Top 30_CZ-SK_v3 - Qanto CZ, s.r.o.

Komentáře

Transkript

Top 30_CZ-SK_v3 - Qanto CZ, s.r.o.
Top 30_CZ-SK_v3__ 29.6.12 23:12 Stránka 1
TOP30
HLAVNÍMI PARTNERY PROJEKTU JSOU /
THE MAIN PARTNERS OF THE PROJECT ARE:
2012
ČESKÉHO OBCHODU V ROCE 2011
OF CZECH RETAIL IN THE YEAR 2011
– slavíme
společně
úspěšných
15 let!
Profil zákazníka podle vzdělání (vybrané řetězce) /
Customer profile by education (selected retailers)
TOP ŠIROKOSORTIMENTNÍ OBCHODNÍCI (převaha rychloobrátkového zboží) / TOP BROAD-RANGE RETAILERS (selling mostly FMCGs)
Tržby (mld. Kč)
Tržby (mld. Kč)
včetně DPH 2011 / včetně DPH 2010 /
Revenues
Revenues
(bln. CZK) incl.
(bln. CZK) incl.
VAT 2011
VAT 2010
Pořadí /
Ranking
Společnost /
Company
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TESCO STORES ČR
AHOLD CZECH REPUBLIC
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA
MAKRO CASH & CARRY ČR
PENNY MARKET
GLOBUS ČR
LIDL ČESKÁ REPUBLIKA
BILLA
GECO TABAK
SPAR ČOS
HRUŠKA
PEAL
VELTA PLUS EU
DM DROGERIE MARKT
LEKKERLAND ČESKÁ REPUBLIKA
VONET CR
P.K.SOLVENT
JAS ČR
TABÁK PLUS
ROSSMANN
QANTO CZ
ZEDNÍČEK
JEDNOTA, S. D. ČESKÉ BUDĚJOVICE
SCHLECKER
NORMA
KONZUM, O. D. V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
FLOSMAN
ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO SUŠICE
TEMPO, OBCHODNÍ DRUŽSTVO
JEDNOTA, S. D. V NYMBURCE
51,0*
44,0*
42,0*
32,5*
31,0
27,0
23,5*
22,6*
20,2
13,4
8,4
8,2
7,6
6,0
5,9
5,6
4,3
3,9
3,3
2,8
2,1
1,9
1,9
1,8*
1,7*
1,5
1,4
1,2
1,2
1,2
47,5
42,3
40,0
33,1
28,9
26,1
23,2
22,2
17,7
12,3
8,1
8,7
7,6
5,6
6,1
5,6
4,3
3,9
2,7
2,7
2,2
2,1
1,8
2,3
1,6
1,5
1,6
1,3
1,1
1,1
Albert hhypermarket
ypermarket
6,0
Řetězec (počet vlastních prodejen ke konci roku 2011) /
Chain (number of own outlets as of the end of 2011)
26,0
30,00
Albert supermarket
supermarket
Tesco hypermarket (76), Tesco OD (6), Tesco supermarket (59), Tesco Expres (68)
Albert hypermarket (55), Albert supermarket (227)
Kaufland (102)
Makro (13)
Penny Market (340)
Globus (15)
Lidl (226)
Billa (205)
Geco Tabák-Tisk (239)
Interspar hypermarket (33), Spar supermarket (5)
Hruška (389)
Don Pealo (50)
dm drogerie (201)
12,5
26,4
37,5
5,7
22,9
47,1
19,2
42,4
29,3
29,,3
4
3
90 %
31
80 %
25
Globus
Glo
obus
TB
2,11
2,
27,7
442,6
18,2
60 %
17
50 %
3,7
22,3 22,4
26,9
19,2 21,5
18,4
19,1
15
26,2 21,3
8,3
83
TB
TB
DR
Rossmann (110)
Qanto (20)
Eso-Land (64)
Terno, Trefa (36)
Schlecker (141)
Norma (45)
Konzum Market, Coop Diskont (104)
Flop (40)
Tip, Tuty, Coop Diskont (125)
Terno, Tuty, Jo (95)
