sibelius 7 first

Transkript

sibelius 7 first
1
SIBELIUS 7 FIRST
Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její
editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu,
akordové značky, práci s tabulaturou, přiřazení hudebních nástrojů, přehrávání partitury,
skenování tištěné partitury, převod zvuku na noty, vytvoření audio souboru, PDF
souboru, tisk partitury atd. Sibelius First je vůči plné verzi Sibelius 7 částečně funkčně
omezená verze notačního programu pro začínající hudebníky, studenty nebo pro všechny,
kterým omezené možnosti k jejich práci dostačují.
Základní vlastnosti programu Sibelius 7 First
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úkolově zaměřené pracovní prostředí
Komplexní způsob psaní not
Až 16 notových osnov v systému
Profesionální zvuková knihovna (12GB)
Přirozená podpora 64 bitů
Akordové značky, kytarové diagramy, tabulatury
Základní operace s party
Knihovna hudebních motivů
38 Plug-ins
Import MIDI souboru
Import/Export souborů MusicXML
Export jako audio soubor
Export jako PDF soubor
Full screen režim – Panorama
40 výchozích šablon různých hudebních stylů
Export do PDF souboru
Export partitury jako video soubor
Sdílení na YouTube, Facebook, SoundCloud
2
Požadavky na systém
Windows:
Windows XP SP3 nebo vyšší, Windows Vista SP2 nebo vyšší s Platform Update Pack,
Windows 7 SP1 nebo vyšší
1 GB RAM (2 GB doporučeno pro 32-bitové systémy, 4 GB nebo více pro 64-bitové
systémy)
500 MB volné místo na pevném disku pro instalaci programu + 12 GB volné místo na
pevném disku pro instalaci zvukové knihovny
ASIO-kompatibilní zvuková karta doporučena
Mac:
Mac OS X 10.6.7 nebo vyšší, Mac OS X 10.7.2 nebo vyšší
1 GB RAM (4 GB nebo více doporučeno)
500 MB volné místo na pevném disku pro instalaci programu + 12 GB volné místo na
pevném disku pro instalaci zvukové knihovny
Obecně doporučeno:
Scanner, mikrofon a MIDI klaviatura
Instalace programu Sibelius 7 First
•
•
•
•
Pro instalaci programu vložte instalační disk do jednotky DVD.
Po chvíli se objeví instalační nabídka.
Klikněte na „Install Sibelius 7 First“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace zvukové knihovny - zvuky programu Sibelius obsazují 12GB místa na
pevném disku vašeho počítače. Před jejich instalací toto ověřte. Instalace zvuků
může trvat déle, vydržte!
Aktivace a registrace programu Sibelius 7 First
Po první instalaci programu Sibelius First je možné jej bez omezení používat 30 dnů.
Během této doby nebo kdykoliv později je třeba zadat aktivační a systémové číslo, které
získáte registrací programu Sibelius 7 First podle přiložené registrační karty. Pokud
uplyne zkušební doba a program Sibelius First nebude aktivovaný, nebude dále již možné
vaši práci v programu Sibelius First ukládat. Aktivaci je možné provést přímo na počítači,
kde je program Sibelius First nainstalovaný, on-line přes internet nebo použitím
internetového prohlížeče i na jiném počítači.
Pokud program Sibelius ještě nebyl aktivován, bude se zobrazovat zpráva vybízející
k aktivaci nebo je možné aktivaci provést v programu Sibelius 7 First – nabídka File –
Help – Activate Sibelius 7 First. Také lze aktivaci provést mimo program Sibelius 7 First
spuštěním aplikace Avid License Control, která je v nabídce Start – Programy – Avid –
Utilities.
3
Activace – Avid License Control:
Activation - Activate:
•
•
This computer’s Internet connection (aktivace pomocí internetu na tomto
počítači), standardní volba, zadejte System ID a Activation ID. Klikněte na
Activate.
Another computer’s Internet connection (aktivace pomocí internetového prohlížeče
na jiném počítači). Tuto volbu použijte v případě problémů při aktivaci předchozím
způsobem, nebo pokud nemáte počítač s nainstalovaným programem Sibelius
připojený k internetu. Klikněte na Continue. Zadejte System ID a Activation ID.
Klikněte na Next. Postupujte dále dle pokynů.
Výhody registrace
Při registraci programu Sibelius získáte ASC (Avid Support Code) kód, který vás
opravňuje po dobu 90-ti dní od registrace k bezplatné pomoci firmy AVID. V některých
zemích (včetně České Republiky), kde je k dispozici plná podpora prostřednictvím
distributorů (DISK Multimedia s.r.o., [email protected] ), tento kód nebude poskytnut.
