Medical Spa Suites

Komentáře

Transkript

Medical Spa Suites
26
Medical Spa Suites
A ENTIRELY NEW AND UNIQUE CONCEPT
OF MEDICAL TREATMENT
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР
«Для тех, кто умеет считать деньги»
C
6
16
20
СКИДКА ПО КАРТАМ
PRESTIGE CLUB 10%
Content:
MEDICAL SPA SUITES
Milí čtenáři Carlsbad Revue, vážení hosté,
právě se setkáváte s prvním vydáním našeho hotelového
magazínu, který Vás bude provázet nejkrásnějšími obdobími
roku, jarem a létem. A jako se příroda probouzí ze zimního
spánku a dává na odiv opět něco nového a kouzelného,
stejně tak i náš časopis přichází s mnoha novinkami a zajímavostmi nejen z hotelového života.
MILLIONAIRE
INNOVATIONS FOR EVERY FOOT,
EVERY DAY, EVERY SPORT…
24
28
32
36
39
42
46
50
54
A TRUE GENTLEMAN
58
LUXURY CLOTHING RETAILER
AND DISTRIBUTOR OF JOY
61
MARKÉTA AZEMOVIČOVÁ
Introductory word:
GOLF
WELLNESSLAND
FASHIONABLE WITH THE ALTA BOUTIQUE
Dear readers of the Carlsbad Revue,
distinguished guests,
this first edition of our hotel magazine accompanies the
most beautiful times of the year, spring and summer.
And as nature wakes up from hibernation and announces
something new and magical, our magazine too comes
with many new and interesting articles and not only
from hotel life.
CARAMEL CAKE IN A POPCORN CRUST
CHARM HIDDEN IN SILK
VODKA, THE PUREST OF DRINKS
KARLOVY VARY PORCELAIN
ORIGINAL, MAGICAL, WONDERFUL
AND OPEN TO ALL…
Дорогие читатели журнала
«Carlsbad Revue»! Уважаемые гости
нашего отеля!
Сейчас Вы держите в руках первый номер журнала
нашего отеля, который будет Вас сопровождать
во время самых красивых времен года – весной
и летом. Так же, как природа, пробуждаясь от
зимнего сна, каждый раз удивляет нас чем-то новым
и восхитительным, так и наш журнал приносит Вам
много разных новостей и интересной информации,
причем не только из жизни нашего отеля.
Luxury magazine of Carlsbad Plaza Hotel *****SUPERIOR
Published by: Oddych s.r.o. for Eden Group a.s.
Place of issue: Karlovy Vary
Date of issue: December 2013
Registration: MK ČR E 17474
Periodicity: 3 per year
Editor: Eden Group a.s.,
Tel.: 352 539 211
E-mail: [email protected]
www.edengroup.cz
ИТА ЛЬЯНСКИЙ АУ ТЛЕТ MILLIONAIRE НАХОДИТСЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ В ЗДАНИИ ОТЕЛЯ CARLSBAD PLAZA
(ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД С УЛИЦЫ)
K ARLOV Y VARY – MARIANSKOLAZENSK A 25
TEL.: (+420) 731 144 996 | [email protected] | W W W.MILLIONAIRE.CZ
Designer: Oddych s.r.o.
Tel.: 359 888 999 / 774 308 970
E-mail: [email protected]
www.oddych.cz
Carlsbad Revue team:
Editor in chief: Jindřich Křováček
Redactor: Bc. Vlastimila Smílková
Photos: Jiří Hubatka
Jindřich Křováček
Petr Gebauer
Graphic:Jan Sklepek
Jindřich Křováček
PR & Event Manager
Advertisement:
Jindřich Křováček (775 990 132)
Jan Truhlář (774 308 970)
Advertisement partner for Prague:
My Companion s.r.o.
Ing. Martin Císarz (777 270 575)
CARLSBAD PLAZA magazine
5
Spa & Wellness
Medical Spa Suites
pro relaxaci s lehátky, krbem a televizí. Každý z šesti
apartmánů má vlastní název a interiér, avšak všechny zůstávají věrni stylu Provence.
Už žádné přecházení z kabinky do kabinky na různé léčebné procedury, už žádné procedury roztroušené do
celého dne. Spa Suites jsou určeny především pro klienty
hotelu Carlsbad Plaza ubytovaných v některém z apartmá.
Díky této unikátní novince ušetříte mnoho času, který můžete využít pro další relaxaci nebo na prohlídku našeho
kouzelného lázeňského města a zajímavého okolí.
Chcete zažít opravdový luxus a komfort, ulehčit svému tělu
a duši, obnovit svou životní rovnováhu a královsky relaxovat? Navštivte hotel Carlsbad Plaza v Karlových Varech
a vyzkoušejte na vlastní kůži unikátní novinku SPA Suites
a nechte se hýčkat během léčebného programu „Spa Suites
– All Inclusive“.
Hlavní výhody SPA Suites:
•Veškeré procedury jsou poskytovány na
jednom místě
•Všechny procedury jsou poskytovány
stejným personálem
•Pacienti mají maximální možnou individuální péči
•Všechny procedury jsou poskytovány
v jednom časovém úseku
•Klienti mají v průběhu procedur absolutní soukromí a klid
Hotel Carlsbad Plaza přichází s unikátní novinkou: Léčebné Spa Suites
Kam se vydat na lázeňský pobyt? Jednoznačně do Karlových
Varů, do pětihvězdičkového Spa & Wellness hotelu Carlsbad
Plaza, kde o Vás bude královsky postaráno. Historie karlovarského lázeňství se začala psát již před mnoha sty lety,
v průběhu těchto staletí se Karlovy Vary staly útočištěm pro
mnoho zvučných jmen – J. W Goethe, T. G. Masaryk, či car
Petr Veliký. V tomto výčtu bychom mohli pokračovat téměř
do nekonečna, nicméně zmiňme také pro historii Karlových
Varů veledůležitou osobnost, a to českého a německého
krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož jméno naše lázeňské město nese.
Kdyby tito lidé dnes žili, jednoznačně by se při návštěvě Karlových Varů ubytovali v hotelu Carlsbad Plaza, který dokázal
za poměrně krátkou dobu, kdy byl otevřen, oslovit, překvapit
6C
ARLSBAD PLAZA
magazine
a především přesvědčit o svých kvalitách a vysokých standardech. Jako jeden z mála dokázal hotel Carlsbad Plaza uchopit
bohatou historii karlovarského lázeňství, pojmout staletími
ověřenou tradici a pečlivě ji obohatit o mnoho inovativních
prvků. Nyní přicházíme s naprosto jedinečným léčebným
konceptem v Čechách i Evropě vůbec. Představme si novinku
hotelu Carlsbad Plaza, kterou je zcela nový a unikátní koncept
léčení „All Inclusive“ ve SPA Suites.
Spa Suites jsou léčebné apartmány, kde je klientům v maximálním soukromí poskytována nejluxusnější péče
a relaxace. Každý z šesti nově vybudovaných Spa Suites má
několik místností s celkovou rozlohou přibližně 50 m2 sestávající z vlastní koupelny, místnosti s multifunkční vanou
pro všechny druhy koupelí, oddělení pro masáže, prostoru
CARLSBAD PLAZA magazine
7
Hotel Carlsbad Plaza introduces a unique innovation: Medical Spa Suites
Where do you go for a spa holiday? Of course to Karlovy
Vary, to the five-star Spa & Wellness Hotel Carlsbad Plaza,
where you will be royally catered for. The history of spa in
Karlovy Vary began many centuries ago, during those times,
Karlovy Vary became a refuge for many famous names – J.
W Goethe, TG Masaryk, or Tsar Peter the Great. This list could
continue almost indefinitely, but to mention the history of
Karlovy Vary means to mention one very important personality; the Czech and German king and Holy Roman Emperor
Charles IV., whose name bears our spa town.
If these people lived today, they would surely stat at the hotel Carlsbad Plaza when visiting Karlovy Vary, a hotel which
in a relatively short time, has proven to surprise with and
8C
ARLSBAD PLAZA
magazine
convince of its qualities and high standards since it has
opened. The Carlsbad Plaza hotel is, without a doubt, one
of the few hotels in Karlovy Vary that has been able to grasp
the rich history of Karlovy Vary spa, protect centuries of tradition and carefully add many innovative features. The hotel
has recently introduced a totally unique therapeutic concept in the Czech Republic and Europe in general. Consider
a novelty at Hotel Carlsbad Plaza, a totally new and unique
concept in treatment, the “All Inclusive“ SPA Suites.
Spa Suites are medical suites where clients are offered maximum privacy, care and relaxation. Each of the six newly
constructed Spa Suites has several rooms with a total area
of approximately 50 m2 consisting of a private bathroom,
No more moving from cabin to cabin for various treatments,
no more procedures at different times of the day. The Spa
Suites are designed primarily for clients of the hotel Carlsbad Plaza that are accommodated in one of our suites. This
unique novelty saves a lot of time that can be otherwise
used to further relax or explore our charming spa town and
attractive surroundings.
Would you like to experience true luxury and comfort, relieve your body and soul, restore a balance in life and relax
like royalty? Then visit the hotel Carlsbad Plaza in Karlovy
Vary and try a unique new SPA Suite and indulge in the “Spa
Suites – All Inclusive treatment program”.
10 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
The main advantages
of our SPA Suites:
•All procedures are provided in one place
•All procedures are provided by the same
professional
•Patients have the maximum possible individual care
•All procedures are provided in one time slot
•During procedures clients have absolute privacy and tranquility
WOLFORD Boutique · Karlovy Vary · Divadelní náměstí 19 · За Театром. Рынский двор · Czech Republic
Karlovy Vary · Nová Louka 25 · na proti Grand Hotelu PUPP · Czech Republic · Tel: +420775704504 · wolford.com
a multifunctional room with a bath for all types of bath procedures, a massage area, a relaxation area with deck chairs,
a fireplace and TV. Each of the six suites has its own name
and unique interior, but all remain true to the “Provence”
style of decor.
концепцию, совершенно уникальную, как в Чехии, так
и вообще в Европе. Представляем Вам новинку отеля
«Carlsbad Plaza», которая основана на абсолютно новой
и уникальной концепции лечения «All Inclusive» в номерах-апартаментах Спа-Сьют.
Номера Спа-Сьют представляют собой лечебные апартаменты, в которых клиентам в объеме максимальной
приватности предоставляются эксклюзивное лечение
и отдых. Каждый из шести построенных номеров СпаСьют располагает несколькими помещениями общей
площадью около 50 м2, включающих в себя собственную
ванную комнату, помещение с многофункциональной
ванной для принятия всех видов ванн, помещение для
массажа, комнату для релаксации с лежаками, камином и
телевизором. Каждый из шести апартаментов имеет свое
собственное название и индивидуальный дизайн, который при этом, однако, остается верным стилю Прованс.
Гостям такого номера уже больше не придется переходить из одной кабинки в другую для принятия разных
лечебных процедур, которые теперь уже больше не будут
разбивать день на части. Услуги Спа-Сьют предназначены, прежде всего, для клиентов отеля «Carlsbad Plaza»,
размещенных в каком-либо из этих апартаментов. Благодаря такой уникальной новинке Вы сможете сэкономить
много времени, которое затем можно использовать для
других видов отдыха или для экскурсии по нашему волшебному курортному городу и его окрестностям.
Вы хотели бы очутиться в атмосфере настоящей роскоши и комфорта, дать отдых и душе и телу, восстановить
гармонию своих жизненных сил, и просто по-королевски
отдохнуть? Тогда посетите отель «Carlsbad Plaza» в Карловых Варах, и испытайте на себе уникальную новинку
СПА-Сьют. Пусть лечебная программа «Spa Suites – All
Inclusive» доставит Вам максимальное удовольствие.
Отель «Carlsbad Plaza» предлагает уникальную новинку:
Лечебные номера-апартаменты Спа-Сьют
Гwлавные преимущества
СПА-Сьют:
Куда же все-таки лучше всего отправиться на курорт?
Конечно же, в Карловы Вары, а именно в пятизвездочный Spa & Wellness отель «Carlsbad Plaza», в котором о
Вас по-королевски позаботятся. История карловарского курортно-бальнеологического лечения началась уже
несколько столетий назад. В течение этих столетий Карловы Вары стали любимым местом отдыха и лечения для
многих известных исторических личностей, таких как,
например, Иоганн Вольфганг Гёте, Т.Г. Масарик или русский царь Петр Великий. Этот перечень мы могли бы
продолжать почти бесконечно. Однако не следует забывать также об историческом значении исключительно
важной для города Карловы Вары персоны, а именно
о чешском и немецком короле и императоре Святой
•Все процедуры проводятся на одном месте
12 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Римской империи Карле IV, имя которого носит наш
город-курорт.
Если бы эти люди жили в наше время, то они при посещении Карловых Вар непременно бы остановились в отеле
«Carlsbad Plaza», который смог за относительно короткий срок после своего открытия заявить о себе, удивить
и, прежде всего, подтвердить свой высокий уровень
и высокие стандарты. В качестве одного из немногих отелей «Carlsbad Plaza» смог не только подхватить
эстафету богатой истории карловарского курортного
лечения, перенять проверенную столетиями традицию
и тщательно обогатить ее многими новыми инновационными элементами. Сегодня мы предлагаем лечебную
•Все процедуры проводятся одним и тем же
персоналом
•Пациентам предоставляется максимальная
возможность индивидуального ухода
•Все процедуры проводятся в одном часовом
интервале
•Во время процедур клиентам обеспечены
полная приватность и покой.
CARLSBAD PLAZA magazine
13
Fashion outlet
Millionaire
Luxury worldwide fashion at a reasonable price!
