6. ročník – školní rok 2008 - 2009 Cíl projektu: možnosti uplatnění

Komentáře

Transkript

6. ročník – školní rok 2008 - 2009 Cíl projektu: možnosti uplatnění
6. ročník – školní rok 2008 - 2009
Cíl projektu: možnosti uplatnění anglických písniček v hodinách anglického
jazyka v 1. A třídě
Průběh projektu:
Během školního roku 2008-2009 ve třídě 1.A provázely děti na hodinách
angličtiny anglické popěvky a písničky. Písničkami se děti zdravily, ptaly na
jméno, uklízely při nich,
a také se ztišovaly, učily se barvy, počítat,
pohybovat se při nich. Anglickými písničkami žáčci dostávali angličtinu do uší,
protáhli se při nich, zažilo se hodně legrace.
Hodnocení projektu:
Anglické písničky usnadnily naše první kontakty s angličtinou, navozovaly při
učení hravou atmosféru. Získaly si u dětí velkou oblibu a zpívaly je s chutí i
mimo hodinu angličtiny, díky tomu zvládly se jich naučit více. Některé písně
předvedly děti svým rodičům na vánoční besídce.
V anketě o nejoblíbenější anglickou písničku vyhrála píseň The Hokey pokey.