EXCALIBUR ARMY

Komentáře

Transkript

EXCALIBUR ARMY
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Strojní a technologické vybavení
provozovna Šternberk
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
•
•
Maximální rozmr plechu 3000 x 1500 mm
Ocelový plech do tl. 20 mm, Al plech do tl. 8 mm,
nerez plech do tl.12 mm
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
TruLaser 3530 CNC
CNCpálicístrojVa
eO
A
na
d PR
XIM
20/
60 e
• Maximální rozmr plechu 2.200x6.000 mm
CNC
cí stroj Trhoáky,
uLaser ezný
3530 plyn propan
• e3zaautogenní
tlouškaplechu
ezaného
do 200 mm
• Maximální rozmr
3000materiálu
x 1500 mm
1 plazmový
hoák,
Hypertherm
• Ocelový
plech
do tl.zdroj
20 mm,
Al plech HPR
do tl. 130
8 mm,
• ezný
proud
130
A
nerez plech do tl.12 mm
• Ekonomická tlouška ezání ocelí plazmou do 20 mm
Vanad PROXIMA 20/60 CNC
TruLaser 3530 CNC
CNC pálicí stroj Vanad PROXIMA 20/60
• Maximální rozmr plechu 2.200x6.000 mm
Automatické pily BOMAR a PEGAS–GONDA
• 3 autogenní hoáky, ezný plyn propan
• Maximální rozmry dlených polotovar
• Maximální tlouška ezaného materiálu do 200 mm
– kruhový prez ø = 350 mm
• 1 plazmový hoák, zdroj Hypertherm HPR 130
– tvercový prez a = 350 mm
• ezný
130 A prez a x b = 400 x 230 mm
– proud
obdélníkový
•• Ekonomická
tlouška
ezání
ocelí plazmou do 20 mm
Možnost úhlových ez
do 60°
PEGAS 350x400 – CNC F
Vanad PROXIMA 20/60 CNC
Automatické pily BOMAR a PEGAS–GONDA
• Maximální rozmry dlených polotovar
– kruhový prez ø = 350 mm
– tvercový prez a = 350 mm
– obdélníkový prez a x b = 400 x 230 mm
• Možnost úhlových ez do 60°
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
ee
Stíhání:
Hydraulické tabulové nžky TrumaCut E 1330
•
•
Délka stihu 3050 mm
Maximální tlouška plechu 13 mm
Vystihovací stroj Swisstool Ku-450
•
•
•
•
Maximální stižný/lisovací tlak 150 kN, zdvih 30 mm
Maximální tlouška plechu 6 mm, nerez 4 mm
Pevná nožová hlava s úhlem 90° a délkou nož
2 x 225 mm
Rameno lisovadla – vyložení 340 mm, šíka 580
mm, vestavná výška pro nástroje 183 mm
TrumaCut E 1330
Ohraování:
CNC ohraovací lis TrumaBend V230
•
•
•
•
•
Pítlaná síla 2300 kN
Délka ohraování 3060 mm
Maximální tlouška plechu 15 mm
Volný prchod mezi stojany 2690 mm
Zdvih 365 mm
Lisování:
•
Hydraulické lisy o pítlané síle 30 ÷ 80 tun
TrumaBend V230 CNC
Ohýbání a zakružování:
Motorová ohýbaka plechu XOM 2000-4B
•
•
Délka ohybu 2000 mm
Maximální tlouška plechu 3 mm
Zakružovaka profil XZP 50/7
•
•
•
•
•
•
•
•
ø válc 190 mm, šíka válc 150 mm
Pevnost zakružovaného materiálu do 392 MPa
Profil L 50x50x6, minimální zakružovaný ø 450 mm
žebrem ven
Minimální zakružovaný ø 900 mm žebrem ven
Profil T 50x50x6, minimální zakružovaný ø 500 mm
Ty 100x16 naplocho, minimální zakružovaný ø
500 mm
Ty 100x12 naplocho, minimální zakružovaný ø
250 mm
Ty 28x28, minimální zakružovaný ø 300 mm
Lis hydraulický HL 30.04
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
ee
Zakružovaka plech AZM 1200/3,5
•
•
•
ø válc 110 mm
Pracovní šíka 1220 mm
Maximální tlouška plechu 3,5 mm
Ohýbaka trubek a profil XOTM 60
•
•
•
•
Max. prezy ohýbaných díl – TR 51x10, 60x6, ty ø50,
24x24
Rozsah ohýbaných prmr ø10 ÷ 60 mm, max. úhel
ohybu 180°
Digitální délkové odmování a nastavení úhlu ohybu
Prostorové ohyby, ohýbání tenkostnných trubek pomocí
trnu
XOTM 60
Hydraulická ohýbaka profil Swistool BM 146
•
•
•
•
•
Maximální prezy ohýbaných profil 120x12  25x25,
ø30
Ohýbání plochých tyí – nástroje s polomry
R0,R5,R25,R30,R40
Ohýbání kruhových tyí ø25, 28, 30 – nástroj
s polomrem R40
Ohýbání kruhových tyí ø10, 12, 15 – nástroje s polomry
R10, R15, R20, R25
Ohýbání kruhových tyí ø18, 20, 22 – nástroje s polomry
R20, R25, R30, R40
Ukosování:
Ukosovací systém UZ 20-FM
•
•
•
Stroj urený pro ukosování ocelových, Alu, Cu a dalších
materiál, plechové oceli, trubek, tvarovému ukosování
Max. šíka úkosu až 20 mm pi 30°
Nastavení úhlu úkosu 30°-60°