MILLIONAIRE:
Luxury worldwide fashion
at a reasonable price!
In terms of numerology the year 2014 will be the best year
for the last 12 years and it is just the time to make changes
and introduce innovations, and this is indeed true of our
hotel too. We are proud to introduce another innovation
this year; the opening of a new Italian Millionaire boutique at the hotel Carlsbad Plaza. Fashion plays a vital role
in today‘s society, after all, do you know that “clothes make
a man” and the new Italian Shop Millionaire is the best
guide in the world of fashion.
Italy has for many decades ranked among fashion icons
that indicate global trends. The Millionaire fashion boutique offers luxury clothing from the most prestigious
Italian brands, and does so at very reasonable prices.
From a varied selection we must mention Billionaire,
which is an Italian fashion brand of luxury tailoring and
reveals the true personality of the person who wears the
brand. Then, for demanding customers, is the famous
Brioni fashion brand, which is rather a lifestyle where no
detail is too small as clients succumb to this impeccable
Italian style. Additionally there is the very resonant, timeless and snappy Gucci brand which was founded in 1921.
It is also necessary to introduce the renowned Prada fashion brand, a style that requires no accessories. Last but not
least we have Casadei, because your feet deserve truly regal style and image.
MILLIONAIRE: Luxusní světová módá za rozumnou cenu!
Rok 2014 bude z hlediska numerologie nejlepším rokem za
posledních 12 let a tak je právě tento rok vhodný pro mnohé
změny a novinky. A náš hotel jich přináší pro letošek nemálo.
Je nám ctí představit další novinku tohoto roku, kterou je
otevření nového italského outletu Millionaire v prostorách
hotelu Carlsbad Plaza. Móda hraje v dnešní společnosti důležitou úlohu, vždyť přece každý víme, že „šaty dělají člověka“ a
nový italský obchod Millionaire je tím nejlepším průvodcem
ve světě módy.
osobnost člověka, který tuto značku nosí. Další je proslulá
značková móda Brioni pro náročné zákazníky, která je spíše
životním stylem, žádný detail není příliš malý a tak tomuto
bezvadnému italskému stylu naprosto podlehnete. Dále
velmi zvučná značka nadčasového a šmrncovního oblečení
Gucci založena již roku 1921. Věhlasná módní značka Prada,
kterou není třeba ani představovat, Prada to je prostě styl, co
se nosí naprosto sám. V neposlední řadě pak Casadei, protože
i Vaše nohy si zaslouží opravdu královský styl a glanc.
Itálie se řadí již mnoho desítek let mezi módní ikony, které
udávají světové trendy. Fashion outlet Millionaire nabízí luxusní kousky těch nejprestižnějších italských značek, a to
navíc za velmi příznivé ceny.
Pokud tedy patříte mezi milovníky nejlepší světové módy
a chcete nakupovat rozumně, italský outlet Millionaire Vás
rád srdečně přivítá třeba během Vaší procházky, obchod má
vlastní vchod přímo z ulice a jako projev důvěry nabízí pro držitele hotelových karet Prestige Club 10% slevu.
Z pestré nabídky musíme zmínit Billionaire, jež je italskou
módní značkou luxusního krejčovství a odhaluje skutečnou
14 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Italský outlet Millionaire se těší na Vaši návštěvu…
So if you are among the “connoisseur” of the world‘s best
fashion and want to shop wisely, the Italian boutique Millionaire would like to warmly welcome you during your
walks, the store has its own entrance from the street and
as a sign of confidence the hotel offers Prestige Club card
holders a 10 % discount.
The Italian Millionaire boutique is looking forward to
your visit …
Lifestyle
Perfume
«MILLIONAIRE»: РОСКОШНАЯ МОДА МИРОВЫХ ТОП
БРЕНДОВ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!
С точки зрения нумерологии 2014 год будет самым
лучшим за последние 12 лет. Именно этот год особенно хорошо подходит для многих изменений и новинок.
А наш отель приготовил их на этот год немало. Для нас
является честью представить Вам еще одну новинку
этого года, а именно открытие нового бутика аутлета
«Millionaire» в здании отеля «Carlsbad Plaza». В сегодняшнем обществе мода играет важную роль. Ведь каждый из
нас знает, что «одежда делает человека». А новый бутик
аутлет мировых брендов «Millionaire» является самым
лучшим путеводителем в мире моды.
являются, скорее, жизненным стилем, чем просто одеждой. Ни одна деталь не остается без внимания! Вас
непременно очарует этот великолепный итальянский
стиль. Здесь также представлены модели известного
бренда «Gucci», основанного еще в 1921 году, отличающиеся неподвластным времени дизайном и особым
шиком. А знаменитую торговую марку «Prada» нет нужды
даже представлять. «Prada» – это стиль, который говорит сам за себя. И, не в последнюю очередь, это бренд
«Casadei», потому что и Ваши ноги тоже заслуживают
выглядеть гламурно и по-королевски.
Бутик аутлет «Millionaire» предлагает роскошные модели
самых престижных мировых брендов по ценам со скидкой от 30 до 70%.
Если Вы относитесь к поклонникам самой лучшей мировой моды, но хотите при этом делать разумные покупки,
то бутик аутлет «Millionaire» будет рад приветствовать
Вас у себя, например, во время Вашей прогулки. В магазин Вы сможете попасть через отдельный вход прямо
с улицы вправо от главного входа в отель, а в качестве проявления особого уважения, всем владельцам
членских карт «Prestige Clubа» отеля Carlsbad Plaza предоставляется специальная 10%-ная скидка.
Из богатого предложения следует обязательно упомянуть бренд «Billionaire», который является известной
торговой маркой знаменитого итальянского модного
дома. Его модели помогают подчеркнуть индивидуальность человека, который их носит. Кроме того, здесь
представлены модели бренда «Brioni», предназначенные для особо требовательных клиентов, и которые
16 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Бутик аутлет «Millionaire» – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Vřídelní 13, Hotel Petr
Dr. Davida Bechera 1
VAŠE OPTIKA V KARLOVÝCH VARECH
YOUR OPTICAL STORE IN KARLOVY VARY
ВАША ОПТИКА В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
CARTIER, MAYBACH, FRED
Fendi, Momo Design, Dolce Gabbana, Ferre, Davidoff, Silhouette, Moschino, Brendel, John Richmond,
Mercedes, Jacques Lemans, Prada, Daniel Swarovski, Givenchy, Versace, Tag Heuer, Porsche design, Just
Cavalli, Boss, Salvatore Ferragamo, Vougue, Cazal, Chanel, Flair, Joop!, Buggati, Bvlgari
Health & Beauty Clinic
Computer Foot Analysis
HEALTH & BEAUTY CLINIC:
Inovace pro každou nohu, pro každý den, pro každý sport…
Už jste se někdy zamýšleli, jak důležité jsou pro nás
naše nohy? Nosí nás téměř nepřetržitě každý den, přibližně od prvního roku po narození a to po dlouhou
řadu let, a občas dostávají opravdu zabrat. Dopřejme
jim něco opravdu kvalitního, něco co si skutečně zaslouží za jejich neustálou námahu.
Health & Beauty CLINIC přichází s inovací pro každou
nohu, pro každý den a pro každý sport. S touto klinikou
dopřejete Vašim chodidlům nové francouzské
a naprosto geniální 3D ortopedické vložky.
Je na čase, abychom si uvědomili, že
naše nohy jsou základem těla a samotný tvar chodidla stanovuje statiku
a dynamiku pohybového aparátu, a
proto volba správné obuvi, ale především vložek do bot s individuální
korekcí má pramálo zanedbatelný vliv
na naše celkové zdraví. Protože zdraví
a krása našeho těla a duše tkví právě
v dokonalém souladu s pohybem.
Profesionální tým lékařů a zdravotnického personálu Health & Beauty CLINIC
Vás zaručeně postaví zpět na nohy,
po otisknutí chodidla do
speciální hmoty,
18 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
promítne Váš otisk do počítače, kde počítačová diagnostika vyobrazí vady a problémy. Specialisté na
podologii, což je nauka komplexní péče o nohy, poté
vyhodnotí vady, specifikuje dané potíže Vašich nohou,
doporučí nejefektivnější řešení, a na základě těchto
objektivních údajů Vám budou zhotoveny geniální ortopedické 3D vložky přímo na daný problém vašeho
chodidla. Tyto vložky rovnoměrně rozloží váhu těla na
celé chodidlo a tak uvolní přespříliš namáhané páteři,
kloubům a vazům. Vložky jsou samozřejmě vhodné
na celodenní použití, jak v běžné tak v pracovní obuvi.
Klinika vyrábí i speciální sportovní modely SIDAS CONFORM´ABLE pro běh, lyžování, golf, cyklistiku, fotbal,
hokej a turistiku, atd.
Health & Beauty CLINIC, vyrábí nejen kvalitní 3D ortopedické vložky do bot pro zdraví a krásu nohy, jakožto
základního kamene Vašeho těla, nabízí také i laserové
bělení zubů, pro oslnivě krásný ale především zdravý
úsměv…
HEALTH & BEAUTY CLINIC:
Innovations for every foot, every day, every sport…
Have you ever wondered about how important are
your feet for you? They carry us around almost continuously every day, from approximately the first year
after birth for many more years, and sometimes they
are exposed to some harsh treatment. Let’s treat them
to something really good, something they truly deserve for all their continuous effort.
Health & Beauty CLINIC comes with an innovation
for every foot, every day and every sport. With this
clinic you can treat your foot soles to new French
and absolutely ingenious 3D orthopaedic insoles. It
is about time we realize that our feet are a foundation of our body and the very shape of the foot
sole determines the static and dynamics of the
motion apparatus, therefore the selection of the
correct shoes and especially the individual correction insoles has a rather significant influence on our
overall health because the health and beauty of our
body and soul lies exactly in the perfect harmony
with motion. The professional team of doctors and
medical staff of the Health & Beauty CLINIC will certainly put you back on your feet. After making an
impression of your foot sole in a special material
they will scan it into a computer where the computer diagnostics will display defects and problems.
Subsequently, the podiatry (complex legs care) specialists will evaluate the defects, specify the given
problems of your feet and recommend the most effective solution, and on the basis of these objective
facts 3D orthopaedic insoles dealing with a specific
problem of your foot sole will be produced. These
insoles will spread the weight of your body evenly
throughout your whole foot sole thus relieving the
over-burdened spine, joints and ligaments. The insoles are suitable for a whole-day use in regular and
work shoes. The clinic also produces special sports
models SIDAS CONFORM´ABLE for running, skiing,
golf, cycling, football, ice-hockey, hiking, etc.
Health & Beauty CLINIC produces not only quality 3D
orthopaedic insoles for shoes to maintain the health
and beauty of the legs as foundation elements of your
body, but offers also laser teeth whitening to give
you a shining and beautiful, and most of all, healthy
smile…
CARLSBAD PLAZA magazine
19
HEALTH & BEAUTY CLINIC:
Инновация для каждой ноги, на каждый день, для каждого вида спорта…
Вы когда-нибудь задумывались, как важны для нас наши
ноги? Они носят нас почти непрерывно каждый день,
приблизительно с первого года после рождения в
течение многих лет, и иногда им действительно приходится нелегко. Вознаградим же их по заслугам за
верную службу чем-то по-настоящему качественным.
Health & Beauty CLINIC предлагает инновацию для каждой ноги, на каждый день и для каждого вида спорта.
В этой клинике Ваши стопы получат новые совершенно гениальные французские 3D ортопедические
стельки. Пришло время осознать, что наши ноги являются фундаментом тела, а форма стопы определяет
статику и динамику опорно-двигательного аппарата.
Поэтому не следует недооценивать влияние правильной обуви, и прежде всего стелек, соответствующих
индивидуальным потребностям, на общее состояние
нашего здоровья. Ведь здоровье и красота нашего тела
и души заключаются именно в совершенной гармонии
с движением. Профессиональная команда врачей и
вспомогательного медицинского персонала Health &
Beauty CLINIC гарантированно поставит Вас на ноги.
После создания отпечатка стопы на специальном материале, он передается на компьютер, где с помощью
компьютерной диагностики определяются дефекты
и проблемы. После этого специалисты подологи (подология – это наука о комплексном уходе за стопами)
оценят дефекты, специфицируют трудности с ногами,
порекомендуют самое эффективное решение, и на
основе этих объективных данных для Вас будут изготовлены гениальные ортопедические 3D стельки
непосредственно учитывающие конкретные проблемы
Вашей стопы. Эти стельки равномерно распределят
вес тела на всю стопу, и снимут чрезмерную нагрузку
с позвоночника, суставов и связок. Стельки предназначены для использования на протяжении всего дня,
как в обычной, так и в рабочей обуви. Клиника производит и специальные спортивные модели SIDAS
CONFORM´ABLE для бега, лыжного спорта, гольфа, велоспорта, футбола, хоккея, туризма и т. д.
