prospektu - ZETECH Brno

Transkript

prospektu - ZETECH Brno
Sklízecí mlátička C 670
Založili jste porost, hnojili jste,
chránili jste ho před škůdci, nemocemi a plevelem...
Využijte váš sklizňový potenciál prostřednict Nyní, když nastává čas žní, musíte
sklidit úrodu včas, rychle a v co nejlepší kvalitě. Vaši sklizeň by vám
zcela určitě ulehčilo a zjednodušilo
nasazení sklízecí mlátičky John Deere
řady C.
Jedná se o robustní praxí ověřený
stroj. Mlátící ústrojí v kombinaci
s excentricky uloženými axiálními
separátory jsou zárukou kvalitního a
šetrného mlácení a účinné separace.
Navíc je možné každou mlátičku řady
C vybavit všemi našimi Intelligentními
výkonnostními prvky, jako je AutoTrac
– systém automatického navádění
prostřednictvím satelitů,
HarvestSmart – automatické ovládání
pracovní rychlosti a FieldDoc – systém pro zaznamenávání a ukládání
dat zaznamenaných v průběhu
sklizně.
Sklízecí mlátičky řady C usnadní a
vyřeší organizaci vaší sklizně.
Navštivte vašeho prodejce
John Deere, který vám poskytne více
informací.
Jeho výkon oceníte zejména v těžkých sklizňových podmínkách při velkých výnosech
vím nových sklízecích mlátiček řady C
Tabulka obsahu
Žací vály řady 600R
4–5
Tok materiálu mlátičkou a separace
6–7
Čištění, manipulace se zrnem 8–9
Technické parametry a zvláštní vybavení kombajnu C670:
• AutoTrac – systém automatického navádění prostřednictvím satelitů
• HarvestSmart – automatické ovládání pracovní rychlosti
• Navýšení výkonu motoru
Provedení C670i /AMS
10 – 11
• Automatické vedení žacího válu HeaderTrac umožňuje dosahovat vyšší
pracovní rychlosti při kvalitním vysekávání
Kabina a ovládací prvky
12 – 13
• Jedinečná koncepce pro kontrolu vlhkosti, s vynikající přesností.
• Nové kamery pro exteriér s barevným monitorem umístěným v kabině
• Nová řada kombajnů C 670i.
Motor 14
Servis a specifikace
15
Hillmaster
16
Koncepce kombajnu C 670
17
Zázemí a podpora
18
Žací vály řady 600R.
Vyberte si jednu z žacích lišt řady
John Deere 600R. Robustní žací vály
jsou k dispozici v šířkách od 4,30 do
9,15 metrů..Lišta je zkonstruována
pro sklizeň a podávání velkého
množství materiálu. Proto je vybavena
robustním pohonem kosy, stabilním
průběžným šnekem o velkém průměru s průběžným prstovým vkladačem.
Dno lišty je vyrobeno z nerezového
plechu.
Elektro-hydraulicky ovládaný mechanický reverzor o výkonu 80 koní je
schopen spolehlivě uvolnit ucpanou
hmotu ze šikmého dopravníku.
Prostřednictvím multispojky propojíte
snadno a rychle lištu s mlátičkou.
Výhody žacích válů vyráběných
firmou John Deere
• Snadné a rychlé nastavení výšky
strniště, popřípadě přítlaku pro
vysekávání polehlých porostů zvyšuje
produktivitu práce a snižuje ztráty.
Systém kopírování vede spolehlivě lištu i
v nerovném terénu.
Využijte vysoký výkon sklízecí mlátičky řady C a sklďte si rychle a
kvalitně
Planetový pohon kosy zajišťuje
klidný pohon bez vibrací. Jednotlivé
žabky jsou otočeny o 180 stupňů a
mají proto velmi dobrou samočisticí
schopnost., Navíc jsou pro
snadnější výměnu šroubované.
Elektro-hydraulicky ovládaný mechanický reverzor o výkonu 80 koní je
schopen spolehlivě uvolnit zablokovanou hmotu ze šikmého dopravníku.
Nerezové dno žacího válu snižuje tření a
usnadňuje podávání materiálu.
