John Deere řada W

Transkript

John Deere řada W
Nové sklízecí mlátičky John Deere řady W
Sklízecí mlátičky řady W
Založili jste porost, hnojili jste,
chránili jste ho před škůdci, nemocemi a plevelem …
Nyní, když nastává čas žní, musíte
sklidit úrodu včas, rychle a v co nejlepší kvalitě. Vaši sklizeň by vám
zcela určitě ulehčilo a zjednodušilo
nasazení zcela nových sklízecích mlátiček John Deere.
Kombajny řady W, které jsou
dostupné ve čtyřech modelech, jsou
vybaveny inovovaným vícebubnovým
separačním systémem. Navíc je každý
kombajn řady W možné vybavit všemi
našimi Intelligentními výkonnostními
prvky, jako je AutoTrac – systém automatického navádění prostřednictvím
satelitů, HarvestSmart – automatické
ovládání pracovní rychlosti a FieldDoc.
– systém pro zaznamenávání a ukládání dat zaznamenaných v průběhu
sklizně.
Nové sklízecí mlátičky řady W
usnadní a vyřeší organizaci vaší sklizně. Navštivte vašeho prodejce
John Deere, který vám poskytne více
informací.
Využijte váš sklizňový potenciál prostřednictvím
nových sklízecích mlátiček řady W
Obsah
Žací vály 600R / adaptér CornStar 4–5
Tok materiálu
6–7
Výhody mlátiček řady W
8–9
Separace 10 – 11
Čištění a svahové vyrovnávání Hillmaster 12 – 13
Výkon, manipulace se zrnem
14 – 15
Drcení a rozmetání rostlinných zbytků
16 – 17
Kabina a ovládací prvky
18 – 19
Mlátičky provedení W-i / AMS20 – 21
Servis a specifikace22 – 23
Poprodejní podpora 24
Žací vály řady 600R
Vyberte si jednu z žacích lišt řady
John Deere 600R. Robustní žací vály
jsou k dispozici v šířkách od 4,30 do
9,15 metrů. Lišta je zkonstruována
pro sklizeň a podávání velkého
množství materiálu. Proto je vybavena
robustním pohonem kosy, stabilním
průběžným šnekem o velkém průměru s průběžným prstovým vkladačem. Dno lišty je vyrobeno
z nerezového plechu.
Elektro-hydraulicky ovládaný
mechanický reverzor o výkonu 80
koní je schopen spolehlivě uvolnit
ucpanou hmotu ze šikmého
dopravníku.
Prostřednictvím multispojky propojíte snadno a rychle lištu s mlátičkou.
Výhody žacích válů vyráběných
firmou John Deere
• Snadné a rychlé nastavení výšky
strniště, popřípadě přítlaku pro
vysekávání polehlých porostů zvyšuje
produktivitu práce a snižuje ztráty.
Systém kopírování vede spolehlivě lištu i
v nerovném terénu.
Využijte sklizňový potenciál nových sklízecích mlátiček a
skliďte si rychle a kvalitně.
Planetový pohon kosy zajišťuje
klidný pohon bez vibrací. Jednotlivé
žabky jsou otočeny o 180 stupňů a
mají proto velmi dobrou samočisticí
schopnost., Navíc jsou pro snadnější výměnu šroubované.
Elektro-hydraulicky ovládaný mechanický reverzor o výkonu 80 koní je
schopen spolehlivě uvolnit zablokovanou hmotu ze šikmého dopravníku.
Nerezové dno žacího válu snižuje tření
a usnadňuje podávání materiálu.
Model
Šířka
614R
616R
618R
620R
622R
625R
630R
4,30 m
4,85 m
5,50 m
6,10 m
6,70 m
7,60 m
9,14 m
Všechny žací vály řady 600R je možné využít:
pro všechny řady mlátiček W-C-T-S
Multifunkční rychlospojka pro rychlé a
snadné připojení všech funkcí žacího válu.
Nastavitelná poloha kosy umožňuje přizpůsobit podávání materiálu dle
délky sklízeného materiálu.
Polohu je možné nastavit v rozmezí od 545 do 715 mm
Masivní 660 mm průběžný šnek podává
spolehlivě i těžký materiál. Jeho výhody ocení
uživatelé zejména v těžkých podmínkách.
Jedinečná konstrukce kukuřičného adaptéru umožňuje vyřešit sklizeň snadno a
rychle. Nízké provozní náklady, vysoká odolnost a spolehlivost, tolerance k meziřádkové vzdálenosti, výborné rozřezání a rozptýlení rostlinných zbytků, to jsou argumenty,
které hovoří ve prospěch adaptéru CornStar.
Jsou k dispozici v 6-ti a 8-mi řádkovém provedení.
Je možné si vybrat buď krátké a nebo
dlouhé děliče. Děliče jsou složitelné.
