Sezónní brožura 2013/2014 - Pražský filharmonický sbor

Komentáře

Transkript

Sezónní brožura 2013/2014 - Pražský filharmonický sbor
(
Pražský
FILHARMONICKÝ
sbor
Prague PHILHARMONIC Choir
79. 2013/14
sezona/season
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
PRAŽSKÝ
PRAGUE
F I LH A R M O N I C KÝ
P H I LH A R M O N I C
SBOR
CHOIR
Zřizovatelem Pražského filharmonického sboru
je Ministerstvo kultury České republiky.
Incorporated by the Ministry of Culture
of the Czech Republic.
ISBN 978-80-260-4405-5
79. 2013/14
sezona/season
Ladies and Gentlemen,
Dear Friends of the Prague
Philharmonic Choir,
Vážené dámy
a pánové,
milí přátelé Pražského
filharmonického sboru,
je tomu už dva a půl roku, co jsem se stala ředitelkou Pražského filharmonického sboru, a po celou tuto dobu mi je opravdovým potěšením spolupracovat s panem sbormistrem Vasilkem i členy sboru a vidět přitom, jak se
tomuto vynikajícímu tělesu dostává uznání, které si právem zaslouží. V průběhu nadcházející — již sedmdesáté deváté — sezony se sbor zúčastní
mnoha zajímavých projektů s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem
hl. m. Prahy FOK, Pražskou komorní filharmonií či Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, bude hostem významných hudebních festivalů
a v rámci České republiky zavítá do Brna, Ostravy, Plzně nebo Hradce Králové. Mimo území České republiky bude vystupovat ve Francii, Německu,
Švýcarsku a Rakousku. —— Za stále rostoucího zájmu posluchačů i uznání
odborné veřejnosti pokračujeme v cyklu našich samostatných sborových
koncertů, tentokrát dvěma koncerty v bývalém kostele sv. Šimona a Judy
a jedním ve Dvořákově síni Rudolfina. Doufáme, že i tentokrát vás tato nabídka zaujme. —— K Akademii sborového zpěvu, která je určena studentům konzervatoří a hudebních vysokých škol a vstupuje do svého druhého
ročníku, přibude v letošním roce, vůbec poprvé v historii sboru, i edukativní
cyklus tří pořadů určených školní mládeži a rodičům s dětmi. Práce s mládeží se tak stává samozřejmou součástí činnosti Pražského filharmonického
sboru. —— Doufám, vážení přátelé, že vás tato nabídka osloví, navštívíte
naše samostatné koncerty nebo se s námi setkáte při našich vystoupeních
s orchestry. Jste srdečně zváni.
Two and a half years have passed since I became the choir’s director and all
this time it has been a real pleasure to work with the choirmaster Lukáš
Vasilek as well as the members of the choir, and to see the recognition that
the choir receives and that is also its due. In the course of the forthcoming
79th concert season, the Prague Philharmonic Choir will participate at
a number of interesting projects with the Czech Philharmonic, Prague
Symphony Orchestra, Prague Philharmonia and Prague Radio Symphony
Orchestra, will be a guest at major music festivals and will visit many Czech
cities, e.g. Brno, Ostrava, Plzeň and Hradec Králové. It will also perform in
France, Germany, Switzerland and Austria. —— Amid growing interest of
listeners and critical acclaim, we will continue with our own series of choral
music, giving two concerts in the former Church of St. Simon and St. Jude
and one in Dvořák Hall of the Rudolfinum in Prague. We hope that this will
be of genuine interest to you. —— The Choral Academy, intended for
vocal students at the higher music education level, enters its second year.
And for the first time in its history, the Prague Philharmonic Choir will
organize special educative programmes for schools as well as concerts for
families with children. Work with young public will thus become an integral
part of the choir’s activities. —— I hope, dear friends, that you will accept
our cordial invitation and visit our concerts.
Eva SEdláková
ředitelka / Managing Director
4 5
Dear Friends,
Milí přátelé,
vítejte v nové koncertní sezoně Pražského filharmonického sboru! Její dramaturgie je mimořádně pestrá a já doufám, že vás zaujme přinejmenším stejně,
jako ta minulá. —— Cyklus samostatných sborových koncertů je už třetím
rokem jednou z dominant našeho koncertního kalendáře. V jeho programech
i tentokrát zazní vedle známých skladeb českého a světového repertoáru také
díla, která v Praze slýcháme jen výjimečně, nebo jsou dokonce úplnými novinkami. Za všechny lze jmenovat tři kompozice, jež loni zvítězily ve skladatelské soutěži PFS a v rámci této koncertní řady budou uvedeny ve světové premiéře. —— Pro oratorní a kantátový repertoár je tradičním partnerem
sboru Česká filharmonie. PFS bude spolu s ní účinkovat ve velkých vokálních
dílech Haydna, Verdiho, Janáčka a Šostakoviče a budou jej při tom řídit takové dirigentské osobnosti jako Jiří Bělohlávek, Manfred Honeck, Fabio Luisi
a Ingo Metzmacher. V tuzemsku sbor samozřejmě vystoupí i s téměř všemi
dalšími symfonickými orchestry a čekají ho zde také koncerty na většině významných hudebních festivalů včetně Pražského jara. —— Pražský filharmonický sbor je důležitým a tradičním vyslancem české hudby v zahraničí.
V této koncertní sezoně se představí mj. u symfonických orchestrů v Mnichově (Hindemith: Cardillac) a Paříži (Dvořák: Stabat mater). V závěru sezony pak bude hostovat na letních operních festivalech, především v Bregenzu, kde již po páté po boku Vídeňských symfoniků naplní svou prestižní
roli rezidenčního sboru. —— Pražský filharmonický sbor by nebyl ničím
bez svého obecenstva. Jste to tedy spolu s námi i vy, naše publikum, kdo
návštěvou koncertu a svým potleskem formuje první české sborové těleso.
Jménem všech umělců působících v PFS vám za to děkuji.
Welcome to the new concert season of the Prague Philharmonic Choir!
Its programming is greatly varied and I hope that you will find it at least as
interesting as that of the past season. —— The Choral Series dominates our
concert calendar again. Next to well-known pieces of Czech and international
repertoire it will feature rarely performed music and brand new works. I would
particularly like to mention three compositions which won the Prague
Philharmonic Choir’s Composition Competition last year and will receive their
