Finální informace Frýdek-Místek 2012

Komentáře

Transkript

Finální informace Frýdek-Místek 2012
FINÁLNÍ INFORMACE
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE VE FRÝDKU – MÍSTKU p. o.
ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc
a
Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku
pořádá
V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Frýdek-Místek
1. - 2. 11. 2012
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
1. – 2. 11. 2012, Frýdek-Místek
POŘÁDÁ
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o.
se souhlasem výboru ČSOT
ve spolupráci s
Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc
TÉMATA SYMPOZIA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Komplexní řešení problematiky selhávající aloplastiky kolenního kloubu (infekce, aseptické uvolnění, periprotetické zlomeniny)
Ortopedie a traumatologie nohy
Prevence trombembolické nemoci, léčba osteoporózy
Varia, Medikamenty
TÉMATA SYMPOZIA SESTERSKÉ SEKCE
Ošetřovatelská péče v ortopedii
Primární aloplastika a reimplantace z pohledu instrumentářky
PREZIDENT SYMPOZIA
Prim. MUDr. Petr Kozák – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ SYMPOZIA
MUDr. Lubomír Onderka – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
ZÁŠTITU PŘEVZAL
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FN Olomouc
ODBORNÁ GARANCE
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Prim. MUDr. Petr Kozák
MUDr. Jiří Mazoch
MUDr. Lubomír Onderka
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
ing. MUDr. Miroslav Přádka, PhD
ing. Eva Richtrová
Mgr. Pavla Klaputová
Mgr. Petr Cvik
Mgr. Michal Pobucký, DiS
MUDr.Verner Borunský
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: 731 560 858
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205
ČTVRTEK, 1. 11. 2012 – SEKCE LÉKAŘŮ
9.00 Slavností zahájení sympozia
BLOK 1
9.15 – 10.00
Předsednictvo: Bartoníček J., Trč T., Kopp L.
1. Klinická anatomie hlezna a nohy
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN
15´
2. Kontroverze luxačních zlomenin hlezna
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN
15´
3. Poranění syndezmózy u zlomenin hlezna
Rypl A.
Nemocnice České Budějovice, a.s. - Oddělené úrazové chirurgie
4. Posteromediální a posterolaterální přístup ke hleznu u zlomenin zadní hrany tibie
Bartoníček J. (1), Kostlivý K. (2)
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN (1)
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN Praha-Krč (2)
7´
12´
10.05 - 10.25 Diskuse
10.25 - 10.55 Coffee break
BLOK 2
10.55 – 11.40
Předsednictvo: Bartoníček J., Kopp L., Obruba P., Rypl A.
5.
Chirurgická léčba zlomenin talu - střednědobé funkční a rentgenové výsledky
Kopp L., Obruba P., Riegl J., Edelmann K.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
7´
6.
Extruze talu - kazuistika
Bartoníček J., Urbánek L., Tuček M.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN
5´
7.
Neodkladné operace zlomenin patní kosti
Obruba P.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
7´
8.
Osteosyntéza patní kosti úhlově stabilní dlahou
Obruba P.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
7´
9.
Poranění středonoží
Kopp L.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
7´
10. Drtivé poranění přednoží u mladého muže - Kazuistika
Václavek J., Skácel P., Šíma J., Kotrč J.
Ortopedicko traumatologické oddělení S.M.N. a.s o.z. Přerov
11.40 - 12.00 Diskuse
12.00 - 13.00 Oběd
7´
BLOK 3
13.00 – 13.40
Předsednictvo: Trč T., Hodíková P., Skácel P.
11. SCARF osteotomie
Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
10´
12. Naše zkušenosti s operační léčbou Hallux rigidus
Šos Z., Uvízl M., Gallo J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