Průběžný prstový
vkladač zajišťuje
spolehlivé podávání
i vlhkého a těžkého
materiálu. Jsou jištěny
lomnou a záchytnou
pojistkou.
Řada W: Šikmý dopravník
Šikmý dopravník musí podávat spolehlivě a rovnoměrně materiál za
všech okolností. Proto musí být
dostatečně robustní, aby zvládl podat
i velké množství vlhkého a těžkého
materiálu.
Dále musí být vybaven výkonným
reverzem, aby mohl být eventuelně
uvolněn materiál zablokovaný v šikmé
komoře. Proto jsou všechny sklízecí
mlátičky John Deere vybaveny reverzem o výkonu 80 koní, který je aktivován prostřednictvím reverzní
převodovky.
Výhody John Deere
• Robustní konstrukce.
• Reverzor šikmého dopravníku má výkon
80 koní.
• Dlouhý šikmý dopravník skýtá vynikající
výhled do žací lišty.
Robustní konstrukce záruka dlouhé životnosti i v těžkých
sklizňových podmínkách
Přímý tok materiálu –
Hlavní části (šikmý dopravník,
mlácení, čistící systém a vytřásadla) mají stejnou šířku jako mláticí
ústrojí.
Navíc je šikmý dopravník nastaven vůči mláticímu bubnu v plochém úhlu; a proto buben odebírá
a zpracovává materiál plynule a
šetrně.
Universální úchytná deska šikmého dopravníku je naklopitelná ± 9 stupňů
v podélném směru a ± 4 stupně v příčném směru. Díky tomu je zaručena rovnoměrná výška strniště a výborné vysekávání za všech podmínek.
Vynikající výhled. Extra
dlouhý šikmý dopravník
zajišťuje pro obsluhu
výborný výhled do lišty.
Podávání materiálu pod
plochým úhlem zajišťuje
rovnoměrné podávání
vrstvy materiálu do prostoru mlácení.
Prostřednictvím jednoho tlačítka v kabině
může obsluha snadno a
rychle aktivovat reverz
o výkonu 80 koní. Při
aktivaci reverzu je
reverzován současně i
přihaněč.
Výhody inovované technologie separace
Koncepce dvobubnového mlátícího
ústrojí dlouhých 11 – ti stupňových
vytřásadel s rotačním separátorem
v zadní čísti mlátičky je technologie,
kterou fima John Deere uvedla na trh
v roce 2002. Za dobu provozu do současné doby byla tato technologie inovována s ohledem na dosažení
vyššího výkonu separace.
Separace u mlátiček řady W
Prostorná a komfortně vybavená kabina
vytvoří obsluhám příjemné pracovní prostředí
za dlouhých pracovních dnů. Více informací
na str. 18 – 19.
Automatické nastavení mlátičky vám umožní
úplné automatické nastavení mlátících režimů pro
jednotlivé plodiny, které jsou uloženy v paměti.
Polohu mlátícího koše, otáčky ventilátoru, otáčky
bubnu a nastavení sít. Dále systém umožňuje uložit
si vlastní režimy nastavení mlátičky
Snadná obsluha a nastavení. Prostřednictvím
přehledných monitorů získá obsluha rychlé
informace o aktuálním nastavení stroje.
Obsluha má možnost snadno a rychle nastavit
mlátičku podle podmínek sklizně prostřednictvím ergonomicky uspořádaných
ovládacích prvků.
Technické parametry řady W.
Rotační separator zajišťuje zvýšenou separaci
v zadní části vytřásadel tím, že pročesává a
načechrává materiál.
Čistší zrno. Předčistič kombinovaný s
vylepšeným designem vytřásadel a
inovovaným Power separátorem zajišťuje
výbornou separci a čistší zrno.
• Výkonný motor John Deere s vynikající
charakteristikou a zálohou výkonu.
• Automatické nastavení mlátičky vám umožní
úplné automatické nastavení mlátících režimů
pro jednotlivé plodiny, které jsou uloženy
v paměti – polohu mlátícího koše, otáčky
ventilátoru, otáčky bubnu a nastavení sít.
Paměť obsahuje 16 mlátících režimů a dalších
5 režimů, které si může do systému uložit
obsluha.
• Vysoká přesnost čidla pro kontrolu vlhkosti
zrna. Obsluha má stále přesnou informaci o
vlhkosti sklízeného materiálu.
• Automatické řízení AutoTrac. Satelitní
navigace velmi přesně navádí sklízecí mlátičku
a tím nejen usnadňuje obsluze dlouhý pracovní
den avšak zejména zvyšuje podstatně
produktivitu práce a to tím, že mlátička pracuje
vždy na plný záběr lišty.
• Automatické ovládání pracovní rychlosti
HarvestSmart, který reguluje pracovní rychlost
podle parametrů nastavených obsluhou.