Health & Beauty CLINIC не только производит качественные 3D ортопедические стельки для здоровья и
красоты ног – краеугольного камня Вашего тела. Она
также предлагает лазерное отбеливание зубов для
ослепительно красивой, и прежде всего здоровой
улыбки…
Integrative
Slimming
Новый подход к борьбе с целлюлитом,
нежелательным изгибам и добавление
прочности и тонус... естественный
путь к совершенному телу.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ
3
ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ С ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
■ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
Новое, 45 минутное лечение в салоне красоты
<<Magic Charm>> отеля Carlsbad Plaza
■ DÉFI CELLULITE – DÉFI FERMETÉ
Новый ассортимент продукции на дома для
ФОРМИРОВАНИЯ & КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ против целлюлита
и для укрепления
■ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВ ЖИРОВЫХ ПОДУШЕЧЕК
Health&Beauty CLINIC
<<THALGO>> приносит здоровье и красоту с моря для
эффективных и долгосрочных результатов
Stará louka 373/6, Hotel Esplanade
Tel.: +420 730 516 267
email: [email protected], www.hbclinic.cz
20 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
www.thalgo.com
Etiquette
A TRUE GENTLEMAN
ETIKETA: PRAVÝ GENTLEMAN
„Chlapcem se narodíte, s věkem se stanete mužem, ale být gentlemanem
– je otázkou vlastní volby.“
V pravidelné rubrice Etiketa se zaměřujeme na pravidla společenského chování, co je to ale kodex mužské cti? Jak by
se měl chovat pravý gentleman? V moderní stále se zrychlující době neosobních kontaktů je pravý gentleman spíše
raritou než běžností. Reprezentativní způsob, kterým se vyznačovali muži dob minulých, je v současnosti zdá se být už
trochu pasé. Aby muž mohl být považován za opravdového
gentlemana, měl by dodržovat následující základní pravidla.
Gentleman se pozná na první pohled svým vzhledem,
pěstěné vzezření a stylové oblečení je samozřejmostí.
Nepleťme si ale gentlemana v současnosti s mnohdy až
přespříliš pěstěnými jedinci mužského pohlaví. V konverzaci
by měl ukázat všeobecné vzdělání, mluvit plynule, příjemných tónem hlasu, chytře a vhodně využívat řeč a dokázat
bavit svou společnost. Každý ale opravdu každý gentleman ví, že mocnou zbraní je neodolatelný šarm, kterým
dokáže například u večerní tabule okouzlit nejednu dámu,
jejíž blaho by mu mělo být nadevše, a jíž by byl odvážným
ochráncem. Za každých okolností gentleman neztrácí svůj
klid a jedná čestně, ve společnosti alkohol spíše popijí, než
pije. Chová se velice taktně a akceptuje vůli ostatních.
Slušným a sebejistým vystupováním se pro člověka otevřou nejedny dveře, které mnozí před ostatními nechávají
zavřené. Gentlemana v sobě musíte probudit, musíte ho
nalézt a naprosto se s ním ztotožnit. Žádný učený z nebe
nespadl, proto je i v tomto ohledu důležitá praxe, trpělivost
a zejména přesvědčení dále pokračovat.
Pokud si vštípíte výše zmíněná základní pravidla, Vaše cesta
stát se opravdovým gentlemanem bude jistě vítězná… nezapomeňte však, že být gentlemanem – je otázkou vlastní
volby.
ETIQUETTE: A TRUE GENTLEMAN
“Boys are born and with age become a men, but to be a gentleman
– is a matter of personal preference.”
Our regular column on Etiquette focuses on the rules
of social behavior, this time we focus on the question
of male honor. How should a true gentleman behave?
True gentlemen are becoming rare in these modern
times of accelerating impersonal contact. Being
representative, which is characterized by men of
the past, at present seems to be a little “passé”
or old fashioned. So that a man can be considered a true gentleman, he should observe the
following basic rules.
At first glance we can recognize a gentleman
by his appearance, a manicured appearance
and stylish clothing is a must. Conversation
should show a general education, a fluent
and pleasant tone of voice, clever and appropriate use of language and gentlemen
can entertain their company. Every gentleman as
everyone knows has a powerful weapon, his irresistible charm, which can, for example, at the
dinner table be used to charm many a lady, and
22 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
whose welfare the gentleman should take above
all things by becoming the brave protector. In all
circumstances a gentleman never loses his composure and always behaves honestly, when in
company a gentleman sips rather than drinks
alcohol, behaves very tactfully and accepts
the will of others.
It is decent and confident demeanor for
a man to open a door more than once, a door
that many others before left closed. A man must
find his inner gentleman and completely identify
with him. No teaching can make perfect, so it is
also important in this respect, to practice, be patience, and especially use conviction.
If you memorize the above –mentioned basic
rules, your journey to become a real gentleman
will certainly be victorious… but do not forget
that being a gentleman – is a matter of personal
preference.
CARLSBAD PLAZA magazine
23
ЭТИКЕТ: НАСТОЯЩИЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН
«Мальчиком Вы родитесь,
с возрастом станете мужчиной,
но быть джентльменом – это
вопрос собственно выбора».
Carlsbad
В нашей регулярной рубрике «Этикет» мы рассматриваем правила поведения в обществе. Однако что же
из себя представляет кодекс мужской чести? Как должен был бы себя вести настоящий джентльмен? В
наше время, с все более и более ускоряющимся темпом неличностных контактов, настоящий джентльмен
становится скорее редкостью, чем обычным явлением. Способ презентации, как его понимали мужчины в
прошлые времена, сейчас представляется уже немного
архаичным. Для того чтобы мужчину можно было считать
настоящим джентльменом, он должен соблюдать следующие основные правила.
Джентльмена можно узнать уже на первый взгляд – об
этом говорят его внешний облик, ухоженный вид и стильная одежда. Однако не следует путать джентльмена со
встречающимися в настоящее время чрезмерно ухоженными господами мужского пола. В общении джентльмен
должен уметь показать свою общую образованность,
говорить свободно, приятным тоном, умно и к месту, и
обладать умением развлекать общество. Каждый, действительно каждый джентльмен знает, что неотразимый
шарм – это мощное оружие, которым он может, например, за вечерним столом обворожить именно ту даму,
которая для него означает все на свете, и, кроме того,
для которой он хотел бы стать ее отважным защитником. При любых обстоятельствах джентльмен никогда не
теряет спокойствия и действует благородно. В обществе
он много спиртного не пьет, а, скорее, лишь немного выпивает. Он ведете себя очень тактично, и уважает
волю других.
Порядочное и уверенное поведение откроют для человека не одну дверь, которую многие люди оставляют
перед другими закрытой. Вы должны отыскать джентльмена в себе, должны пробудить его в себе, и совершенно
себя с ним отождествить. Никто не рождается мудрецом,
поэтому и в этом случае важны практика, терпеливость
и, главным образом, желание совершенствоваться.
В том случае, если Вы будете следовать выше перечисленным основным правилам, то Ваши труды,
направленные на то, чтобы стать настоящим джентльменом, увенчаются успехом… Не забывайте, однако, о
том, что быть джентльменом – это вопрос собственного выбора.
EXCLUSIVE TRANSPORT
( : +420 724 743 190
Hotel Calsbad Plaza
Mariánskolázeňská 26 | 360 01 Karlovy Vary
ADMISSION FREE | ВХОД БЕСПЛАТНО
OPEN: EVERY DAY 1800 - 0400 | ОТКРЫТО: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 1800 - 0400 ЧАС.
24 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
SHOW YOUR IDENTITY CARD AT THE ENTRANCE, PLEASE | ПРИ ВХОДЕ ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.
Lifestyle
Golf
ŽIVOTNÍ STYL: GOLF
LIFESTYLE: GOLF
Golfisté mají pro golf mnoho vyjádření, jako golf je krásný
životní styl, golf je celosvětový fenomén, golf je určitý způsob relaxace, golf je hra, kterou budete rádi hrát celý život
stále dokola…
životním stylem přichází i v poslední době velice trendy golfová turistika, kterou podmiňují další a další nově se rodící
golfová hříště, která pro zajímavost mívají přibližně 60 hektarovou rozlohu a typicky 18 jamek.
Golfers have the many expressions for the game, for
example golf is a wonderful lifestyle, golf is a worldwide
phenomenon, golf is a way of relaxation, golf is a game you
like to play over and over again your whole life…
Poslední vyjádření nám napovídá, že golf je hra a slovo hra
nám dává dost jasně najevo, že této sportovní činnosti absolutně propadnete a celoživotně se jí obětujete. Navzdory
prvotně vzhlížející jednoduchosti, že golfovou holí máte
dostat malý tvrdý míček na co nejméně úderů do každé
z 18 jamek, se v této hře skrývá neuvěřitelná obtížnost a tak
nevyhnutelná vytrvalost, abyste dosáhli svého vysněného
cíle stát se zkušeným golfistou. A i to je na tomto fenoménu
jedinečné, golf můžete hrát i ve velmi pokročilém stáří, je to
úžasná hra pro všechny napříč celým věkovým spektrem.
A tak mějte radost z každého byť dílčího úspěchu, protože
máte ještě spoustu času se v golfu zdokonalit.
Také hotel Carlsbad Plaza má své golfové nadšence a tak
i Vám nabízíme zprostředkovat tento příjemný způsob
relaxace. V blízkosti našeho hotelu se můžete vydat na zelené greeny GOLF & RACING clubu Karlovy Vary, kde se
golfové hřiště nachází uprostřed dostihového závodiště,
nebo Golf Resort Karlovy Vary, který je jedním z nejstarších hřišť nejen v Čechách ale i střední Evropě a rozkládá
se pouhých 5 km od centra Karlových Varů, či si udělejte
výlet do Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních, které se
od roku 2003 pyšní právem užívat titul „Královský golfový
klub“ na základě velkorysého rozhodnutí britské královny
Alžběty II.
Propůjčíme si další synonymum pro golf – golf je krásný životní styl, který se dostává pod kůži stále více lidem. S tímto
Žijte krásně, žijte golfem…
The last expression tells us that golf is a sport and the
words give us quite a clear understanding that the
sporting activity requires a lifelong sacrifice. Despite
understanding the initial simplicity of a golf club and
a small hard ball which, when used together, should result in the ball falling into each of the 18 holes in as few
strokes as possible, this game hides incredible difficulty,
therefore perseverance is required in order to achieve
your dream goal of becoming an experienced golfer. It is
this unique phenomenon that sees people playing golf
until a very advanced age; it’s a great game for the whole
age spectrum. So retain the joy of even the smallest successes, because you still have plenty of time to improve
your golf.
26 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Another synonym for golf – golf is a wonderful lifestyle that
gets under the skin of more and more people. With this lifestyle comes the recently very trendy golf tourism, which
has resulted in the creation of more and more new golf
course that interestingly tend to have an area of approximately 60 hectares, and typically 18 holes.
The Carlsbad Plaza hotel has its own golf enthusiasts, and
we also offer to arrange this pleasant way to relax. Locations
such as the Golf & Racing Club Karlovy Vary, where the golf
course is in the middle of the racecourse, or the Golf Resort
Karlovy Vary, which is one of the oldest courses not only in
Czech Republic but also in Central Europe and is situated
just 5 km from the center of Karlovy Vary, or take a trip to
the Royal Golf club in Marianske Lazne, which since 2003,
boasts the right to use the title “Royal golf club” thanks to
the generous decision of the British Queen, Elizabeth II.
Live beautifully, live golf…
CARLSBAD PLAZA magazine
27
Игроки в гольф могут дать гольфу множество определений, например: гольф – это красивый стиль жизни, гольф
- это всемирный феномен, гольф – это определенный способ релаксации, гольф – это игра, в которую Вы будете с
удовольствием играть снова и снова всю жизнь…
Последнее определение подсказывает нам, что гольф
– это игра, а слово игра дает нам ясно понять, что Вы
настолько увлечетесь этим видом спорта, что играть в
гольф будете всю свою жизнь. Несмотря на кажущуюся,
на первый взгляд, простоту того, что нужно как можно
меньшим количеством ударов загнать клюшкой для гольфа маленький твердый мячик в каждую из 18-ти лунок, эта
игра скрывает в себе невероятную сложность, и требует
огромного упорства для того, чтобы достичь своей желанной цели стать опытным игроком в гольф. А уникальным
в этом феномене является то, что в гольф можно играть
даже в очень преклонном возрасте. Гольф – это отличная
игра для игроков всех возрастных категорий. Поэтому
получайте удовольствие от каждого, даже маленького
успеха, потому что впереди у Вас еще много времени для
совершенствования в этой игре.
Мы подскажем Вам еще один синоним для определения гольфа: гольф – это красивый стиль жизни, под
28 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
обаяние которого попадает все больше и больше
людей. В последнее время вместе с этим стилем жизни становится популярным и новый тренд – гольфовый
туризм, которому помогают развиваться все новые и
новые появляющиеся гольфовые поля, имеющие площадь около 60 гектаров и обычно 18 лунок.
Отель «Carlsbad Plaza» также имеет своих поклонников
гольфа. Поэтому мы предлагаем и Вам свои посреднические услуги для этого приятного способа релаксации.
Вблизи нашего отеля Вы можете отправиться на зеленые поля «GOLF & RACING» клуба «Karlovy Vary», где
поле для игры в гольф расположено посреди ипподрома, или в гольф-клуб «Golf Resort Karlovy Vary», который
является одним из самых старых мест для игры в гольф
не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе,
и находится на расстоянии всего лишь 5 км от центра
Карловых Вар. Вы можете также совершить поездку в
гольф-клуб «Royal Golf Club», расположенный в городе
Марианские Лазни, который с 2003 года гордится правом пользоваться титулом «Королевский гольф-клуб»
на основании великодушного решения британской
королевы Елизаветы II.
Живите красиво, живите гольфом…
MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER
СТИЛЬ ЖИЗНИ: ГОЛЬФ
юбилей
MOSER SALES
GALLERIES
PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891
KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303
www.moser-glass.com
Behind the scenes
Wellnessland
BEHIND THE SCENES OF THE HOTEL: WELLNESSLAND
Are you interested in another side to the coin of our hotel? In any case, we do not want to leave anything hidden
from our hotel guests; see the following article through
the eyes of the hotel, this time in Wellnessland.
Wellnessland Alt Karlsbad is situated on the third floor of
the hotel Carlsbad Plaza and is designed to mimic a quiet
square of the old town of Karlovy Vary, where you will find
everything for the perfect relaxation of your body, much
needed calm and a pleasant atmosphere for the balance
of your soul.
