Výroční zpráva za rok 2009

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2009
IČO:26518007, Sídlo: J.Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava-Dubina
MV ČR, č.j. VS/1-1/46031/01-R
Výroční zpráva za rok
Hana Revajová
Náčelník o.s.
Mobil: 603 759 078
E-mail: [email protected]
2009
OBSAH:
1. Základní identifikační údaje
………………………………………………….. 3
Předmět činnosti, členská základna, působnost
………………………………….. 4
Krátká historie S.K. a K.S. Dakota ………………………………………………….. 5
Statutární zástupci …………………………………………………………………. 6
Přehled právnických osob, založených S.K. a K.S. Dakota
………………….. 7
Členství ve střešních a mezinárodních organizacích
……………………….…. 7
2. Základní ekonomické údaje (příloha č.1)
………………………………….. 7
3. Činnost orgánů a exekutivy v roce 2009
………………………………….. 7
3.1 Akce, důležité svým rozsahem nebo dopadem
………………………….. 8
Sběr stromků …………………………………………………………………………. 8
Jarní tábor Kronika rodu Spiderwicků, Výsadba stromků ………………………….. 9
Den Země Havířov ……………………………………………………………….… 10
Den Země Frýdek-Místek, Ostrava-Petřkovice, Havířov-Suchá………………….…... 11
6.Sraz Dakoty, Tour de More Mara...…………………………………………….…… 12
Podzimní tábor, Brigády na Mýtě ……..……………………………………….….. .13
3.2 Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ………………………………..… 14
Dětský den pro ZŠ Škrobálkova a MŠ Dětská
………………………………..… 14
„Vlastníš, umíš, pracuješ“, Vánoční turnaj v hokejbale
………………………..… 15
Letní tábory ……………………………………………………………………….... 16
………………………..… 17
Mikulášská nadílka, Soutěž ve sběru víček z pet-lahví
4.ročník soutěže Mozaika
……………………………………………………..…... 18
3.3 Akce, na kterých naše občanské sdružení spolupracovalo s jinými organizacemi
neziskového charakteru
………………………………………………………..…19
Ples Radamok, RVVZ
………………………………………………………..…19
Trefa, Bambiriáda Slovensko, Bambiriáda Ostrava ………………………………..….20
Azimut
………………………………………………………………………..…21
3.4 Celoroční činnost
……………………………………………………….….22
4. Poděkování
……………………………………………………………….….23
2
1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČ
IDENTIFIKAČNÍ
KAČNÍ ÚDAJE:
Celý název:
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
Sídlo:
J. Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava 30
Organizační struktura
VELKÝ SNĚM
REVIZOR
VELKÁ RADA
NÁČELNÍK
1. PODNÁČELNÍK
2. PODNÁČELNÍK
KMENY, KLUBY, JEDINCI, SAMOTÁŘI
Náčelník- zastupuje sdružení navenek vůči třetím osobám, stanovy čl. V/3
1.podnáčelník- zastupuje navenek vůči třetím osobám, stanovy čl. V/4
2.podnáčelník- zastupuje navenek vůči třetím osobám, stanovy čl. V/5
Orgány sdružení:
Náčelník: Hana Revajová
1.podnáčelník: Bc. Štefan Greš (do 7.3.2009, od 7.3.2009 Ing. Jan Hluzák)
2.podnáčelník: Ing. Jan Hluzák (do 7.3.2009, od 7.3.2009 Bc. Štefan Greš)
Revizor: Antonín Matulík
IČO:
265 18 007
Datum vzniku:
Listopad 2000, 5. 2. 2001 registrováno na MV ČR, č.j. VS/1-1/46031/01-R
3
Předmět činnosti:
1. Základem činnosti sdružení je aktivní a pravidelná činnost jeho členů, kteří se za
účelem prosazování společných zájmů a aktivit sdružují do kmenů a klubů.
2. Zaměření činnosti - práce s dětmi a mládeží a aktivní využití jejich volného času
- prevence proti kriminalitě a patogenním jevům ve společnosti
- ekologie
3. Sdružení provozuje tyto činnosti:
a) turistická činnost- organizování turistických akcí, organizování volného času
v turistických střediscích apod.
b) tábornictví - organizování táborů pro děti a mládež (příměstské, jarní, letní,
výměnné-zejména se Slovenskem a Polskem, akce a pobyty pro rodiče s dětmi).
- tématické školy v přírodě
- správa letních a horských chat
- organizování volného času v táborech apod.
- tábory budou realizovány na základě dobrovolného a bezplatného
zapojení členů sdružení do této činnosti.
c) cykloturistika
d) jezdectví
e) vodáctví
f) folklórní činnost (zejména indiánské zvyklosti-indiánské tábory v tee-pee apod.)
g) ekologická činnost - sběry druhotných surovin (papír, sklo,…)
- brigády (úklid veřejných prostranství, likvidace černých
skládek apod.)