UZ 20-FM
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
e
WHN 13.8 CNC
Vyvrtávání:
Horizontální CNC vyvrtávaky WHN a WHQ 13.8
•
•
•
•
ø pracovního vetena 130 mm, kužel vetena ISO 50
Velikost otoného pracovního stolu 1800x2200 mm,
Hmotnost obrobku do 12 000 kg
Posuvy - píné pestavení stolu X = 3500 mm
- svislé pestavení veteníku Y = 2000 mm
- podélné pestavení stojanu Z = 1250 mm
- výsuv vetena W = 800 mm
WHN 9 CNC
Horizontální CNC vyvrtávaky WHN 9
•
•
•
•
ø pracovního vetena 100 mm, kužel vetena ISO 50
Velikost otoného pracovního stolu 1000x1120 mm
Hmotnost obrobku do 3 000 kg
Posuvy - píné pestavení stolu X = 1250 mm
- svislé pestavení veteníku Y = 1120 mm
- podélné pestavení stolu Z = 1000 mm
- výsuv vetena W = 630 mm
Horizontální CNC vyvrtávaka WHQ 105
•
•
•
•
ø pracovního vetena 105 mm, kužel vetena ISO 50
Velikost otoného pracovního stolu 1400x1600 mm,
Hmotnost obrobku do 5 000 kg
Posuvy - píné pestavení stolu X = 1800 mm
- svislé pestavení veteníku Y = 1600 mm
- podélné pestavení stolu Z = 1250 mm
- výsuv vetena W = 630 mm
WHQ 105 CNC
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
e
Soustružení:
•
•
•
•
•
Soustruh SU 90 A, toný prmr 900 mm, toná délka 2500 mm
Soustruh SUI 63, toný prmr 630 mm, toná délka 1500 mm
Soustruh SU 50 A, toný prmr 500 mm, toná délka 2000 mm
Soustruh SU 18 RA, toný prmr 380 mm, toná délka 1000 mm
Soustruh SU 18 RD, toný prmr 280 mm, toná délka 1250 mm
Frézování:
•
•
•
•
Universální frézka FGU–32, rozmr stolu 315 x 1250 mm, posuvy 1000 x 400 mm
Vertikální frézka FV–20, rozmr stolu 400 x 1400 mm, posuvy 900 x 350 mm
Konzolová frézka FGSV–32, rozmr stolu 400 x 1400 mm, posuvy 1000 x 400 mm
Vertikální frézka FA–5B, rozmr stolu 450 x 2000 mm, posuvy 1400 x 450 mm
Vrtání:
•
•
Radiální vrtaky, upínací kužel MK4, max. prmr vrtání 50 mm
Stolní a stojanové vrtaky, upínací kužel MK4, max. prmr vrtání 50 mm
FGS V-32
Broušení:
Hrotové brusky universální
•
•
Maximální obžný prmr 400 mm
Maximální vzdálenost hrot 2500 mm
Bruska na klínové hídele
•
•
Maximální obžný prmr 500 mm
Maximální vzdálenost hrot 1700 mm
Brusky rovinné
•
Rozmr stolu 300 x 1500 mm
Honování:
•
•
•
HU 32-TI
Honovací stroj pro válce motor
Rozsah prmr 40 ÷ 150 mm
Posuv 300 mm
Obrážení:
Obrážeka ST – 250, obrážení drážky do šíky 24 mm a hloubky 250 mm
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
•
Konstrukní ocel tídy 11 do tloušky materiálu 40 mm,
pancéová ocel
EXCALIBUR ARMY
Svaování pod tavidlem
•
•
Konstrukní ocel, tupé svary
Maximální rozmr svaence 500x4000 mm ( šxd )
ESAB
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
e
Sv
va
ao
ov
vá
án
níí m
me
etto
od
do
ou
uM
MIIG
G//M
MA
AG
G
S
••
Konstrukní ocel
ocel tídy
tídy 11
11 do
do tloušky
tloušky materiálu
materiálu 40
40 mm,
mm,
Konstrukní
pancéová
ocel
pancéová ocel
Sv
va
ao
ov
vá
án
níí p
po
od
d tta
av
viid
dlle
em
m
S
••
••
Konstrukní ocel,
ocel, tupé
tupé svary
svary
Konstrukní
Maximální
rozmr
svaence
500x4000 mm
mm (( šxd
šxd ))
Maximální rozmr svaence 500x4000
Svaování pod tavidlem
ES
SA
AB
B
E
Svaovací poloautomat WESTAX
•
•
•
Rotaní polohovadlo do prmru 700 mm
Svaování metodou MIG/MAG
Maximální svaovací proud 600 A
Svaovací poloautomat WESTAX
Svvaaoovváánníí ppoodd ttaavviiddlleem
m
CLOOS 2S
Sv
va
ao
ov
va
ac
cíí p
po
ollo
oa
au
utto
om
ma
att W
WE
ES
ST
TA
AX
X
S
••
••
••
Rotaní polohovadlo
polohovadlo do
do prmru
prmru 700
700 mm
mm
Rotaní
Svaování metodou
metodou MIG/MAG
MIG/MAG
Svaování
Maximální svaovací
svaovací proud
proud 600
600 A
A
Maximální
CLOOS 1
Sv
va
ao
ov
va
ac
cíí p
po
ollo
oa
au
utto
om
ma
att W
WE
ES
ST
TA
AX
X
S
CLLO
OO
OS
S 22
C
CLLO
OO
OS
S 11
C
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
e
Svaovací polohovadla:
•
•
Tíosá souadnicová polohovadla o nosnostech 600, 1200 a
2500 kg
Rotaní polohovadlo pro polohování korby transportéru v jedné
ose o nosnosti 10 000 kg