Model
ŠÍŘKA
614R
616R
618R
620R
622R
625R
630R
4,30 m
4,85 m
5,50 m
6,10 m
6,70 m
7,60 m
9,15 m
Všechny žací vály řady 600R je možné použít pro
všechny řady W-C-T-S
Boční kryty z kompozitního
materiálu chrání pohony.
Nastavitelná poloha kosy umožňuje přizpůsobit podávání materiálu dle
délky sklízeného materiálu.
Masivní 660 mm průběžný šnek podává
spolehlivě i těžký materiál.
Jedinečná konstrukce kukuřičného adaptéru umožňuje vyřešit sklizeň snadno a
rychle. Nízké provozní náklady vysoká odolnost a spolehlivost, tolerance
k meziřádkové vzdálenosti, výborné rozřezání a rozptýlení rostlinných zbytků, to
jsou argumety, které hovoří ve prospěch adaptéru CornStar.
Jsou k dispozici v 6-ti a 8-mi řádkovém provedení.
Je možné si vybrat buď krátké a nebo
dlouhé děliče. Děliče jsou složitelné.
Průběžný prstový
vkladač zajišťuje
spolehlivé podávání i
vlhkého a těžkého
materiálu. Jsou
jištěny lomnou a
záchytnou pojistkou.
C670: Separace
Mlátička C 670 je zejména vhodná pro
náročné zákazníky, kteří mají vysoké
výnosy, a sklízejí plodiny s velkým
množstvím slámy. Koncepce přímého
toku materiálu mlátičkou a excentrické uložení separátorů přispívá ke
snížení příkonu a zlepšení kvality zrna
a slámy.
Velká separační schopnost mlátičky je
zárukou vysokého výkonu i ve vlhčích
podmínkách.
Sětrné zacházení s materiálem – záruka vysokého výkonu, kvalitního
Dva protiběžné excentricky uložené prstové separátory
zajišťují šetrné zacházení s materiálem. Tím je docíleno
účinné separace. Materiál má ve vrchní části separátoru
větší prostor pro rozptýlení a tak se zrnka mohou dostat
na obvod a proto mohou být ve spodní části snadno
odseparována. Dále nedochází ke zbytečnému nakrucování
a drcení slámy a proto je sláma i po této mlátičce velmi
dobře lisovatelná. Díky separaci prostřednictvím odstředivé
síly dosáhnete výborné separace i ve vlhčích podmínkách.
Vyzkoušejte si mlátičku řady C ve
Vašich podmínkách a budete velmi
překvapeni výkonem a kvalitou práce.
Mlátící koš (750 mm) má 13 příčnic. Tato
koncepce umožňuje pracovat ve srovnání
s obdobnými mlátícími systémy s více
spuštěným košem a přesto dosáhnout
účinného mlácení. Proto tato mlátička
dosahuje vyšší kvality zrna.
Modul separátoru o délce 3,4 m je
rozdělen do 3 sekcí:
část plnící, separační a vyprazdňovaní.
Prstové separátory materiál spolehlivě domlátí
a zajistí separaci.
Tři druhy mlátících košů
Výhody zařízení od fy John Deere
• Robustní a praxí ověřená koncepce
mlácení a separace
• Šetrné zacházení s materiálem – vysoká
kvalita zrna a dobře lisovatelná sláma
• Spolehlivost a dlouhá životnost
A
B
(A) Univezální koš „krátké dráty“ o průměru 6 mm, 2 řady vložek .
(B) Obilní koš „dlouhé dráty“o průměru 4 mm
(C) Univerzální koš „dlouhé dráty“ o průměru 6 mm.
C
Střídavé stlačování a uvolňování materiálu zajišťuje
šetrnou a účinnou separaci.
C670: Separace
zrna a slámy
Skliďte více hektarů rychleji a
v lepší kvalitě.
Separace řady C vás prakticky přesvědčí. Rovnoměrný tok materiálu
mlátičkou, šetrné zacházení s materiálem, snadno nastavitelný režim mlácení a separace pro uživatele zamenají
vyšší hodinový výkon a lepší kvalitu
jak zrna, tak i slámy.
Vyhazovací rotor o velkém průměru zajišťuje
rovnoměrné a šetrné odebírání materiálu a
podávání buď na řádek a nebo do drtiče.