- další akce zaměřené na ochranu životního prostředí
h) tiskové a reprografické služby - vydávání vlastního časopisu (občasníku)
- vydávání informátorů (letáčků)
- kopírování apod.
i) dopravní služby (zásobování, doprava účastníků, dovoz a odvoz materiálu na akce
apod.)
j) organizování kulturních a kulturně společenských akcí
k) příprava rádců, vedoucích, instruktorů a rozhodčích
l) sportovní akce
Všechny uvedené činnosti jsou zajišťovány i pro nečleny sdružení a širokou veřejnost.
Činnost sdružení respektuje a řídí se platnými zákony a příslušnými předpisy upravujícími
provozování jednotlivých činností s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví. Navazujeme
svou činnost na myšlenku hnutí Woodcraftu a rozvíjíme myšlenku tohoto hnutí na současné
podmínky a potřeby společnosti.
Členská základna- věkové složení (stav k 1.10.2008)
Do 18-ti let
188
Do 26-ti let
94
Nad 26 let
49
Působnost:
Ve všech krajích České republiky.
4
Celkem
331
Krátká historie sdružení:
Naše občanské sdružení S.K. a K.S. Dakota vzniklo na podzim roku 2000, vyčleněním
z Ligy lesní moudrosti Ostrava. Právní subjektivitu získalo od MV ČR, dne 5.2.2001.
Od tohoto data byla zahájena oficiální činnost našeho občanského sdružení.
Od svého vzniku až doposud vyvíjíme pravidelnou celoroční zájmovou činnost
v oblasti volného času dětí a mládeže. V prvním roce naší činnosti to byl hlavně obvod
Ostrava-Jih (kmeny Petawitko, Wasapipela a další kmeny a kluby i pro neorganizované děti a
mládež), ke konci roku 2001 jsme svou činnost rozšířili do Havířova (kmen Tygrů), v roce
2002 do Českého Těšína (K-Team) a v tomtéž roce i do Brna- Krásné Pole (Střelecký a
turistický klub), tak jsme se stali nadregionální organizací.
Koncem roku 2005 ukončil svou činnost Střelecký a turistický oddíl v Brně-Krásném
Poli z důvodu zaneprázdněnosti vedoucích a nedostatku financí (nevyšly granty, bez kterých
činnost nemohla pokračovat), ovšem doposud zde máme členy a příznivce, kteří se zúčastňují
akcí našeho občanského sdružení, včetně letních táborů.
Od září 2005 jsme rozšířili svou činnost (kmen Wasapipela) do obvodu Slezská
Ostrava, část Kunčičky, kde doposud vyvíjíme svou činnost.
S organizovanými dětmi a mládeží se po celou dobu existence věnujeme turistice,
ekologickým aktivitám, táboření, hrám v klubovně a v přírodě, indiánskému folklóru a dalším
dovednostem.
S neorganizovanými dětmi a mládeží pracujeme v podprahových klubech.
Nejvýznamnější je Klub hokejbalu- 5 ročníků Minihokejbalové extraligy s účastí každoročně
cca 120-200 kluků a mladíků do 26 let, Vánoční, Velikonoční a Bambiriádní turnaje, účast a
3.místo v AHoL O-Poruba 2005, a v neposlední řadě účast na Prestižnom turnaji Milana
Lacinu v Nitre (SR). V roce 2005 jsme se umístili na 16.místě, v roce 2006 na překrásném
8.místě s titulem ,,Skokani roku“. V roce 2007 jsme se umístili na 10.místě a v roce 2008 na
11.místě. V roce 2009 jsme se z ekonomických důvodů neúčastnili-nevyšel grant.
Nesmíme opomenout celoroční pravidelnou činnost i v dalších klubech, zejména
klubu Deskových her a Sportovním klubu.
Pro děti z Ostravy-Dubiny a Hrabůvky pořádáme minimálně 1-3x ročně Dětský den,
v letech 2001 a 2002 to byly taky Dětské dny plné her a soutěží v Ostravě-Zábřehu u
Kauflandu, na Benátkách (Ostrava-Hulváky), na Velikonoce 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005,
a na Vánoce 2001, 2002, 2003 a 2004 to byly Dětské dny na Zámku v Kravařích.
Pro členy i nečleny našeho občanského sdružení pořádáme každoročně jarní a
podzimní tábory (TZ Hustopeče, Hadinka, Česká Ves, Třemešná ve Slezsku,Travná u
Javorníku, Hodoňovice u Bašky a Morávka), letní tábory (TZ Hustopeče, TZ Veverská
Bytíška, TZ Prosiecká dolina roky 2001 a 2002, TZ Bobrovecká dolina v roce 2003 až
doposud) a taky víkendové pobyty dva a více dnů, na různých místech, hlavně
v Moravskoslezském kraji.
