Prospekt_LEPORELO

Transkript

Prospekt_LEPORELO
domovní dorozumívací systémy
Na českém trhu od roku 1992
VIDEOTELEFON A INTERKOM
RENOMOVANÝ SVĚTOVÝ VÝROBCE
Domovní videotelefony přinášejí jednoduché a účinné řešení pro kontrolovaný vstup osob do objektu a monitorování prostoru před vchodem do domu. Zařazením několika vnitřních stanic (lze kombinovat jednotky video/audio)
je zajištěna i vnitřní komunikace mezi osobami v objektu, tzv. interkom.
Minimální sestavu tvoří externí dveřní jednotka se zabudovanou kvalitní CCD kamerou a zobrazovací jednotka
s barevným LCD displejem umístěná uvnitř objektu. Sestavu lze rozšířit až na dvě dveřní jednotky (pro dva nezávislé
vstupy) a čtyři vnitřní zobrazovací jednotky (volba z několika typů). Variantou k zobrazovacím jednotkám mohou
být klasické telefony bez videopřenosu. V sestavě však musí být použita alespoň jedna zobrazovací s LCD displejem.
Užitné vlastnosti celého systému výrazně zvýší zobrazovací jednotka s pamětí, která uchovává i snímky příchozích
návštěvníků v době Vaší nepřítomnosti v objektu.
Síť autorizovaných instalačních firem
v celé České republice
Návrh řešení, projekt a instalaci zabezpečovacích systémů PARADOX svěřte výhradně koncesované instalační firmě. Jedině tak budete mít jistotu, že veškeré práce
budou provedeny v souladu s předpisy i doporučeními výrobce a zároveň získáte
garanci na dodaný zabezpečovací systém. Doklad o odborné montáži po Vás může
vyžadovat i Vaše pojišťovna. Výrobky pod značkou PARADOX jsou na českém trhu
velice rozšířeny a díky své technické kvalitě, elegantnímu designu, intuitivnímu
ovládání a příznivé ceně jsou příznivě hodnoceny odbornými montážními firmami i
konečnými uživateli. Lze říci, že v každém městě pracuje montážní firma, která má
s instalací systémů PARADOX zkušenosti. Nebude tedy pro Vás těžké nalézt svého
dodavatele, který Vám nabídne optimální řešení, systém odborně nainstaluje
a poskytne kvalitní záruční a pozáruční servis. Pracovníci instalačních firem procházejí pravidelným cyklem odborných školení a získávají certifikaci na montáž
zabezpečovacího systému. Mají k dispozici potřebnou technickou dokumentaci ke
všem dodávaným zařízením.
Pro Vás – budoucí uživatele - jsou připraveny přehledné manuály, do kterých montážní pracovník zapíše
potřebné údaje. Uživatelský manuál Vám bude velmi dobrým pomocníkem pro ovládání systému a využijete
jej i pro případné následné konzultace s instalační firmou. Nicméně zjistíte, že i ovládání rozsáhlejších systémů
je poměrně jednoduché a přehledné.
Popis funkce:
Stiskne-li návštěvník tlačítko na dveřní jednotce, je uživatel o jeho přítomnosti vyrozuměn zvonkem a zároveň se na displeji zobrazovací
jednotky objeví jeho obraz pořízený CCD kamerou u vstupu. Stiskem tlačítka aktivuje uživatel dveřní zámek a návštěvník je vpuštěn.
Před vpuštěním do objektu mohou uživatel a příchozí v rámci systému oboustranně komunikovat. Uživatel má možnost samostatně
– bez vnějšího podnětu – aktivovat kdykoli videopřenos z kamery a získat tak obrazový přehled o situaci v bezprostředním okolí vstupu.
3
2
2
1
SECURITY
LCD monitor s pamětí
videotelefon a interkom
3
Zabezpečovací systém informuje o poplachovém stavu své okolí houkáním sirén a výstražnou světelnou
signalizací. Už to samo o sobě mnohdy odradí pachatele a pomůže přivolat potřebný zásah. Nicméně podstatně vyšší úroveň zabezpečení je dosažena, nepracuje-li systém takto izolovaně, ale je naplno využito
všech možností komunikace.
Zprávu o poplachu může získat uživatel různými cestami – na mobilní telefon i pomocí e-mailu na svůj počítač.
Podle povahy poplachu má možnost přivolat policii, hasičskou záchrannou službu nebo vyrozumět sousedy.
Nejvyšší úroveň zabezpečení poskytují profesionální společnosti, které mají vyškolené pracovníky a kvalitní
technologii - tzv. pulty centrální ochrany – a zabývají se stálým monitorováním zabezpečených objektů.
Uzavřete-li smlouvu s touto hlídací službou, máte zajištěno odborné střežení Vašeho objektu 24 hodin
denně, průběžné vyhodnocování přijatých zpráv o stavu systému a okamžitý zásah na místě v případě
vyhlášení poplachu.
Pro komerční objekty se stalo profesionální monitorování už standardem, ale vzhledem k rozumným poplatkům je stále častěji využíváno i pro zabezpečení bytů, rodinných domů i rekreačních objektů. V současné
době je k dispozici řada možností k přenosu zpráv na pult centrální ochrany (po pevné telefonní lince, v pásmu
GSM/GPRS, radiově) a určitě se vhodná technologie najde i pro Váš objekt.
Moderní řady ústředen pro všechny typy a velikosti objektů.
Věříme, že právě bezpečnostní systémy PARADOX získají Vaši důvěru
a beze zbytku splní Vaše očekávání.
1
Vnitřní hlasová
jednotka je určena
pro komunikaci
s příchozím,
ovládání dveřního
zámku a k interkomu.
