2016|2017 - Pražský filharmonický sbor

Komentáře

Transkript

2016|2017 - Pražský filharmonický sbor
se
zo
n
a
Prvotřídní zvuk lidského hlasu
The first- class sound of human voices
on
82;
se
as
P
Q
PRAGUE PHILHARMONIC CHOIR
2016 |2017
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
hlavní sbormistr — principal conductor
82. sezona — 82nd season
2016/2017
Pražský filharmonický sbor je příspěvkovou organizací
Ministerstva kultury České republiky.
The Prague Philharmonic Choir is a statutory organization
operating under the authority of the Ministry of Culture
of the Czech Republic.
s
www.filharmonickysbor.cz
facebook.com/filharmonickysbor
s
Obsah Contents
7
s
8
s
12
s
16
s
17
s
22
s
24
s
34
s
56
s
60
s
76
s
80
s
82
s
94
s
Úvodní slovo ministra kultury České republiky —
Foreword by Minister of Culture of the Czech Republic
Úvodní slovo ředitelky Pražského filharmonického sboru —
Foreword by Director of the Prague Philharmonic Choir
Úvodní slovo hlavního sbormistra Pražského filharmonického sboru —
Foreword by Principal Conductor of the Prague Philharmonic Choir
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Hlavní sbormistr Lukáš Vasilek —
Principal Conductor Lukáš Vasilek
Členové Pražského filharmonického sboru —
Members of the Prague Philharmonic Choir
Sborový cyklus —
Choral Series
Koncerty v České republice —
Concerts in the Czech Republic
Koncerty pro děti —
Concerts for Children
Zahraniční vystoupení —
Performances Abroad
Akademie sborového zpěvu —
Choral Academy
Výběr nahrávek Pražského filharmonického sboru —
Selected Recordings of the Prague Philharmonic Choir
Kontakty —
Contacts
Chronologický přehled koncertů —
Chronological List of Concerts
Milí přátelé,
Pražský filharmonický sbor, toto těleso evropské a světové úrovně, vstupuje do další, již dvaaosmdesáté sezóny.
Má za sebou další rok uměleckých úspěchů na domácí
scéně i na mezinárodním poli, další zkušenosti ze spolupráce s předními evropskými hudebními tělesy. A především skvělý ohlas svých vystoupení. Tradici, na niž
navazuje, tak nejen důstojně naplňuje, ale s úspěchem
rozvíjí. Koncertní program sezóny 2016/2017, rozepjatý
napříč staletími, žánry a formami, je pak příslibem
vrcholných uměleckých zážitků. Nenechme si je ujít.
DANIEL HERMAN
ministr kultury
Dear Friends,
the Prague Philharmonic Choir, an ensemble of European
and indeed worldwide prominence, is entering a new
season, already its eighty-second. Looking back at the
previous year, it can take pride in a record of artistic
triumphs scored on the domestic scene and internationally, enriched by a mass of fresh experience of work with
leading European orchestras. Beyond that, it can rightly
rejoice in the overwhelmingly positive response to its
endeavours. There, not only has it been true to the glorious tradition in which it continues, but has likewise been
contributing to its further development. Accordingly, its
concert programme for the 2016/2017 season, spanning
a wide expanse of centuries, styles and genres, brings
out a promise of new exquisite listening experiences.
We should not miss them.
DANIEL HERMAN
Minister of Culture
7
s
pochopení a spolupráci, která umožňuje další rozvoj tohoto vynikajícího pěvec-
Vážení
hudební
přátelé,
kého tělesa. Je mi ctí, že mohu být součástí Pražského filharmonického sboru
v době, kdy ho na pozici hlavního sbormistra vede Lukáš Vasilek. Jeho osobnost je
zárukou nejvyšší kvality našich vystoupení.
—
Vážení přátelé, doufám,
že vás „sborová sezóna“ 2016/17 osloví. Rádi vás na našich koncertech uvidíme.
Jste naší součástí.
vítejte v koncertní sezóně 2016/17 !
—
S úctou
Přestože pro Pražský filharmonický sbor je tato
EVA SEDLÁKOVÁ
sezóna v pořadí již osmdesátou druhou, dou-
ředitelka
fám, že vám přinese zajímavé koncerty plné
svěžesti a nápadů.
—
Sezónu začínáme
Dear Fellow
Music Lovers,
spoluprací s Filharmonií Brno, při které představíme Dvořákovu Svatou Ludmilu posluchačům
v Pise, Hradci Králové a Ostravě. Následovat
bude koncert s Českou filharmonií na festivalu
Welcome to the 2016/17 concert season! Despite its being already the
Dvořákova Praha a samostatný koncert na fes-
eighty-second season in the existence of the Prague Philharmonic Choir, I do hope
tivalu Janáček Brno. V říjnu se těšíme na tří-
you will find its offer of programmes as thoroughly fresh and inventive as ever.
týdenní zájezd do Izraele, během kterého bude sbor
—
účinkovat spolu s Izraelskou filharmonií pod taktovkou světoznámého dirigenta
harmonic Orchestra, in which we will present Dvořák’s Saint Ludmila to audi-
Zubina Mehty. V celé sezóně nebudou samozřejmě chybět koncerty s Českou fil-
ences in Pisa, Hradec Králové and Ostrava. This will be followed by a concert
harmonií a Jiřím Bělohlávkem, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a dal-
appearance with the Czech Philharmonic at the Dvořák Prague Festival, and the
šími symfonickými orchestry spolu s jejich šéfdirigenty. V jarní části sezóny nás
choir’s own full-length concert production at the Janáček Brno Festival. We are
čeká zájezd do Budapešti, vystupování na Pražském jaru, Janáčkově máji v Os-
looking forward to October, the time of our three-week-long tour of Israel during
travě a letní operní festivaly v St. Gallenu a Bregenzu. Bude nás těšit, pokud se za
which the choir will be performing with the Israel Philharmonic under the baton
námi přijedete podívat i tam. Spolu s Vídeňskými symfoniky budeme na jezerní
of the world-famous Maestro, Zubin Mehta. Of course, the whole season will be in-
scéně Bodamského jezera vystupovat v novém nastudování opery G. Bizeta Car-
terspersed with concert appearances alongside the Czech Philharmonic conducted
men.
—
Stalo se již tradicí, že vám v samostatné řadě „sborových“ kon-
by Jiří Bělohlávek, the Prague Symphony, and other orchestras with their respec-
certů nabízíme zajímavá a neoposlouchaná díla. Vždy jde o nejnáročnější skladby
tive chief conductors. The spring part of the season will see the choir guest appear-
současného sborového umění. Jednotlivé koncertní programy přináší i zajímavá
ing in Budapest, at the Prague Spring Festival, the Janáček May Festival in
srovnání skladeb tohoto žánru. Osobně se snad nejvíce těším na květnový kon-
Ostrava, and later on, during summer, at the opera festivals of St Gallen and Bre-
—
genz. Of course, we will appreciate if you adjust your own travel plans and join
Pokračovat bude také Akademie sborového zpěvu, která bude v této sezóně plně
the ranks of our audience at any of these venues. With the Vienna Symphony
početně obsazena. Na vybraných projektech s námi vystoupí šest současných stu-
Orchestra, we will be part of a new production of Georges Bizet’s opera Carmen on
dentů zpěvu, kteří prošli náročným dvoukolovým konkurzem. Těšíme se i na
the open-air stage at Lake Constance.
koncerty pro děti, které se staly neodmyslitelnou součástí naší nabídky. Pro školy
tion for us to offer you a special series of choral concerts featuring a programme
jsme v této sezóně připravili rozšíření vzájemné spolupráce o „hodiny zpěvu“ —
of exciting, rarely performed works. Invariably, these include some of the most
cert, ve kterém provedeme starozákonní dílo Král David A. Honeggera.
pěvecké workshopy s lektory z řad našich zpěváků.
—
—
It has already become a tradi-
Ráda bych při
demanding compositions of the contemporary choral repertoire. Significantly,
této příležitosti poděkovala Ministerstvu kultury České republiky za podporu,
the individual concerts in this series bring interesting confrontations of different
s
8
We are starting the season by a collaborative project with the Brno Phil-
works in this genre. Personally, the concert I am perhaps most looking forward to
is the one in May where we will perform Arthur Honegger’s work inspired by the
Old Testament, Le Roi David.
—
Beyond that, our ongoing project, the
Choral Academy, will duly continue, its attendance quota for this season filled up
to the last place. In its specially selected projects we will be joined in our performances by six students of singing who have successfully passed a two-tier audition
process. We are also looking forward to our concerts targeting children’s audiences, which have by now become part and parcel of our offer. In our programme
for schools, we have in the coming season proceeded to expand our interactive
framework by “singing lessons,” a series of voice workshops lectured by our own
singers.
—
Let me now use this occasion to extend our thanks to the Min-
istry of Culture of the Czech Republic for its support, empathy and co-operation
which have been contributing to the further development of this outstanding
choral ensemble. I feel privileged to be part of the Prague Philharmonic Choir during the era of Lukáš Vasilek at the post of its principal conductor. His creative
status is a safe guarantee of the excellence of our work on the concert platform.
—
Dear friends, I trust you will find the choir’s 2016/2017 season truly
appealing. We will welcome every opportunity to enjoy your presence at our
concert productions. For indeed, you belong firmly in our community.
—
Yours respectfully,
EVA SEDLÁKOVÁ
Director
s
10
Přátelé,
Friends,
je to štěstí, že máme Pražský filhar-
We are lucky to have the Prague Philharmonic Choir! One can safely
monický sbor! Na každý koncert, kde zpívá,
go to each and every concert where it sings and be sure to enjoy its awesome art,
můžeme jít s jistotou, že dostaneme jeho velké
its inimitable sound, its energy. Since long ago we’ve grown used to taking this
umění, jeho nenapodobitelný zvuk, jeho energii.
automatically, as a matter of fact, without actually thinking of it as something
Už dávno to přijímáme automaticky a vlastně
exceptional. But then, is it really quite so simple as this?
nás ani nenapadne, že by to bylo něco výjimeč-
“insiders” know all too well that nothing could be less true. Just take the sheer
ného. Je to ale opravdu taková samozřejmost?
load of effort the singers have to shoulder every day to keep the benchmark of
—
My, kdo vidíme „dovnitř“, víme, že
quality at the level where it was once set and the sheer difficulty of raising it ever
tady o ničem takovém nemůže být řeč. Jaké
higher! And yet, the choir’s members never vacillate in accomplishing their mis-
úsilí musí zpěváci každý den vynaložit, aby
sion, carrying on in their pursuit of a collective artistic vision, and of top quality.
—
To be sure, we
—
udrželi pomyslnou laťku tam, kde byla kdysi
Therein, one should point out, rests the strength of their ensemble.
položena! Jak nesnadným úkolem je pořád ji
I myself have every reason to feel immensely lucky, too! I can stand at the head of
zvyšovat! Oni ale o svém poslání nepochybují
all these exceptional artists, and shape their performance in line with my best in-
a jdou pořád dál za společnou uměleckou vizí,
tentions — with unremitting respect for the tradition of the Prague Philharmonic
za prvotřídní kvalitou. A v tom je síla jejich
Choir, and with an unflinching sense of responsibility towards its demanding
ansámblu.
—
I já sám mám veliké štěstí! Mohu stát v čele těchto výji-
audience.
—
We have prepared for you another concert season. We will
mečných umělců a formovat jejich výkony podle svého nejlepšího přesvědčení —
imbue it with the best of our skills, and will hopefully be able to rise up to your
vždy v úctě k tradici Pražského filharmonického sboru a vždy s odpovědností
time-tested expectations which we have regarded as both motivating and binding.
k jeho náročnému obecenstvu.
—
Připravili jsme pro Vás další koncertní
We are looking forward to sharing with you the beauties of music in our concerts.
sezonu. Vložíme do ní to nejlepší, co umíme, a snad dostojíme Vašim samozřejmým nárokům, které jsou pro nás motivující i zavazující. Těšíme se s Vámi na sdílení hudebního krásna při našich koncertech!
Principal Conductor
LUKÁŠ VASILEK
hlavní sbormistr
s
12
LUKÁŠ VASILEK
Q
s
Sbor, jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR, se pravidelně věnuje
Pražský filharmonický sbor
také vzdělávací činnosti: organizuje Akademii sborového zpěvu a vzdělávací
má za sebou jednaosmdesátiletou historii a patří mezi nejvýznam-
koncerty.
