Stupňování příslovcí

Transkript

Stupňování příslovcí
ZÁKLADY ANGLICKÉ
GRAMATIKY PRO SOU
MGR. DITA HEJLOVÁ
STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ
VY_32_INOVACE_AH_2_16
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Základy anglické gramatiky pro SOU
Téma
Stupňování příslovcí
Klíčová slova
Adjectives, comparison, comparatives,
superlatives
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Materiál je primárně určen pro studenty 2. –
3/4. ročníku (ne)maturitních oborů na SOU;
žáci si mají základní pravidla pro stupňování
přídavných jmen; v závěru je část určená k
procvičení
Datum vytvoření
13. 10. 2013
2. STUPEŇ PŘÍSLOVCÍ
Většina příslovcí končících na –ly se stupňuje přidáním more
před příslovce:
quickly – more quickly
easily – more easily
Jane speaks quickly, but her sister speaks even more quickly.
Příslovce early, late, hard, fast, high, low, near, soon
stupňujeme stejně jako přídavná jména pomocí –er.
early – earlier
late – leter
fast – faster
I have to get up early, but my dad has to get up even earlier.
Některá příslovce (podobně jako přídavná jména) mají
nepravidelné tvary.
Well
better
Badly
worse
Far
further
You can sing better than me.
3. STUPEŇ PŘÍSLOVCÍ
Většina příslovcí končících na –ly se stupňuje přidáním most
před příslovce:
quickly – most quickly
easily – most easily
Jane speaks most quickly of all.
Příslovce early, late, hard, fast, high, low, near, soon
stupňujeme stejně jako přídavná jména pomocí –est.
early – earliest
late – latest
fast – fastest
I get up earliest and prepare a snack for my daughter.
Některá příslovce (podobně jako přídavná jména) mají
nepravidelné tvary.
Well
best
Badly
worst
Far
furthest
You can sing best of all of us.
TRANSLATE. / PŘELOŽTE.
Můžete mluvit pomaleji, prosím?
Could you speak more slowly, please?
Tom běžel rychleji než Sam.
Tom ran faster than Sam.
Zítra budu muset vstávat dřív. Jedeme na výlet.
I‘ll have to get earlier tomorrow. We‘re going on a trip.
Paní Smithová obvykle pracuje déle než její manžel
Mrs. Smith usually works longer than her husband.
Alice se učí nejpilněji ze všech jejich dětí.
Alice studies hardest of all their children.
Kreslí nejlépe ze třídy.
She/He draws best in the class.
Napsal domácí úkol rychleji než jeho bratr.
He did his homework faster than his brother (did).
Zpívá mnohem hůř než ty.
She/He sings much worse than you (do).
Zdroje
BELÁN, Juraj. Gramatika anglického jazyka. Brno: DIDAKTIS,
2007, ISBN 978-80-7358-066-7.

Podobné dokumenty

NÁZEV: VY_32_INOVACE_437_Stupňování přídavných jmen

NÁZEV: VY_32_INOVACE_437_Stupňování přídavných jmen NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník

Více