uživatel 2011 - ATECO spol. s ro

Transkript

uživatel 2011 - ATECO spol. s ro
Ceník programů WIN-TEL / Accountix pro vyhodnocení provozu tel. ústředen 2011/01
(platnost od 1.1.2011 do vydání dalšího ceníku)
Ceník obsahuje objednací kody software pro nejprodávanější typy ústředen, ostatní podporované PBX naleznete na www.ateco.cz
Software je přizpůsoben pro práci v prostředí MS Windows 32 bit a 64 bit (95/98/2000/NT/XP, Vista, Windows 7, Windows 2008Server)
Ceny
verzev4.0
Kč bez DPH
1.1 skupina - malé ústředny (sběr dat V24, sériový ) :
Výrobce
2N
Alcatel
Avaya
Bosch
Ericsson
Název ústředny
Ateus 4/20, Delta, Omega
A4200, Omni PCX Office (V24)
IP Office (sériový sběr dat)
Integral 3E, 5E
Business Phone 50/250
MATRA/Eads
Telecom
Panasonic
NeXspan, Matracom, Aastra
Ascotel
KX-T 61610, KX-TA 308/616
KX-TDA 30, 100, 200 E
Hicom 110/112/118/125/130/150
HiPath řada 1000, 2000, 3000
Siemens
Název ústředny
Netstar
3COM
Omni PCX Office (TCP)
Asterisk
IP Office (TCP)
IPEX
Panasonic
Nortel
IPEX
KX-TDE 100, 200
Nortel - BCM
16 / 16
32 / 32
64 / 50
150 / 80
300 / 150
MA4
AST
PAN
PTD
HIX
HIX
1.2 skupina - malé ústředny (sběr dat Ethernet) :
Výrobce
2N
3COM
Alcatel
Asterisk
Avaya
sběr dat V24
Koncová
3 600
4 900
7 400
11 400
15 600
Počet: Pobočky / Linky
Obj. kód
ATC
A42
IPO
BOM
ER4
sběr dat Ethernet
Koncová
5 900
7 800
9 600
13 300
17 600
Počet: Pobočky / Linky
Obj. kód
ATC
3CO
A2T
ASX
IPT
16 / 16
32 / 32
64 / 50
150 / 80
300 / 150
IPX
PNC
NOR
pozn. SW pro vyšší počty poboček přecházejí do skupiny 2 - Velké ústředny
2. skupina - velké ústředny:
Výrobce
Avaya
ALCATEL
Bosch
Ericsson
Kapsch
Siemens
Název ústředny
Definity, S8300
A 4400, sběr dat V24
A 4400, Enterprise (TCP/IP)
Integral 33xE, 55xE
MD110
Meridian
Hicom 300, HiPath 4000
oba způsoby sběru dat
Koncová
13 600
18 600
25 900
31 900
51 800
69 200
Počet: Pobočky / Linky
Obj. kód
DEF
A44
A4T
BOV
VA5
MED
HI3*
Upgrade - ceny:
upgrade z minulé verze (3.9):
upgrade z předminulých verzí (3.7 a 3.8):
upgrade ze starších verzí:
rozšíření počtu poboček/linek:
150 / 80
400 / 200
1000 / 500
1500 / 800
3000 / 1500
5000 / 2500
* Distribuce pouze přes společnost Siemens Enterprise Commun.
s.r.o., nebo jejich certifikované obchodní partnery
30 % z prodejní ceny
50 % z prodejní ceny
80 % z prodejní ceny
rozdíl cen + 10%
Příplatky za nadstavby:
vícejazyčná verze (CJ,AJ,SJ):
10 % z prodejní ceny
ostatní nadstavby (ACD, CRM, SQL, EVI, hotel, docházka)
30 % z prodejní ceny
Terminálová nebo LANová - přístup (pro 1-5 PC)
30 % z prodejní ceny za každý PC
Terminálová nebo LANová - přístup (pro 6 a více PC)
25 % z prodejní ceny za každý PC
Síťová licence (síť 2-5 libovolných ústředen)**
30 % z prodejní ceny za každou PBX
Síťová licence (síť 6 a více libovolných ústředen)**
25 % z prodejní ceny za každou PBX
** Základní software pro centrální tarifikaci je konfiguračně tvořen součtem poboček na všech PBX v síti
Slevy:
pro nemocnice, školy a sociální zařízení
křížový upgrade (změna PBX)
konkurenční upgrade
10%
20%
15%
3. Nadstavba WEBServer - přístup k datům přes internetový prohlížeč (např. MS Internet Explorer)
Cena je stanovena dle počtu připojených PC / uživatelů (loginů)
Součástí této nadstavby je Terminálový přístup pro 2 PC zdarma.
Doporučená konfigurace pro webserver:
např. server DELL PowerEdge SC 1420 (4 GB RAM, HDD 200 GB)
MS Windows server 2003/2008
Obj. kód
WEB / 10
WEB / 50
WEB / 150
WEB / 400
WEB / 1000
WEB / 2000
Uživatelů
10
50
150
400
1000
2000
Koncová
12 000
24 000
36 000
54 000
72 000
102 000
4. Ceník podpůrných prostředků k programům WIN-TEL/ Accountix
HARDWARE
SOFTWARE
ATC 162 - Zál. buffer 512 KB, SW, kabel, adapter, GO (aktivní), komprese, paket, až 13000 ř.
ATC 163 - Zál. buffer 1 MB, SW, kabel, adapter, GO (aktivní), komprese, paket, až 26000 ř.
ATC 166 - Modemový buffer, (ATC 162 + modem 56 Kb) - pro dálkový sběr dat
ATC 167 - TCP/IP buffer 512 KB s integrovaným převodníkem, ethernet 10MBs
ATC 168 - TCP/IP buffer 1 MB s integrovaným převodníkem, ethernet 100MBs
ATC 270 - TCP/IP buffer 32 MB, 2 vstupy (1x V24, 1x ethernet) + 1x výstup ethernet
KAB 01
- Propojovací kabel 5 m (PBX-PC nebo PBX-buffer včetně konektorů dle typu PBX)
SW 166
- obslužné programy pro ATC 066 nebo obecně modemová varianta (Windows)
SW 167
- obslužné programy pro ATC 167
SW 168
- obslužné programy pro ATC 168
SW 270
- obslužné programy pro ATC 270
Modul FTP - určeno pro Siemens HiPath řada 2000/3000, modul pro stahování dat ethernet
prostřednictvím modulu lze PBX nastavit jako klient nebo server
TRT - tarifní tabulky s rozšířenými cenovými modely ( jednorázově), dealer pouze na
konkrétního klienta ( tj. číslo ID programu, které musí být u nás registrované)
Ceny v Kč bez DPH
Koncová
6 000
8 000
8 100
9 000
11 000
12 500
350
1 700
1 700
1 700
1 700
3 600
1 500
5. Ceník služeb
Název služby
Servisní činnost běžná (instalace programu, nastavení parametrů), sazba za 1 hod. (i napočatou)
Servisní činnost speciální (instalace sw na serveru, web, CRM, LAN, terminál), sazba za 1 hod. (i napočatou)
Školící činnost v rámci instalace za 1 hod. (i napočatou)
Školení programu u zákazníka za 1 hod. (i napočatou)
Školení programu v prostorách společnosti ATECO - termíny naleznete v sekci školení na www.ateco.cz
Analýza zákaznických dat (optimalizace nákladů) za 1 hod.
Vytvoření individuálního cenového plánu operátora (cena za 1 ks)
Dopravné - sazba za 1 km
Dopravné - čas strávený na cestě za 1 hod. (i napočatou)
Zaslání programu Českou poštou
Zaslání zboží přepravní službou (např. PPL, EMS)
Zaslání zboží kurýrní službou
Zaslání programu na dobírku
Ceny v Kč bez DPH
1 000
1 500
1 000
1 500
500
1 000
1 000
10
200
50
150
200
80
Koncová
TB 10 - Tarifní balíček - obsahuje min. 6 aktualizací tarifních tabulek vybraných 6-ti telekomunikačních operátorů
pro období 12 měsíců ( viz Smlouva TB 10), dealer pouze na konkrétního klienta
SB 20 - Servisní balíček - obsahuje min. 1x aktualizaci programu WINTEL (Upgrade), v případě potřeby i další,
na období 12 měsíců, přednostní hot-line, (viz Smlouva SB 20) , určeno jen pro uživatele poslední verze
Distribuce :
ATECO spol. s r.o., Bořanovická 18/108, 182 00 Praha 8
tel. : +420 266 090 042, fax: + 420 266 090 045, e-mail: [email protected], http://www.ateco.cz
3 800
45 % z ceny programu