world premiere. —— The choir’s traditional orchestral partner is the Czech
Philharmonic Orchestra. The Prague Philharmonic Choir will join it for
performances of great vocal works by Haydn, Verdi, Janáček and Shostakovich
under the baton of such distinguished conductors as Jiří Bělohlávek, Manfred
Honeck, Fabio Luisi and Ingo Metzmacher. The choir will also perform with
nearly all the other Czech orchestras and will appear at many leading music
festivals including the Prague Spring Festival. —— The Prague Philharmonic
Choir is an important and established ambassador of Czech music abroad.
In the forthcoming concert season, it will perform with symphony orchestras
in Munich (Hindemith: Cardillac) and Paris (Dvořák: Stabat mater). At the end
of the season, the choir will be a guest at summer opera festivals, namely at
the Bregenzer Festspiele where alongside the Vienna Symphony Orchestra it
will fulfil for the fifth consecutive year its valued role of the residential choir.
—— The Prague Philharmonic Choir would be nothing without its audience.
It is you, our listeners, who by your presence at concerts and by your response
to our performances shape the foremost Czech vocal ensemble. Let me thank
you on behalf of all artists working at the Prague Philharmonic Choir.
lukáš vaSilEk
hlavní sbormistr / Principal Conductor
6 7
Hlavní sbormistr Principal Conductor Lukáš VasiLek
asistent sbormistra Assistant Conductor Jakub Zicha
korepetice Repetiteur Lenka naVrátiLoVá
členové sboru
members of the choir
soprán soprano
Lenka Bartošíková
Marie Bartošová
Hana Červenková
Eliška Demel Trnová
Darina Glatzová
Martina Harvánková
Romana Hýžová
Kateřina Kotěšovcová
Martina Kritznerová
Marie Matějková
Denisa Myslivečková
Marie Němcová
Věra Přibylová
Andrea Soukupová
Jana Sováková
Věra Váchová
Dagmar Výborná
Dagmar Williams
Dana Zíková
Zuzana Hirschová
Ludmila Hudečková
Lenka Jančíková
Magda Kaňková
Ivana Lebišová
Dagmar Novotná
Štěpánka Pýchová
Dana Sedmidubská
Romana Soukupová
Marie Šmaterová
Hana Vasiluková
Tomáš Mikulecký
Lubomír Moravec
Vladimír Okénko
Bronislav Palowski
Miloslav Pelikán
Zdeněk Polda
Alexandr Sedláček
Bohumil Sládeček
Martin Slavík
Linhart Švancar
Josef Chaloupka
Karel Chaloupka
Michal Krůšek
Pavel Kudrna
Petr Kutina
Michael Mergl
Peter Poldauf
Vladislav Renza
Petr Svoboda
Miroslav Vácha
aLt alto
Zuzana Bártová
Daniela Demuthová
Jana Drábková
Jana Dvořáková
Jana Ehrenbergerová
Agáta Hauserová
tenor
Viktor Bytchek
Tomáš Fiala
Michal Foršt
Tomáš Hinterholzinger
Zdeněk Kazda
Petr Klíma
PRAŽSKÝ
PRAGUE
F I LH A R M O N I C KÝ
P H I LH A R M O N I C
SBOR
CHOIR
bas Bass
Vladimír Hambálek
Tomáš Hanzl
Michael Havlíček
Zdeněk Hlávka
Lukáš Hynek-Krämer
(
8 9
sborový cyklus
choral series
9
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
10 11
(
__
5 / 12 2013
6 / 2 2014
5 / 6 2014
čtvrtek THURSDAY
čtvrtek THURSDAY
čtvrtek THURSDAY
19:30 7:30pm
kostel sv. šimona a Judy
Church of st simon and st Jude
19:30 7:30pm
kostel sv. šimona a Judy
Church of st simon and st Jude
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
CARL ORFF
sunt lacrimae rerum
__
pro sóla a mužský sbor a cappella
for solo voices & male choir
a cappella
__
IGOR STRAVINSKIJ
Mše Mass
světová Premiéra / world preMiere
pro smíšený sbor a cappella
for mixed choir a cappella
__
__
JAN SANDSTRÖM
o magnum mysterium
pro ženský sbor a cappella
for female choir a cappella
__
světová Premiéra / world preMiere
pro smíšený sbor a cappella
for mixed choir a cappella
pro smíšený sbor a čtyřruční klavír
for mixed choir & piano four-hands
MICHAEL PRAETORIUS
in dulci jubilo à 4 – à 2 – à 8
vítězné skladby mezinárodní
skladatelské soutěže usPořádané
Pražským filharmoniCkým sborem
/ winning CoMpositions
of the international CoMposition
CoMpetition organized By the
prague philharMoniC Choir
es ist ein ros entsprungen
pro sóla a smíšený sbor a cappella
for solo voices & mixed choir
a cappella
JAN SANDSTRÖM
es ist ein ros entsprungen
__
JOHANNES BRAHMS
Liebeslieder-Walzer
pro sóla, smíšený sbor
a čtyřruční klavír
for solo voices, mixed choir
& piano four-hands
——
česká Premiéra / CzeCh preMiere
pro smíšený dvojsbor a cappella
for mixed double choir a cappella
lukáš vasilek
——
—
lukáš vasilek
Ceny vstuPenek tiCket priCes
sbormistr conductor
200 Kč / 250 Kč
sbormistr conductor
__
BOHUSLAV MARTINŮ
Legenda z dýmu
bramborové nati
legend from the smoke
of potato fires
pro sóla, smíšený sbor
a instrumentální ansámbl
for solo voices, mixed choir
& instrumental ensemble
otvírání studánek
the opening of the springs
pro vypravěče, sóla, ženský sbor
a instrumentální ansámbl
for narrator, solo voices, female
choir & instrumental ensemble
romance z pampelišek
the romance from
the dandelions
pro soprán a smíšený sbor
a cappella / for soprano
and mixed choir a cappella
Mikeš z hor
Mikesh from the Mountains
pro sóla, smíšený sbor
a instrumentální ansámbl
for solo voices, mixed choir
& instrumental ensemble
——
lukáš vasilek
sbormistr conductor
—
Ceny vstuPenek tiCket priCes
150 Kč / 200 Kč / 250 Kč / 300 Kč
Pořadatel organizer
—
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir
Ceny vstuPenek tiCket priCes
sborový cyklus
IVAN BOŽIČEVIĆ
spring passes
česká Premiéra / CzeCh preMiere
pro sóla, smíšený sbor a dva hoboje
for solo voices, mixed choir
& two oboes
__
BEATRICE BARAZZONI
an die nacht
světová Premiéra / world preMiere
pro sóla, smíšený sbor a dvojité
dechové kvinteto / for solo voices,
mixed choir & double wind quintet
__
MARTIN KLUSÁK
Žalm 57 psalm 57
200 Kč / 250 Kč
vstuPenky v PředProdejíCh
choral series
TICKETPRO
12 13
tiCket sales network
■
koncerty v praze
concerts in prague
9
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
14 15
(
__
15 / 9 2013
19 / 9 2013
2 / 10 2013
neděle SUNDAY
čtvrtek THURSDAY
středa WEDNESDAY
20:00 8pm
katedrála sv. Víta
st. Vitus Cathedral
20:00 8pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
GIUSEPPE VERDI
requiem
__
——
__
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
anna Samuil soprán soprano