Aktivace druhé kopie programu Sibelius
Licence pro jednoho uživatele (jedno licenční instalace) opravňuje k instalaci na dva
počítače daného uživatele. Jednoduše nainstalujte program Sibelius na druhý počítač a
aktivujte jej výše uvedeným způsobem.
Převod aktivace na jiný počítač
Pro případ nového počítače nebo i z jiných důvodů je možné převést aktivaci na jiný
počítač. Na původním počítači je třeba program odregistrovat (File – Help – Deactivate
Sibelius 7 First) a aktivovat jej na počítači novém podle výše uvedeného postupu.
4
Metodika práce s notačním programem Sibelius 7 First
Notační program Sibelius First 7umožňuje vytváření partitury pomocí počítačové myši,
počítačové klávesnice, virtuální klaviatury a kytarového hmatníku, reálné MIDI klaviatury
v krokovém režimu i v reálném čase, audio vstupem (mikrofon, kytara,…) nebo také
skenováním a inteligentním rozpoznáním tištěné partitury. Po vytvoření partitury lze
provádět snad všechny možné úpravy včetně vkládání dalších hudebních znaků. Protože
program Sibelius umožňuje poslech – přehrávání partitury libovolným reálným i
virtuálním nástrojem, uživatel – hudebník tvůrce, má dokonalou představu o tom, jak
bude jeho hudební skladba interpretována. Tato skutečnost otevírá nové možnosti
především těm hudebním tvůrcům, kteří nemají dar představivosti, jako slavní světoví
skladatelé a také nemají možnost svá díla v průběhu vzniku nechat pokusně
interpretovat hudebními tělesy.
Quick Start - rychlý start
Quick Start je název dialogového okna, které je průvodcem možností zahájení práce
s programem Sibelius. Otevře se při prvním spuštění programu, a pokud se nezruší volba
Show Quick Start when Sibelius 7 starts, v dolní části okna, bude se tento dialog otevírat
při každém dalším spuštění programu.
Zatržená volba Show Quick Start again after closing last score otevře opět toto okno po
ukončení práce s poslední partiturou.
V horní části okna je pět záložek, kterými se určí způsob zahájení práce.
•
Score Starter – možnost volby výchozí šablony různého hudebního stylu. Lze
zkušebně přehrát – Play nebo přímo použít – Choose.
•
Learn – výuka práce s programem Sibelius pomocí výukových videí - vlevo nebo
dokumentace - vpravo. Kliknutím na Online Support lze kontaktovat technickou
podporu nebo uživatelské fórum výrobce na internetu.
•
New Score – vytvoření nové partitury pomocí nabídky předvoleb. Pokud žádná
z předvoleb nesplňuje vaše představy, zvolte Blank a později vyberte požadované
hudební nástroje. V dalším kroku lze nastavit předvolby:
•
•
•
•
•
•
•
•
Velikost stránky - Page size
Orientace na výšku – Portrait nebo na šířku – Landscape
Předvolba stylu partitury – House style
Vybrat nebo změnit hudební nástroje je možné volbou Change
Instruments…, následným výběrem požadovaného nástroje v levé části
okna a kliknutím na tlačítko Add to Score. Výběr lze usnadnit využitím
vyhledávacího pole – Find a filtračního tlačítka – Choose from. V pravé
části okna – Staves in Score, je aktuální výběr osnov hudebních nástrojů
v nové partituře. Osnovy lze odstranit – Delete from Score, přesunout výš
– Up nebo níž – Down. Nad – above nebo pod – Below aktuálními
osnovami lze vytvořit další speciální osnovu. Zatržením volby Small staff
vpravo dole se změní velikost právě označené notové osnovy.
Kliknutím na OK se objeví okno Quick Start a je možné pokračovat
Výběr taktu – Time Signature
Předtaktí – Pick-up (Upbeat) Bar
Tempo – Tempo
5
•
•
•
•
Tónina – Key Signature Setup
Poslední volbou je informace o partituře, kde je možné uvést název
partitury – Title, autora hudby – Composer/Songwriter, autora zpěvního
textu – Lyricist, autorská práva – Copyright a případné další informace –
Other information.
Zatržením volby Crate Title page se vytvoří titulní stránka bez notových
osnov, na které budou zobrazeny výše uvedené informace o partituře.
