LindabConstruline

Transkript

LindabConstruline
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
systém obytných staveb, nástaveb
lindab |
Lindab stavební systémy
Stavby z tenkostěnných ocelových profilů
ÚVOD
skelet z tenkostěnné
pozinkované oceli
+
tepelná izolace
+
opláštění
TECHNOLOGIE
PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ
STAVBY A NÁSTAVBY
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline – stavby / nástavby
...z tenkostěnných ocelových profilů
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

stavebnicový systém stěnových modulů

variabilita tvarů a moţností

nízká hmotnost

systém suché výstavby

recyklovatelný materiál – ekologie

servis jako standard

Lindab jako značka
lindab |
Lindab stavební systémy
Stavby z tenkostěnných ocelových profilů
VÝVOJ
USA
2. polovina 80.let – společný úplný program vývojových zkoušek
-princip „teplé konstrukce“
- stabilita
- kotvení
- spoje
- navrhování
- obkladové a izolační materiály
- tlumení zvuku
Západní Evropa
(Francie, Španělsko, Holandsko,
Velká Británie)
+
Skandinávie
lindab |
Lindab stavební systémy
Stavby z tenkostěnných ocelových profilů
VÝVOJ – ŠTERBINOVÉ PROFILY
SROVNÁNÍ 1: PROFIL PLNOSTĚNNÝ vs. ŠTĚRBINOVÝ
Skandinávie
Stěna s plnostěnnými profily
U = 0,36 W/m2K
- chladné klima s výrazně minusovými teplotami
- tradice stavění ze dřeva
- hledání alternativy méně náchylné k plísním
- ocel
Stěna se štěrbinovými profily
U = 0,24 W/m2K
Úspora 33%
SROVNÁNÍ 2: DŘEVOSTAVBA vs. OCEL
l oceli = 60 W/mK
„profily se štěrbinami“
„termo profily“
l dřeva = 0,14 W/mK
430x niţší
prodlouţení dráhy vedení tepla štěrbinami =>
snížení tepelné vodivosti ze 60 na 8 W/mK
tj. na 13% původní hodnoty
malá tloušťka profilu
plocha stojky je snížena ze 60 mm na 1,0 mm
tj. na 1,7% hodnoty dřevostavby
objem izolace vzroste o 12%
VÝSLEDEK
ocel: 60*0,13*0,017 = 0,13 W/mK
dřevo:
0,14 W/mK
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Nosný skelet
výchozí rastr profilů:
600 mm
625 mm
1200 mm
krov
vnitřní nosné
stěny
vnitřní příčky
B
H
stropy
obvodové nosné
stěny
ocelový skelet stavby
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Obvodové stěny
ZÁKLADNÍ SCHEMA
Princip skladby:
-fasáda
- větraná mezera (variantně)
- vnější větruodolná vrstva
- konstrukce
- izolace
- parotěsná / parobrzdná vrstva
- vnitřní obklad
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Obvodové stěny
ZÁKLADNÍ SKLADBY
- součinitel prostupu tepla stěnou
s fasádou 50 mm
s fasádou 100 mm
UN = 0,21 W/m2K
UN = 0,17 W/m2K
- hmotnost cca 45 kg/m2
- součinitel prostupu tepla stěnou
s fasádou 50 mm
s fasádou 100 mm
UN = 0,18 W/m2K
UN = 0,15 W/m2K
- hmotnost cca 47 kg/m2
Zkoušky požární odolnosti dle EN
-s opláštěním deskami Fermacell
1x 12,5 mm
1x 15 mm
12,5 + 15 mm
REI 20
REI 30
REI 60
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Obvodové stěny
FASÁDA
kontaktní – ETICS
polystyren
minerální vlna
provětraná
dřevěné obklady
cemetovláknité desky – CETRIS
trapézový plech
fasádní kazety
...
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Vnitřní stěny
ZÁKLADNÍ SKLADBY
- nosné stěny – součást skeletu
- základní šířka 150 mm (konstrukce 120 mm)
- jednoduché nebo dvojité opláštění
- hmotnost cca 48 kg/m2 , resp. 78 kg/m2
+ další varianty – rozšířená aplikace
Zkoušky požární odolnosti dle EN
-s opláštěním deskami Fermacell
1x 12,5 mm
1x 15 mm
12,5 + 15 mm
REI 20
REI 30
REI 60
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Nenosné příčky
- skladby se sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami
- příčky výrobců suché výstavby (Knauf, Rigips, Lafarge, Fermacell)
- příčky s profilem Lindab RdBX
Požární odolnost dle EN
EI 15 aţ EI 90 DP1
Akustické vlastnosti
aţ 64 dB
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Stropy
- rozteč profilů 600 mm
ZÁKLADNÍ SKLADBA
- hmotnost skladby cca 83 kg/m2
rozpon
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm
Zkoušky požární odolnosti dle EN
-s podhledem s deskami Fermacell
1x 12,5 mm
2x 12,5 mm
REI 30
REI 60
profil
C 200/1,5
C 200/2,0
C 200/2,5 (resp. C 250/2,0)
C 250/2,0
C 250/2,5
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Střechy
Moţnosti konstrukce:
- plochá střecha, nebo střecha s minimálním spádem
- šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – vaznicový systém
- šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – krokvový systém
- šikmá střecha – zateplení v rovině stropu – stupnicově-krokvový systém
- šikmá střecha – zateplení v rovině stropu – příhradové vazníky
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Projektování
•
•
•
3D modelování - nadstavba pro Autodesk Architecture Lindab ADT Tools
specializované programy pro statické posouzení prvků Lindab DimRoof, DimStud
výpočty součinitele prostupu tepla stěnou Lindab Wall Analyzer
3D model
montážní výkresy
rozpis materiálu
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Výroba a montáž
•
•
•
dodávka označených profilů v přesných délkách
staveništní montáţ
prefabrikace
- skeletu
- skeletu vč. části skladby
lindab |
Lindab stavební systémy
LindabConstruline
Možnosti
Rodinné domy
Administrativní objekty
Nástavby
Výplňové panely ŢB skeletů

Podobné dokumenty

LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky

LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky U nosných stěn je požární odolnost závislá i na statickém zatížení dané stěny, proto je nutno základní odolnost ověřit zkouškami. Zkoušky konstrukcí Lindab s deskami Fermacell a minerálními izolace...

Více

Adobe PDF

Adobe PDF mechanik seřizovač a technik modelových zařízení.

Více

00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd

00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd klapky v RdBX profilech potřebnou tuhost a umožňují uchycení desky jako obvykle. Sádrokartonovou nebo sádrovláknitou desku tak lze použít i k finálnímu doladění polohy stojky tak, aby byl spoj jedn...

Více

Dachrevue č.35, prosinec 2011

Dachrevue č.35, prosinec 2011 První rodinný dům „ Lindab Home System“, který vyrostl na ostrově Mazowiecka v Polsku, má obytnou plochu 140 m2 a další plochy 37 m2. Ocelová konstrukce je složena z RY 120, RCY 50 a FR 120 profilů...

Více

Luxusní matrace SPIRIT, SUPERIOR AKCE 2016

Luxusní matrace SPIRIT, SUPERIOR AKCE 2016 Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům. Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace,...

Více

Maris Plus FMPL 806 BK B Černé sklo | 110.0338.355

Maris Plus FMPL 806 BK B Černé sklo | 110.0338.355 FAMILY : Odsavače par | SERIE : Maris Plus | MODEL : FMPL 806 BK B | FINISH : Černé sklo | INSTALLATION TYPE : Komínové | PRODUCT LINES : Maris

Více