KATALOG A CENÍK - JH SOLAR s.r.o.

Transkript

KATALOG A CENÍK - JH SOLAR s.r.o.
Nekonečná
tepelná pohoda.
KATALOG A CENÍK
Solární systémy
OBSAH
Sluneční kolektory
TS 300
4
TS 500
5
TS 330
6
TS 350
7
TS 400
8
TS 310
9
TS 510
10
TS 10
11
Příklady použití slunečních kolektorů
12
Montážní soubory
14
Nosné konstrukce
17
Doplňky k nosným konstrukcím
25
Integrace
30
Samotížné solární ohřívače vody
31
Solární instalační jednotky
32
Deskové výměníky tepla
35
Bazénové výměníky tepla
37
Expanzní nádoby
38
Solární ohřívače vody
OKC
39
RGC
41
R2GC
43
RBC
45
R2BC
47
HT
49
Nerezové ohřívače vody řady S
51
Příslušenství pro solární ohřívače vody
53
Speciální solární akumulační nádrže
54
Akumulační nádrže
PS N
PS2F N
PSWF N
Měděné výměníky pro řadu PS2F N, PSWF N
55
57
59
61
Kombinované akumulační nádrže s ohřevem teplé vody
TS-K
DUO-E
HSK
63
65
67
Nerezové vlnovcové potrubí
AZ s příslušenstvím
AX s příslušenstvím
Možnosti připojení nerezových vlnovců k instalačním
jednotkám a ke kolektorům
69
71
72
Izolace pro solární systémy
74
Regulátory pro solární systémy
Pro jeden solární okruh
Pro dva solární okruhy
Pro tři solární okruhy
Volně programovatelné
75
76
77
77
Montážní materiál
79
Teplonosné kapaliny pro solární systémy
80
Teplonosné kapaliny pro topné systémy
81
Příslušenství pro teplonosné kapaliny
82
Bazénová chemie
83
Thermo|Solar Žiar s.r.o.
87
JH Solar s.r.o.
88
Školicí středisko
89
Kontakty
90
Sluneční kolektory
TS 300, 300 H
TS 300
Popis kolektoru:
Plochý vertikální kolektor s absorpční plochou 1,78 m2.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 10 kolektorů v jedné řadě.
Vývody přírubové – montážní soubory S 4111 ( S 4263 ) + S 4019
Vývody pájecí – montážní soubory S 4020 + S 4022
Absorber: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou,
který obepíná meandr z měděné trubky.
Použití: ohřev TV, bazénů, přitápění.
Nejvíce používaný typ kolektoru.
Technické údaje:
Půdorysná plocha
2,03 m2
Absorpční plocha
1,78 m2
Spojovací rozměr
1040 mm
Hmotnost
36,1 kg
Kapalinový obsah
1,57 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
30-100 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
přírubové ø 26 mm nebo Cu
trubka ø 18x0,8 mm
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
minerální plsť
Selektivní konverzní vrstva
ALOx (černý) TS 300
Selektivní konverzní vrstva
eta plus (modrý) TS 300 H
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
13 % TS 300, 5 % TS 300 H
Optická účinnost
81 %
TS 300 H
Doporučená prac. teplota
pod 100°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
170°C
Energetický zisk z kolektoru*
do 1000 kWh/rok
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci
kolektoru a na klimatických podmínkách.
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m2K]
[W/m2K2]
TS 300
0,8177
3,63
0,011
TS 300 H
0,814
4,954
0,0189
kód
SVT
252
* parametry vztažené k ploše apertury
obj. č.
Cena
TS 300 pájecí vývody
S 1543
9 650 Kč
TS 300 přírubové vývody
S 1542
9 850 Kč
TS 300 H přírubové vývody
S 1564
12 025 Kč
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
4
Sluneční kolektory
TS 500, 500 H
TS 500
Popis kolektoru:
Plochý vertikální kolektor s absorpční plochou 2,26 m2.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 8 kolektorů
v jedné řadě.
Vývody přírubové – montážní soubory S 4111 (S 4263)
+ S 4019.
Absorber: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní
vrstvou, který obepíná meandr z měděné trubky.
Použití: ohřev TV, bazénů, přitápění.
Nejlepší poměr ceny a výkonu.
TS 500 H
Technické údaje:
Půdorysná plocha
2,53 m2
Absorpční plocha
2,26 m2
Plocha apertury
2,26 m2
Spojovací rozměr
1290 mm
Hmotnost
44,6 kg
Kapalinový obsah
1,72 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
30-100 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
přírubové ø 26 mm
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
minerální plsť
Selektivní konverzní vrstva
ALOx (černý) TS 500
Selektivní konverzní vrstva
eta plus (modrý) TS 500 H
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
13 % TS 500, 5 % TS 500 H
Optická účinnost
81 %
Doporučená prac. teplota
pod 100°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
196°C
Minimální roční energetický zisk
z 1 m² plochy kolektoru podle
metodiky RAL UZ 73
525 kWh/ m2 rok
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m K]
[W/m2K2]
kód
SVT
TS 500
0,809
3,59
0,011
255
TS 500 H
0,815
3,56
0,018
259
2
* parametry vztažené k ploše apertury
obj. č.
Cena
TS 500
S 1587
10 970 Kč
TS 500 H
S 1603
12 200 Kč
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
5
Sluneční kolektory
TS 330, 330 M
Popis kolektoru:
Plochý horizontální kolektor s absorpční plochou 1,78 m2.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 5 kolektorů v jedné řadě.
Vývody přírubové – montážní soubory S 4111 ( S 4263 ) + S 4019
Vývody pájecí – montážní soubory S 4020 + S 4022
Absorber: TS 330 – tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní
vrstvou, který obepíná měděné trubky v lyrovém uspořádání – kolektor
s nízkým hydraulickým odporem, alternativně i pro samotížné systémy.
TS 330 M - tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou,
který obepíná meandr z měděné trubky.
Použití: ohřev TV, bazénů, přitápění. Kolektor vhodný pro montáž
na rovné střechy vysokých budov, fasády, balkony.
TS 330
Technické údaje:
Půdorysná plocha
2,03 m2
Absorpční plocha
1,78 m2
Spojovací rozměr
2040 mm
Hmotnost
37 kg
Kapalinový obsah
TS 330 – 1,7 l; TS 330M – 1,5 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
30-100 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
přírubové ø 26 mm nebo Cu
trubka ø18x0,8 mm
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
minerální plsť
Selektivní konverzní vrstva
ALOx (černý)
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
13 %
Optická účinnost
81 %
Doporučená prac. teplota
pod 100°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
170°C TS 330
189°C TS 330 M
Minimální roční energetický zisk
z 1 m² plochy kolektoru podle
metodiky RAL UZ 73
do 1000 kWh/rok
TS 330 M
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci
kolektoru a na klimatických podmínkách.
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m2K]
[W/m2K2]
TS 330
0,740
4,275
0,017
TS 330 M
0,806
3,73
0,014
kód
SVT
260
* parametry vztažené k ploše apertury
TS 330 pájecí vývody
obj. č.
Cena
S 1549
10 520 Kč
TS 330 přírubové vývody
S 1548
10 720 Kč
TS 330 M pájecí vývody
S 1599
10 520 Kč
TS 330 M přírubové vývody
S 1598
10 720 Kč
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
6
Sluneční kolektory
TS 350
Popis kolektoru:
Plochý vertikální kolektor s absorpční plochou 1,78 m2 a nízkým
hydraulickým odporem.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 10 kolektorů v jedné
řadě.
Dodává se s převlečnými maticemi G ¾“.
Montážní soubory S 4134 ( S 4305).
Absorber: tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní
vrstvou, který obepíná měděnou trubku v lyrovém uspořádání.
Použití: ohřev TV, bazénů, přitápění.
Kolektor vhodný pro samotížné systémy bez oběhového
čerpadla.
Technické údaje:
Půdorysná plocha
2,03 m2
Absorpční plocha
1,71 m2
Spojovací rozměr
1040 mm
Hmotnost
36,8 kg
Kapalinový obsah
1,7 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
50-200 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
převlečné matice G ¾“
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
minerální plsť
Selektivní konverzní vrstva
ALOx (černý)
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
13 %
Optická účinnost
80,2 %
Doporučená prac. teplota
pod 100°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
175,6°C
Energetický zisk z kolektoru*
do 1000 kWh/rok
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci
kolektoru a na klimatických podmínkách.
TS 350
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m2K]
[W/m2K2]
0,802
4,337
0,011
kód
SVT
261
* parametry vztažené k ploše apertury
TS 350
obj. č.
Cena
S 1588
10 480 Kč
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
7
Sluneční kolektory
TS 400, 400 H
Popis kolektoru:
Plochý vakuový kolektor, určený pro speciální aplikace, při kterých se
vyžaduje vyšší výstupní teplota teplonosného média a vyšší energetický
zisk v chladných měsících.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 10 kolektorů v jedné řadě.
Vývody přírubové ø 40 mm – montážní soubory S 4260 (S 4262)
+ S 4016
Absorber: tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou,
který obepíná meandr z měděné trubky. Zbytkový plyn (vzduch)
v kolektorech je možné nahradit kryptonem.
Použití: interiérové bazény, průmyslové aplikace, solární chlazení.
Jediný průmyslově vyráběný plochý vakuový kolektor.
TS 400
Technické údaje:
Půdorysná plocha
2,03 m2
Absorpční plocha
1,70 m2
Plocha apertury
1,84 m2
Spojovací rozměr
1040 mm
Hmotnost
45,3 kg
Kapalinový obsah
1,60 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
30-100 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
přírubové ø 40 mm
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
vakuum (100 Pa)
Selektivní konverzní vrstva
ALOx ( černý ) TS 400
Selektivní konverzní vrstva
eta plus ( modrý ) TS 400 H
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
13% TS 400, 5% TS 400 H
Optická účinnost
81 %
Doporučená prac. teplota
nad 100°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
219°C TS 400, 224°C TS 400 H
Energetický zisk z kolektoru*
do 1200 kWh/rok
TS 400 H
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci
kolektoru a na klimatických podmínkách.
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m2K]
[W/m2K2]
kód
SVT
TS 400
0,7899
3,2
0,0065
256
TS 400 H
0,8053
3,017
0,0050
258
* parametry vztažené k ploše apertury
obj. č.
Cena
TS 400
S 1550
17 830 Kč
TS 400 H
S 1554
21 660 Kč
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
8
Sluneční kolektory
TS 310
Popis kolektoru:
Plochý vertikální kolektor s absorpční plochou 1,78 m2.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 10 kolektorů v jedné
řadě.
Vývody přírubové – montážní soubory S 4111 ( S 4263 )
+ S 4019
Absorber: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní
vrstvou, který obepíná meandr z měděné trubky.
Použití: ohřev TV, bazénů, přitápění.
Standardní kolektor se sníženými tepelnými ztrátami a s vyšším
energetickým ziskem oproti TS 300.
Větší hloubka vany vyžaduje použití nosných konstrukcí
s označením pro TS 310.
Technické údaje:
Půdorysná plocha
2,03 m2
Absorpční plocha
1,78 m2
Spojovací rozměr
1040 mm
Hmotnost
39 kg
Kapalinový obsah
1,57 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
30-200 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
přírubové ø 26 mm
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
minerální plsť
Selektivní konverzní vrstva
eta plus (modrý)
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
5%
Optická účinnost
81 %
Doporučená prac. teplota
pod 120°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
190°C
Energetický zisk z kolektoru*
do 1000 kWh/rok
* Energetický zisk kolektoru závisí na způsobu jeho využití geografické poloze, orientaci
kolektoru a na klimatických podmínkách.
TS 310
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m2K]
[W/m2K2]
0,806
3,110
0,021
kód
SVT
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
257
* parametry vztažené k ploše apertury
TS 310 přírubové vývody
obj. č.
Cena
S 1544
14 200 Kč
9
Sluneční kolektory
TS 510, 510 H
TS 510
Popis kolektoru:
Plochý vertikální kolektor s absorpční plochou 2,26 m2 se sníženými
tepelnými ztrátami.
Kolektory se spojují paralelně, maximálně 8 kolektorů v jedné řadě.
Vývody přírubové – montážní soubory S 4111 (S 4263) + S 4019
Absorber: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou,
který obepíná meandr z měděné trubky.
Použití: ohřev TV, bazénů, přitápění.
Zvětšená absorpční plocha oproti TS 310 a snížené tepelné ztráty
oproti TS 500. Větší hloubka vany vyžaduje použití nosných konstrukcí
s označením pro TS 510.
Technické údaje:
TS 510 H
Půdorysná plocha
2,53 m2
Absorpční plocha
2,26 m2
Spojovací rozměr
1290 mm
Hmotnost
47,5 kg
Kapalinový obsah
1,72 l
Maximální přetlak
teplonosné kapaliny
600 kPa
Doporučený průtok teplonosné
kapaliny
30-100 l/h na jeden kolektor
Připojovací vývody
přírubové ø 26 mm
Pouzdro teplotního čidla
pro čidlo ø 6 mm
Krycí sklo
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
Skříň kolektoru
výlisek z nekorodujícího
Al-Mg plechu
Tepelná izolace
minerální plsť
Selektivní konverzní vrstva
ALOx (černý) TS 510
Selektivní konverzní vrstva
eta plus (modrý) TS 510 H
Sluneční absorbivita αAM1.5
95 %
Tepelná emisivita ε82°C
13 % TS 510, 5 % TS 510 H
Optická účinnost
81 %
Doporučená prac. teplota
pod 100°C
Stagnační teplota (při záření
1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C)
202°C
Minimální roční energetický zisk
z 1 m² plochy kolektoru podle
metodiky RAL UZ 73
525 kWh/m2 rok
η0*
a1*
a2*
[-]
[W/m2K]
[W/m2K2]
kód
SVT
TS 510
0,810
3,48
0,016
262
TS 510 H
0,8145
3,40
0,017
263
* parametry vztažené k ploše apertury
obj. č.
Cena
TS 510
S 1592
11 970 Kč
TS 510 H
S 1604
13 200 Kč
Spojení absorberu se sběrnou trubkou.
10
Sluneční kolektory
Solární vakuový termický kolektor TS 10
Popis kolektoru:
Solární vakuový termický kolektor typu „Heat Pipe“ s omezovačem teploty
na vakuových trubicích na max. 169,5° C.
Vysoceodolné trubice z antireflexního skla jsou vyrobené v Německu.
Instaluje se ve vertikální poloze se sklonem minimálně 15°. Kolektory se
spojují paralelně, maximálně 8 kolektorů v jedné řadě. Vývody kolektoru
jsou z Cu trubky Ø22mm a spojují se svěrným šroubením (22) s kovovými
kroužky. Kolektory se do stavby instalují pomocí originálních konstrukcí,
včetně rámů (potřeba objednat zvlášť) na rovnou nebo šikmou podložku.
Konstrukce:
Sběrač kolektoru z Al slitiny, povrch je upravený anodickou oxidací.
Ve vnitřku sběrače je měděný výměník, který je izolovaný minerální vatou.
Těsnící prvky jsou z EPDM.