Kliknutím na tlačítko Create v pravém dolním rohu okna se otevře pracovní
prostředí programu Sibelius s vytvořeným prázdným notovým papírem
podle zadaných předvoleb, připraveným pro zápis not.
•
Recent – otevření souboru partitury, se kterým se nedávno pracovalo. Program
Sibelius si pamatuje cestu ke složce, do které je soubor uložen. Zde je třeba dávat
pozor na výměnná média (Flashdisky, CD,…), která musí být vložena, aby bylo
možné požadovaný soubor otevřít.
•
Import – vytvoření notového zápisu převodem z jiného formátu.
• PhotoScore - otevře se prostředí určené pro skenování tištěné partitury
nebo převod ze souboru PDF.
• AudioScore – spustí se program, pomocí kterého je možné rozpoznat noty
ze zvuku pomocí mikrofonu nebo přímo ze zvukového souboru.
• MIDI File otevření MIDI souboru, vytvořeného v jiném hudebním
programu, elektronickém klávesovém nástroji nebo staženého z internetu
a jeho převedení na notový zápis.
• MusicXML File - možnost otevření souboru vytvořeného v jiném hudebním
programu (Finale) a převedení na partituru formátu programu Sibelius.
•
Latest News – prohledání aktualizací programu Sibelius na internetových
stránkách výrobce.
V dolní části okna Quick Start je ještě možné použít:
•
•
Open Other… - otevření souborů partitury, se kterými se v poslední době
nepracovalo nebo uložených v jiném umístění.
Posuvný ovladač Zoom slouží pro úpravu velikosti miniatur náhledů předvoleb
Kliknutím na Exit Sibelius 7 nebo Close se zavře okno Quick Start.
6
Vkládání not, pomlk, hudebních značek,…do partitury:
•
Myší počítače
• Klik na požadovanou hodnotu noty, posuvku, pomlku,… v okně Keypad
• Modrým kurzorem myši kliknout na požadované místo v partituře
• Přepínání mezi režimem vkládání not a editací not – klávesa N
• Zrušení režimu vkládání not – stisk klávesy Esc
• Zrušení i označení objektu v partituře – dvakrát stisk klávesy Esc
• Přidání dalšího taktu na konec partitury – Ctrl+B
• Přepnutí do dalších stránek okna Keypad pro vkládání dalších hudebních
znaků – kliknutí na horní okraj okna Keypad nebo pomocí kláves F7 až F12
•
Klávesnicí počítače
• Stisk klávesy Tab na klávesnici počítače
• Stisk klávesy N na klávesnici počítače – režim psaní not
• Stisk kláves pro zadávání not: C=C, D=D,….H=B
• Změna délky noty, vložení pomlky,…numerickou klávesnicí počítače (musí
být zapnutý NumLock), která odpovídá rozložení okna Keypad
• Přepnutí do dalších záložek okna Keypad (vkládání dalších hudebních
znaků) pomocí kláves F7 až F12
• Posun znaku – označit (klávesa Tab, zpět Shift+Tab nebo editační šipky
vlevo/vpravo), pro posun - editační šipky nahoru/dolů
• Posun o oktávu – Ctrl+šipka nahoru/dolů
• Přidání intervalu (tvorba vícezvuku – akordu) – horní interval: klávesa 1 až
9 na hlavní klávesnici počítače, dolní interval: Shift+ klávesa 1 až 9 na
hlavní klávesnici počítače
• Přidání horního intervalu pomocí jména noty: Shift+C, Shift+D,…Shift+B
• Posun označení noty v akordu – Alt+editační šipky klávesnice nahoru/dolů
•
Virtuální klaviaturou/hmatníkem
• Aktivujte virtuální klaviaturu: Ctrl+Alt+B nebo hmatník: Ctrl+Alt+E
• Velikost okna - tažení myší za okraje nebo klikání na ikonu Change Size
• Označte místo v partituře, kam chcete psát noty
• Kliknutím na příslušnou klávesu nebo polohu na hmatníku lze vkládat
jednotlivé noty
• Akordy - aktivováním tlačítka s ikonou akordu. Posun na další pozici se
provede pomocí tlačítek šipek nebo editačními šipkami klávesnice
počítače
• Délka vkládané noty nebo pomlky se určí numerickou klávesnicí
počítače nebo myší v pomocném okně Keypad
• Volbou Chord Symbols v levém horním políčku může virtuální hmatník
zobrazovat akordy podle akordových značek zapsaných v partituře
•
Vnořenou klaviaturou v klávesnici počítače
• Aktivujte virtuální klaviaturu - Ctrl+Alt+B
• Kliknutím aktivujte tlačítko QWERTY input
• Nyní je klaviatura vnořená do klávesnice počítače následovně: A=C,
W=C#, S=D, E=Eb atd.