Významné akce našeho občanského sdružení :
Leden-březen 2001-2009- Sběr a likvidace vánočních stromků v obvodě Ostrava-Jih
Březen 2002-2009- RVVZ Albrechtice (účastníci a také jako lektoři a organizátoři)
Únor 2001, 2002, 2003- Společenský ples (S.K. a K.S. Dakota a Klub žen Kunčice)
Únor 2005-2009- Společenský ples RADAMOKu (S.K. a K.S. Dakota- hlavní
organizátoři. Příprava sálu, salátu s řízkem, občerstvení, baru pro 170-200 lidí).
Březen a duben 2001, 2002 a 2003- Likvidace černých skládek v Bělském lese a
v Ostravě-Kunčicích u řeky Ostravice.
Duben 2001-2009- Dny Země (Ostrava-Černá Louka, Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba,
Slezskoostravský hrad)
Květen 2003-2009- Srazy S.K.a K.S.Dakoty (Hadinka, Hustopeče)
5
Květen 2001 a 2002- jsme byli hlavními pořadateli Bambiriády v Ostravě a MSK.
Květen 2003-2009- spolupořadatelé a účast na Bambiriádě v Ostravě.
Červenec 2003- příměstský letní tábor Ostrava-Kunčice.
Červenec 2001- Levice- Ostrava- Hornické muzeum, červenec 2002- SučanyOstrava-Hornické muzeum a 2003 Turzovka- Hadinka. Mezinárodní výměnné tábory
ČR-SR.
Červenec- srpen 2001-2009- Letní tábory v Bobrovecké Doline (SR) nebo Prosiecké
dolině (SR), Hustopečích nad Bečvou (ČR), Morávce.
Září 2001, 2002- hlavní pořadatel Ostravského záření, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007
účastníci.
Září- říjen 2001-2009- Srazy dětí a vedoucích z letních táborů.
Říjen 2004- hlavní pořadatel Azimutu v Bělském lese, 2005-2008 spolupořadatelé.
Pro cca 70 lidí jsme přichystali bramborové placky a teplý čaj.
Listopad 2007 a 2008- 29.11.2008 se konal Countrybál Radamoku, kde jsme byli
hlavními pořadateli. Zajistili jsme vše potřebné pro jeho uskutečnění, vařili jsme
guláš. Zúčastnilo se cca 90 lidí.
Listopad 2000- Olomouc, 2002- Č.Budějovice, 2003- Brno, 2004- Č.Budějovice a
2005 Třebíč jako účastníci CVVZ, v roce 2006- Ostrava jako spolupořadatelé této
významné akce, 2007 účastníci.
Prosinec 2000-2009- naši Mikulášové, čerti a andělé provedli Mikulášské nadílky pro
děti z Ostravy-Jihu a v Porubě, v roce 2001 a 2002 také v MŠ Ostravě-Kunčice a ve
Zvláštní škole v Ostravě-Kunčicích.
Statutární zástupci:
Náčelník
- Hana „Hanče“ Revajová (III. 2001- III 2003, III. 2003- III. 2005, III. 2005- III
2007, III. 2007- III. 2009, III. 2009- III.2011)
1.podnáčelník
- Štefan ,,Pišta“ Greš (III. 2001- III 2003, III. 2003- III. 2005, III. 2005- III 2007,
III. 2007- III.2009
- Ing. Jan Hluzák (III. 2009- III.2011)
2. podnáčelník
- Renáta ,,Renča“ Bokrosová (III. 2001- III. 2003)
- Lucie „Lucka“ Pospíšková (III. 2003- III 2005 a III.2005- III. 2007)
- Ing. Jan Hluzák (III.2007-III.2009)
- Štefan „Pišta“ Greš (III. 2009- III.2011)
Všichni statutární zástupci vykonávají své funkce pilně a svědomitě, nezištně a bez
nároku na odměnu, stejně jako naši vedoucí a instruktoři, za co jim patří naše poděkování.
Můžeme říct, že hlavně díky naším dobrovolníkům tuhle činnost vykonáváme na výbornou.
6
Znak oddílu:
Bílý kruh - bílý- mír, přátelství
- kruh- štít, obrana
Tee-pee - indiánské dovednosti, folklór
Modré rohy - modré- nebe nad námi
- rohy- útok a síla
Přehled právnických osob, sdružení založených S.K. a K.S. Dakotou
● Dakota o.p.s.