Tvoří ji telefon
s ovládacími tlačítky.
p ro o by t n é, k o m e rč n í i p rů my s l ové o b j e k t y
Společnost PARADOX Security systems se sídlem v průmyslové
zóně kanadského Montrealu byla založena v roce 1989. Původně malá firma soustředěná na vývoj a výrobu detektorů se velmi
rychle přeměnila na dynamickou společnost se silnou vývojovou
a výrobní základnou, která nabízí široký sortiment systémů a prvků
pro moderní elektronické zabezpečení. Značka PARADOX se výrazně prosadila na světovém trhu. Distribuční síť firmy je přítomna v současné době doslova ve všech kontinentech včetně Asie,
kde výrobky pod značkou PARADOX kvalitou, spolehlivostí
a elegantním designem velmi úspěšně konkurují i produkci asijských
výrobců.
PARADOX Security systems nadále investuje značné finanční
prostředky do vývoje nových výrobků (vývojová oddělení soustřeďují cca 25% pracovníků firmy), ale stejný důraz je kladen také
i na výrobní proces a testování výrobků. Ostatně cca 95% výroby stále probíhá pod přímou kontrolou v mateřském závodě v Kanadě. Každý
výrobek prochází automatickým ověřením všech parametrů na speciálně vyvinutých testerech. Je tak významně omezena možnost, že by
se vadný nebo nefunkční výrobek dostal k zákazníkovi.
V České republice jsou výrobky firmy PARADOX úspěšně distribuovány již od roku 1992. Výrobky mají samozřejmě certifikaci pro evropský trh
(CE), nicméně jsou znovu testovány v akreditovaných zkušebnách a podle výsledků zkoušek a platných evropských standardů následně tříděny
do bezpečnostních kategorií.
Pult Centrální Ochrany
1
Dveřní jednotka
s kvalitním CCD čipem
SONY. Pro noční snímání
využívá infračervené
přisvícení, při snížení
intenzity světla automaticky přechází na čb
záznam. Obsahuje tlačítko zvonku, reproduktor
a mikrofon.
za b ezp eč ova c í sy stémy
Zobrazovací jednotky jsou dodávány s barevným
LCD displejem o úhlopříčce 5,6’ a 3,5’. Slouží
k hlasové i vizuální komunikaci s příchozím, ovládání zámku dveří, interkomu a pořizování videozáznamu. Zobrazovací jednotka s pamětí má kapacitu
128 snímků. Jednotky jsou instalovány zapuštěním
v montážní krabici do zdiva nebo je použita
povrchová montáž.
Váš autorizovaný dodavatel
2
PARADOX patří mezi nejrozšířenější značky a nabízí vynikající poměr ceny a hodnoty u každého řešení.
elegantní, jednoduchý a univerzální design
elektronické zabezpečovací systémy
1
11
2
3
Klávesnice v různém provedení (s LCD displejem,
s LED klávesami) slouží uživateli k ovládání systému.
Zobrazují a popisují aktuální stav EZS.
Teknim 720WR Teknim 720WR
Prostorové infrapasivní detektory
zachytí pohyb pachatele v interiéru,
detektor tříštění skla vyhodnotí
násilný průchod zasklenou
plochou.
10
6
10
3
Detektor úniku
plynu (zemní
plyn, oxid
uhelnatý nebo
propan-butan)
4
1
9
9
3
6
5
11
8
3
3
K O M U NIK A C E
PCO
(pult centrální ochrany)
získává z ústředny kódované
zprávy o stavu systémy včetně poplachových a tísňových
hlášení přes pevnou telefonní
linku nebo v pásmu GSM/
GPRS, na základě přijatých
zpráv vysílá zásahovou jednotku k ochraně objektu
Venkovní siréna
se světelnou
signalizací.
11
uživatel
8
2
2
7
12
7
4
12
Magnetické kontakty
(závrtné, povrchové, masivní kovové)
pro detekci otevření oken a dveří.
8
bezpečný domov
Infrabariéry chrání
stavební otvory okna, dveře (i otevřené)
zóny
Každý připojený detektor
vytváří poplachovou
zónu a ta je ústřednou
EZS samostatně vyhodnocována. Při narušení
zóny pachatelem vyhlásí
ústředna poplach.
Okamžitý stav zóny
je znázorněn na ovládací
klávesnici.
7
7
5
Bezdrátové klíčenky k dálkovému
ovládání systému i garážových vrat
Požární detektory reagují
na přítomnost kouře (kouřové),
překročení max. teploty (teplotní)
případně i její rychlý nárůst
(teplotní a termodiferenciální).
Detekční principy se mohou
kombinovat i v jednom detektoru.
podsystémy
1
2
3
4
5
6
Objekt lze vnitřně členit
na jednotlivé podsystémy se samostatným
režimem. Ústředna
přenáší na PCO informace o stavu každého
z nich. Uživatelé mohou
mít rozdílná oprávnění
k jejich ovládání.
Venkovní infrapasivní
detektor zaznamená
pohyb osoby
ve střeženém prostoru.
Ignoruje zvířata
do cca 40kg.
Infrazávory
tvoří obvodovou
ochranu objektu.
16
Monitorovací stanice
s nepřetržitou službou
specializovaná na příjem
zpráv ze zabezpečených objektů. Zajišťuje
archivaci registrovaných
událostí a v případě poplachu i výjezd zásahové
jednotky k ochraně osob
a majetku.
1
2
3
4
SECURITY
odborná instalace
Pouze koncesovaná
montážní firma
s certifikací na použitý
systém může provádět
návrh, projekt a odbornou instalaci!
Vnitřní siréna
se světelnou
signalizací
Pomocí čteček
je regulován
přístup osob
do jednotlivých
dveří v povoleném
časovém intervalu
15
Venkovní siréna
se světelnou
signalizací.
3
Magnetické kontakty (závrtné, povrchové,
masivní kovové) pro detekci otevření
oken a dveří.
Hlásky pro vnitřní
komunikaci, distribuci
nahraných hlasových
zpráv i vzdálený
odposlech
5
10
9
Pomocí čteček
je regulován přístup
osob do jednotlivých
dveří v povoleném
časovém intervalu
9
11
5
3
8
15
2
15
1
15
16
15
Infrabariéry chrání
stavební otvory okna, dveře (i otevřené)
14
11
4
5
6
9
11
4
Venkovní infrapasivní
detektor zaznamená
pohyb osoby
ve střeženém prostoru.