Toto zařízení je možné aktivovat společně
s naváděním AutoTrac. Potom bude pracovat
mlátička na maximální výkon téměř sama …
a obsluha bude mít možnost věnovat se více
přesnému nastavení stroje.
• Exkluzivní systém kopírování HeaderTrac,
který spolehlivě a rychle reaguje na terénní
nerovnosti a vede žací vál. Tento systém
kopírování je velmi snadno nastavitelný i za
provozu.
• Kamerový systém pro větší přehled a
bezpečnost.
Multifunkční rychlospojka pro rychlé a
snadné připojení žacího válu k mlátičce,
který je zároveň i zajištěn.
Separace u řady W.
Čtyřstupňová separace zrní u kombajnů řady W
Jedná se o inovované provedení praxí
prověřeného způsobu separace prostřednictvím dvoububnového mlátícího ústrojí, 4,6 m dlouhých a
rotačního separátoru, který je umístěný v zadní části vytřásadel.
STUPEŇ 4
STUPEŇ 3
STUPEŇ 2
STUPEŇ 1
Dlouhá vytřásadla o délce 4,6 metru,
se šroubovanými rošty, které je možné
v připadě potřeby vyměnit. Tímto způsobem je možné regulovat intenzitu separace dle sklizňových podmínek.
Druhý buben domlacuje, odmíta a
zajišťuje separaci. Koš pod druhým bubnem je nastavitelný do dvou poloh.
Velký průměr bubnu, šetrné avšak
účinné mlácení.
Výhody zařízení od fy John Deere
• Robustní konstrukce a dlouhá životnost.
• Inovovaná separace – vyšší výkon.
Výhody technologie
separace u řady W:
• Snadné nastavení
• Robustní konstrukce a dlouhá
životnost
• Vyrovnaný výkon za všech
sklizňových podmínek
• Šetrné mlácení a účinná separace
10
Inovovaný rotační separátor umístěný
v zadní části vytřásadel zintenzivňuje
separaci, tím, že načechrává a pročesává materiál. Separátor také zajišťuje
rovnoměrný pohyb materiálu na
vytřásadlech.
Druhý koš je nastavitelný prostřednictvím
páky na levé strane mlátičky do dvou
poloh.
Standardní výbavou mlátičky je i nastavitelný „klasňovač“
Rozsah otáček mlátícího bubnu je
v rozmezí 475 – 1030 ot. / min. S reduktorem
otáček
má buben otáčky (245 – 1030 ot./min.)
Zařízení „Posi-Torq“ zabraňuje proklouznutí hnacího
řemenu a tím prodlužuje
podstatně jeho životnost.
Automatika pro nastavení
mlátičky je standardní výbavou každé mlátičky
John Deere. Toto zařízení
usnadní obsluhám nastavení
mlátičky pro jednotlivé
plodiny.
Všechny mlátičky John Deere jsou vybaveny lapačem kamenů, který je snadno
přístupný.
11
Řada W : Čištění
Účinné a snadno nastavitelné čištění
Tento spolehlivý a praxí ověřený systém čištění má vysoce výkonné vynášecí šneky, které rovnoměrně
podávají materiál na předčistič. Zrno,
které propadne sítem předčistění jde
přímo do bunkru. Dále je systém
vybaven vrchním a spodním žaluziovým sítem. Proud vzduchu je vytvořen
čtyřmi nezávislými rotory ventilátorů a
ten je rozdělen jak pod předčištení,
tak pod spodní a vrchní síta.
Předčistič. Čištění probíhá velmi efektivně, protože předčističem proudí vzduch vysokou rychlostí, odseparuje plevy
a nečistoty ze zrna a odfoukne je rovnou ven z mlátičky. Ve
skutečnosti je prostřednictvím předčističe odstraněno až
25% plev. Zároveň předčistič odseparuje asi 1/3 zrna, které
jde přímo do bunkru, čímž je sníženo množství materiálu,
který projde na vrchní a spodní síta.
Výhody
• Čisticí systém John Deere QuadroFlo
zajišťuje vysokou čistotu zrna i při
vysokých výnosech.
• Snadné a rychlé nastavení šetří čas a
umožňuje obsluhám rychle nastavit
mlátičku pro různé podmínky sklizně.
12
Vysoce výkonné vynášecí šneky transportují spolehlivě veškerý materiál, který
propadne na mlátícím a separačních
koších. Šneky pracují spolehlivě i za vlhkých podmínek a není nutné je nikdy čistit
nebo nastavovat.
Čtyři ventilátory zajišťují silný a konstantní proud vzduchu,
který je rozdělen do dvou proudů pod předčištění a vrchní a
spodní síta.
