CZ 200-93 Mariposa HU 200-93 Mariposa

Komentáře

Transkript

CZ 200-93 Mariposa HU 200-93 Mariposa
CZ
200-93 Mariposa
Upozornění! Obsahuje malé častice, které by děti mohly lehce spolknout. Nevhodné pro děti do 3 let!
Hra je určená pro 1-4 osoby. Doporučujeme pro děti od 5 let.
Obsah: 36 ks kartičky ze dřeva a 16 ks motýlí trupy
Hra: Pestrobarevní motýli se na louce plné květů velmi nudí. Počasí je pěkné, ale nemají vůbec náladu si sedat
z květu na květ, a proto se rozhodli, že svými křídly vyčarují nádherné vzory na zelené trávě. Ale různé barvy a vzory nejsou
až tak jednoduché naaranžovat.
Průběh hry: Každý si vezme 4 ks motýlích trupů! Všech 36 dřevěných kartiček je třeba otočit a zamíchat na stole! Potom
si některý vytáhne 3 kartičky, které obrátí a položí je do jednoho řádku! (Toto bude první řádek.) Po směru hodinových ručiček
si každý do řádku vybere jednu kartičku a přiřadí ji k prvnímu řádku tam, kde bude stejný vzor křídla motýla jako na kartičce!
Komu se podaří vyložit motýla sedícího na květu, položí tam jeden trup motýla a může přemístit jednu otočenou kartičku, která
je už vyložená, takže má možnost vyložit dalšího motýla sedícího na květu. Ty kartičky s motýly, které už mají trup, se nemohou
přemisťovat! Vítězem se stává ten, kdo jako první vyloží 4 motýly. Je i taková možnost, že se může brát jen z otočených kartiček
bez toho, aby se mohlo přemisťovat z obrácených kartiček. Při takovém způsobu se doba hry prodlouží.
Cíl hry: Napomáhá rozvoji poznávání barev a schopnosti vytváření skupin. Je vhodná i na rozvoj pozorovacích
schopností, jemné motoriky a logiky.
Návod na uskladnění: Obal hračky a návod na použití uschovejte!
Rádi bychom Vás upozornili, že hračka je vyrobená ze dřeva, proto ji skladujte na středně vlhkém místě,
aby se nevysušila ani nenavlhla.
Přejeme Vám, aby radost z této hry splnila Vaše očekávání a všechny obohatila o mnoho dobrých zkušeností
a krásných společných zážitků.
HU
200-93 Mariposa
Figyelem! A játék apró, könnyen lenyelhető részeket tartalmaz, ezért ne adja 3 évnél fiatalabb gyermekek kezébe!
A játékot 1-4 személy játszhatja. 5 éves kor felett ajánljuk.
Tartalma: 36 fa kártya és 16 pillangó test
Játékszabály: a tarka pillangók a virágos réten nagyon unatkoznak. Az idő szép, de nekik egyáltalán nincs kedvük virágról
virágra szálldosni, ezért elhatározzák, hogy a szárnyaikkal csodálatos mintákat varázsolnak a zöld fűbe.
A sokféle színt és mintát azonban nem túl egyszerű elrendezni.
A játék menete: mindannyian vegyetek magatokhoz 4 pillangótestet! A 36 fa kártyát fordítsátok le, majd keverjétek össze
egy asztalon! Ezután valaki a kártyák közül hármat fordítson fel, és rakja őket egy sorba! (Ez lesz a kezdő sor.)
Az óramutató járásával megegyező irányban haladva egymás után húzzatok a lefordított kártyák közül egy tetszőlegeset, majd
illesszétek a kezdő sorban oda, ahol ugyanolyan mintázatú pillangószárnyat találtok! Amint valakinek sikerül egy virágon pihenő
pillangót kiraknia, az egyik pillangótestet ráteheti, majd a felfordított kártyák egyikét áthelyezheti máshova, így esélyt
kap egy újabb pillangó kirakására. Azokat a pillangókat, amelyeknek testük is van, a játék során már nem szabad mozgatni!
Aki legelőször kirak 4 lepkét, megnyerte a játékot. Lehetőség van arra is, hogy csak a lefordított kártyákból húzzatok, anélkül,
hogy utána a felfordított kártyák közül egyet áthelyeztek máshová. Ennél a változatnál a játékidő kicsit hosszabb lesz.