Ignoruje zvířata do cca 40kg.
9
8
3
8
2
15 13
12
16
16
7
7
14
12
3
7
7
13
6
Bezdrátové klíčenky k dálkovému
ovládání systému i garážových vrat
1
14
7
Prostorové infrapasivní detektory zachytí
pohyb pachatele v interiéru, detektor tříštění
skla vyhodnotí násilný průchod zasklenou
plochou.
Požární tísňový
hlásič
Tísňové skryté
tlačítko pro signalizaci
náhlého ohrožení osob
na PCO
Infrazávory
tvoří obvodovou
ochranu objektu.
PCO
Unikátní bezpečnostní
režim (volitelný) zajišťující
stálou ochranu majetku
a osob přítomných v objektu. Jedná se o celosvětový
patent firmy PARADOX.
Klávesnice v různém provedení (s LCD displejem,
s LED klávesami) slouží uživateli k ovládání systému.
Zobrazují a popisují aktuální stav EZS.
instalační
firma
dálkově spravuje systém přes
pevnou telefonní linku nebo
internet s využitím
programu WinLoad
Požární detektory reagují
na přítomnost kouře (kouřové),
překročení max. teploty (teplotní)
případně i její rychlý nárůst
(teplotní a termodiferenciální).
Všechny detekční principy
se mohou kombinovat i v jednom
detektoru.
ústředna
Mozkové centrum systému nepřetržitě vyhodnocující příchozí zprávy
o jeho stavu a zajišťující
adekvátní reakci včetně
vyslání poplachové
zprávy a vyrozumění
uživatele.
detekce
Vyhodnocení stavu
narušení střežené zóny
vycházející z fyzikálního
principu příslušného
detektoru. Detekují se
různé stavy - pohyb osob,
tříštění skla, otevření dveří a oken, požár apod.
Detektor úniku
plynu (zemní
plyn, oxid
uhelnatý nebo
propan-butan)
Ústředna EZS s napájecím
transformátorem (220V~/16V~)
a záložním akumulátorem, uložena
v uzamykatelném kovovém boxu.
Komunikuje po pevné telefonní lince,
v pásmu GSM/GPRS i po internetu.
komunikace
Komunikace mezi
ústřednou EZS a uživatelem resp. profesionální
službou (instalační
firma, PCO) probíhající
obousměrně různými
komunikačními
cestami (telefonní linka,
GSM/GPRS, internet).
signalizace
Akustické a/nebo světelné
upozornění na přítomnost
pachatele v objektu. Siréna
pachatele vyplaší a zároveň
upozorní okolí na napadení
objektu.
bezpečný komerční, firemní, průmyslový objekt
9
komunikuje s ústřednou pomocí telefonu nebo internetu,
získává informace o stavu
systému (prozvonění, SMS,
e-maily) a může stejnými
prostředky dálkově ovládat
systém (zapínat, vypínat)
i k němu připojená zařízení
(vytápění, klimatizace,…)
10
16
Uživatelský software je určen pro uživatelskou správu
systému EZS (verze NEWARE Security) popřípadě
i v kombinaci s kontrolou přístupu (verze NEWARE
ACCESS). Jde o registrovaný a zpoplatněný SW,
jež je instalován na PC uživatele a je vázán vždy
k jedné ústředně. Uživatel se může ze svého PC
spojit s ústřednou přímo buď pomocí interface
nebo využije internetový modul a komunikuje
po internetu.
Vnitřní siréna
se světelnou
signalizací.
Ústředna EZS s napájecím transformátorem
(220V~/16V~) a záložním akumulátorem,
uložena v uzamykatelném kovovém boxu.
Komunikuje po pevné telefonní lince,
v pásmu GSM/GPRS i po internetu.
5
2
elektronické zabezpečovací systémy
18
MAGELLAN MG-6160
ústředny
- lze použít v daných objektech
- nevhodné pro dané objekty
obytné
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
komerční
objekty
Přehled ústředen
průmyslové objekty
- ideální pro dané objekty
Ústředny jsou „mozkem“ elektronického zabezpečovacího systému - EZS. Soustřeďují se v nich veškeré informace o aktuálním stavu systému, jsou zde dále
zpracovány a je zajištěna i odpovídající odezva.
Jakmile je vyhlášen poplach, dochází k aktivaci akustické a světelné signalizace a zvolenými
způsoby (po telefonní lince, v pásmu GSM nebo po internetu) je o situaci neprodleně vyrozuměn uživatel. Má-li uživatel uzavřenu smlouvu o monitorování objektu, předává ústředna
zprávu na pult centrální ochrany (PCO) a na místo je ihned vyslána zásahová jednotka, která
postupuje dle smluvně dohodnutého oprávnění a zajistí na místě ochranu osob a majetku.
komerční objekty
průmyslové
objekty
průmyslové
objekty
Technické parametry
ESP 728
ESP 738
SP 5500
SP 6000
SP 7000
MG 5000
MG 5050
MG 6160
EVO 48
EVO 192
max. počet zón v systému
10
18
32
32
32
32
32
32
48
192
počet podsystémů
2
2
2
2
2
2
2
1
4
8
sběrnicová technologie
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
na desce
na desce
na desce
ANO
-
-
32
32
32
32
bezdrátová nadstavba MG-RTX3
max. počet bezdrátových zón
komerční
objekty
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
obytné objekty
komerční objekty
průmyslové objekty
32komerční objekty48
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
-
49
32
32
32
32
32
16
96
999
paměť událostí
256
256
256
256
256
256
256
256
1024
2048
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
internetový modul IP100
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
ANO
ANO
hlasový modul VDMP3
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
ANO
ANO
bezpečnostní režim StayD
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
uživatelský software NEWARE
-
-
-
-
-
-
-
-
řada SPECTRA SP
řada MAGELLAN MG-50X0
obytné objekty
komerční objekty
-
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
Akustická a světelná signalizační zařízení jsou charakteristickými prvky
každého systému EZS.
