AIRSOFT tactic team liberec tactic team liberec tactic team liberec

Komentáře

Transkript

AIRSOFT tactic team liberec tactic team liberec tactic team liberec
AIRSOFT tactic team liberec
Česko Italský Airsoft Team
www.attl.czweb.org
Převzato z knihy Bojový manuál.
Staženo ze serveru www.uloz.to
Přiblížení a vstup do budovy
Pro přípravu akce je důležitá rekognoskace terénu a objektu. Rekognoskace je způsob
získávání informací o daném místu incidentu. Místu incidentu se říká lokalitě, kde je
předpoklad, že se zde zdržují osoby nebo pachatelé závažné trestné činnosti. Rekognoskace
terénu a objektu musí zpravidla zahrnovat souhrn veškerých dostupných informací o daném
místě a údaje budou rozšířeny též o stručný nákres této lokality, který bude zachycovat
vyvážený výčet možností zejména pro přiblížení a možnost vstupu do objektu. Informace
musí přesně identifikovat to místo, na které se bude provádět zákrok, nebo prohlídka
budovy, terénu apod. (z praxe jsou známé případy, kdy byl mylně označen jiný objekt).
Popis objektu, určení hlavního vchodu, popis stran. “A“ je vždy hlavní vstup do budovy, a to i
v případě, že je do objektu více vchodů, jeden je vždy hlavní. Zbytek je pode hodinových
ručiček.
Před zahájením vlastního přiblížení k místu incidentu, je důležité zajištění všech rizikových
prostor v bezprostřední blízkosti objektu. Možností, jak tento úkol provést, je součinností
spolupráce např. s policií, která provede širší uzávěrku a zajistí veškeré příjezdové
komunikace a možné přístupové cesty k místu provádění zákroku. Zásahová skupina bude
vycházet z výsledků, které jsou dostupné o místě určení, a sestaví vlastní postup zajištění tak,
aby byly pokryty veškeré rizikové sektory v dané oblasti, např. okna, dveře a okolí v blízkosti
zájmové budovy. V průběhu přesunu k objektu a zejména při tiché variantě přiblížení, je
nutné vyhýbat se takovým překážkám, které jsou v blízkosti, a mohli udělat hluk: Akce by se
mohla narušit, a akce by nabrala úplně jiný směr. Zásahová skupina se musí velmi pečlivě
seznámit s těmito skutečnostmi a zejména s prostředím, ve kterém se bude pohybovat.
Postup bude vyházet z dosažených informací, které si zásahový tým obstaral před zahájením
akce.
Nesmíme opomenout roli pozorovatele, nebo umístění odstřelovače, který v případě náhlé
změny, v blízkosti objektu bude upozorňovat zásahový team na podobnou skutečnost.
Skupina se musí přizpůsobit náhlím změnám, aby neprozradila svoji přítomnost a v případě
potřeby zvolila jinou variantu nebo zahájila okamžitý útok na budovu.
Výhled pachatele z okna. Tento případ musí vždy zaznamenat pozorovatel a odstřelovač by
měl na změnu měl okamžitě reagovat. Důležité je mít smluvené a nacvičené signály např.
OPU zelená: Tento signál je pro odstřelovače který má zelenou, zásahoví tým pouze sníží
svoji pozici a jistá další prostory.
Přiblížení k objektu.
První fáze útoku zahrnuje širší zajištění venkovního prostoru před budovou, dalším úkolem je
přesun k objektu a přední jištění tvoří vnější uzávěru až do místa vhodné pozice tzv.
výchozího bodu.
Tiché přiblížení k objektu nám ve fázi útoku umožní dokonalé využít momentu překvapení.
Pachatelé nebo osoby uvnitř objektu nesmí mít tušení, že se proti nim vede skutečný zákrok.
V případě tiché varianty jsou důležité taktické zásady chování pohybu ve skupině. Obecné
zásady jsou především tichá chůze, nášlapy, pomalé pohyby, prvky neverbální komunikace,
vzájemné zajišťování a přecházení rizikových prostor atd. K objektu se přibližuje vždy z boku.
Vstup dveřmi
