CAZWV Veterinary Dentistry Conference Exotic Pets

Transkript

CAZWV Veterinary Dentistry Conference Exotic Pets
CAZWV Veterinary Dentistry Conference
Exotic Pets
Friday 4th to Sunday 6th May 2007
Brno, Czech Republic
The Czech Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (CAZWV) in
cooperation with Avian and Exotic Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno would like to invite
you to the CAZWV Veterinary Dentistry Conference - Exotic Pets.
The conference is scheduled for 4-6th May 2007 and will take place in the
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (http://www.vfu.cz).
Location
Brno lies in the central part of Europe, in the Czech Republic of which it is the
second largest city. At the same time, it represents the centre of providence of
Moravia, one of the historical lands of the Czech Crown. It is situated at the
crossroads of ancient trade routes which have joined the North and South European
civilization for centuries.
This city is situated in a picturesque countryside surrounded on three sides by
wooden hills and opening to the Southern Moravian lowlands to the south of the city.
For more information about this beautiful city with Spilberk castle go to
http://www.brno.cz.¨
Conference lectures will be presented in the newly built university building - Small
animal clinics (“Pavilon klinik malych zvirat”). Conference workshops will be done in
the areas of Avian and Exotic Animal Clinic, which are situated in the same building.
The University location is close to the city centre, at Palackeho street (“Palackeho
trida”) - http://www.brno.cz/toCP1250/mapa/?lan=en.
CAZWV Veterinary Dentistry Conference
Exotic Pets
Friday 4th to Sunday 6th May 2007
Brno, Czech Republic
LECTURERS
Invited speaker:
David A. Crossley, UK
BVetMed, PhD, FAVD, DipEVDC, MRCVS
European and RCVS Recognised Veterinary Dental Specialist
Lecturers:
• Zlatko Pavlica, Slovenia
DVM, PhD., University Professor
• Gerry M. Dorrestein, The Netherlands
DVM, PhD, University Professor
• Zdenek Knotek, Czech Republic
MVDr., PhD, University Professor
• Frances Harcourt-Brown, UK
BVSc, FRCVS
• Robert Johnson, Australia
BVSc, MACVSc, CertZooMed, BA
• William G.V. Lewis, UK
BVSc, CertZooMed, MRCVS
• Michaela Gumpenberger, Austria
Dr. Med.Vet., University Assistant
• Camil Stoian, Austria
Dr. Med. Dent., Dr. Med.Vet., PhD.
DipEVDC
• Jerzy Gawor, Poland
DVM, PhD
• Vladimir Jekl, Czech Republic
MVDr., PhD, Assistant professor
• Karel Hauptman, Czech Republic
MVDr., PhD, Assistant professor
CAZWV Veterinary Dentistry Conference
Exotic Pets
Friday 4th to Sunday 6th May 2007
Brno, Czech Republic
LECTURES
Lecture
Reptiles – Anatomy and oral cavity examination
Lecturer
Knotek
Small mammals – Anatomy and physiology of chewing
Crossley
Small mammals - Pathophysiology of dental disease
Crossley
Rabbits – Calcium metabolism in rabbits
Oral cavity examination, benefits of oral cavity endoscopy
Small mammals – Anaesthesia and analgesia
Imaging methods – Conventional radiography and the benefits of CT
scanning
Cytology and biopsies (histology) as diagnostic tools in oral cavity
problems
Instrumental requirements
Harcourt-Brown
Jekl
Hauptman
Crossley
Dorrestein
Jekl
Parodontopathies in exotic pets
Pavlica
Management of jaw fractures in exotic pets
Pavlica
Oral cavity disease – Reptiles
Knotek
Dental and maxillofacial disease in Australian marsupials
Johnson
Dental diseases – Chinchillas and guinea pigs
Crossley
Oral cavity diseases – Rabbits and other rodents
Oral cavity diseases – Underlying metabolic bone disease as a cause of
acquired dental disease in rabbits
Oral cavity diseases – Ferrets
Oral cavity diseases - Monkeys
Case reports – Radiography and CT scanning
Jekl
Harcourt-Brown
Hauptman
Stoian
Gumpenberger
Case report – Management of jaw abscess in a rabbit
Lewis
The use of Collatamp EG sponge in management of dental abscess in
rabbits
Gawor
CAZWV Veterinary Dentistry Conference
Exotic Pets
th
Friday 4 to Sunday 6th May 2007
Brno, Czech Republic
WETLABS
WETLABS (limited number of persons)
WETLAB
Oral cavity
Therapy
WETLAB
1A - Reptiles:
examination,
Diagnostics,
2A – Small mammals
Oral cavity examination, Oral cavity
endoscopy, Dental charting, Radiography
cases, Rabbit skull evaluation
WETLAB
2B – Small mammals
Tooth extraction, Clinical crown shortening
Date
Time
Lecturers
4th May 2007,
15-17.30
Knotek
15-17.30
Jekl, Hauptman,
Friday
4th May 2007,
Friday
5th May 2007,
Saturday
Harcourt-Brown
15.15-18.00
Jekl, Hauptman
CAZWV Veterinary Dentistry Conference
Exotic Pets
Friday 4th to Sunday 6th May 2007
Brno, Czech Republic
ORGANIZATION
Czech Association of Zoo and Wildlife Veterinarians in cooperation with Avian
and Exotic Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary
and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Organisation Board
Assistant Professor Vladimir Jekl, MVDr., PhD
Assistant Professor Karel Hauptman, MVDr., PhD
University Professor Zdenek Knotek, MVDr., PhD
Contact person for registration, sponsors and other concerns
MVDr. Vladimir Jekl, PhD
Avian and Exotic Animal Clinic
Faculty of Veterinary Medicine
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Palackeho 1-3
61242 Brno
Email: [email protected]
Phone: +420732615647
PREVIOUS INTERNATIONAL EDUCATION ACTIVITIES
HELD IN CZECH REPUBLIC
