PET lymphoma

Transkript

PET lymphoma
Use of positron emission tomography for response assessment of lymphoma: consensus of the
imaging subcommittee of international harmonization project in lymphoma
Malik EJ, Stroobants S, Hoekstar OS et al., J Clin Oncol 25, 2007, 571-578
Úvod:
Cílem tohoto článku je shrnout aktuální doporučení pro použití pozitronové emisní tomografie (PET) v
hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s lymfomy.
Doporučení:
1. PET a hodnocení odpovědi po ukončení léčby
Použití PET v hodnocení léčebné odpovědi je doporučeno pro Hodgkinův lymfom a difuzní
velkobuněčný B lymfom (DLBCL). U ostatních lymfomů je význam zatím nejasný.
2. Předléčebný PET pro možnost porovnání odpovědi po ukončení léčby
Není nezbytně nutný, je však silně doporučen u Hodgkinova lymfomu, DLBCL, folikulárního
lymfomu a mantle cell lymfomu. U ostatních lymfomů je jeho užití volitelné.
3. Termín PET
PET má být proveden nejdříve 3 týdny po chemoterapii a po 8-12 týdnech od ukončení radioterapie.
4. Interpretace PET po ukončení léčby
Vizuální zhodnocení se zdá být dostatečné, kvantitativní nebo semikvantitativní přístupy nejsou
nutné. Pozitivní nález je definován jako ložiskové nebo difuzní zvýšení signálu FDG oproti okolí v
místě neodpovídajícím možným anatomickým či fyziologickým variantám.
Platí zde následující výjimky (všechny rozměry mají být stanoveny dle CT):
1.
2.
3.
4.
Reziduální masy větší než 2 cm jsou pozitivní, pokud jejich signál překročí hodnotu mediastinálního krevního
poolu. Zvýšený signál ložisek menších než 2 cm by měl být označen jako pozitivní vždy.
Plicní ložiska větší než 1,5 cm jsou pozitivní, pokud signál překročí hodnotu mediastinálního krevního poolu. Pro
menší ložiska není PET diagnostický. Nová plicní ložiska u pacientů v CR ve všech původních oblastech a
vstupně bez prokázané plicní infiltrace jsou negativní bez ohledu na jejich velikost, nejčastěji jde o zánět.
Reziduální ložiska v játrech nebo slezině větší než 1,5 cm jsou pozitivní, pouze pokud je jejich signál vyšší nebo
stejný jako okolní tkáň jater nebo sleziny. Ložiska menší než 1,5 cm jsou však pozitivní jen tehdy, pokud je
signál vyšší než okolní tkáň. Difuzně zvýšený signál sleziny vyšší než jater je pozitivní.
Zvýšený fokální či multifokální signál kostní dřeně je považován za pozitivní, difuzní zvýšení pak za negativní.
Negativní nález však nevylučuje dřeňovou infiltraci.
Jednoznačná hodnota cut-off pro SUVmax zatím nebyla stanovena.
5. PET a hodnocení odpovědi během léčby
Úloha PET ve stanovení léčebné odpovědi a předpovědi výsledku ještě před ukončením léčby se zdá
být slibná, bude však pravděpodobně třeba semikvantitativní hodnocení. Vyšetření by mělo být
provedeno těsně před následujícím cyklem chemoterapie, zůstává vyhrazeno pro klinické studie.
6. CT, PET, PET/CT a klinické studie
Je-li do hodnocení léčebné odpovědi zahrnut PET, má být proveden také před zahájením léčby.
Kombinace PET/CT je stejně dobrá nebo dokonce lepší než obě vyšetření zvlášť. PET by měl doplnit
CT při hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s Hodgkinovým lymfomem a DLBCL.
7. Parametry snímání PET
Lačnit min. 4 hodiny, glykemie pod 11 mmol/l, dávka FDG 3,5-8 MBq/kg (min. 185 MBq), snímat 60
± 10 minut po podání FDG, od baze lební po polovinu stehen, hodnocení ve 3 rovinách současně.
8. Přenos PET snímků pouze ve standardizovaném formátu DICOM
Poznámka:
S výjimkou použití PET v hodnocení léčebné odpovědi u Hodgkinova lymfomu a difuzního
velkobuněčnho lymfomu vycházejí všechna uvedená doporučení ze zkušeností a znalostí autorů práce a
nebyla zatím potvrzena v klinických studiích.
Zpracoval: MUDr. František Folber, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Podobné dokumenty

Elderly DLBCL R-CHOP

Elderly DLBCL R-CHOP Long-term results of the R-CHOP study in the treatment of elderly patients with diffuse large B-Cell lymphoma: a study by the groupe d´etude des lymphomes de l´adulte Feugier P, Van Hoof A, Sebban ...

Více

Revised response criteria for malignant lymphoma Cheson BD

Revised response criteria for malignant lymphoma Cheson BD Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME et al., J Clin Oncol 25, 2007, 579-586 Úvod: Autoři tohoto článku prezentují upravená doporučení hodnocení léčebné odpovědi pro pacienty s lymfomy, vycházející z př...

Více

Elderly DLBCL R-CHOP-14

Elderly DLBCL R-CHOP-14 Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomised controlled trial (RICOVER-60) Pfreundschuh M, Schuber...

Více

Příprava k vyšetření 18F-FDG – PET/CT

Příprava k vyšetření 18F-FDG – PET/CT • vyvarovat se 3 dny před vyšetřením zvýšené fyzické námahy (těžká práce, sport...), den před vyšetřením a v den vyšetření pak fyzickou námahu pokud možná zcela minimalizovat • být minimálně 30-60 ...

Více

sborník abs tr akt - Olomoucké Hematologické dny

sborník abs tr akt - Olomoucké Hematologické dny Mestecky J., Raska M., Moldoveanu Z., Novak J. (Department of Microbiology, University of Alabama at Birmingham – USA; Department of Immunology, Palacky University, Olomouc – CZ) In phylogenetic di...

Více

CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP

CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP 6ti cyklů samotné CHOP-like chemoterapie (n=410) nebo kombinace rituximab plus CHOPlike chemoterapie (n=413). Nemocní s bulky nebo extranodální chorobou byli na závěr léčby ozářeni. Použité chemo r...

Více

MCL R-CHOP

MCL R-CHOP cílem bylo srovnání celkové léčebné odpovědi (ORR = CR + PR), vedlejšími cíli pak čas do selhání léčby (TTF), přežití bez progrese nemoci (PFS), celkové přežití (OS) a toxicita.

Více

Stavba stonku VI. - mezofyty - Praktický průvodce mikrosvětem I.

Stavba stonku VI. - mezofyty - Praktický průvodce mikrosvětem I. přítomné průduchy. Pokožkové buňky stonku mohou vybíhat v papily, na povrchu stonku mohou být také různé typy trichomů. Primární kůra má především ochrannou a zásobní funkci. Vnější vrstva primární...

Více

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q intermediární-2 (p = 0,03) nebo vysoké (p = 0,01) riziko dle IPSS a nově diagnostikovaný MDS (p = 0,04). Charakteristika pacientů, u kterých byla zjištěna léčebná odpověď na decitabin: − ve 100 % d...

Více