Let‘s go through the three parts that make up this unique
Wellnessland. These are the main swimming pool hall,
a sauna area and the cozy part that makes up the relaxation rooms.
In the main pool hall, whose dominant features include a
large swimming pool with waterfall, a whirlpool massage
pool, an acupressure pool and dimensional whirlpool, a selfservice drinks counter and you can indulge in a refreshing
drink in the form of fresh juice from our Fir Bar. It is also worth
mentioning Garra Rufa, or fish pedicure, and the collagen solarium will surely bring a personal relaxation experience that
rejuvenates and heals the skin all over the body.
The second part consists of Wellnessland Saunadorf, featuring a total of seven kinds of saunas; including a Russian
and Finnish sauna with temperature spans from 80 to 110
°C, a herbal and salt sauna, tapidarium, laconium and a
Turkish steam bath. Anatomical chairs, a large anatomical massage pool and a cooling mineral pool also form
an integral part of SAUNADORF.
The last and the third part is the relaxation room, where
the heated water beds and loungers recharge your energy and regenerate body and soul between cycles of
time spent in the pool and saunas.
For your complete satisfaction and comfort a total of nine
people manage Wellnessland Alt Karlsbad, including five
lifeguards, two people who take care of cleanliness and
tidiness, and two people that keep Wellnessland running
while the company BWT maintains the state-of-the-art
pool technology.
Our Wellnessland Alt Karlsbad is available to all our guests
at the basic room rate. Indulge in pure relaxation.
ZE ZÁKULISÍ HOTELU: WELLNESSLAND
Zajímá Vás také druhá strana mince našeho hotelu? V žádném případě před svými hotelovými hosty nechceme nechat
nic skryté, a proto nahlédněte prostřednictvím následujícího
článku do zákulisí hotelu, pro tentokrát do Wellnesslandu.
Wellnessland Alt Karlsbad se rozprostírá na třetím poschodí
hotelu Carlsbad Plaza a je koncipován jako klidné náměstí
starého městečka Karlsbad, kde naleznete vše pro dokonalou
relaxaci Vašeho těla a tolik potřebný klid a příjemnou atmosféru pro rovnováhu Vaší duše.
Projděme se třemi částmi, které tento jedinečný Wellnessland
tvoří. Jsou jimi hlavní bazénová hala, saunová část a útulná
část odpočívárny, která přináší veškeré pohodlí.
V hlavní bazénové hale, jejíž dominantou je velký bazén
s vodopádem, protiproudem a vířivými masážemi, na Vás
čeká osvěžující občerstvení ve Fit Baru například v podobě
čerstvých džusů či ovoce a také akupresurní bazén nebo rozměrný whirpool. Za zmínku určitě stojí Garra Rufa, neboli rybí
pedikúra, která Vám jistě přinese osobitý zážitek nebo relaxace v kolagenovém soláriu, které omlazuje a léčí pokožku
celého těla.
30 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Druhou část Wellnesslandu tvoří Saunadorf, ve kterém naleznete celkem 7 druhů saun, a to ruskou a finskou saunu
s teplotními rozpětími 80 – 110°C, bylinnou a solnou
saunu, tapidarium, laconium a tureckou parní lázeň. Nedílnou součástí Saunadorfu jsou také anatomická lehátka,
velký anatomický masážní bazén a ochlazovací minerální
bazének.
Poslední a třetí částí je odpočívárna, kde na vyhřívaných
vodních postelích a lehátkách načerpáte energii a zregenerujete tělo i duši po čase stráveném v bazénu i mezi
jednotlivými cykly saunování.
Wellnessland Alt Karlsbad pro Vaši naprostou spokojenost a pohodlí spravuje 9 osob, z toho 5 plavčíků, 2 osoby
starající se o čistotu a pořádek a 2 osoby, které udržují
Wellnessland v chodu a ovládají ty nejšpičkovější bazénové technologie od společnosti BWT.
Náš Wellnessland Alt Karlsbad je přístupný všem našim
hostům již v základní ceně pokoje. Dopřejte si jedinečnou relaxaci.
CARLSBAD PLAZA magazine
31
ЗА КУЛИСАМИ НАШЕГО ОТЕЛЯ: ВЕЛНЕС-ЦЕНТР:
«WELLNESSLAND»
Интересна ли Вам жизнь за кулисами нашего отеля? Мы
совершенно не хотим скрывать от гостей нашего отеля
какие-либо секреты. Поэтому хотим в этой статье показать и невидимую для посетителей сторону его работы
- на этот раз в велнес-центре «Wellnessland».
Велнес-центр «Wellnessland Alt Karlsbad» расположен на
четвертом этаже отеля «Carlsbad Plaza». Согласно своей концепции этот комплекс представляет собой тихую
площадь старого городка Карлсбад, посетители которого
найдут для себя все, необходимое для полной релаксации
тела, а также необходимый покой и приятную атмосферу
для восстановления душевной гармонии.
Приглашаем Вас пройти по трем частям, составляющим
этот уникальный «Wellnessland». Этими частями являются:
главный зал с бассейнами, отделение с саунами и уютное
помещение для отдыха, в котором предоставляется всевозможный комфорт.
В главном зале с бассейнами, доминантой которого
служит большой бассейн с водопадом, искусственным
противотоком и вихревыми массажными ваннами, Вас
ожидают освежающие закуски в Фит-баре в виде свежевыжатых соков и фруктов, а также акупрессурный бассейн и
вихревая ванна «whirlpool» большого размера. Стоит также упомянуть и о т.н. «рыбном» пилинге с помощью рыбок
Гарра Руфа, который, конечно же, принесет Вам неповторимые ощущения, или о релаксации в коллагеновом
солярии, который омолаживает и лечит кожу всего тела.
Второй частью велнес-центра «Wellnessland» является отделение «Saunadorf», в котором можно найти,
в общей сложности, 7 видов саун, при этом русскую
баню и финскую сауну с диапазоном температур 80-110
°C, травяную и солевую сауны, тепидариум, лакониум
и турецкую парную баню. Неотъемлемой составной
частью отделения «Saunadorf» также являются анатомические лежаки, большой анатомический массажный
бассейн и небольшой бассейн для охлаждения с минеральной водой.
Carlsbad
Последняя и третья часть - это помещение для отдыха, в котором на подогреваемых водяных постелях
и лежаках Вы зарядитесь энергией и восстановите
физические и душевные силы после времени, проведенного в бассейне, а также между отдельными
циклами принятия сауны.
В «Wellnessland Alt Karlsbad» для Вашей полной удовлетворенности и комфорта работают 9 сотрудников,
из них – 5 спасателей, 2 работника, следящих за чистотой и порядком, и 2 сотрудника, заботящихся о работе
велнес-центра «Wellnessland», которые управляют
самым передовым технологическим оборудованием
для бассейнов от компании «BWT».
HOTEL CARLSBAD PLAZA
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 26
KARLOVY VARY
Наш «Wellnessland Alt Karlsbad» доступен всем гостям
нашего отеля, так как стоимость его посещения уже
включена в основную стоимость номера. Порадуйте
свое тело и душу уникальной релаксацией!
Objednávky | Order on
Заказать на
Tel.: +420 724 743 190
[email protected]
32 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Trends in Underwear Fashion
Fashionable with the Alta
Boutique
TRENDS IN UNDERWEAR FASHION:
FASHIONABLE WITH THE ALTA BOUTIQUE
Underwear is almost our second skin. It is practical
and unbelievably sexy at the same time. What are this
year‘s trends in underwear fashion? This year mainly
brings new shapes and well-sized cups with emphasis
on greater wearing comfort. There are no limits as to
new materials or colour tones. The winning materials
are those that discretely shape the body and provide
optimum comfort, particularly in the upcoming hot
summer months.
How many times have you put on a top with which
bra straps simply do not work? This year‘s trend also
features bras with multifunctional removable shoulder straps that will fit you perfectly as though made
to measure.
TRENDY V OBLASTI SPODNÍHO PRÁDLA S BUTIKEM ALTA
Spodní prádlo je jakási naše druhá kůže, praktická a zároveň neuvěřitelně sexy. A jaké že spodní prádlo je
trendem letošního roku? Především nové tvary a prostorné košíčky s důrazem na větší pohodlí při nošení.
Novým materiálům a barevným odstínům se meze
nekladou. Mezi materiály vyhrávají ty, které diskrétně
tvarují postavu a zajišťují optimální pohodu, a to i v blížících se horkých dnech.
Kolikrát se Vám stalo, že jste si oblékla svršek, kde ramínka od podprsenky byly nežádoucí? Letošním
trendem jsou též podprsenky s odepínacími multifunkčními ramínky, které Vám padnou jako šité na míru.
S výběrem dokonale padnoucího a kvalitního spodního prádla, oděvů a přepychových šatů z přírodních
materiálů se obraťte na odborníky luxusního butiku
Alta. Zákazník zde najde výrobky z těch nejluxusnějších materiálů, jako je hedvábí a kašmír, kabelky pak
z hadí kůže a peněženky z rejnočí kůže. Široký sortiment nabízených značek spodního prádla I.D. Sarrieri
Wacoal, Maison Lejaby, Marjolaine a Christie’s a klasické
konfekce Fabiana Filippi a Issa uspokojí nejednoho náročného zákazníka. V tomto dvoupatrovém luxusním
butiku Alta se stanete silnou, elegantní a sexy ženou,
která ví, co se nosí…
34 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
I.D. Sarrieri je sofistikovaná značka spodního prádla, kterou nosí i módní ikony Naomi Campbell, Kate Moss,
Rihanna, Katie Holmes, či dokonce Její královská Výsost
vévodkyně z Cambridge Catherine. Spodní prádlo I.D.
Sarrieri oblékají i holywoodské hvězdy ve filmu, jako například velmi úspěšný snímek Ďábel nosí Pradu.
Krajka, hedvábí, satén, vše od nejvěhlasnějších výrobců, a krystalické elementy od Swarovski se snoubí
v dokonale padnoucím luxusním spodním prádle. Pocit smyslnosti v šatech, krátkých šatech, podprsenkách
a spodním prádle, to je I.D. Sarrieri.
Wacoal je předním výrobcem spodního prádla ve
Francii. Hra stínů, transparentnost, sexy krajka, to je typický rukopis Wacoal, který vyzdvihuje svůdnost každé
ženy, která v tomto prádle získá přirozenou přitažlivost
a krásu. Vybírejte ze tří variant: FASHION, BODY DESIGN
a INVISIBLE. Protože je to jen Vaše volba mezi elegancí
v pastelových barvách, zeštíhlením až o 2 cm, a přiléhavostí prádla perfekt fit s vysokou elasticitou.
Wacoal přichází s neuvěřitelně trendy kolekcí jaro/léto
zaměřenou na něžné růžové odstíny s romantickou něhou, s důrazem na dynamiku mědi, pozvolna postupující
k létu s akcentem na třešňovou červeň, šeď zatahujícího
se letního nebe a temnou hloubku fialové.
decide between the underwear offering the elegance
of pastel colours, an up to 2cm slimming effect or the
perfect fit combined with high elasticity.
Wacoal comes with an amazingly trendy spring/
summer collection that focuses on delicate and romantically tender pink shades while emphasizing
dynamic copper tones and gradually advancing towards the summer with accents of red cherry and the
greyness of a cloudy summer sky augmented by deep
dark violet tones.
Experts from the Alta Boutique are ready to assist
you in selecting perfectly fitting, premium quality lingerie and underwear, as well as other clothing and
sumptuous dresses from purely natural materials. Customers may choose from a great variety of products
made from top-luxury materials, such as silk and cashmere, or bags made of snakeskin and purses made
of stingray skin. The wide assortment of lingerie and
underwear brands includes I.D. Sarrieri, Wacoal, Maison Lejaby, Marjolaine and Christie‘s as well as classic
clothing by Fabiana Filippi and Issa that will satisfy
even the most demanding customer. The two-storey
de luxe Alta Boutique will turn you into a strong, elegant, and sexy woman who is knowledgeable about
the latest fashion trends…
I.D. Sarrieri is a sophisticated brand of underwear
worn by fashion icons Naomi Campbell, Kate Moss,
Rihanna, Katie Holmes or even Her Royal Highness,
the Duchess of Cambridge. I.D. Sarrieri is also worn by
Hollywood movie stars and it appeared in many films,
such as in the blockbuster „The Devil Wears Prada“.
Lacework, silk, sateen from world-renowned manufacturers and crystal elements by Swarovski unite to form
perfectly fitting luxury underwear. The sensual feeling
in a long or short dress, a bras and underwear – that
is I.D. Sarrieri.
Wacoal is a leading French lingerie manufacturer.
The brand‘s signature is the typical shadow play and
sexy lacework that bring out the seductiveness in any
woman who instantly gains natural attractiveness and
beauty. You may select from three styles: FASHION,
BODY DESIGN and INVISIBLE. It is only up to you to
CARLSBAD PLAZA magazine
35
ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ:
МОДНЫЕ ТРЕНДЫ С БУТИКОМ ALTA
Нижнее белье является своего рода второй кожей,
практичной и в то же время необыкновенно сексуальной. Какое нижнее белье будет модным в нынешнем
году? Прежде всего, удобное, с новыми формами и
большими чашечками. Разнообразие новых материалов и расцветок обещает быть бесконечным. Что
касается материалов, то предпочтение отдают материалам, которые деликатно формируют фигуру и
обеспечивают оптимальное удобство, даже в ожидаемые жаркие летние дни.
Помните, сколько раз вид Вашей одежды портили
выглядывающие бретельки от бюстгальтера? В нынешнем году будут модными хорошо сидящие, будто
сшитые на заказ бюстгальтеры со съемными полифункциональными бретельками.