Členství ve střešních a mezinárodních organizacích:
● Radamok
● ČRDM
2. ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE
ÚDAJE
Přehled příjmů a výdajů:
Přehled hospodaření za rok 2009 viz příloha č.1
3. Č INNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2009
Činnost statutárních orgánů a exekutivy:
Náčelník: Hana Révajová - činnost v pořádku, bez připomínek
1.podnáčelník: Bc.Štefan Greš (do 7.3.2009, od 7.3.2009 Ing. Jan Hluzák)
- činnost v pořádku, bez připomínek
2.podnáčelník: Ing.Jan Hluzák (do 7.3.2009, od 7.3.2009 Bc. Štefan Greš)
- činnost v pořádku, bez připomínek
Náčelník VR: Bc. Štefan Greš - činnost v pořádku, bez připomínek
Revizor: Antonín Matulík - činnost v pořádku, bez připomínek
7
3.1 Akce,
Akce, důležité svým rozsahem nebo dopadem:
Sběr stromků
( L eden až březen 2009 )
Již od svého vzniku naše občanské sdružení sbírá a likviduje vyhozené vánoční
stromky v obvodu Ostrava-Jih.
Do této akce se zapojilo 67 členů našeho občanského sdružení. Naši „sběrači“ nosili
stromky na hromady a tyto hromady jsme autem s přívěsným vozíkem sváželi na seřadiště ke
klubovně na Dubině. V tomto roce jsme sesbírali přes 3 300 kusů vánočních stromků, které
jsme buď naložili do kontejnerů OZO Ostrava nebo jsme je odvezli na naše táborové
základny na topení.
Nejvíce se zapojily kmeny Wasapipela, PTP I, PTP II, Rychlé střely 2 a Pumíci, ale
také kmeny K-Team Český Těšín a kmen Tygři z Havířova.
Za tuto akci jsme obdrželi od ÚMOb Ostrava-Jih finanční odměnu, kterou jsme
použili na náklady za svozy (benzín, nafta), dále na drobné ceny a odměny pro sběrače a
zbytek na činnost našeho občanského sdružení. Za finanční ocenění naší práce chceme
poděkovat odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb O-Jih a za perfektní spolupráci paní
Renátě Moskalové z již zmíněného odboru.
8
Jarní tábor „ Kronika rodu Spiderwicků“
Spiderwicků “
( 14. - 21.2.2009 )
Rok se s rokem sešel a byly tu jarní prázdniny. Opět jsme se vydali na chatu do
Hodoňovic u Bašky. Hned první den každá skupinka našla svou kroniku, do které během
tábora doplňovala informace o kouzelných tvorech žijících všude kolem nás.
O jejich kroniky však usiloval zlý obr Mulgart, který se je snažil ukrást, aby zničil
všechny kouzelné tvory. Nakonec jsme však Mulgarta společnými silami a kečupem porazili a
všechny kouzelné bytosti zachránili! V půlce tábora jsme si zajeli zaplavat a zajezdit na
tobogány do krytého aquaparku v Olešné. Tábora se zúčastnilo celkem 46 dětí a personálu.
Výsadba stromků ke Dnu Země
( 11.4.2009 )
Po domluvě se zástupci Ostravských městských lesů jsme v lokalitě odpočinkové zóny
Bělský les zorganizovali výsadbu stromků pod vedením zkušeného revírníka. Celkem jsme
vysadili přes 700 sazenic dubů a buků a této akce se zúčastnilo 20 členů našeho občanského
sdružení z kmenů Wasapipela, Iglipipeta, Rychlé střely a Tygři Havířov. Akce se uskutečnila
za finanční podpory MSK.
9
Den Země Havíř
Havířov
(17.4.2009)
Ve spolupráci s magistrátem města Havířov a za podpory MSK jsme uskutečnili velice
zdařilou oslavu Dne Země v Havířově. Akce se konala u dětského hřiště pod hlavním
náměstím v Havířově. Kromě našeho o.s. se na akci významně podíleli Junáci z Havířova,
pod vedením pana Ivana Fábika.
Na hlavním pódiu probíhal program pro školy a školky, kolem pódia proběhla aktivní
prezentace ekologických sdružení formou ukázek, výstav, her a soutěží. Doprovodným
programem byla „Kuličkiáda“ (typická jarní hra pro děti) a „Turistický pochod kolem
Lučiny“ i s tématickým výkladem.
Havířovské školy se měly možnost zapojit do těchto soutěží:
- „Soutěž o nejhezčí atrium“- vyhrála ZŠ Školní
- „Soutěž o nejvyšší pyramidu z PET víček“ - vyhrála ZŠ Gen. Svobody
- „Soutěž o nejhezčí mozaiku z PET víček“ - vyhrála mezi mateřskými školami MŠ
Moravská a mezi základními školami ZŠ Gen. Svobody.
