Pozvánka + program všech sekcí - Nemocnice ve Frýdku

Transkript

Pozvánka + program všech sekcí - Nemocnice ve Frýdku
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
si Vás dovoluje pozvat na
XXXVIII. DEN ZDRAVOTNÍKŮ
z regionu Frýdek-Místek,
který se koná dne 11. června 2009
v přednáškových sálech Národního domu ve Frýdku-Místku,
Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
www.nemfm.cz/dz
PROGRAM XXXVIII. DNE ZDRAVOTNÍKŮ
Čestné představenstvo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ing. RSDr. Karel Konečný
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Eva Richtrová
primátorka Statutárního města Frýdek-Místek, senátorka Senátu Parlamentu ČR
Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel Nemocnice Třinec, p.o.
MUDr. Karel Dostalík
ředitel Nemocnice Podlesí a. s.
PhDr. Bc. Kateřina Valentová, MSc.
ředitelka Polikliniky Místek, s.r.o.
Ing. Petr Hartmann
ředitel Gaudia, s. r. o.
MUDr. Radim Knopp
ředitel Územního odboru Frýdek-Místek Územního střediska záchranné služby
Moravskoslezského kraje
MUDr. Vladimír Hořava
předseda představenstva Okresního sdružení ČLK Frýdek-Místek
p. Marie Machová
ředitelka Oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek
Organizační pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prezentace v 7:45 hodin v předsálí Národního domu, společná pro obě sekce.
Prezentace bude probíhat po celý den konání akce.
Zahájení v 8:00 hodin v dolním sále Národního domu, společné pro obě sekce.
Sekce lékařská I. - přednášky budou probíhat v 1. poschodí Národního domu od 8:00
do 13:30 hodin.
Sekce lékařská II. - přednášky budou probíhat v 1. poschodí Národního domu od 8:00
do 13:30 hodin.
Sekce sesterská - přednášky budou probíhat v přízemí Národního domu od 8:00 do
14:00 hodin.
Vzhledem k počtu přihlášených sdělení budou organizátoři trvat na striktním dodržení
časového limitu 8 minut. Sdělení přesahující tento limit budou předčasně ukončena.
Autoři předají příslušnou dokumentaci informatikům vždy na začátku hlavní sekce.
Autoři vyvěsí své postery na připravené panely mezi 7.00 - 8.00 hod.
Velikost posterů do 100x80 cm. Kancelářské potřeby pro vyvěšení budou k dispozici.
Prohlížení posterů a případná diskuse bude probíhat po celý den konání akce.
Abstrakta jsou k dispozici na www.nemfm.cz/dz
www.nemfm.cz/dz
Sekce lékařská I. - sál I.
Program sekcí Ateroskleróza a Varia
ATEROSKLERÓZA
8:30 – 9:30
1. Biochemická diagnostika v kardiologii
Juránek P., Hlavajčíková K. ( Frýdek-Místek )
2. Zátěžové testy u chronické ICHS
Krauzová D. ( Třinec Podlesí )
3. Nejčastější echokardiografické nálezy u ICHS
Balušík J. ( Třinec Podlesí )
4. Nejčastější formy arytmii u ICHS
Szmek B. ( Třinec Podlesí )
5. Ambulantní kardiovaskulární rehabilitační programy v Nemocnici ve FrýdkuMístku
Pohludková L., Zeman K., Kološová R. ( Frýdek-Místek )
6. Akutní koronární syndromy v krajské nemocnici
Vaňková V. , Papugová K. ( Frýdek-Místek )
15 min. přestávka
9:45-10:45
7. Systémová trombolýza v podmínkách Nemocnice ve Frýdku-Místku
Repková, J., Dokoupil M., Schenk P. ( Frýdek-Místek )
8. Abdominální angina
Kološová R., Kučera D., Gistinger T., Zeman K., Pavlas I. ( Frýdek-Místek, OVVítkovice )
9. Postavení MDCT v diagnostice postižení periferních tepen
Langnerová G., Holesz S., Kamarád M., Murárová M., Wierzgoń M. (Třinec Podlesí )
10. Perkutánní transluminální angioplastika (PTA)-co můžeme čekat od této 35 let
staré metody v léčbě příznaků postižení periferních cév
