, vysunutí, jednoduchá i proměnlivá zaoblení a jednoduché díry.
Kopírovat formát
Do stejného dokumentu či do jiných dokumentů lze kopírovat vizuální vlastnosti kót
a popisů z dokumentů dílů, sestav a výkresů. Kopírovat lze vlastnosti, jako jsou styl
(panel
šipky, styl písma, výška a přeškrtnutí. Klepněte na ikonu Kopírovat formát
nástrojů Utilities) nebo vyberte Utilities, Kopírovat formát a postupujte podle dialogů.
Zjednodušit
Nástroj Zjednodušit
najde zjednodušené prvky na základě jejich objemu v dílech a
sestavách. V dialogovém okně Zjednodušit vyberte Založeno na objemu. Chcete-li najít
zjednodušené prvky podle jejich typu, vyberte Parametr prvku.
SolidWorks 2007 – Co je nového
9-49
Rejstřík
Symbols
šablony
tabulky 6-13
výchozí jednotky a norma 1-7
šipky 6-2
šroubové spojky 9-5
3D 9-24
3D DXF 9-12
3D skicování 2-2
A
adaptivní analýza 9-5
aktivace licencí 8-2
Aktivační procedury PDMWorks 9-15
aktualizace 8-2, 9-10, 9-14
Aktualizovat PDMWorks 9-36
analýza nosníků 9-9
analýza svařování 9-9
analýza tloušt’ky 9-12
animace 1-3, 8-5, 9-3, 9-7
anTo3D 9-24
Aplikační programová rozhraní (APIs) 8-2–
8-4
automatická obnova 1-2
automatická oprava 9-33
B
barvy 1-2, 8-9, 9-10
bloky 2-2–2-8, 6-4
detailování 6-4
konstrukční geometrie 2-4
řemen řetěz 2-6
převod 2-5
umístění počátku 2-3
SolidWorks 2007 – Co je nového
vytvořit dráhu 2-8
zarovnat mřížku/počátek 2-3
bod styku 9-42
C
cesta, Toolbox 9-47
chyby 1-3
Co je nového 1-3
CommandManager 1-3
COSMOSFloWorks 8-5–8-7
animace 8-5
kavitace 8-5
ortotropní materiály 8-6
relativní vlhkost 8-7
tenké stěny 8-7
termoelektrický chladič 8-6
termostat 8-7
zjemnění sítě 8-6
COSMOSMotion 9-3–9-4
animace 9-3
eDrawings 9-3
scénáře 9-4
síly v převodech 9-4
simulace v aplikaci SolidWorks
Animator 9-30
SolidWorks Office Premium 9-3
zatížené plochy 9-4
COSMOSWorks 9-5–9-9
šroubové spojky 9-5
adaptivní analýza 9-5
analýza nosníků 9-9
analýza svařování 9-9
animace 9-7
cyklická symetrie 9-6
čidla 9-8
kvalita sítě 9-7
Rejstřík-1
ložiskové spojky 9-5
mez kluzu 9-9
obrázky obálek 9-6
obrázky výsledků 9-6
pohledy řezu 9-8
pružinové spojky 9-9
síly volných objektů 9-7
vzdálená hmota 9-8
zatížení hnaných členů 9-6
D
Design Checker. Viz SolidWorks Design
Checker
detailní pohledy 6-6
detailování 6-2–6-4
šipky 6-2
bloky 6-4
popisové pohledy 6-2
popisy děr 6-7
pozice 6-3
středové značky 6-4
značky základny 6-5
diagnostika vazeb 4-9
DimXpert kótování 6-9
dokumentace 1-3
doplňkové moduly 9-2
DraftXpert 3-10
DWGeditor 8-8
DXF/DWG 8-9
E
editor prostředí 9-21
eDrawings 9-10–9-12
3D DXF 9-12
analýza tloušt’ky 9-12
barva papíru 9-10
COSMOSMotion 9-3
hladiny 9-12
levý panel 9-11
Microsoft Office 9-12
obrázky 9-10
razítko 9-10
tisk 9-11
tloušt’ky čar 9-11
zjistit aktualizace 9-10
změřit 9-11
čínská norma 9-46
číselný vstup 1-5
export 8-9
SolidWorks 2007 – Co je nového
F
FeatureXpert 3-6
FilletXpert 3-8
G
geometrie, rozpoznávání prvků 9-13
I
import 8-9
instalace 1-3, 8-2
instalační trubka, ohebná 9-38
inteligentní součásti 4-10
izolovat 4-4
J
jednotky 1-7, 8-2
jmenovky 6-17
K
kamera, SolidWorks Animator 9-30
kladky 4-2
klávesové zkratky 1-4
Knihovna návrhů 1-2
křížový výběr 4-5
křivka, vazba k ní 4-8
kolečka 1-5
koncový pohled spojek 9-43, 9-46
konfigurace 4-11
konfigurace dat 9-46
kopírovat
entity skici 2-9
klávesové zkratky 1-4
projektové soubory 1-5
kopírovat formát 9-48
kosmetické závity 4-11
Kótovací normy 6-6
kótovací normy
detailní pohledy 6-6
popisy děr 6-7
kóty 6-7–6-8, 7-5
DimXpert kótování 6-9
kopírovat 2-9
možnosti 5-2, 6-8, 6-16
tažení 6-7
uzamknutí 6-8
vynášecí čáry 6-7
zachycení 6-8, 6-16
zlomkové kóty 6-8
zpět 6-8
kruhová pole skici 2-10
Rejstřík-2
L
O
lemy 9-38
lemy z hrany 7-3
lineární pole skici 2-10
listy výkresů 5-2
ložiskové spojky 9-5