13. Instabilita 1. kuneifometatarzálního skloubení v etiologii Hallux valgus
Zagroba J., Weber M., Káňa J.,
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
14. Naše způsoby operačního řešení hallux rigidus
Hodíková P.
Ortopedické oddělení Panochovy nemocnice Turnov
7´
15. Extraartikulární distální osteotomie z metatarsů jako možnost v terapii příčného plochonoží
Skácel P., Kotrč J., Selucký J.
Ortopedicko traumatologické oddělení S.M.N. a.s o.z. Přerov
7´
13.40 - 14.00 Diskuse
BLOK 4
14.00 – 14.40
Předsednictvo: Chomiak J., Kuběnová D., Uvízl M.
16. Léčení Pes cavovarus
Chomiak J., Dungl P.
Ortopedie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
10´
17. Naše zkušenosti s pantalární dézou
Uvízl M., Šos Z., Gallo J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
18. Komplikace aloplastiky I. MTP kloubu „Toefit“
Kuběnová D., Chochola A.
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN - Klinika traumatologie pohybového
aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
19. Artrodéza TC kloubu systémem TIBIAXYS
Pertl M., Trtík L.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
7´
20. Dlahová déza hlezna
Kopp L.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
7´
21. Artrodéza kolene hřebem jako řešení selhané TEP
Trč T., Schovanec J.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
14.50 - 15.05 Diskuse
20.00 Společenský večer - k tanci a poslechu hraje skupina Galaxy
10´
PÁTEK, 2. 11. 2012 – SEKCE LÉKAŘŮ
BLOK 5
9.00 – 10.00
Předsednictvo: Gallo J., Vavřík P., Tomáš T.
22. Prevalence výskytu a příčiny revizních operací náhrad kolena
Vavřík P.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
15´
23. Jak vznikají kostní defekty u TEP kolenního kloubu?
přednáška je podpořena z grantu: IGA NT 110/49
Gallo J., Lošťák J.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
10´
24. Makroskopické hodnocení periprotetických tkání u TEP kolena
Lošťák J., Gallo J.,
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
7´
25. Komplikace endoprotézy kolenního kloubu
Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7´
26. TEP u závažných deformit kolene - riziko selhání?
Musil D., Stehlík, Krejčí, Held
Ortopedické odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.
7´
10.00 - 10.20 Diskuse
BLOK 6
10.20 – 11.15
Předsednictvo: Koudela K., Pilnáček J., Kozák P.
27. Srovnání výskytu patelární bolesti po aloplastice kolenního kloubu u konvenčně
a individuálně nastavené rotace femorální komponenty
Koudela K. sr., Koudela K. jr., Koudelová J., Kormunda S., Křen J., Pokorný J.
FN a LF UK Plzeň,
Klinika zobrazovacích metod, Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
10´
28. Úskalí reimplantací TEP kolene - opakovaná selhání TEP
Káňa J., Cichý Z.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
29. Dvoudobé implantace TEP v léčení purulentní gonitidy
Pilnáček J.
Ortopedické oddělení nemocnice Kladno
7´
30. Řešení infektu totální náhrady kolenního kloubu artrodézou pomocí rámové zevní fixace
Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
7´
31 Artrodéza kolene hřebem ProSpon po septickém selhání TEP kolene
Šedivý P.
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
7´
32. Operační léčba priprotetických zlomenin v oblasti femuru u endoprotézy kolenního kloubu
Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1)
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc (2)
7´
11.15 - 11.35 Diskuse
11.35 - 12.05 Coffee break
BLOK 7
12.05 – 13.05
Předsednictvo: Kubeš R., Rozkydal Z., Wendsche P.
33. Současný stav prevence TEN
Kubeš R.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
7´
34. Lornoxicam v pooperační analgezii TEP kyčelního a kolenního kloubu
Tomáš T., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7´