Vrchní a spodní síto. Materiál, který není
vyčistěn na předčištení vyčistí spolehlivě
vrchní a spodní žaluziové síto. Elektricky
nastavitelná žaluziová síta jsou standardní
výbavou mlátičky. Síta je možné ovládat
z kabiny a nebo z levé strany mlátičky. Síta
jsou osvětlená.
Hillmaster svahové vyrovnávání zajišťuje vysoký výkon na svazích do 22%
Zakoupením mlátičky v provedení
Hillmaster získáte vysoký výkon i na
svazích. Systém pro svahové vyrovnávání dokáže automaticky vyrovnat
celou mlátičku až do 15%. Ve spojení
se systémem SlopeMaster, který je
schopen zajistit spolehlivě čištění až
do 7% získáte možnost dosahovat
vysokých výkonů na svazích až do
22%.
• Hillmaster vyrovnává automaticky mlátičku
prostřednictvím hydraulických pístů umístěných na
robustní přední nápravě.
• Protože kabina zůstává v rovině, budete i na
svahu sedět pohodlně.
• Svahové vyrovnávání zvyšuje nejen výkon na
svazích, ale i zlepšuje průchodnost mlátičky
terénem.
Kopírování žacího válu systém HeaderTrak vám umožňuje udržovat rovnoměrnou
výšku strniště a to i na nerovných polích. Snadné a rychlé
nastavení výšky strniště, popřípadě přítlaku pro vysekávání
polehlých porostů zvyšuje produktivitu práce a snižuje ztráty.
Systém vyrovnávání HILLMASTER je zařízení
s vysokou užitnou hodnotou.
Paměťové tlačítko č. 1 je možné naprogramovat pro návrat
na předem zvolenou výšku
adaptéru pro případ sklizně
plodin při strništi vyšším než
25 cm. Ideální pro sklizeň plodin jako například řepky nebo
slunečnice nebo pro zdvižení
žací lišty na konci pole.
Paměťové tačítko č. 2 je možné použít k výškovému vedení
lišty do výšky strniště 25 cm.
V tomto režimu je poloha lišty
ovládána prostřednictvím
mechanických hmatačů.
Paměťové tlačítko č. 3 může
být naprogramované pro vysekávání polehlých porostů.
Obsluha může nastavit libovolný
přítlak a tím je ručena vysoká
kvalita práce, výborné vysekávání a nízké opotřebení lišty.
Monitor kopírování
HeaderTrak zobrazuje
informace o aktivovaných funkcích kopírování adaptéru.
Dva páry mechanických snímačů snímají
aktuální polohu lišty a
zajišťují rychlou reakci.
Výhody John Deere
• Automatické vyrovnávání Hillmaster
naklání celým tělem kombajnu až o 15%
pro dosažení vyvážené výkonnosti na
svazích.
• V kombinaci se SlopeMaster je možné
sklízet na svazích až do 22% bez ztráty
výkonnosti.
13
Motory JohnDeere PowerTech Plus.
Veškeré mlácení, separace a čištění
nemůže správně fungovat, není-li
k dispozici výkonný motor, který vše
pohání. To je důvod, proč je každá
sklízecí mlátička řady W od
John Deere poháněna spolehlivým,
praxí ověřeným a úsporným motorem
John Deere PowerTech Plus.
Kromě vynikající spolehlivosti mají
motory John Deere ještě extra výkon,
který je aktivován automaticky při
vysýpání za jízdy. Motory již splňují
normu TIER III.
Výhody motorů John Deere
• Motory John Deere PowerTech Plus jsou
praxí ověřené a spolehlivé energetické
zdroje. Jsou naladěné právě pro pohon
sklízecích mlátiček.
• Jedná se o motory přeplňované s
variabilní geometrií a recirkulací
výfukových plynů.
14
Perfektní vyváženost kvality práce a výkonu.
Vynikající charakteristika
motorů John Deere
Elektronicky řízený motor John Deere o
obsahu 9 litrů a výkonu 400 koní (dle ISO,
při 2 100 ot./min ) disponuje širokou oblastí
konstantního výkonu, extra výkonem naladěným do pracovních otáček a velkou
zálohu kroutícího momentu. Pro vysýpání
za jízdy má motor k dispozici dalších až
17 koňských sil.
Na přání je možné vybavit
mlátičku pro lepší výhled na
nepřehledná místa několika kamerami a barevným
monitorem.
Model
OBSAH
ZÁSOBNÍKU
VYUŽITELNÝ
VÝKON V KONÍCH
OBSAH
NÁDRŽE
W540
W550
W650
W660
8000 L
8000 L
8000 L
8000 / 11000 L
252
290
318
345
800 L
800 L
800 L
800 L
Motory John Deere se vyznačují velkou zálohou kroutícího momentu a
načasováním maximálního výkonu do pracovních otáček mlátičky.
Vysoce přesný snímač vlhkosti v zásobníku zrna pro rychlejší a přesnější informace.
