logistické aspekty

Transkript

logistické aspekty
Libye
logistické aspekty
Teritoriální setkání
ICC ČR
2.dubna 2014
LIBYE – logistické aspekty
LIBYE byla vždy zemí na hranicích
dvou světů – za Egypťanů, Hyksósů,
Řeků i Římanů, Kartága, za obou
světových válek a nakonec i dnes.
Země byla a je důležitou logistickou
křižovatkou; nebyla a není však tímto
směrem rozvíjena a posilována.
Proto většina bran do země, jakož i
vnitrostátní páteřní dopravní síť jsou
velmi zanedbávány; jistý rozvoj se týká
pouze příbřežní části země a páteřních
komunikací k ropným polím ve
vnitrozemí.
Samozřejmou překážkou je nesmírná
rozloha pouště v zázemí …
LIBYE – logistické aspekty
NÁMOŘNÍ SPOJENÍ
Poměrně dlouhé a členité pobřeží Libye
nabízí mnohá přístavní zařízení již od
dávnověku.
Dnes pro potřeby dovozů spotřebního
zboží do země, a obvykle i vývozu ropy
jako platidla slouží tyto přístavy:
Zuwaira
Tripolis
Al Khums
Misurata
Sirta
Al Dabijja
Fuwajjah - Benghazi
LIBYE – logistické aspekty
NÁMOŘNÍ SPOJENÍ
Z Evropy (Hamburku, Le Havru,
Janova) lze objednávat dopravu po moř
do většiny libyjských přístavů (Tripolis,
Al Khums, Misuraty a Benghází).
Odjezdy jsou pravidelné týdenní, lodi
jsou však menší, proto u větších lotů
nutno počítat s kapacitními omezeními.
Doba přepravy z Hamburku cca 12-15
dnů. Cena dopravy aktuálně cca EUR
550/20´DC plus nepravidelné válečné
přirážky.
LIBYE – logistické aspekty
LETECKÉ SPOJENÍ
Z Evropy jsou zatím pro zboží dostupná
jen 2 větší letiště: Tripolis a Benghází.
Prvním portem v zemi je letiště u
hlavního města = Tripoli, cca 35 km od
metropole. Roční kapacita 3 mio
cestujících cca 200.000 tun zdaleka
přesahuje současný zájem.
Spojení z Prahy je samozřejmě nepřímé
= s Emirates přes FRA nebo DBX,
Etihad přes Miláno nebo Abu Dhabi,
Royal Jordanian přes VIE. Aktuální
cena cca Kč 60/kg chw
LIBYE – logistické aspekty
SILNIČNÍ SPOJENÍ
Libyjské území lze po silnici dosíci z několika stran. Z Egypta lze do
země vstoupit přes silniční přechod Marsa Matrouh, z Tunisu přes
Ghadámis, teoreticky i z Alžíru, Čadu či Nigeru . Pro mezinárodní
obchod má však silniční přeshraniční doprava marginální význam.
LIBYE – logistické aspekty
ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ
V zemi neexistuje funkční železnice, a do země nelze zasílat zboží
tímto způsobem.
LIBYE – logistické aspekty
•Při dovozu zboží do Libye je kromě obvyklých procedur
nutno počítat s jistými místními celními „předpisy“, které
regulují dovoz zboží dle jeho původu a skýtají fiskální přínos
pro místní vlády.
•Zákaz dovozu:
- alkoholických
nápojů
(včetně
piva
a
vína)
- potravin (včetně konzervovaných), kontrolován je dovoz
vepřového masa nebo výrobků z něj
- zboží izraelského původu
- video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v
souladu s islámskou morálkou"
-náboženské neislámské materiály
•Libye sice není signatářem dohody o ochraně proti
zavlečení škůdců ISPM15, ale pro zboží transitující
Německo, Nizozemí, Itálii či Slovinsko (námořní, letecké
kargo) musí být dřevěné obaly i tak náležitě ošetřeny.
LIBYE – logistické aspekty
Děkuji Vám za pozornost !
Petr Rožek

Podobné dokumenty

Saúdská Arábie

Saúdská Arábie •Při dovozu zboží do Saúdské Arábie je především nutno dbát na to, že jde o velmi konzervativní islámský stát. Proto jsou celní předpisy pro dovoz přísné s tresty povahy šaríja. •Zákaz dovozu: - al...

Více

Petr Rožek, poradce v dopravě, konzultant a lektor ICC ČR

Petr Rožek, poradce v dopravě, konzultant a lektor ICC ČR Oficiálně jsou súdánské celní předpisy poměrně liberální. Na vývozu jsou uplatňována ochranářská vývozní cla na strategické suroviny (bavlna a arabská guma) ve výši 10%, na ostatní exporty 5%. Souč...

Více

Petr ROŽEK, poradce v dopravě, konzultant a lektor ICC ČR

Petr ROŽEK, poradce v dopravě, konzultant a lektor ICC ČR Logistické aspekty při obchodování s Indií Z Prahy není přímo nalétáváno žádné z indických letišť. Nejbližší variantou je přeprava přes FRA, CDG, AMS, event. LHR Letecké kargo je v rámci tohoto tr...

Více

Ing. Petr ROŽEK, Ph.D, expert na logistiku

Ing. Petr ROŽEK, Ph.D, expert na logistiku Logistické aspekty při obchodech s Chile Přeprava osob a zboží po železnici má v Chile velmi dlouhou historii. Od poloviny 19. století jsou budovány jednotlivé tratě, spojující především jednotliv...

Více

Petr Rožek, Expert na dopravu

Petr Rožek, Expert na dopravu proto zde platí naprosto identické předpisy jako v ČR •  Portugalsko je tím pádem automaticky isignatářem dohody o ochraně proti zavlečení škůdců ISPM15, takže veškeré dřevěné obaly musí být ošetře...

Více

JAPONSKO

JAPONSKO Podpora vývozu a liberalizace obchodu vůbec je velmi čitelná i v oblasti celního dohledu. Japonsko navíc užívá dohody o volném obchodu s mnohými zeměmi světa, což dále usnadňuje výměnu zboží a zjed...

Více

Kanada

Kanada Logistické aspekty při obchodování s Kanadou  Podobně jako při vývozu do USA musí odesílatel zboží v zámoří zaslat do celního systému Kanady (resp. USA při transitu) několik základních údajů o zá...

Více

BIGonDRY – profesionální sušárny řeziva do celého

BIGonDRY – profesionální sušárny řeziva do celého - Integrované plynové topení je také ekonomické řešení pro každého, kdo staví novou sušárnu a nemá ve svém provozu zavedeno topení dřevem. Už při prvotní investici ušetří značnou částku za kotelnu...

Více

Petr Rožek, Expert na dopravu

Petr Rožek, Expert na dopravu charakteru, dále pak některá náboženská omezení, a www.icc-cr.cz potravinářské výrobky. •  Zákaz dovozu se vztahuje na: čerstvé ovoce a zelenina, maso a výrobky z masa, zbraně a munice. •  Zakázán ...

Více