Ruxandra donose
mezzosoprán mezzo-soprano
Massimo Giordano tenor
Jan Martiník bas bass
GABRIEL FAURÉ
requiem
__
LEOŠ JANÁČEK
Říkadla
nursery rhymes
otčenáš
our father
__
——
__
václav Preisler
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
Fabio luisi
dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
chlapecký soprán boy soprano
Richard Samek tenor
Zdeněk Hlávka baryton baritone
ivana Pokorná harfa harp
Marcel Javorček klavír piano
Přemysl kšica varhany organ
lukáš vasilek
MHF Dvořákova Praha
Dvořák Prague IMF
sbormistr conductor
—
Pořadatel organizer
MHF Dvořákova Praha
Dvořák Prague IMF
GUSTAV MAHLER
písně potulného tovaryše
lieder eines fahrenden
gesellen
BOHUSLAV MARTINŮ
polní mše
field Mass
PAVEL VRANICKÝ
symfonie charakteristická
pro mír s republikou
francouzskou
grand Characteristic
symphony for the peace
with the republic of france
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
audun iversen baryton baritone
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia
Jakub Hrůša
dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia
koncerty v praze
concerts in prague
16 17
■
3+4 / 10 2013
20+21+22/ 11 2013
16 / 12 2013
9+10+11 / 4 2014
čtvrtek+pátek THURSDAY+FRIDAY
středa+čtvrtek+pátek
WEDNESDAY+THURSDAY+FRIDAY
pondělí MONDAY
středa+čtvrtek+pátek
WEDNESDAY+THURSDAY+FRIDAY
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
__
__
__
__
LEONARD BERNSTEIN
candide, předehra k muzikálu
Candide, overture
JÖRG WINDMANN
ad absurdum pro trubku
a orchestr
ad absurdum for trumpet
and orchestra
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
klavírní koncert č. 1 c moll
piano Concerto no. 1
in C minor
LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše
glagolitic Mass
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
Hibla Gerzmawa soprán soprano
veronika Hajnová alt alto
Simon 0’Neil tenor
Jan Martiník bas bass
Sergej Nakarjakov
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
__
__
KARL AMADEUS
HARTMANN
symfonie č. 3
symphony no. 3
__
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
symfonie č. 13 b moll
„babij Jar“
symphony no. 13
in B flat minor “Babi yar”
__
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
koncert pro housle
a orchestr D dur
Violin Concerto in d major
ANTONÍN REJCHA
te Deum
——
Jakub Zicha
sbormistr choirmaster
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
anatolij kočerga
bas bass
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
ingo Metzmacher
dirigent conductor
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
Simone Schneider
soprán soprano
Gerhild Romberger
bas bass
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Prague Radio Symphony
Orchestra
Stanislav vavřínek
dirigent conductor
trubka trumpet
alexander Melnikov klavír piano
aleš Bárta varhany organ
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
Jiří Bělohlávek dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
koncerty v praze
concerts in prague
18 19
——
další sólisté v jednání
other soloist tba
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Prague Radio Symphony Orchestra
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
GIUSEPPE VERDI
requiem
mezzosoprán mezzo-soprano
alfred kim tenor
Pořadatel organizer
Pořadatel organizer
__
Yoon Hee kim housle violin
—
—
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
alexander vinogradov
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
Manfred Honeck
dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
■
__
16+17/ 4 2014
30 / 4+1+2 / 5 2014
5 / 5 2014
29 / 5 2014
středa+čtvrtek
WEDNESDAY+THURSDAY
středa+čtvrtek+pátek
WEDNESDAY+THURSDAY+FRIDAY
pondělí MONDAY
čtvrtek THURSDAY
19:30 7:30pm
obecní dům, smetanova síň
Municipal house, smetana hall
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
19:30 7:30pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
20:00 8pm
rudolfinum, Dvořákova síň
dvořák hall
ANTONÍN DVOŘÁK
stabat mater
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
__
__
JOSEPH HAYDN
stvoření
the Creation
__
——
lukáš vasilek
dana Burešová soprán soprano
veronika Hajnová alt alto
Tomáš Černý tenor
Jiří Sulženko bas bass
sbormistr choirmaster
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy Fok
Prague Symphony Orchestra
ondrej lenárd
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
Jiří Bělohlávek
dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra
__
Ruth Ziesak soprán soprano
daniel Behle tenor
daniel kotlinski bas bass
LEONARD BERNSTEIN
candide, předehra k muzikálu
Candide, overture
RICHARD STRAUSS
růžový kavalír, suita z opery
der rosenkavalier, suite
CARL ORFF
carmina burana
——
dirigent conductor
—
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
adriana kučerová soprán soprano
otokar klein tenor
dalibor Jenis baryton baritone
dětský pěvecký sbor
Českého rozhlasu
Prague Radio Children’s Choir
Pořadatel organizer
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
Symfonický orchestr Českého
rozhlasu Prague Radio
Symphony Orchestra
ondrej lenárd dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
Symfonický orchestr Českého
rozhlasu Prague Radio Symphony
Orchestra
koncerty v praze
concerts in prague
20 21
__
ANTONÍN DVOŘÁK
svatební košile
the spectre’s Bride
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
sólisté v jednání
soloists tba
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia
Jakub Hrůša
dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
MHF Pražské jaro
Prague Spring IMF
■
18+19 / 6 2014
středa+čtvrtek WEDNESDAY+THURSDAY
19:30 7:30pm
obecní dům, smetanova síň
Municipal house, smetana hall
__
__
ARTHUR HONEGGER
concerto da camera
pro flétnu, lesní roh a smyčce
Concerto da camera
for flute, french horn and strings
KRYŠTOF MAŘATKA
Druhopisy
duplicates
česká Premiéra / CzeCh Premiere
__
LEOŠ JANÁČEK
Glagolská mše
glagolitic Mass
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
kateřina šmídová kalvachová
soprán soprano
Eliška Weissová alt alto
Petr Strnad tenor
Jan šťáva bas bass
Marta korduljak flétna flute
