Adobe PDF

Transkript

Adobe PDF
Popis výukového materiálu
Číslo šablony
III/2
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 2.
Autor: Ing. Luboš Veselý
Datum vypracování: 12- 02. 2013
Předmět, ročník
Stroje a zařízení, 2. nebo 4. ročník
Tematický celek
Jeřáby
Téma
Druhy jeřábů
Druh učebního materiálu
Digitální učební materiál
Anotace (metodický pokyn,
časová náročnost, další
pomůcky…)
Digitální učební materiál slouží k rozšíření znalostí
v předmětu stroje a zařízení, obor mechanik strojů a
zařízení.
Může být použit i v příbuzných oborech např.
strojní mechanik, obráběč kovů, nástrojář, modelář,
mechanik seřizovač a technik modelových zařízení.
Pokud není uvedené jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použitá literatura: Doleček, Holoubek.: Strojnictví II. Praha SNTL 1985
Digitální učební materiál
Stroje a zařízení
20. 2. JEŘÁBY
Jeřáby:
Slouží ke svislé i vodorovné dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce.
Druhy a použití jeřábů:
1) mostové – stohovací
2) portálové a poloportálové – mosty, přístav, překládací
3) konzolové – těžký provoz
4) sloupové, věžové – montážní, stavební
5) kolejové, silniční, plovoucí – velmi mobilní
6) lanové – stavba mostů a přehrad
Hlavní části jeřábů:
a) lana - textilní – konopí bavlna, polyamid (malá nosnost)
ocelová – lano složeno z několika pramenů
řetězy – svařované
b) kladky - vyrovnávací, vodící, hnací
bubny - hladké, rýhované
- lano se nesmí nikdy celé vymotat
c) brzdy
1) stavící – postupné zastavení
2) spouštěcí – brzdí stále
3) regulační – brzdí na požadovanou hodnotu
zdrže – rohatka se západkou
d) prostředky pro vázání a uchopení břemene – háky, chapadla, drapáky, nádoby
e) pojížděcí kola a kolejnice – kola mají nákolky
f) pohon
1) elektrický – nejpoužívanější
2) hydraulický – hydrogenerátor dodá energii hydromotoru
3) ruční – jednoduché zařízení, přesná manipulace
4) pneumatický
5) spalovací motor – autojeřáby
Nosné konstrukce jeřábů:
Zachycuje tíhu břemene a jeřábu, účinky větru; měli by být bezpečné a estetické.
Nosníky:
a) válcovaný – jednoduchý, těžký, malá nosnost
b) prolamovaný – lehčí než válcovaný
c) plnostěnný svařovaný nebo nýtovaný – velká nosnost
d) skříňový – nejpoužívanější, lehký
e) příhradový – nejlehčí, používán ve velkém rozpětí
Materiál: 11 373, 10 520, 11 523
Konstrukce je z nosníků, sloupů, výložníků. Části se svařují nebo lepí. K zvětšení stability
pomáhá závaží.
Kontrolní otázky:
1) Vyjmenujte a popište jednotlivé druhy jeřábů.
2) Vyjmenujte hlavní části jeřábů.
3) V jakých oborech se jednotlivé jeřáby používají.
Schéma:

Podobné dokumenty

14. JEŘÁBY

14. JEŘÁBY 14. JEŘÁBY 14. CRANES

Více

Celý článek 4/2015 T+T, Mostové jeřáby GIGA pro SSI Schäfer, PDF

Celý článek 4/2015 T+T, Mostové jeřáby GIGA pro SSI Schäfer, PDF upravit a zmodernizovat dva starší dvounosníkové jeřáby. Prvním krokem byla rekonstrukce jeřábových drah, po kterých dnes jezdí jak nové pětituny, tak i staré 12,5tuny. Dalším krokem bylo osazení u...

Více

Příloha 4 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Příloha 4 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 2.1.6 Horizontální silové účinky kol jeřábů dle Hannovera Hannover [9], [10], [11] na základě kinematicko-statického řešení odvodil vztahy pro pohyb jeřábu během jeho šikmého běhu a velikosti sil, ...

Více

CEMATECH Info Express 1/2012

CEMATECH Info Express 1/2012 dispozici provedení s tlakovými poměry 5:1, 6:1 a 10:1, respektive 50:1 u verzí tukových. Čerpadla pro obě zmíněná média mohou být osazena pneumatickými motory 3" nebo 4 1/4". Dodávané množství se ...

Více

Tvarovka Typ Universal D/SF4

Tvarovka Typ Universal D/SF4 Prostupová tvarovka Typ Universal D/SF4 je určená pro prostup hladkého odpadního potrubí černou vanou. Tvarovka je určená jak pro návaznost na asfaltové pásy a nátěry, tak i pro svařování PVC fólií...

Více

LindabConstruline

LindabConstruline - plochá střecha, nebo střecha s minimálním spádem - šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – vaznicový systém - šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – krokvový systém -...

Více

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 snížily, neboť z důvodu optimalizace zásob byl v květnu po určitou dobu přechodně pozastaven provoz těžké profilové trati. Severní Amerika Ve 2. čtvrtletí 2011 vzrostla produkce výrobků plochého v...

Více

technické údaje

technické údaje elektromagneticky ovládaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Více