Jednota (74)
30,6
30
3 6
36,1
36 1
4,2 3,1
2,7
3,4
2,7
13
9
0,6
11,3
39,2
11,0
34,4
26,0
22,2
25,3
2
11,2
DR
39,6
26
18,2
10,6
37,4
33,6
35,3 35,7 38,6 38,1 38,9
333,3
10 %
20 %
základní / basic
40,7
30 %
40 %
500 %
22,2
XI/11
XI/10
90 % 100 %
vyučen, bez mat
urity / middle sc
hool with
hout sc
hool-leaving eexam
xam
m
maturity
school
without
school-leaving
12,0
vvysokoškolské
vysok
oškolské / universityy
88,0
supermarket
upermarket
Albert su
18,1
81,9
B
Billa
94,3
5,7
C
Coop
78,8
21,2
26,0
14,0
26,4
Gl
lobus
Globus
25,7
76,6
23,4
20,8
Interspar
Inte
erspar
p
14,3
25,0
75,0
36,3
Kau
Kaufland
ufland
17,0
15,1
84,9
33,3
L
Lidl
16,7
29,6
28,5
19,8
25,2
80,2
Pennyy Mark
Market
et
Lidl
44,2
40,1 42,9
XI/09
XI/08
XI/07
XI/06
XI/05
XI/03
XI/02
80 %
Albert hhypermarket
yypermarket
27,8
24,2
23,1
15,9
XI/01
70 %
Interspar
20
XI/00
XI/99
60 %
19,5
Profil zákazníka podle pohlaví (vybrané řetězce) /
Customer profile by gender (selected retailers)
36,2
30,8
4
XI/98
17,8
s maturitou / mid
middle
ddle sc
school
hool with sc
school-leaving
hool-leeaving eexam
xam
36,2
16,7
28,5 29,9
16
XI/97
8,1
24,2
TTesco
eesco hypermarket
hypermarket
Kaufland
37,4
1
30,0
20,8
17,9
17,3 14,9
15,8
14,8 15,7
23
15,1
P
M
Markkett
Penny
Market
0%
Albert hypermarket
34,0
Albert supermarket
30,6
Billa
30,0
Coop
37,4
Globus
16,5
29
20 %
24
23,4
24 24,7
24 24,6 25,1
25,0
25 0
Kau
ufland
Kaufland
6,5
Profil zákazníka podle věku (vybrané řetězce) /
Customer profile by age (selected retailers)
18,5 17,5 15,2 14,8
18,4
22,6
19,8 14,6
XI/04
40 %
0%
1
27,7
Interspar
Inte
rspar
TB
DR
TB
TB
DR
Family drogerie (213)
42
62
10 %
2
53
70 %
30 %
2,1 3,5
9,1
L
Lidl
Hlavní nákupní místo potravin (vývoj) /
Primary shopping point for food (trend)
4
24,3
Coop
Co
oop
Zdroj: uvedené firmy nebo *odhad společnosti Incoma GfK / Source: the listed companies or * estimate of Incoma GfK
4
23,6
Billa
Billa
Poznámka: Souhrnné výkony skupiny Coop (systém českých a moravských spotřebních družstev jako celek): 2011: 25,9 mld. Kč, 2010: 26,0 mld. Kč /
Note: The total performance of the Coop group (the system of Czech and Moravian consumer cooperatives as a whole): 2011: 25,9 bln. CZK, 2010: 26,0 bln. CZK
n DR drogerie / drugstore
Pořadí je stanoveno podle hrubých tržeb r. 2011 (vč. DPH). / Ranking based on gross revenues in 2011 (incl. VAT).
n TB prodejci tabáku / tobacco vendors
Tržby jsou přepočítány z fiskálního na kalendářní rok. / Revenues are recalculated from fiscal to calendar years.