— Mezi vrcholy sezony 2016/2017 lze zařadit např. zářijové
nější evropské profesionální sbory. Pod názvem Sbor Radiojournalu Praha jej
vystoupení na Mezinárodním festivalu duchovní hudby v italské Pise či roz-
v roce 1935 založil sbormistr Jan Kühn. Současný hlavní sbormistr Lukáš
sáhlé podzimní turné po Izraeli s Izraelskou filharmonií a dirigentem Zubi-
Vasilek vede Pražský filharmonický sbor od roku 2007.
—
Pražský
nem Mehtou. V České republice sbor mj. čekají vystoupení na festivalech
filharmonický sbor má na svém kontě řadu prestižních vystoupení s tělesy
Dny Bohuslava Martinů a Janáček Brno, jakož i pravidelná spolupráce s Čes-
jako Česká filharmonie, Berlínská filharmonie, Gewandhaus Orchester Leipzig,
kou filharmonií.
amsterdamský Concertgebouw nebo Izraelská filharmonie. Účinkoval v mnoha slavných koncertních síních a operních domech, jako je La Scala či Bavorská státní opera. Mezi spolupracujícími dirigenty vynikají jména jako Claudio
Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Kurt
Lukáš Vasilek
vystudoval dirigování na pražské Akademii múzických umění
Masur, Christoph Eschenbach, Fabio Luisi, Jiří Bělohlávek, Manfred Honeck
—
Široký repertoár Pražského filharmonického
a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1998–2009
sboru obsahuje především a cappellovou, kantátovou a oratorní tvorbu od
byl sbormistrem Foerstrova komorního pěveckého sdružení a v období
klasicismu až po současnost. Sbor pravidelně spolupracuje s předními domá-
2005–2007 vykonával také funkci druhého sbormistra operního sboru Národ-
cími i zahraničními orchestry a významnou složku jeho aktivit tvoří také
ního divadla v Praze. V roce 2005 mu Unie českých pěveckých sborů udělila
či sir Simon Rattle.
cenu Sbormistr junior.
rodním divadlem v Praze a především s operním festivalem v Bregenzu, kde
Pražského filharmonického sboru. Kromě studia programu a řízení samostat-
je od roku 2010 rezidenčním sborem. V průběhu let na Bregenzském festivalu
ných koncertů je součástí jeho práce příprava tělesa k účinkování ve velkých
uvedl nejen klasická díla operního repertoáru, ale také několik světových
kantátových, oratorních a operních projektech. Spolupracuje při tom s vý-
premiér zcela nových operních děl. V létě 2017 bude Pražský filharmonický
znamnými světovými dirigenty (např. Daniel Barenboim, Jiří Bělohlávek,
sbor účinkovat v operách Carmen Georgese Bizeta a Mojžíš v Egyptě Gioacchi-
Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Simon
—
Od roku 2007 je hlavním sbormistrem
Pražský filharmonický sbor dále každoročně reali-
Rattle) a orchestry (např. Berliner Philharmoniker, Česká filharmonie, Staats-
zuje vlastní, dramaturgicky promyšlený cyklus sborových koncertů. Cyklus
kapelle Dresden). Nahrávky sboru pod jeho vedením jsou zachyceny na
tradičně obsahuje některá z nejnáročnějších děl sborového repertoáru, díla
mnoha CD (např. Deutsche Grammophon, Decca, Sony Classical, Supraphon).
velmi vzácně uváděná, a nezřídka také premiéry skladeb, jež v České repub-
Od roku 2010 s Pražským filharmonickým sborem pravidelně hostuje na
lice dosud nezazněly. V letošní sezoně sbor opět uvede několik ojedinělých
operním festivalu Bregenzer Festspiele.
děl, mezi jinými „duchovní koncert“ Sergeje Rachmaninova Matka Boží ve
době vyzdvihuje mimořádně pozitivní přínos Lukáše Vasilka pro Pražský fil-
věčné modlitbě a oratorium Král David Arthura Honeggera. Oratorium je pro
harmonický sbor, který pod jeho vedením podává vysoce kvalitní a přesvěd-
Pražský filharmonický sbor výjimečné i tím, že jej spolu s ním a s Českou fil-
čivý výkon. „Lukáš Vasilek těleso řídil energicky a jistě, oba závěrečné kusy byly
na Rossiniho.
harmonií skladatel v roce 1949 v Praze osobně uvedl.
—
Pražský fil-
—
Hudební kritika dlouho-
interpretačně dokonale provedeny. Sbor nadchnul čistou intonací, kultivovanou
harmonický sbor disponuje velmi bohatou diskografií a jeho nahrávky lze na-
barvou, propracovanou dynamikou i perfektní výslovností.“ — Česká televize.
jít např. na nosičích vydavatelství Supraphon, Deutsche Grammophon, Decca
—
či Sony Classical. V sezoně 2016/2017 se připravuje vydání dvou nových na-
s nímž se věnuje především interpretaci hudby 20. a 21. století. S tímto vokál-
hrávek: „Kantáty z Vysočiny“ Bohuslava Martinů u Supraphonu a Stabat
ním ansámblem vystoupil na většině předních hudebních festivalů v ČR včet-
mater Antonína Dvořáka u společnosti Decca. Na druhé nahrávce spolupra-
ně Pražského jara. Příležitostně se věnuje také orchestrálnímu dirigování.
covala Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem.
s
16
—
operní projekty. Pražský filharmonický sbor často spolupracuje např. s Ná-
—
V roce 2010 založil profesionální komorní sbor Martinů Voices,
occupies a special place in the Prague Philharmonic Choir´s repertoire, also
The Prague Philharmonic Choir
owing to the fact that it took part in the work´s performance in Prague in 1949,
has to its credit a history of eighty-one years, in the course of
with the Czech Philharmonic Orchestra under the composer´s baton.
which it has come to rank among Europe’s foremost professional choral en-
—
sembles. Initially named Radiojournal Prague Choir, it was founded in 1935
discography. Its recordings are available on various labels, including Supra-
by choirmaster Jan Kühn. Its current principal conductor, Lukáš Vasilek,
phon, Deutsche Grammophon, Decca, Sony Classical and others. During the
—
2016/2017 season, it will feature on two upcoming new releases: namely,
The Prague Philharmonic Choir has to its credit many prestigious collabora-
Bohuslav Martinů’s Highlands Cantatas (Supraphon), and Antonín Dvořák’s
tions with, among others, the Czech Philharmonic Orchestra, Berliner Phil-
Stabat Mater (Decca). On the latter recording, Prague Philharmonic Choir
harmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, Royal Concertgebouw Orchestra
worked with the Czech Philharmonic Orchestra under the baton of its princi-
Amsterdam or Israel Philharmonic Orchestra. It has appeared in some of the
pal conductor, Jiří Bělohlávek.
world’s most renowned concert halls and opera houses, including the likes of
which is funded by the Czech Ministry of Culture, is also engaged in a regular
Milan’s La Scala and the Bavarian State Opera. Figuring on the impressive list
programme of educational activities, organizing the Choral Academy and
has stood at the helm of the Prague Philharmonic Choir since 2007.
The Prague Philharmonic Choir has built up a remarkably extensive
—
The Prague Philharmonic Choir,
of prominent conductors with which the Prague Philharmonic Choir has
a series of educational concerts.
worked are the names of Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez,
season will include e.g. the Prague Philharmonic Choir’s appearance at the
Riccardo Muti, Zubin Mehta, Kurt Masur, Christoph Eschenbach Fabio Luisi,
International Festival of Sacred Music in Pisa, Italy, in September, or a major
—
autumn tour to Israel, with the Israel Philharmonic Orchestra and the con-
The Prague Philharmonic Choir’s extensive repertoire is centered primarily
ductor Zubin Mehta. In the Czech Republic, the choir’s commitments include
around a cappella, cantata and oratorio compositions encompassing a time
appearances at the Bohuslav Martinů Days Festival and Janáček Brno Festi-
span from the Classical era to contemporary production. The choir works
val, and continued regular collaborations with the Czech Philharmonic.
Jiří Bělohlávek, Manfred Honeck or Sir Simon Rattle, among others.
—
The highlights of the 2016/2017
regularly with leading Czech and international orchestras, a significant segment in its activity being allotted to opera projects. There, the Prague Philharmonic Choir has frequently collaborated with, among others, the National Theatre in Prague, and most notably with the Bregenz opera festival
whose choir in residence it has been since 2010. In the course of the years of
studied conducting at the Academy of Music and Drama in Prague,
its association with the Bregenz festival, it has appeared not only in its pro-
and musicology at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. Be-
ductions of all-time classics of the operatic repertoire, but also in several
tween 1998 and 2009, he was conductor of the Foerster Female Chamber
world premieres of new operas. In the summer of 2017, the Prague Philhar-
Choral Society, and between 2005 and 2007 he was simultaneously also en-
monic Choir will be part of the festival productions of Georges Bizet’s Carmen
gaged as associate conductor of the Prague National Theatre choir. In 2005,
and Gioachino Rossini’s Moses in Egypt.
—
The Prague Philharmonic
he received the Czech Choirs Association’s Choirmaster Junior Award.
Choir carries on in mounting with each new season its own, meticulously
—
conceived series of choral concert productions. This series traditionally fea-
monic Choir. Apart from studying the choir’s repertoire and conducting its
tures some of the most demanding works of the choral repertoire, as well as
own series of concert productions, he has been instrumental in preparing
rarely performed compositions, and often also premieres of works previously
the ensemble for participation in various major cantata, oratorio and opera
unheard in the Czech Republic. In the current season, the Prague Philhar-
projects. There, he has worked with leading international orchestra conduc-
monic Choir will accordingly present several unique compositions, including
tors (such as Daniel Barenboim, Jiří Bělohlávek, Christoph Eschenbach, Man-
prominently Sergei Rachmaninov’s “spiritual concerto” Mother of God Ever
fred Honeck, Fabio Luisi, Zubin Mehta or Simon Rattle, among others) and
Vigilant in Prayer, and Arthur Honegger’s oratorio Le Roi David. The oratorio
orchestras (including the Berliner Philharmoniker, the Czech Philharmonic
s
18
Lukáš Vasilek
Since 2007, he has been principal conductor of the Prague Philhar-
or the Staatskapelle Dresden). Recordings made by the Prague Philharmonic
Choir under his direction are available on a formidable list of CDs (Deutsche
Grammophon, Decca, Sony Classical, Supraphon and other labels). Since
2010, he and the Prague Philharmonic Choir have regularly guest appeared at
the Bregenzer Festspiele.
—
The critics have consistenly pointed out
Lukáš Vasilek’s positive contribution to the standard of the Prague Philharmonic Choir and its eminently sophisticated, convincing interpretative qualities under his direction. “Lukáš Vasilek conducted the ensemble with vigour
and assurance; the two numbers that topped off the show were both executed to
immaculate interpretational standard. The choir impressed by its clarity of intonation, cultured sonic palette, thoroughly worked-out dynamics, and flawless
enunciation.” — Czech Television review.
—
In 2010, Lukáš Vasilek
formed the Martinů Voices, a professional chamber choral ensemble with
which he has focused on interpretations of 20th- and 21st-century music.