lomené odkazové čáry 6-11
o3D 9-24
obecné tabulky 6-13
obnova 1-3
obnova dokumentu 1-2, 1-6
obnovit 1-2, 1-6
obrázky 1-2, 1-6, 9-10
obrázky na pozadí 1-2
obrázky obálek 9-6
obrazovka
zachytit 1-6
zobrazení 1-8
Obrazy 3D 1-3
odkazové čáry 6-11
řemeny
skici 2-6
řetězy 4-2
oříznout entity 2-2
oříznutí rohu 7-2
opracování povrchu. Viz PhotoWorks.
orientace pohledu, SolidWorks
Animator 9-33
osvětlení 8-8
otevřít 1-5, 4-11
otočit
pohled 8-8
triáda 1-7
ovládací polygony 2-16
ozubená tyč 4-6
M
Manažer instalací SolidWorks 8-2
manipulátory Viz PhotoWorks.
manipulovatelné podsestavy 4-11
materiály 9-17–9-21
MateXpert vazeb 4-9
mez kluzu 9-9
Microsoft Excel 6-13
Microsoft Office s eDrawings 9-12
měřítko zakřivení 2-13
možnosti 1-3
šipky 6-2
exportovat 8-9
importovat kótu 8-9
jednotka 1-7
jmenovky 6-17
kóty 5-2, 6-8, 6-16
normy 1-7
PhotoWorks 9-19
písmo pro popisy 6-17
pozice 6-3
skicování 2-11
středové značky 6-4
systémové barvy 1-2
tabulky 6-15
zobrazení tečné hrany 8-8
N
na cesty 1-5, 9-20
nabídka Zobrazit 1-8
najít
parametry prvku 9-48
text popisu 9-47
nápověda
doplňkové moduly 9-2
PDMWorks Workgroup 9-15
nástroj “zjednodušit” 9-48
nástroj razítko 9-10
nástroj změřit 9-11
norma GB 6-6
normy 1-7, 8-2, 9-46
nové kontroly návrhu 9-35–9-36
SolidWorks 2007 – Co je nového
P
panely nástrojů 1-3, 9-2, 9-37
pásy
sestavy 4-2
PDMWorks Advanced Server 9-15
PDMWorks Samostatný klient. Viz
PDMWorks Workgroup
Contributor
PDMWorks Workgroup 9-13–9-17
Aktivační procedury PDMWorks 9-15
aktualizace Service Pack 9-14
informace o dokumentu 9-14
nápověda 9-15
odevzdávání výkresů 9-13
oprávnění pro projekt 9-15
PDMWorks Advanced Server 9-15
PDMWorks Workgroup Contributor 9-16
PDMWorks Workgroup Viewer 9-17
přepínání úschoven 9-16
Průvodce kopírováním nastavení 9-14
Rejstřík-3
samostatný klient 9-16
více časových pásem 9-14
vybrat jmenovky 9-16
Vyčištění PDMWorks Workgroup 9-15
vyhledávání 9-16
PDMWorks Workgroup Contributor 9-16
PDMWorks Workgroup Viewer 9-15
PDMWorks. Viz PDMWorks Workgroup
PhotoWorks 9-17–9-23
editor prostředí 9-21
manipulátory 9-19
materiály 9-17
možnosti 9-19
na cesty 9-20
nové a zlepšené materiály 9-20
okno náhledu 9-24
opracování povrchu 9-18
uspořádání materiálů 9-21
záložka prostředí 9-22
písma 6-17
Plánovač úloh SolidWorks 9-36
Plánovač úloh Viz Plánovač úloh
SolidWorks 9-36
plechová spojení profilů 7-5
plechy 7-1–7-6
lemy z hrany 7-3
oříznutí rohu 7-2
plechová spojení profilů 7-4
transformace skic 7-5
plně určit skicu 2-10
Podokno úloh 1-6
počátky 2-3
přenos 1-5
přerušené pohledy 5-2
převod 2-5, 4-8
pohledový řez
Paleta pohledů 5-3
pohledy
řez 5-3
otočit 8-8
přerušený 5-2
relativní 5-3
pohledy řezu
COSMOSWorks 9-8
pohledy výkresu
odstranění 5-2
pohledový řez 5-3
relativní pohledy 5-3
Zobrazit paletu 5-5
přidat do knihovny 1-2
SolidWorks 2007 – Co je nového
připomínky o výkonu 1-6
příručka Rychlý start 1-3
přizpůsobit
klávesnice 1-4
panely nástrojů 1-3, 9-2
pole 2-10
popisy
bloky 6-4
písmo 6-17
přesun a kopírování 6-12
pohledy 6-2
popisy děr 6-7
pozice 6-3
středové značky 6-4
tabulky 6-13
značky základny 6-5
zpět 6-17
popisy děr 6-7
posuvníky 1-5
používané konfigurace 4-11
pozice 6-3
poznámky 6-12
pružinové spojky 9-9
průměr, trasa 9-39
Průvodce instalací SolidWorks 8-2
Průvodce kopírováním nastavení
doplňkové moduly 9-2
PDMWorks Workgroup 9-14
Průvodce plošným modelováním 9-28
průvodce učením verifikace 9-34
průvodci
knihovna vyznačení trasy 9-44
kopírovat nastavení 9-2, 9-14
možnosti trasování 9-45
Plocha 9-26
Příprava sítě 9-26
seznamy od-do 9-44
součásti trasy 9-43
Průzkumník SolidWorks 8-9
prvky 3-1–3-18
DraftXpert 3-10
FeatureWorks 9-13
FeatureXpert 3-6
FilletXpert 3-8
série děr 3-16
volný tvar 3-12
záplata 3-18
R
režim celé obrazovky 1-8