Vstup do budovy hlavním vchodem (dveřmi). Jedná se o variantu vstupu vybranou na
základě důkladného průzkumu a rekognoskace, kde není jiná možnost ke vniku do budovy.
Tato varianta není příliš vhodná, ale v případě z prodlení je tento vstup v dané situaci
správné rozhodnutí. Vstup hlavním vchodem je velmi riziková varianta taktického rozvinutí
postupu.
Hlavním důvodem je že osoby uvnitř budovy očekávají právě tuto možnost příchodu
zásahové jednotky, dalším faktorem je velmi členitý prostor vestibulu, který ústí do dalších
přilehlých prostor, jako jsou schody, chodby, a v posledním případě místnosti. Obecně vstup
hlavním vchodem, můžeme tedy označit jako velmi rizikový, neboť pachatel se soustřeďuje
na hlavní vchod a budeme muset počítat s nástražnými systémy umístěnými v tomto
prostoru. Taktický postup bude vycházet se zajištěných prostor, jako jsou například okna,
vstup apod.
Vstupy do objektů. Hlavní vchod se nachází vždy na straně A. Při taktickém postupu je
důležité zajistit všechny možné prostory: jako např. okna, dveře, sklepy, půdy, atd.
Skupina se rozdělí na dvě části – na zajišťovací podskupinu a na skupinu, která bude tvořit
vnitřní zajištění objektu. Při rozvíjení taktického vstupování se nesmí tento pohyb zastavit.
Tento moment by pachatel mohl využít ve svůj prospěch a mohl by zmařit celou akci.
Cestou nejmenšího odporu
Volba vstupu jak proniknout do objektu je velmi důležitá prodavší postup zásahového týmu a
rozvíjení taktického postupu v objektu. Ve fázi útoku jde o čas, který musí být velmi krátký
pro obsazení celé budovy. Čas se v tomto případě bude počítat na vteřiny, kterým
dosáhneme co nejúčinnějším způsobem využít momentu překvapení. V případě, že se vstup
do objektu určí nevhodným způsobem, může to zmařit i celou akci, a to zejména půjde li o
záchrannou operaci tento chybný manévr může mít nedozírné následky pro rukojmí. Další
taktickou zásadou ve fázi obsazení objektu může být neustále v pohybu a nezastavovat se v
nezajištěném prostoru. Tam, kde člověk si není jist dalším správný (taktickým) postupem, je
dobré nahradit myšlenkový tok spíš za rychlí pohyb (přesun). Následný děj se potom vyvine a
doplní jiným vhodným způsobem.
Rekognoskace objektu se dělí na dvě části. Z praxe, ale vím, tato rekognoskace omezuje
pouze na jednu její část. Akce si vyžaduje velmi rychlé jednání a není dostatečný prostor pro
vytvoření a nashromáždění tolik informací o vnitřní části objektu, aby se dali využít. Ve
výcviku se tato varianta nacvičuje a budeme ji považovat za pohyb v neznámém prostředí
(objekt) V ostré akci budeme vyházet pouze z výsledků vnější rekognoskace. V případě vnější
rekognoskace si zadáme postup a způsob, jak se přiblížit a kudy vniknout do objektu. V
případě že máme i vnitřní reko, je vhodné si stanovit postup ve vnitřní části objektu a
eventuelně rozdělit team na několik částí. V případě členité a rozsáhlé budovy je tato
varianta celkem běžnou praxí.
CQB (I. část - všeobecné)
Osvětlení
Jelikož většinou při zásahu bývá vypnutý elektrický proud je důležité osvětlení například
baterka přidělaná na boku zbraně. Má to dva významy, jeden důležitý, když ve tmě na vás
posvítí někdo baterkou, jste „dezorientován“ ochromen, a nevidíte kdo je před vámi, kolik
lidí atd. A druhý účel je, že vidíte tam, kde je tma :-)
Svítilna se taky hodí např. v kouři či slzném plynu. Ale každopádně se i k baterce hodí kvalitní
kolimátor.
Neprůstřelné štíty
Někdy při obsazování schodů či jiných záludností je potřeba neprůstřelného štítu, tyto štíty