With the Martinů Voices, he has appeared at most of the Czech Republic’s
major music festivals, including the Prague Spring. Beyond all this, he devotes part of his time to occasional commitments as an orchestra conductor.
s
20
Členové
Pražského filharmonického sboru
Members
of the Prague Philharmonic Choir
HLAVNÍ
SBORMISTR —
PRINCIPAL
CONDUCTOR
Lukáš Vasilek
ASISTENT
SBORMISTRA —
ASSISTANT
CONDUCTOR
Jakub Zicha
KOREPETICE —
RÉPÉTITEUR
Lenka Navrátilová
SOPRÁN — SOPRANO
ALT — CONTRALTO
TENOR — TENOR
BAS — BASS
Grażyna Biernot
Hana Červenková
Eliška Demel Trnová
Věra Eichlerová
Darina Glatzová
Martina Harvánková
Kateřina Kotěšovcová
Martina Kritznerová
Marie Křovinová
Romana Letošníková
Marie Matějková
Yveta Matoušková
Denisa Myslivečková
Marie Němcová
Andrea Soukupová
Jana Sováková
Věra Váchová
Dagmar Williams
Dana Zíková
Martina Žatecká
Zuzana Bártová
Daniela Demuthová
Jana Drábková
Jana Dvořáková
Agata Hauserová
Zuzana Hirschová
Lenka Jančíková
Magda Kaňková
Marcela Melková
Dagmar Novotná
Štěpánka Pýchová
Dana Sedmidubská
Romana Soukupová
Marie Šmaterová
Kateřina Špičková
Hana Vasiluková
Jan Bochňák
Viktor Byčok
Tomáš Fiala
Michal Foršt
Tomáš Hinterholzinger
Zdeněk Kazda
Petr Klíma
Ján Kostelanský
Vladimír Okénko
Bronislav Palowski
Miloslav Pelikán
Zdeněk Polda
Alexandr Sedláček
Bohumil Sládeček
Martin Slavík
Linhart Švancar
Vladimír Hambálek
Tomáš Hanzl
Michael Havlíček
Lukáš Hynek-Krämer
Josef Chaloupka
Karel Chaloupka
Michal Krůšek
Pavel Kudrna
Petr Kutina
Michael Mergl
Peter Poldauf
Vladislav Renza
Petr Svoboda
Miroslav Vácha
AKADEMIE
SBOROVÉHO ZPĚVU —
CHORAL ACADEMY
Kristýna Fílová
soprán — soprano
Hana Dobešová
alt — contralto
Martin Kalivoda
bas — bass
Daniel Pinc
bas — bass
Jakub Ošmera
bas — bass
(
SBOROVÝ CYKLUS
CHORAL SERIES
Q
s
15
12
2016
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum
Dvořákova síň — Dvořák Hall
Dny Bohuslava Martinů 2016 —
Bohuslav Martinů Days 2016
Koncert je podpořen finančním
příspěvkem Nadace Bohuslava Martinů —
The concert benefits by financial support
from the Bohuslav Martinů Foundation
BOHUSLAV MARTINŮ
Izaiášovo proroctví, H 383
pro sóla, mužský sbor a komorní
instrumentální ansámbl —
The Prophecy of Isaiah, H 383
for solo voices, male choir
and chamber instrumental ensemble
LEOŠ JANÁČEK
Otčenáš, JW IV/29
pro tenor sólo, smíšený sbor,
harfu a varhany —
Our Father, JW IV/29
for tenor solo, mixed choir,
harp and organ
LEOŠ JANÁČEK
Říkadla, JW V/17
pro sóla, komorní sbor a komorní
instrumentální ansámbl —
Nursery Rhymes, JW V/17
for solo voices, chamber choir and
chamber instrumental ensemble
BOHUSLAV MARTINŮ
Legenda z dýmu bramborové nati, H 360
pro sóla, smíšený sbor a komorní
instrumentální ansámbl —
The Legend of the Smoke from
Potato Tops, H 360, for solo voices,
mixed choir and chamber instrumental
ensemble
s
26
sólisté v jednání —
soloists to be announced
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
www.filharmonickysbor.cz
Říkadla LEOŠE JANÁČKA patří k vůbec neoriginálnějším skladbám inspirovaným českým a moravským folklorem. V devatenácti miniaturách postupujících v rychlém sledu za sebou skladatel zhudebňuje jednoduché dětské říkanky. Jejich břitký humor dokresluje vtipnou instrumentací a také melodiemi,
často ironicky krkolomnými, napodobujícími lidskou řeč. — Také
Legenda z dýmu bramborové nati je inspirována venkovským prostředím. Neuvádí jen příběh Matky Boží, která sestoupila z oltáře, aby našla svého ztraceného syna, ale vytváří i humorný, skoro sarkastický obraz malé české vesnice.
V závěru vrcholí velkolepou oslavou života a přírody. BOHUSLAV MARTINŮ
zesílil venkovskou atmosféru kantáty celou řadou folklorních prvků, mj. prostou lidovou melodikou a také zvláštní instrumentací, v níž vyniká zobcová
flétna a akordeon. — Izaiášovo proroctví je poslední velkou kompozicí
Bohuslava Martinů. Skladatel ale stačil dokončit jen první dvě části, třetí
zůstala pouze v náčrtcích. Kantáta se i přesto provozuje a působí uceleným
dojmem. Prorokova slova „Hospodin vyprázdní zemi a pustou ji učiní“ Martinů
dokresluje temným zvukem trubky, violy, tympánů a klavíru. Naplňuje je
hlubokou hudbou, která je v porovnání s jeho dosavadní tvorbou překvapivě
odlišná a nová. — Janáčkův Otčenáš byl původně zkomponován jako
hudební doprovod k živým obrazům. Skladatel ale vytvořil dílo tak silné, že
se na jeho původní určení zapomnělo. Rozsáhle koncipovanou modlitbu
s doprovodem harfy a varhan přednášejí střídavě smíšený sbor a sólový tenor. Janáček staví intimní a niterné plochy do velkých kontrastů s plochami
majestátními a dramatickými. Jeho zhudebnění textu je tak výmluvné, že
žádné živé obrazy k dokreslení výrazu nepotřebuje.
LEOŠ JANÁČEK’S Nursery Rhymes is one of the most strikingly original compositions inspired by Czech and Moravian folklore. In the work’s nineteen
miniature numbers following one another in rapid succession, the composer
set as many candid children’s rhymes. The ingenuous humour of the words
here is underpinned by witty instrumentation, and by melodies which are
often ironically twisted in their imitation of the human speech. —
Likewise inspired by the rural context is the Legend of the Smoke from Potato
Tops. Apart from telling the story of the Mother of God who has left her place
on the altar to go and seek out her lost son, it also conjures up a humorous, at
times even sarcastic depiction of a small Czech village. It is rounded off by
a magnificent apotheosis of life and nature. BOHUSLAV MARTINŮ enhanced
the cantata’s rustic atmosphere by bringing in more than a few elements
drawn from folk music, including among others a straightforward melodic
pattern, as well as a peculiar instrumentation assigning prominence to
recorder and accordion. — The Prophecy of Isaiah is the last largescale composition of Bohuslav Martinů. He only managed to complete the
first two parts, leaving the third unfinished, in the form of sketches. That
notwithstanding, the cantata has duly entered into the concert repertoire,
s
27
30
3
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
sólisté v jednání —
soloists to be announced
Praha — Prague
kostel sv. Šimona a Judy —
Church of St Simon and St Jude
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
dirigent — conductor
SERGEJ RACHMANINOV
SERGEI RACHMANINOFF
Matka Boží ve věčné modlitbě
pro smíšený sbor a cappella —
Mother of God Ever Vigilant in Prayer
for mixed choir a cappella
pořadatel — organizer
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
www.filharmonickysbor.cz
IGOR STRAVINSKIJ
IGOR STRAVINSKY
and as it is makes an impression of a complete self-enclosed whole. Martinů
accompanies the prophet’s words, The Lord will render the land empty and
barren, with dark sounds of trumpet, viola, kettledrums and piano. He embodies them in a profound music which, compared with his previous output,
is surprisingly different and new. — Janáček’s Our Father was originally composed as musical accompaniment to a series of tableaux vivants.
However, the result of the composer’s endeavour eventually proved so impactful as to earn it a thoroughly autonomous standing. An extensively conceived setting of the prayer with organ and harp accompaniment is rendered
in alternation by mixed choir and solo tenor. In this music, Janáček sets intimate and introspective passages in stark contrast with ones embued with an
air of majesty and drama. His setting of the text is eloquent enough to make
any tableaux vivants illustration patently superfluous.
s
28
Mše
pro sóla, smíšený sbor
a dvojité dechové kvinteto —
Mass
for solo voices, mixed choir
and double wind quintet
JOHANNES BRAHMS
Milostné písně — Valčíky op. 52
pro sóla, smíšený sbor
a čtyřruční klavír —
Liebeslieder Walzer, Op. 52
for solo voices, mixed choir
and piano four hands
s
29
čemž pojítkem všech písní je láska, většinou pojatá s humorem a lehkou ironií. Nezaměnitelný temperament Brahmsova vídeňského valčíku dal vzniknout jedné z nejefektnějších sborových skladeb 19. století.
Sborová tvorba SERGEJE RACHMANINOVA je po celém světě známá především díky slavným Nešporům. Skladatelovo vokální dílo je ale mnohem rozsáhlejší a obsahuje mj. i zajímavou samostatnou kompozici nazvanou Matka
Boží ve věčné modlitbě. Rachmaninov ji určil smíšenému sboru a cappella
a označil ji jako „duchovní koncert g moll“. Rozlehlá skladba z roku 1893 je
postavena na velkých gradacích a následných dlouhých ztišeních. Příznačné
jsou pro ni výrazné kontrasty v dynamice, harmonii a polohách zpěvních
hlasů. — IGOR STRAVINSKIJ zkomponoval svou originální Mši v roce
1948 a určil ji sólům, smíšenému sboru a dvojitému dechovému kvintetu.
V hudební řeči této skladby zúročil své celoživotní zkušenosti: komponoval
jednoduchými prostředky a zajímavě pracoval s asketickým zvukem neotřelého instrumentálního doprovodu. Skladba působí archaizujícím dojmem,
který ale skladatel každou chvíli koření drsnými harmonickými a zvukovými
střety. Přesto ale vyznívá Mše jako celek spíše neoklasicky a lze v ní dokonce
zaslechnout i názvuky jazzu. — Snad žádný skladatel nedokázal ve
vokální hudbě pracovat s tanečními prvky tak přesvědčivě jako JOHANNES
BRAHMS. Jeho osmnáctidílný cyklus Milostné písně — Valčíky je založen převážně na valčíkovém rytmu a některé z jeho částí jsou skutečnými stylizovanými tanci. Skladatel v celé kompozici efektně střídá tempa a nálady, při-
s
30
The choral output of SERGEI RACHMANINOFF is known worldwide most
particularly on account of the famed All-Night Vigil. However, his vocal compositions are much more numerous, including among other works a most
interesting standalone piece entitled Mother of God Ever Vigilant in Prayer.
Rachmaninoff wrote it for mixed choir a cappella, and denoted it a “spiritual
concerto in G minor.” Dating from 1893, the large-scale composition is built
upon mighty gradations ensued by long passages of calming down. It is characterized by marked contrasts of dynamics, harmony, and pitches of the singing voices. — IGOR STRAVINSKY wrote his highly original Mass in
1948, scoring it for solo voices, mixed choir and double wind quintet. In its
musical idiom, he summed up his lifelong compositional experience, using
simple devices and opting for an ascetic sonic format achieved by the unconventional instrumental accompaniment. Hence the overall archaic air evoked
by this music, which the composer nonetheless spices up every now and
then with harsh harmonic and sonic clashes. In its ultimate effect nonetheless the Mass projects more than anything else a Neoclassical message, even
bringing in the occasional jazz-inspired intonation. — Arguably no
other composer has been as able to incorporate into his vocal output dance
elements with such degree of convincingness as JOHANNES BRAHMS. His
eighteen-part cycle of Liebeslieder Walzer (Love Song Waltzes) is based predominantly on the waltz rhythm, some of its numbers amounting to genuine
stylized dances. Throughout the composition’s course, Brahms alternates
with great aplomb different tempo types and moods, in dealing with the
subject matter common to all its parts, namely, love, mostly approached
with a sense of humour and a touch of irony. The inimitable fiery mood of
Brahms’s variety of Viennese waltz is embodied here in one of the 19th century’s most impactful choral compositions.
s
31
16
5
2017
úterý — Tuesday
19.30 — 7:30 p.m.
sólisté v jednání —
soloists to be announced
Praha — Prague
kostel sv. Šimona a Judy —
Church of St Simon and St Jude
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
dirigent — conductor
ARTHUR HONEGGER
Král David, H 37
pro vypravěče, sóla, smíšený sbor
a instrumentální ansámbl —
Le Roi David, H 37
for narrator, solo voices, mixed choir
and instrumental ensemble
pořadatel — organizer
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
www.filharmonickysbor.cz
ARTHUR HONEGGER zkomponoval svého Krále Davida nejprve jako scénickou
hudbu k dramatu básníka Reného Moraxe. Na kompozici měl tehdy pouhé dva
měsíce. Premiéra se uskutečnila v roce 1921 u příležitosti znovuotevření poloamatérského divadla ve švýcarské vesnici Mézières, jehož činnost byla přerušena světovou válkou. Prostor divadla sice umožnil účinkování stočlenného
sboru, zároveň ale omezil velikost orchestru na pouhých sedmnáct nástrojů.