- „Soutěž o největší množství nasbíraného alobalu“ - vyhrála ZŠ Frýdecká, odloučené
pracoviště MŠ Občanská, Dolní Datyně
Tyto soutěže probíhaly již před Dnem Země a výsledky soutěže se vyhlašovaly v den
konání akce na hlavním pódiu. Nejlepší soutěžící obdrželi poukazy na autobusové zájezdy,
volné vstupy do ZOO, lanového centra a drobné ceny. Výhry byly financovány MSK a MM
Havířova.
Na akci se podílelo celkem 70 pořadatelů z S.K. a K.S. Dakota (zejména kmen Tygři
Havířov) a z Junáku Havířov.
Spolupráci MM Havířov hodnotíme jako vynikající, chceme poděkovat pověřeným
pracovníkům za jejich plné nasazení a profesionální přístup.
10
Den Země FrýdekFrýdek-Místek
(24.4.2009)
V letošním roce jsme se poprvé vydali i na Den Země ve Frýdku-Místku, který
probíhal v sadech B.Smetany. Zde jsme promítali ekofilmy (v hangáru) a měli 4 disciplínykuličkiádu, střelbu z luku, mozaiku z víček a lacross. Počasí se vydařilo a prostředí bylo
krásné. Akce finančně podpořena MSK.
Den Země OstravaOstrava-Petřkovice
(25.4.2009)
Hned z Frýdku-Místku jsme se přemístili na Landek, do areálu Hornického muzea.
Děti si mohly prohlédnou indiánský stan tee-pee z venku i zevnitř, vyzkoušet házení míčku
s indiánskou lacrossovou pálkou a zastřílet si z luku či poskládat mozaiku z víček. Dále zde
probíhala kuličkiáda a opět jsme promítali ekofilmy. Na tento Den Země se dostavilo přes 200
dětí v doprovodu svých rodičů. Akce finančně podpořena MSK.
Den Země HavířovHavířov-Suchá
(29.4.2009)
Tento Den Země proběhl v Havířově-Suché pro 1.stupeň základní školy Kapitána
Jasioka. Děti si vyzkoušely střelbu z luku, laccross, lanovou látku, stavění mozaiky z víček,
zahrály si kuličky a koukaly na Ekofilmy. Celkem soutěžilo 109 dětí (každé si zasloužilo
sladkou odměnu) a deset vylosovaných dostalo hodnotnější ceny (Atlas zvířat, aktovka,
basketbalový koš,...). Akce finančně podpořena MSK.
11
6.sraz
6.s raz S.K. a K.S. Dakota
( 7. - 10.5.2009 )
Sraz je určen pro členy S.K. a K.S. Dakota a jeho příznivce. Tento rok se uskutečnil opět
v Hustopečích nad Bečvou. Zúčastnilo se jej 82 členů a příznivců.
Na letošním srazu Dakoty měli na starost program Bobřík a Tom. Hra se jmenovala Archa
2083. Celým srazem nás provázel bohatý program. Po ztroskotání na neznámé planetě jsme si
sestavili z nalezených součástek vysílačku, postavili bunkr z přírodního materiálu, šli podle
buzoly nesmyslnou cestu, zápasili s Flekem a Slizem, až jsme se nakonec probojovali na
záchranný modul a z cizí planety jsme vyvázli živí a zdraví. Vyhrála skupinka Alfa Beta 14
(ale jen o fous před Alfa Pí).
Tour de More Mara
(12.12.-14.6.2009)
14.6.2009)
Druhého ročníku, s krycím jménem existenční, se zúčastnilo čtrnáct statečných. První
noc (pátek) jsme přespali u termálního pramenu Kalameny. Druhý den ráno jsme se vydali
k Lučanskému vodopádu a na keltské sídlo Havránok, no a na neděli nám zbyl dřevěný kostel
v Lazisku. Počasí se nám až na první den vydařilo. Celkem jsme ujeli 86 km a zalepili dvě
prasklé duše.
12
Podzimní tábor „Co dáš, to máš“
(27.10.(27.10.-1.11.2009)
1.11.2009)
Podzimní prázdniny jsme strávili kde jinde než
v Hodoňovicích u Bašky. Letošní podzimní tábor nesl
název "Co dáš, to máš". Smyslem tohoto tábora bylo prožít
společně pár svátků v roce, které stojí za připomenutí.
Společně jsme prožili Sv. Valentýna plného lásky, letní prázdniny, a
i přes nestihnutí letadla jsme se dostali na Hawai - Malé divy.
Také jsme společně oslavili Halloween a Dušičky, kdy jsme zavzpomínali
při zapalování svíček na naše milé, Vánoce plné krásných přání a drobných
dárků, bujarého Silvestra a taky poslední den tábora Nový rok, započatý
přípitkem a zakončený balením, uklízením a odjezdem domů. Tábora se
zúčastnilo 28 lidí, včetně personálu.