Wierzgoń M., Holesz S., Kamarád M., Langnerová G., Murárová M. (Třinec Podlesí )
www.nemfm.cz/dz
11. Cévní rekonstrukční výkony
Chmelo J. ( Ostrava-Vítkovice )
12. Aortokavální píštěl
Bobuš M., Šolek R., Říha D., Bulejčík J., Blaha M., Szkatula J. ( Třinec-Podlesí )
15 min. přestávka
VARIA
11:00 – 13:05
13. Statiny u dětí
Heczková P., Rucki Š. ( Třinec-Sosna )
14. Toxický šokový syndrom
Adam P., Struminský M., Rucki Š. ( Třinec-Sosna )
15. Gravesova- Basedowova choroba jako jedna ze zřídkavých příčin kardiálního
selhání kazuistika
Košútová Z., Kollárová M. ( Třinec-Sosna )
16. Diferenciální diagnostika dlouhodobých subfebrilní mladé ženy - kazuistika
Žáková J., Kollárová M. ( Třinec.-Sosna )
17. Je léčebná výměnná plazmaferéza přijatelnou alternativou v hemorheoterapii?
Pták J., Kretková R., Sitek P. ( Frýdek-Místek )
15 min. přestávka
12:15 -13:05
18. TVT – miniinvazívní operační terapie stressové inkontinence u žen - výsledky
terapie 2002-2008
Matys O., Plasgura P. ( Frýdek-Místek )
19. Miniinvazivní ošetření hemoroidálních uzlů metodou THD ( Transanal
Haemorrhoideal Dearterialisation)
Krištof J., Örhalmi J., Jackanin S., Biath P. (Ostrava - Vítkovice)
20. Zlomeniny prox. femuru - současné trendy
Bencúr J., Hájek A.
( Frýdek – Místek )
www.nemfm.cz/dz
21. SCARF osteotomie
Horák P. ( Frýdek-Místek )
22. IOL AcrySof nutnost řešení sekund. katarakty na našem pracovišti za posledních
10 let
Tomančák I., Čech R.
( Frýdek-Místek )
Sekce lékařská II. - sál II.
Program sekcí Nádorová onemocnění a Intenzívní medicína
8:30 – 10:15 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ I – GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT
23. Intraoperační radioterapie – indikace v oblasti břišní chirurgie
Czudek S., Adamčík L., Škrovina M. (Nový Jičín)
24. Radiofrekvenční ablace Barretova jícnu
Falt P., Urban O., Fojtík P. (Ostrava – Vítkovice)
25. Depistáž, diagnostika a endoskopická léčba spinocelululárního karcinomu jícnu
Vítek P., Chalupa J., Kajzrlíková I., Kuchař J., Platoš J., Řeha P (Frýdek-Místek)
26. GIST na chirurgickém oddělení Nemocnice ve Frýdku – Místku
Hájek A. (Frýdek-Místek)
27. JAKO JEDNA RODINA – první zkušenosti s projektem přímého
kolonoskopického screeningu kolorektálního karcinomu u příbuzných I.stupně
Kajzrlíková I., Vítek P., Chalupa J., Hájek A., Platoš J., Kuchař J., Řeha P. (FrýdekMístek)
28. Možnosti chirurgického řešení karcinomů v aborální třetině rekta
Biath P., Orhalmi J., Jackanin S., Klos K. (Ostrava – Vítkovice)
29. Robotická chirurgie – přínos nebo slepá cesta?
Czudek S., Adamčík L., Škrovina M. (Nový Jičín)
15 min. přestávka
10:30 - 11:30 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ II - UROGENITÁLNÍ TRAKT, CNS, ORL
30. Výsledky biopsií prostaty u pacientů s PSA do 10,0 ng/ml v závislosti k indexu
PSA na urologickém oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku v období 2005 – 2008.
Pavlosek T., Plasgura P., Carbol L. (Frýdek-Místek)
www.nemfm.cz/dz
31. Vliv kouření na vznik a recidivu karcinomu močového měchýře u pacientů s nově
diagnostikovaným karcinomem na urologickém oddělení Nemocnice Frýdek Místek v letech 2004-2007
Vyvialová M., Plasgura P., Stanzelová B. (Frýdek-Místek)
32. Nádorová onemocnění mozku
Zatloukal R. (Třinec)
33. Synchronní spinocelulární karcinom tonzil
Galdun V., Klečka P., Matler K., Lovasová Z. (Frýdek-Místek)
15 min. přestávka
11:45 – 13:30 INTENZÍVNÍ PÉČE