Provedení celého jevištního díla trvalo přes čtyři hodiny. — Už o rok
a půl později mělo premiéru stejnojmenné Honeggerovo oratorium. Hudba
včetně komorní instrumentace zůstala nezměněna, ale scénické obrazy nově
nahradil vypravěč shrnující děj mezi jednotlivými hudebními čísly. V provedení Pražského filharmonického sboru zazní právě tato druhá verze Krále Davida, resp. první verze oratoria. Skladatel o pár měsíců později vytvořil ještě
jeden tvar skladby, v němž hudbu doprovodného ansámblu přeinstrumentoval
pro velký orchestr. — Starozákonní drama je členěno na tři části. První
díl vypráví o hrdinství mladého Davida, druhý o jeho pozdějších slavných vítězstvích a třetí o Davidově stáří a smrti. Celé pětasedmdesátiminutové oratorium prostupují efektní melodie ustrojené do nápaditého, ale nekomplikovaného rytmu. To vše spolu s čistou harmonií a průzračnou instrumentací dělá
z Krále Davida populární dílo, které je s úspěchem prováděno po celém světě.
ARTHUR HONEGGER originally composed Le Roi David as incidental music for
the eponymous drama by René Morax. He then had only two months to write
the score. The premiere took place in 1921, marking the reopening of a semiamateur theatre in the Swiss village of Mézières, a company whose operation
had been interrupted by the First World War. While the theatre’s premises
were large enough to accommodate a one-hundred-strong choir, the remaining space available limited the size of the orchestra to a mere seventeen instruments. The performance of the stage work in its entirety lasted over four
hours. — No longer than one-and-a-half year later ensued the first
performance of Honegger’s oratorium of the same name. Whereas the music,
including the chamber-scale orchestration, remained unchanged, the staged
scenes were now newly substituted by the part of a narrator summing up
the action between the individual music numbers. Here, the Prague Philharmonic Choir is presenting this latter version of Le Roi David, or more precisely,
the first version of the oratorio. In fact, several months later the composer
created yet another version wherein he re-orchestrated the accompanying
ensemble music for large orchestra. — The Old Testament drama is
divided here into three parts. The first deals with the heroic feat of the young
David; the second, with his subsequent triumphs; and the third, with David’s
old age and death. The whole seventy-five-minute long oratorio is interlaced
with captivating melodies clad in a robe of inventive albeit straightforward
rhythm. All of this, along with its pristine harmony and translucent orchestration, makes of Le Roi David a much loved work attracting successful performances on the worldwide circuit.
s
33
KONCERTY
V ČESKÉ REPUBLICE
CONCERTS
IN THE CZECH REPUBLIC
Q
s
15
23
9
2016
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Hradec Králové
Sál Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Hall
ANTONÍN DVOŘÁK
Svatá Ludmila op. 71 —
Saint Ludmila, Op. 71
Kateřina Kněžíková soprán — soprano
Veronika Hajnová mezzosoprán —
mezzo-soprano
Martin Gyimesi tenor — tenor
Martin Gurbaľ bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
Ondřej Vrabec dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
www.fhk.cz
9
2016
pátek — Friday
20.00 — 8:00 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum
Dvořákova síň — Dvořák Hall
Koncert v rámci 9. ročníku hudebního
festivalu Dvořákova Praha —
Concert at the 9th Dvořák Prague
Festival
ANTONÍN DVOŘÁK
Žalm 149 op. 79 —
Psalm 149, Op. 79
BOHUSLAV MARTINŮ
Polní mše, H 279 —
Field Mass, H 279
Česká filharmonie s dirigentem
Jiřím Bělohlávkem —
Czech Philharmonic Orchestra
with conductor Jiří Bělohlávek
s
36
ANTONÍN DVOŘÁK
V přírodě op. 91 —
In Nature’s Realm, Op. 91
Karneval op. 92 —
Carnival, Op. 92
Othello op. 93
Svatopluk Sem baryton — baritone
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Česká filharmonie —
Czech Philharmonic Orchestra
Jiří Bělohlávek dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Akademie klasické hudby, o.p.s. —
Academy of Classical Music
www.dvorakovapraha.cz
28
8
9
2016
středa — Wednesday
17.00 — 5:00 p.m.
Ostrava
Katedrála Božského Spasitele —
Cathedral of the Divine Saviour
Závěrečný koncert 13. ročníku
Svatováclavského hudebního festivalu —
Final concert of the 13th Saint
Wenceslas Music Festival
ANTONÍN DVOŘÁK
Svatá Ludmila, op. 71 —
Saint Ludmila, Op. 71
Kateřina Kněžíková
soprán — soprano
Veronika Hajnová
mezzosoprán — mezzo-soprano
Martin Gyimesi
tenor — tenor
Martin Gurbaľ
bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Filharmonie Brno —
Brno Philharmonic Orchestra
Ondřej Vrabec
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Svatováclavský hudební festival, o.s.
www.shf.cz
Filharmonie Brno —
Brno Philharmonic Orchestra
10
2016
sobota — Saturday
15.00 — 3:00 p.m.
Brno
Divadlo Reduta — Mozartův sál
Reduta Theatre — Mozart Hall
LEOŠ JANÁČEK
Hradčanské písničky, JW IV/40 —
Songs of Hradčany, JW IV/40
Kantor Halfar, JW IV/33 —
Halfar the Schoolmaster, JW IV/33
Potulný šílenec, JW IV/43 —
The Wandering Madman, JW IV/43
BOHUSLAV MARTINŮ
Romance z pampelišek, H 364 —
The Romance of the Dandelions, H 364
Mikeš z hor, H 375 —
Mikeš of the Mountains, H 375
Václav Mácha
klavír — piano
harfa — harp / sólista v jednání —
soloist to be announced
Daniel Havel
flétna — flute
Michal Krůšek
bubnování na židli —
drumming on chair
členové Bennewitzova kvarteta —
members of Bennewitz Quartet
Lucie Silkenová
soprán — soprano
Pavla Vykopalová
soprán — soprano
Martin Slavík
tenor — tenor
Jiří Brückler
baryton — baritone
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Mezinárodní divadelní a hudební festival
Janáček Brno 2016 —
International Music Festival
Janáček Brno 2016
www.janacek-brno.cz
s
38
s
39
22
28
11
2016
11
2016
15
12
2016
úterý — Tuesday
19.30 — 7:30 p.m.
pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
Praha — Prague
Rudolfinum
Dvořákova síň — Dvořák Hall
program v jednání —
programme to be announced
GIUSEPPE VERDI
Koncert v rámci sborového cyklu
Pražského filharmonického sboru.
Podrobnosti naleznete na str. 26 —
Part of the Prague Philharmonic Choir’s
choral music concert series.
For details, see p. 26
Bryn Terfel basbaryton —
bass-baritone
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Jakub Zicha sbormistr — choirmaster
PKF — Prague Philharmonia
Gareth Jones dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Nachtigall Artist
www.nachtigallartists.cz
Requiem
Bryn Terfel
Pražský filharmonický sbor
a PKF — Prague Philharmonia —
Prague Philharmonic Choir and
PKF — Prague Philharmonia
Maria L. Borsi
soprán — soprano
Tiziana Carraro
alt — contralto
Mario Malagnini
tenor — tenor
Antonio Di Matteo
bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Český národní symfonický orchestr —
Czech National Symphony Orchestra
Marcello Rota
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Český národní symfonický orchestr —
Czech National Symphony Orchestra
www.cnso.cz
s
41
19
12
2016
pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
Veřejná generální zkouška —
Open dress rehearsal
9.30 — 9:30 a.m.
Praha — Prague
Rudolfinum
Dvořákova síň — Dvořák Hall
Dny Bohuslava Martinů 2016 —
Bohuslav Martinů Days 2016
JAN NOVÁK
Filharmonické tance —
Philharmonic Dances
MIROSLAV SRNKA
Koncert pro klavír a orchestr —
Concerto for Piano and Orchestra
BOHUSLAV MARTINŮ
Kytice, H 260 —
Bouquet of Flowers, H 260
Nicolas Hodges
klavír — piano
Kateřina Kněžíková
soprán — soprano
Michaela Kapustová
alt — contralto
Jaroslav Březina
tenor — tenor
Jakub Kettner
baryton — baritone
Kühnův dětský sbor —
Czech Philharmonic Children's Choir
Jiří Chvála
sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr Českého rozhlasu —
Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Netopil
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Symfonický orchestr Českého rozhlasu —
Prague Radio Symphony Orchestra
www.socr.cz
Záznam koncertu vyjde na CD
u společnosti Supraphon. —
A live recording from the concert
will be released on CD by Supraphon.
s
42
21
22
12
2016
12
2016
středa, čtvrtek —
Wednesday, Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Veřejná generální zkouška —
Open dress rehearsal
22/12/2016
10.00 — 10:00 a.m.
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
Dny Bohuslava Martinů 2016 —
Bohuslav Martinů Days 2016
JOHANN SEBASTIAN BACH
Jauchzet, frohlocket!
sbor z Vánočního oratoria, BWV 248 —
Jauchzet, frohlocket!
chorus from the Christmas Oratorio,
BWV 248
BOHUSLAV MARTINŮ
Koncert pro violoncello
a orchestr č. 2, H 304 —
Concerto for Cello and
Orchestra No. 2, H 304
ARTHUR HONEGGER
Vánoční kantáta —
Christmas Cantata
Tomáš Jamník
violoncello — cello
Roman Janál
baryton — baritone
Kühnův dětský sbor —
Czech Philharmonic Children's Choir
Jiří Chvála
sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
Marko Ivanović
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz
s
43
12
1
2017
13
1
2017
čtvrtek — Thursday
19.00 — 7:00 p.m.
pátek — Friday
19.00 — 7:00 p.m.
Zlín
Kongresové centrum Zlín —
Zlín Congress Center
Ostrava
Dům kultury města Ostravy —
Ostrava House of Culture
GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 3 d moll —
Symphony No. 3 in D minor
Novoroční koncert —
New Year’s Concert
pořadatel — organizer
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
Bohuslav Martinů Philharmonic
Orchestra
www.filharmonie-zlin.cz
s
44
středa, čtvrtek, pátek —
Wednesday, Thursday, Friday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum
Dvořákova síň — Dvořák Hall
LUDWIG VAN BEETHOVEN
CARL ORFF
Carmina Burana
Markéta Cukrová alt — contralto
Dětský pěvecký sbor Cantica —
Cantica Children Choir
Josef Surovík sbormistr —
choirmaster
Moravské děti —
Moravian Children
Lenka Polášková sbormistryně —
choirmistress
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr —
choirmaster
Filharmonie Bohuslava Martinů —
Bohuslav Martinů Philharmonic
Orchestra
Jakub Hrůša dirigent — conductor
25 26 27
|
sólisté v jednání —
soloists to be announced
Janáčkův filharmonický sbor mladých —
Janáček Philharmonic Choir of Youth
Jiří Slovík sbormistr —
choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr —
choirmaster
Janáčkova filharmonie Ostrava —
Janáček Philharmonic Ostrava
Heiko Mathias Förster dirigent —
conductor
pořadatel — organizer
Janáčkova filharmonie Ostrava —
Janáček Philharmonic Ostrava
www.jfo.cz
Koncert pro klavír a orchestr č. 3
c moll op. 37 —
Concerto for Piano and
Orchestra No. 3 in C minor, Op. 37
BOHUSLAV MARTINŮ
Epos o Gilgamešovi, H 351 —
The Epic of Gilgamesh, H 351
|
1
2017
Francesco Piemontesi klavír — piano
Lucy Crowe soprán — soprano
Andrew Staples tenor — tenor
Derek Welton baryton — baritone
Jan Martiník bas — bass
vypravěč v jednání —
narrator to be announced
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr —
choirmaster
Česká filharmonie —
Czech Philharmonic Orchestra
Jiří Bělohlávek dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Česká filharmonie —
Czech Philharmonic Orchestra
www.ceskafilharmonie.cz
Pražský filharmonický sbor v Rudolfinu —
Prague Philharmonic Choir in the Rudolfinum
6
23
2
2017
pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum
Dvořákova síň — Dvořák Hall
PAVEL ZEMEK (NOVÁK)
Symfonie č. 6 „Chvála stvoření“ —
Symphony No. 6 “In Praise of the
Creation”
SVĚTOVÁ PREMIÉRA — WORLD PREMIERE
CLAUDE DEBUSSY
La damoiselle élue
IGOR STRAVINSKIJ
Lucie Silkenová
soprán — soprano
Kateřina Jalovcová
mezzosoprán — mezzo-soprano
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
sbormistr v jednání —
choirmaster to be announced
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
— Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Brauner
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Symfonický orchestr Českého rozhlasu —
Prague Radio Symphony Orchestra
www.socr.cz
2
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Hradec Králové
Sál Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Hall
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER
Symfonie č. 4 c moll
„Veliká noc“ op. 54 —
Symphony No. 4 in C minor
“Easter Eve”, Op. 54
KRZYSZTOF PENDERECKI
Te Deum
Wioletta Chodowicz
soprán — soprano
Anna Lubańska
alt — contralto
Ondrej Šaling
tenor — tenor
Łukasz Konieczny
bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
Andreas Sebastian Weiser
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
www.fhk.cz
Petruška — Petrushka
Skladba Pavla Zemka (Nováka) Symfonie č. 6 „Chvála stvoření“ vznikla na objednávku
Symfonického orchestru Českého rozhlasu a bude uvedena ve světové premiéře —
The Symphony No. 6 “In Praise of the Creation” by Pavel Zemek (Novák) was commissioned
by the Prague Radio Symphony Orchestra, and will receive its world premiere on this occasion.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu —
Prague Radio Symphony Orchestra
s
47
8
9
30
3
2017
3
Praha — Prague
kostel sv. Šimona a Judy —
Church of St Simon and St Jude
středa, čtvrtek —
Wednesday, Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Koncert v rámci sborového cyklu
Pražského filharmonického sboru.