mají nějaké výhody a nevýhody jednou z nevýhod je že nejste chráněni z vrchu, a ani vaše
nohy nejsou kryté. Přesto existují různé fígle, kde se těmto nepříjemnostem dá zabránit.
• Schody, kde hrozí napadení z obou stran, vytvoří dva muži ze štítů písmeno V.
• Chodba, kde hrozí napadení z jedné strany, sestaví muži ze dvou štítů L.
• Napadení shora, tam kde hrozí napadení shora, se dá udělat tzv. „želva“ přičemž
jeden muž drží štít nad hlavami, a druhý směrem dopředu. Na tyto štíty je důležitý
výcvik pro koordinaci pohybu.
Vnikání do místností – BUTTONHOOK
Buttonhook je taktika kde se silueta postavy objeví ve dveřích pouze na malinkou chvilku. Ale
chce to cvik, jelikož je těžké mířit do místnosti a k tomu zabočovat za zeď, kde jste stáli.
Vnikání do místností – CROSS-BUTTON
Cross-button je účinným manévrem v situaci, kdy jsou dveře v blízkosti zdi a oba muži musí
vstupovat ze stejné strany. Je bohužel pomalý.
Vnikání do místností – CRISSCROSS
Manévr Crisscross má tu výhodu že každý z mužů vidí tu část místnosti, do které má vstoupit.
Při vniknutí dovnitř by měl postoupit do takového místa odkad může ovládat svoji polovinu.
Tato technika vyžaduje cvik aby jste do sebe nevráželi.
Přiblížení k baráku
Nejlepší je 7 členná skupinka, pokud se ovšem nejedná o nějaký mega barák.
K baráku běžte pokud možno co nejrychlejší cestou, a co nejsvižnějším krokem, až skoro
během!!
Snažte se krýt to místo kam běžíte, levou a pravou stranu + vrchní patra.
V zadu nechte poslední dva členy, jeden kryje druhé patro, a druhý mu kryje záda.
Nechte je pokud možno někde na rohu baráku, ale někde v křoví, a tak daleko aby pohodlně
viděli na obě strany baráku a do druhých pater.
U baráku
U baráku se rozmístěte tak že,
1. Kryje vše před sebou (podél stěny), ale nekryje druhé patro!
2. Kryje druhé patro, nad prvním a až nad sebe…
3. Kryje prostor od baráku, tzn. kryje skupinu proti napadení mimo barák.
4. Kryje znovu vrchní patra ale zády k prvnímu a druhému
5. Poslední kryje skupině záda.
Je to v podstatě takový zrcadlový obrázek…
Vnikání do baráku
Předchozí formaci u baráku se snažte držet v podstatě až do té chvíle než vlezete do baráku.
1. Muž v čele. Nejlepší je mít pouze pistoli, aby měl jednu ruku volnou pro práci se
zrcátkem, aby mohl prozkoumat co je za rohem, nebo na házení granátů. Je v
podstatě první, proto reaguje jako první na nepřátelskou palbu při vstupu do
místnosti.
2. Střelec. Muž, který postupuje jako druhý, nejlépe s automatem a při vstupu zaměřuje
na případné další cíle. Muž číslo jedna a dvě musí spolu cvičit, a trénovat střelbu aby
neohrozili jeden druhého.
3. Velitel teamu. U velitele je jedno jakou má zbraň, ať už krátkou nebo automat, hraje
roli dalšího střelce, který se zaměří na nebezpečí, jež se zatím nepodařilo eliminovat
prvním dvěma mužům. Jeho pozice mu umožňuje rychle reagovat na momentální
situaci změnou taktiky vstupu. Dále pomáhá přemoci nepřítele, aby mohli první dva
muži postupovat dál.
4. Střelec. Čtvrtý muž teamu je vyzbrojen samopalem nebo brokovnicí na vyrážení
zámků (v as nereálné, nebo pokud jste opravdu dobře finančně založená jednotka tak
možná) V případě, že jsou držení rukojmí (v AS asi těžko) tak střílí pouze pistolí
(jelikož by ho tou brokovnicí přizabil) dále má za úkol ¡péèi¡o podezřelé.
5. Zadní hlídka. Pátý muž většinou bývá vybaven beranidlem či něčím podobným na
vyrážení dveří, které po použití odhodí a připojuje se k teamu. Zajišťuje team zezadu
a hlavně zaskakuje tam kde je třeba.
Vstup pěti mužů