Выбирая удобное качественное нижнее белье, одежду
и дорогое платье из натуральных материалов, обратитесь к квалифицированным продавцам роскошного
бутика Alta. Покупатель найдет здесь товары из самых
дорогих материалов, таких как шелк и кашемир, сумочки из змеиной кожи и кошельки из кожи ската.
Широкий ассортимент предлагаемых брендов нижнего белья I.D. Sarrieri, Wacoal, Maison Lejaby, Marjolaine
и Christie’s и классическая одежда Fabiana Filippi и Issa
удовлетворит многих взыскательных покупателей. В
двухэтажном роскошном магазине Alta Вы превратитесь в сильную, элегантную и сексуальную женщину…
I.D. Sarrieri – это лучший бренд нижнего белья, которое носят икона моды Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс,
Риханна, Кэти Холмс и даже Кэтрин, Ее Королевское
Высочество герцогиня Кэмбриджская. Нижнее белье
I.D. Sarrieri одевают звезды Голливуда, напр., в популярном кино «Дьявол носит Pradа».
Кружева, шелк, атлас от известных производителей и
кристаллические детали от Swarovski – из этого шьют
прекрасно сидящее роскошное нижнее белье. Чувствовать себя желанной - вот что такое I.D.Sarrieri.
Wacoal является ведущим французским производителем нижнего белья. Игра теней, прозрачность,
сексуальные кружева типичны для товаров этого
бренда. Они подчеркивают соблазнительность
каждой женщины, ее естественную красоту и привлекательность. Вы можете выбрать из трех вариантов:
FASHION, BODY DESIGN и INVISIBLE. Это будет именно
Ваш выбор между элегантностью и пастельными
тонами, на 2 см меньшими размерами и высокой эластичностью облегающего фигуру удобного белья.
Wacoal приходит с невероятно модной коллекцией
весна/лето, с тонкими оттенками романтического и
нежного цвета розы, подчеркнутой динамикой меди,
ближе к лету с акцентом на красный цвет черешни,
серый цвет вечернего летнего неба и темную глубину
фиолетового цвета.
ALTA
Vřídelní 55 | Karlovy Vary
tel. 773 630 956
Chef ’s Recipe
Caramel cake
in a popcorn crust
RECEPT ŠÉFKUCHAŘE: Karamelový dortík v popcornové krustě
Vítejte v pravidelné rubrice Recept šéfkuchaře, ve které
Vám tentokrát Pierre Léotard pootevře dveře do kuchyně
francouzské restaurace La Bohème, kde připravuje své delikatesy. Také se celou večeři těšíte na její závěr, na pomyslnou
třešničku na dortu, kdy Vás čeká jako poslední chod desert?
V tom případě je následující recept na neodolatelný karamelový dortík přesně pro Vás.
Začněme přípravou karamelového dortíku. Ve vodní lázni vyšleháme žloutky s cukrem a do vzniklé lehké pěny přidáme
smetanový karamel a přivedeme pod bod varu. Do směsi
poté přidáme želatinu a po zchladnutí přimícháme nadýchaný vaječný sníh s cukrem, vytvořená hladká hmota se ve
formě vloží na 24 hod do mrazáku.
Dále si z čerstvého mléka, smetany, másla a cukrovinek
Bubble gum, které svaříme a tím si vytvoříme základ pro
zmrzlinu. K ostatním ingrediencím přidáme ještě 5 vaječných
žloutků a cukr, směs zchladíme a následně za pomoci zmrzlinovače připravíme zmrzlinu.
Základ pro sladkou karamelovou omáčku bude jak jinak než
z cukru a glukózy, smetany, oříšku másla a semínek z vanilkového lusku. Vše za tepla rozmícháme v hladkou omáčku.
Blížíme se do finále – popcornovou krustu připravíme z pražené kukuřice a zlatého karamelu, které společně necháme
ztuhnout a poté rozmixujeme na nejvyšší stupeň.
Spojením vláčného dortíku se zmrzlinou Bubble gum, jejíž
chuť si každý z nás pamatuje z dětství, vznikne neuvěřitelná
a výjimečná symbióza sladkých chutí. Naprostý vrchol tvoří
popcornová krusta a sladká karamelová omáčka – prostě
úžasná třešnička na dortu příjemného večera v restauraci La
Bohème hotelu Carlsbad Plaza.
Pokud se Vám při pouhém čtení receptu na Karamelový
dortík bouří chuťové buňky, ukojte své chutě v hotelové restauraci La Bohème, kde pro Vás tuto sladkou tečku vykouzlí
šéfkuchař Pierre Léotard se svým týmem.
La Bohéme… a rázem se ocitnete ve sladké Francii!
Bon appétit!
36 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
CARLSBAD PLAZA magazine
37
CHEF‘S RECIPE: Caramel cake in a popcorn crust
РЕЦЕПТ ШЕФ–ПОВАРА: КАРАМЕЛЬНОЕ ПИРОЖНОЕ
В ХРУСТЯЩЕЙ ШУБКЕ ИЗ ПОПКОРНА
Добро пожаловать в нашу регулярную рубрику «Рецепт
шеф-повара», в которой Пьер Леотар на этот раз приоткроет дверь в кухню французского ресторана «La
Bohème», в которой он готовит свои деликатесы. И Вы
тоже в течение всего ужина ожидаете его завершающего
аккорда – десерта, той заветной вишенки на торте, которой является последнее блюдо ужина? В том случае мы
предлагаем именно для Вас рецепт приготовления восхитительного карамельного пирожного.
Итак, приступим к приготовлению карамельного пирожного. На водяной бане взбейте желтки с сахаром, в
получившуюся легкую пену добавьте сливочную карамель и распустите ее, не доводя до кипения. Затем в
смесь добавьте желатин, а после того, как смесь остынет,
аккуратно вмешайте в нее взбитый с сахаром воздушный
белок. Образовавшуюся гладкую массу прямо в форме
поставьте на 24 часа в холодильник.
Welcome once again to the “Chef’s Recipe” regular column.
This time we slightly open the door to the kitchen of our
French restaurant La Bohème where Chef Pierre Léotard
prepares his delicacies. Look forward to the conclusion of
your dining experience with the imaginary “icing on the
cake”. An irresistible dessert in the form of a caramel cake in
a popcorn crust.
So let‘s start preparing the caramel cake. Whisk egg yolks
with sugar in a bowl and add caramel cream the resulting
light foam and bring to the boil. Then add a gelatin mixture
and after cooling mix the fluffy snowy egg with sugar, put
the smooth mixture in a mould and place in the freezer for
24 hours.
incredible and exceptional sweet tasting symbiosis. The top
crust consists of popcorn and sweet caramel sauce – a simply amazing “icing on the cake” of a pleasant evening in the
restaurant La Bohème at the Hotel Carlsbad Plaza.
масла и зернышек из стручка ванили. Все вместе в
теплом виде вымешайте до состояния гладкого соуса.
Мы с Вами уже близимся к финалу! Сделайте хрустящую
попкорновую крошку из жареной кукурузы и золотой
карамели. Дайте получившейся массе сначала застыть, а
потом размиксируйте все на самых высоких оборотах.
При сочетании сочного пирожного с мороженым
«Bubble gum», вкус которого хорошо помнит каждый
из нас с детства, возникнет феерическое и уникальное
сочетание разнообразных сладких вкусов. А апофеозом этого кондитерского шедевра являются хрустящая
корочка из попкорна и сладкий карамельный соус
– просто восхитительная вишенка на торте, заканчивающем приятный вечер в ресторане «La Bohème» отеля
«Carlsbad Plaza».
Затем возьмите свежее молоко, сливки, сливочное
масло и конфетки «Bubble gum», сварите их вместе, приготовив, тем самым, основную массу для мороженого. К
остальным ингредиентам добавьте еще пять желтков и
сахар. Смесь остудите, а затем с помощью мороженицы
приготовьте мороженое.
В том случае, если даже всего лишь при чтении рецепта
приготовления Карамельного пирожного Ваши вкусовые рецепторы заиграли в предвкушении пиршества, то
Вы можете их ублажить в ресторане «La Bohème» отеля «Carlsbad Plaza», в котором для Вас шеф-повар Пьер
Леотар со своей командой приготовит эту сладкую точку ужина.
Основой для сладкого карамельного соуса будет являться смесь из сахара, глюкозы, сливок, кусочка сливочного
Ресторан «La Bohème»… и Вы мгновенно окажетесь в
сладкой Франции! Bon appétit! Приятного аппетита!
If reading this recipe for caramel cake takes your taste by
storm, you can will appease the cravings at the hotel‘s restaurant La Bohème, where chef Pierre Léotard his team will
put a sweet finish to your evening.
La Boheme… suddenly you find yourself in sweet France!
Bon appétit!
Additionally, with fresh milk, cream, butter and Bubble
gum we can create the basis for a magnificent ice cream.
To these ingredients we add 5 egg yolks and sugar, allow
the mixture to cool down and then with the help of an icecream maker we prepare the ice cream.
For a sweet caramel sauce we need nothing more than
sugar and glucose, cream, nut butter and vanilla seeds from
the pod. When everything is hot, stir into a smooth sauce.
We are approaching the final – to prepare the popcorn
crust we use roasted corn and golden caramel, which we allow to harden together and then blend at the highest level.
Combining the supple cake with Bubble gum ice cream,
a taste each of us remembers from childhood, creates an
38 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
CARLSBAD PLAZA magazine
39
Kanebo Sensai
Charm hidden in silk
LLADRO * MEISSEN * ROBBE&BERKING
Вечные ценности для Вас!
KANEBO SENSAI: PŮVAB SKRYTÝ V HEDVÁBÍ
Kanebo Sensai, to je prvotřídní japonská kosmetika založená
na nejcennějším přírodním hedvábném vláknu v kombinaci s nejmodernějšími technologickými postupy. Zavřete
oči a rázem se ocitněte v Japonsku, plného přírodních krás,
citu a lehkosti. Společnost Kanebo vznikla více než před sto
lety v roce 1887 a původně obchodovala s bavlnou. Postupem času se ale zaměřila právě na přirozenou hedvábnou
krásu a na zdokonalování kosmetických přípravků na bázi
vzácného a ceněného hedvábí Koishimaru a na způsobu zvýraznění a zachování jeho čistoty a hebkosti.
Úchvatnou kosmetiku Kanebo Sensai vyzkoušejte na
vlastní kůži v Beauty Lounge Magic Charm v Carlsbad Clinic našeho hotelu. Ze široké škály péče o pleť a dekorativní
kosmetiky Vám bude na míru doporučena ta správná řada
pro Vaši pleť tak, aby zvýraznila a znovuobnovila přirozenou svěžest a půvab či zakryla případné nedostatky pleti.
Laboratoře Kanebo vyrábějí svou kosmetiku na základě
složitých dermatologických výzkumů a v tomto směru dosahují té nejvyšší kvality, které se vůbec dá dosáhnout, tak
aby výsledné produkty byly co nejšetrnější a především
účinné a přizpůsobené svému uživateli. Efektivní péče
o pleť a poradenství jsou pečlivě navrženy pro jednotlivé
problémy pleti a jsou přizpůsobeny neustále se měnícím
světovým trendům.
MEISSEN
300-летняя история фарфора
300-letá historie porcelánu
Krása je přeci více než jen vnější vzhled, je to odraz sebe sama,
našeho sebevědomí, naší odvahy a našeho ducha. Hedvábí
je pro pleť jakási druhá kůže, pozitivně reaguje na problémy
všeho druhu, problémy pleti řeší a eliminuje. Tím dodává naší
kráse energii se s negativy okolního prostředí působícími na
naši pleť vypořádat. Buďte díky Kanebo Sensai kosmetice půvabní, dejte na odiv svou přirozenost a nebojte se šířit Váš
úsměv z člověka na člověka!
В конце XVIII века Екатерина II заказала на мануфактуре MEISSEN
фарфоровую фигурку своей любимой собачки левретки Земиры,
лежащей на подушечке в парадной опочивальне императрицы
в Большом Петергофском дворце.
Работа была выполнена знаменитым скульптором Иоганном
Кендлером в натуральную величину в 1766 году.
40 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
АРТ-САЛОН “MEISSEN” КАРЛОВЫ ВАРЫ
УЛ.САДОВАЯ 1, ВОЗЛЕ ЗМЕИНОГО ИСТОЧНИКА. тел.353-220-052, www.art-salon.eu
KANEBO SENSAI:
CHARM HIDDEN
IN SILK
Kanebo Sensai is a premium Japanese cosmetics based on the most precious natural silk fiber
combined with the latest technological procedures. Close your eyes and you suddenly find
yourself in Japan enclosed in natural beauty,
a feeling of lightness. Kanebo was founded
more than a century ago in 1887 and originally traded cotton. Over time, however,
the company began focusing on the natural
beauty of silk and the improvement of cosmetic products based on the rare and prized
Koishimaru silk and a way to highlight and preserve its purity and smoothness.
For breathtaking Kanebo Sensai cosmetics try the
Magic Charm Beauty Lounge at the Carlsbad Clinic
in our hotel. We will recommend, from a wide range
of skin care and color cosmetics, the correct range of
products for your skin in order to highlight and re-establish its natural freshness and charm and/or conceal
any imperfections. The Kanebo cosmetics laboratories
produce their cosmetics on the basis of their complex
dermatological research and thanks to this achieve the
highest quality that could not otherwise be achieved. The
resulting products are as delicate as possible and above
all effective and tailored to the user. Effective skin care
and counseling are carefully designed for various skin
problems and are adapted to constantly changing global
trends.
Beauty is obviously more than just an outer appearance,
it is a reflection of ourselves, our self esteem, our courage
and our spirit. Silk is a kind of second skin, a skin that reacts positively to all kinds of problems, problems that can
be solved and eliminated. This gives our beauty energy
allowing our skin to deal with negative operating
environments. Be thankful for Kanebo Sensai
Cosmetics charm, put your true self on display and do not worry your smile will
spread from person to person!