• Pro posun oktáv slouží klávesy Y (dolů) a X (nahoru) při zvolené
anglické počítačové klávesnici.
•
MIDI klaviaturou v krokovém režimu
• Délka vkládané noty se určí myší nebo klávesnicí počítače – v okně
Keypad
• Výška noty se určí stiskem příslušné klávesy na MIDI klaviatuře
7
•
MIDI klaviaturou v reálném čase
•
Nastavení parametrů pro záznam v reálném čase: Note Input – Flexi-time
– klik na malou šipku v levém dolním rohu:
Flexi-time (vkládání not v reálném čase):
• Flexi time – změny tempa během záznamu – přizpůsobení hráči
• Introduction – počet odpočítávaných taktů
• Record Up to – počet taktů, které se mají zaznamenat
• Internal MIDI time Stamps – pro vícejádrové procesory nebo při
problémech s časováním
• Existing Music - Replace - nahrazení již zapsaných not, Overdub připojení k již zapsaným notám
• Voices – Record into multiple voices - záznam do více hlasů, pokud to
bude třeba, Record into one voice - jen do určitého jednoho hlasu.
• Metronome Click – klikání metronomu (Click when recording) při
záznamu
• Click Settings – nastavení metronomu (kdy klikat a jakým zvukem)
Notation (notace):
• Note Values – Minimum Duration (minimální délka noty, kterou chceme
zaznamenat), Staccato - When shorter than (pokud je nota kratší než …
procenta normální délky noty), Tenuto – When longer than (pokud je
nota kratší než … procenta normální délky noty), Remove rests between
notes on drum staves (odstranění pomlk v partech bicích nástrojů)
• Split point between two keyboard staves (Dělící místo osnov
klávesových nástrojů) - dělící bod mezi dvěma osnovami klávesových
nástrojů – Automatic (Automatické) automaticky dle stylu hry, Fixed
(Pevené) - pevné zadání dělícího bodu, klávesy, C4=c jednočárkované.
• Tuplets (Nepravidelné rytmické útvary) – povolení nepravidelných
rytmických útvarů trioly, kvintoly, sextoly, septimoly, nonoly a
decimou. None = žádné, Simple = jen noty stejné déky, Moderate =
různé délky not, Complex = kombinace různých délek not a pomlk.
• MIDI Messages (MIDI zprávy) – povolení přijímání MIDI zpráv
•
Záznam v reálném čase
• Zapnutí metronomu (pokud již není zapnutý automaticky) – okno
Transport – klik na ikonu metronomu (zmodrá)
• Klik na tlačítko označené červenou tečkou v okně Transport – spuštění
záznamu nebo Notes – Flexi-time – Record (Ctrl+Shift+F)
• Je slyšet klikání metronomu
• Hrajte na MIDI klaviaturu – budou se zaznamenávat noty od
označeného místa v dané notové osnově
• Pokud je třeba jen vyzkoušet zvuk a aktivitu MIDI klaviatury - označit
takt, stisknout klávesu Esc, nyní je možné hrát bez záznamu not
8
Nastavení přehrávání partitury:
•
Play – Setup – Configuration – konfigurace přehrávání partitury, lze zvolit
požadovanou konfiguraci, která určuje, jakým zařízením, jakými zvuky bude
partitura přehrávána. Standardní nastavení je Sibelius 7 Sounds, což jsou zvuky
instalované v rámci instalace programu Sibelius 7. Lze sestavit také vlastní
konfiguraci, viz dále.
•
Play – Setup – Mixer (Ctrl+Alt+M) – zobrazení mixeru pro možnost nastavení
úrovní hlasitosti jednotlivých hudebních nástrojů, použitých pro přehrávání
partitury. Také lze nastavit poměr úrovně zvuku mezi levým a pravým
reproduktorem, různé efekty a konkrétní zvuk pro danou notovou osnovu.
•
Play - Setup – Playback Devices (šipka vpravo dole) – v levém okně jsou všechna
zařízení, která jsou na počítači k dispozici, v pravém okně jsou právě aktivní
zařízení programu Sibelius. Lze vytvořit vlastní konfiguraci zařízení pro přehrávání
partitury kliknutím na tlačítko New v horní části okna. Je třeba ji pojmenovat, a
pokud je třeba, klik na požadované zařízení v levém okně, klik na tlačítko Activate
mezi okny, v pravém okně se objeví požadované aktivní zařízení. Lze také aktivní
zařízení (v pravém okně) odstranit kliknutím na Deactivate. Kliknutím na tlačítko
Rename – přejmenovat nebo Delete – odstranit vytvořenou konfiguraci.