A játék célja: a színfelismerés és a csoportosítás tanulásának elősegítése. Kiválóan alkalmas a megfigyelőképesség,
a finommotorikus készségek és a logika fejlesztésére is.
Használati utasítás: kérjük, őrizze meg a csomagolást és a használati utasítást!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a játék alapanyaga fa, ami a környezeti hatásokra reagálva megváltozhat, ezért tárolása
egyenletes hőmérsékleten történjen, ne túl száraz vagy nedves helyen!
Kívánjuk, hogy játékunk sok szép közös élménnyel gazdagítsa a kicsiket és nagyokat egyaránt!
RO
200-93 Mariposa
Atenţie! Nerecomandat copiilor sub 3 ani, deoarece conţine piese mici ce pot fi înghiţite!
Un joc pentru 1-4 jucători. Recomandat copiilor cu vârsta de peste 5 ani.
Conţinut: 36 cărți din lemn și 16 pioni-fluturași
Descrierea jocului: fluturaşii s-au plictisit să zboară din floare-n floare şi s-au hotărât să facă diferite modele cu aripile purpurii
pe iarba cea verde. Însă, acest lucru nu este ușor de realizat.
Jocul: fiecare jucător primește 4 buc. pioni-fluturași, iar cărțile se amestecă și se întorc cu imaginea în jos. Un jucător ridică trei
piese și le așează pe masă cu fața în sus. Se joacă în sensul acelor de ceasornic. Prin tragere la sorț se alege jucătorul care
va începe. Acesta va trage o carte și îl va așeza în spațiul unde imaginea este identică, adică aripa fluturașului este aceeași cu piesa.
Dacă piesele se potrivesc și fac pereche are dreptul să așeze un pion pe imagine, iar din cărțile care deja sunt etalate poate
să ia unul și să-l potrivească acolo unde este posibil, astfel încât să formeze din nou un fluture, având posibilitatea de a scăpa
de un pion. Fluturașii care au deja aripile etalate nu se pot mișca. Câștigătorul este acela care plasează primul cei patru pioni.
Se poate varia gradul de dificultate al jocului. La această variantă de joc se folosesc doar cărțile întoarse, iar cele care sunt deja
etalate nu se pot mișca. În acest caz durata jocului este mai lungă.
Scopul jocului: dezvoltă abilităţile tactile şi motorice, logica, spiritul de observaţie, recunoaşterea şi gruparea culorilor.
Instucţiuni de utilizare: Vă rug ăm păstraţi ambalajul şi instrucţiunile de utilizare!
Vă atragem atenţia că materialul de bază este din lemn, care într-un anumit mediu reacţionează, de aceea trebuie păstrat
la o temperatură constantă!
Distracţie plăcută!
SK
200-93 Mariposa
Upozornenie! Obsahuje malé častice, ktoré by deti mohli ľahko prehltnúť. Nevhodné pre deti do 3 rokov!
Hra je určená pre 1-4 osoby. Odporúčame deťom nad 5 rokov.
Obsah: 36 ks kartičky z dreva a 16 ks motýlie trupy
Hra: Pestré motýle sa na lúke plnej kvetov veľmi nudia. Počasie je pekné, ale oni vôbec nemajú náladu sadať si z kvetu na kvet,
preto sa rozhodli, že svojimi krídlami vyčarujú nádherné vzory na zelenej tráve. Ale rôzne farby a vzory nie je až také jednoduché
naaranžovať.
Priebeh hry: každý si vezme 4 ks motýlích trupov! Všetkých 36 kartičiek z dreva treba otočiť dole a pomiešať na stole! Potom
si niekto vytiahne 3 kartičky, ktoré obráti a položí ich do jedného radu! (Toto bude prvý riadok.) V smere hodinových ručičiek
si každý do radu vyberie jednu kartičku a priradí ju k prvému riadku tam, kde bude rovnaký vzor krídla motýľa ako na kartičke!
Komu sa podarí vyložiť motýľa sediaceho na kvete, položí tam jeden trup motýľa a môže premiestniť jednu otočenú kartičku,
ktorá je už vyložená, takže má možnosť vyložiť ďalšieho motýľa sediaceho na kvete. Tie kartičky s motýľmi, ktoré už majú trup,