КОСМЕТИКА «KANEBO SENSAI»:
ОЧАРОВАНИЕ, СКРЫТОЕ В ШЕЛКЕ
«Kanebo Sensai» (Канебо Сенсей) – это бренд высококлассной японской косметики, основанной на
использовании ценнейшего натурального шелкового
волокна в сочетании с самыми современными технологиями. Закройте глаза, и Вы мгновенно окажитесь в
Японии, полной естественной красоты, приятных ощущений и легкости. Компания «Kanebo» была основана
более ста лет назад, в 1887 году. Первоначально она
занималась торговлей хлопком. Однако со временем
эта компания переориентировалась на шелк, а потом
на изготовление и совершенствование косметических
средств на основе редкого и высоко ценимого шелка
Коишимару, а также на методы усиления и сохранения
его чистоты и шелковистости.
Испытайте, образно говоря, на собственной коже
восхитительную косметику «Kanebo Sensai» в косметическом салоне «Beauty Lounge Magic Charm» в
клинике «Carlsbad Clinic» нашего отеля. Из широкого выбора средств по уходу за кожей и декоративной
косметики Вам будет порекомендована правильно подобранная серия именно для Вашей кожи для того, чтобы
обновить и подчеркнуть естественную свежесть и очарование кожи, или скрыть ее возможные недостатки. В
42 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
лаборатории «Kanebo» изготавливается косметика на
основе сложных дерматологических исследований. В
этом направлении лаборатория достигла наивысшего
уровня качества, какой только возможно достичь для
того, чтобы конечные косметические продукты были не
только максимально щадящими к коже пользователя,
но, прежде всего, эффективными и действующими целенаправленно. Специалистами тщательно разработаны
эффективные методы по уходу за кожей и разработаны
консультации для отдельных проблем кожи. Кроме того,
эти методы идут в ногу с постоянно изменяющимися
трендами в мире косметики.
Ведь красота – это не только внешний вид, красота –
это отражение самой себя, своей уверенности в себе,
своей отваги и своего духа. Шелк становится для кожи
как будто второй кожей, он помогает ей справиться с
проблемами всех типов, решает и устраняет разные проблемы. Тем самым шелк наполняет нашу красоту новой
энергией, чтобы она помогала противостоять всем негативным воздействиям окружающей среды на нашу кожу.
Станьте благодаря косметике «Kanebo Sensai» очаровательной, откройте всем свою естественную красоту, и не
бойтесь улыбнуться всему миру!
CARLSBAD PLAZA magazine
43
From our bars
Vodka, the purest
of drinks
Z NABÍDKY NAŠICH BARŮ: VODKA, TO NEJČISTŠÍ PITÍ
Vodka, tento článek bychom mohli začít jako mnozí přízemní pisatelé nudných článků, a to například takto: Vodka
je druh oblíbeného alkoholického nápoje obsahující obvykle 35 – 70% alkoholu, je čiré barvy a tak dále. My ale
rozhodně své čtenáře nudit nechceme.
Protože vodka je více než jen oblíbený alkoholický nápoj,
jsou v ní obsažena kulturní dědictví, staletí tradic a mnohdy
i vtipná společenská faux pas. Domov, kde byl tento pro
mnohé drahocenný destilát zrozen, není přesně znám. O samotný vznik se chtivě pere bezpochyby Rusko a kupodivu
Polsko. První zmínky o vodce nalezneme již ve 14. století
v Polsku, Rusové ale tvrdí, že vyráběli vodku už od 10. století. V Polsku byla vodka do 15. století používána zásadně za
medicínským účelem, ale pro carské Rusko byla významným
obchodním artiklem a nesměla chybět na žádné společenské akci, ba i v žádné ruské domácnosti. Vodka je bezesporu
pro Rusy duší i kulturou. Do 18. století obsahovala pouze 20%
alkoholu, což je oproti dnešním nejčastěji 40% velmi málo.
Pro výrobu vodky je zapotřebí zdroj zkvasitelných cukrů, nejčastěji tedy obilí nebo brambory. Zajímavostí je, že Finové
vyrábí vodku převážně z ječmene, Švédové ze žita a Poláci
z brambor. A mnozí tvrdí, že Rusové dokážou vyrobit vodku
téměř z čehokoliv.
Přijměte pozvání do hotelových barů a vychutnejte v příjemném prostředí nabídku našich prémiových vodek.
K přípitku jsou pro Vás připraveny:
Grey Goose, ultrapremium vodka vyráběná a lahvovaná ve
francouzském Cognacu. Voda používaná pro její výrobu
pochází z francouzských Alp, z pramene zvaného Gente
Springs. Destiluje se způsobem ´Pot Still´ a filtrace probíhá
přes aktivní uhlí. Vyznačuje se lehce kouřovým aroma s náznakem máty a obilí.
Královnu opravdových vodek, Belugu, jejíž recept je jedinečný a velmi složitý, charakterizuje proces výroby trvající
až 1 měsíc. Základem je sibiřská artézská voda a speciální
slad.
V nabídce barů hotelu Carlsbad Plaza si dále můžete vybrat
vybrat vodku Absolut, Russian Standard či Finlandia.
FROM OUR BARS: VODKA, THE PUREST OF DRINKS
Vodka, this article could start like many boring articles, for
example as follows: Vodka is a type of popular alcoholic beverage typically containing 35–70% alcohol, is clear in color
and so on. But we certainly do not want to bore our readers.
Vodka is more than just a popular alcoholic beverage. Contained therein is a cultural heritage of centuries of tradition
and often humorous social “faux pas”. The exact origin of this
precious distillate is not truly known, however because of
avid confirmation from Russia and surprisingly Poland we
can undoubtedly find the source there somewhere. The first
mention of vodka can be found in the 14th century in Poland, but the Russians claim that they have been producing
vodka since the 10th century. In Poland, in the 15 century,
vodka was fundamentally used for medical purposes but
in Tsarist Russia it was an important trade commodity and
could not be omitted from social events, or a Russian household. For Russians vodka is without a doubt both soul and
culture. By the 18 century vodka contained only 20% alcohol,
which is often compared to today’s 40% as very little.
A source of fermentable sugars is needed for the production
of vodka, mostly corn or potatoes. It is interesting that Finnish
44 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
vodka is produced primarily from barley, from rye for Swedish
vodka and from potatoes for Polish vodka. And many say that
the Russians can make vodka from almost anything.
Accept an invitation to the hotel bars and enjoy the pleasant
environment while degusting premium vodka. The following
vodkas are ready for you to toast:
Grey Goose is an ultra-premium vodka produced and bottled in Cognac, France. Water used for its production comes
from the French Alps, from a spring called “Gente“ Springs.
Using the ‚ Pot Still ‚ distillation method the liquid is filtered
through activated carbon. It features a slightly smoky aroma
with a hint of mint and grain.
The queen of true vodka is Beluga, whose recipe is unique
and is characterized by is complicated production process
which takes up to 1 month. Basis ingredients include Siberian
artesian water and special malt.
The bar menus at the Carlsbad Plaza also propose Absolut
vodka, Russian Standard and Finlandia.
CARLSBAD PLAZA magazine
45
ИЗ КАРТЫ ВИН НАШИХ
БАРОВ: ВОДКА – ЭТО САМЫЙ
ЧИСТЫЙ НАПИТОК
Водка… как и многие приземленные авторы нудных
статей, и мы могли бы начать эту статью, например,
следующими словами: Водка – это популярный вид алкогольного напитка, обычно содержащий 35–70 % спирта,
прозрачный и так далее. Но мы, конечно же, не хотим, чтобы наши читатели заскучали.
Потому что водка представляет собой нечто большее,
чем просто популярный алкогольный напиток. С ней
связаны культурное наследие народа, его вековые традиции, а часто и забавные бестактности, совершенные в
обществе. Страна, в которой был рожден этот для многих
драгоценный крепкий напиток, точно неизвестна. О самом
возникновении водки азартно спорят, без сомнения, Россия и, к удивлению, Польша. Первые упоминания о водке
можно найти уже в XIV веке в Польше, однако русские
утверждают, что они изготавливали водку уже с Х века. В
Польше до XV века водка использовалась исключительно в медицинских целях. Однако в царской России она
являлась важным коммерческим товаром и должна была
иметься, как на всех общественных мероприятиях, так и в
любом домашнем русском хозяйстве. Бесспорно, для русских водка является их душой и культурой. До XVIII века
водка содержала всего 20 % спирта, что по сравнению с
сегодняшними обычными 40 % очень мало.
Для изготовления водки необходим источник сбраживаемых сахаров, чаще всего, зерно или картофель.
Интересно, что финны изготавливают водку, главным образом, из ячменя, шведы - из ржи, а поляки – из
картофеля. А многие утверждают, что русские умеют
изготовить водку почти из любого продукта.
Позвольте пригласить Вас в бары отеля, в которых Вы
в приятной обстановке сможете насладиться разными
видами водки премиум-класса. Для Вашей дегустации
подготовлена «Grey Goose» – водка экстра-премиумкласса, изготавливаемая и разливаемая в бутылки во
французском городе Коньяк.
Вода, используемая при ее изготовлении, берется
во французских Альпах из источника под названием
«Gente Springs». Водка дистиллируется способом «Pot
Still», а фильтрация проводится через активированный
уголь. Эта водка отличается слабым ароматом дыма с
легким привкусом мяты и зерна.
Королеву настоящих водок – «Белугу», рецепт
изготовления которой уникален и очень сложен, характеризует процесс изготовления продолжительностью
один месяц. Основой является сибирская артезианская
вода и специальный солод.
Кроме того, из карты вин баров отеля «Carlsbad Plaza»
можно выбрать водку «Absolut», «Russian Standard» или
«Finlandia».
46 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
From our town
Karlovy Vary porcelain
FROM OUR TOWN: KARLOVY VARY PORCELAIN
Although the production of porcelain in Bohemia is farreaching and has rich history, porcelain holds primacy in
China, which for more than a thousand years managed
to keep from of the rest of the world the secret of its production. It was not until the early 18th century, precisely in
1709, after much research and many failed attempts that
JF Böttger succeeded in revealing the Chinese secrets. In
the 90’s of the 18th century the production of porcelain
was mastered in Western Bohemia and 1794 the first ever
Czech porcelain saw light. The big heyday came with the
discovery of high-quality kaolin deposits in the Karlovy Vary
region and hence began a long history of production of
conventional Karlovy Vary porcelain.
Karlovy Vary is rightfully called a town of spa and porcelain,
and for the most important component in the manufacture
of porcelain, which is kaolin, Karlovy Vary holds the highest
quality. A visit to the Karlovy Vary spa allows a good opportunity to purchase at least a small porcelain souvenir from
the largest Czech porcelain producer Thun 1794 and it is
also worth noting the Leander porcelain brand with one
hundred years of tradition.
Leander Porcelain, also known worldwide as Rudolf
Kampf, was founded in Loučkách in 1907, and produces
soft white and pink decorative but utilitarian pottery, with
complex shapes and decoupage and hand painting. The
skill of the Leander porcelain masters gives uniqueness.
Evidence of the porcelains reputation is proven by the exclusive supply of porcelain to the Parliament and Senate
of the Czech Republic.
As regards Thun 1794 porcelain we often hear about the
so-called “hard” porcelain, which in production is heated
to a temperature of 1405 ° C. This porcelain is of high quality and distinctive design based on more than 200 years
of tradition and will ensure that should you have some
at home, it will be porcelain that has been passed down
from generation to generation. If you are a fan of industrial
tourism, come to Thun 1794 visitors center in Nova Role
near Karlovy Vary, where you can have a unique opportunity to get acquainted with the production of porcelain
in the factory.
Z NAŠEHO MĚSTA: KARLOVARSKÝ PORCELÁN
I přesto, že má výroba porcelánu v Čechách dalekosáhlou
a bohatou historii, v případě porcelánu drží primát Čína,
která více než tisíc let dokázala tajit před zbytkem světa tajemství jeho výroby. Teprve na počátku 18. století, přesně
roku 1709 se po dlouhém výzkumu a mnoha marných pokusech podařilo J. F. Böttgerovi háv čínského tajemství
odhalit. V 90. letech 18. století dobyla výroba porcelánu
i Západní Čechy a v roce 1794 spatřil světlo světa první
český porcelán. Mohutný rozkvět přišel s objevením kvalitních nalezišť kaolinu na Karlovarsku a od této doby se
začala psát dlouhá historie výroby tradičního karlovarského porcelánu.
Karlovy Vary jsou nazývány právoplatně městem lázeňství
a porcelánu, vždyť nejdůležitější komponent při výrobě
porcelánu, kterým je kaolin, se na Karlovarsku nachází v té
nejvyšší kvalitě. Návštěva lázní Karlovy Vary Vám bude dobrou příležitostí pro pořízení si alespoň malé porcelánové
památky, sídlí zde totiž největší česká porcelánka Thun
48 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
1794 a za zmínku také stojí porcelán značky Leander se
stoletou tradicí.
Porcelánka Leander, taktéž ve světě známá jako Rudolf
Kampf, byla založena v Loučkách v roce 1907, vyrábí jemný
bílý a růžový ozdobný ale i užitkový porcelán, s náročnou
tvarovou a dekorační technikou a ruční malbou. Zručnost
leanderských mistrů dává porcelánu osobitost. O prestiži tohoto porcelánu svědčí i výhradní dodávky porcelánu pro
Parlament a Senát České republiky.