•
Standardní nastavení:
•
•
Microsoft GS Wavetable SW Synth (zvuky ze zvukové karty počítače, méně
kvalitní, jen orientační poslech, není možné z takto přehrávané partitury
přímo vytvořit audio soubor)
Sibelius Player nebo Kontakt Player (virtuální nástroje, vyšší kvalita, je
možné z takto přehrávané partitury přímo vytvořit audio soubor)
•
Test správné činnosti aktivního zařízení: Označit požadované zařízení (v
pravém okně), klik na tlačítko Test mezi okny, ozve se kontrolní zvuk daného
zařízení
•
Audio Engine Options - vlevo dole:
•
•
•
•
Interface (zvukové rozhraní) – zde je třeba zvolit správný (nejlépe ASIO)
ovladač používané zvukové karty. Doporučuje se aktuální a přímo od
výrobce zvukové karty (pro právě používaný operační systém).
Virtual Instruments and Effects Folder - Folders (složky virtuálních nástrojů
a efektů) – zde pomocí tlačítka nastavit složku nebo více složek, ve kterých
jsou na počítači uloženy virtuální nástroje a efekty, které chcete
v programu Sibelius používat.
Pro načtení nových nástrojů a efektů klik na Rescan, projeví se až při
dalším spuštění programu Sibelius.
ReWire – virtuální propojení zvuku programu Sibelius s dalšími, právě
spuštěnými aplikacemi, které také ReWire podporují.
9
Přehrávání partitury:
•
•
•
•
•
•
•
Po otevření partitury a případném načtení zvuků – nástrojů, je možné ji přehrát
stisknutím mezerníku na počítačové klávesnici. Každý stisk mezerníku zastaví a
opakovaně spustí přehrávání od místa zastavení.
Opakované přehrání z určitého místa skladby, odkud bylo přehrávání naposledy
spuštěné: Ctrl+mezerník
Přehrání od označeného místa partitury (nota, pomlka,…): klávesa P
Pokud se některý tón „zasekne“, je možné jej zastavit pomocí Shift+O
Pro přehrávání je také možné použít pomocné okno Transport, většinou v pravém
horním rohu. Pokud není zobrazené: View – Panels – Transport nebo stiskněte
Ctrl+Alt+Y. Popis okna zleva:
• Posun na začátek partitury
• Rychlý posuv zpět
• Přehrávání
• Zastavení přehrávání
• Rychlý posun vpřed
• Posun na konec partitury
• Červené tlačítko je pro záznam v reálném čase – popsáno dále
• Tlačítko s dirigentem červené – záznam změn tempa přehrávání partitury
• Tlačítko s „bleskem“ – zapnutí „živého“ přehrávání, tedy s takovými MIDI
parametry, jaké byly zaznamenány při vytváření partitury v reálném čase –
hraním na MIDI klaviaturu
• Tlačítko s dirigentem modré – přehrávání zaznamenaných změn tempa
• Tlačítko metronomu – zapnutí klikání metronomu
• Vodorovný posuvný ovladač slouží k indikaci a nastavení aktuální pozice
přehrávání partitury
• Vodorovný posuvný ovladač vpravo slouží k hrubému nastavení tempa, ve
střední poloze je nastaveno aktuální tempo skladby
• V dolní části jsou indikátory MIDI aktivity (vstup/výstup) a číselné údaje o
aktuální pozici přehrávání partitury v časových a hudebních jednotkách
Pro přehrání pouze jednoho partu, osnovy – označit libovolný takt (klik na
prázdnou osnovu) požadované osnovy a spustit přehrávání. Pro výběr více osnov
použít klávesy Shift (souvislý výběr) nebo Ctrl (nesouvislý výběr) a klik na
požadované osnovy.
Nastavení parametrů přehrávání partitury – Play – Interpretation - Performance:
• Style – možnosti nastavení rytmického cítění, výrazového hraní, případně
volného tempa
• Reverb – nastavení prostorového dozvuku, pokud to umožňuje použitá
zvukové banka (hudební nástroje)
• Gap after final barlines – mezera (ticho) za poslední taktovou čárou
• Note Durations – délky nevázaných not
• ReWire
• Fixed Tempo – pro případ, že hostitelská aplikace nevyžaduje synchronizaci
tempa.