ANO
průmyslové192
objekty
49
přístupová nadstavba ACCESS
obytné
objekty
obytné
objekty
Integrovaný bezdrátový systém MAGELLAN MG-6160 s elegantním designem a širokou nabídkou
obytné
objekty
uživatelských funkcí (intuitivní programování podle českého menu, hands-free telefon, rádio, tel. záznamník, hlasový popis zón, hlasový komunikátor atd.). Je vhodný zejména pro menší a střední instalace (32 zón) v již stavebně dokončených interiérech. Systém tvoří integrovaný ovládací panel (ústředna,
klávesnice, siréna, bezdrátový přijímač/vysílač) a kompletní řada bezdrátových vysílačů MAGELLAN. Lze
připojit až 4 bezdrátové klávesnice a 2 opakovače pro prodloužení dosahu bezdrátových detektorů.
32 objekty
obytné
počet uživatelských kódů
použití bezdrátových klávesnic
integrovaný bezdrátový systém EZS
SIGNALIZACE
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
STROBEGARD, JUMBO LED
STROBEGARD
JUMBO LED
Vhodným doplňujícím prvkem pro informativní signalizaci jsou velkoplošné JUMBO LED diody uložené
v bílém plastovém pouzdře. Diody jsou dodávány ve
obytné
objekty
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty
průmyslové
objekty
třech barevných
provedeních
–komerční
červená,
zelená,
žlutá.
Obsahují i malý akustický bzučák, který lze použít nebo
z provozu vyřadit. Nastavením propojek lze spustit
trvalý nebo přerušovaný svit diod při aktivaci poplachu.
Výstražným prvkem je i STROBEGARD, blikač s intenzivní
výbojkou se záblesky v intervalu 0,5s – je dodáván v červeném provedení.
průmyslové objekty
-
ANO
ANO
univerzální ústředny pro střední objekty
hybridní ústředny pro střední objekty
Ústředny SPECTRA SP a hybridní ústředny MAGELLAN MG-5000 a MG-5050 jsou zabezpečovací systémy
zcela nové koncepce využívající možnosti moderní komunikace (hlasový komunikátor, GSM, internet)
a poskytující nadstandardní ochranu pomocí patentovaného režimu StayD. Hybridní ústředny MAGELLAN
kombinují bezdrátové a drátové zóny již na základní desce, ústředny řady SPECTRA SP jsou navrženy
jako drátové systémy, které lze rozšířit o bezdrátové zóny s použitím bezdrátové nadstavby MAGELLAN
MG-RTX3. Všechny ústředny nabízejí 32 zón s členěním na 2 podsystémy.
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
VNITŘNÍ SIRÉNY
KOMUNIKACE
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
Důležitou součástí komplexního zabezpečení objektu je adekvátní reakce na poplachový stav.
Chceme-li minimalizovat bezpečnostní rizika, je nutné získávat pravidelné informace o stavu
objektu, neboť jen tak je možné účinně zasáhnout v krátkém časovém odstupu po přijetí zprávy
o poplachu. Spojení s objektem jsou schopny poskytnout hlasové a digitální komunikátory,
GSM zařízení (brány a pagery) a internetový modul. Komunikace s objektem však nemusí
být omezena pouze na bezpečnostní aspekt, ale je možné dálkově ovládat i jiné funkce (vytápění,
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
klimatizaci apod.).
Stálé monitorování objektu je nejlépe svěřit koncesované bezpečnostní agentuře provozující tzv. pult centrální ochrany
(PCO), který nepřetržitě přijímá zprávy ze střeženého objektu a vyhodnocuje je. V případě přijetí poplachové zprávy zajistí neprodleně
profesionální obsluha PCO výjezd speciální zásahové jednotky k ochraně objektu, informuje majitele nebo jím určené osoby a koordinuje
svou činnost s policií, hasičskou službou apod. Detaily zajištění monitorovací služby a provádění zásahů jsou vždy ošetřeny smluvně.
IP KOMUNIKACE
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
Internetovou komunikaci uživatele s ústřednami SPECTRA SP, hybridními ústřednami MAGELLAN MG-50X0 a DIGIPLEX EVO zajišťuje modul
IP100, jehož funkce je blíže popsána v části věnované ústřednám EZS. Spojení s ústřednou přes internet dává uživateli možnost monitorovat
svůj objekt z libovolného místa na světě připojeného k internetu, dálkově ovládat jednotlivé podsystémy či měnit konfiguraci modulu. Prostřednictvím e-mailových zpráv může příjmat informace na svůj počítač nebo mobilní telefon.
Dalším prostředkem IP komunikace je univerzální modul SpringNET pro různé úlohy automatizace a správy objektů v rámci LAN/WAN. Modul
má 8 vstupů a 8 výstupů (relé 5A) a může jej ovládat až 8 uživatelů. Na monitoru PC vidí uživatel aktuální stav jednotlivých vstupů a výstupů
a podle svého oprávnění může jednotlivé výstupy ovládat včetně jejich jednoduchého programování. Zprávy o změnách stavu vstupů dostává
pomocí e-mailů.
modul IP 100
pro střední objekty
obytné
obytnéobjekty
objekty
komerční
komerčníobjekty
objekty
průmyslové
průmyslovéobjekty
objekty
obytné
obytnéobjekty
objekty
komerční
komerčníobjekty
objekty
průmyslové
průmyslovéobjekty
objekty
MINI 82
SA 105
ES 33
Vnitřní piezoelektrické sirény s kolísavým zvukem a akustickým výkonem od 100 do 125dB/m jsou dodávány
v nejrůznějším tvarovém provedení. Některé obsahují
i světelný blikač nebo celoplošný stroboskop.
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
GSM KOMUNIKACE
SA 913
ES 35 L
GSM brána (GSM GATE VT-10) se zabudovaným GSM modulem připojuje k síti GSM všechny ústředny PARADOX a nahrazuje tak pevnou
telefonní linku pro komunikátor ústředny. GSM brána je schopna zajistit přenos digitálního formátu poplachové zprávy na PCO.