34. Časná tekutinová resuscitace v terapii akutní pankreatitidy v Nemocnici ve
Frýdku-Místku v letech 2002-2007.
Zela O., Vítek P., Kuchař J., Chalupa J., Platoš J., Kajzrlíková I., Hájek A., Konopáč
V, Chrostek M. (Frýdek-Místek)
35. Iniciální diagnosticko – terapeutické postupy u pacientů s komplexním poraněním
pánve.
Chrostek M., Hájek A. (Frýdek-Místek)
36. Použití CPFA u pacientky s těžkou sepsí – kazuistika
Ostrochovská N., Vávra P., Rybarčíková R. (Havířov)
37. Úrazy hlavy u dětí – kazuistiky
Hudečková M. (Frýdek-Místek)
38. Využití ultrazvuku při kanylaci centrálních žil
Hankeová J., Chalupa J. (Frýdek-Místek)
39. Addisonská krize - kazuistika
Talafa V. (Frýdek-Místek)
40. DUPV - nové šance pro staré diagnosy
Konopáč V. (Frýdek-Místek)
www.nemfm.cz/dz
Sekce sesterská
1. přednáškový blok 8.30- 9.45
předsedající: Bc. Eva Pindurová , v.s. chirurgicko-traumatologické oddělení,
Bc. Elen Riessová, v.s. centrální operační sály a centrální sterilizace,
Nemocnice ve Frýdku- Místku p.o.
1. Spolupráce mezi COS a CS
Autor: Kuželová Anna
Spoluautor: Garbová Jana
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Centrální operační sály a centrální sterilizace
2. HDR aneb uvidíš- uvěříš - edukace nelékařských pracovníků v NEMFM, p.o
Autor: Gustyová Iveta
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Sestra pro nozokomiální nákazy
3. Edukace pacienta perioperační sestrou
Autor: Kroužková Michaela
Nemocnice Třinec , p.o.
Centrální operační sály
4. Revizní operace kyčelních náhrad
Autor: Paljusová Štefánia,
Spoluautor a prezentace: Chromčáková Petra
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Ortopedické oddělení
5. Katarakta včera, dnes a zítra
Autor : Halatová Libuše,
Spoluautor: Botyánszká Jana, Rylková Renáta
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Beskydské oční centrum
6. Tupozrakost v kostce
Autor: Nytrová Vladimíra,
Spoluautor: Kvitová Miroslava
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Beskydské oční centrum
7. Jsem urostomik, no a co! Život s urostomíí.
Autor: Kuzniková Irena, Tesarčíková Eva
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Urologické oddělení
Přestávka 15 min.
www.nemfm.cz/dz
2. přednáškový blok 10.00 -11.10
Předsedající: Bc. Blanka Špoková, v.s. ARO,
Bc. Eva Šprlová ,v.s. gynekologicko- porodního oddělení,
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
8. Činnost ZZS při mimořádné události
Autor : Chovanec Zdeněk DiS.,
Spoluautor : Chovancová Pavlína DiS.
Územní středisko záchranné služby MS kraje
Územní odbor Frýdek- Místek
9. Záchrana života z pohledu ZZS F-M
Autor : Bc.Pentka Jan,
Spoluautor : Bc.Vymětalíková Jitka, Bc.Kozelský Radim
Územní středisko záchranné služby MS kraje
Územní odbor Frýdek- Místek
10. Péče o polytraumatizované pacienty na ARO Frýdek-Místek
Autor: Jan Chuda,
Spoluautor: Monika Bílková
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
ARO- RES
11. Komunikační bariéry, péče o problémové pacienty a pacienty s narušenou
komunikační schopností
Autor : Kovaříková Andrea,
Spoluautor : Ramínková Radka
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Traumatologické oddělení
12. Ošetřování pacientů s tracheostomií
Autor : Habrnálová Pavla, DiS.
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
ORL oddělení
13. Náhradní hlasové mechanizmy po totální laryngektomii
Autor : Michálková Zdeňka
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
ORL oddělení
15. min přestávka
www.nemfm.cz/dz
3. přednáškový blok 11.25 - 12.35