Vakuové trubice v počtu 10ks s měděným absorbérem, se selektivní vrstvou typu TiNOx a s měděnou trubkou ukončenou kondenzátorem. Spodní
lišta z Al slitiny s plastovými úchytkami na vakuové trubice v počtu 10 ks.
Technické údaje:
Spojovací rozměry pro 1 kolektor
(š x d)
880x2294 mm
Objem kapaliny ve sberači
0,55 l
Váha kolektoru
29,6 kg
Půdorysná plocha
1,945 m2
Plocha apertury
1,021 m2
Absorpční plocha
0,915 m2
Nominální výstup Wpeak
(1000 W/m2)
704 W
Absorpční vrstva
TiNOx
Max. provozní tlak
0,6 MPa
Stagnační teplota – omezená
169,5 °C
Připojovací vývody
Cu Ø22
Rozměry trubky
56x2011 mm
Doporučený průtok
30-120 l/hod.
Minimální sklon kolektoru
15°
Materiál krytu
Hliníková slitina
Izolace
Minerální vlna, 50 mm
Minimální roční energetický zisk
z 1 m2 plochy kolektoru podle
RAL UZ 73
525 kWh/m2 rok
Optická účinnost vztažená
na absorpční plochu
77,00 %
TS 10
Závislost tlakové ztráty kolektoru TS10
na průtoku vody (při 20°C)
η0*
a1*
a2*
[W/m K]
2
[W/m K ]
kód
SVT
[-]
0,690
1,386
0,0040
3648
2
2
* parametry vztažené k ploše apertury
TS 10
obj. č.
Cena
S 1612
15 800 Kč
11
Příklady použití slunečních kolektorů
Typ TS 300 nad střešní krytinou
Typ TS 300 integrace – náhrada střešní krytiny
Typ TS 300 přizvednuté na Al konstrukci
Typ TS 330
Kolektory na zábradlí
Kolektory na rovné střeše
12
Al konstrukce nad střešní krytinou
Příklady použití slunečních kolektorů
Typ TS 400 vakuový
Kolektory nad střešní krytinou
Kolektory nad střešní krytinou
Kolektory nad střešní krytinou
Integrace do střešní krytiny
Přizvednutá Al konstrukce
Přizvednutá Al konstrukce
Aquapark v Jindřichově Hradci, 40 ks
slunečních kolektorů.
Sídlo firmy JH Solar, 28 ks slunečních
kolektorů TS 400, solární topení.
Typ TS 500 nad střešní krytinou
Aplikace hotely, aquaparky, průmysl
Hotel Jezerka, 80 + 42 ks slunečních
kolektorů TS 330, ohřev teplé vody a bazénů.
13
Montážní soubory
Montážní soubory pro přírubové kolektory TS 300, 310, 330, 500, 510
S 4111 Základní montážní soubor
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Vstup do kolektorů (studená –
nátoková větev) vlevo dole. Výstup z kolektoru (teplá) vpravo nahoře.
Cena: 858 Kč
S 4263 Základní montážní soubor obrácený
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Vstup do kolektorů (studená
– nátoková větev) vpravo dole. Výstup z kolektoru (teplá) vlevo nahoře.
Cena: 858 Kč
S 4019 Rozšiřovací montážní soubor
Určeno pro spojení dvou sousedních kolektorů.
Cena: 165 Kč
S 4114 Odvzdušňovací soubor
Umožňuje vyvést odvzdušňovací ventil na lehko dostupné místo v prostoru pod střechou, na které
jsou kolektory instalovány – není potřeba ruční odvzdušnění kolektorů na střeše.
Cena: 649 Kč
S 4076 Redukční soubor 22x18
Připojuje se k základnímu montážnímu souboru (S 4111, S 4263) v případě použití potrubí z Cu
trubky ø 18. Pro ostatní druhy potrubí – Cu trubka ø 22 a nerezové vlnovcové potrubí DN 16 a DN
20 není potřeba.
Cena: 165 Kč
S 4280 Kompenzační soubor
Slouží na spojení sousedních kolektorů v případě nerovností střechy (mírné zalomení kolektorového
pole) a pro kolektorová pole s více než 5 kusy kolektorů. Obsahuje dva kompenzátory a připojovací
svorky na jeden kolektor. Připojení na druhý kolektor se provádí pomocí rozšiřovacího montážního
souboru S 4019. Šířka kolektorového pole se zvětší o 100 mm.
Cena: 847 Kč
S 4252 Přemosťovací soubor
Montážní soubor určený pro přemostění větší vzdálenosti dvou kolektorů.
Cena: 649 Kč
S 4363 Montážní soubor pro velké kolektorové pole
Soubor je určen pro kolektory s přírubovými vývody, vhodné pro přímé připojení na AZ nerezový
vlnovec.
Cena: 1 250 Kč
14
Montážní soubory
Montážní soubory pro pájecí TS 300, 330
S 4020 Základní montážní soubor pájecí
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Pro vstup do kolektorového
pole zprava i zleva.
Cena: 759 Kč
S 4022 Rozšiřovací montážní soubor pájecí
Zabezpečuje vzájemné propojení sousedních kolektorů.
Cena: 40 Kč
S 4114 Odvzdušňovací soubor
Umožňuje vyvést odvzdušňovací ventil na lehko dostupné místo v prostoru pod střechou, na které
jsou kolektory instalovány – není potřeba ruční odvzdušnění kolektorů na střeše.
Cena: 649 Kč
Montážní soubory pro kolektory TS 350 s převlečnými maticemi
S 4134 Základní montážní soubor pro TS 350
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Vstup do kolektorů (studená
– nátoková větev) vlevo dole. Výstup z kolektoru (teplá) vpravo nahoře.
Cena: 650 Kč
S 4305 Základní montážní soubor pro TS 350 obrácený
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Vstup do kolektorů (studená –
nátoková větev) vpravo dole. Výstup z kolektoru (teplá) vlevo nahoře.
Cena: 715 Kč
Montážní soubory pro ploché vakuové kolektory TS 400
S 4260 Základní montážní soubor pro TS 400
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Vstup do kolektorů (studená –
nátoková větev) vlevo dole. Výstup z kolektoru (teplá) vpravo nahoře.
Cena: 2 112 Kč
S 4262 Základní montážní soubor pro TS 400 obrácený
Pro připojení prvního a posledního kolektoru v řadě k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné
kapaliny. Obsahuje i prvky na ruční odvzdušnění kolektorového pole. Vstup do kolektorů (studená –
nátoková větev) vpravo dole. Výstup z kolektoru (teplá) vlevo nahoře.
Cena: 2 112 Kč
15
Montážní soubory
S 4016 Rozšiřovací montážní soubor pro TS 400
Zabezpečuje vzájemné propojení sousedních kolektorů.
Cena: 275 Kč
S 4114 Odvzdušňovací soubor
Umožňuje vyvést odvzdušňovací ventil na lehko dostupné místo v prostoru pod střechou, na které
jsou kolektory instalovány – není potřeba ruční odvzdušnění kolektorů na střeše.
Cena: 649 Kč
S 4076 Redukční soubor 22x18
Připojuje se k základnímu montážnímu souboru (S 4260, S 4262) v případě použití potrubí z Cu
trubky ø 18. Pro ostatní druhy potrubí – Cu trubka ø 22 a nerezové vlnovcové potrubí DN 16 a DN
20 není potřeba.
Cena: 165 Kč
S 4213 Kompenzační soubor pro TS 400
Slouží na spojení sousedních kolektorů v případě nerovností střechy (mírné zalomení kolektorového pole) a pro kolektorová pole s více než 5 kusy kolektorů. Obsahuje tři kompenzátory
a připojovací svorky na jeden kolektor. Připojení na druhý kolektor se provádí pomocí rozšiřovacího
montážního souboru S 4016. Šířka kolektorového pole se zvětší o 100 mm.
Cena: 1 628 Kč
L 2003 Vakuový adaptér pro TS 400
Povinné příslušenství k plochým vakuovým kolektorům.
Cena: 1 672 Kč
16
Nosné konstrukce
Nosné konstrukce jsou vyrobené z hliníkových profilů bez povrchové úpravy. V jednotlivých dílech jsou zalisované matice
pro zjednodušení montáže. U všech nosných konstrukcí se střešními háky je doporučeno podložení zatížené střešní tašky
např. latí. Součástí konstrukce na rovnou střechu není spojení se střechou (je potřeba doobjednat např. kombi šrouby
nebo připevnit k pomocné ocelové konstrukci apod.)
Nosné konstrukce pro kolektory TS 300, 350, 400 vhodné na šikmou střechu:
Nosná konstrukce s nerezovými háky
Vhodné pro taškovou střešní krytinu. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7052
pro 2 kolektory
3 750 Kč
S 7051
rozšíření o 1 kolektor
1 960 Kč
Nosná konstrukce s výškově stavitelnými háky
Vhodné pro taškovou střešní krytinu. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3334.
S 7002
pro 2 kolektory
3 670 Kč
S 7001
rozšíření o 1 kolektor
1 950 Kč
Nosná konstrukce s kombi šrouby
Vhodné pro plechové střešní krytiny, šindel apod. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor
S 3320.
S 7012
pro 2 kolektory
3 740 Kč
S 7011
17
rozšíření o 1 kolektor
1 980 Kč
Nosné konstrukce
Nosné konstrukce pro kolektory TS 300, 350, 400 vhodné na rovnou střechu:
Nosná konstrukce na rovnou střechu – úhel sklonu 45°
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7063
pro 3 kolektory
5 950 Kč
S 7062
pro 2 kolektory
4 180 Kč
S 7061
1 980 Kč
rozšíření
o 1 kolektor
Nosná konstrukce na rovnou střechu s nastavitelným úhlem 30° až 60°
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7244
pro 2 kolektory
4 580 Kč
S 7245
rozšíření o 1 kolektor
2 220 Kč
Nosné konstrukce pro kolektory TS 310 vhodné na šikmou střechu:
Nosná konstrukce s nerezovými háky
Vhodné pro taškovou střešní krytinu. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7058
pro 2 kolektory
3 820 Kč
S 7057
18
rozšíření o 1 kolektor
1 990 Kč
Nosné konstrukce
Nosná konstrukce s kombi šrouby
Vhodné pro plechové střešní krytiny, šindel apod. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor
S 3320.
S 7018
pro 2 kolektory
3 800 Kč
S 7017
rozšíření o 1 kolektor
2 010 Kč
Nosné konstrukce pro kolektory TS 310 vhodné na rovnou střechu:
Nosná konstrukce na rovnou střechu – úhel sklonu 45°
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7068
pro 2 kolektory
4 220 Kč
S 7067
rozšíření o 1 kolektor
2 000 Kč
Nosné konstrukce pro kolektory TS 330 vhodné na šikmou střechu:
Nosná konstrukce s nerezovými háky
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7167
pro 2 kolektory
5 850 Kč
S 7111
19
rozšíření o 1 kolektor
3 300 Kč
Nosné konstrukce
Nosná konstrukce s výškově stavitelnými háky
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3334.
S 7032
pro 2 kolektory
6 400 Kč
S 7031
rozšíření o 1 kolektor
3 260 Kč
rozšíření o 1 kolektor
3 260 Kč
Nosná konstrukce s kombi šrouby
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7042
pro 2 kolektory
6 470 Kč
S 7041
Nosné konstrukce pro kolektory TS 330 vhodné na rovnou střechu:
Nosná konstrukce na rovnou střechu – úhel sklonu 45°.
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7072
pro 2 kolektory
5 550 Kč
S 7071
20
rozšíření o 1 kolektor
2 870 Kč
Nosné konstrukce
Nosné konstrukce pro kolektory TS 500 vhodné na šikmou střechu:
Nosná konstrukce s nerezovými háky
Vhodné pro taškovou střešní krytinu. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7172
pro 2 kolektory
5 120 Kč
S 7171
rozšíření o 1 kolektor
3 200 Kč
Nosná konstrukce s kombi šrouby
Vhodné pro plechové střešní krytiny, šindel apod. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor
S 3320.
S 7174
pro 2 kolektory
4 880 Kč
S 7173
21
rozšíření o 1 kolektor
3 115 Kč
Nosné konstrukce
Nosné konstrukce pro kolektory TS 500 vhodné na rovnou střechu:
Nosná konstrukce na rovnou střechu – úhel sklonu 45°.
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7176
pro 2 kolektory
5 560 Kč
S 7175
rozšíření o 1 kolektor
3 820 Kč
rozšíření o 1 kolektor
4 250 Kč
Nosná konstrukce na rovnou střechu s nastavitelným úhlem 30° až 60°.
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7246
pro 2 kolektory
6 400 Kč
S 7247
Nosné konstrukce pro kolektory TS 510 vhodné na šikmou střechu:
Nosná konstrukce s nerezovými háky
Vhodné pro taškovou střešní krytinu. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7178
pro 2 kolektory
5 180 Kč
S 7177
22
rozšíření o 1 kolektor
3 280 Kč
Nosné konstrukce
Nosná konstrukce s kombi šrouby
Vhodné pro plechové střešní krytiny, šindel apod. Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor
S 3320.
S 7180
pro 2 kolektory
4 940 Kč
S 7179
rozšíření o 1 kolektor
3 195 Kč
Nosné konstrukce pro kolektory TS 510 vhodné na rovnou střechu:
Nosná konstrukce na rovnou střechu – úhel sklonu 45°.
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320.
S 7182
pro 2 kolektory
5 680 Kč
S 7181
23
rozšíření o 1 kolektor
3 910 Kč
Nosné konstrukce
Nosné konstrukce pro kolektory TS 10:
Nosná konstrukce pro 2 TS 10 s nerezovými háky
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3000.
S 7262
pro 2 kolektory
3 650 Kč
S 7263
rozšíření o 1 kolektor
1 960 Kč
rozšíření o 1 kolektor
1 900 Kč
rozšíření o 1 kolektor
1 980 Kč
Nosná konstrukce pro 2 TS 10 s kombi šrouby
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3000.
S 7274
pro 2 kolektory
3 550 Kč
S 7275
Nosná konstrukce pro 2 TS 10 na rovnou střechu
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3000.
S 7280
pro 2 kolektory
3 850 Kč
S 7281
24
Doplňky a náhradní díly pro nosné konstrukce
S 3000
Spojovací soubor pro – T spojka pro 2 TS 10
328 Kč
S 4445
Výstup z TS 10 s pouzdrem pro čidlo s odvzdušněním
610 Kč
S 4446
Vstup do kolektoru TS 10
420 Kč
I 3022
Šroubení svěrné přímé 22 x 22
S 4464
Vakuová trubice pro TS 10
S 4458
Sada příslušenství pro TS 10
155 Kč
F 1868
Nerezová příchytka pro TS 10
66 Kč
D 3351
Spodní plastový držák vakuové trubice pro TS 10
88 Kč
25
88 Kč
1 850 Kč
Doplňky a náhradní díly pro nosné konstrukce
S 3320
Spojovací soubor pro spojení dvou nosných konstrukcí, určený pro
nosné konstrukce na šikmou střechu s nerezovými háky nebo
s kombi šrouby a pro nosné konstrukce na rovnou střechu.
260 Kč
S 3334
Spojovací soubor pro spojení dvou nosných konstrukcí, určený pro
nosné konstrukce na šikmou střechu s výškově stavitelnými háky.
360 Kč
S 3926
Spojovací soubor pro spojení dvou nosných konstrukcí s výztuhou,
určený pro nosné konstrukce na šikmou střechu s nerezovými háky
nebo s kombi šrouby a pro nosné konstrukce na rovnou střechu.
185 Kč
S 3144
Dilatační zarážka
Slouží pro usměrnění dilatace při instalaci většího počtu kolektorů
v jedné řadě. Balení po 2 kusech.
68 Kč
S 3943
Větrná pojistka tmavá
Slouží k zajištění kolektoru TS k nosnému Z profilu pomocí šroubu
M6.
52 Kč
S 3758
Nerezový hák
Upevňovací prvek pro taškovou střešní krytinu.
335 Kč
S 3244
Kombi šroub
Upevňovací prvek pro plechovou střešní krytinu, šindel apod.
310 Kč
26
Doplňky a náhradní díly pro nosné konstrukce
S 3810
Hák výškově stavitelný
Upevňovací prvek pro taškovou střešní krytinu.
150 Kč
S 3895
Střešní hák rovný
Alternativní kotvicí prvek.
170 Kč
S 3850
Podpěra na úpravu sklonu o 15° – délka 500 mm.
U vertikálních kolektorů úprava o 15°, u horizontálních kolektorů
úprava o 25°.
135 Kč
S 3851
Podpěra na úpravu sklonu o 21° – délka 750 mm.
U vertikálních kolektorů úprava o 21°, u horizontálních kolektorů
úprava o 35°.
190 Kč
S 3852
Podpěra na úpravu sklonu o 27° – délka 1000 mm.
U vertikálních kolektorů úprava o 27°.
250 Kč
V případě použití podpěr na úpravu sklonu je potřeba,