35. Vývoj prevence trombembolické nemoci na ortopedickém oddělení MěN v Litoměřicích
Procházka V.
MěN v Litoměřicích
7´
36. Fossa rhomboidea claviculae - klinický význam
Koudelová J., Koudela K. sr., Koudela K. jr., Toman M.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
7´
37. Je léčení malleolárních zlomenin snadné?
Wendsche P.
Úrazová nemocnice v Brně
7´
38. Hojení zlomenin a osteoporóza
Rozkydal Z. (1), Jurášek Z. (2)
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1)
Radiologická klinika FN u sv. Anny v Brně (2)
7´
13.05 - 13.25 Diskuse
13.25 Závěr sympozia
ČTVRTEK, 1. 11. 2012 – SESTERSKÁ SEKCE
9:30 – Zahájení – Úvodní slovo
BLOK 1.
9:40 - 10:55
Předsednictvo: Pokorná R. , Vojtková I.
1. Předoperační příprava před TEP
Šostá D., Paljusová Š.
Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
15´
2. Operační rána po operaci TEP kyčelního kloubu u pacientů s předpokladem špatného hojení
Trojková A.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
15´
3. Reimplantace kyčelního kloubu
Vojtková I., Horká E.
Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
15´
4. Využití materiálu vlhkého hojení v prevenci vzniku nozokomiálních nákaz v operační ráně
po operaci TEP kyčelního kloubu u pacientů s předpokladem špatného hojení
Trojková A. , Horutová L.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
5. Rehabilitační ošetřovatelská péče po TEP kyčelního kloubu
Blahová A., Kvapilová B.
Ortopedická klinika FN Olomouc
15´
15´
10.55 - 11.25 Diskuse
11.25 - 11.55 Přestávka
BLOK 2.
11.55 - 13.10
Předsednictvo: Frnková D., Ištvánová E., Kvapilová B.
6. Příprava na život po operaci TEP kyčle u pacientů nad 65 let s využitím
kompenzačních pomůcek pro ulehčení běžných denních činností
Frnková D., Horutová L.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
15´
7. Využití kompenzačních pomůcek pro ulehčení běžných denních činností
Frnková D., Horutová L.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
15´
8. Fyzioterapie po aloplastice hlezna
Ištvánková E., Jarošová H.
Revmatologický ústav Praha
15´
9. Kladívkové postavení prstů nohy a Ortopedická ambulance
Dudek V.
Chirurgické obory Praha s.r.o.
15´
10. Vybrané ortopedické vady u dětí
Kvapilová B., Blahová A.
Ortopedická klinika FN Olomouc
15´
13.10 - 13.40 Diskuse
13.40 – 13.50 Zhodnocení
13.50 Závěr sesterské sekce
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE – SEKCE LÉKAŘŮ I SESTER
Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek
Středa, 31. 10. 2012
Čtvrtek, 1. 11. 2012
Pátek, 2. 11. 2012
ÚČASTNÍCI
17.00 – 18.30
7.45 – 15.00
8.00 – 13.50
VYSTAVOVATELÉ
17.00 – 18.30
7.45 – 8.45
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na kongres probíhá on-line na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 475 216 588, 731 560 858)
On-line přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz- sekce registrace
nejpozději do 27. 10. 2012
Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoliv změnit či dohlásit, přihlásí se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán
e-mailem spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám e-mailem opět přijde automaticky vygenerovaná
upravená přihláška.
Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám e-mailem přijde
automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete
cokoli v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo
do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška akceptována. Diskuse, kterou řídí předsedající proběhne vždy na konci bloku. Pro prezentaci odborných
sdělení bude k dispozici dataprojekce.
CERTIFIKÁTY
Lékaři – Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
SZP – Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude hodnocena vzdělávacími body ČAS.
