prohlášení o vlastnostech

Transkript

prohlášení o vlastnostech
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Kooltherm® K5
1003.CPR.2013.K5.002
®
1.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Kooltherm K5
2.
Typ, série nebo sériové číslo, nebo
jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci
stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4
Zamýšlené použití nebo zamýšlená
použití stavebního výrobku v souladu s
příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle předpokladu výrobce
Jméno, firma nebo registrovaná
obchodní známka a kontaktní adresa
výrobce podle čl. 11 odst. 5
Viz výrobní štítek a označení na deskách
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Případně jméno a kontaktní adresa
zplnomocněného zástupce, jehož plná
moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.
12 odst. 2
Systém nebo systémy posuzování a
ověřování stálosti vlastností stavebních
výrobků, jak je uvedeno v příloze V
V případě prohlášení o vlastnostech
týkajících se stavebního výrobku, na
který se vztahuje harmonizovaná norma
V případě prohlášení o vlastnostech
týkajících se stavebního výrobku, pro
který bylo vydáno evropské technické
posouzení
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví
Kingspan Insulation BV
Lingewei 8
4004 LL, Tiel
Nizozemsko
Není relevantní
Systému 1; Reakce na oheň
Systému 3; Všechny ostatní vlastnosti
EN 13166:2012
Oznámený subjekt pro osvědčení FIW
München (No. 0751) provedl určení typu
výrobku na základě zkoušky typu, počáteční
inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby,
průběžného dozoru, posouzení a hodnocení
řízení výroby podle systému 1 a vydal
osvědčení o stálosti vlastností pro Reakce na
oheň (No. K1-0751-CPD-282.0-01)
Oznámená zkušební laboratoř FIW München
(No. 0751) určí typ výrobku na základě zkoušky
typu podle systému 3 pro všechny ostatní
ukazatele
Není relevantní
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení
Vlastnost
Tepelný odpor RD
((m².K)/W)
Součinitele tepelné
vodivosti λD (W/(m.K))
Tolerance tloušťky
Reakce na oheň
Reakce na oheň při
zkoušce v aplikaci
Napětí v tlaku
Pevnost v tahu
Rozměrová stabilita
za určených podmínek
teploty a vlhkosti
dN < 50mm
dN 50-100mm
dN > 100mm
dN 20mm
0.95
dN 30mm
1.40
dN 40mm
1.90
dN 50mm
2.50
dN 60mm
3.00
dN 70mm
3.50
dN 80mm
4.00
dN 90mm
4.50
dN 100mm
5.00
dN 120mm
6.00
dN 140mm
6.65
dN 160mm*
7.60
dN 180mm*
8.55
dN 200mm*
9.50
dN 15-44mm
0.021
dN 45-120mm
0.020
dN 121-200mm* 0.021
* dN > 140mm; dvouvrstvý
T1; ±2,0mm
T1; -2,0 +3,0mm
T1; -2,0 +5,0mm
RtF C-s2,d0
NPD
Harmonizované
technické specifikace
EN 12667
EN 12939
EN 13166:2012
Základní
charakteristiky
Tepelný odpor
CS(Y)100
TR80
DS(70,-)
DS(70,90)
DS(-20,-)
Propustnost vody
WS2
CV
Objemová hmotnost
AD35
Všechny ostatní základní vlastnosti podle EN 13166:2012 ZA.1; NPD
Kolmo k rovině desky
48 h, 70 ºC
48 h, 70 ºC, 90 % R.H.
48 h, -20 ºC
Krátkodobá nasákavost
Objem uzavřených buněk
EN 823
EN 13501-1
EN 15715
EN 826
EN 1607
EN 1604
EN 1609
EN ISO 4590
EN 1602
Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které
výrobek splňuje:
Není relevantní
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
H. Jacobs,
Managing Director Continental Europe
Tiel, Nizozemsko, 1. listopadu 2013
www.kingspaninsulation.eu/Dop/K5

Podobné dokumenty

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech Kooltherm® K10 1003.CPR.2013.K10.002 Kooltherm® K10 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL) Systému 1; reakce na...

Více

K5 Kontaktní fasádní deska

K5 Kontaktní fasádní deska Materiál neobsahuje chlorované a fluorované uhlovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluorované uhlovodíky (HCFC).

Více

to - Kingspan Izolace

to - Kingspan Izolace Hodnota lambda nejprodávanější varianty výrobku Tato hodnota lambda je průměr hodnot, které jsou k dispozici v uvedené skupině výrobků

Více

Optim-R - česky - Kingspan Izolace

Optim-R - česky - Kingspan Izolace z něhož je vyčerpán vzduch a které je uzavřeno a utěsněno v tenkém hermeticky uzavřeném obalu. Tímto se dosáhne vynikající tepelné vodivosti při nejtenčím provedení k řešení specifických izolačních...

Více

fermacell 2 e 22

fermacell 2 e 22 Speciální, podlahový prvek fermacell tl. 25 mm slouží jako roznášecí vrstva a jako podklad pro podlahové krytiny Stav duben 2016

Více

Prohlédněte si uživatelský manuál k nádržím

Prohlédněte si uživatelský manuál k nádržím Podzemní nádrže jsou základním prvkem systému. Nabídka TitanAqua obsahuje nádrže o objemu 3 000, 4 500 a 6 000 litrů. V případě zapojení do baterie lze získat objemy 9 000, 12 000, 18 000, 24 000 a...

Více

IKO enertherm ALU

IKO enertherm ALU - IKO rive, hrana v XPE AS-SK: 5/120 mm, 5/150 mm a 8/150 mm - IKO ALU tape AS 50 mm 50 m (lepicí páska) - PU pěna IKO pro flex - PU lepidlo IKO pro fix - Šrouby IKO pro nadkrokevní izolaci - Upevň...

Více

zde

zde - namáhání běžné/střední

Více