32. ustálená spojení

Komentáře

Transkript

32. ustálená spojení
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0763
Název školy
SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220
Název materiálu
Autor
VY_22_INOVACE_AJ1-2/01/01/32
Mgr. Sylvie Dovenerová
Obor; předmět, ročník
ŠVP Podnikání; Anglický jazyk; 2.ročník
Tematická oblast
Gramatika – ustálená spojení
Tematický okruh
Ustálená spojení
Datum tvorby
13. 7. 2013
Anotace
Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu.
Metodický pokyn
Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně
vypracovávat.
Zdroje
Vlastní zdroje autora
USTÁLENÁ SPOJENÍ – CVIČENÍ
1. Doplňte vhodně sloveso make nebo do:
Who will …………….. do the washing up? Can you ………….. me a favour? It is all right when you
……………… mistakes. Let´s ……………….. the shopping together. Can I ………….. a phone call? Finally, she
…………………….. a decision. Who ………….. all housework in your family? You must ……………….
something about that mess. Did you ………………your homework last night? I am hungry, I will
………………… some sandwich. My mum didn´t ………………. any cake for my birthday.
2. Utvoř své věty z následujících ustálených výrazů:
have a baby/have a shower/have a cup of tea/have an accident/have fun/have a good time/have
some sleep/have lunch
3. Přeložte a použijte výrazy s get/go/become/fall:
Stmívá se. Moji rodiče se rozvedli. Kdy se vdáš? David se stal populárním. Ztratili jsme se v lese. Můj
bratr se zbláznil. Nemohla jsem usnout. Kdy ses zamilovala? Jednou zestárneme.
4. Přeložte:
He did it on purpose. I went to school at the age of 6. I was there on my own. I sent it by mistake.
Mr Brown is in London on business. He is on the phone now. I did it by myself. They were in love.
5. Doplňte vhodnou předložku:
It depends ……….weather. We must stay …………touch. I can rely ……….my friends. She must give
………..smoking. Try to translate it ………….English. My car broke ……………..again. Paul and Linde broke
………………last week. Don´t worry, we will work it …………… She is married ……………my brother. I look
forward ……………seeing you. Your friends care ………..you a lot. I will divide it ……………..three parts.
6. Napište k následujícím výrazům další tři se stejnou předložkou:
Be sorry about st. –
Pay for st. –
Be proud of st. –
USTÁLENÁ SPOJENÍ – VYPRACOVÁNÍ
1. Who will do the washing up? Can you do me a favour? It is all right when you make mistakes. Let´s
do the shopping together. Can I make a phone call? Finally, she made a decision. Who does all
housework in your family? You must do something about that mess. Did you do your homework last
night? I am hungry, I will make some sandwich. My mum didn´t make any cake for my birthday.
2. Každý vypracovává samostatně.
3. It is getting dark. My parents got divorced. When will you get married? David becomes popular.
We got lost in the forest. My brother went mad/crazy. I couldn´t fall asleep. When did you fall in
love? We will get older one day.
4. Udělal to schválně. Šla jsem do školy v šesti letech. Byla jsem tam sama. Poslala jsem to omylem.
Pan Brown je služebně v Londýně. Teď telefonuje. Udělala jsem to sama. Byli zamilovaní.
5. It depends on weather. We must stay in touch. I can rely on my friends. She must give up smoking.
Try to translate it into English. My car broke down again. Paul and Linda broke up last week. Don´t
worry, we will work it out. She is married to my brother. I look forward to seeing you. Your friends
care about you a lot. I will divide it into three parts.
6. Každý vypracovává samostatně.
USTÁLENÁ SPOJENÍ – VYPRACOVÁNÍ

Podobné dokumenty