(MEDICINE AND SURGERY IN EXOTIC AND ZOO ANIMALS)
Summer School for Exotic Medicine and Surgery
- 2004, 2005 (two times), 2006
“Summer School for Exotic Medicine and Surgery” is the common project of Brno and Vienna
Veterinary Universities – one week teaching programme for veterinarians (doctors and
students).
Lecturers and supervisors:
Prof. Dr. Zdenek Knotek - Course master in charge - lectures
- reptiles - restraint, imaging methods, anaesthesia and surgery, endoscopy
Prof. Dr. Michael Hess – laboratory methods, clinical virology and bacteriology
Dr. Alexandra Scope – birds – imaging methods, anaesthesia and surgery
Dr. Elvira Grabensteiner – birds – restraint, clinical parasitology
Dr. Zora Knotkova – clinical haematology
Dr. Jekl – small mammals - restraint, imaging methods, anaesthesia and surgery, endoscopy
Dr. Tukac – birds - endoscopy
ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) courses
• Endoscopy - 2005, 2006
lecturers:
Prof. Dr. Reto Neiger (D) - Course master in charge
Prof. Dr. Henry va Bree (B)
Dr. Ingrid Gielen (B)
Dr. Christiane Stengel (D)
Prof. Dr. Zdenek Knotek (CZ) – lectures, wet lab - reptiles
Dr. Victor Tukac (CZ) – wet lab – exotic avians
Dr. Vladimir Jekl (CZ) – wet lab – small mammals
• Medicine and Surgery in Exotic Pets - 2006
lecturers:
Prof. Dr. Zdenek Knotek (CZ) - Course master in charge
Assoc. Prof. Stephen J. Hernandez-Divers (USA)
Dr. Nico J. Schoemaker (NL)
Dr. Sharon Redrobe (UK)
Dr. Vladimir Jekl (CZ) – small mammal endoscopy
CAZWV - Conference on Zoo and Wildlife Animals
- 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
lecturers from foreign countries:
Prof. Dr. Gerry M. Dorrestein (NL)
Prof. Dr. Heribert Hofer (D)
Prof. J.T. Lumeij (NL)
Dr. Michaela Gumpenberger (A)
Dr. Christian Hackenbroich (D)
Dr. Sharon Redrobe (UK)
Dr. W.G.V. Lewis (UK)
Dr. L. Molnar (SK)
Dr. F Künzel (A)
and many others from the Czech Republic
CAZWV Veterinary Dentistry Conference
Exotic Pets
Pátek 4.5. až Neděle 6.5. 2007
Brno, Česká Republika
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Tento formulář prosím vyplňte a zašlete poštou nebo nejlépe emailem na níže uvedenou
adresu do konce měsíce března (co nejdříve):
MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců
Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1-3, 612 42 Brno
Česká Republika
Email: [email protected]
Titul
□ Pan
□ Paní
□ MVDr.
□ Jiné
□ veterinární lékař/profesionál
Jméno
□ Student
Příjmení
Adresa
PSČ
Město
Země
Tel:
Fax:
Email:
Doprovodná osoba:
Registrační poplatek pro účastníky (nestudenty) zahrnuje:
• Účast na konferenci
• Sborník a materiály
• Občerstvení
• Večerní ochutnávka vín (pátek)
• Společenská večeře v Zoo Brno (včetně zajištěné přepravy do a ze zoo, sobota večer)
Registrační poplatek pro studenty zahrnuje
• Účast na konferenci
• Sborník a materiály
• Občerstvení
• Ochutnávku vín a společenskou večeři si lze doobjednat
Osoby bez zaplaceného registračního poplatku nemají přístup na konferenci.
Registrační poplatek (před 31.3.2007)
Poplatek
Měna
Člen CAZWV
6500
Kč
Nečlen
7300
Kč
Student
2200
Kč
Prosím označte
Registrační poplatek (po 31.3.2007)
+ 800,- Kč
WETLABS (omezený počet osob)
Poplatek
Měna
Prosím
označte
WETLAB 1A – Plazi
Vyšetření dutiny ústní, diagnostika (odběry vzorků,
RTG), terapie, konzultace
WETLAB 2A – Drobní savci
Vyšetření dutiny ústní, endoskopie dutiny ústní,
klasifikace postižení jednotlivých zubů, RTG
lebky/zubů – klinické případy, vyšetření a posouzení
lézí na lebkách
WETLAB
2B – Drobní savci
Chirurgické zákroky v dutině ústní – trhání zubů,
korekce malokluze, modelové případy
1400
Kč
1650
Kč
1650
Kč
WETLAB
1A+2B
2800
Kč
WETLAB
2A+2B
2800
Kč
Pro studenty a osoby
doprovázející účastníka
Poplatek
Měna
Welcome party - Czech and
Moravian wine gestation, Friday evening
800,-
Kč
Zoo dinner - transport to and from
the Zoo included, Saturday evening
1000,-
Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA (registrace + wetlabs + další)
Počet osob
Prosím označte
Kč
VLASTNÍ PLATBA
! DŮLEŽITÉ!
– Nejdříve prosím zašlete vyplněný registrační formulář na výše uvedenou adresu
(preferujeme emailem – [email protected]). Poté Vám bude zasláno potvrzení přijetí
registračního formuláře společně s variabilním symbolem, který prosím uveďte při
uhrazení konferenčního poplatku (platební transakci).
• Bankovní převod:
jméno: Česká asociace vet. lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
(CAZWV)
banka:
Komercni banka a.s.
adresa baky:
Namesti Svobody 21, 63131 Brno, Czech Republic
číslo účtu:
27-9356100257/0100
IBAN:
CZ5001000000279356100257
SWIFT:
KOMBCZPPXXX
“variabilní symbol”: Po obdržení registračního formuláře Vám bude přidělen variabilní
symbol, pod kterým bude Vaše platba rozpoznána.
Podmínky zrušení registrace
• V případě zrušení registrace bude účtován manipulační polatek v této výši:
• 10 %, pokud dojde ke zrušení před 31.3.2007
• 50 %, pokud dojde ke zrušení v období 1.4. – 15.4. 2007
• V ostatních případech bude celý konferenční poplatek stornován
• Zpětné vyplacení registračního a dalších poplatů proběhne nejpozději do 6 týdnů po
ukončení konference
• Přijímám podmínky úhrady registračního a dalších poplatků, které jsou zmíněny v tomto registračním
formuláři. Souhlasím s tím, aby byla moje osobní data použita pro účely této konference (přístupný
seznam účastníků, apod.).
Podpis
Datum