Rejstřík-4
Režim RealView 8-8
relativní pohledy 5-3
relativní vlhkost 8-7
Rychlá referenční příručka 1-3
S
sbalit položky 1-3
ScanTo3D 9-24–9-29
data sítě a mraku bodů 9-24
přehled procesu 9-26
Průvodce – Příprava sítě 9-26
Průvodce plošným modelováním 9-28
Soubor sítě NextEngine 9-26
série děr 3-16
sériová čísla 8-2
sestavy
izolovat součásti 4-4
křížový výběr v nich 4-5
kosmetické závity v nich 4-11
manipulovatelné 4-11
otevřít díl v nich 4-11
Prvek Pás/Řetěz 4-2
síly v převodech 9-4
síly volných objektů 9-7
sít’
kvalita 9-7
Průvodce – Příprava 9-26
zjemnění 8-6
SketchXpert skici 2-12
skicování 2-1–2-16
bloky. Viz bloky
kopírovat entity 2-9
orientace 2-11
plně určit skicu 2-10
přeurčený 2-12
splajny 2-13
skupiny uživatelů 1-6
sloučení koncového bodu 8-9
sloučit normy 9-35
SolidWorks Animator 9-30–9-33
COSMOSMotion 9-3
orientace pohledu 9-33
ovládání kamery 9-30
simulace COSMOSMotion 9-30
uzamknout pozici kamery 9-31
vazba ke křivce 9-33
zakázat vytváření klíčových snímků
pohledu 9-31
SolidWorks Design Checker 9-33–9-36
automatická oprava 9-33
SolidWorks 2007 – Co je nového
kontrola pravopisu 9-35
nestandardní díry 9-35
Plánovač úloh 9-36
průvodce učením verifikace 9-34
sloučit normy 9-35
úvodní stránka 9-36
SolidWorks Office Premium 9-3
SolidWorks Routing 9-37–9-46
Automaticky vyznačit trasu 9-38
délka koncovky 9-39
kabelový svazek 9-46
knihovny 9-44
lemy 9-38
možnosti 9-45
ohebná instalační trubka 9-38
panely nástrojů 9-37
Rychlé rady 9-39
seznamy od-do 9-44
součásti 9-43
výkresy koncového pohledu 9-43, 9-46
vytvořit improvizovanou trasu 9-42
změnit průměr trasy 9-39
SolidWorks Toolbox 9-46–9-47
cesta pro soubory 9-47
čínská norma 9-46
konfigurace dat 9-46
přidání dílů 9-46
znovu vytvořit šrouby 9-47
SolidWorks Utilities 9-12, 9-47
Soubor sítě NextEngine 9-26
soubory PDF 8-8
soubory zip 1-5
součásti
izolovat 4-4
vybrat 4-5
splajny 2-13–2-15
ovládací polygony 2-16
ovladače velikosti a směru 2-13
PropertyManager 2-15
Správce výběru 3-2
srolování 1-3
stažení 8-2
stav, vazba 4-9
stejná křivost 2-2
stínovaný s hranami 8-8
středové body 2-11
středové značky 6-4
Strom FeatureManager 1-3
svařování 8-9
Rejstřík-5
T
tabulky 6-13–6-15
šablony 6-13
Microsoft Excel 6-13
obecné 6-13
tabulky děr 6-13
tabulky oprav 6-15
výběr 6-13
zachycení 6-13
tabulky děr 6-13–6-14
přesnost umístění 6-14
ustavovací kóty 6-14
více pohledů 6-14
tabulky oprav 6-15
tabulky přířezů 8-9
termostat 8-7
text, zarovnání 6-16
tisk
eDrawings 9-11
klávesové zkratky 1-4
tlakové vazby 4-9
To3D 9-24
Trasování. Viz SolidWorks Routing
triáda 1-7
U
uživatelské rozhraní 1-1–1-8
uložit
dialogové okno 1-5
oznámení 1-2
uzamknout
kóty 6-8
pozice kamery 9-31
V
výkon – připomínky 1-6
výkresy 5-2–5-5
listy 5-2
odevzdávání 9-13
přerušené pohledy 5-2
vazba ke křivce 9-33
vazby 4-6–4-9
ke křivce 4-8
ozubená tyč 4-6
převod 4-8
popisy 4-9
síla 4-9
zobrazit 4-9
vícetělové díly 3-4
volné tvary 3-12
SolidWorks 2007 – Co je nového
Vybrat jiný 1-6
vybrat skrz plochy 3-4
vyhladit 2-11
vyhledat, PDMWorks Workgroup 9-16
vynášecí čáry 6-7
vytvořit dráhu 2-8
vzdálená hmota 9-8
vztahy
ke středovým bodům 2-11
kopírovat 2-9
převod 2-5
W
Webový portál. Viz PDMWorks Workgroup
Viewer
X
Xperti pro prvky 3-6–3-12
Z
zakázat vytváření klíčových snímků
pohledu 9-31
základy 1-1–1-8
záložka prostředí 9-22
zálohování 1-2
záplata 3-18
zarovnání textu 6-16
zarovnat mřížku/počátek 2-3
zástupci 1-4
zatížené plochy 9-4
zatížení hnaných členů 9-6
zjistit aktualizace 8-2, 9-10
zlomkové kóty 6-8
značky základny 6-5
znovu vytvořit šrouby 9-47
zobrazení 8-8
osvětlení 8-8
Režim RealView 8-8
strom FeatureManager 1-3
zobrazení tečné hrany 8-8
Zobrazit paletu 1-6, 5-5
zobrazit vazby 4-9
zpět 1-7
kóty 6-8
popisy 6-17
skici 2-11
Zprávy 1-6
Rejstřík-6