V případě porcelánu Thun 1794 hovoříme o takzvaném tvrdém porcelánu s vypalovací teplotou 1405°C. Jeho vysoká
kvalita a osobitý design vycházející z více jak 200 let staré
tradice zaručí, že pokud budete mít tento porcelán doma,
bude to porcelán, který se dědí z generace na generaci.
Jestliže patříte k milovníkům industriální turistiky, zavítejte
do návštěvnického centra porcelánu Thun 1794 v Nové Roli
nedaleko Karlových Varů, kde se Vám naskytne ojedinělá
možnost seznámit se s výrobou porcelánu přímo v továrně.
CARLSBAD PLAZA magazine
49
Фарфоровый завод «Leander», также известный во всем
мире под названием «Rudolf Kampf», был основан в Лоучках в 1907 году. Здесь изготавливается не только нежный
белый и декоративный розовый фарфор, но также и
хозяйственный фарфор, со сложной формой, декоративной техникой и ручной росписью. Высокий уровень
профессионализма мастеров ставит фарфоровый завод
«Leander» на особый уровень. О престижности этого фарфора свидетельствует и тот факт, что этот завод
является исключительным поставщиком фарфора для
Парламента и Сената Чешской Республики.
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА:
КАРЛОВАРСКИЙ ФАРФОР
Производство фарфора в Чехии имеет давние и богатые
традиции. Однако, что касается самого фарфора, то пальму
первенства держит Китай, который смог более тысячи лет
скрывать от всего мира секрет его изготовления. И только
в начале XVIII века, а точнее в 1709 году, после длительных исследований и многих неудачных опытов Иоганну
Фридриху Бёттгеру удалось открыть тайну изготовления
китайского фарфора. В девяностых года XVIII века изготовление фарфора началось и в Западной Чехии, а в 1794 году
появился первый чешский фарфор. Открытие в Карловарском регионе больших запасов качественного каолина
послужило толчком для мощного расцвета фарфорового производства. И с того времени начала отсчитываться
долгая история традиционного изготовления карловарского фарфора.
Карловы Вары по праву называются городом-курортом и
городом фарфора, потому что самый важный компонент
для изготовления фарфора, которым является каолин, в
Карловарском регионе отличается самым высоким качеством. Посещение города-курорта Карловы Вары может
стать для Вас приятной возможностью приобрести хотя
бы небольшой фарфоровый сувенир. Здесь расположен
самый крупный в Чехии завод по изготовлению фарфоровых изделий «Thun 1794». Стоит также упомянуть
фарфоровые изделия и торговой марки «Leander», существующей уже сто лет.
50 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Что касается фарфора, который изготавливается на
заводе «Thun 1794», то нужно иметь в виду, что это так
называемый твердый фарфор, который получается при
обжиге при температуре 1405°C. Его исключительно
высокое качество и уникальный дизайн основываются
на более чем двухсотлетней традиции. И это является
гарантией того, что такой фарфор станет в Вашем доме
тем предметом, который будет передаваться в наследство из поколения в поколение. Если Вы относитесь к
поклонникам индустриального туризма, то приглашаем Вас посетить туристический центр фарфорового
завода «Thun 1794» в Нове Роли недалеко от Карловых
Вар, где Вам будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с изготовлением фарфора прямо на
самом заводе.
Jozef Nushi
Luxury clothing retailer
and distributor of joy
JOZEF NUSHI: Prodejce luxusního
oblečení a distributor radosti
Móda je jeho zálibou i radostí. Inspiraci čerpá z kolébky módního průmyslu, Itálie, kde si také vybírá a
dováží ty nejlepší kousky oblečení do svých tří obchodů v Karlových Varech. Radost, kterou mu jeho
práce přináší, rozdává následně svým zákazníkům. Řeč
je o velmi svébytné osobnosti jménem Jozef Nushi
JOZEF NUSHI: LUXURY CLOTHING RETAILER
AND DISTRIBUTOR OF JOY
V jeho filozofii je zákazník vždy tím nejpodstatnějším
článkem módního průmyslu. Zákazník pana Jozefa
Nushi dostane občerstvení, je mu nabídnut veškerý
komfort. Prodeje s grácií a profesionálními pracovníky,
jejichž cílem je zákazníkovi poskytnout především radost. Radost z nákupu, radost z luxusního zboží, radost
z pobytu v jednom z nejkrásnějších lázeňských měst
v České republice.
Corneliani – zaměřeno na muže
Přestože je móda obecně více spojována s něžným
pohlavím, Jozef Nushi neubírá pozornost ani mužům,
kterým coby odborník doporučuje oblečení Corneliani. Jedná se o rodinnou italskou společnost, vyrábějící
obleky i oblečení pro volný čas, navazujíc na italskou
kulturu ručně vyráběné módy. V Karlových Varech jsou
tyto originální reprezentativní kousky nejvyšší kvality
k dispozici právě v butiku Pupp Jozefa Nushi.
Kombinace čisté střižní vlny a vysokého podílu ruční
práce vytváří z pánské módy Corneliani jednu ze světových špiček. Díky užití hedvábí, kašmíru, vlasu norka
nebo činčily je dosaženo nejen neobvyklých optických efektů, ale především mimořádně luxusního
dojmu.
Corneliani představuje klasické střihové a barevné
zpracování těch nejlepších materiálů. Jedná se o reprezentativní oblečení, ve kterém nikdy nemůžete
udělat chybu.
52 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Přehlídka světových značek v buticích
Jozefa Nushi
V každém ze tří butiků Jozefa Nushi v Karlových Varech však najdete i další světoznámé módní značky, ať
už je to Max Mara, tradiční značka s více než 60 letou
krejčovskou tradicí, luxusními materiály a pro značku
typickými plášti, anebo Marina Rinaldi, která vsadila na
japonské tvary, dekorativní motivy, semišové kabáty
a svrchní pláště.
V buticích je k dostání také nová kolekce Henry
Cotton´s, lifestylové značky se sportovní i elegantní
kolekcí dámské i pánské módy, nebo Marina Yachting,
vyznávající nezkrotnou vášeň pro moře, svobodu a nespoutanost. Pozornost je zaměřena také na značku
Cinzia Rocca a další.
Nechte se hýčkat v jednom ze tří prestižních obchodů
Jozefa Nushi, potěšte se luxusním módním kouskem
a načerpejte radost z příjemného zážitku!
Fashion is his pastime and joy. He draws inspiration
from the cradle of the fashion industry, Italy, where he
also selects the best pieces of clothing to import to his
three stores in Karlovy Vary. There he offers them, with
the help of his hand-selected team, to his customers.
And he also loves sharing the joy his work brings to
him. We are talking about a very distinctive personality
named Jozef Nushi.
men‘s fashion one of the world leaders. The use of
silk, cashmere, mink or chinchilla hair achieves not
only unusual optical effects, but an impression of superior luxury as well.
In his world view, the customer is always the most important link in the chain. Jozef Nushi´s customers get
a refreshment, as they are offered all possible shopping comforts gracefully by the professionals whose
ultimate goal is to delight the customer. The joy of
shopping, the joy of luxury goods, the sheer pleasure
of staying in one of the most beautiful spa towns in the
Czech Republic.
A global brands show in Jozef
Nushi´s boutiques
Corneliani — spotlight on men
Although fashion in general is associated more with the
fair sex, Jozef Nushi is far from ignoring men to whom
he recommends, as an expert, the Corneliani clothing.
This is an Italian family business sewing suits and casual
wear, following in the footsteps of the Italian cultural
tradition of handmade fashion. In Karlovy Vary, these
genuine representative pieces of the highest quality
are available in Jozef Nushi´s Pupp boutique.
The combination of pure shorn wool and the
high proportion of handiwork makes Corneliani
Corneliani stands for a classic rendering of cuts
and colors using the finest materials. It is representative wear in which you can never make a blunder.
However, in each of Jozef Nushi’s three Karlovy Vary
boutiques you can also find other world famous fashion brands, be it Max Mara, the traditional brand with
more than a 60–year old tradition of tailoring, luxury
fabrics, and a jacket so typical for this brand, or Marina
Rinaldi, who took a bet on Japanese shapes, decorative motifs, suede and top coats.
Available in his boutiques is also the new collection
from Henry Cotton, a lifestyle brand selling sports and
elegant collections of women‘s and men‘s fashion, or
Marina Yachting, professing indomitable passion for
the sea, freedom and wildness. Attention is also paid
to the Cinzia Rocca brand, and many others.
Pamper yourself in one of the three prestigious shops
of Jozef Nushi. Treat yourself to a luxurious fashion
piece and soak in the joy of a delightful experience!
CARLSBAD PLAZA magazine
53
Our famous guest
Markéta Azemovičová
ЙОЗЕФ НУШИ: ПРОДАВЕЦ ДОРОГОЙ ОДЕЖДЫ
И ДИСТРИБЬЮТОР РАДОСТИ
Мода – это его любовь и радость. Он восхищается
колыбелью индустрии моды, Италией, где выбирает
и откуда привозит лучшие экземпляры одежды в свои
три магазина, работающие в Карловых Варах. Вместе
с членами опытной команды он предлагает эту одежду
покупателям, одновременно передавая им радость,
которую доставляет ему его работа. Представляем Вам
этого своеобразного человека по имени Йозеф Нуши.
лучших в мире. Благодаря использованию шелка, кашемира, волоса норки и шиншиллы достигаются не
только необыкновенные оптические эффекты, но, прежде всего, впечатление чрезвычайной роскоши.
По его мнению, покупатель всегда остается главным
действующим лицом. Покупателю в магазине Йозефа
Нуши предложат не только чай или кофе, но и совершенно комфортный выбор и покупку – с грацией и
профессионализмом, рассчитанными, прежде всего, на
то, чтобы доставить ему радость. Радость от покупки, радость от прекрасной вещи, радость от отдыха в одном
из лучших курортных городов Чешской Республики.
Модели мировых брендов в магазинах
Йозефа Нуши
Corneliani – ориентация на мужчин
Несмотря на то, что моду в принципе, как правило, связывают с прекрасным полом, Йозеф Нуши не забывает
о мужчинах, которым он как специалист рекомендует
одежду итальянской компании Corneliani, которая
выпускает костюмы и повседневную одежду, продолжая итальянскую традицию ручного пошива дорогой
одежды. В Карловых Варах эти оригинальные репрезентативные экземпляры высшего качества можно
купить именно в бутике Pupp Йозефа Нуши.
Сочетание чистой шерсти и высокой доли ручной работы превращает мужскую одежду Corneliani в одну из
54 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Corneliani представляет классический раскрой
и цветовую гамму лучших материалов. В этой репрезентативной одежде Вы всегда будете выглядеть шикарно.
В каждом из трех бутиков Йозефа Нуши в Карловых
Варах Вы найдете также одежду других известных мировых брендов, будь то Max Mara, традиционный бренд
с 60-летней традицией пошива, роскошными материалами и характерными пальто, или Marina Rinaldi, со
ставкой на японские формы, декоративные мотивы,
замшевые пальто и верхнюю одежду.
В бутиках представлена новая коллекция Henry
Cotton´s, бренда, отражающего образ жизни, со спортивной и элегантной коллекцией женской и мужской
моды, а также Marina Yachting, с ее страстью и неукротимой любовью к морю и свободе. Очень интересна
также одежда бренда Cinzia Rocca и др.
Побалуйте себя в одном из трех престижных магазинов
Йозефа Нуши, доставьте себе удовольствие от приобретения дорогой модной вещи и ощутите радость от
приятно проведенного времени!
OSOBNOST HOTELU: MARKÉTA AZEMOVIČOVÁ
V každém vydání Carlsbad Revue našim hostům představujeme jednu osobnost, která je spjata s hotelem Carlsbad
Plaza. Ani pro letošní první vydání neuděláme výjimku. Pro
tentokrát bychom Vám rádi představili naší novou energickou obchodní ředitelku paní Markétu Azemovičovou.
Markéta Azemovičová se narodila v Karlových Varech a tak
se dá se říci, že je zdejší lázeňskou atmosférou dokonale
prosycena. Vystudovala karlovarské gymnázium a úspěšně
absolvovala Obchodní akademii Karlovy Vary v oboru cestovního ruchu. Získala cenné zkušenosti v Conference
Czechoslovakia Ltd., což je významná agentura event
managementu a live marketingu v Praze. Další neméně důležitou zkušeností pro utváření svého renomé byla práce
pro karlovarský Grandhotel Pupp a finanční skupinu SLOT
Group. Paní Azemovičové jsme položili několik otázek, na
které nám mile odpověděla.
Jaká je Vaše pracovní náplň?
Má práce spočívá nejen v řízení celého týmu Sales and Reservations Department a jeho rozvoji, ale především ve
správném zacílení prodeje a marketingu. Dále se zabývám
tvorbou plánů a strategií, jejich následnou realizací a důkladnou kontrolou či analýzou.
Jaké máte v současné pozici cíle?
Hlavním cílem je naplnění všech jednotlivých bodů
marketingové strategie naší společnosti pro rok 2014 a samozřejmě hotel Carlsbad Plaza plný spokojených hostů,
kteří se díky odborné a starostlivé péči všech mých kolegů
a harmonickému prostředí uzdravují a cítí lépe, a nejen
z těchto důvodů se k nám opakovaně vracejí.
Jakou připravujete největší novinku pro rok 2014?
Tento rok přicházíme s neuvěřitelnou novinkou! Jedná se
o náš nejnovější a zcela unikátní koncept léčení ve Spa
Suites, ze kterého jak doufáme, budou naši hosté nadšeni
minimálně stejně tak jako my.
Máte nějaké životní motto, krédo…?
Confucius: „Kamkoliv se vydáte, jděte s celým srdcem“.
Co byste vzkázala čtenářům Carlsbad Revue?