100 %
38,0
29,8
0%
hypermarket
diskontní prodejna / discount store
supermarket
menší samoobsluha – pultová prodejna / small shop – counter sales
jinde / other
Zdroj: Shopping Monitor 2012, Incoma GfK
10 %
20 %
15–29 let / years
30 %
25,3
Penny Market
29,9
Tesco hypermarket
30,1
40 %
50 %
30–45 let / years
60 %
11,2
88,8
TTesco
esco
e
hhypermarket
y market
yper
23,4
29,5
70 %
25,2
10,6
80 %
46–60 let / years
90 % 100 %
61–69 let / years
Zdroj: Shopping Monitor 2012 (Profil zákazníků, kteří nakupují potraviny pro domácnost /
Profile of customers who purchase food for their households), Incoma GfK
VÝZKUMNÁ DATA DODALA / RESEARCH DATA PROVIDED BY:
INCOMA GfK
Kavčí hory Office Park
Na Hřebenech II 1718/10
CZ – 140 00 Praha 4
27,5
0%
10 %
74,8
20 %
Muž / Male
30 %
40 %
5500 %
60 %
70 %
80 %
90 % 100 %
Žena / Female
Zdroj: Shopping Monitor 2012 (Profil zákazníků, kteří nakupují potraviny pro domácnost /
Profile of customers who purchase food for their households), Incoma GfK
PROJEKT SKUPINY / PROJECT OF THE GROUP:
tel.: +420 251 117 545
fax: +420 251 117 542
e-mail: [email protected]
www.incoma.cz
Atoz Retail
Holečkova 29
150 95 Praha 5
tel.: +420 246 007 200
fax: +420 246 007 201
e-mail: [email protected]
www.zboziaprodej.cz
www.atoz.cz
PODPOŘENO TAKÉ / ALSO SUPPORTED BY:
Kongres pro tradicní
ˇ trh
VOLÍ, OU
É
L
E
T
I
B
E
SPOTŘ PRODEJE ROST
Top 30_CZ-SK_v3__ 29.6.12 23:12 Stránka 2
TOP30
HLAVNÝMI PARTNERMI PROJEKTU SÚ /
THE MAIN PARTNERS OF THE PROJECT ARE:
SLOVENSKÉHO OBCHODU V ROKU 2011
OF SLOVAK RETAIL IN THE YEAR 2011
Hlavné nákupné miesto potravín (vývoj) /
Primary shopping point for food (trend)
TOP ŠIROKOSORTIMENTOVÍ OBCHODNÍCI / TOP BROAD-RANGE RETAILERS
Poradie /
Ranking
Spoločnosť /
Company
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TESCO STORES SR
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA
BILLA SLOVENSKO
METRO CASH & CARRY SLOVAKIA
LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA
GG TABAK
AHOLD RETAIL SLOVAKIA
LABAŠ
NAY
CBA SLOVAKIA
BAUMAX SR
VEREX HOLDING
RETAIL VALUE STORES
DM DROGERIE MARKT
TERNO SLOVENSKO
COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY
COOP JEDNOTA KRUPINA
VDP LEVICE
COOP JEDNOTA NITRA
COOP JEDNOTA ČADCA
COOP VOZ, TRNAVA
COOP JEDNOTA ŽILINA
HORNBACH – BAUMARKT SK
COOP JEDNOTA GALANTA
COOP JEDNOTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
FASTPLUS
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, KRUPINA
KON-RAD
IKEA BRATISLAVA
COOP JEDNOTA PRIEVIDZA
Celkový obrat 2011
(mil. €) /
Turnover 2011 (mio. €)
Index 2011 /
2010
1561,2+
705,0*+
506,0+
503,0*
390,0*
388,0
220,0
192,0
184,7
174,2
124,0*
118,0
117,0
114,0+
109,1
101,6
97,6
83,9
79,0
68,0
66,8
65,1
64,0*
62,9
62,6
62,0*
60,5
58,0
56,0*+
53,8
112,0
117,5
104,1
98,4
108,3
103,7
100,0
116,4
101,8
105,8
92,0
102,0
110,0
110,7
101,4
102,7
105,8
106,2
102,1
105,7
97,5
105,4
100,8
107,1
101,1
101,4
112,9
102,8
107,7
