Primář MUDr. Petr Svačina, šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství

Transkript

Primář MUDr. Petr Svačina, šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství
obsah
Obsah
Primář MUDr. Petr Svačina, šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství, sedmdesátiletý
obsah | content
Obsah505
editorialy | editorials
Diagnostika a terapie dny – editorial | Diagnostics and therapy of gout – editorial | P. Bradna
Echinokokové infekce – vzácná postižení jater – editorial | Alveolar echinococcosis –
rare cystic disease of the liver – editorial | F. Stejskal
507
509
původní práce | original contributions
PEGASUS – Tikagrelor v sekundární prevenci u nemocných po infarktu myokardu |
PEGASUS – Ticagrelor in secondary prevention on patients after a myocardial infarction |
J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec
511
přehledné referáty | reviews
Diagnostika a terapie dny | Diagnosing and therapy of gout | K. Pavelka
517
kazuistiky | case reports
Neobvyklý případ cystického postižení jater – alveolární echinokokóza jater |
Rare case of cystic disease of the liver – alveolar echinococcosis of the liver |
T. Kupka, P. Baľa, L. Hozáková, J. Havelka, M. Bojková, B. Břegová, A. Martínek, P. Dítě
527
„Stresová dovolená“ aneb takotsubo kardiomyopatie | ”Stressful holiday” – takotsubo
cardiomyopathy | L. Koc, M. Pavlušová, J. Pařenica, J. Maňoušek, J. Vlašínová, J. Špinar, P. Kala
531
doporučené postupy | guidelines
Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti
J. E. Purkyně pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) –
dabigatran etexilátem, apixabanem a rivaroxabanem | Guidelines of Czech Association
for Thrombosis and Haemostasis of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně for safety
treatment with new oral anticoagulants (NOAC) – dabigatran etexilate, apixaban and rivaroxaban |
J. Kvasnička, M. Penka, T. Kvasnička, J. Michalcová, Z. Kudrnová, I. Malíková
537
osobní zprávy | personals
Za profesorem Milošem Štejfou | In memoriam of Miloš Štejfa | J. Vítovec
547
z odborné literatury | from scholarly literature
R. Češka, T. Freiberger, M. Vaclová, V. Bláha, Z. Urbanová.
Familiární hypercholesterolemie. Triton: Praha 2015 | V. Soška
J. Kašáková, M. Vokurka, J. Hugo. Výkladový slovník pro zdravotní sestry.
Maxdorf: Praha 2015 | M. Malinková
549
550
505
506
obsah
Diabetik – společný pacient diabetologa a ortopeda
Program | Programme551
Zobrazení muskuloskeletálních projevů a komplikací diabetes mellitus |
The imaging of musculoskeletal manifestations and complications in diabetes mellitus | J. Brtková 552
Pokračující periferní nervové blokády – přínos pro ortopedické pacienty
s diabetes mellitus? | Continuing peripheral nerve blocks – benefit for orthopedic patients
with diabetes mellitus? | D. Doležal, A. I. Saleh 559
Perioperační péče a diabetes | Perioperative care and diabetes | A. Šmahelová 563
Komplikace endoprotéz u diabetiků | Complications associated with joint replacements
in diabetic patients | P. Šponer, T. Kučera, D. Pellar
567
Obezita a ortopedické operace aneb existují mechanické komplikace obezity? |
Obesity and orthopedic surgery, or else do mechanical complications of obesity exist? | Š. Svačina 571
Akutní a chronická antikoagulační léčba u kloubních náhrad | Acute and chronic
anticoagulation therapy in relation to joint replacements | J. Malý
574
Diabetická neuropatie | Diabetic neuropathy | J. Olšovský 582
Infekce v rámci syndromu diabetické nohy | Diabetic foot infections | L. Ryšková
587
Diabetes mellitus a vybrané kožní změny typu necrobiosis lipoidica a kožní a slizniční
mykotické afekce u diabetes mellitus | Selected skin involvement of necrobiosis lipoidica
type and skin and mucous membrane fungal infections in diabetes mellitus | M. Salavec, M. Šimková 592
Uplatnění kmenových buněk v ortopedii | Application of stem cells in orthopedics | P. Žák
597
Ortopedická operační léčba syndromu diabetické nohy | Orthopedic surgical management
of the diabetic foot | T. Kučera, J. Šrot, J. Roubal, P. Šponer
599
Základní principy a úskalí rehabilitace u diabetiků po amputaci | Basic principles
and difficulties relating to rehabilitation in diabetic patients following amputation |
M. Jindra, B. Věchtová, J. Bielmeierová
Vydání tohoto čísla laskavě podpořily společnosti
604

Podobné dokumenty