Brigády na Mýtě
(2009)
Během roku proběhlo několik brigád u klubovny na ulici Na Mýtě. Uklízeli jsme okolí
klubovny, zarovnali a upravili trávník a zbavili ho kovových trubek, ať na něm můžeme hrát
hry, natírali parapety a dřevěné části přístřešků, dělali vnitřní úpravy klubovny a další práce.
13
3.2 Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Dětský den pro ZŠ Škrobálkova
29.5.2009
Dětský den pro ZŠ Škrobálkova v Ostravě-Kunčičkách proběhl z důvodu deštivého
počasí přímo v prostorách školy. Děti dostaly startovací lístky a musely obejít deset disciplín
a získat na nich co nejvíce bodů.
Vyzkoušely si střelbu z luku a ze vzduchovky, kuželky, skok v pytli a skok za rok,
nošení ping-pongového míčku na lžičce a pár dalších soutěží. Stanoviště „obsluhovali“
členové kmene Wasapipela a několik starších žáků ZŠ Škrobálkova.
Děti i učitelé byli spokojeni a nám se akce také líbila. Dětský den proběhl za podpory
ÚMOb Slezská Ostrava.
Dětský den pro MŠ Dětská
7.10.2009
V říjnu jsme uspořádali Dětský den pro MŠ Dětská v Ostravě-Porubě. Akce se konala
u myslivny za VŠ Báňskou.
Děti z MŠ, v doprovodu svých rodičů, soutěžily v různých disciplínách, které jsme pro
ně nachytali (střelba z luku, běh slepců, skládání hlavolamů, kreslení obrázků,…)
Všichni účastníci získali sladké odměny a drobné ceny, které zajistila MŠ Dětská. Na
závěr si každý ogriloval párek nebo klobásku.
Akce se vydařila, počasí nám také přálo. Celkem se zúčastnilo cca 140 dětí a rodičů ze
zmíněné mateřské školky.
14
“Vlastníš“Vlastníš- UmíšUmíš- Pracuješ“
16.12.2009
Projekt se uskutečnil v prostorách Střední školy technických oborů na Havířově- Šumbarku.
Tento projekt byl určen jak pro žáky základních škol tak i studenty středních škol
technických oborů. Osloveno bylo asi okolo 180 mladých lidí jak těch mladších, tak i starších
v rozmezí od 14 do 20 let.
Další vlnou byla příprava pro realizování kursů ohledně výuky využívání možností
legálního softwarového vybavení a programů s možnostmi výhod a adekvátních náhrad
obdobnými freewarovými programy. Část se zaměřila i na zpracovávání fotografií, umění
zachytit správný obraz a na informace jak nejlépe využít tyto znalosti v praxi.
Přínos projektu vidíme nejen ve zviditelnění a osvěty v legalizaci softwaru, ale i v
dalším rozvoji i týmu, který se připravoval a získání dalších zkušeností v této oblasti techniky.
Věříme, že tento projekt nás nastartoval i k práci a výchově mládeže opět jinou
formou, která je v dnešní době velmi potřebná.
Již od vzniku našeho o.s. pracujeme s organizovanými, ale i neorganizovanými
dětmi a mládeží. Jednou z aktivit s neorganizovanými dětmi a mládeží je „hokejbal“.
V letošním roce jsme uspořádali pouze jeden turnaj v hokejbale, a to 20.12.2009.
Bohužel jsme se nemohli z finančních důvodů zúčastnit „Prestyžného turnaje Milana
Laciny v Nitře“, protože nám nevyšel grant a tato akce je finančně náročná.
Vánoční turnaj v hokejbale
(20.12.2009)
Turnaj proběhl na asfaltových hřištích u ZŠ Košaře. Z přihlášených osmi týmů jich
nakonec nastoupilo šest.
Do semifinále postoupily týmy Bangladeš, Scorpions, Babráci a 102 Team. Ve finále se
utkali Babráci a Bangladeš o 1. a 2.místo (vyhráli Babráci 8:3) o 3. a 4. místo 102 Team a
Scorpions, (vyhráli Scorpions 5:0).
První čtyři teamy obdrželi diplomy, věcné ceny a sladkou odměnu, vítězové- Babráci i
pohár! Navzdory počasí (mráz a sníh) turnaj proběhl výborně.
15
Letní tábory
(červenec - s rpen 2009 )
V letošním roce jsme uspořádali čtyři tábory, a to:
- LT Hustopeče na Bečvou - celotáborová hra „Rytíři kulatého stolu“
- LT Bobrovecká dolina 2.turnus - celotáborová hra „Šifra mistra Leonarda“
- LT Bobrovecká dolina 3. turnus - celotáborová hra „Letem světem“
- LT Morávka - celotáborová hra „Tudong“
Celkem se táborů zúčastnilo 167 účastníků.