Zuzana Rzounková
lesní roh French horn
Symfonický orchestr hl. m. Prahy Fok
Prague Symphony Orchestra
Muhai Tang dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra
koncerty v praze
concerts in prague
22 23
koncerty
v české republice
concerts
in the czech republic
9
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
24 25
(
__
28 / 9 2013
12 / 12 2013
9 / 1 2014
sobota SATURDAY
čtvrtek THURSDAY
čtvrtek THURSDAY
18:00 6pm
ostrava-Mariánské hory,
kostel panny Marie královny
Church of the Virgin Mary Queen
19:30 7:30pm
hradec králové, sál Filharmonie
philharmonia hall
19:30 7:30pm
plzeň, Měšťanská beseda
City Clubhouse
FELIX
MENDELSSOHN
BARTHOLDY
eliáš
elijah
__
__
——
Miriam Němcová
sbormistr choirmaster
Martina Janková soprán soprano
ivonne Fuchs alt alto
Roman Payer tenor
Rudolf Rosen baryton baritone
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia
Roland kluttig dirigent conductor
__
EDWARD ELGAR
serenáda pro smyčcový
orchestr e moll
serenade for strings
in e minor
BENJAMIN BRITTEN
průvodce mladého člověka
orchestrem
the young person's guide
to the orchestra
GUSTAV HOLST
planety
the planets
——
lukáš vasilek
—
sbormistr choirmaster
Pořadatel organizer
Filharmonie Hradec králové
Hradec Králové Philharmonic
Orchestra
Petr altrichter dirigent conductor
Svatováclavský hudební festival
St. Wenceslas Music Festival
Ostrava
—
Pořadatel organizer
Filharmonie Hradec Králové
Hradec Králové Philharmonic
Orchestra
koncerty v české republice
concerts in the czech republic
26 27
__
ANTONÍN DVOŘÁK
svatební košile
the spectre’s Bride
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
Jana šrejma-kačírková
soprán soprano
Richard Samek tenor
Svatopluk Sem baryton baritone
Plzeňská filharmonie
Pilsen Philharmonic
Tomáš Brauner dirigent
conductor
—
Pořadatel organizer
Plzeňská filharmonie
Pilsen Philharmonic
■
__
__
__
20 / 3 2014
25 / 4 2014
31 / 5 2014
1 / 6 2014
čtvrtek THURSDAY
pátek FRIDAY
sobota SATURDAY
neděle SUNDAY
19:30 7:30pm
hradec králové, sál Filharmonie
philharmonia hall
18:00 6pm
skuteč, kulturní klub
Cultural Centre
19:30 7:30pm
brno
19:00 7pm
ostrava
BOHUSLAV MARTINŮ
kytice
Bouquet of flowers
LEOŠ JANÁČEK
otčenáš
our father
——
BOHUSLAV MARTINŮ
otvírání studánek
the opening of the springs
WOLFGANG
AMADEUS MOZART
così fan tutte,
předehra k opeře
Così fan tutte, overture
__
ONDŘEJ KUKAL
bláznova žena
the fool’s wife
JOSEF SUK
epilog
epilogue
——
Jakub Zicha
sbormistr choirmaster
ludmila vernerová soprán
soprano
VANGELIS
1492: Dobytí ráje,
hudba k filmu
1492: Conquest of paradise,
film music
alexander Veliký, hudba k filmu
alexander, film music
Mythodea, chorální symfonie
choral symphony
——
sbormistr choirmaster
Pořadatel organizer
Filharmonie Hradec králové
Hradec Králové Philharmonic
Orchestra
ondřej kukal dirigent conductor
sólisté v jednání soloists tba
——
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia
kaspar Zehnder
sólisté v jednání soloists tba
režie a choreografie
stage direction and choreography
—
Pořadatel organizer
dirigent conductor
mezzosoprán mezzo-soprano
Roman Janál baryton baritone
Jan Janda bas bass
sbormistr choirmaster
Eva Blažíčková
Filharmonie Hradec králové
Hradec Králové Philharmonic
Orchestra
andreas Sebastian Weiser
—
lukáš vasilek
dirigent conductor
lukáš vasilek
Michaela kapustová
__
České sny 2014
Czech Dreams cultural project
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč
Tomášek and Novák Music
Festival Skuteč
—
Pořadatel organizer
Filharmonie Hradec Králové
Hradec Králové Philharmonic
Orchestra
koncerty v české republice
concerts in the czech republic
28 29
lukáš vasilek
sbormistr conductor
—
Pořadatel organizer
MHF Janáčkův Máj Ostrava
Janáček May IMF
■
__
2 / 6 2014
26 / 6 2014
pondělí MONDAY
čtvrtek THURSDAY
19:00 7pm
ostrava
19:30 7:30pm
Litomyšl, kostel nalezení sv. kříže
Church of the discovery
of the holy Cross
BOHUSLAV MARTINŮ
kytice
Bouquet of flowers
__
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
sólisté v jednání soloists tba
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia
kaspar Zehnder
dirigent conductor
Eva Blažíčková
režie a choreografie
stage direction and choreography
—
Pořadatel organizer
MHF Janáčkův Máj Ostrava
Janáček May IMF
JAN JIRÁSEK
Lukášovy pašije
st lucas passion
——
Jaroslav Brych
sbormistr choirmaster
sólisté a chlapecký sbor v jednání
soloists and boys’ choir tba
komorní filharmonie Pardubice
Czech Chamber Philharmonic
Orchestra Pardubice
Marko ivanović dirigent conductor
—
Pořadatel organizer
MHF Smetanova Litomyšl
Smetana’s Litomyšl IMF
koncerty v české republice
concerts in the czech republic
30 31
zahraniční
vystoupení
performances abroad.
9
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
32 33
(
__
13 / 10 2013
13 / 6 2014
neděle SUNDAY
pátek FRIDAY
19:00 7pm
německo germany
Mnichov, Divadlo prince regenta
Munich, prinzregententheater
20:30 8.30pm
Francie france
saint-Denis,
Festival de saint-Denis
PAUL HINDEMITH
cardillac
__
ANTONÍN DVOŘÁK
stabat mater
20 / 6—5 / 7 2014
švýcarsko switzerland
st. Gallen, st. Galler Festspiele
__
GAETANO DONIZETTI
Favoritka
la favorita
——
Jakub Zicha
——
——
lukáš vasilek
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
sbormistr choirmaster
sólisté v jednání soloists tba
Juliane Banse
sólisté v jednání soloists tba
Symfonický orchestr St. Gallen
St. Gallen Symphony Orchestra
attilio Tomasello
soprán soprano
Filharmonický orchestr
Francouzského rozhlasu
Orchestre Philharmonique
de Radio France
Jakub Hrůša dirigent conductor
Michaela Selinger
mezzosoprán mezzo-soprano
Matthias klink tenor
Markus Eiche
baryton baritone
kay Stiefermann
baryton baritone
Jan-Hendrik Rootering bas bass
Mnichovský rozhlasový orchestr
Munich Radio Orchestra
Stefan Soltesz dirigent conductor
zahraniční vystoupení
performances abroad
34 35
sbormistr choirmaster
dirigent conductor
inscenační tým v jednání
production team tba
■
21 / 6 2014
23 / 7—24 / 8 2014
rakousko austria
bregenz, bregenzer Festspiele
sobota SATURDAY
19:00 7pm
německo germany
bad kissingen, kissinger sommer