102,6
Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2011) /
Chain (number of own outlets as of the end of 2011)
Tesco hypermarket (56), supermarket (33), Expres (19), OD (5), ČS (16)
Kaufland (44)
Billa (117)
Metro (6)
Lidl (119)
Tabak (20)
Hypernova (23), Albert (3)
Fresh (21)
NAY Elektrodom (26)
CBA (327)
bauMax (15)
Zdroj Verex (24), Verex Elto (34), Hydina Holding (1)
Carrefour (4)
dm drogerie (109)
CBA Terno (6), CBA Potraviny (19)
Tempo (4), Coop Jednota (107)
Coop Jednota (168)
VDP (4)
Tempo (4), Coop Jednota (145)
Tempo (2), Coop Jednota (93)
Coop Jednota (1)
Tempo (1), Coop Jednota (100)
Hornbach (2)
Coop Jednota (72)
Tempo (2), Coop Jednota (148)
Fastplus (1)
Coop Jednota (1)
Kon-Rad (1)
IKEA (1)
Coop Jednota (60)
100 %
22,0
,00
80 %
35
,0
35,0
41,0
41,0
60 %
TB
184,7
62,0*
47,0*
46,5*
39,5*
101,8
101,4
102,4
102,3
101,8
3,00
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
29,0
29,0
27,0
27,0
12,,0
12,0
13,0
13,0
25,0
25,0
27,0
27,0
36,0
36,0
29,0
29,0
28,0
28,0
XI / 09
XI / 10
XI / 11
28,0
28,0
37,0
37,0
41,0
41,0
8,0
8,0
44,0
,,00
9,00
9,0
5,,0
5,0
6,0
6,0
29,0
29,0
23,0
23,0
27
,0
27,0
23,0
23,0
28,0
28,0
30,0
30,0
XI / 05
XI / 06
XI / 07
XI / 08
50 %
40 %
31
,0
31,0
25,0
25,0
22,0
22,0
30 %
EL
HB
20 %
10 %
0%
DR
supermarket
diskontná predajňa
predajňaa / discount stor
hypermarket
hypermarket
diskontná
storee
supermarket
malá samoobslu
samoobsluha
uha / pulto
pultová
vá pr
predajňa
edajňa / small shop – counter sales
s
iné / other
Profil zákazníka podľa veku (vybrané reťazce) /
Customer profile by age (selected retailers)
B
Bala
Billa
B
CBA
C
19,3
19,,3
HB
C
Coop
Fresh
Fr
esh potraviny
potr
p aviny
EL
Hypernova
Hype
ernova
Kaufland
Kau
ufland
HB
TOP 5 OBCHODU S ELEKTROSORTIMENTOM / TOP 5 ELECTRONIC GOODS RETAILERS
NAY
FASTPLUS
OKAY SLOVAKIA
DATART MEGASTORE
FRANTIŠEK MAJTÁN EURONICS TPD
2,00
2,0
70 %
L
Lidl
TTesco
eesco
9,5
0%
10 % 20 % 30 % 40 % 5500 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
rokov / to 29
2 yyears
ears
do 29 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
22,0
,00
90 %
n TB predajcovia tabaku / tobacco vendors
n EL predajcovia elektroniky / electro vendors
n DR drogéria / drugstore
n HB hobby market
Poznámka: Súhrnné výkony skupiny Coop Jednota Slovensko predstavovali v roku 2011 spolu 1500,7 mil. € s koeficientom rastu 104,3. /
Note: The total performance of the Coop Jednota Slovensko group in 2011 was 1500,7 mio. € with a growth coefficient of 104,3.
30
3,0
50 – 59 rokov
rokov / years
years
e
NAY Elektrodom (26)
Fastplus (1)
Okay (125)
Datart (11)
Euronics TPD (86)
30 – 39 rok
kov / yyears
ears
rokov
40 – 449 rok
ov / yyears
ears
rokov
60 rok
ov a viacc / yyears
ears and mor
rokov
moree
Profil zákazníka podľa vzdelania (vybrané reťazce) /
Customer profile by education (selected retailers)
B
Bala
30,7
B
Billa
18,3
TOP 5 ELEKTRONICKÉHO OBCHODU / TOP 5 E-SHOPS
1.
2.
3.
4.
5.