16
Mikulášská nadílka
(5.12.2009 )
Stalo se již tradicí, že naši členové připravili pro děti Ostravy 3 a Ostravy 2 „Mikulášskou
nadílku“. Letos byla nadílka plně v kompetenci kmene Wasapipela, který vše s Mikulášem,
čerty a andělem domluvily.
Anděl z „Knihy hříchů“ přečetl vše, co věděl o navštívených dětech (a někdy i dospělých),
čert jim pohrozil peklem a Mikuláš vyslechl básničky a písničky a sliby dětí, kterým pak
nadělil balíčky se sladkostmi.
Navštívili jsme všechny děti, které chtěly našeho Mikuláše s doprovodem vidět. Akce
vyšla dle plánu, dětem se líbilo, některé dokonce i brečely, nevíme jestli štěstím z balíčku,
nebo ze strachu před čerty…
6.ročník
pet-- lahví
Soutěže ve sběru
sběru víček z pet
( září 2009-květen 2010)
Víčka z pet-lahví jsou jen nepatrnou částí domácích odpadů. A přesto v minulém
ročníku soutěže dokázalo v Moravskoslezském kraji 22 893 sběračů nasbírat 55 786,5 kg
víček a v Olomouckém kraji 6 357 sběračů nasbíralo 7 577,2 kg víček. Tato víčka by
normálně skončila na skládkách či ve spalovnách, ale díky této soutěži byla recyklována a
znovu použita při výrobě zatravňovacích panelů, přepravek na nápoje aj.
Děkujeme soutěžícím za jejich smysluplnou ekologickou činnost a doufáme, že v ní
budou i nadále pokračovat.
17
4.ročník
4.ročník soutěže
soutěže „Mozaika“
( leden-květen 2009)
Téma letošního ročníku soutěže bylo „Svět okolo nás“, což dalo našim soutěžícím
nepřeberné množství různých motivů, které mohli z pet-víček poskládat. Zúčastnilo se 92
kolektivů.
Mozaiku hodnotili návštěvníci ostravské Bambiriády ve stánku S.K. a K.S. Dakoty.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích a na prvních místech se umístili členové TOM S.T.A.N.
s mozaikou Náš tábor, žáci ze ZŠ Dobrá s mozaikou Papoušek a děti z MŠ Havlíčkova
z Opavy s mozaikou Delfín.
18
3.3 Akce,
Akce, na kterých naše sdružení spolupracovalo
s jinými organizacemi neziskového charakteru:
5. Ples Radamoku
(28.2.2009)
28.2.2009)
Pátý ples Radamoku proběhl podle plánu, nasmažili jsme řízky a připravili salát pro
téměř 190 lidí včetně pořadatelů, nachystali sál i bar. K tanci i poslechu hrála skupina Lordi,
tančilo se až do druhé hodiny ranní.
Již známá a velmi oblíbená Brčková tombola měla úspěch, své výherce nalezly jak
dort, dvd přehrávač, tak i uzená kýta. Akce proběhla ve spolupráci s Dakota o.p.s.
RVVZ
(24.24.-26.3.2008
26.3.2008)
2008)
Regionální vzájemná výměna zkušeností, letos poprvé v Hukvaldech, v prostorách
školy Leoše Janáčka. Jídlo bylo velmi chutné, ubytovávání ve třídách na podlaze bylo také
komfortní.
Pro tento ročník si lektoři z našich řad připravili programy Práce s marcipánem,
Stavba tee-pee, Výrobky z pedigu a Břišní tance. I letos jsme smažili vaječinu pro všechny
účastníky tohoto setkání vedoucích a instruktorů a každý se mohl do sytosti najíst.
Kdo měl zájem, mohl si zajít na výlet na Hukvaldský hrad, kde jsme měli objednaného
vlastního průvodce nebo alespoň navštívit níže položenou lišku Bystroušku.
Byla to velmi vydařená akce, těšíme se na další rok.
.
19
Trefa 2009
(3.5.2009)
(3.5.2009)
Trefa je sportovně-branný závod zaměřený na střelbu z různých zbraní a hod různými
věcmi. Účastníci si mohli vyzkoušet hod granátem, střelbu z luku, střelbu ze vzduchovky
anebo si třeba zastřílet z malorážkové pistole.
Tento rok se naši členové dostali do první pětky v kategorii do 20-ti let. Na 4. místě se
umístila Martina "Maťa" Rutová a na 5. místě Ondřej Rychtár. Počasí se vydařilo, na každého
účastníka čekal grilovaný páreček.
Bambiriáda Slovensko
(13.6.2009)
(13.6.2009)
I v letošním roce se členové našeho občanského sdružení zúčastnili výletu na
slovenské Bambiriády, který pořádal Radamok. Navštívili jsme Žilinu a Liptovský Mikuláš.