Pro komunikaci s uživatelem slouží vedle GSM brány i GSM pagery (VT-11, VT-21). Všechna tato GSM zařízení mají několik vstupů
a výstupů. Vstupy bývají propojeny s ústřednou (přes její PGM výstupy) a v souladu se změnou stavu ústředny (např. zapnutí/vypnutí
podsystému, poplachový stav…) dochází k jejich aktivaci a deaktivaci. Změna na vstupu GSM zařízení je přenášena pomocí předvolených
SMS zpráv nebo prozvoněním na vybraná telefonní čísla uživatelů. Uživatel může naopak pomocí SMS zpráv nebo zavoláním telefonem
a tónovou volbou ovládat výstupy GSM zařízení a tím např. zapínat/vypínat bezpečnostní systém, topení, klimatizaci apod.
Uživatel ovládá systém na místě zadáním kódu na klávesnici nebo pomocí bezdrátové klíčenky. K dálkovému ovládání z telefonu může použít hlasový komunikátor nebo připojená GSM zařízení, internetový
modul slouží k obousměrné komunikaci s ústřednou po internetu s možností zapínat/vypínat systém
a monitorovat jeho stav.
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
ESPRIT
SA 913 F
klasické ústředny pro menší objekty
Spolehlivý a osvědčený systém se všemi standardními funkcemi.
obytné
objekty
objekty
objekty
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
Ústředny ESPRIT jsou dodávány ve dvou provedeních s odlišným počtem zón. Pomocí jedné ústředny
lze ovládat dva samostatné podsystémy. Bezpečnostní systém je zapínán a vypínán zadáním číselného
kódu na klávesnici nebo bezdrátově pomocí dálkového ovladače – klíčenky (až 32 ovladačů v systému,
komunikují s bezdrátovou nadstavbou ústředny). Bezdrátové ovládání je velice praktické a s výhodou se
používá například pro otevírání garážových vrat.
pro malé objekty
VENKOVNÍ SIRÉNY
T h e N e w Wa y o f L i v i n g
Ústředny SPECTRA SP a MAGELLAN MG-5000/MG-5050 mohou pracovat
i ve speciálním bezpečnostním režimu StayD. Patentované řešení vyvinuté firmou PARADOX poskytuje stálé zabezpečení i v případě, že se v objektu nacházejí osoby. Jde o volitelné SW řešení a je na uživateli, rozhodne-li se je použít.
Po aktivaci režimu StayD (jednoduché povely na klávesnici) zůstává objekt
ve stálém zabezpečení a zóny, které byly krátkodobě vypnuty (např. při
autorizovaném příchodu nebo odchodu), přecházejí po svém opětovném
uzavření automaticky do režimu hlídání.
Používání StayD
Režim StayD je signalizován LED indikací, která je umístěna na všech klávesnicích. Svit diody informuje uživatele o aktuálním stavu režimu StayD
(vypnut/zapnut). Pro použití režimu StayD je nutné, aby byly definovány
typické trasy pro vstup/výstup uživatelů do/z objektu a zapsány do příslušné
klávesnice (např. vstupní brána, garážová vrata, vchod do domu). Při vstupu
do objektu musí uživatel dodržet některou z definovaných tras pro vstup,
neboť pouze v tomto případě se postupně a bez vyhlášení poplachu otevírají
příslušné zóny a nabíhá příchodové zpoždění.
Princip hlídání v režimu StayD
V režimu StayD zůstává objekt vždy střežen bez ohledu na přítomnost osob, neboť je minimálně zapnuta plášťová ochrana (STAY). Touto plášťovou ochranou
může uživatel definovanými příchodovými/odchodovými trasami procházet
s tím, že tento prostup je vždy odpovídajícím způsobem autorizován (např.
zadáním kódu na klávesnici nebo stisknutím tlačítka OFF na bezdrátové klíčence). Jakmile jsou tyto zóny opět uzavřeny, režim StayD je automaticky
zařadí zpět do hlídání.
Přednosti bezpečnostního režimu StayD
Díky stálé obvodové ochraně je objekt trvale hlídán, přičemž pohyb uvnitř
objektu není omezen. Otevírání střežených oken a dveří probíhá pomocí
autorizace předem (stisk OFF na klávesnici, zadání uživatelského kódu a výběr
zóny pro dočasné vyřazení ze střežení). V případě opomenutí může uživatel
autorizovat otevření dodatečně (je upozorněn pípáním klávesnice) a zamezit
tak vyhlášení poplachu. Hlídání otevření oken a dveří po dobu pobytu uživatelů uvnitř je automatické. Uživatelé jsou vždy uvědoměni o nežádaném vstupu
do objektu či o nekontrolovaném pohybu (např. dětí) do rizikových prostor
(balkon, ulice…). Systém podá akustickou zprávu o narušení zóny (bzučák
na klávesnici) a na displeji se objeví její popis. Uživatel pak může odpovídajícím způsobem reagovat. V případě narušení pachatelem nechá doběhnout
„před-alarm“, systém přejde do poplachu, vyšle zprávu na monitorovací stanici (PCO) a případně spustí sirénu. Naruší-li hlídanou zónu např. děti, provede uživatel dodatečnou autorizaci a zároveň zkontroluje pohyb dětí.
Pro uživatele přináší režim StayD dosud neexistující možnost trvalé ochrany majetku a osob. Ovládání v režimu StayD si uživatelé
v krátkém čase osvojí a nedělá jim větší potíže. Režim je vhodný zejména v oblastech s vyšší kriminalitou a pro uživatele,
kteří mají větší obavy z napadení.