__
JOSEPH HAYDN
stvoření
the Creation
——
lukáš vasilek
sbormistr choirmaster
Ruth Ziesak soprán soprano
daniel Behle tenor
daniel kotlinski bas bass
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra
Jiří Bělohlávek
dirigent conductor
__
WOLFGANG
AMADEUS MOZART
kouzelná flétna
the Magic flute
vstupenky tickets
Vstupenky na koncerty
sborového cyklu jsou v prodeji
v síti ticketpro:
tickets for concerts of the
choral series are on sale
via the ticketpro agency
and can be purchased:
——
◗
online prodej na www.ticketpro.cz
◗
online at www.ticketpro.cz
lukáš vasilek
◗
prodejní místo Ticketpro Rokoko,
václavské náměstí 38, Praha 1
◗
ticket office Ticketpro Rokoko,
václavské náměstí 38, Prague 1
◗
kulturní a informační středisko
obecní dům, náměstí Republiky
1090/5, Praha 1
◗
information Centre of the
Municipal House, náměstí
Republiky 1090/5, Prague 1
◗
prodejní místo Bohemia Ticket,
Na Příkopě 856/16, Praha 1
◗
ticket office Bohemia Ticket,
Na Příkopě 856/16, Prague 1
◗
informační centra Pražské
informační služby
◗
information centres of the
Prague information Service
◗
prodejny knižní sítě Neoluxor
◗
provozovny Tipsport
sbormistr choirmaster
sólisté v jednání soloists tba
vídeňský symfonický orchestr
Vienna Symphony Orchestra
Patrick Summers
dirigent conductor
david Poutney režie director
Johan Engels scéna set designs
Marie-Jeanne lecca
kostýmy costume designs
zahraniční vystoupení
performances abroad
36 37
vstupenky na koncert 5. 6. 2014
(závěrečný koncert Sborového
cyklu) jsou také v prodeji
v pokladně Rudolfina,
alšovo nábřeží 12, Praha 1.
Tickets for the concert on
5 June 2014 (the closing concert
of the Choral Series) can also
be purchased in the Rudolfinum
box office, alšovo nábřeží,
Prague 1.
koncerty ostatních pořadatelů
informace o vstupenkách na
orchestrální koncerty, na nichž
Pražský filharmonický sbor
spoluúčinkuje, lze najít na
webových stránkách jednotlivých
pořadatelů.
concerts of other organizers
information about the sales of
tickets for orchestral concerts
at which the Prague Philharmonic
Choir participates can be found
on the websites of the respective
orchestras and festivals.
(
■
koncerty pro děti
concerts for children
9
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
38 39
(
koncert pro Děti a roDiče
faMily ConCert
koncerty pro škoLy
ConCerts for sChools
17 / 11 2013
9 / 12 2013
neděle SUNDAY
pondělí MONDAY
11:00 11am
koncertní sál pražské konzervatoře
prague Conservatory, Concert hall
9:00+11:00 9am+11am
koncertní sál pražské konzervatoře
prague Conservatory, Concert hall
__
__
proč bychom se netěšili!?
let us rejoice, let's be merry!
Nejslavnější a nejkrásnější
sborová hudba včetně Händelova
Aleluja z oratoria Mesiáš,
Mozartova Ave verum corpus,
Beethovenovy Ódy na radost
anebo nejslavnějšího sboru
ze Smetanovy opery Prodaná
nevěsta. Jaké to je zpívat tak
vysoko jako sopranistky a tak
hluboko jako basisté? Co musejí
zpěváci udělat, než vůbec začnou
zpívat? A mají někdy trému?
Co se skrývá v černých
„knihách“, které drží před sebou?
A jak to dopadne, když si sbory
zazpívají dohromady s publikem?
andělé v oblacích
prozpěvují…
from heaven on high,
angels sing…
…zpívá se v jedné ze slok
oblíbené vánoční koledy
Nesem vám noviny. Andělsky
se bude prozpěvovat i na
našem prosincovém koncertě
se spoustou koled a vánoční
hudby. A protože Vánoce se
slaví po celém světě, budeme
s hudbou cestovat do cizích
krajů a tak trochu porovnávat,
kde a jak oslavují narození
Ježíška. (Možná dojde i na dárky!)
19 / 5 2014
pondělí MONDAY
9:00+11:00 9am+11am
koncertní sál pražské konzervatoře
prague Conservatory, Concert hall
__
Zpěváci na jaře
singing in the spring
Všimli jste si, že jaro vždycky
přichází ruku v ruce se zpěvem?
Ještě než zmizí sníh a úplně
se oteplí, můžete venku slyšet
strnada, červenku nebo špačka,
jak jaro ze všech sil přivolávají.
Možná proto psalo tolik
skladatelů hudbu o jaru
i pro lidské zpěváky. Právě oni –
velcí i malí – pro vás budou
mít přichystanou tu nejsvěžejší
jarní hudbu. A už teď se můžete
těšit, že si společně zazpíváme
i s vámi!
——
Účinkují
——
Pražský filharmonický sbor
a dětský sbor
sbormistr Jakub Zicha
Účinkují
Pražský filharmonický sbor
a dívčí sbor abbellimento
sbormistři Jakub Zicha
a Jarmila Novenková
—
60 minut (bez přestávky);
program doporučujeme
žákům 1.–5. tříd
—
60 minut (bez přestávky);
program doporučujeme
dětem ve věku 6–12 let
koncerty pro děti
concerts for children
40 41
■
akademie
sborového zpěvu
v sezoně 2012–13 zahájil Pražský filharmonický sbor činnost Akademie sborového zpěvu, která dává studentům zpěvu na středních a vysokých školách v ČR ve věku 16 až 26 let možnost aktivně se seznámit
se stěžejním sborovým repertoárem, naučit se pracovat se sborovými
party, zpívat společně s profesionály a účinkovat na koncertech.
Podstatnou součástí akademie jsou individuální lekce a praktická cvičení
se sbormistrem Jakubem Zichou za dozoru hlavního sbormistra Lukáše
Vasilka. členové akademie vystupují spolu s pražským filharmonickým
sborem na významných pódiích v praze a na festivalech v české republice i v zahraničí. Hlavním cílem projektu je rozšířit studentům možnosti
kvalitního pracovního uplatnění po ukončení jejich studia.
Do prvního ročníku akademie se zapojili tři mladí zpěváci – sopranistka
Tereza Hořejšová a basista Mikhail Pashayev, oba studenti HAMU
v Praze, a altistka Petra Vondrová, která je absolventkou Pražské konzervatoře. V jeho průběhu nastudovali například sborové party Beethovenovy 9. symfonie, Verdiho Requiem, Dvořákova Stabat mater aj. Se sborem účinkovali na festivalových koncertech Dvořákovy Prahy a Švýcarského jara, abonentních koncertech České filharmonie, orchestrů FOK
a SOČR a při řadě dalších vystoupení.
Do 2. ročníku akademie sborového zpěvu ve školním roce 2013–14
bude na základě konkurzu vybráno max. 5 studentů do všech hlasových
skupin.
a
F
choral
academy
at the start of 2012–13
season, the Prague Philharmonic
Choir launched its Choral Academy intended for vocal students
at the higher music education
