Uzavře město Milevsko amfiteátr domu kultury?

Transkript

Uzavře město Milevsko amfiteátr domu kultury?
Uzavře město Milevsko amfiteátr domu kultury?
Město Milevsko se rozhodlo obnovit zeleň, na které bylo vypsáno výběrové řízení.
Součástí obnovy zeleně ovšem se muselo pokácet několik zdravých dřevin. Je nutné
podotknout, že při nakládání dřevin nebyla zajištěna doprava a nebyl bezpečný průjezd pro
osobní vozidla. Muselo se najíždět částí s vozidlem na chodník. Je to už několik týdnů, co
firma, která kácela a nakládala dřeviny, od té doby se nic na Starém sídlišti neděje a není
vidět žádná změna.
Zatímco je vidět pokrok na letním stadionu, kde dochází obnovení nového trávníku,
který se obnovuje kvůli drenážím, jak uvedl jednatel společnosti SPOS Milevsko s.r.o. Petr
Zelenka předsedovi MO Milevsko SPOZ p. Martinovi Smrčkovi. Obnova trávníku vyjde na
4.150.000,- Kč bez DPH, přičemž v ceně je rozválení starého trávníku na hřišti „C“.
Město Milevsko schválilo v rozpočtu města neinvestiční dotaci ve výši 8.150.000,Kč na úhradu schválené účetní ztráty společnosti SPOS Milevsko s.r.o.
Město Milevsko se pustilo do obnovy oplocení okolo amfiteátru domu kultury, kde
to vypadá, že se uzavře průchod, který zkracoval cestu pro občany Milevsko z ulice J. A.
Komenského a okolních ulic např. do obchodního domu Billa, ale nejen tam. Samozřejmě i
do domu kultury na různé kulturní akce.
Proč by se měl uzavřít amfiteátr domu kultury? Dá se odpovědět na to různě. Konají
se zde kulturní akce, za které by mohlo město např. vybírat vstupné nebo majitel pozemku,
což je město Milevsko nechce, aby se přes tento pozemek procházelo a mohlo by se dále
spekulovat. Uzavře tedy město Milevsko amfiteátr domu kultury?
Občanům vadí, že soukromí majitel Premonstráti ve spolupráci s architektem a
památkáři prořezávají a kácejí dřeviny, které budou postupně nahrazovat, jak sdělil otec
Řehoř Žáček, předsedovi MO Milevsko SPOZ Martinovi Smrčkovi. Otec Řehoř Žáček
jinak uvedl, že bližší informace najdou občané města na webových stránkách kláštera
Milevska.
Martin Smrček
předseda MO Milevsko SPO

Podobné dokumenty