aby montážník individuálně zvážil sněhové a větrné zatížení v místě
instalace. Aplikací podpěr nesmí dojít ke snížení odolnosti nosné
konstrukce vůči zatížení sněhu a větru, vzhledem na legislativní
požadavky platné v lokalitě umístění systému.
S 3156
Zavětrovací vzpěra
Dodatečná zavětrovací vzpěra pro zesílení nosné konstrukce
na rovnou střechu.
U 6295
Svislá krycí mezilišta
345 Kč
S3109
S3155
85 Kč
Z profil s otvory pro spojovací profil – náhradní díl pro TS 300, 350, 400
S 3774
Pro jeden kolektor, délka 1 000 mm
290 Kč
S 3790
Pro dva kolektory, délka 2 080 mm
570 Kč
S 3835
Pro tři kolektory, délka 3 120 mm
830 Kč
27
Doplňky a náhradní díly pro nosné konstrukce
Z profil s otvory pro spojovací profil – náhradní díl pro TS 330
S 3838
Pro jeden kolektor, délka 2 040 mm
588 Kč
S 3837
Pro dva kolektory, délka 4 080 mm
990 Kč
Z profil s otvory pro spojovací profil, výška 90 mm – náhradní díl pro TS 310
S 3792
Pro dva kolektory, délka 2 080 mm
600 Kč
S 3836
Pro tři kolektory, délka 3 120 mm
890 Kč
Z profil s otvory pro spojovací profil – náhradní díl pro TS 500
S 4372
Pro jeden kolektor, délka 1 290 mm
675 Kč
S 4373
Pro dva kolektory, délka 2 580 mm
720 Kč
Z profil – metráž, bez děrování, bez nalisovaných matic, délka 6 350 mm
C 2356
Výška 70 mm, bez eloxu, cena za bm
240 Kč
C 2361
Výška 70 mm, elox tmavý bronz, cena za bm
320 Kč
C 2357
Výška 90 mm, bez eloxu, cena za bm
260 Kč
L profil pro nerezové háky – náhradní díl
S 3847
Pro vertikální kolektory, délka 2 000 mm
465 Kč
S 3846
Pro horizontální kolektory, délka 1 000 mm
235 Kč
L profil pro kombi šrouby – náhradní díl
S 3841
Pro vertikální kolektory, délka 2 000 mm
515 Kč
S 3845
Pro horizontální kolektory, délka 1 000 mm
260 Kč
28
Doplňky a náhradní díly pro nosné konstrukce
L profil pro výškově stavitelné háky – náhradní díl
S 3791
Pro vertikální kolektory, délka 2 000 mm
460 Kč
S 3839
Pro horizontální kolektory, délka 1 000 mm
265 Kč
L profil – metráž, bez děrování, bez nalisovaných matic, délka 6 300 mm
C 2334
Bez eloxu, cena za bm
170 Kč
Spojovací materiál:
940
941
944
942
945
943
Šroub nerez M6x16
Šroub nerez M8x20
Matice nerez M6
Matice nerez M8
Podložka nerez M6
Podložka nerez M8
2,20 Kč
5 Kč
2,50 Kč
4 Kč
2 Kč
4 Kč
Ocelový rám pod Al konstrukci
9850
Určeno pro montáž 3 ks sl. kolektorů TS 330 na rovnou střechu.
Povrchová úprava žárové zinkování.
11 500 Kč
Doplňky pro prostup do střechy
Prostupová manžeta pro plechové tvarované krytiny, EPDM
odolná vůči UV záření.
H 4557 DEKTITE 1
99x99 mm (0-35 mm)
228 Kč
H 4558 DEKTITE 2
137x137 mm (2-55 mm)
276 Kč
V nabídce jsou další prvky střešní krytiny pro snadné
ukotvení a prostup.
29
Integrace
Integrace do šikmé střechy
Barva integrace antracit
Barva integrace hnědá
Barva integrace červená
Soubory pro integraci kolektorů do šikmé střechy
Jsou určené pro kolektory TS 300, 400 a 350. Pomoci čtyř druhů souborů je možné do střechy integrovat libovolný počet
kolektorů v jedné řadě nebo ve dvou řadách nad sebou. Sluneční kolektory typ TS 310 a 510 nelze z důvodu hlubší vany integrovat. Soubory se dodávají ve čtyřech barevných provedeních:
antracit – RAL 7016
červená – RAL 3016
hnědá – RAL 8017
zelená – RAL 6028
Minimální sklon střechy 30°.
Soubor 1 základní – pro 2 kolektory v jedné řadě (první a poslední v řadě)
Soubor 2 rozšiřovací – pro 1 kolektor v jedné řadě (další kolektory uvnitř řady)
Soubor 3 základní – pro 2 kolektory ve druhé řadě
Soubor 4 rozšiřovací – pro 1 kolektor ve druhé řadě
Například:
3 kolektory v jedné řadě: soubor 1 – 1 ks, soubor 2 – 1 ks
4 kolektory v jedné řadě: soubor 1 – 1 ks, soubor 2 – 2 ks
4 kolektory ve dvou řadách nad sebou – celkem 8 ks: soubor 1 – 1 ks, soubor 2 – 2 ks, soubor 3 – 1 ks, soubor 4 – 2 ks
Kód
Název
Počet
Cena
S 7501
S 7502
Integrace – soubor 1 antracit
ks
8 980 Kč
Integrace – soubor 2 antracit
ks
3 100 Kč
S 7503
Integrace – soubor 3 antracit
ks
5 140 Kč
S 7504
Integrace – soubor 4 antracit
ks
1 550 Kč
S 7505
Integrace – soubor 1 červená
ks
8 980 Kč
S 7506
Integrace – soubor 2 červená
ks
3 100 Kč
S 7507
Integrace – soubor 3 červená
ks
5 140 Kč
S 7508
Integrace – soubor 4 červená
ks
1 550 Kč
S 7509
Integrace – soubor 1 tmavohnědá
ks
8 980 Kč
S 7510
Integrace – soubor 2 tmavohnědá
ks
3 100 Kč
S 7511
Integrace – soubor 3 tmavohnědá
ks
5 140 Kč
S 7512
Integrace – soubor 4 tmavohnědá
ks
1 550 Kč
S 7513
Integrace – soubor 1 zelená
ks
8 980 Kč
S 7514
Integrace – soubor 2 zelená
ks
3 100 Kč
S 7515
Integrace – soubor 3 zelená
ks
5 140 Kč
S 7516
Integrace – soubor 4 zelená
ks
1 550 Kč
30
Samotížné solární ohřívače vody
Samotížné solární ohřívače vody
Samotížné solární ohřívače vody jsou určené na celoroční ohřev vody v klimatických oblastech, kde venkovní teplota neklesá
na bod mrazu. V klimatických oblastech, kde vnější teplota klesá na bod mrazu, se dají využít na sezónní ohřev vody v teplých
měsících, přičemž je potřeba zabezpečit ochranu proti zamrznutí vody v zásobníku.
S 5123
Samotížný solární ohřívač vody na rovnou
střechu 300 litrů
S 5121
Samotížný solární ohřívač vody na rovnou
střechu 150 litrů
Obsahuje:
Kolektor TS 350 1 ks
Bojler 150 litrů, se smaltovaným vnitřním povrchem 1 ks
Pozinkovaná ocelová konstrukce na rovnou střechu 1 ks
Základní příslušenství (armaturu, potrubí, expanzní
nádobu, pojistný ventil, připojení studené vody)
Obsahuje:
Kolektor TS 350 2 ks
Bojler 300 litrů, se smaltovaným vnitřním povrchem 1 ks
Pozinkovaná ocelová konstrukce na rovnou střechu 1 ks
Základní příslušenství (armaturu, potrubí, expanzní
nádobu, pojistný ventil, připojení studené vody)
Cena: 29 980 Kč
Cena: 42 880 Kč
Příslušenství pro samotížné ohřívače vody:
Kód
Název
Cena
K 1256
Zásobníkový ohřívač vody pro samotížné systémy 150 l
12 150 Kč
K 1268
Zásobníkový ohřívač vody pro samotížné systémy 300 l
17 650 Kč
K 1259
Elektrické vyhřívací těleso 2,0 kW k samotížnému ohřívači vody
31
890 Kč
Solární instalační jednotky
Solární instalační jednotky zabezpečují oběh teplonosné kapaliny v solárním okruhu, měření a regulování průtoku,
dodržování maximálního přetlaku a umožňují plnění a vypouštění okruhu.
S 4381 Jednovětvová instalační jednotka TS
4 950 Kč
Pro připojení pouze na zpětnou větev primárního okruhu.
SIJ jednovětvová obsahuje:
- oběhové čerpadlo Grundfos Solar 15/65
- pojistný ventil, manometr, teploměr
- kulový kohout se zpětnou klapkou
- průtokoměr
- plnicí a vypouštěcí ventil
- tepelněizolační obal
- součástí balení nejsou přechodové prvky na připojení potrubí
a expanzní nádoby
S 4381
S 4382 Dvouvětvová instalační jednotka TS
6 100 Kč
Pro připojení na nátokovou i zpětnou větev primárního okruhu.
S 4382
Příslušenství k S 4381a S4382
I 5054
Vsuvka na připojení nerezového vlnovcového potrubí DN 16
76 Kč
I 5055
Vsuvka na připojení nerezového vlnovcového potrubí DN 20
79 Kč
I 3072
Šroubení na připojení Cu potrubí pr. 18
52 Kč
I 3019
Podpěrné pouzdro 18x1
13 Kč
I 3073
Šroubení na připojení Cu potrubí pr. 22
52 Kč
I 3020
Podpěrné pouzdro 22x1
15 Kč
I 3074
Soubor na připojení a upevnění expanzní nádoby ¾“
S 4315 Dvouvětvová instalační jednotka Regusol
s odvzdušňovačem
813 Kč
7 980 Kč
Pro připojení na nátokovou i zpětnou větev primárního okruhu. SIJ je
možné připojit přímo k potrubí z Cu trubky pr. 22 nebo k nerezovému
izolovanému vlnovci DN 16 a DN 20.
Připojení na nerezové vlnovcové
a měděné potrubí viz str. 72, 73.
SIJ dvouvětvová obsahuje:
- oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-60
- pojistný ventil, manometr, teploměr
- kulový kohout se zpětnou klapkou
- průtokoměr 2-14 l/min s kulovým ventilem
- plnicí a vypouštěcí ventil
- tlakovou hadici s ventilem na připojení expanzní nádoby
- držák na upevnění expanzní nádoby na stěnu
- šroubení pro připojení na průměr 22
- soubor na upevnění na stěnu a tepelněizolační obal
- odvzdušňovací ventil v nátokové větvi
S 4203 Připojovací soubor pr. 18 na dvouvětvovou
SIJ Regusol
300 Kč
Šroubovací soubor na připojení Cu trubky pr. 18x1.
S 4145 Připojovací soubor pr. 22 na dvouvětvovou
SIJ Regusol
Šroubovací soubor na připojení Cu trubky pr. 22x1 – náhradní díl k
SIJ.
32
390 Kč
Solární instalační jednotky
S 4229 Dvouvětvová instalační jednotka Regusol
S – 180 DN 32
15 120 Kč
Pro připojení na nátokovou i zpětnou větev primárního okruhu.
Jmenovitá světlost DN 32.
SIJ dvouvětvová obsahuje:
- oběhové čerpadlo Grundfos Solar L 32-80
- pojistný ventil, manometr, teploměr
- kulový kohout se zpětnou klapkou
- plnicí a vypouštěcí ventil
- soubor na upevnění na stěnu a tepelněizolační obal
S 4194 Soubor na přepad kapaliny z pojistného ventilu
125 Kč
Pro SIJ Regusol a TS soubor obsahuje: oblouk z plastové hmoty
19/R3/4”, PVC hadici DN 19 délky 1,5 m, hadicová spona
16-25 mm
W 8910 Čerpadlová skupina S1 STDC s integrovaným
regulátorem
8 990 Kč
Pro připojení pouze na zpětnou větev primárního okruhu.
SIJ jednovětvová obsahuje:
- integrovaný regulátor se 2 kusy čidel PT 1000 a českým menu
pro regulaci jednoho solárního spotřebiče
- oběhové čerpadlo Wilo Star ST 25-60
- pojistný ventil, manometr, teploměr
- kulový kohout se zpětnou klapkou
- průtokoměr 2-14 l/min s kulovým ventilem
- plnicí a vypouštěcí ventil
- soubor na upevnění na stěnu a tepelněizolační obal
W 8911 Čerpadlová skupina S2 SRS3 s integrovaným
regulátorem
Pro připojení na nátokovou i zpětnou větev primárního okruhu.
SIJ dvouvětvová obsahuje:
- integrovaný regulátor se 3 kusy čidel PT 1000 a českým menu
pro regulaci dvou solárních spotřebičů
- oběhové čerpadlo Wilo Star ST 25-60
- pojistný ventil, manometr, teploměr
- kulový kohout se zpětnou klapkou
- průtokoměr 2-14 l/min s kulovým ventilem
- plnicí a vypouštěcí ventil
- soubor na upevnění na stěnu a tepelněizolační obal
33
12 980 Kč
Solární instalační jednotky
Možnosti zapojení solárních instalačních jednotek
34
Deskové výměníky tepla
Nerezové deskové výměníky
Kód
Název
Cena
880-1
Deskový výměník B 8*10
– vhodné do 8 m² kolektorové plochy
4 900 Kč
880-2
Deskový výměník B 8*20
– vhodné do 16 m² kolektorové plochy
6 200 Kč
880-3
Deskový výměník B 8*30
– vhodné do 24 m² kolektorové plochy
7 850 Kč
– vstup a výstup z výměníků řady B 8 - ¾“
880-1010
Deskový výměník B 10*10
– vhodné do 16 m² kolektorové plochy
6 480 Kč
880-1020
Deskový výměník B 10*20
– vhodné do 24 m² kolektorové plochy
7 880 Kč
880-1030
Deskový výměník B 10*30
– vhodné do 30 m² kolektorové plochy
8 480 Kč
– vstup a výstup z výměníků řady B 10-1“
Kód
Název
Cena
Izolace pro deskové výměníky do 20 desek
1 250 Kč
Izolace pro deskové výměníky do 30 desek
1 300 Kč
35
Deskové výměníky tepla
Celonerezové deskové výměníky AlfaNova
100 % nerezový deskový výměník – neobsahuje těsnění,
vhodný i pro přípravu teplé vody. Vysoká mechanická pevnost,
teplotní odolnost -196° C až + 550°C. Pouze na objednávku.
Kód
AlfaNova 14
Druh
Rozměr
Cena
výměník
Cena
izolace
10H (A21,A21)
57x77x207
13 900 Kč
900 Kč
20H (A21,A21)
82x77x202
17 500 Kč
980 Kč
30H (A21,A21)
106x77x207
21 100 Kč
980 Kč
40H (A21,A21)
131x77x207
24 800 Kč
980 Kč
Druh
Rozměr
Cena
výměník
Cena
izolace
10H (V22,V24)
80x111x310
19 100 Kč
3 400 Kč
18H (V22,V24)
100x111x310
24 200 Kč
3 400 Kč
24H (V22,V24)
114x111x310
27 900 Kč
3 480 Kč
880-A2734
34H (V22,V24)
138x111x310
34 300 Kč
3 480 Kč
880-A2750
50H (V22,V24)
177x111x310
44 400 Kč
3 500 Kč
70H (V22,V24)
225x111x310
57 000 Kč
3 520 Kč
100H (V22,V24)
298x111x310
79 000 Kč
3 520 Kč
Cena
výměník
Cena
izolace
880-A1410
880-A1420
880-A1430
880-A1440
Kód
S1/S2 – G3/4”
S3/S4 – G3/4”
AlfaNova 27
880-A2710
880-A2718
880-A2724
880-A2770
S1/S2 – G5/4”
S3/S4 – G1”
880-A27100
Kód
AlfaNova 52
Druh
Rozměr
20H (V22,V24)
106x111x526
36 600 Kč
3 700 Kč
30H (V22,V24)
130x111x526
46 000 Kč
3 700 Kč
880-A5240
40H (V22,V24)
155x111x526
55 500 Kč
3 700 Kč
880-A5250
50H (V22,V24)
180x111x526
64 700 Kč
3 700 Kč
60H (V22,V24)
205x111x526
74 200 Kč
3 900 Kč
80H (V22,V24)
254x111x526
93 000 Kč
4 000 Kč
880-A5220
880-A5230
880-A5260
880-A5280
S1/S2 – G 5/4”
S3/S4 – G1”
36
Bazénové výměníky
Plnoprůtočné bazénové celonerezové výměníky
Typ výměníku
BV 412
BV 425
Absorpční plocha kolektorů
5-18 m2
20-32 m2
Počet kolektorů typ THERMOSOLAR
3-10 ks
12-18 ks
35 kW
70 kW
3-9 kW
10-15 kW
20 kW
38 kW
150 l/min
200 l/min
Průtok topná voda
25 l/min
40 l/min
Průměr (D)
168 mm
168 mm
Délka (L)
450 mm
760 mm
9 490 Kč
13 100 Kč
12 420 Kč
16 800 Kč
Tepelný výkon
(Dosahované výkony výměníku při rozdílu teplot bazén/
primární kapalina 60°C.)
Tepelné čerpadlo – výkon
Kotel – výkon
Průtok bazénová voda
Úprava bazénové vody chlorováním (Tr)
Úprava bazénové vody solným roztokem (Mo)
Ukončená výroba těchto výměníků : BV-410 , BV-415 , BV-420 provedení
Tr a Mo. Výměníky větších výkonů jako BV-440 a BV-620 budou dodávány
na zakázku.
Úprava bazénové vody chlorováním (Tr):
Kód
Název
Cena
870440 Bazénový výměník plnoprůtočný BV 440
– solární výměník, vhodné do 40 m² kolektorové plochy
16 740 Kč
870620 Bazénový výměník plnoprůtočný BV 620
– solární + kotlový výměník, vhodné do 24 m² kolektorové plochy
17 970 Kč
Úprava bazénové vody solným roztokem (Mo):
Kód
Název
Cena
871440 Bazénový výměník plnoprůtočný BV 440 Mo
– solární výměník, vhodné do 40 m² kolektorové plochy
17 720 Kč
871620 Bazénový výměník plnoprůtočný BV 620 Mo
– solární + kotlový výměník, vhodné do 24 m² kolektorové plochy
18 600 Kč
Příslušenství pro bazénové výměníky:
Kód
Název
870001 Přechodové šroubení PVC – mosaz, lepení x vnější závit 50 x 1 ½“
Kód
Název
870002 Přechodové šroubení PVC – nerez, lepení x vnější závit 50 x 1 ½“
Cena
820 Kč
Cena
1 220 Kč
V nabídce jsou i ostatní PVC tvarovky pro připojení bazénových výměníků do okruhu filtrace.
37
Expanzní nádoby pro solární systémy
Kód
Název
Max. pracovní tlak
Cena
K 3020
Expanzní nádoba 12 l
6 barů
do 2 ks kolektorů TS
820 Kč
K 3021
Expanzní nádoba 18 l
6 barů
do 3 ks kolektorů TS
960 Kč
K 3022
Expanzní nádoba 25 l
10 barů
do 4 ks kolektorů TS
1 150 Kč
K 3023
Expanzní nádoba 40 l
10 barů
do 6 ks kolektorů TS
2 020 Kč
Kód
Název
Max. pracovní tlak
Cena
K 3024
