Pracovní list Ombudsman - Řešení Uveďte jiný název pro slovo

Komentáře

Transkript

Pracovní list Ombudsman - Řešení Uveďte jiný název pro slovo
Pracovní list Ombudsman - Řešení
Uveďte jiný název pro slovo ombudsman :
Veřejný ochránce práv
K čemu slouží tato instituce ?
Ombudsman je mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k řešení
stížnosti jednotlivců na jednání veřejné správy.
V jaké zemi poprvé vznikla tato instituce ?
Ve Švédsku
Čím byl v této zemi ombudsman pověřen ?
Ombudsman byl pověřen králem dbát na správné chování úředníků
Kdy se dostal tento institut hromadného rozšíření ?
Vdruhé polovině 20. století
V kolika zemích tato instituce existuje ?
100 zemí
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Uveďte znaky parlamentního ombudsmana :
• je volen parlamentem
• měl by být politicky nezávislý
• nemá oprávnění rušit či měnit státní rozhodnutí
• může provádět vlastní šetření
Existuje ombudsman i na nižších úrovních než stát ?
Ano, např. v České spořitelně
Kolik ombudsmanů měla Česká republika od 1. 1. 1993 ?
Dva
Jak se jmenuje současný český ombudsman ?
JUDr. Pavel Varvařovský
Uveďte některá fakta o něm :
• JUDr. Pavel Varvařovský (* 16. října 1945 České Budějovice) je český
právník, bývalý soudce nejvyšších soudů a ústavního soudu, od září 2010
Veřejný ochránce práv.
• Není a nebyl členem žádné politické strany ani hnutí
• Je ženatý a má dvě děti, již dospělé

Podobné dokumenty

Program Ombudsman FORMULÁŘ

Program Ombudsman FORMULÁŘ problémů spojených se zaměstnáním vedení (kromě záležitostí řešených v rámci kolektivního odborového vyjednávání anebo omezených platným právem). Program Ombudsman je důvěrný (chrání identitu osoby...

Více