C670: Čištění
Tento spolehlivý a praxí ověřený systém čištění má vysoce výkonné vynášecí šneky, které rovnoměrně podávají materiál na předčistič. Zrno, které
propadne sítem předčistění jde přímo
do bunkru. Dále je systém vybaven
vrchním a spodním žaluziovým sítem.
Proud vzduchu je vytvořen čtyřmi
nezávislými rotory ventilátorů a ten je
rozdělen jak pod předčištení, tak pod
spodní a vrchní síta.
Účinné a snadno nastavitelné čištění.
Vysoce výkonné vynášecí
šneky transportují
spolehlivě veškerý materiál,
který propadne na mlátícím
a separačním koši. Šneky
pracují spolehlivě i za
vlhkých podmínek a není
nutné je nikdy čistit nebo
nastavovat.
Předčistič. Čištění probíhá velmi efektivně, protože předčističem proudí vzduch vysokou
rychlostí, odseparuje plevy a nečistoty ze zrna a odfoukne je rovnou ven z mlátičky. Ve
skutečnosti je prostřednictvím předčističe odstraněno až 25% plev. Zároveň předčistič
odseparuje asi 1/3 zrna, které jde přímo do bunkru, čímž je sníženo množství
materiálu, který projde na vrchní a spodní síta.
Vrchní a spodní síto. Materiál, který není
vyčistěn na předčištení vyčistí spolehlivě vrchní
a spodní žaluziové síto.
Ventilátory
Čtyři ventilátory zajišťují silný a
konstantní proud vzduchu, který je
rozdělen do dvou proudů.
Výhody
• Čistící systém John Deere QuadroFlo
zajišťuje vysokou čistotu zrna i při
vysokých výnosech
• Snadné a rychlé nastavení šetří čas a
umožňuje obsluhám rychle nastavit
mlátičku pro různé podmínky sklizně
Čištění
Elektricky nastavitelná žaluziová síta jsou
standardní výbavou mlátičky. Síta je
možné ovládat z kabiny a nebo z levé
strany mlátičky. Síta jsou osvětlená.
Pro kontrolu kvality zrna
slouží okénko umístěné
vedle kabiny.
C670: Manipulace se zrnem
Velký zásobník a rychlé vysýpání
Velký zásobník přispívá ke zlepšení
ekonomiky sklizně.
Velkokapacitní zásobník má obsah
10 000 litrů. Systém plnění zásobníku
se skládá ze soustavy šneků a
elevátoru.
Výsypník je aktivován elektro –
hydraulicky a poloha je nastavitelná
prostřednictvím přepínače na
multifunkční páce.
Kamery a barevný monitor v kabině zajišťují dobrý
výhled z kabiny na místa kam za normálních
okolností obsluha nevidí.
Čidlo pro monitorování vlhkosti, které je
nainstalováno v zásobníku, poskytuje rychlé a
přesné údaje o vlhkosti sklízeného zrna.
Další přednost kombajnu C 670 –
Kamery a barevný monitor v
kabině zajišťují dobrý výhled
například na vykládání; kamera
instalovaná v zadní části
umožňuje např. bezpečně připojit
lištu.
• V okamžiku aktivace vysýpaní za jízdy,
dojde k navýšení výkonu motoru po dobu
vysýpání.
C670: Intelligent
Kombajny
C670i Options
Zvyšte produktivitu vaší mlátičky
až o 23%. Mlátičky řady C 670-i jsou
k dispozici s inteligentními funkcemi:
AutoTrac, HarvestSmart a HarvestDoc.
HarvestSmart automaticky reguluje
pracovní rychlost mlátičky podle
obsluhou nastavených parametrů. Buď
se systém řídí nastavenou úrovní ztrát
a nebo pracuje mlátička na maximální
průchodnost.
Inteligentní vybavení mlátiček pro dosažení maximálního výkonu
Nastavení systému
HarvestSmart se zobrazuje
na monitoru instalovaném
na rohovém sloupku.
AutoTrac automaticky navádí mlátičku
prostřednictvím satelitních signálů.
Prostřednictvím tohoto zařízení zvýšíte
produktivitu vaší mlátičky o 12% a to
tím že mlátička vždy pojede na plnou
lištu.
HarvestDoc automaticky shromažďuje
veškeré údaje o sklizni, jako například
výnos a obsah vlhkosti pro další dokumentaci a analýzu.
