VY_12_INOVACE_56 Miniúvod do lidských práv

Transkript

VY_12_INOVACE_56 Miniúvod do lidských práv
VY_12_INOVACE_56
Miniúvod do lidských práv
Pro 6. ročník ZŠ
Člověk a společnost – Výchova k občanství - Miniúvod do lidských
práv
Květen 2012
Mgr. Dana Kubínková
Materiál slouží k výkladu s procvičením učiva
Miniúvod do lidských práv
Pro 6. ročník ZŠ
První krok k lidským právům
• Všichni lidé na Zemi jsou si rovni před
zákonem
• Základní lidská práva lidé znají odnepaměti,
často je však porušují
• Všeobecná deklarace lidských práv –
nejrozšířenější dokument o lidských právech
• Listina základních práv a svobod platí v České
republice, je součástí ústavy
Přiřaďte porušování práv k právu
1. Právo na život
2. Zákaz dětské práce
3. Zákaz tělesného a duševního
týrání dětí
4. Právo na ochranu před
násilím
5.Právo stýkat se s rodiči
6. Právo na ochranu dětí před
ozbrojeným konfliktem
A) Děti v muslimských zemích se
stávají nosiči výbušnin při
sebevražedných útocích
B) Děvčata v Indii jsou hned po
narození zaslíbena ženichovi, kterého
často poznají až těsně před svatbou
C) Pepa chodí každý den uklízet do
kanceláří otcovy firmy, aby ušetřili za
uklízečku
D) Po rozvodu se paní Nováková
odstěhovala, aby nemusela dětem
umožnit setkání s otcem – nedala mu
adresu
E) Po návratu z hospody bil pan Malý
manželku i děti, často spali u sousedů
F) V afgánské válce jsou nasazováni
chlapci do bojů
http://i.idnes.cz/10/093/cl6/JOB362152_profimedia_0003919471.jpg
http://knihy.abz.cz/imgs/products/img_220874_main.jpg
Deklarace práv dítěte
• Z dokumentu vyber 10 práv, která jsou pro
tebe nejdůležitější
• Porovnej ve dvojici, pak se skupinou chlapců a
děvčat, po diskuzi se snažte shodnout a
napište 10 nejdůležitějších práv pro vás děti
http://img.radio.cz/pictures/eu/cd/lidi/deti.jpg
Pracovní list pro žáka