Europass - CV - DUTCH FOR YOU je zpět!

Komentáře

Transkript

Europass - CV - DUTCH FOR YOU je zpět!
Europass - CV
Osobní údaje
Jméno, příjmení
Kateřina Kratochvílová
Bydliště
Kontakt
Utrecht, Nizozemsko
[email protected]
Státní příslušnost
Česká republika
Profese
Překladatelka, lektorka, lingvistka
členka Jednoty tlumočníků a překladatelů
a Společnosti pro nizozemskou a vlámskou kulturu
Profesní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Pracovní náplň
Reference
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Pracovní náplň
2004 - dosud
externí překladatelka z/do němčiny a nizozemštiny
překlady pro firmy, agentury a soukromé osoby, překlad textů z oblasti turismu, hotelnictví, cestovního
ruchu, gastronomie a pohostinství, lázeňství, medicíny, marketingu, reklamy, filmu, techniky, informatiky,
ekologie, výtvarného umění, finančnictví, práva, obchodu, módy a beletrie pro děti i dospělé, lokalizace
webových stránek
Belgické velvyslanectví – Vlámské zastoupení, IKEA, Wineroute, Čemech, Boom music s.r.o., Liebherr,
Becker, Alles voor Kinderen, Zoover, World Media Partners, s.r.o., Spado Servis, s.r.o., Wilder Kaiser,
Studio Imago, Literární noviny, Greg Berry, Rebo Publishers, Tsjechie.net
Germa, Profi překlady, The Best Translation, Abiturient, Translation Service ReSi, Edline, Transenter,
ASV Oost-Europese Vertalingen a další
Název/jméno zaměstnavatele
2004 – dosud
lektorka němčiny a nizozemštiny
soukromá, firemní, individuální i skupinová výuka němčiny a nizozemštiny, spoluzakladatelka projektů
DUTCH FOR YOU, GERMAN FOR YOU a CZECH FOR YOU (výuka jazyků moderními výukovými
metodami: e-learning , SMS-learning, výuka přes Skype)
CEET, s.r.o., Roháčova 77, Praha 3; Jazyková škola Březinka, Na Březince 21, Praha 5, Rychlavyuka.cz
Období
Povolání nebo vykonávaný funkce
Název/jméno zaměstnavatele
říjen 2010 - dosud
spolupráce při propagaci na jazykově zaměřených veletrzích a akcích
Německá akademická výměnná služba DAAD Praha
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Název/jméno zaměstnavatele
leden 2010 - dosud
tvorba jazykových testů pro veřejnost (němčina)
www.jazykovetesty.cz
Období
2008 - 2009
Povolání nebo vykonávaná funkce
Členka českého překladatelského týmu společnosti Booking.com v Amsterdamu
Pracovní náplň
členka českého překladatelského týmu společnosti Booking.com, překlady z oblasti hotelnictví, turismu,
cestovního ruchu, lázeňství a gastronomie, překlady jazykové databáze, webové stránky, smluv a jiných
právnických textů, lokalizace webové stránky, správa databáze hodnocení hotelů (guest hotel reviews)
Vzdělání a odborná školení
Název a typ organizace
květen 2011
Mezinárodní certifikát z nizozemštiny Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT, Akademische
Taalvaardigheid, jazyková úroveň C1)
Nederlandse Taalunie
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
březen 2011
Mezinárodní certifikát z německého jazyka Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP, jazyková úroveň C2)
Goethe Institut Praha
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
leden – květen 2011
školení: překladatelské nástroje IntelliWebSearch a AppSIC Xbench, semináře korpusové lingvistiky
Jednota tlumočníků a překladatelů, Ústav translatologie Univerzity Karlovy v Praze
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
únor 2011
Překladatelský seminář v Bratislavě, práce na překladu knihy Vergrijzing od Diane Broeckhoven
Univerzita Komenského v Bratislavě
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
květen 2010
seminář Český jazyk právních textů
Komora soudních tlumočníků České republiky, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
únor – květen 2010
kurz právnické nizozemštiny
Nederlandse Taal en Cultuur, s.r.o.
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
srpen 2008 – září 2009
Studium oborů Nizozemský jazyk a kultura a Mezikulturní komunikace na univerzitě v Amsterdamu
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Letteren
Období
Dosažená kvalifikace
květen 2008
Mezinárodní certifikát z nizozemštiny Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT, Maatschappelijke
Taalvaardigheid, jazyková úroveň B2)
Nederlandse Taalunie, Univerzita Karlova
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
Název a typ organizace
srpen 2007, červenec – srpen 2008
Intenzivní letní kurzy nizozemštiny (Comenius Zomercursus Nederlandse taal en cultuur 2007,
Zomercursus Nederlandse taal en cultuur 2008)
Nederlandse Taalunie
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
březen 2006
Mezinárodní certifikát z anglického jazyka First Certificate in English (FCE, jazyková úroveň B2)
British Council Prague
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
2005
kurzy angličtiny English for Humanities, IELTS Academic Writing
Univerzita Karlova v Praze
Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace
říjen 2005 – květen 2007
čtyřsemestrální kurz právnické němčiny
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Milena Horálková
Období
Dosažená kvalifikace
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Název a typ organizace
2005 - 2011
studium oborů Překladatelství-tlumočnictví němčina a Nederlandistika
pětiletý magisterský studijní program, prezenční studium
Univerzita Karlova v Praze, Ústav translatologie, Ústav germánských studií
Období
Dosažená kvalifikace
květen 2005
Státní jazyková zkouška všeobecná z německého jazyka (jazyková úroveň C1),
německá maturitní zkouška, česká maturitní zkouška
Název a typ organizace
šestileté dvojjazyčné česko-německé Gymnázium Na Pražačce, Praha, Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland Prag
Jazyková kompetence
Mateřský jazyk:
čeština
Další jazyky:
Sebehodnocení
Porozumění
Evropská úroveň (*)
Poslech
nizozemština
němčina
angličtina
afrikánština
Mluvení
Čtení
Ústní interakce
Psaní
Samostatný ústní
projev
C1
zkušený
uživatel
C1
zkušený
uživatel
C1
zkušený
uživatel
C1
zkušený
uživatel
C1
zkušený
uživatel
C2
zkušený
uživatel
C2
zkušený
uživatel
C2
zkušený
uživatel
C2
zkušený
uživatel
C2
zkušený
uživatel
B2
samostatný
uživatel
B2
samostatný
uživatel
B2
samostatný
uživatel
B2
samostatný
uživatel
B2
samostatný
uživatel
A1
uživatel
uživatel základů
uživatel
uživatel základů
uživatel základů
A1
A1
A1
A1
základů jazyka
jazyka
základů jazyka
jazyka
jazyka
(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Počítačové dovednosti
velmi dobrá uživatelská znalost prostředí MS Office a internetového vyhledávání,
překladatelské nástroje IntelliWebSearch a AppSIC Xbench,
základní znalost produktů počítačem podporovaného překladu (CAT),
zkušenosti s nástroji Google Translator Toolkit,
zkušenosti s lokalizací webových stránek