Podrobnosti naleznete na str. 29 —
Part of the Prague Philharmonic Choir’s
choral music concert series.
For details, see p. 29
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
José Cura
Gymnopédie
OTTORINO RESPIGHI
Chrámová okna —
Church Windows
JOSÉ CURA
Ecce homo
SVĚTOVÁ PREMIÉRA —
WORLD PREMIERE
48
10
12
4
2017
4
2017
pondělí, středa —
Monday, Wednesday
19.30 — 7:30 p.m.
Pardubice
Dům hudby — House of Music
Sukova síň — Suk Hall
ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat mater op. 58
José Cura tenor — tenor
Lucie Silkenová soprán — soprano
Sylva Čmugrová alt — contralto
Aleš Voráček tenor — tenor
Jaromír Nosek bas — bass
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Czech Children's Choir Jitro
Jiří Skopal sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Jaroslav Brych sbormistr —
choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
José Cura dirigent — conductor
Mario de Rose dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz
s
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
2017
ERIK SATIE
3
Lucie Silkenová soprán — soprano
Jana Hrochová Wallingerová alt —
contralto
Aleš Briscein tenor — tenor
Zdeněk Plech bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr —
choirmaster
Komorní filharmonie Pardubice —
Czech Chamber Philharmonic Orchestra
Pardubice
Peter Feranec dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Komorní filharmonie Pardubice
Czech Chamber Philharmonic Orchestra
Pardubice
www.kfpar.cz
s
49
13
4
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Veřejná generální zkouška —
Open dress rehearsal
10.00 — 10:00 a.m.
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
ANTONÍN DVOŘÁK
26
27
4
2017
4
2017
středa, čtvrtek —
Wednesday, Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
Stabat mater op. 58
GUSTAV MAHLER
Jana Šrejma Kačírková soprán
— soprano
Václava Krejčí Housková alt — contralto
Aleš Briscein tenor — tenor
Jan Šťáva bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
Jiří Malát dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz
Symfonie č. 3 d moll —
Symphony No. 3 in D minor
Christianne Stotijn mezzosoprán —
mezzo-soprano
Pueri gaudentes
Zdena Součková sbormistryně —
choirmistress
Dětský pěvecký sbor Radost Praha —
Radost Praha Children’s Choir
Jan Pirner sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
Jac van Steen dirigent — conductor
12
5
2017
16
5
2017
pátek — Friday
19.30 — 7:30 p.m.
úterý — Tuesday
19.30 — 7:30 p.m.
Karlovy Vary — Carlsbad
Grandhotel Pupp
Praha — Prague
kostel sv. Šimona a Judy —
Church of St Simon and St Jude
SAMUEL BARBER
Adagio pro smyčce —
Adagio for Strings
SAMUEL BARBER
Toccata festiva op. 36
Koncert v rámci sborového cyklu
Pražského filharmonického sboru.
Podrobnosti naleznete na str. 32 —
Part of the Prague Philharmonic Choir’s
Choral music concert series.
For details, see p. 32
CARL ORFF
Carmina Burana
Kateřina Chroboková varhany — organ
Kristýna Vylíčilová soprán — soprano
Richard Samek tenor — tenor
Roman Janál baryton — baritone
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Karlovarský symfonický orchestr —
Karlovy Vary Symphony Orchestra
Jan Kučera dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Karlovarský symfonický orchestr —
Karlovy Vary Symphony Orchestra
www.kso.cz
pořadatel — organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK —
Prague Symphony Orchestra
www.fok.cz
s
50
s
51
22
2017
pondělí — Monday
20.00 — 8:00 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům — Municipal House
Smetanova síň — Smetana Hall
Koncert se koná v rámci festivalu
Pražské jaro 2017 —
A Prague Spring 2017 concert
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
Koncertantní symfonie Es dur,
KV 364 —
Sinfonia concertante in E flat major,
KV 364
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
Symfonie č. 13 b moll
„Babi jar“ op. 113 —
Symphony No. 13 in B flat minor
“Babi Yar”, Op. 113
s
52
25
5
Kostas Smoriginas
basbaryton — bass-baritone
Jiří Vodička housle — violin
Jakub Fišer viola
Kühnův smíšený sbor
Kühn Choir of Prague
Marek Vorlíček
sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Česká filharmonie —
Czech Philharmonic Orchestra
Jiří Bělohlávek
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Pražské jaro — Prague Spring
www.festival.cz
5
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Hradec Králové
Sál Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Hall
GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 3 d moll —
Symphony No. 3 in D minor
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
Jana Sýkorová
alt — contralto
Český chlapecký sbor Boni pueri —
Czech Boys’ Choir Boni Pueri
Pavel Horák
sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
sbormistr — choirmaster
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
Andreas Sebastian Weiser
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Filharmonie Hradec Králové —
Hradec Králové Philharmonic Orchestra
www.fhk.cz
31
2017
středa — Wednesday
19.30 — 7:30 p.m.
Ostrava
Dům kultury města Ostravy —
Ostrava House of Culture
LEOŠ JANÁČEK
Hradčanské písničky, JW IV/40 —
Songs of Hradčany, JW IV/40
BOHUSLAV MARTINŮ
Hora tří světel, H 349 —
Mount of Three Lights, H 349
IGOR STRAVINSKIJ
Svatba —
The Wedding
1
5
Václav Mácha, Stanislav Bogunia,
Lenka Navrátilová,
Daniela Valtová-Kosinová
čtyři klavíry — four pianos
Daniel Mikolášek bicí — percussions
Daniela Valtová-Kosinová
varhany — organ
ostatní sólisté v jednání —
the other soloists to be announced
Lucie Silkenová
soprán — soprano
Martin Slavík
tenor — tenor
Jiří Brückler
barytone — baritone
Jaromír Meduna
recitace — recitation
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
dirigent — conductor
6
2017
čtvrtek — Thursday
17.00 — 5:00 p.m.
Frýdek-Místek
Bazilika Navštívení Panny Marie —
Basilica of the Visitation of the
Virgin Mary
program a sólisté budou oznámeni —
programme and soloists to be
announced
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Mezinárodní hudební festival
Janáčkův Máj 2017 —
International Music Festival
Janáček May 2017
www.janackuvmaj.cz
Mezinárodní hudební festival Janáčkův Máj —
International Music Festival Janáček May
pořadatel — organizer
Mezinárodní hudební festival
Janáčkův Máj 2017 —
International Music Festival
Janáček May 2017
www.janackuvmaj.cz
s
54
s
55
KONCERTY PRO DĚTI
CONCERTS FOR CHILDREN
Q
s
8
2
2017
17
3
2017
středa — Wednesday
10.00 — 10:00 a.m.
pátek — Friday
10.00 — 10:00 a.m.
Praha — Prague
Pražská konzervatoř —
Prague Conservatory
koncertní sál — Concert Hall
Praha — Prague
Pražská konzervatoř —
Prague Conservatory
koncertní sál — Concert Hall
Masopust a zimní radovánky —
Carnival and the Joys of Winter
Čáry a kouzla v opeře —
Feats of Magic and Illusion in Opera
Petr Kadlec
moderátor — presenter
Kühnův dětský sbor —
Czech Philharmonic Children’s Choir
Petr Louženský
dirigent — conductor
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Jakub Zicha
dirigent — conductor
Petr Kadlec
moderátor — presenter
Dětský pěvecký sbor Radost Praha —
Radost Praha Children’s Choir
Jan Pirner
dirigent — conductor
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Jakub Zicha
dirigent — conductor
Edukativní koncerty doporučujeme pro žáky 1. stupně ZŠ —
Educational concerts are essentially intended for primary-school students
pořadatel — organizer
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
www.filharmonickysbor.cz
s
58
KONCERTY PRO DĚTI jsou v sezoně Pražského filharmonického sboru již stálicí. Jsou určeny pro žáky 1. stupně základních škol, přičemž každý koncert
má své konkrétní téma. O zábavu i poučení malých posluchačů se postará
Pražský filharmonický sbor společně se dvěma spolupracujícími dětskými
sbory: Kühnovým dětským sborem a Radostí Praha. Koncerty bude provázet
hudební popularizátor Petr Kadlec a spolu s interprety do nich jako vždy děti
aktivně zapojí.
CONCERTS FOR CHILDREN’S audiences have become a staple of Prague Philharmonic Choir seasons. Destined for elementary-stage primary school students, the project offers a programme where each concert production is centered around a specific theme. In its endeavour to entertain and educate the
young audience, the Prague Philharmonic Choir will enjoy the collaboration
of two children’s vocal ensembles: the Czech Philharmonic Children’s Choir,
and Radost Praha. The concerts will be hosted by music presenter Petr Kadlec who, along with the performers, will do his best as ever to draw the children into active participation in the show.
s
59
ZAHRANIČNÍ VYSTOUPENÍ
PERFORMANCES ABROAD
Q
s
10
2016
sobota — Saturday
20.30 — 8:30 p.m.
Itálie — Italy
Pisa
Katedrála Nanebevzetí
Panny Marie —
Cathedral of Saint Mary
of the Assumption
ANTONÍN DVOŘÁK
Svatá Ludmila op. 71 —
Saint Ludmila, Op. 71
17
9
Kateřina Kněžíková soprán — soprano
Veronika Hajnová mezzosoprán —
mezzo-soprano
Martin Gyimesi tenor — tenor
Martin Gurbal’ bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Filharmonie Brno —
Brno Philharmonic Orchestra
Ondřej Vrabec dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Mezinárodní festival duchovní hudby
Anima Mundi —
The International Sacred Music Festival
Anima Mundi
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Pise —
Cathedral of Saint Mary of the Assumption, Pisa
10
2016
18
10
2016
pondělí — Monday
21.00 — 9:00 p.m.
úterý — Tuesday
20.00 — 8:00 p.m.
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
Izrael — Israel
Jeruzalém — Jerusalem
ICC Jerusalem —
International Convention Center
NOAM SHERIFF
NOAM SHERIFF
Akeda: Obětování Izáka —
Akeda: The Sacrifice of Isaac
Akeda: Obětování Izáka —
Akeda: The Sacrifice of Isaac
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
Koncert pro klavír a orchestr č. 2
G dur op. 44 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 2
in G major, Op. 44
Koncert pro klavír a orchestr č. 2
G dur op. 44 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 2
in G major, Op. 44
JOHANN SEBASTIAN BACH
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Yefim Bronfman klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
Yefim Bronfman klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
s
63
19
10
2016
20
10
2016
2016
22
10
2016
středa — Wednesday
19.00 — 7:00 p.m.
čtvrtek — Thursday
22.00 — 10:00 p.m.
pátek — Friday
14.00 — 2:00 p.m.
sobota — Saturday
20.00 — 8:00 p.m.