TEKNIM
PS 128 SIGNAL
Venkovní sirény kombinují akustickou a optickou signalizaci. Sirény jsou konstrukčně upraveny pro použití
v exteriéru a mají odpovídající stupeň krytí. Vyhodnocovací část sirény je umístěna ve dvojím krytu
(vnitřní kryt je vždy kovový). Kryt je opatřen dvěma
sabotážními kontakty: proti otevření krytu a proti sejmutí
ze zdi. Takto konstruované sirény jsou řazeny do nejvyšší bezpečnostní kategorie č. 4 (vysoká rizika).
Akustická signalizace je založena na piezoelektrickém nebo magneto-dynamickém principu. Kvalitní
venkovní sirény jsou dodávány
se záložním akumulátorem.
HLASOVÉ KOMUNIKÁTORY
Hlasové komunikátory jsou určeny pro přenos mluvených zpráv přes telefonní linku a pro dálkové ovládání bezpečnostního systému či přídavných zařízení z telefonu s tónovou volbou. Komunikátor PARAVOX má 4 aktivační vstupy
a 2 relé výstupy pro ovládání připojených zařízení; po aktivaci vstupu předává nahranou hlasovou zprávu na 4 telefonní
čísla. Hlasový komunikátor VDMP3 je připojen přes konektor přímo k ústředně a po vnitřní sběrnici je spojen s jejím
mikroprocesorem. Předává hlasové zprávy až na 8 telefonních čísel a přes jeho 2 PGM výstupy lze ovládat připojené
periférie. Jde o sběrnicový modul, který lze programovat pomocí SW WinLoad.
komunikace
obytné objekty
signalizace
Symboly vhodnosti použití:
ÚSTŘEDNY
detektory
MODULY
Požární detektory a detektory plynů
Detektory jsou významnými prvky bezpečnostního systému. Zaznamenávají narušení střeženého prostoru (nelegální pohyb osob, násilný průnik zasklením, otevření dveří nebo oken, překročení chráněné linie atd.) či jiné nebezpečí
(vznik požáru, únik plynu, možnost zaplavení atd.). Okamžitě vyhodnotí narušení hlídané zóny a vyšlou informaci na
ústřednu EZS (elektronický zabezpečovací systém). Ta zajistí odpovídající reakci - spustí akustickou sirénu a světelnou signalizaci, přenese informace o poplachu na pult centrální ochrany, podá zprávu určeným osobám.
Pohybové detektory spolehlivě identifikují pachatele na základě tepelného záření, které vyzařuje lidské tělo (tzv. PIR = pasivní infračervené detektory), případně samy vysílají mikrovlnné záření a dokážou aktivně vyhledat pohybující se objekty (tzv. MW = mikrovlnné
detektory) anebo dokonce oba způsoby kombinují (duální detektory PIR+MW). Moderní zpracování signálu je vysoce odolné vůči rušení
a výrazně se tak snižuje výskyt falešných poplachů. V nabídce jsou i pohybové detektory pro specifické aplikace - stropní, dveřní, směrové detektory, detektor pro použití ve venkovním prostředí či detektory ignorující pohyb zvířat.
Audio detektory slouží k zachycení tříštění skla, speciální detektory pak k záznamu vibrací, otřesů nebo detekují zaplavení. Požární
detektory zaznamenávají přítomnost kouře a překročení limitní teploty resp. její rychlý nárůst. Detektory plynů upozorňují na nebezpečnou koncentraci zemního plynu, oxidu uhelnatého nebo propan-butanu. Magnetické kontakty jsou používány k ochraně oken
a dveří. Obvodové střežení objektu zajišťují infrazávory, ochranu stavebních výplní (okna, dveře) pak infrabariéry. Osobám v bezprostředním ohrožení mohou pomoci tlačítkové tísňové hlásiče (skryté a veřejné).
VAR-TEC FDA-730-HR
VAR-TEC FDR-36-SHR
ECO-983/ECO-983N/ECO-983L
Požární detektory využívají tři základní způsoby
detekce: optickou detekci kouře, překročení max.
teploty nebo její rychlý nárůst. V jednom detektoru
mohou být způsoby detekce kombinovány. Požární
detektory pracují samostatně (autonomní, se sirénou
a baterií) nebo tvoří požární zóny systémů EZS.
Detektory plynu registrují zvýšenou koncentraci
zemního plynu, oxidu uhelnatého nebo
propan-butanu.
Magnetické kontakty
TAP - 10
SD - 70
FM - 102
FM - 104
SM - 35
MET - 44
Analogové PIR detektory pohybu
PRO plus/PRO PET
PAPADOOR
PAPADOME DIRECTIONAL
PRO plus - spolehlivý standardní analogový PIR detektor
pro prostorovou ochranu v interiérech, verze PRO PET je navíc
odolná proti detekci drobných zvířat do 18 kg.
PARADOOR - analogový PIR detektor s charakteristikou vertikální
záclony. Vhodný pro ochranu dveří, oken a plochých předmětů
umístěných na zdi (obrazy apod.).
PARADOME DIRECTIONAL - stropní detektor se dvěma senzory
k rozlišení směru pohybu osob (vstup a výstup ze střeženého prostoru). Lze nastavit interval pro legální opuštění prostoru
bez vyvolání poplachu po návratu zpět.
2-vodičové a 4-vodičové (vyšší bezpečnostní kategorie) magnetické kontakty jsou dodávány v mnoha provedeních – od masivních kovových magnetů
na garážová vrata až po subtilnější plastové magnetické kontakty na okna a dveře (povrchové, samolepící či šroubovací, závrtné …)
Infrazávory VAR-TEC®
DUAL PB-40/60
TRIPLE PB-150
QUAD PB-100F/150F
DIGIGARD 55
DIGIGARD 75
DIGIGARD 85
Špičkové digitální prostorové PIR detektory lišící
se způsobem vyhodnocení signálu a dosahem.
ELEGANCE a DIGIGARD 55 představují základní typ
s duálním senzorem, DIGIGARD 65 obsahuje QUAD
detektor pro náročné prostředí, DIGIGARD 75
(2x DIGIGARD 55 v jednom pouzdře) ignoruje pohyb
domácích zvířat v zabezpečeném prostoru (do 40 kg).
