Potvrzení o převze zodpovědnos Potvrzení o převze zodpovědnos

Komentáře

Transkript

Potvrzení o převze zodpovědnos Potvrzení o převze zodpovědnos
Potvrzení o převze zodpovědnos
Já, níže podepsaný(-á)………………………………………………………………………….., souhlasím s účas
mého syna/mé dcery*, rodné číslo …………………/…………… na akci pořádané občanským
sdružením Fanclub HC Vítkovice dne ………………………… a přebírám za svého syna/svou dceru*
na této akci zodpovědnost.
V …………………… dne …………………… podpis: ……………………………………….
* nehodící se škrtněte
Potvrzení o převze zodpovědnos
Já, níže podepsaný(-á)………………………………………………………………………….., souhlasím s účas
mého syna/mé dcery*, rodné číslo …………………/…………… na akci pořádané občanským
sdružením Fanclub HC Vítkovice dne ………………………… a přebírám za svého syna/svou dceru*
na této akci zodpovědnost.
V …………………… dne …………………… podpis: ……………………………………….
* nehodící se škrtněte

Podobné dokumenty

uvolňovací list _2_.docx

uvolňovací list _2_.docx Základní škola Na Výsluní Brandýs n. L. - Stará Boleslav Uvolňovací list Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka Žádám o uvolnění žáka (žákyně)…………………………………………………………………….…..třídy……….. 1) ve dnech...

Více

Formát PDF - Fanclub HC Vítkovice

Formát PDF - Fanclub HC Vítkovice Fanclub HC Vítkovice Fanclub HC Vítkovice je dobrovolné sdružení příznivců hokejového klubu HC Vítkovice. Fanclub HC Vítkovice je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou, ustanoveným pod...

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec. Kolektiv redaktorů. Spolupráce Kateřina Macková, Sylva Pavlíková. Fotografie Tomáš Kábrt, Jaroslav Kordina ad. Grafická úp...

Více

CONFIRMATION OF TAKING-OVER

CONFIRMATION OF TAKING-OVER Podepsáním tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem byl plně seznámen s instrukcemi o řízení vozítka segway. Cítím se plně uzpůsoben a připraven řídit vozítko segway. Potvrzuji, že jedu na vozítku segwa...

Více

GE Capital Bank, a

GE Capital Bank, a Název a adresa zaměstnavatele včetně IČO viz druhá strana - „Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky“ Druh práce (pracovní zařazení) viz druhá strana - „Žádost o provedení pracovnělékařské pr...

Více

Definition of Derivative Homework

Definition of Derivative Homework y 9 ! lim ! lim h 00 h 00 h x$h $ x h x$h $ x y 9 ! lim

Více