Při vstupu pětičlenného teamu muži č. 1 a č. 2 pronikají do první místnosti technikou GrossButton ostatní zajišťují chodbu za nimi. Č. 1 který vstupuje do místnosti jako první útočí na
nepřítele, a číslo dvě (muž ze samopalem) zahajuje palbu.
Jakmile první místnost, muži 3,4 postupují do druhé místnosti Muži 1,2 zajistí podezřelého a
celou místnost. Muž 5 zajišťuje východy z ostatních místností.
Další věc která se dá u dobývání baráku je „slaňování“ ale jelikož asi nikdo z nás nevlastní
vrtulník, tak se to v AS moc nevyužije.
Správný postup k nepřehlednému rohu
Outdoor
Cesty
Přesun po cestě se používá, pouze když je potřeba rychlého přesunu.
Jde se ve dvojičkách každý na jedné straně cesty nebo každý v jedné koleji.
Ve předu jdou dva pointmani, pokud možno co nejdál od skupiny, ale aby na ně skupina
viděla a rozpoznala signály.
Skupina se řídí pokyny pointmanů, naučte se signály, jelikož při přesunu by se nemělo mluvit,
pokud to není důležité.
Další důležitá osoba nebo dvě při přesunu je zadák – zadní hlídka
Zadní hlídka hlídá záda skupiny odkud je vždy nejpředpokládanější kontakt (proto tam musí
být někdo spolehlivý).
Skupina
se
opět
řídí
rychlostí
zadáků,
kteří
neustále
kryjí
záda.
Zadáci mají rozestup kolem jednoho metru :::::::: : takováhle formace přibližně.
Louky, pole
Když není jiná možnost přesunutí než přes pole tak mějte co největší rozestupy (10m+),
pokud se chcete pouze přesunout použijte formaci O – něco jako kruhová obrana akorát v
pohybu, samozřejmě jsou zde zadáci.
A nebo, pokud máte v nejbližším lese nějaký cíl (na něco zaútočit,….)
Tak jděte pokud možno v šipce > a mějte na paměti pořád zadáky a před začátkem lesa jedno
křídlo oddělte a „objekt“ obkličte…
Nebo ještě jedna varianta, pošlete na druhou stranu pole, 2 člennou hlídku ať prozkoumá
okolí, a jakmile dá hlídka signál, že je vše v pořádku, tak skupina přeběhne pole.
V případě když skupina narazí na plot, ohradník, atd… Tak jej první ve skupině podrží, zbraní ,
nahoře, ať může podlézt skupina. Mějte na paměti, že na poli jste nejvíc ohrožení
odstřelovači!!
Ústupová léčka
V případě kontaktu s nepřátelskou skupinou se používají tzv. ústupové léčky.
Ta se dělá ták že pointmani, se budou snažit dělat odpor nepříteli a pomalu ustupovat,
mezitím zadní část skupiny se schová (ne proti sobě!! Ale jak na šachovnici). A přední skupina
+ pointmani co jediní kladou odpor, couvají, couvají, až budou za schovanými vojáky no a ti
už zničí nepřátelskou skupinu.
Průzkum
Při průzkumu si pokud možno světlé věci zatemněte (např. hodinky), zamaskujte se, a
omezte co nejvíc hluk výstroje (v AS kuličky odhlučníte na minimum tak že do balíčku dáte
kousek hadru, a pečlivě obalíte (ale je to nepraktické).
Snažte
se
našlapovat
opatrně
patou
a
„vystupovat“
špičkou.
Postup je skoro stejný jako po cestě ovšem tichý a pomalí, a nejste ve dvojičkách, ale za
sebou a kryjete prostor ZIPově (viz. článek CQB!).
Na průzkumnou misi jsou specialisti, a jejich počet je kolem 6 lidí, speciálně vycvičených.
Velitel skupiny by měl chodit přibližně uprostřed před ním kulomet, za velitelem radista, a
zdravotník, a poslední zadák, který má nejlépe brokovnici, aby měl co největší rozptyl střeli,
no a ve předu pointman.
Každý z mužů ovládá, zdravovědu, práci z výbušninami, radiokomunikaci, atd…
A někteří jsou na to v teamu víc zaměření (tohle bylo tak trochu mimo téma, a spíš jak je to o
reálných průzkumnících)
Postup terénem pole, cesta, les
Pole:
nejlepší je poslat dva pointmany aby přibližně prozkoumali místo kam jdete, pak je dobré jít