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
NOAM SHERIFF
LUDWIG VAN BEETHOVEN
NOAM SHERIFF
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Akeda: Obětování Izáka —
Akeda: The Sacrifice of Isaac
Koncert pro klavír a orchestr č. 5
Es dur op. 73 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 5
in E-flat major, Op. 73
Akeda: Obětování Izáka —
Akeda: The Sacrifice of Isaac
Koncert pro klavír a orchestr č. 5
Es dur op. 73 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 5
in E-flat major, Op. 73
JOHANN SEBASTIAN BACH
Koncert pro klavír a orchestr č. 2
G dur op. 44 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 2
in G major, Op. 44
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
Koncert pro klavír a orchestr č. 2
G dur op. 44 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 2
in G major, Op. 44
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Yefim Bronfman klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
s
64
21
10
Yefim Bronfman klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Yefim Bronfman klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Yefim Bronfman klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
s
65
25
26
10
2016
úterý — Tuesday
20.00 — 8:00 p.m.
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
SERGIU NATRA
Čtyřvětá symfonie —
Symphony in Four Movements
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
Koncert pro klavír a orchestr č. 24
c moll, KV 491 —
Concerto for Piano and Orchestra
No. 24 in C minor, KV 491
Khatia Buniatishvili klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
10
2016
středa — Wednesday
20.00 — 8:00 p.m.
Izrael — Israel
Haifa
Haifa Auditorium
SERGIU NATRA
Čtyřvětá symfonie —
Symphony in Four Movements
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
Koncert pro klavír a orchestr č. 24
c moll, KV 491 —
Concerto for Piano and Orchestra
No. 24 in C minor, KV 491
Khatia Buniatishvili klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
JOHANN SEBASTIAN BACH
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Izraelská filharmonie
s dirigentem Zubinem Mehtou —
Israel Philharmonic Orchestra
with conductor Zubin Mehta
s
67
27
10
2016
28
10
2016
29
10
2016
čtvrtek — Thursday
20.00 — 8:00 p.m.
pátek — Friday
11.00 — 11:00 a.m.
sobota — Saturday
20.00 — 8:00 p.m.
Izrael — Israel
Haifa
Haifa Auditorium
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
Izrael — Israel
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
SERGIU NATRA
SERGIU NATRA
Čtyřvětá symfonie —
Symphony in Four Movements
W. A. MOZART
Koncert pro klavír a orchestr č. 24
c moll, KV 491 —
Concerto for Piano and Orchestra
No. 24 in C minor, KV 491
JOHANN SEBASTIAN BACH
Koncert pro klavír a orchestr č. 24
c moll, KV 491 —
Concerto for Piano and Orchestra
No. 24 in C minor, KV 491
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
68
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
Koncert pro klavír a orchestr č. 24
c moll, KV 491 —
Concerto for Piano and Orchestra
No. 24 in C minor, KV 491
JOHANN SEBASTIAN BACH
Khatia Buniatishvili klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
Khatia Buniatishvili klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Shahar Lavi mezzosoprán —
mezzo-soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo—soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
s
Čtyřvětá symfonie —
Symphony in Four Movements
Magnificat D dur, BWV 243 —
Magnificat in D major, BWV 243
Zubin Mehta
Khatia Buniatishvili klavír — piano
Sunhae Im soprán — soprano
Julia Rutigliano mezzosoprán —
mezzo-soprano
Michael Schade tenor — tenor
Johannes Stermann bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
s
69
6
23
4
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Maďarsko — Hungary
Budapešť — Budapest
Hudební akademie
Ference Liszta, Velký sál —
Franz Liszt Academy of Music,
Grand Hall
ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat mater op. 58
Symfonický orchestr MAV —
MAV Symphony Orchestra
Ingrid Kertesi soprán — soprano
Lúcia Megyesi Schwartz mezzosoprán —
mezzo-soprano
Jaroslav Březina tenor — tenor
Pavel Švingr bas — bass
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr MAV —
MAV Symphony Orchestra
Péter Csaba dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Budapešťský jarní festival —
Budapest Spring Festival
www.fesztivalvaros.hu
6
2017
pátek — Friday
20.30 — 8:30 p.m.
PREMIÉRA — PREMIERE
24/6 sobota — Saturday
27/6 úterý — Tuesday
30/6 pátek — Friday
1/7 sobota — Saturday
4/7 úterý — Tuesday
5/7 středa — Wednesday
7/7 pátek — Friday
8/7 sobota — Saturday
Švýcarsko — Switzerland
St. Gallen
Klosterhof
Festival v St. Gallenu 2017 —
St. Galler Festspiele 2017
St. Gallen Cathedral
ALFREDO CATALANI
Loreley
Tomislav Lucic Rodolfo
Tatjana Schneider / Sheida Damghani
Anna
Timothy Richards / Derek Taylor Walter
Ausrine Stundyte / Elena Rossi Loreley
Alfredo Daza Hermann
Chors des Theaters St. Gallen
Theaterchor St. Gallen
Theaterchor Winterthur
Michael Vogel
sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Jakub Zicha
sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr St. Gallen —
St. Gallen Symphony Orchestra
Stefan Blunier
dirigent — conductor
David Alden
režie — stage director
pořadatel — organizer
St. Galler Festspiele
www.stgaller-festspiele.ch
s
71
6
19
7
2017
čtvrtek — Thursday
20.00 — 8:00 p.m.
Švýcarsko — Switzerland
St. Gallen
Katedrála St. Gallen —
St. Gallen Cathedral
Festival v St. Gallenu 2017 —
St. Galler Festspiele 2017
sólisté v jednání —
soloists to be announced
The Kammerchor Feldkirch
Benjamin Lack dirigent — conductor
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Jakub Zicha sbormistr — choirmaster
Symfonický orchestr St. Gallen —
St. Gallen Symphony Orchestra
Otto Tausk dirigent — conductor
ANTON BRUCKNER
Adagio ze Smyčcového kvintetu F dur,
WAB 112 —
Adagio from String Quintet in F major,
WAB 112
pořadatel — organizer
St. Galler Festspiele
www.stgaller-festspiele.ch
7
2017
středa — Wednesday
21.15 — 9:15 p.m.
PREMIÉRA — PREMIERE
21/ 7 pátek — Friday
22/ 7 sobota — Saturday
23/ 7 neděle — Sunday
25/ 7 úterý — Tuesday
26/ 7 středa — Wednesday
27/ 7 čtvrtek — Thursday
28/ 7 pátek — Friday
29/ 7 sobota — Saturday
30/ 7 neděle — Sunday
ALFREDO CATALANI
21.15 — 9:15 p.m.
Mše e moll — Mass in E minor
1/ 8 úterý — Tuesday
2/ 8 středa — Wednesday
3/ 8 čtvrtek — Thursday
4/8 pátek — Friday
5/ 8 sobota — Saturday
6/8 neděle — Sunday
8/8 úterý — Tuesday
9/8 středa — Wednesday
11/8 pátek — Friday
12/ 8 sobota — Saturday
13/8 neděle — Sunday
15/8 úterý — Tuesday
Bregenz, jezerní scéna — Lake Stage
16/8 středa — Wednesday
18/8 pátek — Friday
19/8 sobota — Saturday
20/8 neděle — Sunday
21.00 — 9:00 p.m.
Rakousko — Austria
Bregenz
Jezerní scéna — Lake Stage
Bregenzský festival 2017 —
Bregenzer Festspiele 2017
GEORGES BIZET
Carmen
sólisté v jednání —
soloists to be announced
Bregenzer Festspielchor
Benjamin Lack sbormistr — choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Vídeňský symfonický orchestr —
Vienna Symphony Orchestra
Paolo Carignani dirigent — conductor
Kasper Holten režie — stage director
pořadatel — organizer
Bregenzer Festspiele
www.bregenzerfestspiele.com
s
73
20
20
7
2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
PREMIÉRA — PREMIERE
23
/ 7 neděle — Sunday
11.00 — 11:00. a.m.
31
/ 7 pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
Rakousko — Austria
Bregenz
Festspielhaus
sólisté v jednání —
soloists to be announced
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr — choirmaster
Vídeňský symfonický orchestr —
Vienna Symphony Orchestra
Enrique Mazzola dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Bregenzer Festspiele
www.bregenzerfestspiele.com
7
2017
čtvrtek — Thursday
20.00 — 8:00 p.m.
23
/ 7 neděle — Sunday
21.00 — 9:00 p.m.
25
/ 7 úterý — Tuesday
20.00 — 8:00 p.m.
26/ 7
středa — Wednesday
19.00 — 7:00 p.m.
28/ 7
pátek — Friday
14.00 — 2:00 p.m.
30/ 7
Bregenzský festival 2017 —
Bregenzer Festspiele 2017
neděle — Sunday
20.00 — 8:00 p.m.
Izrael — Israel
GIOACCHINO ROSSINI
Tel Aviv
Charles Bronfman Auditorium,
The Lowy Concert Hall
Mojžíš v Egyptě —
Moses in Egypt
Bregenzský festival —
Bregenzer Festspiele
Haifa
Haifa Auditorium
GIACOMO PUCCINI
Turandot
(koncertní provedení opery —
A concert performance of the opera)
Anna Pirozi / Elena Pankratova
Turandot
Chen Reiss Liu
Gregory Kunde Calaf
Guy Mannheim Altoum
Roberto Covatta Pang
Pablo García-Lopéz Pong
Germán Olvera Ping
Konstantin Gorny Mandarin
Liang Li Timur
The Gary Bertini Israeli Choir
Ronen Borshevsky sbormistr —
choirmaster
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Miriam Němcová sbormistryně —
choirmistress
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta dirigent — conductor
pořadatel — organizer
Izraelská filharmonie —
Israel Philharmonic Orchestra
www.ipo.co.il
s
75
Akademie
sborového zpěvu
Choral Academy
I v letošní koncertní sezoně otevírá Pražský filharmonický sbor Akademii sborového
zpěvu, kterou každoročně organizuje od roku 2012. Roční až dvouleté studium je určeno studentům zpěvu středních a vysokých škol. Během úzké spolupráce s Pražským filharmonickým sborem, jeho sbormistry a řadou českých i zahraničních dirigentských osobností získají účastníci Akademie potřebné dovednosti a zběhlost při
práci se sborovými party a pěveckou bravuru při interpretaci stěžejních děl sborového repertoáru.
❞ Osobně velmi vítám další ročník Akademie sborového zpěvu při PFS a přeji jejím
frekventantům, aby zde i nadále nacházeli porozumění a přátelské vztahy se staršími kolegy, kteří jim jsou nápomocni při zdolávání nástrah sborových partů. V této
sezoně nás navíc čeká krásná práce na tak úžasných dílech, jako je Verdiho Requiem, Honnegerova Vánoční kantáta, Martinů Kytice a Polní mše nebo Mahlerova
Třetí symfonie. Nechť je Vám odměnou ten hřejivý pocit z dobře vykonané práce
po každém koncertu. ❝
JAKUB ZICHA, asistent sbormistra Pražského filharmonického sboru
a umělecký vedoucí Akademie sborového zpěvu
In the current concert season, the Prague Philharmonic Choir is once again opening
its Choral Academy, a project it has organized annually since 2012. Offering a oneor two-year course of study, it is destined for secondary- and higher-school voice
students. Working closely with the Prague Philharmonic Choir, its choirmasters and
a number of distinguished Czech and international orchestra conductors, participants in the Academy will attain a wide spectrum of essential skills and proficiency
in work with choral scores, as well as the required level of vocal bravura in interpreting key works of the choral repertoire.