Zavěšený, vysoce výkonný
plnící šnek je uchycen na
krytech zásobníku zrna. Snižuje
celkovou výšku kombajnu pro
účely snadnější přepravy a
uložení.
Otevírání krytů zásobníku
zrna z pohodlného sedadla
řidiče mlátičky.
15
Řada W: Nakládání s rostlinnými zbytky
Sečení, ukládání slámy na řádek a nebo drcení rostlinných
Nezáleží na tom, co je vaším cílem –
zda kladete důraz na rovnoměrné
nařezání a rozprostření rostlinných
zbytků a nebo chcete uložit slámu na
řádky – kombajny řady T od
John Deere umí obě varianty.
Vyberte si jeden za dvou variant
drtičů standard / Premium podle
vašich podmínek. Budete schopni drtit
slámu a zaroveň rozmetat plevy, drtit
a rozmetat veškerý materiál prostřednictvím drtiče a nebo prostě ukládat
slámu na řádek a rozmetat plevy.
Přestavění mlátičky z drcení na
ukládání slámy na řádek a obráceně
je velmi snadné, postačí pohnout jednou pákou.
Elektricky ovládané lopatky pro rozhoz rostlinných zbytků
vám umožní i za větrných podmínek umístit řezanku tam,
kam potřebujete. S cílem čelit vlivu.
Kompenzace větru: > 50% slámy je směřováno na jednu stranu
Výhody John Deere
• Využijte jednu z možností nakládání
s rostlinnými zbytky.
• Využijte možnosti vybavit vaši mlátičku
drtičem Premium pro ještě lepší
rozdrcení a rozptýlení rostlinných zbytků.
16
Nyní můžete rozmetat plevy a slámu dohromady prostřednictvím drtiče Plevy jsou podávány
do drtiče, a jsou společně se slámou rozdrceny a
rozmetány prostřednictvím elektricky ovládaných
lopatek.
Vyberte si dvoudiskové rozmetadlo plev a
zvolte podle podmínek kam a jakým způsobem
budete plevy rozmetat.
Ovládání drtiče je velmi jednoduché, stačí pohnout jednou
pákou a určit směr toku slámy.
zbytků
Určete prostřednictvím umístění spádové
desky zda se bude drtit či ne. Určete prostřednicvím elektricky ovládaných lopatek
umístění řezanky na strniště.
Dvourotorové rozmetadlo plev je hydraulicky poháněné.
Drtič Premium umožňuje dvě varianty vytváření řádků.
Drtič Premium umožňuje snadno nasměrovat
tok plev do stran nebo do drtiče.
Nasměrujte plevy do slámy. To je ideální pro
zemědělce, kteří chtějí sbírat materiál pohromadě
(například pro balíky určené pro spalování
v elektrárnách).
Rozmetejte plevy do stran při současném vytváření řádků slámy. Ideální pro zemědělce, kteří balí
slámu .Rozmetejte plevy ke stranám záběru
kombajnu.
17
Řada W: Kabina a ovládací prvky.
John Deere klade důraz na komfort a jednoduchost ovládání
Díky novým technologiím vyvinutých
firmou John Deere ergonomickému
uspořádání kabiny a ovládacích prvků
je mlátička řady W velmi snadno
nastavitelná pro dosažení maximálního výkonu.
Praktické rohové monitory vám
ukazují veškeré potřebné informace,
které jsou důležité k řízení a nastavení
mlátičky. Obsluha má v zorném úhlu
vše co potřebuje.
Více než 5,2 m² prosklené plochy zajišťuje ničím nerušený výhled
Automatické řízení teploty ClimaTrak vám
umožňuje nastavit konkrétní teplotu a
automaticky ji udržuje.
Na přání je možné vybavit mlátičku
kamerovým systémem, který vám
poskytne lepší výhled například do prostoru
za mlátičkou a nebo na výsypník.
Jednoúčelové sedadlo
poskytuje pohodlné usazení
nově školených obsluh.
Výhody John Deere
• Prostorná a luxusní kabina skýtá
obsluhám komfort, vynikající viditelnost
a snadné ovládání
• Jednoduché a logické ovládací prvky
umožňují obsluhám nastavit mlátičku
snadno a rychle.
• Na multifunkční páce jsou k dispozici
všechny nejčastěji používané funkce
18
Naklápění a teleskopické nastavení sloupku řízení umožňuje
dokonalé nastavení podle vašich
požadavků.
Pohodlné, vzduchem
odpružené sedadlo
řidiče je možné nastavit
ve čtyřech směrech tak,
aby vyhovovalo právě
vám.
sklízecích mlátiček
Paměťová tlačítka režimů
kopírování
vám umožní
během jízdy
snadno a
rychle vybrat
jeden ze tří
přednastavených režimů.