Fyzioterapeuti – Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude hodnocena kredity UNIFY.
PLATBY
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékaři - uhrazený po 30. 9. 2012
SZP, fyzioterapeuti - uhrazený po 30. 9. 2012
(vč. DPH)
1000,- Kč
500,- Kč
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách místa konání.
SPOLEČENSKÝ VEČER
1. 11. 2012 v prostorách Národního domu
K tanci a poslechu hraje skupina Galaxy
poplatek uhrazený po 30. 9. 2012
(vč. DPH)
800,- Kč
PLATBY
Registrační poplatek je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ8301000000273400450207, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v
průběhu konání sympozia u pokladny.
DAŇOVÝ DOKLAD
Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za platby přijaté předem.
Budete-li požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání po
provedení platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání kongresu u pokladny. Pro
vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
(přihlášení do termínu 22. 10. 2012)
HLAVNÍ PARTNEŘI SYMPOZIA
BAYER s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Statutární město Frýdek – Místek
PARTNEŘI SYMOZIA
DISTEP a.s.
Lima CZ s.r.o.
Nycomed s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
AFORJET - masážní křesla s.r.o.
BioSolution, s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
COMESA, spol. s r.o.
IBI, spol. s r.o.
Lázně Darkov, a.s.
MEDIN, a.s.
MEDTEC-CZ s.r.o.
NOVOGEAR, spol. s r.o.
ORTIKA a.s.
Pivovar ZUBR a.s.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
ProSpon, spol. s r.o.
RESORBA, s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.
BOLEST NEPOČKÁ...
LÉČBA AKUTNÍ BOLESTI VYVÁŽENÝM COX-1/COX-2 INHIBITOREM1
Nycomed: a Takeda Company
Nycomed s.r.o.
Škrétova 490/12
120 00 Praha 2
www.takeda.cz
Zkrácená informace o přípravku Xefo® Rapid:
Název přípravku: Xefo® Rapid 8 mg Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 8 mg lornoxicamum.
Indikace: Krátkodobé zmírnění akutní mírné až středně silné bolesti. Indikační skupina: Protizánětlivé
a antirevmatické přípravky, nesteroidní, oxikamy. Dávkování a způsob podání: 8-16 mg lornoxikamu
podáváno v dávkách po 8 mg. První den léčby lze podávat počáteční dávku 16 mg a o 12 hodin později
8 mg. Maximální doporučená denní dávka 16 mg. Podávání lornoxikamu dětem a mladistvým do 18 let
se nedoporučuje. U pacientů trpících poruchou funkce ledvin nebo jater se doporučuje snížení četnosti
dávek přípravku Xefo® Rapid na jednu dávku denně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku
nebo na kteroukoli pomocnou látku, přecitlivělost na jiná NSAID včetně kyseliny acetylsalicylové,
trombocytopenie, závažná srdeční porucha, krvácení do gastrointestinálního traktu nebo jeho
perforace, jiné poruchy krvácivosti, současný nebo v anamnéze uvedený rekurentní peptický vřed nebo
hemorhagie, závažná porucha jater nebo ledvin, třetí trimestr těhotenství. Zvláštní upozornění: Při
dlouhodobé léčbě (déle než 3 měsíce) se doporučují pravidelná laboratorní hematologická vyšetření,
vyšetření funkce ledvin a jaterních enzymů. Při používání lornoxikamu je zvýšené riziko gastrointestinální
ulcerace nebo krvácení. Lornoxikam by se neměl používat souběžně s jinými NSAID, včetně selektivních
inhibitorů cyklooxygenázy-2. Interakce: Souběžné podávání lornoxikamu může snížit antihypertenzní
účinek inhibitorů ACE, beta-adrenergních blokátorů a blokátorů angiotensin-II receptorů, diuretický
a antihypertenzní účinek thiazidových a kalium šetřících diuretik. Může dojít ke zvýšení koncentrace
cyklosporinu v séru a zvýšení jeho nefrotoxicity, ke zvýšení rizika nefrotoxicity takrolimu v důsledku snížené
syntézy prostacyklinu v ledvinách. Těhotenství a kojení: Lornoxikam je ve třetím trimestru těhotenství