Podobné dokumenty

MOBILY

MOBILY MOBILY Co je Mobility Extension? Jedná se o mobilní kancelář komunikačního systému ATEUS® - NETSTAR (digitální pobočková ústředna nové generace, která nativně podporuje VoIP technologie), k níž úča...

Více

Ceník Oshadhi produktů

Ceník Oshadhi produktů Pohoří (Highland) Léto v Provence

Více

OpenScape Office MX, OpenScape Office LX a OpenScape Office

OpenScape Office MX, OpenScape Office LX a OpenScape Office které vás denně zahlcují, snižují produktivitu. Práce s četnými komunikačními médií může vést k nevýkonnosti, frustraci zákazníků a zvyšování obchodních nákladů. OpenScape Office je řešení sjednoce...

Více

allwinplus_a.

allwinplus_a. (sériové buffery nebo převodníky RS 232 / TCP-IP)

Více

allwin.

allwin. a jiný zpùsob úètování hovorného (16kHz impulsy, pseudotarif, minutová sazba, sazba GSM...) sbìr dat probíhá na pozadí jiné èinnosti poèítaèe èeská, slovenská, anglická a nìmecká jazyková mutace (A...

Více

Novinky v programech ALLWIN 2000

Novinky v programech ALLWIN 2000 Tarifikaèní programy pro evidenci a vyhodnocování telefonického provozu poboèkových ústøeden Tarifikaèní programy ALLWIN 2000 umožòují: > finanèní a statistické vyhodnocování telefonického provozu ...

Více