ludwig van beethoven - Svatováclavský hudební festival

Transkript

ludwig van beethoven - Svatováclavský hudební festival
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL VE SPOLUPRÁCI S JANÁČKOVOU FILHARMONIÍ OSTRAVA
9. symfonie
L U D W I G VA N B E E T H O V E N
Juraj Valčuha | dirigent
Janáčkova filharmonie Ostrava
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala | sbormistr
Eva Dřízgová-Jirušová | soprán, Veronika Hajnová | alt
Tomáš Kořínek | tenor, Martin Gurbaľ | bas
Neděle 14. 11. 2010, 17.00 hodin
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny
Organizátor:
S VATO VÁ C L AV S K Ý H U D E B N Í F E S T I VA L , o. s.
adresa: Šmeralova 6, 702 00 Ostrava 1
tel.: 773 513 941, fax: 596 203 616, e-mail: [email protected]
Spoluorganizátor:
J A N Á Č KO VA F I L H A R M O N I E O S T R AVA
adresa: 28. října 124, 702 00 Ostrava 1
tel.: 596 619 914, fax: 596 619 997, e-mail: offi[email protected]
Na koncerty,
prosím, přicházejte
v dostatečném
předstihu.
Vstupenky:
O S T R AV S K Ý I N F O R M AČ N Í S E R V I S, s.r.o.
adresa: Nádražní 7, Moravská Ostrava, tel.: 596 123 913
www.ostravainfo.cz nebo v místě konání koncertů
-$1Èý.29$
),/+$5021,(
2675$9$
shf
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:
PARTNEŘI:
www.shf.cz
www.jfo.cz
shf
KLUB
PŘÁTEL

Podobné dokumenty

2016|2017 - Pražský filharmonický sbor

2016|2017 - Pražský filharmonický sbor kého tělesa. Je mi ctí, že mohu být součástí Pražského filharmonického sboru v době, kdy ho na pozici hlavního sbormistra vede Lukáš Vasilek. Jeho osobnost je

Více

Sezónní brožura 2013/2014 - Pražský filharmonický sbor

Sezónní brožura 2013/2014 - Pražský filharmonický sbor Romana Soukupová Marie Šmaterová Hana Vasiluková

Více

2012 Čtvero ročních dob - Zima - program

2012 Čtvero ročních dob - Zima - program Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu Šmeralova 6, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 773 513 941 e-mail: [email protected] web: www.shf.cz/4

Více

Aktuální možnosti ubytování

Aktuální možnosti ubytování CLUB Mercure Ostrava Center Hotel Hotel Maria GREEN HOTEL Hotel ISORA Hotel restaurant Max HOTEL NIKOLAS Hotel City Ostrava Hotel Brioni RUBY BLUE, s.r.o. Hotel TRIO Hotel Bonum Hotel Safari Hotel ...

Více

Program - Jindřichohradecký symfonický orchestr zs

Program - Jindřichohradecký symfonický orchestr zs Le t n í m ko n c e r te m J H S O b yc h o m r á d i p ř i p o m n ě l i p at n á c t i l e to u t r a d i c i J i n d ř i c h o h r a d e c ké o p e r y z 6 0 . a 7 0 . l e t m i n u l é h o s to...

Více

Program festivalu - Svatováclavský hudební festival

Program festivalu - Svatováclavský hudební festival Paolo Gatto – dirigent (it) Český filharmonický sbor Brno Petr Fiala – sbormistr Sólisté: Eva Dřízgová-Jirušová – soprán Veronika Hajnová-Fialová – alt Gianluca Zampieri – tenor (it) Martin Gurbaľ ...

Více

6.1.2013 nás můžete potkat na Mezinárodní

6.1.2013 nás můžete potkat na Mezinárodní Příplatek za dvojklec - 300,- Kč na každý jeden den, vrh 900,- Kč. ! ! ! P O Z OR ! ! ! Vystavovatel, který k nám přijede na výstavu poprvé, platí za první kočku pouze 50% poplatku Platby převodem ...

Více