level, providing them with the
opportunity to study the core
choral repertoire, work systematically with vocal scores, sing together with professional singers
and perform in public.
The Choral Academy’s syllabus includes individual singing lessons and
practical excercises lead by the assistant conductor Jakub Zicha under
the supervision of the principal conductor Lukáš Vasilek. academy members perform with the choir at concerts at prestigious venues in
prague, and at festivals in the czech republic and abroad. One of the
aims of the project is to provide the graduates with qualification that
will give them a broader choice of future employment.
in the academy’s first year three students were enrolled – the soprano
Tereza Hořejšová and bass Mikhail Pashayev, both studying at the Academy of Music in Prague, and the alto Petra Vondrová, a graduate of the
Prague Conservatory. They studied the vocal parts of e.g. Beethoven’s
9th Symphony, Verdi’s Requiem and Dvořák’s Stabat Mater, and joined
the choir for performances at the Dvořák Prague and Swiss Spring festivals, concerts of the Czech Philharmonic, Prague Symphony and Prague
Radio Symphony orchestras, and a number of other performances.
the 2nd year of the prague philharmonic choir’s choral academy
2013–14 will be open to max. 5 students in all sections.
42 43
■
výběr nahrávek
(
selected recordings
anna netrebko
souvenirs
BERNSTEIN /
KODáLy / JANáČEK
chichester psalms /
Missa brevis / otčenáš
(
Jaroslav Březina, Ivana Pokorná
Jan Horváth, Aleš Bárta
pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek
(
Elina Garanča, Piotr Beczala,
Andrew Swait
pražský filharmonický sbor
Pražská komorní filharmonie
Emmanuel Villaume
— Deutsche Grammophon
— Radioservis
ARNOLD SCHöNBERG
Gurrelieder
GustaV MahLer
symfonie č. 3
Daniel Kirch, Jennifer Wilson
Daniela Denschlag, Alexander
Tsymbalyuk
Niklas Björling Rygert, Itay Tiran
Gary Bertini Israeli Choir
pražský filharmonický sbor
Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta
Petra Lang
Netherlands Children's Choir
pražský filharmonický sbor
Royal Concertgebouw Orchestra
Riccardo Chailly
(
(
— Decca
— Helicon Classics
MIECZySłAW WEINBERG
requiem
Darius MiLhauD
service sacré
Elena Kelessidi
Wiener Sängerknaben
pražský filharmonický sbor
Wiener Symphoniker
Vladimir Fedosejev
yaron Windmueller, Rodney Mariner
pražský filharmonický sbor
Česká filharmonie
Gerard Schwarz
(
(
— Naxos
— NEOS
44 45
■
IJ
K
VS
O
R
JK
N
TE
Í
K
U
H
V
Č
Č
A
B
B
R
D
O
H
U
TV
Í
N
R
R
A
B
D
H
S
TA
R
Á
TO
VĚ
S
do světa klasické hudby
U
O
K
K
VÁ
M
LA
O
VÍ
K
U
S
F
E
S
JO
Í
N
A
IV
D
A
A
B
D
A
JI
IL
D
P
E
LO
TR
S
E
H
C
R
O
U
H
A
LÁ
U
P
O
P
TR
P
N
R
A
A
H
D
A
O
79
jsou vaše oči
C
D
Y
B
K
Ě
LU
S
klasická hudba, jazz a world music
K O N C E R T N Í
S E Z Ó N A
Prvních 20 nových abonentů získá roční předplatné MF Dnes zdarma!
VSTUPENKY / TICKETS: www.fok.cz
Pokladna FOK v Obecním domě, nám. Republiky 5, Praha 1, Tel.: 222 002 336, e-mail: [email protected]
www.bohemiaticket.cz, www.ticketpro.cz, www.ticketportal.cz, www.viamusica.cz, www.eventim.cz
Předplatné v prodeji od 13. 5. 2013, vstupenky na jednotlivé koncerty od 3. 6. 2013
Buďt
Buďtee v harmonii
harmonii
kontakty contacts
PRažSký FilHaRMoNiCký SBoR
PRaGuE PHilHaRMoNiC CHoiR
S
T
U
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
+420 224 267 538
+420 224 267 538
[email protected]
www.filharmonickysbor.cz
www.philharmonicchoir.cz
Ředitelka
Managing Director
sekretariát
Secretary
ekonom
Financial Director
Manažerka sboru
Choir Manager
produkce
Production
tajemník sboru
Choir Secretary
hudební archiv
Music Librarian
propagace a marketing
PR and marketing
eva sedláková
S +420 224 267 538
U [email protected]
anděla Vyroubalová
S +420 224 267 538
U [email protected]
petr ptáček
S +420 224 267 534
U [email protected]
Martina Doubětová
S +420 224 267 535
U [email protected]
kateřina Melicharová
S +420 224 267 535
U [email protected]
Michal krůšek
S +420 224 267 539
U [email protected]
tomáš hanzl
S +420 224 267 539
U [email protected]
Zbyněk havránek
S +420 224 267 539
U [email protected]
■
chronologický
přehled koncertů
chronological list
of concerts
9
prvotřídní zvuk lidského hlasu
the first-class sound of human voices
50 51
(
:
:
: 20:00 8pm
SunDay
15/9 2013 : neděle
Praha, katedrála sv. víta St. Vitus Cathedral
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Fabio Luisi
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Jakub Zicha
KONCERT PRO DěTI A RODIČE FAMILy CONCERT
VERDI: requiem
: čtvrtek THuRSDay
19/9 2013 Praha,
Rudolfinum
:
20:00 8pm
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek
:
18:00 6pm
2/10
2013
středa WeDneSDay
:
19:30 7:30pm
3/10
2013
čtvrtek THuRSDay
19:30 7:30pm
: čtvrtek THuRSDay
21/11 2013 Praha,
Rudolfinum
:
19:30 7:30pm
: pátek FRiDay
22/11 2013 Praha,
Rudolfinum
:
19:30 7:30pm
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Ingo Metzmacher
ŠOSTAKOVIČ: symfonie č. 13 „babij Jar“ symphony no. 13 “Babi yar”
Praha, Rudolfinum
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia, Jakub Hrůša
MARTINů: polní mše field Mass
:
:
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Ingo Metzmacher
ŠOSTAKOVIČ: symfonie č. 13 „babij Jar“ symphony no. 13 “Babi yar”
Church of the Virgin Mary Queen
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia, Roland Kluttig
MENDELSSOHN: eliáš elijah
:
: středa WeDneSDay
20/11 2013 Praha,
Rudolfinum
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Ingo Metzmacher
ŠOSTAKOVIČ: symfonie č. 13 „babij Jar“ symphony no. 13 “Babi yar”
FAURé, JANáČEK
: sobota SaTuRDay
28/9 2013 ostrava,
kostel Panny Marie královny
: neděle SunDay
: 11:00 11am
17/11 2013 Praha,
Pražská konzervatoř Prague Conservatory
:
19:30 7:30pm
: čtvrtek THuRSDay
5/12 2013 Praha,
kostel sv. šimona a Judy
:
19:30 7:30pm
Praha, Rudolfinum
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek
JANáČEK: Glagolská mše glagolitic Mass
Church of St. Simon and St. Jude
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek
ORFF, STRAVINSKIJ, SANDSTRöM, PRAETORIUS