Pro venkovní aplikace slouží DIGIGARD 85.
Hlasový komunikátor pro obousměrnou komunikaci ústředny a uživatele po telefonní lince. Modul
je přímo připojen přes konektor k desce ústředny.
Ústředna přenáší 3 typy předem nahraných zpráv
(poplach EZS, požární poplach, tísňové volání)
až na 5 (SPECTRA SP, MAGELLAN MG-50X0) resp.
8 (DIGIPLEX EVO) telefonních čísel, dojde-li k aktivaci vybrané události. Uživatel se spojí telefonicky
s modulem, je hlasově vyzván k zadání bezpečnostního kódu a poté může zjišťovat stav systému, provést jeho dálkové zapnutí nebo vypnutí
a ovládat zařízení připojená na 2 PGM výstupy
modulu.
Infrazávory jsou určeny pro obvodovou
ochranu objektu. Jsou použitelné i ve venkovním prostředí. Infračervené paprsky jsou
z vysílače přenášeny i na poměrně velkou
vzdálenost k přijímací jednotce a vytváří tak
„neviditelný plot“. Při přerušení všech paprsků najednou dochází k vyhlášení poplachu.
Digitální PIR detektory pohybu
DIGIGARD ELEGANCE
Vedle modulu MG-RTX3 (SPECTRA SP, DIGIPLEX EVO) k rozšiřování bezdrátových zón, drátového expanderu APR-ZX8, internetového modulu IP100
a hlasového modulu VDMP3 (všechny ústředny) mají ústředny společné ještě dva další moduly: posilovač sběrnice (APR3-HUB2) k prodloužení jejího
dosahu a jednoduchý hlasový modul (APR3-ADM2) k dálkovému zapínání/vypínání systému telefonem.
Rozšířenou nabídku doplňkových modulů nabízí systém DIGIPLEX EVO:
• LISTEN-IN
hlasová nadstavba tvořená vyhodnocovací jednotkou a 4 hláskami s obousměrnou komunikací (INTERKOM); dále slouží k distribuci nahraných zpráv přes hlásky k uživatelům, k přenosu tísňového volání, vzdálenému odposlechu a k ovládání systému EZS dálkově telefonem
• APR3-PGM4 modul se 4 výstupními relé (5A) spínajícími dle zvoleného programu připojená zařízení
• APR-PRT3 integrační modul pro připojení tiskárny, počítače a přes výstup ASCI/E-BUS i dalších periférií
• DGP2-PS17 sběrnicový doplňkový zdroj určený k posílení napájení sběrnice
VDMP3 - hlasový modul
TAP - 15
VISION 525D
VISION 525D je digitální
duální detektor. Poplach
je vyhlášen až po potvrzení oběma technologiemi
zpracování signálu, tj.
detekce infračerveného
záření
a odraženého mikrovlnného záření vysílaného
detektorem (PIR+MW).
GLASSTREK DG457
Digitální detektor pracující
na principu detekce zvuku
tříštění skla a šíření tlakové
vlny vyvolané násilným
průnikem zasklenou plochou.
VAR-TEC WLD38R
Infrabariéry VAR-TEC
Infrabariéry pracují na stejném principu
jako infrazávory, ale s menším dosahem
(max. 8 m ve venkovním prostředí). Jejich
konstrukce je tvarově přizpůsobena stavebním otvorům (okna, dveře, vrata atd.).
Okna mohou zůstat i otevřena, přesto
je nežádaný prostup ihned registrován
přerušením infračerveného paprsku.
CP-01R/W
OPTEX VIBRO
IMPAQ plus
Otřesové detektory
registrující průraz
zdivem.
VAR-TEC WLD38R
Detektor zaplavení
s vnitřní varovnou
sirénou.
ÚSTŘEDNA - mozek systému
Uživatel
Instalační firma
Zná adresu svého IP modulu,
zapíše ji v internetovém prohlížeči
(Explorer, Mozilla), zadá heslo
a kód a dostává se do hlavního
menu modulu. Může modul konfigurovat, monitorovat stav bezpečnostního systému, dle svého
oprávnění ovládat systém a jeho
podsystémy. Dostává e-mailové
zprávy o vybraných událostech. Při
použití uživatelského SW NEWARE
(pouze DIGIPLEX EVO) může plně
využít všech možností, které SW
poskytuje (viz níže).
Provádí odbornou montáž modulu
a přihlašuje jej do LAN, resp. do
otevřené sítě internetu (přidělena
pevná nebo dynamická veřejná IP
adresa). Využívá IP modul k programování ústředny, její dálkové
správě a monitorování. Po dohodě
s uživatelem může získávat e-mailové zprávy o poruchách systému
a pružně tak plánovat své servisní
zásahy.
UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU - klávesnice a klíčenky
GRAFICA
DIGIPLEX EVO 48 / 192
ústředna
DGP2-648 LED
ROZŠIŘOVÁNÍ drátových ZÓN
MG-REM1
bezdrátová
klíčenka
MG-REM2
bezdrátová klíčenka
s obousměrnou komunikací
EVO-641 LCD
se zobrazovačem
DGP2-ANC1
regulace vstupu uživatelů (až 96/999) do max. 32 dveří
v objektu definování skupin dveří a skupin časových intervalů pro vstup
®
Tísňové hlásiče - tlačítka
IMPAQ plus
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
obytné
objekty
objekty
objekty
GSM KOMUNIKACE
Digitální pohybové duální detektory
pro střední a vysoká rizika s aktivním
infračerveným antimaskingem (signalizuje pokus o zakrytí detektoru či nastříkání
laku na jeho čelo). iWISE RK815DT-G3
je určen pro standardní prostorovou
ochranu, iWISE RK150DT-G3 je stropním
detektorem.