Všechny čtenáře, kteří hledají individuální péči a přístup,
a pro které je důležité jejich zdraví a relaxace, ale i gurmány
a ty kteří rádi dbají o svou krásu, zvu srdečně do našeho
krásného hotelu. Jsem plně přesvědčena, že vše, co hledají,
najdou právě u nás v hotelu Carlsbad Plaza.
CARLSBAD PLAZA magazine
55
HOTEL PERSONALITY:
MARKÉTA AZEMOVIČOVÁ
ЛИЧНОСТЬ НАШЕГО ОТЕЛЯ: МАРКЕТА АЗЕМОВИЧОВА
В каждом номере журнала «Carlsbad Revue» мы представляем нашим гостям какого-либо интересного человека,
деятельность которого связана с отелем «Carlsbad Plaza».
И в этом номере журнала – первом в этом году – мы не
делаем исключения. На этот раз позвольте Вам представить нашего нового энергичного коммерческого
директора – госпожу Маркету Аземовичову.
In each edition of the Carlsbad Revue our guests are introduced to a personality that is connected with the hotel
Carlsbad Plaza and this year’s first edition is no exception.
This time we would like to introduce our new energetic
business director Mrs. Markéta Azemovičová.
Markéta Azemovičová was born in Karlovy Vary, and
therefore it can be said that she is perfectly suffused with
the local spa atmosphere. She graduated from Karlovy
Vary high school and then went on to successfully graduate from Karlovy Vary Business Academy in the field of
tourism. Mrs. Azemovičová gained valuable experience at
Conference Czechoslovakia Ltd, a significant event management and live marketing agency in Prague. Further
important experience in the shaping of her reputation
was gained while working for the Grandhotel Pupp in
Karlovy Vary and the financial group, SLOT Group. We put
a few questions to Mrs. Azemovičová, to which she pleasantly replied.
Маркета Аземовичова родилась в Карловых Варах, и,
можно сказать, полностью проникнута духом этого города-курорта. Она закончила карловарскую гимназию, а
затем успешно закончила «Коммерческую академию
Карловы Вары» по специализации – Туристический
бизнес. Госпожа Аземовичова приобрела ценный опыт
в компании «Conference Czechoslovakia Ltd.», которая
является известным агентством по event-менеджменту и
live-маркетингу в Праге. Следующим, не менее важным
опытом для создания ее реноме, была работа для карловарского отеля «Grandhotel Pupp» и для финансовой
группы «SLOT Group». Мы задали госпоже Аземовичовой несколько вопросов, на которые она нам любезно
ответила.
What is your job description?
My work not only involves responsibility for the entire
team of the Sales and Reservations Department, and its
development, but also the correct targeting of sales and
marketing. Furthermore, I deal with making plans and
strategies, their subsequent implementation and thorough reviewing and analyzing.
What are your goals in your current position?
The main aim is to meet all the various points of the
2014 marketing strategy of our company and of course
to have the Carlsbad Plaza hotel full of satisfied guests,
who, thanks to the professional and attentive care of all
my colleagues and the harmonious and healing environment, feel better and repeatedly return to us.
What are the biggest innovations that you are
preparing for 2014?
This year has seen the introduction of an incredible innovation!, a new and totally unique concept in treatment,
our new Spa Suites!, about which we hope our guests
will be at least as excited as we are.
Do you have a life motto, credo…?
Confucius: “Wherever you go, go with all your heart.”
What would you say to Carlsbad Revue readers?
For readers, who are looking for individual attention
and approach, something which is important for their
health and relaxation, and gourmets and those who like
to care about their beauty, we cordially invite you to
our beautiful hotel. I am fully convinced that everything
you are looking for can be found right here at the hotel
Carlsbad Plaza.
56 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Что бы Вы хотели сказать на прощанье читателям
журнала «Carlsbad Revue»?
Я сердечно приглашаю в наш прекрасный отель не
только всех читателей журнала, которые хотят получить
индивидуальный подход и лечение, и для которых важно их собственное здоровье и отдых, но также гурманов
и всех тех, кто заботится о своей красоте. Я совершенно уверена, что всё, что они ищут, они найдут именно в
нашем отеле «Carlsbad Plaza».
Что входит в Ваши профессиональные обязанности?
Моя работа состоит не только в управлении всей командой отдела «Sales and Reservations Department» и его
развитием, но, прежде всего, в определении правильного направления продажи и маркетинга. Кроме того, я
занимаюсь разработкой планов и стратегий, их последующей реализацией, а также их тщательным контролем
и анализом.
Расскажите, пожалуйста, нам о своих целях на
сегодняшней должности?
Главная цель состоит в выполнении всех отдельных пунктов маркетинговой стратегии нашей компании на 2014
год, а также в том, чтобы отель «Carlsbad Plaza» был полон
довольных гостей, которые бы благодаря высокопрофессиональному и заботливому уходу со стороны всех моих
коллег, и гармоничному окружению, выздоравливали и
чувствовали себя лучше, а затем вновь и вновь к нам возвращались, но уже не только по этим причинам.
Какую самую большую новинку на 2014 год Вы
готовите?
На этот год мы подготовили совершенно невероятную
новинку! Речь идет о нашей самой новой и абсолютно
уникальной концепции лечения в номерах-апартаментах Спа-Сьют, от которой, как мы надеемся, наши гости
придут, как минимум, в такой же восторг, как и мы сами.
Есть ли у Вас какой-нибудь девиз или жизненное
кредо?
Я руководствуюсь высказыванием Конфуция: «Что бы Вы
ни делали, делайте это со всей душой».
CARLSBAD PLAZA magazine
57
The Castle Spa
original, magical, wonderful
and open to all…
ZÁMECKÉ LÁZNĚ: ORIGINÁLNÍ, MAGICKÉ, NÁDHERNÉ
A OTEVŘENÉ VŠEM…
Jedinečné Zámecké Lázně v samém srdci Karlových Varů
jsou unikátním centrem tradiční lázeňské léčby a poznáte
je na první pohled pro svou originální architekturu. Historické kořeny tohoto léčebného zařízení sahají až do doby
před první světovou válkou, kdy roku 1909 v rozsáhlé soutěži o výběr projektů zvítězil architekt Friedrich Ohmann,
podle jehož projektu byla v letech 1911 – 1913 vystavěna
Zámecká kolonáda.
Ta byla zachována v nezměněné podobě až do roku 2000,
kdy prošla významnou rekonstrukcí a adaptovala se na Zámecké Lázně. Duše a rukopis Friedricha Ohmanna zůstanou
navěky zachovány v podobě geniální kombinace rozličných
stavebních slohů. Rozhodně stojí za povšimnutí úchvatný
antický rondel v horní části stavby, který je jakýmsi poznávacím znamením Zámeckých Lázní.
Ojedinělost, úspěšná tradiční léčba a relaxační programy
staví Zámecké Lázně na přední příčky žebříčku léčebných
center u nás. Jedním z osmi tajemství, se kterými jsou lázně
pevně semknuty, je právě návrat k osvědčené tradici karlovarské lázeňské léčby s maximálním využitím léčivé
minerální vody. Zámecké Lázně jsou napájeny dvěma vlastními prameny, Horním a Dolním zámeckým pramenem,
které patří mezi již výše zmíněné jedinečné tajemství. Mezi
přínosy pro širokou klientelu lázní, protože lázně jsou dostupné všem, rozhodně patří individuální přístup, špičkové
technologické vybavení a zcela unikátní magické prostředí.
Navíc je pro každého návštěvníka připravena k procedurám
relaxace v léčebném termominerálním bazénu zdarma a klient absolvuje veškeré procedury během jediné návštěvy.
Tento bazén je svou rozlohou a poměrem minerální vody,
jediným svého druhu v České republice.
Zámecké Lázně jsou nejen věhlasným balneo centrem,
jež Vám dopřejí nezapomenutelné zážitky v krásném prostředí s efektivními výsledky, jsou ale také domovem Ducha
pramenů – vládce všech karlovarských pramenů, který je
opředen tajemnou legendou. Vydejte se za poznáním této
legendy a okuste tento jedinečný zážitek na vlastní kůži.
CASTLE SPA (ZÁMECKÉ LÁZNĚ): ORIGINAL, MAGICAL,
WONDERFUL AND OPEN TO ALL…
The unique Castle Spa, located in the heart of Karlovy Vary,
is a unique center of traditional spa treatment and is immediately recognized for its original architecture. The historical
roots of this treatment facility date back to the period before
the First World War, when in 1909 an extensive tender for the
selection of construction projects was won by architect Friedrich Ohmann. As a result of his project the Castle Colonnade
(Zámecká kolonáda) was built in the years 1911 to 1913.
It was maintained and remained unchanged until 2000,
when it underwent major refurbishment and was transformed to become Castle Spa. Friedrich Ohmann’s soul
and handiwork remain forever preserved in the form of an
ingenious combination of various architectural styles. It
is definitely worth noting the stunning antique “rondelle”
at the top of the building, which is generally accepted as
a hallmark of the Castle Spa.
Uniqueness, successful traditional treatment and relaxation
programs put Castle Spa at the forefront of ranking medical centers in the country. One of the eight secrets, all of
60 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
which are strongly entwined, surrounding Castle Spa, is that
it retains a good tradition of spa treatment with the maximum utilization of mineral water. Castle Spa is supplied by
it’s own two springs, the Upper and Lower castle springs,
which count among the above-mentioned unique secrets.
Castle Spa benefits a broad spa clientele as it is accessible to
all, it provides an individual approach to it’s clientele while
incorporating high-tech equipment and a unique magical
environment. Additionally, the treatment thermo-mineral
pool is available for each visitor to use while waiting for, or
between procedures. This pool, its size and the ratio of mineral water used, is the only of its kind in the Czech Republic.
All procedures are completed in a single visit.
The Castle Spa is not only renowned as a balneotherapy
center that offers an unforgettable experience in a beautiful environment with effective results, but it is also home
to the “Spirit of the Springs” – the ruler of all Karlovy Vary
springs, a tale that is shrouded in mysterious legend. Set
out and explore the legend and get a taste of this unique
experience for yourself.
CARLSBAD PLAZA magazine
61
«ЗАМКОВЫЕ ЛАЗНИ»: НЕПОВТОРИМЫЕ, МАГИЧЕСКИЕ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ВСЕХ…
«Замковые Лазни» (Zámecké Lázně), расположенные
в самом сердце Карловых Вар, представляют собой
уникальный центр традиционного курортно-бальнеологического лечения. Уже на первый взгляд этот комплекс
привлекает внимание своей необычной архитектурой.
Исторические корни этого лечебного заведения уходят еще во времена до Первой мировой войны, когда в
1909 году в расширенном конкурсе на выбор проектов
победил архитектор Фридрих Оман, по проекту которого в период 1911–1913 годов была построена Замковая
колоннада.
Эта колоннада оставалась в неизмененном виде вплоть
до 2000 года, в котором была проведена ее существенная
реконструкция, а колоннада была присоединена к комплексу «Замковые Лазни». Душа и рукопись Фридриха
Омана навсегда останутся сохраненными в гениальной
комбинации разных архитектурных стилей. Конечно
же, стоит упомянуть об изумительной архитектурной
62 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
детали – о гроте в античном стиле, расположенном в
верхней части строения, который является символом
бальнеологии и особым отличительным знаком комплекса «Замковые Лазни».
Уникальность, высокая эффективность традиционного бальнеологического лечения и релаксационные
программы ставят «Замковые Лазни» на первую ступеньку рейтинга лечебных центров. Одним из восьми
секретов, которыми обладает этот комплекс, является
именно возврат к зарекомендовавшей себя традиции
карловарского курортно-бальнеологического лечения
с максимальным применением целебной минеральной
воды. «Замковые Лазни» соединены с двумя собственными источниками – Верхним и Нижним замковыми
источниками, которые относятся к уже вышеупомянутым уникальным секретам. Большим преимуществом для
обширной клиентуры этого комплекса, а Замковые Лазни
доступны всем, конечно же, относится индивидуальный
подход, самое передовое технологическое оснащение
и неповторимая магическая атмосфера. Клиент может
принять все процедуры в течение одного посещения.
Кроме того, для каждого посетителя, после принятия
им процедур, предлагается возможность бесплатной
релаксации в лечебном термоминеральном бассейне. По своей площади и по составу минеральной воды
этот бассейн является единственным такого рода в
Чешской Республике.
«Замковые Лазни» – это не только знаменитый курортно-бальнеологический центр, в котором Вы сможете
пережить незабываемые ощущения в прекрасном окружении и с высокоэффективным результатом лечения,
это также родной дом Духа источника – повелителя
всех карловарских термоминеральных источников,
который овеян таинственной легендой. Приглашаем
Вас отправиться для знакомства с этой легендой, и лично насладиться этими уникальными впечатлениями.
CARLSBAD PLAZA magazine
63

Podobné dokumenty

Carlsbad Plaza - Arabian Travel Market

Carlsbad Plaza - Arabian Travel Market А  в  каких случаях подается граппа? Ей можно наслаждаться после вкусной еды, или по примеру самих итальянцев - с  чашечкой кофе. В  наших ресторанах и барах можно попробовать, например, граппу «Be...

Více

Carlsbad Plaza - Carlsbad Revue

Carlsbad Plaza - Carlsbad Revue Water gives life, it is essential throughout our lives, and is an important part of our entire planet. Its versatility is affiliated with the beneficial effects of a massage and creates a perfect s...

Více

N - Erste Premier

N - Erste Premier Pro Vaše pohodlí jsme připravili Hypotéku Premier, která Vám poskytne absolutní komfort. Bude Vás hýčkat vždy jen tou nejlepší možnou sazbou Premier Rate, a to dokonce i v období refixace. Navíc od ...

Více