Předsedající : Marie Škarabelová, v.s. interní oddělení
Eva Sikorová, v.s. neurologické oddělení
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
14. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní pankreatitidou na interním
oddělení
Autor: Bc. Bělunek Pavel
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
Interní oddělení
15. Gestační diabetes mellitus
Autor: Pavlásková Miroslava, Šrámková Nela, DiS.
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
Gynekologicko – porodní oddělení
16. Guillain-Barré syndrom
Autor: Niemcová Olga,
Spoluautor: Ondráčková Vladimíra
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
Neurologické oddělení
17. Nádorová onemocnění mozku
Autor: Bc.Cupalová Zita,
Spoluautor: Štěpánková Jana
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
Neurologické oddělení
18. Metoda Ludmily Mojžíšové
Autor: Mališová Ivana
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
Rehabilitační oddělení
19. Podtlaková terapie a její využití při léčbě komplikací aterosklerosy- ischemický
defekt
Autor: Bc.Fongusová Pavlína,
Spoluautor: Kadlubcová Alena, Rakowská Beata, Dis.
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie
15. min přestávka
www.nemfm.cz/dz
4. přednáškový blok 12.50 - 14.00
Předsedající: Pavla Židková,v.s. radiodiagnostického oddělení,
Věra Daníčková, v.s. OKB,
Nemocnice ve Frýdku- Místku p.o.
20.První zkušenosti s přístrojem IMPACT- R při vyšetřování účinnosti léčby
anopyrinem
Autor : Lada Vavřinová, Lenka Kaplanová,
Spoluautor :Prim. MUDr. Jan Pták, Ph.D.
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Hematologicko- transfuzní oddělení
21. Laboratorní pohled na tromboembolickou chorobu - D-dimery x anti X a aktivita
Autor: Domčíková Hana ,
Spoluautor :Trávníčková Jana
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Oddělení OKB a hematologických laboratoří
22. Drogový screening moče
Autor. Vašicová Kateřina,
Spoluautor : Kmentová Šárka, Bortlová Gabriela
Nemocnice ve Frýdku- Místku, p.o.
Oddělení OKB a hematologických laboratoří
23. Denzitometrie – diagnostika osteoporozy
Autor: Jabůrková Marta
Poliklinika Frýdek-Místek, s.r.o.
RDG oddělení
Poliklinika Místek, s.r.o.
24. Základy mammografie
Autor : Piváčková Markéta
Poliklinika Frýdek-Místek, s.r.o.
RDG oddělení
25. Rtg vyšetření tlustého střeva
Autor: Schmidtová Eva DiS.,
Spoluautor: Foldynová Lucie DiS., Šrubařová Jana
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.
RDG oddělení
Poster: Peroperační biopsie
Monika Menšíková, Lenka Comorková
Nemocnice ve Frýdku- Místku , p.o.,
patologie
www.nemfm.cz/dz

Podobné dokumenty

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd 1. – 2. 11. 2012, Frýdek-Místek POŘÁDÁ Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o. se souhlasem výboru ČSOT ve spolupráci s Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc TÉMATA SYMPOZIA LÉKAŘ...

Více

Finální informace Frýdek-Místek 2012

Finální informace Frýdek-Místek 2012 1. – 2. 11. 2012, Frýdek-Místek POŘÁDÁ Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o. se souhlasem výboru ČSOT ve spolupráci s Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc TÉMATA SYMPOZIA LÉKAŘ...

Více

Informační bulletin SVS č. 4/2008

Informační bulletin SVS č. 4/2008 veterinární správy (SVS ČR) s vyhodnocením a komentování této činnosti a prezentací údajů v tabulkách, grafech a na mapách. Je podána informace o činnosti ÚKOZ včetně informace o využití pokusných ...

Více