OPTEX VIBRO
IP100 - internetový modul
BEZDRÁTOVÁ NÁDSTAVBA
iWISE RK150DT-G3
Audio a speciální detektory
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objekty komerční
komerční
objekty průmyslové
průmyslové
objekty
objekty
objekty
objekty
Sběrnicový systém DIGIPLEX EVO 48/192 je určen k zabezpečení středních a velkých objektů (max. 48/192 obytné
zón a 4/8 podsystémů). Jedná se o moderní flexibilní bezpečnostní systém s velkým počtem připojitelných modulů (až 127/254), variabilitou rozšiřování (drátové a bezdrátové zóny, adresovatelné detektory)
a obousměrnou komunikací s uživatelem. Součástí bezpečnostního systému je kontrola přístupu (ACCESS
CONTROL), jejíž vyhodnocovací část je integrována do základní desky systému. Pomocí přístupových
bodů (tvořeny čtečkami) je regulován vstup osob do jednotlivých dveří v objektu ve stanoveném čase.
Uživatel ovládá systém na místě zadáním kódu na klávesnici, pomocí bezdrátové klíčenky nebo přiložením
obytné
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
obytné
objektypro
komerční
objekty
průmyslové
objekty
objekty
komerční
objekty
průmyslové
objekty
PROXIMITY karty ke čtečce u vstupních dveří (je-li kontrola přístupu integrována do EZS), dálkově pomocí obytné
jakékoliv
objekty
telefonu a hlasového komunikátoru (VDMP3, LISTEN-IN, APR3-ADM2) či připojeného GSM zařízení, po
internetu přes připojený internetový modul. Nástrojem pro správu a monitorování systému
je uživatelský SW NEWARE IP.
EXPANDERY DGP2-ZX1, APR3-ZX4, APR-ZX8
Digitální PIR detektory s anti-maskingem
iWISE RK815DT-G3
flexibilní systém pro jakékoli objekty
KONTROLA PŘÍSTUPU (ACCESS CONTROL)
GSM zařízení jsou prostředky obousměrné komunikace mezi
uživatelem a ústřednou EZS. Po aktivaci/deaktivaci jejich
vstupů (přes PGM výstupy ústředny) je přenášena příslušná
SMS zpráva na předvolená telefonní čísla uživatelů. Uživatel
může ovládat pomocí SMS zpráv přes reléové výstupy GSM
zařízení připojené technologie (vytápění, klimatizace,....).
GSM brána simuluje telefonní linku a plně tak nahrazuje
pevnou linku pro přenos kódovaných zpráv na PCO.
DWB 2/4/6/8 B/W
Duální detektory pohybu
systém DIGIPLEX EVO
doplňkové moduly k ústřednám SPECTRA SP, MAGELLAN, DIGIPLEX EVO
CP-02R/W
DGP2-ACM12
modul přístupu
DGP-R910 / DGP-R915
čtečky INDOOR/OUTDOOR
s klíčenkou PROXIMITY
CR-R704A
EVO-641R LCD
klávesnice
se čtečkou
a PROXIMITY
klíčenkou MG-RAC1
MG-WR1
bezdrátová čtečka
s klíčenkou
MG-REM1
KOMUNIKACE PO INTERNETU
IP100 - internetový modul
přístup pro instalační firmy:
- programování a monitorování
pomocí SW WinLoad IP
MG-RTX3
bezdrátová nadstavba
s vysílači MAGELLAN
SBĚRNICOVÉ DETEKTORY
PROGRAMOVÁNÍ A SOFTWARE
Programování systému EZS je nutné svěřit koncesované instalační firmě s odpovídající certifikací. Ústředny lze programovat pomocí klávesnic
(tzv. programování po sekcích), pro větší systémy je používán speciální instalační SW Espload (ESPRIT) nebo SW WinLoad IP (ostatní ústředny). Instalační
firma postupuje podle autorizovaných manuálů.
Uživatel může samostatně provádět následné změny podle uživatelských příruček. Využívá většinou ovládací prvky klávesnic a uživatelské programování
dle menu. Pro správu systému DIGIPLEX EVO si může zakoupit uživatelský SW NEWARE, který vydává výrobce ústředen PARADOX Security systems. SW
NEWARE zahrnuje buď pouze zabezpečovací část (NEWARE SECURITY) anebo v širší verzi i kontrolu přístupu (NEWARE ACCESS). Uživatel má SW NEWARE
nahrán na svém počítači a s ústřednou je propojen na místě přes interface nebo dálkově přes internet pomocí modulu IP100. Díky SW NEWARE může
monitorovat stav systému EZS a ACCESS, editovat uživatelské funkce a archivovat historii událostí v systému.
CR-870
vnitřní čtečka
karta CR-R702A
PROXIMITY
DGP2-50 / DGP2-60
BUS
přístup pro uživatele:
- přes prohlížeče EXPLORER,
MOZILLA
- z PC se SW NEware IP
SOFTWARE A PROSTŘEDKY PRO PROGRAMOVÁNÍ
DGP2-ZC1
SW WinLoad
instalační
programování
SW NEware
uživatelské
programování
INTERFACE 307
CONV4-USB
(přímé spojení PC s ústřednami)
MEMORY KEY PMC-4
(download/upload)
SPECIÁLNÍ MODULY
SENTROL S 3040
Tísňové hlásiče slouží k rychlému vyvolání
poplachu v případě přímého ohrožení. Osoba v
tísni stiskne tlačítko hlásiče, dojde k rozpojení jeho
reléového kontaktu a vyhlášení poplachu. Hlásiče
jsou umísťovány skrytě (tísňová tlačítka v prodejnách, bankách atd.) nebo veřejně (požární hlásiče).
Veřejné hlásiče jsou chráněny před náhodným
stiskem.
DGP2-70 BUS / DIGIGARD 85
odolnost proti zvířatům do 40kg
vnitřní / venkovní použití
LISTEN-IN
hlasová nadstavba
VDMP3
hlasový modul
APR3-PGM4ul
APR-PRT3
integrační modul
APR3-ADM2
hlasový modul
DGP2-PS17
APR3-HUB2
posilovač sběrnice
GLASSTREK
DG-457 BUS
PARADOME 467 BUS
ústředny
DETEKTORY

Podobné dokumenty