Vybavte si mlátičku systémem pro monitorování výnosu a získáte rychlou a přesnou informaci o výnosu a vlhkosti sklízeného porostu. Pokud budete chtít vytvářet a zpracovávat výnosové mapy, využijte systém HarvestDoc., který je schopen veškerá data zaznamenat a uložit na datovou kartu pro další využití.
Výhody Inteligentního provedení
• Kombajny řady C – i zvyšují produktivitu
až o 23 %
• Hands-free AutoTrac snižuje únavu
obsluhy
• HarvestSmart udržuje vysokou úroveň
výkonu mlátičky po celý dlouhý pracovní
den
10
Inteligentní – Inovační – Integrovaný
Velmi přesný snímač vlhkosti instalovaný
na zásobníku zrna informuje obsluhu
přesně a rychle o vlhkosti právě
sklízeného porostu … každé 2 sekundy
vyhodnocuje vlhkost. Obsluha má tak
neustále aktuální informace a vždy se
může rozhodnout, zda pokračovat ve
sklizni či nikoli.
Řešení pro efektivnější řízení
Další volitelná vybavení
Produkty pro precizní zemědelství a
služby od firmy John Deere jsou
navrženy tak, aby vám pomáhaly lépe
získat informace o využití strojů,
dosáhnout vyšších výkonů, a zvyšovat
vaší celkovou ziskovost.
AutoTrac.
AutoTrac zajišťuje přesné navádění
mlátičky, které je ideálním řešením pro
usnadnění řízení stroje s lištami o
velkých pracovních záběrech a pro práci
v noci. Jediné, co musíte, je vyhnout se
překážkám nebo se otáčet.
Všechny integrované funkce jsou
založené na společných součástech:
Přijímač StarFire iTC a displej
GreenStar 2.
StarFire iTC přijímá satelitní signály z
globálního pozičního systému (GPS) a z
korekční sítě John Deere StarFire, čímž
poskytuje informace o přesné pozici na
poli.
děcí systém GreenStar 2, který vám usnadní
a zefektivní dlouhé pracovní dny. Pomocí systému GreenStar 2 zvolíte druh navádění,
který potřebujete – buď ruční nebo plně
automatické řízení – a úroveň přesnosti – 2,
10 nebo 30 centimetrů.
•DOKUMENTACE. Nové displeje GreenStar 2
mají předem instalovaný software GreenStar
Basics který můžete využít nejen u vaší sklízecí mlátičky, ale i u postřikovače, traktoru a
nebo u samochodné řezačky.
•NAVÁDĚNÍ. Trávíte-li dlouhé hodiny v kabině,
pracujete s širokou lištou nebo pokud musíte
pracovat v noci, potom se vám vyplatí navá-
HarvestDoc můžete využít pro mapování,
zaznamenání hranic polí nebo pro uložení dat
pro další zpracování a využití.
Displej GreenStar 2 je dodáván s předinstalovaným softwarem GreenStar
Basis, který vám nabízí řešení řízení a
dokumentace. Dále máte možnost ovládat přídavná zařízení podporující
ISOBUS a monitorovat výkonnost stroje
a současně tak zkombinovat čtyři funkce v jednom displeji.
Moduly Software Pro dále rozšiřují
funkce vašeho displeje GreenStar 2.
Přesnost přijímače StarFire iTC je
možné upravit podle vašich konkrétních
požadavků. Společné součásti je
možné snadno přesunout z jednoho
stroje do druhého, čímž získáváte plně
integrovaná, inteligentní a inovační
řešení pro zemědělské řízení.
11
C670: Kabina a ovládací prvky.
John Deere klade důraz na komfort a jednoduchost ovládání sklízecích
S přihlédnutím ke skutečnosti, že trávíte celý den v kabině vašeho kombajnu navrhujeme všechny naše kabiny
tak, aby byly ergonomicky dokonalé a
řidiči mohli snadno a bezpečně obsluhovat a ovládat své stroje. Základem
je dobrý výhled, dostupnost všech
ovládacích prvků a přehled o potřebných informacích. To vše kabina
John Deere má.
S mlátičkou John Deere není únavné
pracovat i dlouhé pracovni směny.
Více než 5,2 m² prosklené plochy poskytuje široký a
ničím nerušený výhled.