Dva velké 4-polohové spínače jsou určeny pro ovládání adaptéru a funkcí
přihaněče. Pravý spínač
ovládá polohu adaptéru a
jeho příčné naklápění. Levý
spínač ovládá polohu
přihaněče.
Tento 5- ti polohový spínač
ovládá funkce výložníku.
Automatické nastavení mlátičky vám
umožní úplné automatické nastavení mlátících režimů pro jednotlivé plodiny, které
jsou uloženy v paměti. Polohu mlátícího
koše, otáčky ventilátoru, otáčky bubnu a
nastavení sít. Dále systém umožňuje uložit
si vlastní režimy nastavení mlátičky.
Displej HeaderTrak informuje obsluhu o
aktivovaných funkcích, aktuální poloze
adaptéru a o číslu aktivovaného paměťového tlačítka.
Ovládací prvek pro okamžité
zastavení odpojí žací stůl a
šnek vykládky zrní a zastaví
natáčení šneku.
Tento příruční chladící box poskytuje
dostatek prostoru pro uložení 2 lahví o
objemu 1,5 L a také vašeho obědu.
Displej VisionTrak – výkonový monitor
informuje obsluhu o nastavení mlátičky.
Monitor se třemi okénky vám umožňuje
monitorovat současně tři funkce. Kromě
pojezdové rychlosti (která je vždy zobrazena na vrchní řádce) můžete vybírat
ot./min. motoru, bubnu, nastavení mlátícího koše nebo otáčky ventilátoru.
Kdykoliv se dotknete nebo upravíte jakoukoli monitorovanou funkci mlátičky, bude
aktuálně zobrazena.
Infračervené halogenové nebo volitelně
xenonové světlomety vám poskytnou
dostatečné osvětlení pro práci v noci.
Všechny ovládací prvky jsou logicky
uspořádané pro snadné ovládání a
nastavení stroje.
Boční hledací osvětlení pomáhá snadno
identifikovat překážky po stranách
mlátičky.
19
Řada W – i
Zvyšte produktivitu vaší mlátičky
až o 23 %. Nové mlátičky řady T-i jsou
k dispozici s inteligentními funkcemi:
AutoTrac, HarvestSmart a HarvestDoc.
HarvestSmart automaticky reguluje
pracovní rychlost mlátičky podle
obsluhou nastavených parametrů. Buď
se systém řídí nastavenou úrovní ztrát
a nebo pracuje mlátička na maximální
průchodnost.
Mlátičky řady W, provedení i pro dosažení ještě vyšší výkonnosti.
Nastavení systému
HarvestSmart je zobrazeno
na monitoru v rohovém
sloupku.
AutoTrac automaticky navádí mlátičku
prostřednictvím satelitních signálů.
Prostřednictvím tohoto zařízení zvýšíte
produktivitu vaší mlátičky o 12% a to
tím že mlátička vždy pojede na plnou
lištu.
HarvestDoc automaticky shromažďuje
veškeré údaje o sklizni, jako například
výnos a obsah vlhkosti pro další dokumentaci a analýzu.
Vybavte si mlátičku systémem pro monitorování výnosu a získáte rychlou a přesnou informaci o výnosu a vlhkosti sklízeného porostu.
Pokud budete chtít vytvářet a zpracovávat
výnosové mapy, využijte systém HarvestDoc,
který je schopen veškerá data zaznamenat a
uložit na datovou kartu pro další využití.
Výhody Inteligentního provedení
• Kombajny řady W-i zvyšují produktivitu
až o 23 %.
• Hands-free AutoTrac snižuje únavu
obsluhy.
• HarvestSmart udržuje vysokou úroveň
výkonu mlátičky po celý dlouhý pracovní
den.
20
Inteligentní – Inovační – Integrované
Velmi přesný snímač vlhkosti instalovaný
na zásobníku zrna informuje obsluhu
přesně a rychle o vlhkosti právě sklízeného porostu … Každé 2 sekundy
vyhodnocuje vlhkost. Obsluha má tak
neustále aktuální informace a vždy se
může rozhodnout, zda pokračovat ve
sklizni či nikoli.
Vybavení na přání
Řešení pro efektivnější řízení zemědělské výroby
Produkty pro precizní zemědelství a
služby od firmy John Deere jsou
navrženy tak, aby vám pomáhaly lépe
získat informace o využití strojů,
dosáhnout vyšších výkonů, a zvyšovat
vaší celkovou ziskovost.
AutoTrac zajišťuje přesné navádění
mlátičky, které je ideálním řešením
pro usnadnění řízení stroje s lištami o
velkých pracovních záběrech a pro práci
v noci. Jediné, co musíte, je vyhnout se
překážkám nebo se otáčet.
Všechny integrované funkce jsou
založené na společných součástech:
Přijímač StarFire iTC a displej
GreenStar 2.