❝ Personally, I warmly welcome this new edition of the PPC’s Choral Academy, wishing its participants to continue to benefit by its framework in finding empathy
and friendly relations with their senior colleagues who are willing to assist them in
surmounting the obstacles posed by choral parts. Moreover, this coming season
entails the promise of some truly beautiful work on such awesome works as
Verdi’s Requiem, Honneger’s A Christmas Cantata, Martinů’s Bouquet of Flowers
and Field Mass, or Mahler’s Symphony No. 3. May you find in the feeling after each
concert of work well done a lasting reward for your endeavours. ❞
JAKUB ZICHA, assistant conductor of the Prague Philharmonic Choir,
artistic director of the Choral Academy
s
76
❞ Akademie Pražského filharmonického sboru mi dala za rok spolupráce jasnou pozitivní vizi, jak by mělo pracovat profesionální těleso v daném oboru. Příprava na
projekty probíhá na velmi vysoké úrovni, naučila jsem se mnoho nového repertoáru a krásné hudby a navázala nová přátelství. Všichni zde táhnou za jeden provaz, což je krásné, a podle mého názoru je to jeden z potřebných předpokladů kvalitní spolupráce v rámci tělesa na takto vysoké úrovni. Pan Vasilek, hlavní sbormistr,
je obrovský profesionál a pracuje velmi precizně, ale zároveň je lidsky přístupný,
což vytváří při zkouškách příjemnou atmosféru. ❝
❝ During my yearlong work with the Prague Philharmonic Choir’s Academy, I have
obtained a distinct positive vision of how a professional ensemble active in this
particular field should ideally function. The preparatory stages of its projects are
immaculately well organized: I learned a wealth of new repertoire with beautiful
music, and I have made new friendships. All here work in unison, which is fine,
something I believe to be an indispensable prerequisite of smooth teamwork in an
ensemble of such top-notch standard. Mr Vasilek, the principal conductor, is the
quintessential professional who goes about matters of work with the utmost precision while at the same time being accessible in human terms, which is instrumental in generating a pleasant atmosphere during rehearsals. ❞
HANA DOBEŠOVÁ, frekventantka — Academy participant
s
77
❞ Spolupráce s Pražským filharmonickým sborem pro mě byla výbornou zkušeností.
Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost spolupracovat s tímto profesionálním
tělesem a zúčastnit se tak i koncertů pod taktovkou světových dirigentů. Mohla
jsem tak poznat i hudební díla, ke kterým bych se jinak nedostala. Této zkušenosti
si velmi cením. ❝
❝ To me, work with the Prague Philharmonic Choir was a wonderful experience. I’m
ever so glad to have been offered this opportunity to work with this professional
ensemble, and consequently to take part in concert productions conducted by
some of the world’s leading maestros. It also gave me the chance to get to know
compositions I would otherwise hardly have encountered. This was an experience
I very much appreciate. ❞
KLÁRA ČIŽINSKÁ, absolventka — Academy graduate
❞ Zažít
profesionalitu příprav a atmosféru koncertů Pražského filharmonického
sboru pod inspirujícím vedením Lukáše Vasilka je zkušeností, která silně ovlivnila
mé budoucí profesní zaměření. A získané vzpomínky jsou pro mne motivací ke
zdokonalování, která neopadá. ❝
❝ A first-hand involvement in the preparations and atmosphere surrounding the
Prague Philharmonic Choir’s concert productions under the inspiring direction of
Lukáš Vasilek was an experience that has greatly influenced my future professional orientation. And the recollections of it continue to motivate me in an unremitting aspiration to constantly improve my skills. ❞
KRISTÝNA FÍLOVÁ, frekventantka — Academy participant
s
78
Výběr nahrávek
Pražského filharmonického sboru
Selected Recordings
of the Prague Philharmonic Choir
BOHUSLAV MARTINŮ
KANTÁTY — CANTATAS
Otvírání studánek — The Opening
of the Springs
Legenda z dýmu bramborové nati —
The Legend of the Smoke from
Potato Tops
Mikeš z hor — Mikeš of the Mountains
Romance z pampelišek —
The Romance of the Dandelions
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Supraphon — vychází na podzim 2016 —
Released in Autumn 2016
TURANDOT / GIACOMO PUCCINI
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňský symfonický orchestr —
Vienna Symphony Orchestra
Paolo Carignani
s
Supraphon 2014
Unitel Classica 2015
HOFFMANNOVY POVÍDKY —
THE TALES OF HOFFMANN
JACQUES OFFENBACH
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Vídeňský symfonický orchestr —
Vienna Symphony Orchestra
Johannes Debus
Unitel Classica 2016
Na jaře 2017 vyjde u společnosti Decca nahrávka Stabat mater Antonína Dvořáka v podání
Pražského filharmonického sboru a České filharmonie řízené Jiřím Bělohlávkem. —
A recording of Antonín Dvořák’s Stabat Mater featuring the Prague Philharmonic Choir
and the Czech Philharmonic Orchestra conducted by Jiří Bělohlávek will be released
by Decca in the spring of 2017.
80
GLAGOLSKÁ MŠE — GLAGOLITIC MASS
LEOŠ JANÁČEK
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Symfonický orchestr Českého rozhlasu —
Prague Radio Symphony Orchestra
Tomáš Netopil
THE BEETHOVEN JOURNEY
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Mahler Chamber Orchestra
Leif Ove Andsnes
Sony Classical 2014
BERNSTEIN / KODÁLY / JANÁČEK
Chichesterské žalmy / Missa brevis /
Otčenáš — Chichester Psalms /
Missa brevis / Our Father
Pražský filharmonický sbor —
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek
Jaroslav Březina tenor
Ivana Pokorná harfa — harp
Jan Horváth bicí — percussion
Aleš Bárta varhany — organ
Radioservis 2012
s
81
Kontakty
Contacts
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
PRAGUE PHILHARMONIC CHOIR
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
Česká republika — Czech Republic
[email protected]
Pražský filharmonický sbor děkuje svému zřizovateli Ministerstvu kultury ČR
a partnerům za podporu v 82. sezoně.
The Prague Philharmonic Choir would like to thank the Ministry of Culture
of the Czech Republic and its official institutional partners for their
continued support in its 82nd season.
www.filharmonickysbor.cz
facebook.com/filharmonickysbor
ŘEDITELKA —
DIRECTOR
SEKRETARIÁT —
SECRETARIAT
Eva Sedláková
MANAŽER SBORU —
CHOIR MANAGER
Radim Dolanský
+420 224 267 535
+420 724 827 016
[email protected]
PR A MARKETING —
PR & MARKETING
Aleš Bobek
+420 224 267 539
+420 777 770 087
[email protected]
PRODUKCE —
PRODUCTION
Regina Havránková
+420 224 267 535
+420 737 852 168
[email protected]
EKONOMKA —
FINANCIAL MANAGER
Jitka Zavadilová
+420 224 267 534
[email protected]
TAJEMNÍK SBORU —
CHOIR SECRETARY
Michal Krůšek
+420 224 267 539
[email protected]
HUDEBNÍ ARCHIV —
MUSIC LIBRARY
Tomáš Hanzl
+420 224 267 539
[email protected]
Anděla Vyroubalová
+420 224 267 538
[email protected]
PARTNEŘI — PARTNERS
b
s
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI — MEDIA PARTNERS
s
82
dny
bohuslava
22.ročník
martinů
praha | 20.11.–22.12. 2016
a
c
22❌ Martinů
Bláha – Eben – Fišer – Hanuš – Hradecký –
Kalabis – Korte – Mácha – Nelhýbel –
J. Novák – Raichl – Riedlbauch – Rychlík –
Srnka – Teml – P. Trojan – V. Trojan /
Smetana – Dvořák – Fibich – Janáček –
Schulhoff / Brahms – Stravinskij –
Honegger – Poulenc – Prokofjev –
Hindemith – Šostakovič
česká a světová klasika
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK –
Symfonický orchestr Českého rozhlasu –
PKF – Prague Philharmonia –
Hudba Hradní stráže a Policie ČR –
Jihočeská filharmonie –
Akademičtí komorní sólisté –
Symfonický orchestr Pražské konzervatoře –
Pražský filharmonický sbor –
Dětský pěvecký sbor Radost Praha –
Stamicovo kvarteto –
Sedláčkovo kvarteto –
Kvarteto Martinů –
Kalliopé Trio Prague –
a další
HUDEBNÍ
ROZHLEDY
Rozhovory
Události
Festivaly
Koncerty
Horizont
Opera
Balet
Muzikál
Zahraničí
Studie
Komentáře
Knihy
Svět
hudebních
nástrojů
Revue
hudebních
nosičů
Adresa redakce:
Radlická 99, 150 00 Praha 5
tel.: 251 552 425, 251 550 208
mobil: 773 554 672
e-mail: [email protected]
www.martinu.cz
www.hudebnirozhledy.cz
11932
932
s
2017
20
2
017
et
85
8
5 llelet
klasická hudba, jazz a world music
jsou vaše oči
do světa klasické hudby
nové zážitky – seriózní informace
Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 6, 180 00 Praha 8
e-mail: [email protected], tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127
www.casopisharmonie.cz
vc
ce
centru
entru
ttrru h
hu
hudby!
udb
ud
u
dby!
y!
e--shop s
e-shop
e
s rozsáhlou
rozsáhlou n
nabídkou
abídkou n
nahrávek
ahrávek
www.supraphonline.cz
www
w
ww
ww.
w supraph
ho
online
e..cz
nová
prodejna
s bohatou
b
nabídkou
n
ová p
rode
dejna s
bo
oh
ha
atou n
na
abíd
dkou
kou CD,
CD
D,, LP
LP i DVD
DV
VD
D
Jungmannovo
náměstí
17, Praha
J
ungmannovo n
ám
á
městí 117
7, P
Prraha 1
ffacebook.com
acebook.com //supraphon
supraphon iinstagram.com
nstagram
m..com //supraphon
supraph
phon w
ww
www.supraphon.cz
ww.supraphon.cz
partitury ▪ klavírní výtahy ▪
studijní partitury ▪ provozovací materiály
scores ▪ vocal scores ▪ study scores ▪ performance materials
BÄRENREITER URTEXT
Vaše volba / Your Choice
,
81 ( (
(
81 ( (
(
81 ( (
(
81 ( (
')
1 ( ')
1 ( ')
1 ( (
(
')
1 ( (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
'
(
(
(
'
(
(
(
'
:' ( ( ( / ( )
(
(
'
Andrea Komárková
zdravotní sestra
posluchačka Vltavy
:' ( ( ( / ( )
:' ( ( ( / ( )
www.baerenreiter.cz • www.baerenreiter.com
:' ( ( ( / ( )
(
P
Ponořte
o n o ř te s
se
ed
do
ok
klasiky,
lasik y,
o
opery,
per y, jjazzu
azzu a s
swingu
wingu
vvltava.rozhlas.cz
ltava.rozhlas.cz
sĄƓƉƌƽǀŽĚĐĞƐǀĢƚĞŵ
HUDBY, OPERY a TANCE
www.operaplus.cz
CHRONOLOGICKÝ
PŘEHLED KONCERTŮ
CHRONOLOGICAL
LIST OF CONCERTS
Q
s
10 | 9 | 2016
8 | 10 | 2016
sobota — Saturday
20.30 — 8:30 p.m.
Itálie — Italy
Pisa
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie — Cathedral of Saint Mary of the Assumption
DVOŘÁK Svatá Ludmila — Saint Ludmila
Filharmonie Brno — Brno Philharmonic Orchestra,
Ondřej Vrabec
sobota — Saturday
15.00 — 3:00 p.m.
Brno
Divadlo Reduta, Mozartův sál — Reduta Theatre, Mozart Hall
JANÁČEK Hradčanské písničky, Kantor Halfar, Potulný šílenec —
Songs of Hradčany, Halfar the Schoolmaster, The Wandering Madman
MARTINŮ Romance z pampelišek, Mikeš z hor —
The Romance of the Dandelions, Mikeš of the Mountains
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Lukáš Vasilek
15 | 9 | 2016
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Hradec Králové
Sál Filharmonie Hradec Králové — Hradec Králové Philharmonic Hall
DVOŘÁK Svatá Ludmila — Saint Ludmila
Filharmonie Hradec Králové — Hradec Králové Philharmonic Orchestra,
Ondřej Vrabec
23 | 9 | 2016
pátek — Friday
20.00 — 8:00 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum
DVOŘÁK Žalm 149 — Psalm 149
MARTINŮ Polní mše — Field Mass
DVOŘÁK V přírodě, Karneval, Othello — In Nature’s Realm, Carnival, Othello
Česká filharmonie — Czech Philharmonic Orchestra,
Jiří Bělohlávek
28 | 9 | 2016
středa — Wednesday
17.00 — 5:00 p.m.