Automatické řízení teploty ClimaTrak vám
umožňuje nastavit konkrétní teplotu a
automaticky ji udržuje.
Prostřednictvím barevného monitoru
umístěného v kabině můžete pohodlně
sledovat proces vysýpání zrna, rozmetání
rostlinných zbytků nebo připojení závěsu
žacího stolu.
Jednoúčelové sedadlo
poskytuje pohodlné usazení
nově školených obsluh.
Výhody John Deere
• Prostorná a luxusní kabina skýtá
obsluhám komfort, vynikající viditelnost a
snadné ovládání
• Jednoduché a logické ovládací prvky
umožňují obsluhám nastavit mlátičku
snadno a rychle.
• Na multifunkční páce jsou k dispozici
všechny nejčastěji používané funkce.
12
Naklápění a teleskopické
nastavení sloupku řízení umožňuje
dokonalé nastavení podle vašich
požadavků.
Pohodlné, vzduchem
odpružené sedadlo řidiče
je možné nastavit ve čtyřech
směrech tak, aby vyhovovalo
právě vám.
mlátiček
Paměťová tlačítka
režimů kopírování
vám umožní během
jízdy snadno a
rychle zvolit jeden
ze tří naprogramovaných režimů.
Bezpečnostní STOP okamžitě
vyřadí pohon adaptéru a
vykládacího šnekového
dopravníku.
Automatické nastavení mlátičky vám
umožní úplné automatické nastavení
mlátících režimů pro jednotlivé plodiny,
které jsou uloženy v paměti. Polohu
mlátícího koše, otáčky ventilátoru, otáčky
bubnu a nastavení sít. Dále systém
umožňuje uložit si vlastní režimy nastavení
mlátičky.
Displej HeaderTrak informuje obsluhu o
aktivovaných funkcích, aktuální poloze
adaptéru a o číslu aktivovaného
paměťového tlačítka.
Dva velké 4-polohové
spínače jsou určeny pro
ovládání adaptéru a funkcí
přihaněče. Pravý spínač
ovládá polohu adaptéru a jeho
příčné naklápění. Levý spínač
ovládá polohu přihaněče.
Praktická chladnička poskytuje dostatek
prostoru pro uložení dvou 1,5 litrových
lahví a vašeho oběda.
Tento 5- ti polohový
spínač ovládá funkce
výložníku.
Displej VisionTrak – výkonový monitor
informuje obsluhu o nastavení mlátičky.
Monitor se třemi okénky vám umožňuje
monitorovat současně tři funkce. Kromě
pojezdové rychlosti (která je vždy
zobrazena na vrchní řádce) můžete vybírat
ot./min. motoru, bubnu, nastavení
mlátícího koše nebo otáčky ventilátoru.
Kdykoliv se dotknete nebo upravíte
jakoukoli monitorovanou funkci mlátičky,
bude aktuálně zobrazena.
Všechny ovládací prvky jsou logicky
uspořádané pro snadné ovládání a
nastavení stroje.
Infračervené halogenové nebo volitelně
xenonové světlomety vám poskytnou
dostatečné osvětlení pro práci v noci.
Na přání je možně vybavit mlátičku i polní
kanceláří.
13
C670: Motory a rozvod pohonu
Veškeré mlácení, separace a čištění
nemůže správně fungovat, není-li k
dispozici výkonný motor, který vše
pohání. To je důvod, proč je každá
sklízecí mlátička řady C od
John Deere poháněna spolehlivým,
osvědčeným a úsporným motorem
John Deere PowerTech Plus.
Kromě vynikající spolehlivosti mají
motory John Deere, extra výkon který
je aktivován automaticky při vysýpání
za jízdy. Motory již splňují normu
TIER III.
Vynikající rovnováha mezi výkonem a kvalitou práce.
Vynikající charakteristika motorů
John Deere
Elektronicky řízený motor John Deere o
obsahu 9 litrů a výkonu 400 koní (dle
ISO, při 2100 ot./min) disponuje širokou
oblastí konstantního výkonu, extra
výkonem naladěným do pracovních
otáček a velkou zálohu kroutícího
momentu.k Vysýpání za jízdy má motor
k dispozici dalších až 17 koňských sil.
Další výhodou mlátičky
C 670 je úzká přepravní
šířka což ocení uživatelé
při transportech.