StarFire iTC přijímá satelitní signály
z globálního pozičního systému (GPS)
a z korekční sítě John Deere StarFire,
čímž poskytuje informace přesné
pozici na poli.
zefektivní dlouhé pracovní dny. Pomocí systému
GreenStar 2 zvolíte druh navádění, který
potřebujete – buď ruční nebo plně automatické
řízení – a úroveň přesnosti – 2, 10 nebo 30 centimetrů.
• NAVÁDĚNÍ. Trávíte-li dlouhé hodiny v kabině,
pracujete s širokou lištou nebo pokud musíte
pracovat v noci, potom se vám vyplatí naváděcí
systém GreenStar 2, který vám usnadní a
• DOKUMENTACE. Nové displeje GreenStar 2
mají předem instalovaný software GreenStar
Basics který můžete využít nejen u vaší sklízecí
mlátičky, ale i u postřikovače, traktoru a nebo
u samochodné řezačky.
HarvestDoc můžete využít pro mapování,
zaznamenání hranic polí nebo pro uložení dat
pro další zpracování a využití.
Displej GreenStar 2 je dodáván
s předinstalovaným softwarem
GreenStar Basis, který vám nabízí
řešení řízení a dokumentace. Dále
máte možnost ovládat přídavná zařízení podporující ISOBUS a monitorovat výkonnost stroje a současně tak
zkombinovat čtyři funkce v jednom
displeji.
Moduly Software Pro dále rozšiřují
funkce vašeho displeje GreenStar 2.
Přesnost přijímače StarFire iTC je
možné upravit podle vašich konkrétních požadavků. Společné součásti je
možné snadno přesunout z jednoho
stroje do druhého, čímž získáváte plně
integrovaná, inteligentní a inovační
řešení pro zemědělské řízení.
21
Řada W: Servisní zázemí
Rychlý servis a komplexní péče o techniku John Deere
Firma John Deere klade důraz na
kvalitu servisu a rychlost dodávek
náhradních dílů. Naši zákazníci se
mohou spolehnout, že o techniku
John Deere bude pečováno vždy na
nejvyšší úrovni. Péče je zabezpečována prostřednictvím autorizovaných
servisních středisek, které jsou vybaveny moderní diagnostickou technikou. Zkušení servisní pracovníci jsou
vždy schopni flexibilně reagovat na
potřeby zákazníků.
Servisní péče během žní a
v pracovních špičkách je již samozřejmostí.
Snadný přístup do prostoru motoru.
Snadno přístupná pojistková skřín pro snadnější
diagnostiku.
Vypínač akumulátoru je přístupný ze země.
Servisní osvětlení dostatečně osvětlí mlátičku pro eventuální servisní zasahy nebo kontroly v noci.
Velké boční kryty vyrobené z kompozitu omezují
vibrace.
Mlátička je vybavena prostornou skříňkou na nářadí.
Diagnostika prostřednictvím
počítačové techniky urychluje opravy a šetří váš čas a peníze.
Originální náhradní díly jsou
dodávány prostřednictvím praxí ověřených expresních dodávek okamžitě
po objednání, aby byly minimalizovány
prostoje vaší techniky.
Výhody zařízení od fy
John Deere
• snadná údržba se snadným přístupem
k místům pro údržbu.
22
SPECIFIKACE MODELU ŘADY W
Šikmý dopravník
Reverzor, výkon (hp); ovládání mech./hydr.
Boční náklon – rovinná verze (stupně)
Boční náklon – HILLMASTER (%)
Vertikální náklon (žacího stolu) (stupně)
Mlátící buben
Průměr bubnu (mm)
Šířka bubnu (mm)
Počet mlatek
Rozsah rychlosti bubnu (m/sec.)
Dvojí rozsah pohonu bubnu, s reduktorem (m/sec.)
Mlátící koš
Plocha (m²)
Počet příčnic
Druhý koš
Plocha (m²)
Druhý buben
Průměr druhého bubnu (mm)
Rychlost druhého bubnu
Vytřásadla
Počet vytřásadel
Délka vytřásadel (m)
Celková efektivní separační plocha (m²)
Počet stupňů
Rotační separátor
Průměr bubnu (mm)
Počet, typ a uspořádání prstů
Rychlost prstů (m/sec.)
Systém čištění
Systém čištění DualFlo
Rozsah rychlosti ventilátoru (ot./min.)
Zásobník
Objem (L)
Výška vykládání (s pneu 800/65 R32 a standardní délkou výsýpacího dopravníku)
Rovinná verze (cm)
Hillmaster (cm)
Rychlost vysýpání (L/sec)
Motor
John Deere PowerTech, 6-válec, turbo-přeplňovaný, chlazení vzduch-vzduch, diesel
Typ motoru
Jmenovité otáčky (ot./min.)
Max. výkon (ECE R120) (kW/hp)*
*při otáčkách motoru (ot./min.)