• Tempo Track – pro případ potřeby časové synchronizace s hostitelskou
aplikací. Je třeba, aby obě aplikace měly stejnou stopu tempa.
10
Základní operace s partiturou:
Pro tento příklad je třeba otevřít nějakou již vytvořenou partituru. V programu Sibelius je
k dispozici několik různých typů vzorových partitur, které lze najít ve složce Dokumenty –
Scores.
•
Posun notového papíru
• Myší uchopit notový papír a táhnout požadovaným směrem
• Kolečko myši – posun nahoru/dolů
• Shift+kolečko myši – posun vlevo/vpravo
• Pomocí okna Navigator v levém dolním rohu – posun zvýrazněného okénka
tažením myší. Pokud není zobrazený: View – Panels – Navigator nebo
Ctrl+Alt+N
•
Zvětšení/zmenšení náhledu na partituru - zoom
• View – Zoom - klik na ikonu lupy, tažením myší vykreslit požadovanou oblast
pro zvětšení, uvolnit tlačítko myši. Také je možný klik levým tlačítkem myši
– zvětšení, klik pravým tlačítkem myši – zmenšení náhledu.
• View – Zoom – otevřít nabídku pod ikonou lupy - zvolit požadované
zvětšení/zmenšení náhledu v procentech nebo zvolit přizpůsobení systému,
výšce, stránce, dvěma stránkám.
• View – Zoom – tři vybrané ikony vpravo:
• 100% - nastavení zobrazení na 100%
• Fit Page – přizpůsobení stránce
• Fit System Width – přizpůsobení šířce systému osnov
• Ctrl+kolečko myši – zvětšení/zmenšení náhledu
•
Nastavení náhledu bez stránkování – View – Document View - klik na ikonu
Panorama nebo Shift+P, opětovný klik vrátí zpět zobrazení po stránkách.
•
Zobrazení pouze jedné notové osnovy partitury – označit požadovanou osnovu
kliknutím do nějakého taktu na prázdnou osnovu mimo noty, Layout – Hiding
Staves - Focus on Staves (Ctrl+Alt+F), opětovným kliknutím se obnoví původní
náhled na celou partituru
•
Přepsání transponujících nástrojů (Trumpeta Bb, Saxofon Eb,…) do příslušných
tónin dle jejich transpozice – Home - Instruments – Transposing Score
(Ctrl+Shift+T), opětovným kliknutím se vrátí původní stav – vše v C hlase (stejná
původní tónina, znějící)
•
Party, náhled na celou partituru nebo na jeden z partů: klik na ikonu + (plus)
v pravém horním rohu okraje partitury, zde lze volit celou partituru nebo přidat
jednotlivé party – Parts. Mezi takto přidanými party a celou partiturou lze přepínat
kliknutím na záložky, které se vytvoří na liště nad partiturou nebo kliknutím do
pravého horního rohu okna na ikonu vpravo od ikony + a výběrem celé partitury
nebo požadovaného partu. Zrušení záložky partu se provede kliknutím na červený
křížek vpravo od názvu záložky partu.
11
Označování objektů partitury (takty, noty, pomlky, ...):
•
Označení, výběr požadovaného objektu partitury (noty,
značky,…) za účelem změny, vymazání obsahu, posunu…
pomlky,
hudební
•
Označení jednoho taktu – klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty), zmodrá
•
Označení více taktů - klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty), stisk Shift,
klik na další takt nebo poslední takt požadovaného rozsahu označení
•
Označení celého řádku – dvojitý klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty)
•
Označení všech taktů dané osnovy, partu – trojitý klik na prázdnou osnovu
taktu (mimo noty)
•
Označení taktů za účelem jejich zrušení (nejen vymazání jejich obsahu) –
Ctrl+ klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) – jeden takt, Ctrl+ dvojitý
klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) – celý řádek, Ctrl+ trojitý klik na
prázdnou osnovu taktu (mimo noty) – všechny takty (nebo Ctrl+A), vlastní
odstranění taktů provedeme klávesou Delete. Také je možné běžně označit
takt kliknutím na prázdnou osnovu a stisk Ctrl+Delete nebo Ctrl+Backspace.
Budou vymazány takty ve všech osnovách systému.