• Motory John Deere PowerTech Plus jsou
praxí ověřené a spolehlivé energetické
zdroje. Jsou naladěné právě pro pohon
sklízecích mlátiček.
• jedná se o motory přeplňované
s variabilní geometrií a recirkulací
výfukových plynů.
14
Power (kW)
Výhody motorů John Deere
Velké rotační síto
zachytí spolehlivě
veškeré nečistoty.
Extra Power
Extra Výkon
Rychlost motoru (rpm)
Předností mlátičky je jednoduchost uspořádání
pohonů. Přístupnost a přehlednost pohonů ocení
zejména obsluhy.
Snadný přístup k jednotlivým agregátům šetří váš čas a peníze
C670 Specifikace
Snadná a rychlá údržba, přístupnost všech agregátů,
přehledný a jednoduchý rozvod pohonů – toto vše urychlí
nasazení vaší mlátičky a přispěje ke zvýšení denního výkonu.
Ventilátor
Šikmý dopravník
Reverz
Ovládání mech./hydr.
Výkon reverzu (hp)
Mlátička je vybavena velkým prostorem pro uložení nářadí.
Rozsah otáček ot/min
Příčné náklápění rovinná verze
±4
Zásobník
Příčné náklápění – Hillmaster (%)
± 15
Obsah (L)
Vertikální naklápění – standard (stupně)
±9
Výška vysýpání s pneum. 800/65 R32
Mlátící buben
Boční kryty jsou vyrobeny
z robustního kompozitního
materiálu, který podstatně
omezuje vibrace.
660
Hillmaster (cm)
Šířka bubnu (mm)
1400
Kapacita vysýpání
10
240 − 510 / 475 − 1030
John Deere PowerTech, 6-válec 6090HZ003D
Rychlost bubnu s redukcí (m/sec.)
8,3 − 17,6 / 16,4 − 35,6
Jmenovité otáčky (ot./min)
Mlátící koš
Max. výkon v pracovních otáčkách (ISO) (kW/hp)*
Rozměry koše (mm)
750 x 1400
Plocha koše (m²)
1,05
13
Pohon drive
116
Převodovka
418
Rychlost odmítacího bubnu
vazba na ot. ml. bubnu
Prstové separátory – excentricky uložené
Mlátička je vybavena
závěsem pro připojení žací
lišty.
800
3 rychlosti
120 amp.
Rozměry**
Váha
Rovinná verze (kg)
14750
Délka separátorů (m)
3,4
Hillmaster (kg)
16230
Čelní průměr (mm)
464
Transportní výška (s pneu 800/65 R32 Goodyear)
Zadní průměr (mm)
502
Rovinná verze (m)
3,94
Hillmaster (m)
3,99
Rychlost separátoru, dvojí otáčky (ot./min.)
570 / 740
Transportní šířka
Odmítací buben
Průměr (mm)
Z plošiny u motoru má
obsluha snadný přístup
k radiátorům chladiče a
motoru.
2200
299 / 400
Elektrický systém
Alternátor
Průměr odmítacího bubnu
447
80 L/sec.
*při rychlosti motoru 2 00 ot./min.
Úhel opásání (stupně)
Electric
431
Obsah palivové nádrže (L)
Počet příčných lišt
Odmítací buben
Otevřením bočních krytů
získáte snadný přístup k
mlátičce.
10000
Motor
Otáčky bubnu s redukcí (ot./min.)
Nastavení koše
Celý modul separátoru
je možné snadno a
ryche demontovat.
4 turbiny
750 – 1600
Rovinná verze (cm)
Průměr bubnu (mm)
Počet mlatek
Mlátička má společnou
nádrž pro hydraulické a
hydrostatické systémy.
Typ ventilátoru
80
Rychlost (m/sec.)
380
12,8 / 17,6
Čištění
Systém čištění Dual-Flo
650/75 R32 (m)
3,3
800/65 R32 Goodyear (m)
3,5
800/75 R32 Conti or Michelin (m)
3,6
nastavitelné předčištění
* Specifikace a konstrukční provedení podléhají změnám bez upozornění
** Data se mění podle specifikace
15
Hillmaster svahové vyrovnávání zajišťuje vysoký výkon na svazích do 22%
Zakoupením mlátičky v provedení
Hillmaster získáte vysoký výkon i na
svazích. Systém pro svahové vyrovnávání dokáže automaticky vyrovnat
celou mlátičku až do 15%. Ve spojení
se systémem SlopeMaster, který je
schopen zajistit spolehlivé čištění až
do 7%. Proto je Hillmaster schopen
sklízet na svazích až do 22%, a to bez
ztráty výkonnosti.