Obsah palivové nádrže (L)
Pohon pojezdu
Typ převodu
Rozměry**
Váha
Rovinná verze (kg)
Hillmaster (kg)
Transportní výška (s pneu 800/65 R32 Michelin)
Rovinná verze (m)
Hillmaster (m)
Transportní šířka (m) – 650/75 R32
Transportní šířka (m) – 800/75 R32 Goodyear
W540
W550
W650
W660
80
±4
± 15
±9
80
±4
± 15
±9
80
±4
± 15
±9
80
±4
± 15
±9
660
1400
10
16,4 – 35,6
8,3 – 17,6
660
1400
10
16,4 – 35,6
8,3 – 17,6
660
1670
10
16,4 – 35,6
8,3 – 17,6
660
1670
10
16,4 – 35,6
8,3 – 17,6
1,05
13
1,05
13
1,25
13
1,25
13
0,45
0,45
0,55
0,55
400
v závislosti na mlátícím bubnu
400
v závislosti na mlátícím bubnu
400
v závislosti na mlátícím bubnu
400
v závislosti na mlátícím bubnu
5
4,6
8,76
11
5
4,6
8,76
11
6
4,6
10,45
11
6
4,6
10,45
11
410
15 zasouvatelných v řadě
5,2
410
15 zasouvatelných v řadě
5,2
410
18 zasouvatelných v řadě
5,2
410
18 zasouvatelných v řadě
5,2
elektricky nastavitelný předčistič
750 – 1600
elektricky nastavitelný předčistič
750 – 1600
elektricky nastavitelný předčistič
750 – 1600
elektricky nastavitelný předčistič
750 – 1600
8000
8000
8000
8000 / 11000
431
447
80
431
447
80
431
447
80
431
447
80
6068HZ480C
2400
191 / 255
2300
800
6068HZ482
2400
217 / 290
2300
800
6090HZ003C
2200
239 / 320
2100
800
6090HZ003B
2200
262 / 350
2100
800
3 rychlosti
3 rychlosti
3 rychlosti
3 rychlosti
12720
14090
12580
13870
13530
14170
13620
14250
3,88
4,0
3,3
3,5
3,88
4,0
3,3
3,5
3,88
4,0
3,3
3,8
3,96
4,0
3,5
3,8
*Specifikace a konstrukce podléhají změnám bez upozornění **Data se mění podle specifikace
23
Podpora prodeje zázemí
Péče o zákazníka
Tento prospekt je určen k distribuci po celém světě. V tomto dokumentu jsou
poskytnuty obecné informace, obrázky a popisy, které NEJSOU K DISPOZICI
pro všechny trhy. PODROBNOSTI VÁM SDĚLÍ VÁŠ MÍSTNÍ PRODEJCE NEBO
IMPORTÉR techniky John Deere. Firma John Deere si dále vyhrazuje právo
změnit specifikace a design výrobků popsaných v tomto prospektu brožuře
bez předchozího upozornění. Žluté a zelené barevné logo John Deere,
symbol skákajícího jelena a JOHN DEERE jsou chráněné obchodní značky
Deere & Company.
ve spolehlivosti je naŠe sÍla
YY0714241CSR
www.johndeere.cz
Pokud budete potřebovat zajistit financování techniky John Deere,
obraťte se s důvěrou na všeho autorizovaného dealera a on vše
rychle zařídí. Bude vám poskytnuto promptně výhodné financování.
Nechte si učinit nezávaznou nabídku na profinancování vašich
investic a budete velmi přijemně překvapeni kvalitou našich služeb.
Kontaktujte vašeho místního prodejce John Deere, který vám
poskytne komplexní nabídku možností financování, jež budou
vyhovovat právě vašim potřebám.
2/08 1/1/2
Sklizecí technika John Deere je vyráběna ve více výrobních
závodech. Navštivte naše výrobní závody sklízecích mlátiček v
Zweibrueckenu nebo v Moline a přesvědčete se na vlastní oči, v jakých
podmínkách je vyráběna technika John Deere. Preciznost výroby a organizace práce vás přesvědčí. Pokud budete mít zájem o návštěvu výrobního závodu, prosím, obraťte se na vašeho autorizovaného dealera a on
vám návštěvu zprostředkuje.

Podobné dokumenty

prospektu - ZETECH Brno

prospektu - ZETECH Brno John Deere 600R. Robustní žací vály jsou k dispozici v šířkách od 4,30 do 9,15 metrů..Lišta je zkonstruována pro sklizeň a podávání velkého množství materiálu. Proto je vybavena robustním pohonem k...

Více

John Deere řada T

John Deere řada T průběžným šnekem o velkém průměru s průběžným prstovým vkladačem. Dno lišty je vyrobeno z nerezového plechu.

Více