Expanzní nádoba 60 l
10 barů
do 10 ks kolektorů TS
2 660 Kč
K 3025
Expanzní nádoba 80 l
10 barů
do 14 ks kolektorů TS
3 670 Kč
K 3026
Expanzní nádoba 100 l
10 barů
do 18 ks kolektorů TS
4 995 Kč
K 3027
Expanzní nádoba 200 l
10 barů
do 35 ks kolektorů TS
7 990 Kč
K 3028
Expanzní nádoba 300 l
10 barů
do 50 ks kolektorů TS
11 990 Kč
Kód
Název
Cena
W 7766
Držák expanzní nádoby a připojovací ventil
U dvouvětvové instalační jednotky Regusol S 4315
je součástí balení.
530 Kč
Expanzní nádoby pro topné systémy a na pitnou vodu lze dodat na objednávku.
38
Solární ohřívače vody
Zásobníkový ohřívač teplé vody OKC
OKC 200 NTRR/SOL
OKC 300 NTRR/SOL
Typ
OKC 200NTRR/SOL
A
1382
B
1280
C
60
E
440
F
681
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace.
39
Solární ohřívače vody
Technické parametry:
Typ
OKC 200
OKC 300
Objem zásobníku [l]
200
275
Průměr ohřívače [mm]
584
597
Výška ohřívače [mm]
1382
1790
Hmotnost [kg]
106
125
Provozní tlak TUV [MPa]
1
1
Provozní tlak topné vody [MPa]
1
1
Max. teplota topné vody [°C]
110
110
Max. teplota TUV1 [°C]
95
95
1,5
1
Výhřevná plocha spodního výměníku [m ]
1
Výhřevná plocha horního výměníku [m2]
1
1
Objem spodního výměníku [l]
7
10,5
2
Objem horního výměníku [l]
Výkon spodního/horního výměníku při tep.spádu 80/60 °C [kW]
Trvalý výkon TUV1 spodního/horního výměníku [l/h]
Doba ohřevu TUV1 výměníkem při tep. spádu 80/60 °C [min] (spodním/horním)
Výkon spodního/horního výměníku při tep. spádu 60/50 °C [kW]
7
7
24/24
35/24
670/670
1100/670
28/16
24/16
13/13
21/13
330/330
517/330
38/19
35/19
1,4
1,9
Kód zásobníku
K 1132
K 1133
Cena zásobníku [Kč]
12 825
15 208
Trvalý výkon TUV1 spodního/horního výměníku [l/h]
Doba ohřevu TUV1 výměníkem při tep. spádu 60/50 °C [min] (spodním/horním)
Tepelné ztráty [kWh/24 h]
1
TUV - teplá voda 45 °C.
Ceník:
40
Solární ohřívače vody
Zásobníkový ohřívač teplé vody RGC
Odběr teplé vody
Magnéziová anoda
Vstup otopné vody
Izolace
Cirkulace
Teploměr G 1/2“
Jímka čidla topného hada
Pro instalaci el. tělesa
Přívod studené vody
Výstup otopné vody
Trubkový výměník
Inspekční otvor
V zásobnících jsou montážní otvory pro topné těleso a teploměr umístěny o 180° vzhledem k ostatním.
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace.
41
Solární ohřívače vody
Technické parametry:
Objem
Max. tlak přívodu studené vody
Plocha topného hada
Jednotky
RGC 200
RGC 250
RGC 300
RGC 400
[l]
200
250
300
400
[MPa]
0,6
0,6
0,6
0,6
[m2]
1,4
1,4
1,4
1,8
Objem topného hada
[l]
8,6
8,6
8,6
11,5
Max. provozní teplota
[°C]
100
100
100
100
Příprava TV Δt=35 °C (80/60 - 10/45) topný had
[kW]
48,5
48,5
48,5
62,3
[l/hod]
1190
1190
1190
1540
[m3/hod]
2,7
2,85
3
3
h1
[mm]
210
210
210
240
h2
[mm]
290
290
290
320
h3
[mm]
530
445
435
570
h4
[mm]
680
605
650
770
h5
[mm]
790
725
750
870
h6
[mm]
570
810
800
930
h7
[mm]
860
1090
1135
1420
L
[mm]
1100
1330
1350
1660
D
[mm]
660
660
660
700
[kg]
84
105
122
147
Kód zásobníku
R 9031
R 9146
R 9032
R 9157
Cena zásobníku [Kč]
13 800
14 900
13 990
18 900
Průtok
Potřeba otopné vody
Hmotnost
Ceník:
42
Solární ohřívače vody
Zásobníkový ohřívač teplé vody R2GC
V zásobnících jsou montážní otvory pro topné těleso a teploměr umístěny o 180° vzhledem k ostatním.
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace.
43
Solární ohřívače vody
Technické parametry:
Jednotky
R2GC 200
R2GC 250
R2GC 300
R2GC 400
[l]
200
250
300
400
Objem
[MPa]
0,6
0,6
0,6
0,6
Maximální provozní teplota
Max. tlak přívodu studené vody
[°C]
100
100
100
100
Plocha dolního topného hada
[m2]
1
1,2
1,4
1,8
Objem dolního topného hada
[l]
5,5
6,6
8,6
11,5
[kW]
34,6
41,5
48,5
62,3
[l/hod]
850
1020
1190
1540
Příprava TV Δt=35 °C (80/60 - 10/45) - dolní topný had
Průtok
Plocha horního topného hada
[m2]
0,7
1,0
1,1
1,3
Objem horního topného hada
[l]
4,5
5,5
6,4
7,4
Příprava TV Δt=35 °C (80/60 - 10/45) - horní topný had
Průtok
Potřeba otopné vody
[kW]
24,2
34,4
38,1
45
[l/hod]
600
850
940
1110
[m3/hod]
2,7
2,85
3,0
3,0
h1
[mm]
210
130
210
240
h2
[mm]
290
210
290
320
h3
[mm]
400
355
440
570
h4
[mm]
570
520
580
770
h5
[mm]
500
620
760
870
h6
[mm]
570
680
780
900
h7
[mm]
640
740
845
980
h8
[mm]
710
910
1015
1150
h9
[mm]
820
1080
1090
1330
h10
[mm]
830
1010
1170
1310
h11
[mm]
900
1170
1260
1410
L
[mm]
1140
1300
1450
1660
D
[mm]
660
660
660
700
[kg]
98
122
133
162
Kód zásobníku
R 9059
R 9033
R 9034
R 9158
Cena zásobníku [Kč]
13 490
18 900
17 990
22 990
Hmotnost
Ceník:
44
Solární ohřívače vody
Zásobníkový ohřívač teplé vody RBC
øK
øL
G 5/4“
1
2
8
G 1" (G 3/4")
6
G 5/4“
7
G 1/2“
5
G 5/4“
3
G 5/4"
(G 1")
4
F
D
E
„S“
H
G
C
I
B
A
G 6/4“
G 5/4" (G 1")
J
G 1/2“
9
„S“
30°
4
ø11
ø1
68
Izolace
Poznámka: Hodnoty uvedené v obrázku v závorkách platí pro zásobníky RBC200 - RBC400
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace, izolaci lze sejmout.
45
Solární ohřívače vody
Technické parametry:
RBC200 RBC300 RBC400 RBC500 RBC750 RBC1000
Typ - model
Maximální provozní
teplota zásobníku [°C]
Maximální provozní
teplota topného hada
[°C]
Maximální provozní
tlak zásobníku [bar]
Maximální provozní
tlak topného hada
[bar]
Objem zásobníku [l]
b
RBC1500 RBC2000
RBC2500
RBC3000
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
200
300
400
500
750
1000
1500
2000
2500
3000
Objem top. hada [l]
c
8,5
9,5
11
14
19
20
26
28,5
29,5
31,5
Plocha top. hada [m2]
d
1,5
1,7
1,9
2,5
3,4
3,5
4,2
4,5
4,8
5,2
Prázdná hmotnost
(transportní) [kg]
e
82
109
131
163
240
262
282
359
353
446
Příprava TV ∆t=35 °C
(80/60 - 10/45) [l/hod]
([kW])
f
1280
(51,9)
1450
(58,8)
1620
(65,8)
2000
(84,7)
2780
(112,7)
2860
(116)
3360
(136,2)
3600
(145,9)
3552
(145)
4160
(168,6)
Rozměry [mm]
A
1265
1710
1655
1785
1870
2120
2285
2550
2680
2980
B
997
1431
1385
1400
1430
1680
1825
2090
2130
2430
C
797
986
980
1150
1050
1050
1255
1310
1400
1400
D
257
257
268
335
400
400
520
550
640
640
E
67
67
79
175
220
220
315
340
430
430
F
263
263
314
320
385
385
470
460
550
550
1300
G
758
848
874
1075
970
970
1180
1160
1250
H
593
653
689
825
775
870
943
927
1075
1075
I
915
1140
1204
1315
1350
1545
1460
1650
1740
2040
J
1164
1609
1541
1595
1590
1840
1935
2210
2250
2550
øK
610
610
710
760
950
950
1200
1300
1400
1400
øL
500
500
600
650
790
790
1000
1100
1200
1200
Kód zásobníku
R 3252
R 3253
R 6479
R 6480
R 4037
R 4038
R 7834
R 8476
R 12420
R 8477
Cena zásobníku [Kč]
15 700
18 900
22 600
25 800
46 800
49 900
86 900
110 700
137 800
159 000
Ceník:
46
Solární ohřívače vody
Zásobníkový ohřívač teplé vody R2BC
øN
øO
G 5/4“
11
G 5/4“
10
G 1" (G 3/4")
G 1/2“
G 5/4“
3
8
A
G 6/4“
6
G 1/2“
5
G 5/4“
D
4
E
F
„S“
G
H
C
I
B
7
G 5/4“
M
9
L
G 1/2“ 2
12
G 5/4" (G 1")
J
K
1
G 5/4"
(G 1")
„S“
30°
4
ø11
ø1
68
Izolace
Poznámka: Hodnoty uvedené v obrázku v závorkách platí pro zásobníky RBC200 - RBC400
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace, izolaci lze sejmout.
47
Solární ohřívače vody
Technické parametry:
R2BC
200
R2BC
300
R2BC
400
R2BC
500
R2BC
750
R2BC
1000
R2BC
1500
R2BC
2000
R2BC
2500
R2BC
3000
Maximální provozní
teplota zásobníku [°C]
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Maximální provozní
teplota topných hadů [°C]
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
Maximální provozní tlak
zásobníku [bar]
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
10
6-10
Maximální provozní tlak
topných hadů [bar]
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Typ - model
Objem zásobníku [l]
b
200
300
400
500
750
1000
1500
2000
2500
3000
Objem horního top. hada
[l]
c
4,9
5,6
5,6
5,6
13,4
14
14
17
21,5
22,5
Objem dolního top. hada
[l]
d
4,9
9,5
11
11
13,4
14
26,5
28,5
29,5
31,5
Plocha horního top. hada
[m2]
e
0,8
0,9
0,9
0,9
2,4
2,5
2,5
3
3,5
3,8
Plocha dolního top. hada
[m2]
f
0,8
1,5
1,9
1,9
2,4
2,5
4,2
4,5
4,8
5,2
Prázdná hmotnost
(transportní) [kg]
g
96
124
150
168
270
285
302
379
585
466
Příprava TV ∆t=35 °C
(80/60 - 10/45) - horní had
[l/hod] ([kW])
h
680
(27,7)
760
(31,1)
760
(31,1)
760
(31,1)
2000
(81,3)
2090
(84,7)
2090
(84,7)
2510
(101,6)
3552
(145)
3110
(126,0)
Příprava TV ∆t=35 °C
(80/60 - 10/45) - dolní had
[l/hod] ([kW])
i
680
(27,7)
1280
(51,9)
1620
(65,8)
1620
(65,8)
2000
(81,3)
2090
(84,7)
3360
(136,2)
3600
(145,9)
2612
106)
4160
(168,6)
Rozměry [mm]
A
1265
1710
1690
1780
1870
2120
2285
2550
2680
2980
B
929
1384
1411
1480
1460
1680
1825
2090
2130
2430
C
629
914
891
949
890
890
1255
1310
1400
1400
D
258
257
268
335
400
400
520
550
640
640
E
67
67
79
175
220
220
315
340
430
430
F
264
264
286
305
385
385
470
460
550
550
G
474
654
660
685
685
685
945
985
1075
1075
H
579
849
846
865
835
835
1180
1160
1250
1300
I
679
979
1011
985
990
990
1330
1450
1540
1790
J
914
1214
1245
1285
1340
1340
1600
1825
1095
2205
K
884
1141
1163
1235
1235
1235
1460
1650
1740
2040
L
994
1294
1361
1335
1440
1440
1735
2000
2040
2340
M
1164
1608
1581
1595
1590
1840
1935
2210
2250
2550
øN
610
610
710
760
950
950
1200
1300
1400
1400
øO
500
500
600
650
790
790
1000
1100
1200
1200
Kód zásobníku
R 6481
R 6482
R 6483
R 6484
R 6485
R 5758
R 8478
R 8479
R12432
R 8474
Cena zásobníku [Kč]
17 780
20 940
23 990
26 900
48 990
53 600
93 600
121 700
152 900
169 900
Ceník:
48
Solární ohřívače vody
Zásobníkový ohřívač teplé vody řady HT
Nová generace ohřívačů vody této typové řady byla vyvinuta podle aktuálních
požadavků trhu. Ohřívače se mohou kombinovat jak se všemi typy otopných kotlů,
tak i se zařízeními na alternativní získávání energie. Ohřívače poskytují variabilní
řešení s individuálními sestavami komponentů podle požadavků zákazníků. Nadstandardní délka záruky je podmíněna pravidelnou servisní kontrolou“.
HT 200 – 500 ERM
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace.
49
Solární ohřívače vody
HT 300 – 500 ERMR
Technické parametry:
J
mm
Anoda
mm
Klopná
výška
mm
Hmotnost
kg
ETE1)
ETE2)
1339 1050
-
Ø 33x430
1394
88
520
420
983
1790 1507
-
Ø 33x480
1838
115
520
420
345
983
1839 1521
-
Ø 33x600
1894
145
590
490
425
1095 1853 1498
-
Ø 33x700
1920
160
670
580
983
1507
Ø 33x600
1838
131
520
420
983
1521
Ø 33x700
1894
158
590
490
1853 1095 1496
Ø 33x800
1920
172
670
580
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
ØD
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
HT 200 ERM
263
636
718
610
803
305
803
HT 300 ERM
263
836
898
610
963
305
HT 400 ERM
320
880
960
680
1000
HT 500 ERM
370
930
1010
760
1095
HT 300 ERMR
263
836
963
610
1083 1443
305
1790
HT 400 ERMR
320
880
1000
680
1100 1460
345
1839
HT 500 ERMR
370
930
1095
760
1195 1465
370
1)
zabudovatelná hloubka pro el. ohřevný článek SH
2)
I
mm
zabudovatelná hloubka pro přírubu ø 180
Ceník:
Kód zásobníku
Cena zásobníku [Kč]
HT200ERM
HT300ERM
HT400ERM
HT500ERM
HT300ERMR
HT400ERMR
HT500ERMR
15 499
17 499
20 499
22 499
17 999
23 999
25 999
Barva koženky je stříbrná. Ceny zásobníků jsou uvedeny včetně koženky.
50
Nerezové ohřívače vody řady S
Solární zásobníkový ohřívač vody řady S
Nerezový ohřívač teplé vody. Součástí zásobníku je elektro dohřev 2,4 kW a termostat
s tepelnou pojistkou. Zásobníky se vyrábí na zakázku – možnost úpravy rozměrů dle požadavku
zákazníka.
S-300 2D
Zásobníky jsou dodávány včetně izolace.
51
Nerezové ohřívače vody řady S
S-300 3D
Solární ohřev:
Kotlový ohřev:
Elektrický dohřev:
Mat:
Max. přetlak nádoby:
Max. přetlak výměníků:
S-300 3G
300 l
220 l
120 l
DIN 1.4571, 1 .4404
0,6 MPa
1 MPa
Solární ohřev:
Kotlový ohřev/plynový kotel:
Elektrický dohřev:
Mat:
Max. přetlak nádoby:
Max. přetlak výměníků:
300 l
80 l
120 l
DIN 1.4571, 1 .4404
0,6 MPa
1 MPa
Rozměry jsou orientační a výrobce si vyhrazuje právo změn.
Technické parametry:
Solární výměník
Tlak
nádoby
d
mm
D
mm
V1
mm
V2
mm
CIR
300 l
8 bar
510
660
1850
100
G 1/2“
G 1“
500 l
8 bar
610
760
2080
100
G 1/2“
G 1“
Objem
STV
TV
Plocha
Tlak
Připojení
G 3/4“
1,3 m2
10 bar
G 3/4“
G 3/4“
1,8 m2
10 bar
G 3/4“
Ceník:
Typ
Kód zásobníku
Cena zásobníku [Kč]
3002D
5002D
3003D
5003D
3003G
5003G
SVT 3175
SVT 3179
SVT 3177
SVT 3180
SVT 3178
SVT 3181
38 950
46 500
44 700
52 400
44 700
52 400
52
Příslušenství pro solární ohřívače vody
Příslušenství pro solární ohřívače vody
Elektrický závitový ohřívací článek pro 6/4” hrdlo s přímým elektrickým připojením. Součástí je provozní a bezpečnostní
termostat.
Kód
A 90723
Název
Těleso topné 2,5 kW
Kód
K 1241
Cena
2 542 Kč
Název
Těleso topné 2,0 kW
Cena
1 260 Kč
Topná tělesa s výkonem vyšším jak 3,0 kW lze dodat na objednávku.
53
Speciální solární akumulační nádrže
Speciální solární akumulační nádrže JHTANK
Jedná se o zakázkovou výrobu.
Zakázková výroba – možnost úpravy rozměrů, objemu, plochy výměníků. Výhodou akumulační nádrže je zvětšená plocha
výměníku pro připojení solárního systému.
Akumulační nádrže jsou dodávány včetně izolace, izolaci lze sejmout.
Dodací lhůta: 3 týdny od odsouhlasení výrobního výkresu.
Záruční doba: 3 roky.
Objem
Popis
Cena
1000 litrů
výška 2270 mm, průměr 790 mm, výměník pro solár 5 m2, nerez výměník pro TV 2 m2
68 800 Kč
2200 litrů
výška 4980 mm, průměr 790 mm, výměník pro solár 5 m2, nerez výměník pro TV 2 m2
73 200 Kč
54
Akumulační nádrže
Akumulační nádrž řady PS N
øH
øI
1
14
2
9
13
8
12
O
B
P
A
3
N
C
4
5
M
7
6
K
G
F
E
10
L
D
11
øJ
55
Akumulační nádrže
Technické parametry:
Typ - model
PS200 N
PS300 N
PS500 N
PS650 N
PS800 N
PS1000 N
PS1500
PS2000 N PS3000 N PS4000 N PS5000 N
Maximální provozní tlak
v nádrži [bar]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Maximální provozní
teplota v nádrži [°C]
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Objem kap. v nádrži [l]
c
181
280
474
656
780
914
1505
2005
3022
3992
4999
Hmotnost prázdné
nádrže [kg]
d
41
51
71
84
98
108
174
207
293
407
469
Klopná výška při sundané
izolaci [mm]
e
-
-
1920
1970
1870
2110
1940
2020
2160
2490
2970
Rozměry [mm]
A
1326
1380
1890
1930
1820
2070
1860
1930
2040
2335
2855
B
1068
1095
1590
1610
1430
1680
1450
1485
1540
1835
2335
C
768
770
1130
1150
1050
1220
1070
1105
1160
1375
1705
D
468
495
660
680
670
750
690
725
780
905
1075
E
388
415
535
555
580
625
600
635
690
780
925
F
308
335
425
425
425
500
425
425
520
600
670
G
168
195
200
220
290