• Hillmaster vyrovnává automaticky mlátičku
prostřednictvím hydraulických pístů umístěných
na robustní přední nápravě.
• Protože kabina zůstává v rovině, budete i na
svahu sedět pohodlně.
• Svahové vyrovnávání zvyšuje nejen výkon na
svazích, ale zlepšuje i průchodnost mlátičky
terénem.
Kopírování žacího válu a
systém HeaderTrak vám
umožňuje udržovat
rovnoměrnou výšku strniště a
to i na nerovných polích.
Snadné a rychlé nastavení
výšky strniště, popřípadě
přítlaku pro vysekávání
polehlých porostů zvyšuje
produktivitu práce a snižuje
ztráty.
HILLMASTER je zařízení
s vysokou užitnou hodnotou.
Paměťové tlačítko č. 1 je
možné naprogramovat pro
návrat na předem zvolenou
výšku adaptéru pro případ
sklizně plodin při strništi vyšším než 25 cm. Ideální pro sklizeň plodin jako např. řepky
nebo slunečnice nebo pro
zdvižení žací lišty na
konci pole.
Paměťové tačítko č. 2 je
možné použít k výškovému
vedení lišty do výšky strniště
25 cm. V tomto režimu je poloha lišty ovládána prostřednictvím mechanických hmatačů.
Paměťové tlačítko č. 3 může
být naprogramované pro vysekávání polehlých porostů.
Obsluha může nastavit libovolný přítlak a tím je zaručena
vysoká kvalita práce, výborné
vysekávání a nízké opotřebení
lišty.
Monitor kopírování
HeaderTrak zobrazuje
informace o
aktivovaných funkcích
kopírování adaptéru.
Dva páry
mechanických
snímačů snímají
aktuální polohu lišty.
Výhody John Deere
• Automatické vyrovnávání Hillmaster
naklání celým tělem kombajnu až o 15%
pro dosažení vyvážené výkonnosti na
svazích.
• V kombinaci se SlopeMaster je možné
sklízet na svazích až do 22% bez ztráty
výkonnosti.
16
Sklízecí mlátička C 670: Inteligentní technika.
Výkon motoru 400 HP (ISO) je dostatečný pro
dosahování vysokých denních a sezónních
výkonů. Při vykládce obilí ze zásobníku za
jízdy je výkon motoru ještě krátkodobě
navýšen.
Tichá a prostorná kabina
s ergonomicky umístěnými
ovládacími prvky vytváří
obsluhám příjemné pracovní
prostředí.
Jedinečná koncepce mlátičky C 670 je
charakteristická kombinací klasického
mlátícího ústrojí s excentricky uloženými axiálními separátory. Velký průměr
mlátícího bubnu (660 mm) a excentrické umístění separátorů zaručují šetrné
mlácení a účinnou separaci. Tento
systém je v porovnání s obdobnými
systémy měně energeticky náročný.
Vyhazovací buben zajišťuje
rovnoměrné odebírání materiálu ze
separátorů.
Systém kopírování žacího válu
HeaderTrak spolehlivě kopíruje
terén i na nerovných pozemcích.
Kombajn C 670 byl zkonstruován zejména pro práci
v obtížných podmínkách. Robustní konstrukci a
koncepci mlácení a separace ocení především ti
uživatelé, kteří mají vysoké výnosy, kladou důraz na
vysokou kvalitu zrna a velký výkon. Tato koncepce se
dále vyznačuje dlouhou životností a jednoduchostí
obsluhy.
Výkonný drtič slámy uspokojí
kvalitou rozřezání a rozptýlení
rostlinných zbytků i ty
nejnáročnější zákazníky.
Kvalitu práce ocení zejména
v podnicích, které provádějí
mělké nebo bezorebné
zpracování půdy.