kontraindikován a neměl by být podáván během těhotenství ani v prvním a druhém trimestru a při porodu,
protože klinické údaje o podávání lornoxikamu během těhotenství nejsou k dispozici. Lornoxikam by se
neměl podávat kojícím ženám. Nežádoucí účinky: Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky NSAID
jsou gastrointestinální potíže: nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie a abdominální bolest. Méně často se
vyskytovaly zácpa, flatulence, říhání, sucho v ústech, gastritida, žaludeční nebo duodenální vřed, ulcerace
v ústech. Vzácně se vyskytovala meléna, hemateméza, ulcerózní stomatitida, gastrointestinální krvácení
nebo perforace. Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší
dobu nezbytnou ke zvládnutí symptomů. Balení: 10 a 30 potahovaných tablet. Zvláštní opatření pro
uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Držitel rozhodnutí o registraci: Nycomed Austria
GmbH, St. Peter str, 25, A- 4020Linz, Rakousko. Registrační číslo: 29/696/08-C. Datum první
registrace/Prodloužení registrace: 17.12.2008/17.1.2011. Datum poslední revize textu: 14.12.2011.
Před použitím se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku Xefo® Rapid. Výdej přípravku je
vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1. Berg J, Fellier H, Christoph T, Grarup J, Stimmeder D. The analgesic NSAID lornoxicam inhibits
cyclooxygenase (COX)-1/-2, inducible nitric oxide synthase (iNOS), and the formation of interleukin (IL)-6
in vitro. Inflamm Res,1999;48(7):369–79.
XE-12-50
www.limacz.cz
VÝBOR ČSOT
pořádá
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
15. – 17. 5. 2013
TOP HOTEL, PRAHA
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Jedna malá sraženina
může zastavit proud života1
®
Podejte Xarelto
Snížíte výskyt TEN po náhradách
kolene a kyčle2,3*
Snížení výskytu symptomatické TEN
a úmrtí v porovnání s enoxaparinem2,3*
56 %
0,2 %
Nízký výskyt významného krvácení
srovnatelný s enoxaparinem2,3*
První perorální přímý inhibitor faktoru Xa
Literatura
1. ACCP guidelines, CHEST 2008; 3(133)
Jednoduchá profylaxe trombózy2
2. SPC přípravku XARELTO, poslední revize textu 24.1.2011
3. Eriksson, J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:636-44
* Studie RECORD 1–3 byly randomizované, dvojitě zaslepené studie, které u vice než 9.500 pacientů prokázaly účinnost a bezpečnost rivaroxabanu (10 mg 1x
denně) ve srovnání s enoxaparinem (40 mg) při prevenci TEN po elektivní náhradě kyčle a kolene. Uvedená data jsou z poolované analýzy dat ve 12. dni léčby.
Významné krvácení je definováno jako krvácení fatální, do životně důležitých orgánů, vyžadující reoperaci a klinicky zjevné mimo operační ránu s poklesem
hemoglobinu ≥ 20 g/l nebo vyžadující transfuzi 2 a více jednotek
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU XARELTO 10 MG
SLOŽENÍ A LÉKOVÁ FORMA: JEDNA POTAHOVANÁ TABLETA OBSAHUJE 10 MG RIVAROXABANUM. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: PREVENCE ŽILNÍHO TROMBOEMBOLIZMU U
DOSPĚLÝCH PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH ELEKTIVNÍ OPERATIVNÍ NÁHRADU KYČELNÍHO NEBO KOLENNÍHO KLOUBU. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: 1 TABLETA, PERORÁLNĚ,
JEDNOU DENNĚ, NEZÁVISLE NA JÍDLE. PRVNÍ DÁVKA SE PODÁVÁ 6 AŽ 10 HODIN PO OPERACI. DÉLKA LÉČBY INDIVIDUÁLNĚ ZÁVISÍ NA RIZIKU TEN A TYPU OPERACE, PO OPERACI
KYČLE SE DOPORUČUJE 5 TÝDNŮ, PO OPERACI KOLENE 2 TÝDNY. DÁVKA SE NEUPRAVUJE S OHLEDEM NA VĚK, HMOTNOST A POHLAVÍ. INFORMACE O PŘEVODECH S ANTAGONISTY
VITAMINU K A PARENTERÁLNÍMI ANTIKOAGULANCII JSOU VEDENY V SPC. KONTRAINDIKACE: HYPERSENZITIVITA NA ÚČINNOU NEBO JINOU LÁTKU PŘÍPRAVKU, KLINICKY