Ostrava
Katedrála Božského Spasitele — Cathedral of the Divine Saviour
DVOŘÁK Svatá Ludmila — Saint Ludmila
Filharmonie Brno — Brno Philharmonic Orchestra,
Ondřej Vrabec
s
96
17–22 / 25–29 | 10 | 2016
Izrael — Israel
Tel Aviv
Jeruzalém, Haifa — Jerusalem, Haifa
SHERIFF Akeda: Obětování Izáka —
Akeda: The Sacrife of Isaac
ČAJKOVSKIJ Koncert pro klavír a orchestr č. 2 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 2
BACH Magnificat
BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 5 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 5
NATRA Čtyřvětá symfonie — Symphony in Four Movements
MOZART Koncert pro klavír a orchestr č. 24 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 24
Izraelská filharmonie — Israel Philharmonic Orchestra,
Zubin Mehta
22 | 11 | 2016
úterý — Tuesday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
Program v jednání — Programme to be announced
PKF — Prague Philharmonia,
Gareth Jones
s
97
28 | 11 | 2016
12 | 1 | 2017
pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
VERDI Requiem
Český národní symfonický orchestr — Czech National Symphony Orchestra,
Marcello Rota
čtvrtek — Thursday
19.00 — 7:00 p.m.
Zlín
Kongresové centrum Zlín — Zlín Congress Center
MAHLER Symfonie č. 3 — Symphony No. 3
Filharmonie Bohuslava Martinů — Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra,
Jakub Hrůša
15 | 12 | 2016
13 | 1 | 2017
čvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum, Dvořákova síň — Dvořák Hall
JANÁČEK Říkadla, Otčenáš — Nursery Rhymes, Our Father
MARTINŮ Legenda z dýmu bramborové nati, Izaiášovo proroctví —
The Legend of the Smoke from Potato Tops, The Prophecy of Isaiah
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek
pátek — Friday
19.00 — 7:00 p.m.
Ostrava
Dům kultury města Ostravy — Ostrava House of Culture
ORFF Carmina Burana
Janáčkova filharmonie Ostrava — Janáček Philharmonic Ostrava,
Heiko Mathias Förster
19 | 12 | 2016
pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum, Dvořákova síň — Dvořák Hall
NOVÁK Filharmonické tance — Philharmonic Dances
SRNKA Koncert pro klavír a orchestr — Concerto for Piano and Orchestra
MARTINŮ Kytice — Bouquet of Flowers
Symfonický orchestr Českého rozhlasu — Prague Radio Symphony Orchestra,
Tomáš Netopil
21+22 | 12 | 2016
středa, čtvrtek — Wednesday, Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
BACH Jauchzet, frohlocket!
MARTINŮ Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 —
Concerto for Cello and Orchestra No. 2
HONEGGER Vánoční kantáta — Christmas Cantata
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — Prague Symphony Orchestra, Marko Ivanović
s
98
25+26+27 | 1 | 2017
středa, čtvrtek, pátek — Wednesday, Thursday, Friday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum, Dvořákova síň — Dvořák Hall
BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 3 —
Concerto for Piano and Orchestra No. 3
MARTINŮ Epos o Gilgamešovi — The Epic of Gilgamesh
Česká filharmonie — Czech Philharmonic Orchestra,
Jiří Bělohlávek
6 | 2 | 2017
pondělí — Monday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Rudolfinum, Dvořákova síň — Dvořák Hall
ZEMEK (NOVÁK) Symfonie č. 6 — Symphony No. 6
DEBUSSY La damoiselle élue
STRAVINSKIJ Petruška — Petrushka
Symfonický orchestr Českého rozhlasu — Prague Radio Symphony Orchestra,
Tomáš Brauner
s
99
8 | 2 | 2017
30 | 3 | 2017
středa — Wednesday
10.00 — 10:00 a.m.
Praha — Prague
Pražská konzervatoř, koncertní sál — Prague Conservatory, Concert Hall
Koncert pro děti — Concert for Children
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Jakub Zicha
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
kostel sv. Šimona a Judy — Church of St Simon and St Jude
RACHMANINOV Matka Boží ve věčné modlitbě —
Mother of God Ever Vigilant in Prayer
STRAVINSKIJ Mše — Mass
BRAHMS Milostné písně — Valčíky — Liebeslieder Walzer
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Lukáš Vasilek
23 | 2 | 2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Hradec Králové
Sál Filharmonie Hradec Králové — Hradec Králové Philharmonic Hall
FOERSTER Symfonie č. 4 „Veliká noc“ —
Symphony No. 4 “Easter Eve”
PENDERECKI Te Deum
Filharmonie Hradec Králové — Hradec Králové Philharmonic Orchestra,
Andreas Sebastian Weiser
8+9 | 3 | 2017
středa, čtvrtek — Wednesday, Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
SATIE Gymnopédie
RESPIGHI Chrámová okna — Church Windows
CURA Ecce homo
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — Prague Symphony Orchestra,
José Cura, Mario de Rose
17 | 3 | 2017
pátek — Friday
10.00 — 10:00 a.m.
Praha — Prague
Pražská konzervatoř, koncertní sál — Prague Conservatory, Concert Hall
Koncert pro děti — Concert for Children
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Jakub Zicha
s
100
6 | 4 | 2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Maďarsko — Hungary
Budapešť — Budapest
Hudební akademie Ference Liszta, Velký sál —
Franz Liszt Academy of Music, Grand Hall
DVOŘÁK Stabat mater
Symfonický orchestr MAV — MAV Symphony Orchestra,
Péter Csaba
10+12 | 4 | 2017
pondělí, středa — Monday, Wednesday
19.30 — 7:30 p.m.
Pardubice
Dům hudby, Sukova síň — House of Music, Suk Hall
DVOŘÁK Stabat mater
Komorní filharmonie Pardubice — Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice,
Peter Feranec
13 | 4 | 2017
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
DVOŘÁK Stabat mater
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — Prague Symphony Orchestra,
Jiří Malát
s
101
26+27 | 4 | 2017
25 | 5 | 2017
středa, čtvrtek — Wednesday, Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
MAHLER Symfonie č. 3 — Symphony No. 3
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK — Prague Symphony Orchestra,
Jac van Steen
čtvrtek — Thursday
19.30 — 7:30 p.m.
Hradec Králové
Sál Filharmonie Hradec Králové — Hradec Králové Philharmonic Hall
MAHLER Symfonie č. 3 — Symphony No. 3
Filharmonie Hradec Králové — Hradec Králové Philharmonic Orchestra,
Andreas Sebastian Weiser
12 | 5 | 2017
31 | 5 | 2017
pátek — Friday
19.30 — 7:30 p.m.
Karlovy Vary — Carlsbad
Grandhotel Pupp
BARBER Adagio pro smyčce — Adagio for Strings, Toccata festiva
ORFF Carmina Burana
Karlovarský symfonický orchestr — Karlovy Vary Symphony Orchestra,
Jan Kučera
středa — Wednesday
19.30 — 7:30 p.m.
Ostrava
Dům kultury města Ostravy — Ostrava House of Culture
JANÁČEK Hradčanské písničky — Songs of Hradčany
MARTINŮ Hora tří světel — Mount of Three Lights
STRAVINSKIJ Svatba — The Wedding
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Lukáš Vasilek
16 | 5 | 2017
úterý — Tuesday
19.30 — 7:30 p.m.
Praha — Prague
kostel sv. Šimona a Judy — Church of St Simon and St Jude
HONEGGER Král David — Le Roi David
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Lukáš Vasilek
22 | 5 | 2017
pondělí — Monday
20.00 — 8:00 p.m.
Praha — Prague
Obecní dům, Smetanova síň — Municipal House, Smetana Hall
MOZART Koncertantní symfonie — Sinfonia concertante
ŠOSTAKOVIČ Symfonie č. 13 „Babí jar“ — Symphony No. 13 “Babi Yar”
Česká filharmonie — Czech Philharmonic Orchestra,
Jiří Bělohlávek
s
102
1 | 6 | 2017
čtvrtek — Thursday
17.00 — 5:00 p.m.
Frýdek-Místek
Bazilika Navštívení Panny Marie — Basilica of the Visitation of the Virgin Mary
Program a sólisté budou oznámeni — Programme and soloists to be announced
Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir,
Lukáš Vasilek
23+24+27+30 | 6 | 2017
1+4+5+7+8 | 7 | 2017
Švýcarsko — Switzerland
St. Gallen
St. Gallen Klosterhof
Festival v St. Gallenu 2017 — St. Galler Festspiele 2017
CATALANI Loreley
Symfonický orchestr St. Gallen — St. Gallen Symphony Orchestra,
Stefan Blunier
s
103
6 | 7 | 2017
čtvrtek — Thursday
20.00 — 8:00 p.m.
Švýcarsko — Switzerland
St. Gallen
Katedrála St. Gallen — St. Gallen Cathedral
Festival v St. Gallenu 2017 — St. Galler Festspiele 2017
BRUCKNER Adagio ze Smyčcového kvintetu — Adagio from String Quintet
CATALANI Mše — Mass
Symfonický orchestr St. Gallen — St. Gallen Symphony Orchestra,
Otto Tausk
19+21+22+23+25+26+27+28+29+30 | 7 | 2017
1+2+3+4+5+6+8+9+11+12+13+15+16+18+19
+20 | 8 | 2017
OPERA ON THE LAKE S TAGE
C A R M EN
GE OR GE S BIZE T
Rakousko — Austria
Bregenz
Jezerní scéna — Lake Stage
Bregenzský festival 2017 — Bregenzer Festspiele 2017
BIZET Carmen
Vídeňský symfonický orchestr — Vienna Symphony Orchestra,
Paolo Carignani
Rakousko — Austria
Bregenz
Festspielhaus
Bregenzský festival 2017 — Bregenzer Festspiele 2017
ROSSINI Mojžíš v Egyptě — Moses in Egypt
Vídeňský symfonický orchestr — Vienna Symphony Orchestra,
Enrique Mazzola
20+23+25+26+28+30| 7 | 2017
Izrael — Israel
Tel Aviv, Haifa
PUCCINI Turandot
Izraelská filharmonie — Israel Philharmonic Orchestra,
Zubin Mehta
s
104
1 9 J U LY – 2 0 A U G U S T 2 0 1 7
20+23+31 | 7 | 2017
Vydal — Published by Pražský filharmonický sbor — Prague Philharmonic Choir
IČ — Identification No.: 14450577
Zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR — Operating under the authority
of the Ministry of Culture of the Czech Republic
Redakce — Editor Aleš Bobek, Lenka Petáková
Překlad — Translation Ivan Vomáčka
Grafický návrh a sazba — Layout and print design David Cígler
Tisk — Printed by Tisk Horák, a.s.
Fotografie — Photos Oded Antman (66), Khalil Baalbaki (46), Marco Brescia (69),
Tanja Dorendorf / T+T Fotografie (71), Petr Dyrc (48), Massimo Giannelli / Opera della Primaziale
Pisana (62), Petr Grimm (55), Petra Hajská (8, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 37, 45, 56, 59, 77, 79),
František Hloušek (53), Zdeněk Chrapek (28, 94), Jiří jelínek (38), Oliver Killig (60),
Ministerstvo kultury (7), Bregenzer Festspiele / Ralph Larmann (72), Bregenzer Festspiele /
Dietmar Mathis (74), Milan Mošna / Morris Media (40), Alf Sorbello (40), Rózsa Zsuzsanna (70)
Změny programu a účinkujících vyhrazeny — Programme and casts are subject to change
2016
ISBN 978-80-906235-2-1
(
82

Podobné dokumenty

ludwig van beethoven - Svatováclavský hudební festival

ludwig van beethoven - Svatováclavský hudební festival O S T R AV S K Ý I N F O R M AČ N Í S E R V I S, s.r.o. adresa: Nádražní 7, Moravská Ostrava, tel.: 596 123 913 www.ostravainfo.cz nebo v místě konání koncertů

Více

Protilátky proti Treponema pallidum (IgG) Návod na použití

Protilátky proti Treponema pallidum (IgG) Návod na použití Výše uvedený pipetovací protokol je příkladem kvantitativní analýzy sér od 24 pacientů (P1 až P24). Kalibrační séra (C1 až C3), pozitivní a negativní kontrolní séra (poz. a neg.) a všechny vzorky s...

Více

Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v

Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v Výše uvedený pipetovací protokol je příkladem analýzy sér od 12 pacientů (S1 až S12) a 12 odpovídajících vzorků mozkomíšních moků CSF (vzorky C1 až C12). Pro CSF kalibrační séra (CA až CD) a vzorky...

Více