Vybe.rte si jednu z žacích lišt řady John Deere
600R. Robustní žací vály jsou pro tuto mlátičku
k dispozici v šířkách od 7,6 do 9,15 metrů. Lišta je
zkonstruována pro sklizeň a podávání velkého
množství materiálu. Proto je vybavena robustním
pohonem kosy, stabilním průběžným šnekem o velkém průměru s průběžným prstovým vkladačem.
Dno lišty je vyrobeno z nerezového plechu.
Čistící systém QuadroFlo
Tento spolehlivý a praxí ověřený systém čištění má
vysoce výkonné vynášecí šneky které rovnoměrně
podávají materiál na předčistič. Zrno, které propadne
sítem předčistění jde přímo do bunkru. Dále je
systém vybaven vrchním a spodním žaluziovým
sítem. Proud vzduchu je vytvořen čtyřmi nezávislými
rotory ventilátorů a ten je rozdělen jak pod
předčištení, tak pod spodní a vrchní síta.
Tyto mlátičky se vyznačují velmi
dobrou průchodností i těžkým
terénem.
Servis a poprodejní péče o zákazníky je
WTS Specifications
u značky
John Deere na vysoké úrovni.
Zde vše začíná...
Firma John Deere klade důraz na kvalitu servisu a rychlost dodávek
náhradních dílů. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že o techniku
John Deere bude pečováno vždy na nejvyšší úrovni. Péče je
zabezpečována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek,
které jsou vybaveny moderní diagnostickou technikou. Zkušení servisní
pracovníci jsou vždy schopni flexibilně reagovat na potřeby zákazníků.
Servisní péče během žní a v pracovních špičkách je již
samozřejmostí.
Diagnostika prostřednictvím počítačové techniky urychluje opravy
a šetří váš čas a peníze.
Originální náhradní díly jsou dodávány prostřednictvím praxí
ověřených expresních dodávek okamžitě po objednání, aby byly
minimalizovány prostoje vaší techniky.
Sklizecí technika John Deere je vyráběna ve více výrobních
závodech. Navštivte naše výrobní závody sklízecích mlátiček v
Zweibrueckenu nebo v Moline a přesvědčete se na vlastní oči, v jakých
podmínkách je vyráběna technika John Deere. Preciznost výroby a
organizace práce vás přesvědčí. Pokud budete mít zájem o návštěvu
výrobního závodu, prosím, obraťte se na vašeho autorizovaného dealera
a on vám návštěvu zprostředkuje.
ve spolehlivosti je naŠe sÍla
YY0514240CSR www.johndeere.cz
Tento prospekt je určen k distribuci po celém světě. V tomto dokumentu jsou
poskytnuty obecné informace, obrázky a popisy, které NEJSOU K DISPOZICI
pro všechny trhy. PODROBNOSTI VÁM SDĚLÍ VÁŠ MÍSTNÍ PRODEJCE NEBO
IMPORTÉR techniky John Deere. Firma John Deere si dále vyhrazuje právo
změnit specifikace a design výrobků popsaných v tomto prospektu brožuře
bez předchozího upozornění. Žluté a zelené barevné logo John Deere,
symbol skákajícího jelena a JOHN DEERE jsou chráněné obchodní značky
Deere & Company.
03/08 1/1/2
Financování. Pokud budete potřebovat zajistit financování techniky
John Deere, obraťte se s důvěrou na všeho autorizovaného dealera a on
vše rychle zařídí. Bude vám poskytnuto promptně výhodné financování.
Nechte si učinit nezávaznou nabídku na profinancování vašich investic a
budete velmi přijemně překvapeni kvalitou našich služeb.
Kontaktujte vašeho místního prodejce s technikou John Deere, který vám
poskytne komplexní nabídku možností financování, která bude vyhovovat
právě vašim potřebám.
Sklízecí mlátička C670 od firmy John Deere

Podobné dokumenty

John Deere řada W

John Deere řada W John Deere 600R. Robustní žací vály jsou k dispozici v šířkách od 4,30 do 9,15 metrů. Lišta je zkonstruována pro sklizeň a podávání velkého množství materiálu. Proto je vybavena robustním pohonem k...

Více

John Deere řada T

John Deere řada T výnosu a vlhkosti sklízeného porostu. Pokud budete chtít vytvářet a zpracovávat výnosové mapy, využijte systém HarvestDoc, který je schopen veškerá data zaznamenat a uložit na datovou kartu pro dal...

Více