Omílání:
Kruhový vibraní stroj Rösler 320 EC
•
•
•
Objem pracovní nádoby 0,3 m3, užitený objem 0,17m3,
Maximální hmotnost nápln 320 kg
Omílací buben VIS 200A
•
•
Objem vibraní nádoby 0,2 m3
Maximální hmotnost nápln 380 kg
Tryskání:
•
2 tryskací komory o velikostech
- 11 x 6 x 4 m (d x š x v)
- 5 x 5 x 3,5 m (d x š x v)
Kruhový vibraní stroj R 320 EC
Mytí – odmaštní:
Mytí velkých celk a díl
•
•
Rozmr pracovního prostoru 10 x 5 x 4,5m (d x š x v)
Mytí se provádí runím oplachem vysokotlakým istícím zaízením
Mytí díl
3
•
•
Mycí vany o objemu 15 a 11 m (rozmry 6,5x2,1x1,5 m a 5,2x2.1x1,5
m)
Tryskací komora
Oplach se provádí na mycím roštu pomocí vysokotlakého istícího
zaízení
Lakování:
Lakovací linka v B 10
•
•
•
•
•
•
Nanášení KNH – syntetické, polyuretanové, vodou editelné
Technologie nanášení KNH – vzduchová pistole, airless, aircoat
Podvsný run vedený dopravní systém o nosnosti 300 kg/m,
výška dráhy 2200 mm
Odmašovací box 3320 x 3000 x 2350 mm (d x š x v)
Prjezdná stíkací kabina 5000 x 3500 x 3200 mm (d x š x v),
výška vrat 2200 mm
Prjezdná sušárna 5200 x 1200 x 2150 mm (d x š x v)
Lakovací linka v B 10
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE

Lakovací linka v B 77
•
•
•
•
•
•
Nanášení KNH – syntetické, polyuretanové, vodou editelné
Technologie nanášení KNH – vzduchová pistole, airless,
aircoat
Podvsný run vedený dopravní systém o nosnosti 600
kg/m, výška dráhy 3200 mm
Odmašovací box 4480 x 3500 x 3450 mm (d x š x v)
Prjezdná stíkací kabina 5000 x 3660 x 3620 mm (d x š x
v), výška vrat 3620 mm
Prjezdná sušárna 4600 x 1550 x 3250 mm (d x š x v)
Lakovací linka v B 77
Lakovací linka v B 80
Lakovna v B 80 pro nátr rozmrných díl a koreb
vozidel
•
•
•
•
•
Nanášení KNH – syntetické, polyuretanové, vodou editelné
Technologie nanášení KNH – vzduchová pistole, airless,
aircoat
Kabina 1: 10000x6600x5000 mm (d x š x v)
Kabina 2: 15000x6600x5000 mm (d x š x v)
Rozmry vrat 4000x4200 m
ue
Jeáby:
•
•
•
•
Svaovny jsou vybaveny mostovými jeáby nosnostech 5 ÷
16 tun
Montážní hala v B 80 je vybavena mostovými jeáby o
nosnostech 5 a 25 t
Ve venkovním hutním skladu je využíván mostový jeáb o
nosnosti 5 tun
Jednotlivá svaovací pracovišt jsou vybavena jeáby
konzolovými ( max. nosnost 250 kg ), sloupovými ( max.
nosnost 1250 kg ) a podvsnými ( max. nosnost 500 kg )
Výrobní hala B 80
Meziobjektová doprava:
•
Meziobjektová doprava je zajišována pomocí
vysokozdvižných vozík o nosnostech 2, 2,5 a 5 tun
YALE GDP 50 MJ
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk
EXCALIBUR ARMY
VOJENSKÁ TECHNIKA | NÁHRADNÍ DÍLY | SERVIS | LOGISTIKA | ZBRANĚ | MUNICE | OPRAVY | VÝROBA | MODERNIZACE
uee
Zkoušení motor
•
•
Víivé dynamometry V500 pro motory do výkonu 400 kW a
otáek 2500 ot/min
Hydraulický dynamometr DT900 pro motory do výkonu 900
kW, kroutícího momentu 4000 Nm a otáek 6500 ot/min
Zkušební stendy
•
•
•
zkoušení pístových kompresor ( 6 ÷ 150 Atm )
zkoušení vstikova vstikovacích erpadel
zkoušení dynam, startér
Zkušebna motor
Zkušební stanice EPS 815 + MGT 824
Areál
EXCALIBUR
 
 spol. s r.o. provozovna Šternberk:

ARMY
Areál Šternberk disponuje v zastavných objektech tmito podlahovými plochami:
a) výrobní
18 950 m2
b) správní – administrativní
– sociální
3 500 m2
1 670 m2
c) pomocná – sklady
– obsluha výroby
3 870 m2
2 660 m2
Celková plocha areálu je 157 660 m2.
Na nezastavných plochách je k dispozici cca 10 500 m2 zpevnných skladovacích ploch.
V areálu Šternberk má podnik k dispozici vlastní zkušební polygon v délce cca 3 km a stelecký tunel
pro zkoušku zbraových systém u bojových vozidel.
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
www.excaliburarmy.cz
Praha | 101 00 | Kodaňská 521|Česká republika
Šternberk | 785 01 | Olomoucká 1841/175 | Česká republika | tel.: +420 585 083 241 | e-mail: [email protected]
Česká Republika
PRAHA
Šternberk

Podobné dokumenty

pdf - ceník, prices, цены

pdf - ceník, prices, цены Prices of VIENNA design kitchens or exclusive modern design kitchens - for your basic orientation start from 60,000 CZK per running meter not including appliances and kitchen countertops. Prices are

Více

seznam našeho strojního vybavení

seznam našeho strojního vybavení Sloupové 2H 125 – 72, VS 32 B, 2H 135 upínací kroužek MORSE 3, 4, 5 max. ø vrtání 32 – 60 mm Radiální vrtačka RB – 40 max. ø vrtání 40 mm zdvih 600 mm pojezd vřeteníku 700 mm VSP 63 CNC přestavení ...

Více

Katalog výrobků

Katalog výrobků Hmotnost (pytle/paleta) kg

Více

Finish 230 manuál - Profi

Finish 230 manuál - Profi • Nepoužívejte halogenovaná uhlovodíková rozpouštědla, například metylenchlorid a 1,1,1-trichloretan. Tato rozpouštědla nejsou kompatibilní s hliníkem a mohou mít za následek výbuch. Pokud si nejs...

Více

Katalog - Transportní a manipulační zařízení

Katalog - Transportní a manipulační zařízení 738 01 Frýdek – Místek IČO: 42868696

Více

BMP-M2

BMP-M2 Česká společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r. o ve spolupráci s dalšími českými a slovenskými firmami vyvinula a vyrobila modernizované bojové vozidlo pěchoty BVP-M2 SKCZ jako společný projekt, splňuj...

Více

Pokyny krok za krokem Nát?r d?ev?ného okenního rámu

Pokyny krok za krokem Nát?r d?ev?ného okenního rámu chrání jej p?ed vlhkostí a ultrafialovým zá?ením. Laky vytvá?ejí hladký povrch a snadno se ?istí.

Více