TK CVP PAP PAOP CO Jiné Hypovolémie ↑SVR, (LVSW

Transkript

TK CVP PAP PAOP CO Jiné Hypovolémie ↑SVR, (LVSW
Hemodynamické modely
TK
CVP
!!
!!
↑/norm
↑
!/norm
norm/!
!
norm/↑
norm/!
↑
!
↑
!!
↑
norm/!
↑
↑
!
↑
Hypovolémie
Hypervolémie
Hyperdynamický stav (septický šok)
Selhání levé komory
Selhání pravé komory
Oboustranné selhání
Kardiogenní šok
Plicní embolie* o 5 a více mmHg
Plicní hypertenze
Tamponáda srdeční
PAP
!
↑/norm
↑
norm
norm
↑
Hemodynamický model obstrukčního šoku
ABP
CVP
PAP
Norm/!
↑
↑
↑
!
↑
↑
Plicní embolie* dPA>PCWP o 5 mmHg a více
Plicní hypertenze
Tamponáda srdeční
kompenzace
dekompenzace
PAOP
!!
↑
norm/!
↑
norm
↑
↑↑
dPA>PCWP*
dPa>PCWP
↑
CO
!
↑
↑↑
!
norm/!
!
!!
norm/!
Jiné
↑SVR, (!LVSW)
!/norm SVR
!SVR, ↑LVSW
↑SVR, !LVSW
↑PVR, !RVSW
↑SVR
↑SVR, !LVSW
↑↑PVR, !RVSW
!
PAOP
C0
Jiné
dPA>PAOP* Norm/! ↑↑PVR, !RVSW
dPa>PAOP
↑
!
Hemodynamický model hypovolemického šoku
ABP
SVR
PVR
=
↑
=
!
↑
↑
CVP
=!
!
PAP
!
↑=!
PAOP
!
!
CI
=!
!
SV
=!
!
SvO2
!
!
Hemodynamický model srdečního selhání
levostranné srdeční selhání
ABP
SVR
PVR
CI
=
!
SV
!
!
SvO2
Stadium
Časné
Pozdní
=
=↑
!
↑
pravostranné srdeční selhání
ABP
SVR
Pravostranné selhání
Plicní embolie
=!
=!
=↑
↑
CVP
PAP
PAOP
↑=!
=↑
=
=↑
↑=!
=↑
↑
↑
PVR
CVP
PAP
PAOP
↑
↑
↑=!
↑
=↑
=↑
CI
!
!
SV
!
!
SvO2
↑=!
↑
PVR
=↑
↑
=↑
=
CVP
=!
↑=!
!
!
PAP
↑=!
↑=!
!
!
PAOP
=!
↑=!
!
!
CI
↑
!
!
=!
SV
↑
!
!
=!
SvO2
=↑
↑=!
!
!
=
!
!
!
Hemodynamický model distribučního šoku
ABP
!
!
!
!
Septický hyperdynamický
Septický hypodynamický
Anafylaktický
Neurogenní
Aretriální krevní tlak (ABP) - systolický
- diastolický
- střední
Srdeční frekvence
Tepový (systolický) objem (CO/HR)
SVR
!
=!
!
!
Referenční meze vybraných hemodynamických parametrů
Zkratka:
Jednotky:
Referenční mez:
TKs, SAP
mmHg
100-140
TKd, DAP
mmHg
60-90
MAP
mmHg
70-105
TF, HR
1/min
60-90
TO, SV
ml
50-100 (>70)
Tepový index (SV/BSA)
Centrální žilní tlak
Střední tlak v pravé síni
Tlak v pravé komoře
Tlak v a. pulmonalis (systolický a diastolický)
Tlak v a. pulmonalis (střední)
Střední plicnicový kapilární tlak v zaklínění
Minutový srdeční výdej
TI, SVI
CŽT, CVP
RAP
RVP
PAP
MPAP
PAOP, PCWP
MV, CO
ml/m2
mmHg
mmHg
mmH
mmHg
mmHg
mmHg
l/min
35-50 (>35)
2-8
2-8
20-25/2-8
16-25/8-12
9-16(20)
(5)8-12(15)
(3,5)4-6(7,5)
Srdeční index
SI, CI
l/min/m2
2,5-3,5
Systémová vaskulární rezistence = 80 x (MAP-CVP)/CO
SCR, SVR
dyn*s*cm-5
800-1200 (1600)
SVR indexovaná na tělesný povrch
SVRI
dyn*s*cm-5/m2
1400-1800
Plicní vaskulárnírezistance = 80 x (MPAP-PCWP)/CO
PCR, PVR
dyn*s*cm-5
(80)120-200
PVR indexovaná na tělesný povrch
PVRI
-5
2
dyn*s*cm /m
-1
-2
45-290
Index tepové práce levé komory = SVI x (MAP-CVP) x 0,0136
LVSWI
g*m m
40-75
Index tepové práce pravé komory = SVI x (MPAP-PCWP) x 0,0136
Saturace smíšené žilní krve kyslíkem
RVSWI
SvO2
g*m-1m-2
%
4-9 (nebo>10)
(60)70-75(80)
Dodávka O2: DO2[ml/min] = CO[l/min] x CaO2[ml/l]
DO2
ml/min
640-1400
Dodávka kyslíku indexovaná na BSA
DO2I
ml/m2/min
520-720
Spotřeba kyslíku: VO2[ml/min] = CO[l/min] x (CaO2 - CvO2)[ml/l]
VO2
ml/min
180-280
Spotřeba kyslíku indexovaná na BSA
Plicní zkrat - část CO, která obchází plicní kapilární řečiště
VO2I
Qs/Qt
ml/m2/min
%CO
110-180
3-5

Podobné dokumenty

Comparisonof DRG Reimbursements 2014

Comparisonof DRG Reimbursements 2014 with CC dle českého dělení. Proto je výsledek stejný Percutaneous coronary angioplasty, pro obě německé DRG. Dále, stejně jako u <=2 coated stents, without infarction, první poznámky, nevíme jestli...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku kmen produkující betalaktamázu s rozšířeným spektrem endsystolický průměr levé komory evakuace silikonového oleje evakuace silikonového oleje litotrypse extrakorporální epitympanum, epitympanální e...

Více

X6 40d xDrive bílá

X6 40d xDrive bílá BMW Individual čalounění stropu v barvě antracitu BMW Service Inclusive 5 let/100.000 km český návod k obsluze / servisní sešit

Více

Role echokardiografie v diagnostice HFpEF

Role echokardiografie v diagnostice HFpEF Kombinovaný parametr E/e´ odrážející plnící tlak LK Guidelines 2007 E/e´ > 15 – přímo diagnostický pro HFPEF 15 > E/e´ > 8 – v kombinaci s dalšími parametry  Guidelines 2012

Více

Šokové stavy

Šokové stavy papilárního svalu s akutní MR, volné stěny LK s tamponádou)

Více