•
Označení objektu – noty, pomlky, znaménka,…klik na daný objekt (zabarví se,
zmodrá, pokud jde o první hlas)
•
Označení více objektů – klik na první objekt, při stisknuté klávese Ctrl
postupně klikáním označit další
•
Označení více objektů stejného typu – Home – Select – More, (Ctrl+Shift+A)
na řádku systému
•
Označení jen určitých taktů v zadaném rozsahu – Home – Select - Bars
(Ctrl+Alt+A)
•
Označování pomocí inteligentního filtru Home – Select - Filters:
•
•
•
•
•
•
Bar Numbers (Čísla taktů)
Chord Symbols – (akordové značky)
Lyrics – (Zpěvní text)
Voice 1 – jen první hlas
Top Note – jen nejvyšší noty souzvuků
atd.
•
Rozšířený filtr - Advanced Filter, detailnější nastavení parametrů pro filtrování:
Home – Filters – Advanced (Ctrl+Alt+Shift+F)
•
Zrušení jakéhokoliv označení:
• Klik mimo osnovu – na notový papír
• Stisk klávesy Esc (případně dvakrát – i pro zrušení režimu zápisu not)
12
Editace vytvořené partitury:
Provádí se na již vytvořené nebo vzorové partituře.
•
•
•
•
Klik na požadovaný objekt (nota, pomlka, znaménko, taktová čára, taktové
předznamenání, text,…)
Pomocí tažení myší nebo editačních šipek – posun nahoru/dolů, Ctrl+šipka –
posun o oktávu nebo o větší krok
Úprava objektu – v pravém dolním rohu se v okně Keypad (pokud není
zobrazeno: View – Panels – Keypad nebo Ctrl+Alt+K) zobrazí označený objekt
(nota, pomlka, trámec,…), zde je možné jej změnit, okno Keypad nabízí šest
stránek – přepínání kliknutím na tlačítka v jeho horní části nebo pomocí kláves
F7 až F12, v dolní části okna lze přiřazovat hlasy (maximálně čtyři), kde
hlasem se rozumí samostatná různě rytmicky členěná melodie v rámci jedné
notové osnovy
Další možnosti úprav partitury:
• Undo – vrácení naposledy provedené operace, šipka ukazující vlevo,
v levém horním rohu okna programu Sibelius nebo Ctrl+Z
• Redo – znovu provedení již vrácené operace, šipka ukazující vpravo,
v levém horním rohu okna programu Sibelius nebo Ctrl+Y
• Cut – vyjmutí označeného objektu pro přesun jinam, Home-Clipboard-Cut
nebo Ctrl+X
• Copy – kopírování označeného objektu do schránky, Home-Clipboard-Copy
nebo Ctrl+C
• Paste – vložení objektu ze schránky do partitury, Home-Clipboard-Paste
nebo Ctrl+V
• Vložit, jako zanášku – Home-Clipboard-Paste-Paste as Cue (menší velikost)
• Vložení označené a zkopírované pasáže určitého hlasu do jiné části
partitury a do jiného hlasu – Home – Paste – Paste into Voice
• Opakované vložení označeného objektu, Note Input-Repeat nebo R
• Vymazání označeného objektu – klávesa Delete
• Vymazání (zrušení) taktů, Home-Bars-Delete nebo Ctrl+Backspace
• Otočení zobrazení označeného objektu (směr nožky noty, směr
obloučku,…), Home-Edit-Flip nebo X
• Skrytí/zobrazení označeného objektu, View-Invisibles
• Barevné značené objektů, Home-Edit-Color
• Inteligentní vyhledávání objektů, Home-Edit-Find
• Jdi na takt číslo… Home-Edit-Go To – Go To Bar
• Jdi na stránku číslo… Home-Edit-Go To – Go To Page
•
Detailní úprava označeného objektu – Home-Edit-Inspector (Ctrl+Shift+I):
• General – pozice X,Y, Flip – převrácení smyslu, Cue-sized – menší velikost
• Text – orámování, podtržení,…
• Playback – možnosti přehrávání repetic, živé přehrávání,…
• Lines – pozice X,Y,…
• Bars – takty, svorky, klíče, rozdělení vícetaktové pomlky,…
• Notes – noty, pozice X,Y,…
•
Vytvoření nového objektu – pomocí kontextové nabídky při kliknutí pravým
tlačítkem myši mimo notovou osnovu – na čistý notový papír
13
Nastavení vzhledu partitury:
Provádí se na již vytvořené nebo vzorové partituře.