Podobné dokumenty

PTC Creo® Layout - AV ENGINEERING, as

PTC Creo® Layout - AV ENGINEERING, as PTC Creo® Layout řeší tento problém tím, že nabízí sofistikované 2D prostředí se všemi nástroji a funkcemi, které projektant potřebuje pro vytvoření koncepčního návrhu. PTC Creo® Layout je postaven...

Více

Co je nového

Co je nového společnosti SolidWorks. Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, včetně elektronických a mechanických prostředků, bez výslovného písemného svolení sp...

Více

užití elektrické energie - střední škola elektrotechnická, ostrava, na

užití elektrické energie - střední škola elektrotechnická, ostrava, na stejná el. en. jako při proměnlivém zatížením za zkoumané období T ( se zároveň dá určit jako strana obdélníka o ploše odpovídající vykonané práci W a jehož druhou stranou je maximální zatížení P ...

Více

Text práce - black

Text práce - black a questionnaire.

Více

Stáhněte si obsah školení

Stáhněte si obsah školení Časově závislé prvky Série děr s existující dírou Inteligentní šrouby Výchozí nastavení šroubu Nastavení inteligentních šroubů Součásti série děr Změny existujících šroubů Lekce 3 Úprava sestavy Úp...

Více

Co je nového v SolidWorks 2011

Co je nového v SolidWorks 2011 Automaticky uspořádat kóty ..................................................................................................................48 Použití funkce Automaticky uspořádat kóty...............

Více

POUŽITÁ LITERATURA při zpracování studijních opor pro předměty

POUŽITÁ LITERATURA při zpracování studijních opor pro předměty Huebner, K.H., Thornton, E.A., Byrom, T.G.: The Finite Element Method for Engineers, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001 Bathe, K. J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1995 ANSYS Wo...

Více

SW2011beta

SW2011beta Automaticky uspořádat kóty ..................................................................................................................48 Použití funkce Automaticky uspořádat kóty...............

Více