sa už nemôžu premiestňovať! Víťazom sa stáva ten, kto ako prvý vyloží 4 motýle. Je aj taká možnosť, že sa môže brať iba
z kartičiek otočených dole bez toho, aby sa mohlo premiestňovať z obrátených kartičiek. Pri takomto spôsobe sa doba hry trocha
predĺži.
Cieľ hry: Napomáha rozvoju spoznávania farieb a schopnosti vytvárania skupín. Je vhodná aj na rozvoj pozorovacích schopností,
jemnej motoriky a logiky.
Návod na uskladnenie: Obal hračky a návod na použitie uschovajte!
Radi by sme Vás upozornili, že hračka je vyrobená z dreva, preto ju skladujte na stredne vlhkom mieste, aby sa nezosušila,
ani nenavlhla.
Prajeme Vám, aby radosť z tejto hry splnila Vaše očakávania a obohatila všetkých o veľa dobrých skúseností ako i krásnych
spoločných zážitkov.
SLO
200-93 Mariposa
Pozor! Igra ni primerna za otroke pod 3. leta starosti, zaradi majhnih decev!
Igra za 1-4 oseb od 5. leta starosti.
Vsebina: 36 lesenih kartic in 16 metuljčkov
Navodila za igro: pisani metuljčki se na travniku zelo dolgočasijo. Kljub lepemu vremenu jim ni do obiskovanja cvetlic, zato
se odločijo, da s pomočjo svojih kril pričarajo čudovite oblike in barve na prečudovit zelen travnik. Najrazličnejših barv in oblik
pa ni tako enostavno razporediti.
Potek igre: vsak igralec si naj izbere 4 metuljčke. Vseh 36 kartic položite na mizo, jih obrnite s sliko navzdol in jih dobro
premešajte. Izberite igralca, ki bo obrnil 3 kartice, katere mora nato položit v eno vrsto (ta vrsta bo začetna vrsta).
Igralci naj pričnejo z igro v smeri urinega kazalca. Vsak igralec naj obrne eno kartico in obrnjeno kartico naj položi v začetno
vrstico k istemu motivu, kot jo ima na izbrani kartici. Tisti igralec, ki uspe zložit metuljčka, ki počiva na roži, lahko na sliko
položi enega metuljčka in s tem dobi priložnost, da eno obrnjeno kartico preloži na drugo mesto, tako si bo zagotovil novo
priložnost za pravilno sestavljeno sliko s počivajočim metuljčkom. Metuljčki, ki že imajo sestavljena telesa, med igro ne smete
premikati! Tisti igralec, ki prvi sestavi 4 metuljčke, zmaga! Druga možnost igre je, da obračate samo tiste kartice, katere
so še obrnjene navzdol, brez da bi katero kartico premestili drugam. Ta način igranja traja dlje časa.
Cilj igre: prepoznavanje barv, sortiranje, finomotorika, logično razmišljanje in zmožnost opazovanja.
Pomembne informacije: prosimo, da shranite navodila in originalno embalažo za morebitno kasnejšo korespondenco. Bodite
pozorni na to, da je igrača narejena iz lesa, ki je naravni material. Igro hranite pri sobni temperaturi in v suhem prostoru! Hvala
za razumevanje!
Upamo, da bo igra v zadovoljstvo in veselje tako malim kot velikim!

Podobné dokumenty

CZ 200-83 Cognito Pozice HU 200-83 Cognito Pozíció RO

CZ 200-83 Cognito Pozice HU 200-83 Cognito Pozíció RO Nevhodné pre deti do 4 rokov. Priebeh hry: v boxe nájdeme niekoľko obrázkov, ktoré majú svoj protiklad (napr.: pred-za, pod-nad, atď.). Treba nájsť tieto protiklady a položiť vedľa seba. Keďže vlnk...

Více

Instruction

Instruction katera želva nima para. Kdor prvi izreče predlog, lahko obrne karto in tako preveri če je povedal pravilno. Če je uganil pravilno barvo, lahko karto obdrži. Če se je zmotil pa karto vrne nazaj na m...

Více

CZ 200-82 Protiklady HU 200-82 Ellentétek

CZ 200-82 Protiklady HU 200-82 Ellentétek Tieto treba nájsť a položiť vedľa seba. Keďže vlnkovanie na bokoch párov obrázkov je rozdielne, deti môžu samé prísť na to, čo k čomu patrí. Cieľ hry: Rozoznávanie protikladov a ich spájanie ako aj...

Více