pátek FRiDay
4/10 2013 : Praha,
Rudolfinum
: 9:00+11:00 9am+11am
pondělí MOnDay
9/12 2013 : Praha,
Pražská konzervatoř Prague Conservatory
:
19:30 7:30pm
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek
JANáČEK: Glagolská mše glagolitic Mass
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Jakub Zicha
KONCERT PRO ŠKOLy CONCERT FOR SCHOOLS
neděle SunDay
13/10 2013 : Německo,
Mnichov Germany, Munich
: 19:30 7:30pm
čtvrtek THuRSDay
12/12 2013 : Hradec
králové, Sál Filharmonie Philharmonia Hall
Mnichovský rozhlasový orchestr
Munich Radio Orchestra, Stefan Soltesz
HINDEMITH: cardillac
Filharmonie Hradec Králové
Hradec Králové Philharmonic Orchestra, Petr Altrichter
HOLST: planety the planets
52 53
■
: pondělí MOnDay
16/12 2013 Praha,
Rudolfinum
:
19:30 7:30pm
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Prague Radio Symphony Orchestra, Stanislav Vavřínek
: středa WeDneSDay
16/4 2014 Praha,
obecní dům Municipal House
:
REJCHA: te Deum
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd
DVOřáK: stabat mater
: čtvrtek THuRSDay
: 19:30 7:30pm
9/1 2014 Plzeň,
Měšťanská beseda City Clubhouse
: čtvrtek THuRSDay
17/4 2014 Praha,
obecní dům Municipal House
Plzeňská filharmonie
Pilsen Philharmonic, Tomáš Brauner
DVOřáK: svatební košile the spectre’s Bride
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd
DVOřáK: stabat mater
6/2 2014
:
čtvrtek THuRSDay
:
19:30 7:30pm
Praha, kostel sv. šimona a Judy
Church of St. Simon and St. Jude
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek
KLUSáK, BARAZZONI, BOžIČEVIć, BRAHMS
Filharmonie Hradec Králové
Hradec Králové Philharmonic Orchestra, Ondřej Kukal
středa WeDneSDay
:
19:30 7:30pm
Praha, Rudolfinum
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Manfred Honeck
:
19:30 7:30pm
VERDI: requiem
:
pátek FRiDay
:
středa WeDneSDay
30/4 2014 : Praha,
Rudolfinum
:
19:30 7:30pm
1/5 2014
:
čtvrtek THuRSDay
:
19:30 7:30pm
2/5 2014
:
pátek FRiDay
:
19:30 7:30pm
Praha, Rudolfinum
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek
HAyDN: stvoření the Creation
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Manfred Honeck
11/4 2014
18:00 6pm
Praha, Rudolfinum
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek
HAyDN: stvoření the Creation
VERDI: requiem
čtvrtek THuRSDay
10/4 2014 : Praha,
Rudolfinum
:
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek
HAyDN: stvoření the Creation
KUKAL, SUK
:
19:30 7:30pm
Filharmonie Hradec Králové
Hradec Králové Philharmonic Orchestra,
Andreas Sebastian Weiser
VANGELIS: Mythodea
: 19:30 7:30pm
čtvrtek THuRSDay
20/3 2014 : Hradec
králové, Sál Filharmonie Philharmonia Hall
9/4 2014
: pátek FRiDay
25/4 2014 Skuteč,
kulturní klub Cultural Centre
:
19:30 7:30pm
19:30 7:30pm
Praha, Rudolfinum
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Manfred Honeck
5/5 2014
:
pondělí MOnDay
:
19:30 7:30pm
Praha, Rudolfinum
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Prague Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd
ORFF: carmina burana
VERDI: requiem
54 55
■
: pondělí MOnDay
: 9:00+11:00 9am+11am
19/5 2014 Praha,
Pražská konzervatoř Prague Conservatory
: středa WeDneSDay
18/6 2014 Praha,
obecní dům Municipal House
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Jakub Zicha
KONCERT PRO ŠKOLy CONCERT FOR SCHOOLS
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra, Muhai Tang
JANáČEK: Glagolská mše glagolitic Mass
: čtvrtek THuRSDay
29/5 2014 Praha,
Rudolfinum
:
20:00 8pm
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia, Jakub Hrůša
DVOřáK: svatební košile the spectre’s Bride
: sobota SaTuRDay
31/5 2014 Brno
:
neděle SunDay
:
19:30 7:30pm
:
pondělí MOnDay
:
19:00 7pm
:
čtvrtek THuRSDay
19:30 7:30pm
20/6–5/7 2014
švýcarsko, St. Gallen Switzerland
: sobota SaTuRDay
21/6 2014 Německo,
Bad kissingen Germany
Česká filharmonie
Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek
HAyDN: stvoření the Creation
:
19:00 7pm
ostrava
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia, Kaspar Zehnder
MARTINů: kytice Bouquet of flowers
5/6 2014
:
Symfonický orchestr St. Gallen
St. Gallen Symphony Orchestra, Attilio Tomasello
DONIZETTI: Favoritka la favorita
ostrava
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek
JANáČEK, MARTINů
2/6 2014
19:30 7:30pm
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Prague Symphony Orchestra, Muhai Tang
JANáČEK: Glagolská mše glagolitic Mass
Pražská komorní filharmonie
Prague Philharmonia, Kaspar Zehnder
MARTINů: kytice Bouquet of flowers
1/6 2014
: čtvrtek THuRSDay
19/6 2014 Praha,
obecní dům Municipal House
:
: čtvrtek THuRSDay
26/6 2014 litomyšl,
kostel Nalezení sv. kříže
:
19:30 7:30pm
Church of the Discovery of the Holy Cross
Komorní filharmonie Pardubice Czech Chamber
Philharmonic Orchestra Pardubice, Marko Ivanović
JIRáSEK: Lukášovy pašije st lucas passion
:
19:30 7:30pm
Praha, Rudolfinum
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek
MARTINů: kantáty cantatas
23/7–24/8 2014
Rakousko, Bregenz austria
Vídeňský symfonický orchestr
Vienna Symphony Orchestra, Patrick Summers
MOZART: kouzelná flétna the Magic flute
: pátek FRiDay
13/6 2014 Francie,
Saint-denis France
Filharmonický orchestr Francouzského rozhlasu
Orchestre Philharmonique de Radio France,
Jakub Hrůša
DVOřáK: stabat mater
56 57
(
■
Sborový cyklus
Choral Series 12
koncerty v Praze
Concerts in Prague
16
koncerty v České republice
Concerts in the Czech Republic
26
Zahraniční vystoupení
Performances abroad 34
vstupenky
Tickets 37
koncerty pro děti
Concerts for Children
40
akademie sborového zpěvu
Choral academy 42
výběr nahrávek
Selected Recordings
kontakty
Contacts
44
49
Chronologický přehled koncertů
Chronological List of Concerts 52
Změny v programu a účinkujících vyhrazeny
Programming and performers are subject to change
Redakční uzávěrka 15. 5. 2013 Redakce Zbyněk Havránek
Foto Petra Hajská, archiv PFS vydal Pražský filharmonický sbor
Grafická úprava David Cígler Tisk Naproma Production, s. r. o.
(
www. fi lhar mon ickYsbor.cz
www. ph i lhar mon icchoir.cz