přes pole buď ve formaci Kruh (O) rozestupy něco kolem 10 metrů. Nebo jít v šipce (>) bez
ocásku, taktéž velké rozestupy.
Šipka je nejlepší když chcete v lese obejít nějaký bod ze dvou stran, tak se jedno křídlo ke
konci oddělí a jde to obejít...!
Cesta:
Pokud nemáte čas aby jste se pohybovali v lese musíte se přesunout po cestě, nejlepší je jít v
této formaci (:::::: : ) tzn. dva pointmani kteří jsou 100-200 metrů od skupiny napřed, ale aby
na sebe viděli, a mohli dávat signály.
Pak je skupina, a vzadu jsou dva zadáci, kteří jdou po boku, a hlídají svůj půlkruh zády ke
skupině, jdou neustále zády (případně bokem) ke skupině, občas se jeden z nich podívá na
skupinu, a skupina na ně (kvůli signálům).
Zadáci musí být zodpovědní lidé, a skupina musí jít takovou rychlostí, jako jdou zadáci. Zadáci
jsou hned po veliteli nejdůležitější lidi (a jsou ve velmi malém rozestupu za poslední dvojicí).
Zážitek z výcviku: když jsem byl ještě s jedním elektrikářem požádán, abychom přepadli 16
člennou skupinu!
Schoval jsem se do obrovského houští a nechal si projít skupinu i zadáky! Druhý kolega se
zakempil před skupinu a začal střílet po pointmanech (záměrně, jinak se to nikdy nedělá!!)
Jakmile prošla skupina potichu jsem eliminoval zadáka, jelikož to byl manualista, a moc toho
nezmohl (chyba byla ta že si dozadu nedali AEGcko)
A zapojil jsem se jako bych byl člen skupiny, no a pak už jsem poslal dlouhou dávku a bylo
postaráno, zabil jsem asi 12 lidi, zbytek dodělal kolega, takhle jsme ve dvou zlikvidovali 16
clenou skupinu!!!!
Mno zpět k postupu, skupina kryje svoji stranu, tzn. všichni na levo se koukají na levo a na
pravo se dívají napravo, jednoduché.
Když se cokoli stane, celá skupina zaujímá kruhovou obranu, a pointmani to jdou
prozkoumat, v případě útoku se dělají léčky, útoky, ale to až zas někdy. V lese se pohybujte
pokud možno co nejtišeji, nejde o rychlost, ale o tichost při přesunu našlapujte patou a
opatrně končete špičkou nohy, zadák to má těžké musí to hodně trénovat...
Přepady a léčky
Jednotky zvláštního určení operují hluboko v srdci území obsazeného nepřítelem, kde
provádějí aktivní i pasivní činnost. Typická pasivní operace zahrnuje zaujetí postavení v
naprostém utajení, vybudování skrytého a bezpečného pozorovacího stanoviště a odesílání
zpráv o silách a pohybech nepřítele. Aktivní operace jako přepady a léčky vyžadují odlišný
druh odvahy, smělost namísto trpělivosti, rozhodnost namísto opatrnosti. Tento díl je
věnován operačním technikám sil zvláštního určení a zabývá se prováděním přepadů a léček.
Přepad se člení do těchto fází:
1.
2.
3.
4.
Utajený příchod
Krátký a intenzivní boj
Rychlé odpoutání
Urychlený a rozhodný odchod
Přepady slouží ke zničení prostředků a zařízení nepřítele, jako jsou velitelská stanoviště,
spojovací uzly a skladiště, dále k ukořistění materiálu, zbraní a braní zajatců. Nebo prostě ke
způsobení co největších ztrát a škod nepřítele. Mohou se použít pro záchranu vlastních
jednotek nebo spojeneckých partyzánů, a poslouží také k odvedení pozornosti od jiných
operací.
Příprava přepadu
Účel akce, druhu objektu a poznatky o nepříteli budou mít vliv na velikost nasazené skupiny.
Ale při jakékoliv velikosti se vždy dělí na dvě hlavní části – přepadovou podskupinu a
zabezpečovací podskupinu.
Přepadová skupina provádí vlastní akci. Tou jsou vojska, která jdou a zničí zařízení, vysvobodí
zajatce, ukradnou plány či šifry nebo udělají cokoliv, co je smyslem akce. Vedle ryzích
bojovníků může mít v sestavě experty na demolice, elektroniku nebo kohokoliv kdo je
potřeba.