Bambiriáda Ostrava
(5.5.-7.6.2009)
7.6.2009)
Letos se Bambiriáda přesunula do Ostravské zoologické zahrady. Ve spolupráci
s Dakota o.p.s. jsme zajišťovali stravování pro pořadatele (vařili jsme i v polní kuchyni).
Částí ZOO vedla trasa, na které měly své stánky postavené různé neziskové
organizace a střediska volného času a děti u nich plnily úkoly a získávaly za ně razítka. Na
konci dostaly sladkou odměnu.
U naší prezentace si děti mohly vyzkoušet indiánskou hru lacross a střelbu z luku a
pomohly nám vyhodnotit soutěž „Mozaika“.
20
Azimut
(3.10.2009)
3.10.2009)
Azimut je turisticko-branný závod dvojic, který se skládá ze dvou částí- rogainingu a
disciplín, prověřujících znalosti o rostlinách, zvířatech, BESIPU, turistických značkách a
spousty jiných věcí.
V tomto roce závod probíhal v okolí myslivny ve Staré Bělé. Letos byla obrovská
účast, opět jsme smažili bramborové placky, bylo jich přes 300 a byly výborné. Akci pořádali
AVZO a Radamok.
21
3.4 Celoroční činnost
V průběhu roku 2009 jsme vyvíjeli činnost ve svých kmenech a klubech. Byly to
kmeny- Iglipipeta, Wasapipela, Rychlé střely 2, Pumíci, Tygři Havířov, PTP I., PTP II. a
kluby- Klub Deskových her, Sportovní a Cykloturistický klub, Modelářský klub a Eko-klub.
Loni jsme od Radamoku převzali „Soutěž ve sběru víček z pet-lahví“ a pořádáme její
6.ročník, do kterého se přihlásilo přes 22 tisíc sběračů. Tato ekologická soutěž je velmi
oblíbená a hodláme ji pořádat i v dalších letech. K této soutěži neodmyslitelně patří soutěž
„Mozaika“, kterou také pořádáme.
Činnost jsme vykonávali pravidelně, celoročně, 2-4 x měsíčně jsme pořádali výlety a
víkendové akce pro členy našeho občanského sdružení i pro nečleny.
Myslíme si, že činnost našeho občanského sdružení je pro děti a mládež (členy i
nečleny) velice pestrá a bohatá, že naplňuje jejich volný čas smysluplně, dlouhodobě a že si
všichni mají možnost vybrat to, co je baví a co je zajímá.
Naší činností svou měrou napomáháme také prevenci proti kriminalitě a patologickým
jevům.
22
4. PODĚKOV
PODĚKOVÁNÍ
KOVÁNÍ
Naše občanské sdružení je NNO (nestátní nezisková organizace), která by bez dotací,
grantů a sponzorských darů nemohla fungovat.
Proto chceme poděkovat našim poskytovatelům dotací a grantů v roce 2009:
-
MŠMT- podpora celoroční činnosti, táborů, práce pro neorganizované děti a
mládež, MTZ.
KÚ MSK- podpora celoroční činnosti, aktivit ke Dni Země Havířov, FrýdekMístek a Ostrava.
MMO- podpora celoroční činnosti, hokejbalu, MTZ
MM Havířov- podpora celoroční činnost kmene Tygři
ÚMOb Ostrava-Jih- podpora celoroční činnosti, bezplatný pronájem kluboven
Ostrava-Dubina
ÚMOb Slezská Ostrava- podpora celoroční činnosti kmene Wasapipela
A za finanční dary:
Firma GONET- finanční dar na podporu neorganizovaných dětí a mládeže a celoroční
činnost
Fa Polehňová Šárka- finanční dar na podporu činnosti kmene Tygři Havířov
Pavel Górecki- finanční dar na podporu celoroční činnosti
Polehňová Šárka- finanční dar na podporu činnosti kmene Tygři Havířov
Naše poděkování patří také všem rodičům a příznivcům za pomoc při akcích,
soutěžích, případně za materiální a odbornou pomoc.
Na závěr chceme poděkovat všem naším dobrovolným pracovníkům- vedoucím
kmenů a klubů, instruktorům a statutárním zástupcům, bez kterých by naše činnost nemohla
existovat, za jejich obětavou a nezištnou práci v našem občanském sdružení.
Věříme, že činnost v roce 2010 bude pestrá a bohatá a naplní potřeby našich členů
v oblasti volného času, letní táborové činnosti i v eko-aktivitách, i když víme, že budeme
muset ještě více šetřit, protože na financování naší činnosti, zejména na přidělování grantů a
dotací, bude mít dopad současná ekonomická krize.
Zpracoval: Kateřina Grešová
Sepsal: Kateřina Grešová
Upravil: Pavlína Rutová
Schváleno VS dne: 6.3.2010
23

Podobné dokumenty