Podobné dokumenty

Na slovíčko s představiteli města

Na slovíčko s představiteli města a vám se nechce sedět doma? Máte jedinečnou šanci vyrazit s dětmi ven, na malou procházku na běžkách či pěšky. Co takhle Proboštská jezera, která jsou od Brandýsa na dosah? A navíc jsou krásná v ka...

Více

Programová brožura PFS 2012-13

Programová brožura PFS 2012-13 Hana Červenková Eliška Demel Trnová Darina Glatzová Martina Harvánková

Více

výroční zpráva 2015

výroční zpráva 2015 Vedle Kuřete melancholika zazněly v programu abonentního koncertu ještě Sinfonia concertante op. 125 Sergeje Prokofjeva se sólovým violoncellovým partem v podání Alisy Weilerstein a Beethovenova Sy...

Více

Pilsner Urquell sg

Pilsner Urquell sg V Čechách pochází první písemná zmínka o pivu z 10. století, ale až v roce 1842 se začalo vařit v nově vybudovaném Měšťanském pivovaru v Plzni pivo, které se stalo legendou: plzeňské, pilsner či př...

Více

Sezona 2013/2014 - Galerie Rudolfinum

Sezona 2013/2014 - Galerie Rudolfinum world-premiere of his Biblical Songs Nos.1-5, the Overture to Othello and the Symphony No.9, ‘From the New World’. In 1908, Mahler conducted the Czech Philharmonic for the world premiere of his Sym...

Více

ludwig van beethoven - Svatováclavský hudební festival

ludwig van beethoven - Svatováclavský hudební festival L U D W I G VA N B E E T H O V E N Juraj Valčuha | dirigent Janáčkova filharmonie Ostrava Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala | sbormistr Eva Dřízgová-Jirušová | soprán, Veronika Hajnová | alt ...

Více

Vánoční provoz studia

Vánoční provoz studia Vánoční  rozvrh  |  Christmas  schedule pondělí  28.  12.  |  Monday  28   sál  1  |  hall  1  

Více

Společnost českých skladatelů

Společnost českých skladatelů Ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu a s Českým rozhlasem Vltava Ve skladbách J. Dadáka, J. Kabáta, L. Sluky, P. Jurkoviče, O. Kvěcha a O. Ježkové účinkují: Pražský katedrální sbor / J. ...

Více