290
310
345
400
445
445
øH
650
750
800
900
1000
1000
1300
1450
1700
1800
1800
øI
450
550
600
700
800
800
1100
1250
1500
1600
1600
øJ
340
450
500
600
700
700
1000
1100
1300
1500
1500
K
168
195
200
220
290
290
310
345
400
445
445
L
308
335
410
430
490
500
510
545
600
655
775
M
818
845
1245
1265
1130
1335
1150
1185
1240
1490
1855
N
868
895
1360
1380
1210
1450
1230
1265
1320
1605
2005
O
968
995
1460
1480
1310
1550
1330
1365
1420
1705
2105
P
1068
1095
1590
1610
1430
1680
1450
1485
1540
1835
2335
a
W 10050
W 10053
W 10054
W 12311
W 10056
W 10058
W 10060
W 10138
W 10139
W 10140
W 10141
6 890
7 980
9 890
11 700
12 390
13 490
19 900
25 500
57 900
79 500
89 900
W 10107
W 10108
W 10120
W 12319
W 10123
W 10125
W 10146
W 10147
W 10148
W 10149
W 10150
3 190
3 750
4 390
4 690
4 990
5 590
7 990
8 790
11 300
14 400
17 700
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
Kód měkké izolace
Cena izolace [Kč]
c
56
Akumulační nádrže
Akumulační nádrž řady PS2F N
øF
øG
1
13
2
12
9
8
11
M
N
O
P
A
R
S
T
3
B
4
10
14
7
5
6
øH
57
I
E
D
J
K
L
C
16
Akumulační nádrže
Technické parametry:
Typ - model
PS2F
300 N
PS2F
500 N
PS2F
650 N
PS2F
800 N
PS2F
1000 N
PS2F
1500 N
PS2F
2000 N
PS2F
3000 N
PS2F
4000 N
PS2F
5000 N
Maximální provozní teplota
nádrže [°C]
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Maximální provozní tlak
nádrže [bar]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Celkový objem kapaliny
v zásobníku [l]
c
285
479
661
785
919
1509
2010
3027
3996
4994
Hmotnost prázdné
nádrže [kg]
d
57
77
90
104
114
180
214
299
413
475
Klopná výška při sundané
izolaci [mm]
e
-
1920
1970
1870
2110
1940
2020
2160
2490
2970
A
1095
1590
1610
1430
1680
1450
1485
1540
1835
2335
B
770
1130
1150
1050
1220
1070
1105
1160
1375
1705
Rozměry [mm]
C
495
660
680
670
750
690
725
780
905
1075
D
305
310
330
400
400
420
455
510
555
555
E
195
200
220
290
290
310
345
400
445
445
øF
750
800
900
1000
1000
1300
1450
1700
1800
1800
øG
550
600
700
800
800
1100
1250
1500
1600
1600
øH
450
500
600
700
700
1000
1100
1300
1500
1500
I
195
200
220
290
290
310
345
400
445
445
J
335
410
430
490
500
510
545
600
655
775
K
425
425
445
505
515
525
560
615
670
790
L
495
536
550
580
625
600
635
690
780
925
M
805
1245
1265
1130
1335
1150
1185
1240
1490
1855
N
855
1360
1380
1210
1450
1230
1265
1320
1605
2005
O
870
1375
1395
1225
1465
1245
1280
1335
1620
2020
P
985
1490
1510
1330
1580
1350
1385
1440
1735
2235
R
1095
1590
1610
1430
1680
1450
1485
1540
1835
2335
S
1110
1605
1625
1445
1695
1465
1500
1555
1850
2350
T
1380
1890
1930
1820
2070
1860
1930
2040
2355
2855
a
W 10102
W 10103
W 10104
W 10105
W 10106
W 10144
W 10145
W 12313
W 12314
W 12315
10 580
12 490
13 900
15 400
16 500
24 300
29 900
59 900
81 900
92 000
W 10133
W 10134
W 10135
W 10136
W 10137
W 10153
W 10154
W 12321
W 12322
W 12323
4 190
4 890
5 190
5 490
6 100
8 490
9 200
11 700
14 990
18 990
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
Kód měkké izolace
Cena izolace [Kč]
c
58
Akumulační nádrže
Akumulační nádrž řady PSWF N
øF
øG
1
2
10
9
11
8
12
T
3
A
N
O
P
R
S
13
M
14
B
4
7
16
6
I
E
5
J
K
D
L
C
15
øH
Nádrž PSW200 nemá přírubu pro montáž horního výměníku.
59
Akumulační nádrže
Technické parametry:
Typ - model
PSW
200 N*
PSWF
300 N
PSWF
500 N
PSWF
650 N
PSWF
800 N
PSWF
1000 N
PSWF
1500 N
PSWF
2000 N
Maximální provozní teplota
v nádrži [°C]
95
95
95
95
95
95
95
95
Maximální provozní teplota
ve výměníku [°C]
110
110
110
110
110
110
110
110
Maximální provozní tlak
v nádrži [bar]
4
4
4
4
4
4
4
4
Maximální provozní tlak
ve výměníku [bar]
10
10
10
10
10
10
10
10
Celkový objem kapalin
v nádrži [l]
c
182
280
472
653
776
910
1498
1996
Objem kapaliny v nádrži [l]
d
176
271
461
641
761
892
1476
1971
Objem kapaliny
ve výměníku [l]
e
6,0
8,4
11,1
12,1
15,1
18,0
22,1
25,0
Plocha výměníku [m2]
f
1,0
1,5
2,0
2,2
2,7
3,2
4,0
4,5
Hmotnost prázdné
nádrže [kg]
g
65
86
117
134
159
179
263
309
Klopná výška při sundané
izolaci [mm]
h
-
-
1911
1985
1859
2105
1934
2016
Rozměry [mm]
A
1068
1095
1590
1610
1430
1680
1450
1485
B
768
770
1130
1150
1050
940
1070
1105
C
548
645
660
715
845
939
913
930
D
468
495
560
680
670
750
690
725
E
168
195
200
220
290
290
310
345
øF
650
750
800
900
1000
1000
1300
1450
øG
450
550
600
700
800
800
1100
1250
øH
340
450
500
600
700
700
1000
1100
I
168
195
200
220
290
290
310
345
J
308
335
410
430
490
500
510
545
K
308
350
425
445
505
515
525
560
L
420
495
740
555
660
730
710
1040
M
818
805
1245
1265
1130
1335
900
1185
N
868
855
1360
1380
1210
1450
1230
1265
O
968
870
1375
1395
1225
1465
1245
1280
P
-
985
1490
1510
1330
1595
1350
1385
R
1068
1095
1590
1610
1430
1680
1450
1485
S
1068
1110
1605
1625
1445
1695
1465
1500
T
1326
1380
1890
1930
1820
2070
1860
1930
a
W 10096
W 10097
W 10098
W 10099
W 10100
W 10101
W 10142
W 10143
9 580
11 490
13 900
15 900
16 900
18 900
29 800
37 800
W 10127
W 10128
W 10129
W 10130
W 10131
W 10132
W 10151
W 10152
3 495
3 980
4 690
4 990
5 290
5 890
8 290
8 950
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
Kód měkké izolace
Cena izolace [Kč]
c
60
Měděné výměníky
Měděné výměníky pro řadu PS2F N, PSWF N
Montáž do přírub
Kód
Název
Počet
Cena
W 6150
Trubkový výměník 0,60 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6231)
1 ks
2 640 Kč
W 6151
Trubkový výměník 1,06 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6231)
1 ks
4 360 Kč
W 6152
Trubkový výměník 1,80 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6231)
1 ks
6 780 Kč
W 6154
Trubkový výměník 2,63 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6231)
1 ks
9 580 Kč
W 6157
Trubkový výměník 3,15 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6232)
1 ks
12 920 Kč
W 6155
Trubkový výměník 3,60 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6232)
1 ks
14 490 Kč
W 6156
Trubkový výměník 4,50 m2 pro akumulační nádrže (příruba kód W 6232)
1 ks
17 990 Kč
Počet
Cena
Kód
Název
W 6230
Příruba k akumulační nádrži – zaslepovací d=312
1 ks
850 Kč
W 6231
Příruba k akumulační nádrži 3/4” připojení
1 ks
930 Kč
W 6232
Příruba k akumulační nádrži 1” připojení
1 ks
930 Kč
Příruby k akumulačním nádržím
W 6230
W 6231
W 6232
61
Měděný výměník
Fotogalerie
Systém ohřevu teplé užitkové vody
SCHIEDEL – provozovna Olomouc,
4 ks TS 330/M a zásobník RGC 400.
Systém ohřevu kombinované akumulační
nádrže – RD Mohelno, 4 ks TS 500,
aku nádrž PSWF 800.
Systém ohřevu teplé vody a bazénu,
regenerace vrtů tepelného čerpadla,
6 ks plochých vakuových TS 400.
7 ks TS 500, integrováno z důvodu
budoucí výměny střešní krytiny.
Ohřev akumulační nádrže PS2F 1000
pro přitápění a ohřev teplé vody.
Ohřev teplé vody v zásobníku R2BC 1000
a temperování v zimním období – rekreační
zařízení Doubí u Třeboně.
Kombinace jižní a západní strana,
integrace do střešní krytiny.
Kombinace jižní a západní strana.
Akumulační nádrž pro přitápění a ohřev
teplé vody DUOE 750/200.
...když trubice nemůže, náš kolektor pomůže...
Aquatherm a Fortherm Praha Letňany
Hobby, Země Živitelka České Budějovice
62
Kombinované akumulační nádrže
s ohřevem teplé vody
Akumulační nádrž s nerezovým průtočným výměníkem TS-K
Akumulační nádrže TS-K jsou speciálně vyvinuté nádrže s vnořeným nerezovým výměníkem pro přípravu teplé užitkové vody v otopných systémech a s ocelovým spirálovým výměníkem pro připojení dalšího zdroje tepla (např. solárních kolektorů nebo tepelného
čerpadla). Je možné použít speciální elektrické topné těleso TJ 6/4” s prodlouženou chladící částí, max. 6 kW. Akumulační nádrže
jsou dodávány včetně izolace, izolaci lze sejmout. Nádrže jsou dodávány na objednávku.
C
TS-K 500, TS-K 750, TS-K 1000
1 Odvzdušnění (výstup topné vody)
Typ - model
A
B
C
D
d1
d2
E
TS-K
500/25
1992
90
915
800
440
600
255
TS-K
750/35
2031
98
882
950
550
750
255
2 Výstup teplé užitkové vody G 1¼“
TS-K
1000/45
2058
90
1035
1000
600
850
282
3 Nátrubek pro přídavné topné těleso TJ 6/4“ s rodlouženou
chladicí částí (2x)
4 Nátrubek pro jímku čidla 4x G ½“
5 Nátrubek pro připojení dalšího zdroje topné vody 6x G 1¼“
6 Vstup do výměníku G 1“ (SOLAR)
7 Vstup studené vody G 1¼“
8 Výstup z výměníku G 1“ (SOLAR)
9 Nátrubek pro vypouštění G 1“
10 Ocelová nádoba
11 Výměník pro připojení solárních kolektorů (tepelného čerpadla)
12 Vnořený nerezový výměník pro ohřev užitkové vody průtokem
Technické parametry:
Typ - model
Objem nádrže [l]
Hmotnost nádrže [kg]
Teplosměnná plocha nerezového výměníku [m2]
Teplosměnná plocha výměníku [m2]
Maximální tlak vody v nádrži [MPa]
Maximální tlak vody v nerezovém výměníku [MPa]
Maximální tlak vody ve výměníku [MPa]
Maximální teplota vody v nádrži a výměníku [°C]
Množství teplé vody 40 °C při teplotě vody v nádrži 53 °C [l]
Množství teplé vody 40 °C při teplotě vody v nádrži 80 °C [l]
Max. výkon el. topného tělesa řady TJ 6/4“ s prodlouženou chladicí částí [kW]
TS-K
500/25
TS-K
750/35
TS-K
1000/45
500
145
6,25
2,2
0,3
0,6
1
90
260
650
2x6
750
176
8,5
2,2
0,3
0,6
1
90
490
1170
2x6
1000
208
10
3,3
0,3
0,6
1
90
750
1450
2x6
K 1279
41 667
K 1280
49 917
K 1281
56 167
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
63
Kombinované akumulační nádrže
s ohřevem teplé vody
Akumulační nádrž s vnitřním zásobníkem TS-K
Akumulační nádrže TS-K jsou speciálně vyvinuté nádrže s vnitřním ocelovým smaltovaným zásobníkem pro přípravu teplé
užitkové vody v otopných systémech a s ocelovým spirálovým výměníkem pro připojení dalšího zdroje tepla (např. solárních
kolektorů). Je možné použít speciální elektrické topné těleso TJ 6/4“ s prodlouženou chladicí částí, max. 6 kW. Akumulační nádrže
jsou dodávány včetně izolace, izolaci lze sejmout. Nádrže jsou dodávány na objednávku.
TS-K 500
TS-K 750, TS-K 1000
1 Výstup topné vody G 1“
2 Výstup teplé užitkové vody G ¾“
Typ - model
A
B
C
E
F
TS-K
500/200
1946
1665
1655
TS-K
750/200
1940
1606
1606
3 Vstup studené vody G ¾“
TS-K
1000/200
2240
1906
1560
1406
1896
4 Nátrubek pro přídavné topné těleso TJ 6/4“ s prodlouženou
chladicí částí (2x)
5 Nátrubek pro jímku čidla 6x G ½“
6 Nátrubek pro připojení dalšího zdroje topné vody 6x G 1“
7 Vstup do výměníku G 1“ (SOLAR)
8 Výstup z výměníku G 1“ (SOLAR)
9 Nátrubek pro vypouštění G 1“
10 Ocelová nádoba
11 Výměník pro připojení solárních kolektorů (tepelného čerpadla)
12 Vnitřní smaltovaný zásobník pro ohřev užitkové vody
Technické parametry:
Typ - model
Objem nádrže [l]
Objem vnitřního zásobníku [l]
Hmotnost nádrže [kg]
Teplosměnná plocha výměníku [m2]
Teplosměnná plocha vnitřní nádoby [m2]
Maximální tlak vody v nádrži [MPa]
Maximální tlak vody ve vnitřním zásobníku [MPa]
Maximální tlak vody ve výměníku [MPa]
Maximální teplota vody v nádrži a výměníku [°C]
Max. výkon el. topného tělesa řady TJ 6/4“ s prodlouženou chladicí částí [kW]
TS-K
500/200
TS-K
750/200
TS-K
1000/200
500
200
166
2,5
2,29
0,3
0,6
1
90
-
750
200
214
3,3
2,29
0,3
0,6
1
90
2x6
1000
200
228
3,3
2,29
0,3
0,6
1
90
2x6
K 1282
29 083
K 1283
33 333
K 1284
35 833
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
64
Kombinované akumulační nádrže
s ohřevem teplé vody
Akumulační nádrž řady DUO-E
øQ
2
2×3
12
G 1/2“
11
G 1/2“
10
G 1“
G 1“
G 1“
G 1“
U3
K
P
H
I
G
7
G 1“
U1
8
6
F
G 1“
J
5
G 1“
G 6/4“
G 1“
L
14 G 1/2“
E
C
D
G 1/2“
9
G 1“
G 1“
G 6/4“
M
B
4
G 1“
J2
A
G 1“
2× G 6/4“
G 1/2“
13
G 1“
U2
1
N
O
S
T
G 1“
G 1/2“
øR
G 1/2“
150
G 1“
Z
68
ø148,5
150 150
10,5
R2 15
R5 ,5
,3
Y
X
Izolace
ø1
36
ø1
G 1“
G 6/4“
Vstup studené vody
øW
100
X
G 6/4“
Výstup teplé vody
G 1“
ø
V
Recirkulace
Akumulační nádrže jsou dodávány včetně izolace, izolaci lze sejmout.
65
Kombinované akumulační nádrže
s ohřevem teplé vody
Technické parametry:
Typ - model
DUOE 600/150
DUOE 750/200
DUOE 1000/220
DUOE 1500/300
Maximální provozní tlak nádrže [bar]
3
3
3
3
Max. provozní teplota nádrže a výměníku
[°C]
95
95
95
95
Maximální provozní tlak topného
hada [bar]
10
10
10
10
Max. provozní tlak vnitřní nádrže
TV [bar]
8
8
8
8
b
600
750
1000
1500
Celkový objem zásobníku [l]
Prázdná přepravní hmotnost [kg]
c
191
220
257
318
Plocha topného hada [m2]
d
2,4
2,5
2,8
3,9
Objem topného hada [l]
e
14,5
15,5
17,5
24,5
Objem zásobníku TV [l]
f
150
200
220
300
Rozměry [mm]
A
1570
1825
2035
2070
B
1315
1780
1700
1700
C
1035
1570
1150
1500
D
900
1050
1075
1200
E
750
745
900
940
F
475
468
600
665
G
235
235
270
390
H
155
155
170
205
I
245
245
270
380
J
520
730
800
875
J2
-
-
-
630
K
835
975
1000
1125
L
960
1115
1200
1310
M
1110
1262
1400
1500
N
1315
1565
1700
1710
O
1525
1780
2010
2045
P
97,6
97,6
125
125
øQ
400
400
400
500
øR
650
650
700
900
S
1625
1880
2090
2100
T
1515
1770
1980
1990
U1
195
195
220
265
1500
U2
1160
1415
1600
U3
170
170
190
235
øV
750
750
790
1000
øW
950
950
990
1200
X
250
250
250
300
Y
90
90
90
125
Z
650
650
700
900
a
W 7322
W 7323
W 7324
W 7325
39 600
43 900
46 980
59 900
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
66
Kombinované akumulační nádrže
s ohřevem teplé vody
Akumulační nádrž řady HSK
20
G 1“
15
14
13
12
5
D
6
11
G 5/4“
7
10
9
8
G 1/2“
G 1“
G 6/4“
J
H
I
G
F
E
G 1/2“
øV
Izolace
øW
øX
G 5/4“
16°
30°
G 6/4“
G 6/4“
67
U
V
4
R
S
T
G 6/4“
19
18
17
16
C
e
3
G 1“
G 6/4“
G 1/2“
G 1/2“
G 6/4“
G 1“
G 6/4“
G 6/4“
G 1/2“
G 1“
M
N
O
P
Q
A
B
G 1/2“
21
20
L
G 1/2“
2
K
G 5/4“
1
Kombinované akumulační nádrže
s ohřevem teplé vody
Technické parametry:
Typ - model
Maximální provozní teplota nádrže
a výměníku [°C]
Maximální provozní tlak výměníku [bar]
Maximální provozní tlak nádrže [bar]
Celkový objem nádrže a nerez. výměníku [l]
Objem nádrže [l]
Objem nerezového výměníku [l]
Objem horního topného hada [l]
Objem dolního topného hada [l]
Plocha horního topného hada [m2]
Plocha dolního topného hada [m2]
Plocha nerezového výměníku TV [m2]
Prázdná přepravní hmotnost nádrže [kg]
Rozměry [mm]
c
d
e
f
g
h
i
j
k
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
øW
øX
HSK 500
HSK 800
HSK 1000
HSK 1500
HSK 2000
95
95
95
95
95
6
6
488
443
45
14
2,3
5,7
130
1720
1640
1420
1150
820
440
240
190
150
280
490
700
800
910
1020
1150
1400
850
650
6
6
805
750
55
12
18
2
3
7,2
200
1930
1830
1580
1290
920
570
270
220
170
310
465