Zabezpečovací skupina zajišťuje jejich krytí, zabezpečuje okolí a braní nepřátelským posilám
v zapojení do akce, zastavuje případné uprchlíky a kryje odchod přepadové skupiny.
Jednotky zvláštního určení jsou po zásluze pověstní tvrdostí a rozhodností. Žádný z jejích
příslušníků netouží zbytečně ztrácet čas, a tak neustále pátrají po potencionálních objektech
útoku. Každý z nich je posuzován z hlediska jeho významu, možnosti příchodu a odchodu s
přihlédnutím ke vzdálenosti a terénu, potřebné velikosti přepadové skupiny, a pak začíná
příprava operace
Místní represálie
Dalším důležitým faktorem je pravděpodobný dopad na spřátelené i ostatní obyvatelstvo v
důsledku přepadu. Existují nesčetné příklady poprav desítek místních obyvatel za každého
zabitého okupačního vojáka. Zvažování této možnosti je vždy součástí přípravy přepadu, a
specialisté na psychologickou válku budou také připraveni plně využít dosažené úspěchy.
Jednoduchost
Přestože plán akce musí být pečlivě zpracován do posledního detailu, musí být v zásadě
jednoduchý. Kdyby měl úspěch záviset na souhře mnoha faktorů, pak by změna kteréhokoliv
z nich mohla zmařit celou operaci.
Doba akce – denní i roční – je vždy kritickým faktorem. Jestliže je operace jednoduchá a
uspořádání objektů útoku je dobře známo, je spíše vhodné operovat za tmy. Nejsou-li
zpravodajské poznatky úplné, udeřte za svítání nebo za soumraku.
Odchod
Soumrak je nejvhodnější dobou k odchodu poskytuje vám výhodu posledních minut denního
světla k opuštění prostoru samotné operace a tma zpomalí nepřítele při pronásledování. V
každém případě však vybírejte čas velmi pečlivě, abyste si zajistili maximální možnou výhodu.
Význam přesného zpravodajského zajištění se jeví samozřejmým a nelze jej přecenit.
Hlavni zdroje poznatků:
Největší význam má místní znalost. Kde je to jen možné, měli by se zverbovat spřátelení
místní obyvatelé jako průvodci, a pokud to bezpečnostní situace dovolí, mohou se použít i v
samotné přepadové skupině.
Při pohybu k objektu útoku je nutno činit veškerá opatření proti vyzrazení vlastní
přítomnosti. Vyhýbejte se jakémukoliv setkaní s nepřítelem, ale pokud dojde k nejhoršímu a
střetnete se s ním, musíte zajistit, aby jeho ztráty byly 100%.
Léčka
Léčka je přepad pohyblivého objektu. Jediný skutečný rozdíl je v tom, že harmonogram
operace je neúplný a nespolehlivý. Ani vynikající zpravodajské zdroje nemohou předpovědět
skutečnou dobu jednotlivých kroků nepřítele, takže přepadová skupina bude často na místě
nějakou dobu před příchodem objektu útoku, což významně zvyšuje riziko prozrazení.
Léčky se zřizují s cílem zničit nebo zajmout živou sílu a materiál nepřítele nebo omezit jejich
pohyb. Systematický postup může usměrnit trasy přesunu vojsk či zásobovacích operací
nepřítele a donutit jej k soustředění svých pohybů na hlavní silniční a železniční trasy, kde
bude mnohem zranitelnější, zvláště za vzduchu. Samostatné železnice jsou vždy relativně
odkrytým cílem. Například pouhé odstranění kolejnic zastaví celý systém a naruší dopravu
materiálu a vojsk.
Okamžitá léčka
Je plánovaná nacvičená operace podložená zpravodajským hlášením. Za ideálních podmínek
byste měli terén prostudovat nejdříve z mapy a leteckých snímků a potom ho osobně
prozkoumat. Čím pečlivější bude příprava a čím důkladnější nácvik, tím větší škodu nepříteli
způsobíte.
Používá se tehdy, když znáte směr, odkud se nepřítel přiblíží. Při záměrné léčce to
samozřejmě vyžaduje dobrou zpravodajskou znalost úmyslu nepřítele. Přímočarou léčku