VÝZNAMNÉ AKTIVNÍ KRVÁCENÍ, JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ S KOAGULOPATIÍ A RIZIKEM KRVÁCENÍ, TĚHOTENSTÍ A KOJENÍ, VĚK DO 18 LET. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ
PRO POUŽITÍ: LÉČBU LZE ZAHÁJIT, BYLALI NASTOLENA HEMOSTÁZA. PACIENTY SRIZIKEM KRVÁCENÍ JE TŘEBA SLEDOVAT STRAN EVENT. KRVÁCIVÝCH KOMPLIKACÍ, PŘI
RIZIKU VZNIKU PEPTICKÉHO VŘEDU LZE ZVÁŽIT PROFYLAXI. LEDVINOVÁ NEDOSTATEČNOST: U PACIENTŮ S CLEARANCE KREATININU 15  29 ML/MIN LZE XARELTO UŽÍVAT S
OPATRNOSTÍ, HODNOTY NIŽŠÍ NEŽ 15 ML/MIN JSOU KONTRAINDIKACÍ. JATERNÍ NEDOSTATEČNOST: JAKÉKOLI JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ S KOAGULOPATIÍ A RIZIKEM KRVÁCENÍ
JE KONTRAINDIKACÍ. OPATRNOST JE NUTNÁ U KOAGULOPATIÍ, LÉČBOU NEUPRAVENÉ TĚŽKÉ HYPERTENZE, PŘI AKTIVNÍM PEPTICKÉM VŘEDU NEBO NEDÁVNÉ ANAMNÉZE
VŘEDU, RETINOPATII, NEDÁVNÉ ANAMNÉZE NITROLEBNÍHO KRVÁCENÍ, OPERACI MOZKU NEBO OKA A MALIGNITÁCH CNS NEBO MÍCHY, BRONCHIEKTAZIÍCH NEBO PLICNÍM
KRVÁCENÍ V ANAMNÉZE. PŘI SPINÁLNÍ/EPIDURÁLNÍ ANESTEZII EXISTUJE RIZIKO VZNIKU EPIDURÁLNÍHO ČI SPINÁLNÍHO HEMATOMU; NUTNÁ JE MONITORACE STAVU A EVENT.
VČASNÉ ZAHÁJENÍ LÉČBY. KATETR SE NEODSTRAŇUJE DŘÍVE NEŽ 18 HODIN PO POSLEDNÍM PODÁNÍ RIVAROXABANU, DALŠÍ DÁVKA SE PODÁVÁ NEJDŘÍVE ZA 6 HODIN, PO
TRAUMATICKÉ PUNKCI NEJDŘÍVE ZA 24 HODIN. PACIENTI, KTEŘÍ PŘI LÉČBĚ TRPÍ ZÁVRATĚMI ČI PRODĚLALI SYNKOPU BY NEMĚLI ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE. INTERAKCE
S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: SOUČASNÉ PODÁNÍ SE SILNÝMI INHIBITORY CYP3A4 A SOUČASNĚ P GP NAPŘ. AZOLOVÁ ANTIMYKOTIKA
A INHIBITORY PROTEÁZ HIV A PODÁVÁNÍ DRONEDARONU SE NEDOPORUČUJE, PŘI PODÁNÍ SLABŠÍCH INHIBITORŮ U RENÁLNÍ INSUFICIENCE SE DOPORUČUJE OPATRNOST.
OPATRNOST JE NUTNÁ PŘI SOUČASNÉM PODÁNÍ JINÝCH PŘÍPRAVKŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KREVNÍ SRÁŽLIVOST NAPŘ. NSAID, ASA, ANTIAGREGANCIA A ANTIKOAGULANCIA A
PŘI SOUČASNÉM UŽÍVÁNÍ INDUKTORŮ CYP3A4 NAPŘ. RIFAMPICIN, FENYTOIN, KARBAMAZEPIN, FENOBARBITAL NEBO TŘEZALKA. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: ČASTÉ: ZVÝŠENÍ
HLADINY TRANSAMINÁZ, ANÉMIE, HOREČKA, EDÉM, SLABOST, ZÁVRAŤ, BOLEST HLAVY A SYNKOPA, TACHYKARDIE, HYPOTENZE, DYSPEPSIE, BOLESTI BŘICHA, PRURITUS,
EKCHYMÓZA, KRVÁCENÍ RŮZNÉHO ROZSAHU A LOKALIZACÍ VČ. ZÁVAŽNÉHO, ÚNAVA, SEKRECE Z RAN . MÉNĚ ČASTÉ: ZVÝŠENÍ HLADIN GMT, LIPÁZY, AMYLÁZY, BILIRUBINU, LDH,
ALP, TROMBOCYTÉMIE, PROJEVY ALERGIE, INTRAKRAN. KRVÁCENÍ, HEMOPTÝZA, JATERNÍ DYSFUNKCE, POŠKOZENÍ LEDVIN VZÁCNÉ A ČETNOST NENÍ ZNÁMA: PSEUDOANEURYSMA
PO CÉVNÍM ZÁKROKU, KOMPARTMENT SYNDROM, RENÁLNÍ SELHÁNÍ SEKUND. PO KRVÁCENÍ, ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: BAYER PHARMA AG, 13342 BERLIN, NĚMECKO. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/08/472/0068 DATUM REVIZE TEXTU: 5/2012 PŘED
POUŽITÍM PŘÍPRAVKU SE SEZNAMTE S ÚPLNOU INFORMACÍ O PŘÍPRAVKU. POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS. PŘÍPRAVEK JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU OBDRŽÍTE NA ADRESE BAYER S.R.O., BAYER PHARMA, SIEMENSOVA 2717/4, 155
00 PRAHA 5,ČESKÁ REPUBLIKA, WWW.BAYER.CZ
© Bayer Pharma
říjen 2012
L.CZ.GM.10.2012.0094
Aesculap® Columbus® AS
Řešení pro pacienty s přecitlivělostí na kovy
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Vícevrstvý keramický povrch
Vysoký stupeň biokompatibility
Vysoká odolnost (pevnost, tvrdost), výsledek Rockwell testu kategorie HF1 (nejvyšší)
Výborná smáčivost keramického povrchu
Signifikantní otěruvzdorné vlastnosti: otěr AS vrstvy je přibližně o 60% nižší ve srovnání
s běžným CoCrMo materiálem
ƒ Spolehlivá nepropustnost iontů CoCrMo i při extrémním zatížení
Aesculap je registrovaná obchodní značka skupiny B. Braun
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz

Podobné dokumenty

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd 4. Využití materiálu vlhkého hojení v prevenci vzniku nozokomiálních nákaz v operační ráně po operaci TEP kyčelního kloubu u pacientů s předpokladem špatného hojení Trojková A. , Horutová L. Ortope...

Více

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Kč 1900,Kč 2100,Kč 1200,Kč 800,-

Více

IV. Spring Orthopaedic Symposium

IV. Spring Orthopaedic Symposium Literatura 1. ACCP guidelines, CHEST 2008; 3(133). 2. Xarelto SPC. 3. Eriksson, J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:636-44. * Studie RECORD 1–3 byly randomizované, dvojitě zaslepené studie, které u ví...

Více

Finální informace Bulovka 2014

Finální informace Bulovka 2014 se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán e-mailem spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám e-mailem opět přijde automaticky vygenerova...

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. Typ studie: Přehledový článek. Název asídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav lékařské genetiky afetální medicíny LF Univerzity Palackého aFN Olomouc, Ministerstvo zdravotnictví Č...

Více

proč se u nás nejedí ryby?

proč se u nás nejedí ryby? pstruha potom obvykle trvá 12 – 15 měsíců, při odchovu do velikosti 1kg a více je třeba tuto dobu prodloužit o dalších 10 – 12 měsíců. Tržní kapr (2 – 3,5kg) se potom ke spotřebiteli dostává ve věk...

Více

zde - Frejkovy dny 2016

zde - Frejkovy dny 2016 10. Martinek L. MULTIDIREKCIONÁLNÍ NESTABILITA RAMENNÍHO KLOUBU
 I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Více

Finální informace NK 2015

Finální informace NK 2015 Předsednictvo: Sosna A, Kubeš R, Luňáček L 13. Historie aloplastiky ramenního kloubu 15´ Sosna A, Pokorný D – Praha 14. Povrchová náhrada ramenního kloubu – komplikace 10´ Frič V, Lena T, Luňáč...

Více