670
770
870
980
1090
1190
1290
1390
1500
1030
790
6
6
897
842
55
18
21
3
3,5
7,2
250
2110
2010
1760
1500
1130
580
270
220
170
310
495
730
840
950
1060
1210
1350
1450
1520
1680
1030
790
6
6
1478
1408
70
19
22
3,5
4,5
8,5
285
2240
2120
1825
1500
1130
600
335
285
235
375
520
765
875
975
1085
1195
1305
1415
1525
1635
1745
1240
1000
6
6
1915
1825
90
25
33
4,2
5,5
11,5
325
2380
2260
1950
1730
1470
1210
750
350
300
250
390
630
870
970
1080
1190
1300
1410
1520
1640
1760
1870
1340
1100
W 7662
44 750
W 7664
4 890
W 7663
56 960
W 7665
6 300
W 7506
60 450
W 7507
6 490
W 7686
75 000
W 7688
9 450
W 7687
83 990
W 7689
9 890
Ceník:
Kód nádrže
Cena nádrže [Kč]
Kód izolace
Cena izolace [Kč]
a
b
68
Nerezové vlnovcové potrubí
Systém ohebných nerezových vlnovcových trubek s navlečenou tepelnou izolací. Potrubí je dodáváno ve vyhotovení
AZ (jednotlivě vedená trubka) a AX (dvě spojené trubky). Jmenovitá světlost DN 16 je vhodná pro kolektorové pole
s max. 3 kusy kolektorů TS, jmenovitá světlost DN 20 do max. 10 kusů kolektorů TS.
Spojovací armaturu pro potrubí AZ a AX nelze kombinovat.
Nerezové vlnovcové potrubí AZ
Dodává se v celých kotoučích po 30 m, se zalisovanou převlečnou maticí G 3/4” (DN 16) nebo G 1“ (DN 20) na jednom konci trubky. Navlečená tepelná izolace je použitelná v teplotním rozsahu -60°C až + 200°C. Pro montáž potrubí
je nutné použití lisu.
Kód
Název
Cena
Cena
B 9020 AZ Nerezový vlnovec tepelně izolovaný DN 16-30 m
270 Kč/m
8 100 Kč
B 9021 AZ Nerezový vlnovec tepelně izolovaný DN 20-30 m
311 Kč/m
9 335 Kč
Počet
Cena
I 3045 AZ Matice převlečná G 3/4” DN 16
1 ks
26 Kč
I 3046 AZ Matice převlečná G 1” DN 20
1 ks
40 Kč
Počet
Cena
I 3047 AZ Závit převlečný vnější GA 3/4” DN 16
1 ks
26 Kč
I 3048 AZ Závit převlečný vnější GA 1” DN 20
1 ks
48 Kč
Počet
Cena
I 5030 AZ Přechod G 3/4” - R 22x1,5, vnější závit
1 ks
133 Kč
I 5029 AZ Přechod G 1” - R 22x1,5, vnější závit
1 ks
143 Kč
Kód
Název
Kód
Název
Kód
Název
69
Nerezové vlnovcové potrubí
Kód
Název
Počet
Cena
I 8017 AZ Těsnění 3/4” Temasil
1 ks
5 Kč
I 8018 AZ Těsnění 1” Temasil
1 ks
11 Kč
Počet
Cena
I 5026 AZ Vsuvka 5243 mosazná 3/4” DN 16
1 ks
62 Kč
I 5028 AZ Vsuvka 5243 mosazná G 1” DN 20
1 ks
98 Kč
Počet
Cena
1 ks
123 Kč
Počet
Cena
I 5033 AZ T- kus nerezový TV G 3/4” SS
1 ks
185 Kč
I 5034 AZ T- kus nerezový TV G 1” SS
1 ks
240 Kč
Počet
Cena
1 ks
45 Kč
Počet
Cena
1 ks
34 Kč
Kód
Název
Kód
Název
I 5027 AZ Vsuvka redukovaná 3/4” x 1”
Kód
Název
Kód
Název
D 3021 Spona dvojitá na vlnovcové trubky
Kód
Název
F 1846 Upevňovací sada na vlnovcovou trubku
70
Nerezové vlnovcové potrubí
Kód
Název
F 5205 Montážní sada na vlnovcovou trubku
Počet
Cena
1 ks
7 120 Kč
Nerezové vlnovcové potrubí AX
Navlečená tepelná izolace je použitelná v teplotním rozsahu – 60°C až do + 200°C. Pro montáž potrubí není potřeba lis.
Šroubení je celokovové bez těsnění.
Kód
Název
Cena za bm
B 9054 AX Alveoflex Solar 2 x DN 16/13 mm
520 Kč
B 9053 AX Alveoflex Solar 2 x DN 20/13 mm
700 Kč
Kód
Název
Počet
Cena
B 9066 AX Přechod s vnějším závitem DN 20 x 3/4”
1 ks
315 Kč
B 9065 AX Přechod s vnějším závitem DN 20 x 1”
1 ks
345 Kč
B 9070 AX Přechod s vnějším závitem DN 16 x 3/4”
1 ks
290 Kč
Počet
Cena
B 9067 AX Přechod s vnitřním závitem DN 16 x 3/4”
1 ks
270 Kč
B 9064 AX Přechod s vnitřním závitem DN 20 x 1”
1 ks
391 Kč
Počet
Cena
B 9062 AX Přechod na samosvorný spoj DN 16 x Cu 18
1 ks
520 Kč
B 9063 AX Přechod na samosvorný spoj DN 20 x Cu 22
1 ks
763 Kč
Počet
Cena
B 9068 AX spojka DN 20 x DN 20
1 ks
575 Kč
B 9069 AX spojka DN 16 x DN 16
1 ks
550 Kč
Kód
Název
Kód
Název
Kód
Název
71
Nerezové vlnovcové potrubí
Nerezová vlnovcová trubka se zakončením na obou stranách Cu trubkou
Vhodné na prostupy střešním pláštěm, těžko přístupná místa apod.
Kód
Délka Cu trubky 100 mm.
Nerezový vlnovec není opatřen izolací.
Název
Počet
Cena
B 9043 Nerezový vlnovec DN 16/ Cu 18, 1/100, délka 500 mm
1 ks
400 Kč
B 9032 Nerezový vlnovec DN 16/ Cu 18, 1/100, délka 1000 mm
1 ks
455 Kč
B 9033 Nerezový vlnovec DN 16/ Cu 18, 1/100, délka 1500 mm
1 ks
530 Kč
B 9034 Nerezový vlnovec DN 16/ Cu 18, 1/100, délka 2000 mm
1 ks
553 Kč
B 9044 Nerezový vlnovec DN 20/ Cu 22, 1/100, délka 500 mm
1 ks
460 Kč
B 9031
Nerezový vlnovec DN 20/ Cu 22, 1/100, délka 1000 mm
1 ks
490 Kč
B 9030
Nerezový vlnovec DN 20/ Cu 22, 1/100, délka 1500 mm
1 ks
620 Kč
B 9028
Nerezový vlnovec DN 20/ Cu 22, 1/100, délka 2000 mm
1 ks
770 Kč
Možnosti připojení nerezových vlnovců k instalačním jednotkám
a ke kolektorům
72
Nerezové vlnovcové potrubí
Možnosti připojení nerezových vlnovců k instalačním jednotkám
a ke kolektorům
73
Izolace
Tepelná izolace na měděné potrubí
Minerální izolace kašírovaná Al fólií. Na překrytí spojů lze použít Al pásku. Vhodné pro izolaci vnitřních potrubních rozvodů.
Tloušťka izolace 20 mm. Délka 1 ks izolace je 1,2 m.
Kód
Název
Cena
230
URSA 18-20
74 Kč/m
240
URSA 22-20
78 Kč/m
250
URSA 28-20
86 Kč/m
260
URSA 35-20
95 Kč/m
270
URSA 42-20
106 Kč/m
280
URSA 48-20
112 Kč/m
300
Samolepicí Al páska
9 Kč/m
EPDM izolace s UV filtrem vhodná pro izolaci venkovních potrubních rozvodů. Na překrytí spojů lze použít pásku Protape.
Tloušťka izolace 5, 9, 13 a 19 mm. Délka 1 ks izolace je 2 m.
Kód
Název
Cena
368
Aeroflex 18/5
50 Kč/m
369
Aeroflex 18/9
62 Kč/m
370
Aeroflex 18/13
85 Kč/m
371
Aeroflex 18/19
179 Kč/m
380
Aeroflex 22/5
58 Kč/m
385
Aeroflex 22/9
67 Kč/m
386
Aeroflex 22/13
90 Kč/m
390
Aeroflex 22/19
198 Kč/m
387
Aeroflex 28/9
82 Kč/m
395
Aeroflex 28/13
112 Kč/m
396
Aeroflex 28/19
218 Kč/m
400
Aeroflex 35/9
99 Kč/m
401
Aeroflex 35/13
151 Kč/m
402
Aeroflex 35/19
265 Kč/m
410
Páska Protape – 0,6 mm x 30 mm x 25 m
528 Kč
411
Páska Aerotape – 3 mm x 50 mm x 10 m
383 Kč
412
Lepidlo Aeroflex – 200 gr
310 Kč
74
Regulátory pro solární systémy
Regulace pro jeden solární okruh
Kód
Název
K 4142 DX 4201 Jednookruhový solární regulátor bez displeje
Cena
2 650 Kč
Provoz systému s tímto regulátorem je bezobslužný, nastavení
se provádí pomocí uvnitř umístěných přepínačů. Reguluje systém
na základě rozdílu teploty T a Tmax. Regulátor má dva vstupy pro
teplotní čidlo a jeden triakový výstup pro čerpadlo.
Teplotní snímače: 2 x DX 1083 (obj.č. K 5104)
Kód
Název
K 4150 SGC 14 Jednookruhový solární regulátor s displejem
Cena
3 100 Kč
Moderně navrhnutá, mikroprocesorem řízená regulace s
přehledným displejem. Řízení ohřevu pomocí předdefinovaných
schémat. Ovládání a nastavení se provádí přes jednoduché
grafické ikony. České menu.
Regulátor má vstupy pro 4 teplotní čidla a možnost připojení
průtokoměru, při zapojení průtokoměru je snadný záznam
a archivace výkonu a hodnot jednotlivých čidel.
Kód
20-12
Název
DRT 20 v. 12 Jednookruhový solární regulátor na DIN lištu
s displejem
Jednoduchý diferenční regulátor se snadným ovládáním.
Velký displej se zobrazením aktuální teploty na daném teplotním
čidle. Regulátor má dva vstupy pro teplotní čidlo a jeden reléový
výstup 230 V / 4A.
Montáž na DIN lištu do rozvaděče, ovládání čerpadel nebo
elektroventilů.
Teplotní snímače: 1 x SMT – V 1,6 m (obj.č. 23-20)
1 x SMT – N 2 m (obj.č. 23-21)
75
Cena
3 650 Kč
Regulátory pro solární systémy
Regulace pro dva solární okruhy
Kód
Název
K 4151 DX 4302 Dvouokruhový solární regulátor
Cena
4 380 Kč
Regulátor s širokým rozsahem použití - předdefinováno 22 schémat zapojení. Dvouřádkový LCD displej pro orientaci v nastavení
a odečty různých hodnot. Možnost připojení regulátoru k PC.
Regulace má 4 (5) vstupů pro teplotní čidla a dva triakové
výstupy + pomocný bezpotenciální kontakt.
Teplotní snímače: 3 x DX 1083 (obj.č. K 5104)
Kód
Název
K 4116 DX 4232 Dvouokruhový solární regulátor
Cena
7 650 Kč
Dvouokruhový solární regulátor s mikroprocesorem a čtyřmi
teplotními čidly.
Výstup: 2 elektronické relé, 1 elektromechanické relé.
Regulátor lze propojit s PC, kde při použití programu Solar je
možné monitorovat, modifikovat a archivovat všechny důležité
údaje a parametry solárního systému.
Teplotní snímače: 4 x DX 1083 (obj.č. K 5104)
Kód
20-23
Název
DRT 20 v. 23 Dvouokruhový solární regulátor na DIN lištu
s displejem
Cena
5 800 Kč
Ovládání pomocí dvou oběhových čerpadel nebo pomocí jednoho oběhového čerpadla a přestavitelného elektroventilu.
Možnost nastavení: automatické nebo ruční ovládání,
požadovaná teplota spotřebiče (0 až 99°C), diference
(0 až 30°C), priorita
Teplotní snímače:
1 x SMT – V 1,6 m (obj. č. 23-20)
2 x SMT – N 2 m (obj. č. 23-21)
Kód
23-23
Název
DRT 23 v. 23 Dvouokruhový solární regulátor na DIN lištu
s displejem a přepínačem
Přepínač REŽIM umožňuje předem naprogramovat hodnoty pro
tři různé situace. Uživatel si je volí pouhým přepnutím, aniž musí
vstupovat do nastavení uživatelských funkcí. Přístroj může měřit
jednu teplotu navíc (T4) např. v horní části bojleru. Pro snímání
teploty kolektoru lze zapojit dvě teplotní čidla (TR, T0). Použití
u záložního čidla je výhodné na těžko přístupných střechách.
Teplotní snímače:
1 x SMT – V 1,6 m (obj. č. 23-20)
3 x SMT – N 2 m (obj. č. 23-21)
76
Cena
6 600 Kč
Regulátory pro solární systémy
Regulace pro tři solární okruhy
Kód
Název
K 4113 DX 4233 Tříokruhový solární regulátor
Cena
8 350 Kč
Tříokruhový solární regulátor s mikroprocesorem a pěti teplotními čidly.
Výstup: 3 elektronické relé, 1 elektromechanické relé.
Regulátor lze propojit s PC, kde při použití programu Solar je
možné monitorovat, modifikovat a archivovat všechny důležité
údaje a parametry solárního systému.
Teplotní snímače: 5 x DX 1083 (obj.č. K 5104)
Kód
20-34
Název
DRT 20 v. 34 Tříokruhový solární regulátor na DIN lištu
s displejem
Cena
7 300 Kč
Ovládání pomocí oběhových čerpadel nebo pomocí jednoho
oběhového čerpadla a dvou přestavitelných elektroventilů.
Možnost nastavení: automatické nebo ruční ovládání,
požadovaná teplota spotřebiče (0 až 99°C), diference
(0 až 30°C), priorita
Teplotní snímače: 1 x SMT – V 1,6 m (obj. č. 23-20)
3 x SMT – N 2 m (obj. č. 23-21)
Kód
23-34
Název
DRT 23 v. 34 Tříokruhový solární regulátor na DIN lištu
s displejem a přepínačem
Cena
7 560 Kč
Ovládání pomocí oběhových čerpadel nebo pomocí jednoho
oběhového čerpadla a dvou přestavitelných elektroventilů.
Přepínač REŽIM umožňuje předem naprogramovat hodnoty pro
tři různé situace. Uživatel si je volí pouhým přepnutím, aniž musí
vstupovat do nastavení uživatelských funkcí.
Přístroj může měřit jednu teplotu navíc (T4) např. v horní části
bojleru.
Pro snímání teploty kolektoru lze zapojit dvě teplotní čidla (TR,
T0). Použití u záložního čidla je výhodné na těžko přístupných
střechách.
Teplotní snímače:
1 x SMT – V 1,6 m (obj. č. 23-20)
4 x SMT – N 2 m (obj. č. 23-21)
Volně programovatelné regulace
Ceny volně programovatelných regulací jsou na vyžádání po zadání hydraulického schématu zařízení a požadavků ovládání.
Regulace nabízejí i možnost grafického zobrazení stavu a chování systému on-line na internetu.
77
Montážní materiál
Kód
Název
J 3002 Absorpční odplyňovač G – ¾“
Pro automatické odvzdušnění primárního okruhu solárního
systému.
Kód
630
Název
Ventil odvzdušňovací – automat 3/8” spodní napojení
Celokovové provedení.
Kód
665
Název
Elektromagnetický ventil SCG 238 A 0 48 230 V
Solenoidový ventil – přímo ovládaný, s ochranou proti vytváření
vodních rázů.
Kód
Název
J 2023 Trojcestný ventil HONEYWELL VCZMF 6000/U
Kód
Název
J 2024 Pohon elektromotorický HONEYWELL VC4013 ZZOEE
78
Cena
2 500 Kč
Cena
369 Kč
Cena
2 220 Kč
Cena
1 180 Kč
Cena
1 910 Kč
Montážní materiál
Termostatické směšovací ventily, vnitřní závit ¾“
Kód
Název
Cena
VTA321-20 Směšovací ventil VTA 321, 20-43°C
1 540 Kč
VTA321-35 Směšovací ventil VTA 321, 35-60°C
1 420 Kč
Termostatický směšovací ventil vysokoprůtočný, vnější závit 5/4“
Kód
Název
W 7079
Směšovací ventil MT52HC, 20-70°C
W 7944
Sada 2 ks zpětných ventilů pro MT52
Kód
Název
Cena
2 595 Kč
265 Kč
Cena
I 3035
Šroubení svěrné přímé 18 x 18
70 Kč
I 3022
Šroubení svěrné přímé 22 x 22
88 Kč
Kód
Název
Cena
I 3036
Šroubení svěrné rohové 18 x 18
70 Kč
I 3017
Šroubení svěrné rohové 22 x 22
88 Kč
Kód
J 3001
Název
Zátka s odvzdušněním průměr 16
Kód
D 2311
Název
Těsnicí O kroužek pr. 17 x 3 VITON na W díly
Kód
D 2313
Název
Těsnicí O kroužek pr. 30 x 3 VITON na W díly
79
Cena
60 Kč
Cena
12 Kč
Cena
16 Kč
Teplonosné kapaliny pro solární systémy
Nemrznoucí směs pro solární systémy
Kód
Název
D 4112 Thesol CZ
Cena
60 Kč/litr
Teplonosná, antikorozní kapalina na bázi monopropylenglykolu
s nízkým bodem tuhnutí s použitím pro uzavřené solární systémy.
Neředí se, nezámrzná teplota kapaliny je –32°C.
Není vhodná do okruhů s pozinkovanými materiály.
Balení: kanystr 10 a 25 litrů.
Předpokládaná životnost kapaliny je 10 let. Doporučujeme 1x2
roky provádět kontrolu kapaliny na nezámrznou teplotu a měření
parametru pH pro kontrolu životnosti kapaliny.
Kód
Název
Cena
D 4113 Thesol revitalizační
389 Kč/litr
D 4114 Thesol revitalizační
1 436 Kč/4 litry
Kapalina je určena pro stabilizaci prostředí a prodloužení
životnosti kapalin v solárních systémech.
Speciální směs inhibitorů určená pro stabilizaci a revitalizaci teplonosných kapalin v solárních systémech. Tato směs
prodlužuje životnost kapaliny obnovením hladiny inhibitorů
koroze, stabilizátorů pryže, změkčovadel vody a stabilizuje
pH na původní hodnoty.
Thesol revitalizační je biologického původu, biologicky snadno
rozložitelná kapalina bez negativních vlivů na životní prostředí.
Směsí Thesol revitalizační se v případě poklesu pH pod hranici
7,0 doplňuje na každých 30 litrů původní náplně 1 litr výrobku.
Kód
Název
D 4116 Thesol čistící
Cena
na vyžádání
Přípravek je určen na odstraňování usazenin vzniklých při provozu solárních systémů a taktéž usazenin vzniklých degradací
provozních kapalin.
Čištění solárních systémů mohou provádět pouze certifikované společnosti, absolvující odborné školení pro práci s tímto
prostředkem.
80
Teplonosné kapaliny pro solární systémy
Nemrznoucí směs pro topné systémy
Kód
Název
Cena
D 4120 TheTop ECO
82 Kč/litr
Nezávadná nemrznoucí směs do topných okruhů, na bázi
monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky
bezpečná kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosná kapalina
s nízkým bodem tuhnutí do topných systémů, tepelných čerpadel,
chlazení a klimatizací.
Nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C s bodem varu 180°C.
Pro další použití se ředí vodou.
Balení: kanystr 10 a 25 litrů.
TheTop ECO: voda
1:1
1:1,5
1:2
1:3
Nezámrzná teplota
-32°C
-20°C
-15°C
-11°C
Kód
Název
D 4121 SENTINEL X 100
Cena
1 125 Kč
Směs inhibitorů pro topné systémy.
Víceúčelový prostředek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku
v kotli/ohřívači a pohlcování vodíku v kovu pro všechny typy
nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují
hliníkové součásti. Aplikuje se v poměru 1% k objemu systému,
tj. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. Pro dosažení lepších výsledků
by měl být systém vyčištěn pomocí vhodného chemického
čistícího prostředku a poté důkladně propláchnut.
Balení: 1 litr
Kód
Název
D 4122 SENTINEL Tester X 100
Cena
78 Kč
Přípravek je určen pro jednoduché stanovení hladiny inhibitorů
pro ochranu topných systémů naplněných vodou a jejich doplnění
výrobkem Sentinel X 100.
Obsah testovací sady: 1 testovací zkumavka, 2 tablety Sentinel
č. 1, 2 tablety Sentinel č. 2, 1 tabulka pro porovnání barev
Kód
Název
D 4123 SENTINEL Tekuté těsnění
Tekuté těsnění pro topné systémy.
Přípravek Sentinel na zacelování netěsností pro systémy
ústředního vytápění je určen pro vnitřní aplikaci k utěsnění
malých netěsností a prosakujících spojů u všech typů systémů
nepřímého ústředního vytápění, včetně systémů obsahující
hliníkové komponenty. Vytvoří se měkké těsnění, běžně během
24 hodin, vlastní doba však záleží na velikosti netěsnosti
a teplotě. Přípravek na zacelování netěsností by měl být aplikován 1% k objemu systému, tj. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu.
Balení: 1 litr
81
Cena
931 Kč
Příslušenství pro teplonosné kapaliny
Příslušenství pro teplonosné kapaliny
Kód
Název
D 4115 PH metr
Cena
296 Kč
Speciální měřící metoda pro kontrolu stavu životnosti teplonosných kapalin THESOL CZ a TheTop ECO.
Každé 2 roky proveďte měření stavu životnosti kapalin.
V případě potřeby prodlužte životnost vhodným přípravkem
Thesol revitalizační.
Balení: 200 kusů
Kód
Název
D 4130 Refraktometr REF 404
Cena
1 390 Kč
Přístroj pro měření indexu lomu a určení nezámrzné teploty
kapaliny. Měření látky je velmi jednoduché. Na optickou část refraktometru stačí kápnout měřenou látku, přiklopit krytku hranolu
(tím se látka lépe rozprostře po měřícím hranolu), přiložit oko
k okuláru, podívat se proti světlu (případně doostřit) a na stupnici
můžete pohodlně odečíst výslednou hodnotu. Výslednou hodnotu porovnáte s přiloženou tabulkou indexů lomu a tak zjistíte
nezámrznou teplotu kapaliny.
Kód
Název
S 4227 Plnicí a proplachovací jednotka PPS 1.1 s kovovou nádrží
S 4309 Plnicí a proplachovací jednotka PPS 1.1 s plastovou nádrží
Jednotka je určená na plnění, proplachování a tlakování
primárních okruhů solárních systémů. Připojuje se tlakovými
hadicemi na plnicí a vypouštěcí ventil solární instalační jednotky.
82
Cena
10 250 Kč
8 850 Kč
Bazénová chemie
Kód
Název
701020001 AKCE 1 kg
Cena
213 Kč
Chlorová bazénová chemie
Dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě granulí.
Používá se k šokové úpravě vody. (56 % aktivního chloru)
Kód
Název
707210001 KOMPLEXON 1,4 kg
Cena
282 Kč
Chlorová bazénová chemie
Nový čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě
200 g tablet, obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru,
vločkování a proti tvorbě řas.
Kód
Název
711140001 OXY KOMPLEXON 1 l
Cena
104 Kč
Kyslíková bazénová chemie
Dezinfekční a algicidní přípravek na bázi peroxidu vodíku pro
ošetření vody v plaveckých bazénech. Je vhodný i pro dětské
bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku
Kód
Název
711140005 OXY KOMPLEXON 5 l
Cena
354 Kč
Kyslíková bazénová chemie
Dezinfekční a algicidní přípravek na bázi peroxidu vodíku pro
ošetření vody v plaveckých bazénech. Je vhodný i pro dětské
bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku
Kód
Název
722040001 GUANICID 1 l
Bezchlorová bazénová chemie
Tekutý přípravek pro bezchlorovou dezinfekci a hygienické
ošetření vody v domácích bazénech (krytých i venkovních)
s filtrací i bez filtrace, má výrazný účinek proti bakteriím, řasám
a plísním.
83
Cena
325 Kč
Bazénová chemie
Kód
Název
722040003 GUANICID 3 l
Cena
900 Kč
Bezchlorová bazénová chemie
Tekutý přípravek pro bezchlorovou dezinfekci a hygienické
ošetření vody v domácích bazénech (krytých i venkovních)
s filtrací i bez filtrace, má výrazný účinek proti bakteriím, řasám
a plísním.
Kód
Název
731340001 NA ŘASY 1 l
Cena
164 Kč
Přípravek proti tvorbě a růstu řas.
Nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě
a růstu řas a také jako projasňovač vody. Eliminuje nepříjemné
pachy, snižuje spotřebu chloru a zanášení filtrů.
Kód
Název
731130001 JISKRA 1 kg
Cena
157 Kč
Přípravek k projasnění bazénové vody.
Dvojfunkční přípravek ve formě 50 g tablet k projasnění vody,
mírně vyvločkovává nečistoty a stabilizuje vodu.
Kód
Název
733040001 VLOČKA KLASIK 1 kg
Cena
99 Kč
Vločkovací přípravek.
Přípravek pro nárazové i mírné vyvločkování nečistot přes filtraci,
ve formě dobře rozpustných granulí
Kód
Název
733240001 VLOČKA SUPER 1 l
Vločkovací přípravek.
Přípravek pro nárazové vyvločkování nečistot ve formě roztoku.
Oproti klasickým vločkovačům se tento přípravek vyznačuje větší
účinností, úsporou přípravku pH a snadnější manipulací.
84
Cena
116 Kč
Bazénová chemie
Kód
Název
731240001 MASKOVAČ TVRDOSTI tekutý
Cena
215 Kč
Přípravek pro maskování tvrdosti vody
Slouží k zamaskování iontů solí ve vodě, které způsobují jak
nepříjemné usazeniny na stěnách – vodní kámen (vápník,
hořčík), tak i zákaly bazénové vody (železo, mangan). Působí
v širokém rozsahu pH a je stabilní také při vysokých teplotách.
Maskovač je bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě.
Přípravek je široce účinný také proti dalším iontům obsaženým
ve vodách, které mohou způsobovat nepříjemné zákaly
a zvyšovat spotřebu, jak dezinfekčních prostředků, tak i dalších
přípravků na úpravu bazénové vody.
Kód
Název
732020001 PH MINUS 1,5 kg
Cena
128 Kč
Přípravek na snížení pH bazénové vody.
Přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.
Kód
Název
732120001 PH PLUS 1,5 kg
Cena
102 Kč
Přípravek na zvýšení pH bazénové vody.
Přípravek na zvýšení pH bazénové vody ve formě prášku
Kód
Název
740150001 TESTER 3 v 1
Cena
279 Kč
Proužkový tester 3 v 1
Proužkový tester obsahující 50 proužků na měření volného
chloru/bromu, pH a celkové alkality.
Kód
Název
742140001 TESTER Guanicid
Kapkový tester Guanicid
Kapkový tester Guanicid pro rodinné bazény k určení
až 120 hodnot. Měření doporučujeme provádět 1x týdně.
85
Cena
440 Kč
Bazénová chemie
Kód
Název
742150001 TESTER Guanicid + PH
Cena
509 Kč
Tester pro stanovení pH.
Kód
Název
743250001 TESTER NA TVRDOST VODY
Cena
68 Kč
Proužkový tester na tvrdost vody, v balení 5 ks
Kód
Název
753010001 PLOVOUCÍ DÁVKOVAČ
Bazénový plovoucí plastový dávkovač s průhledným víkem
určený pro pomalurozpustné chlorové, multifunkční nebo kyslíkové tablety
86
Cena
225 Kč
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců termických slunečních kolektorů. Společnost byla
založena v roce 1992, ale v době vzniku stavěla na více než 20 letech vývojových a výrobních zkušeností svých zakladatelů. Kvalita
slunečních kolektorů byla pozitivně ovlivněna vzájemným doplněním know-how: vysokoúčinná selektivní konverzní vrstva – vklad
slovenského společníka a hliníková vana lisovaná hlubokotažným způsobem – vklad německého partnera.
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. je jediný světový výrobce průmyslově vyráběného plochého vakuového kolektoru. Mezi jeho přednosti
patří vysoká účinnost při relativně nízkých investičních nákladech i v oblasti vyšších výstupních teplot, což jej předurčuje na přípravu
technologického tepla nebo pro solární chlazení.
Zakladatelé společnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., včetně společnosti samotné, vyrobili po dobu své více než 35leté existence
stovky tisíc solárních systémů využívaných pro přípravu teplé vody, ohřev vody v bazénech, přitápění, výrobu průmyslového tepla
a jiné speciální účely.
THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. neustále investuje nejen do výzkumu a vývoje, ale i do ekologizace výroby. V současné době disponuje
výrobní kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorů ročně. Jako jeden z mála výrobců na světě má na jednom místě soustředěno
lisování kolektorových van, výrobu selektivních konverzních vrstev a finální montáž slunečních kolektorů. Dále vyrábí všechny typy
konstrukcí na upevnění kolektorů a kompletuje ucelené solární systémy.
Společnost klade prvořadý důraz na kvalitu, výzkum a vývoj. Vlastní unikátní zařízení na měření kvality selektivních vrstev, solárních
skel a výkonových parametrů kolektorů. Spolupráce s domácími i zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy přináší neustálé
zdokonalování výrobních procesů a výrobků. Všechny typy kolektorů jsou označeny známkou Solar Keymark. Od roku 2005 je
společnost THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001:2008.
Na kolektory a nosné konstrukce poskytuje záruku v délce 12 let.
87
JH Solar s.r.o.
JH Solar s.r.o.
Společnost JH Solar s.r.o. vznikla v roce 2007 jako nástupce fyzické osoby Jiří Hrádek – JH Solar, podnikající v oboru solární techniky od roku 1995.
Společnost se zabývá dovozem a montáží solárních termických systémů na ohřev teplé užitkové vody, přitápění a ohřev bazénů.
V souvislosti s touto činností máme oprávnění na navrhování, montáž a servis solárních systémů, nejen pro využití v rodinných
a bytových domech, ale i pro průmyslové využití – hotely, penziony, výrobní provozy apod.
Od roku 1995 do současnosti bylo společností (Jiří Hrádek + JH Solar s.r.o.) instalováno cca 7 000 m2 plochy slunečních kolektorů
a zhruba stejné množství jich bylo prodáno za posledních 5 let prostřednictvím našeho velkoobchodu. V tomto směru spolupracujeme od počátku s firmou Thermo/solar Žiar nad Hronom.
Našim zákazníkům se snažíme vyjít vstříc osobním přístupem a nalezením optimálního řešení. V současné době se společnost
zaměřuje na zvýšení technické podpory pro montážní firmy. Jejich proškolení je možné jak v našem školicím středisku, tak přímo
u zákazníka při dodání materiálu. Odborný dozor pro začínající montážní partnery přímo na zakázce je samozřejmostí.
V roce 2010 bylo nově otevřeno školicí středisko, kde provádíme školení montážních firem. V tomto unikátním středisku jsou k dispozici tyto funkční školící pomůcky: solární termický systém integrovaný do střešního pláště, ostrovní fotovoltaický systém, tepelné
čerpadlo země-voda, stěnové topení a chlazení, vzduchotechnická jednotka, kotel na biomasu, akumulační nádrž atd. Hlavním
záměrem společnosti je zaměření se na speciální poptávky nebo zakázky většího charakteru a na základě dlouholetých zkušeností
poskytování montážním firmám služby odborného velkoobchodu.
V průběhu roku se s námi můžete sejít nejen v sídle firmy, ale i na pravidelných výstavách Hobby a Země Živitelka v Českých
Budějovicích a v Praze Letňanech na výstavách For Arch a Aquatherm.
Od roku 2007 je společnost JH Solar s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a 14001:2005.
88
Školicí středisko
Školicí středisko obnovitelných zdrojů energie JH Solar s.r.o.
Jedná se o multifunkční školicí zařízení, kde mohou zájemci o technologie využívající obnovitelné zdroje energie získat nové
informace z oboru.
Školicími pomůckami uvedenými do provozu zde jsou – solární termický systém integrovaný do střešního pláště – 28 ks plochých
vakuových slunečních kolektorů Thermosolar – instalovaný výkon 28 kW, dále ostrovní fotovoltaický systém – 4,32 kWp,
tepelné čerpadlo země-voda IVT HE17, stěnové topení a chlazení, vzduchotechnická jednotka Atrea, kotel na biomasu Verner
VN25D, akumulační nádrž s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody (objem 3000 l se stratifikačním válcem; výška 7,5 m).
V současnosti je možné školicí prostory pronajmout, včetně zabezpečení služeb.
Pronájem prostor pro školení
Školicí středisko je využíváno pro pravidelná školení zaměstnanců a montážních firem z oboru obnovitelných zdrojů energie.
Zároveň nabízíme pronájem těchto prostor:
počet osob
vybavení
cena bez DPH
do 6 hod./den
cena bez DPH
nad 6 hod./den
Malá školicí místnost
do 25
wi-fi, interaktivní tabule, počítač
s připojením na internet, ozvučení
600 Kč
1 200 Kč
Velká školicí místnost
do 55
projektor, výsuvné plátno, tabule
1 000 Kč
2 000 Kč
V ceně nájmu je technická podpora, příprava akce, úklid.
Součástí pronajímaných prostor je kuchyňka s vybavením, sociální příslušenství se sprchou, parkoviště přímo u budovy zdarma,
případně uzamykatelné parkoviště.
V případě zájmu je možné zajistit ubytování a kompletní cateringové služby.
89
Kontakty
JH Solar s.r.o.
Plavsko 88
378 02 Stráž nad Nežárkou
okres Jindřichův Hradec
IČ: 280 64 275
DIČ: CZ28064275
e-mail: [email protected]
fax: +420 384 390 720
Společnost JH SOLAR s.r.o. je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15117.
Jméno:
Funkce:
Telefon:
e-mail:
Jiří Hrádek
jednatel
+420 384 390 967
[email protected]
Marie Hrádková
jednatel
+420 384 390 967
[email protected]
+420 604 254 630
Luboš Kozel
hlavní technik
+420 733 583 528
[email protected]
Ing. Zdeněk Šrámek
technicko-obchodní zástupce
+420 734 251 101
[email protected]
Jana Vránová
administrace
+420 384 390 967
[email protected]
Praha
Jindřichův
Hradec
České
Budějovice
Doprava zboží
Zboží zasíláme zásilkovou službou Toptrans (do 5 ks kolektorů) nebo vlastní dopravou.
90
Brno
Montáž solárních systémů po celé České republice zabezpečují proškolené montážní firmy.
Razítko firmy:
Katalog 1.1.