PELICANTRAVEL.COM
EUROCOMM SR
MARTINUS.SK
INTERSTORE GROUP
INTERNET MALL SLOVAKIA
28,0*
20,7*
15,3*
12,3*
11,8*
Pelikan.sk
Hej.sk, obchodnydom.sk
Martinus.sk
Interstore.sk
Mall.sk
CBA
C
1,77
1,7
letenky, ubytovanie, prenájom áut, dovolenky / air tickets, accommodation, car rental, holidays
Coop
C
elektronika, domácnosť, chovateľstvo, drogéria / electronics, household, breeding, drugstore
229,2
knihy, DVD, CD / books, DVD, CD
Fresh
Fresh potraviny
potr
p aviny
elektronika, domácnosť, vstupenky, auto-moto, knihy / electronics, household, tickets, auto-moto, books
13,3
elektronika, domácnosť, chovateľstvo, drogéria / electronics, household, breeding, drugstore
Hype
Hypernova
ypernova
Poznámka: Obrat členov SAEC za rok 2011 bol 89,45 mil. €. / Note: Turnover of SAEC members of 2011 was 89,45 mio. €.
Kau
Kaufland
ufland
TOP 5 TEXTILNÉHO OBCHODU / TOP 5 CLOTHING RETAILERS
1.
2.
3.
4.
5.
TESCO STORES SR
NEW YORKER SLOVAKIA
H&M, HENNES&MAURITZ SK
KENVELO SLOVAKIA
HALENS
109,3+
42,0*
28,1
21,4*
21,0+*
133,3
101,7
119,1
96,8
105,0
L
Lidl
Tesco hypermarket (56), Tesco OD (5)
New Yorker (26)
H&M (7)
Kenvelo (43)
Halens (1)
TTesco
eesco
0%
10 % 20 % 30 % 40 % 50
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
základné / basicc
vyučený
ý, bez maturity
maaturity / middle school
school without
witthout school-leaving
school-leaving exam
exam
m
vyučený,
middle sc
exam
s maturitou / middle
school
hool with sc
school-leaving
hool-leaving exam
+ účtovný rok sa nekryje s kalendárnym rokom / financial year differs from calendar year
Použité priemerné kurzy za rok 2011 / Average exchange rate used of year 2011: SEK / EUR 9,030 / 1
Zdroj: uvedené firmy alebo *odhad / Source: the listed companies or *estimate of Terno – agentúra pre prieskum trhu, Bratislava 2012
VÝSKUMNÉ DÁTA DODALI / RESEARCH DATA PROVIDED BY:
vysok
v
oškolské / universityy
vysokoškolské
Zdroj: Shopping Monitor 2012 (Profil zákazníkov, ktorí nakupujú potraviny pre domácnosť /
Profile of customers who purchase food for their households), GfK Czech / GfK Slovakia
PROJEKT SKUPINY / PROJECT OF THE GROUP:
TERNO
agentúra pre prieskum trhu
J. Stanislava 31
SK – 841 05 Bratislava
tel./fax: +421 2 653 13 448
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
GfK Czech
Kavčí Hory Office Park
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 296 555 111
e-mail: [email protected]
www.gfk.cz
Atoz Retail
Holečkova 29
150 95 Praha 5
tel.: +420 246 007 200
fax: +420 246 007 201
e-mail: [email protected]
www.zboziaprodej.cz
www.atoz.cz
ZÁROVEŇ PODPORILI / ALSO SUPPORTED BY:
Elektronická
výmena dát EDI?
www.ccvis.sk
LIA,
O
V
A
I
L
E
T
SPOTREBI PREDAJE RASTÚ

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint HABAčeK HABITAT a.s. Hair Union HAMÉ a.s. Hanácká kyselka Outdoor Concept a.s. (Hannah Czech a.s.) HANSEATIC TRADE COOPERATION a. s. Hartmann-Rico a.s. HASOFT VELKOOBCHOD HATEX HAVLÍK OPAL HEITECH ...

Více

legal update 06-07-08/2015

legal update 06-07-08/2015 Zpětná působnost (retroaktivita) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyjádřená v ustanoveních § 3028 až 3079 NOZ, spočívá na principech nepravé retroaktivity. Znamená to mimo jiné, že vznik pr...

Více