Podobné dokumenty

inhalation anaesthesia in iguanas

inhalation anaesthesia in iguanas Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Salzburg FMC

Salzburg FMC TOREKVES SZTK SCOALA DE SCRIMA BVSC UKS ATENA GDAÅ„SK OLYMPIC KS SAMORIN

Více

Geografická prostorová data a informace

Geografická prostorová data a informace pořizováním leteckých a družicových snímků, jejich zpracováním a analýzou za účelem tvorby topografických či tématických map. uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti data DPZ - nezastupit...

Více

pozvánka

pozvánka postupu p i recidivě lymfomu po chemoterapii a p i progresi během terapie. Seznámíte se s praktickými možnostmi moderního monitoringu remise a personalizovanou terapií šitou na míru individuálnímu ...

Více

Chirurgie u králíků

Chirurgie u králíků Vzhledem k ostatním zvířatům poměrně výjimečné zákroky. Technika je stejná jako u ostatních zvířat. 9) Operace v dutině hrudní Důvodem bývá odstranění tumoru, nejčastěji thymomu. Literatura Capello...

Více

Equi life CZ.cdr

Equi life CZ.cdr Zdravá kopyta záruka úspěchu

Více

Diagnostika a terapie periapikalnich abscesu u

Diagnostika a terapie periapikalnich abscesu u ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO  Souvislost se sydromem onemocnění dentice  Etiologie  Anatomie  Klinické vyšetření  Diagnostika  Terapie

Více