Podobné dokumenty

1 AEROMEDIA stánek č. 101 1 1 2 UNIVERSUM stánek č. 102

1 AEROMEDIA stánek č. 101 1 1 2 UNIVERSUM stánek č. 102 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stánek č. 116 125 a 409 stáne...

Více

Argentina Argentina www.cfired.org.ar Argentina Argentina www

Argentina Argentina www.cfired.org.ar Argentina Argentina www Agrární komora ČR ČZPI Enolog Salon vín ČR UKZUZ Vinařské centrum Čína Čína ČR ČR ČR Alsace Beaujolais Bordeaux Bordeaux Bourgogne Bourgogne Bourgogne Corse Francie Francie Francie Francie Francie ...

Více

Evropští velvyslanci pro Tvořivost a Inovace

Evropští velvyslanci pro Tvořivost a Inovace Tvořivost je základním rozměrem lidské činnosti. Rozvíjí se v prostředí, v němž probíhá dialog mezi kulturami, v prostředí, které je svobodné, otevřené a rozmanité a v němž je nastolena sociální ro...

Více

tertium genus hominum

tertium genus hominum uvidíme, jak zásadní vìcí pøi získávání moci a vlivu v hierarchii panovnického dvora je neustálá nebo velmi èastá a pravidelná fyzická pøítomnost dané osoby v blízkosti panovníka. V perské achaimen...

Více

Newsletter

Newsletter města Dubrovníku ve spolupráci s firmou «Mobiexplore» vypracoval projekt MobiEXPLORE Dubrovnik – a tak vznikl oficiální mobilní průvodce města Dubrovníku s bohatým obsahem a užitečnými funkcemi. Pr...

Více

Muži - Kategorie M1

Muži - Kategorie M1 ZDĚCHOVSKÝ KRPÁL POŘADÍ ČAS

Více

zavodopen_m1 - Okruh Luhačovským zálesím

zavodopen_m1  - Okruh Luhačovským zálesím Kolex Valašské Klobouky Bottecchia CZ cyklo Kurovice

Více