Podobné dokumenty

odpady - Mechanizace zemědělství

odpady - Mechanizace zemědělství vybudovat provoz na využití odpadu pro výrobu energie. Pokud pro svůj projekt získá veškerá nezbytná povolení, měla by se stavbou začít příští rok v srpnu. Závod by měl být hotov přibližně do jedno...

Více

přehled solárních setů

přehled solárních setů 22/38 kW CosmoCELL CCE DUO bez izolace Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Wilo ST15/6 Regulace RESOL DeltaSol BS Plus, 4 čidl. regulátor včetně 4...

Více

Vizualizéry - zpětné projektory - diaprojektory - Data-video

Vizualizéry - zpětné projektory - diaprojektory - Data-video snímací kamerou včetně osvětlení na hlavě stojanu (zářivka se studenou katodou ), ZOOM objektiv 8x, snímaná plocha 420x 315mm, 30 snímků / sek. , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo čern...

Více

Splnila jsem si hodně snů Splnila jsem si hodně snů

Splnila jsem si hodně snů Splnila jsem si hodně snů Expozice švédského skla 20. století nejenže přiblížila vývoj tohoto odvětví, ale také poukázala na vzájemná propojení sklářské tvorby v obou zemích. Ve Švédsku se sklo vyrábí již téměř pět století....

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY BRAMAC

SOLÁRNÍ SYSTÉMY BRAMAC • Spokojenost díky perfektnímu zpracování a pěknému vzhledu - kolektor se osazuje do krytiny • Kolektor se standardně dodává současně s krytinou • Vhodný také pro stávající střechy, použitelný i pro

Více