použijete, když vidíte, co nepřítel dělá. V obou případech však musíte být připraveni, že se
nepřítel může nenadále objevit z kteréhokoliv směru. Jinak se může stát, že do léčky padnete
sami.
Prostorová léčka
Používá se tehdy, když víte, že nepřítel se přiblíží k postavení, ale nevíte z kterého směru.
Prostorovou léčku tvoří několik zálohových skupin, každá čeká v úkrytu v dané ose na
nepřítele. Příprava je složitější, protože velice snadno by se mohlo stát, že ve zmatku střílí
jeden na druhého. Ale při dobrém řízení můžete vehnat nepřítele z jedné léčky do druhé.
Založení léčky
Léčka se může připravit a uplatnit během několika hodin, nebo to může být dlouhodobá
operace uskutečněná po několikadenním hlídkování. Může jí uplatnit hlídka operující
hluboko za nepřátelskými liniemi a podporovaná z hlídkové základny, stejně jako průzkumné
hlídky, o kterých byla řeč dříve.
Typické prostory pro léčku jsou následující:
Známé trasy, které nepřítel pravidelně používá
Týlové nepřátelské prostory, jako zásobování vodou, sklady atd.
Významné body na mapě: mosty, křižovatky, silnice
Přístup k vlastním obranným postavením
Přístup k vesnicím
Budete-li muset zalehnout a čekat déle než jednu noc, budete muset rozdělit své lidi do dvou
skupin – jedna obsadí léčku a druhá bude odpočívat. Musíte být nudné hodiny ve střehu,
pozorovat výhled a nepolevovat. Jestliže posádka zálohy klímá, často se z lovce stane
štvanec.
Individuální kázeň je životně důležitá proto:
Přesun do zálohy musí být tichý a postřehnutelný
Hluk a pohyb omezte na minimum
Nekašlete, nefrkejte, nevrte se
Nevařte, mějte tedy dostatek studené potravy
Mějte zbraně v pohotovosti
Posádka léčky je většinou rozdělena do několika družstev. Úderná skupina má za úkol boj ze
zálohy. Ochranná skupina na křídle dává včasnou výstrahu o postupujícím nepříteli a braní
nepřátelskému útoku z křídla. Může také zabránit nepřátelských vojáků z bojového prostoru.
Zadní ochranná skupina chrání týl úderné skupiny a střeží ostatní výzbroj skupiny.
Místo kde léčku postavíte by mělo:
Být skryté nepříteli
Být bez zjevné únikové cesty
Poskytnout vám krytý přístup a ústup
Umožnit včasné varování před blížícím se nepřítelem
Mít dobré palebné pole
Důvody možného selhání léčky:
Cvakot napínání kohoutku, natahování závěrů
Zvuk rádia ze smrtící zóny
Nedostatečné maskování
Příliš mnoho pohybů v postavení
Nedostatečné spojení mezi skupinami
Zaseknutí zbraně
Příliš časné zahájení palby
Všichni střílejí na stejný cíl, část nepřátel není zasažena

Podobné dokumenty

Auto TIP 05/10

Auto TIP 05/10 hondy, minimálně se naklání a mezi malými MPV nenajdete tak sportovní chování. Příjemný dojem podporuje i přesné řízení a řazení. Jazz se navíc otočí takřka na pětníku, přesněji na 10,1 metru, soup...

Více

Červen 1951 - Supra Praha

Červen 1951 - Supra Praha Podle způsobu práce můžeme radioastronomii rozdělit na dvě základní odvětví. Jedno pouze přijímá energii vysílanou z ves­ míru, kdežto druhé samo vysílá na určitých vlnových délkách a přijímá pak č...

Více

Portfolio 2014 ke stažení

Portfolio 2014 ke stažení symbolika cesty a rozcestí, kterou barokní krajina využívá. Vedle své faktické funkce je cesta také symbolem lidského života – cesty od narození ke smrti. Rozcestí jsou potom křehkým momentem rozho...

Více

03. - Airsoft team Kardaška

03. - Airsoft team Kardaška Na druhou stranu, co byste chtěli. Pokud redakce stráví několik psychotických večerů, nebo víkendů v „mém“ doupěti, lehce se stane, že sebelepší nápad a úmysl nabere poněkud jiný rozměr, než jsme p...

Více