•
Nastavení dokumentu – Layout – Document Setup – nastavení parametrů pro
zobrazení a tisk partitury: velikost notové osnovy v absolutních jednotkách
(milimetrech), rozměry partitury, velikost okrajů,…
•
Zobrazení/skrytí prázdných notových osnov – Layout – Hiding Staves - Show
Empty Staves (Ctrl+Alt+Shift+H), Hide Empty Staves (Ctrl+Alt+Shift+S)
•
Nastavení automatické úpravy vzhledu – Layout – Breaks – Auto Breaks,
automatické ukončení řádku, automatické ukončení stránky, použití
vícetaktových pomlk v partituře
•
Ruční přerušení – Layout – Break - System Break (Enter) - zalomit systém,
Page Break (Ctrl+Enter) -zalomit stránku, Split System - rozdělit systém,…
•
Formátování – Layout – Format: Make Into System (Alt+Shift+M) - označené
takty na jeden řádek, Make Into Page (Ctrl+Alt+Shift+M) - označené takty na
jednu stránku, Keep Bars Together - držení taktů pohromadě vždy v jednom
systému, Lock/Unlock Format - zamčení/uvolnění označené pasáže s ohledem
na změnu formátování.
•
Vyrovnání v řádku/sloupci – Appearance – Align - Align in a Row/Column –
zarovnat vodorovně/svisle
Vytvoření dalších objektů v partituře:
K tomuto slouží kontextové menu, které lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši do
volného místa notového papíru. Buď je třeba označit místo, kam se má vložit požadovaný
objekt nebo je třeba zrušit označení (2xEsc) a po výběru objektu – šipka kurzoru myši
zmodrá – kliknout do požadovaného místa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bar (Takt) – At End (na konci), Single (kdekoliv), Other (jiný typ taktu)
Barline (Taktovou čáru) – taktová čára – Start Repeat (začátek repetice), End
Repeat (konec repetice), Double (dvojitá), Dashed (přerušovaná), Final
(poslední, konečná),…
Chord Symbol (Ctrl+K) – akordová značka, zapsat klávesnicí počítače
(bé=malé b, křížek=pravý Alt+X), posun na další dobu pomocí mezerníku.
Upravit akordy, akordové hmaty a stupnice lze provést zde: Text – Chord
Symbols.
Clef (Hudební klíč) – vytvoření klíče (houslový, basový, altový,…)
Comment – komentář do libovolného místa partitury
Graphic (Grafiku) – možnost vložení obrázku (bmp, gif, jpg,…)
Highlight (Zvýraznění) – zvýraznění požadované pasáže – fix zvýrazňovač
Instruments (Hudební nástroje) – možnost přidání nebo odebrání nástroje
(partu, osnovy)
Key Signature (Předznamenání) – změna tóniny, předznamenání
Line – linky, hudební značky (legato, crescendo, tremolo, prima volta, seconda
volta,….)
Rehersal Mark (Orientační značku) – nácvikové značky
Symbol – tabulka hudebních symbolů, jde o grafické symboly, nebudou
přehrávány!
14
•
•
•
•
Text – vložení textu Expression (Výraz), Technique (Technika), Lyrics (zpěvní
text),…. Ve většině těchto případů je možné kliknout pravým tlačítkem myši
vedle blikajícího kurzoru a vyvolat tak nabídku příslušných objektů, které
chceme vložit do partitury
Time Signature (Taktové označení) – vložení změny taktu
Title Page (Titulní stranu) - vložení titulní stránky
Tuplet (Nepravidelný rytmický útvar) – vložení nepravidelných rytmických
útvarů – trioly, kvartola, …. Lze použít Ctrl+2 (duola), Ctrl+3 (triola) atd. Čísla
je třeba zadávat z alfabetické klávesnice.
Transpozice partitury:
•
•
Označit požadovanou část nebo celou partituru (Ctrl+A)
Note Input – Transpose (Shift+T)
• Transpose by key - podle tóniny, interval - podle intervalu
• Transpose key signatues – transpozice včetně předznamenání (musí být
označena celá partitura - Ctrl+A)
• Change key at start – změna tóniny na začátku
• Use double sharps/flats – použití dvojitých křížků/béček
Zpěvní text
Pokud chcete zapsat zpěvní text k příslušným notám melodie, postupujte následovně:
•
•
•
•
•
•
Označte kliknutím první notu, pod kterou chcete vkládat zpěvní text
Jděte do nabídky Text – Lyrics – Lyrics Line1 nebo stiskněte Ctrl+L
Pod označenou notou se objeví blikající kurzor
Začněte psát zpěvní text, slova oddělujte mezerníkem, jednotlivé slabiky slov
oddělujte pomlčkou
Pokud je třeba pod jednu notu zapsat dvě slabiky, oddělující mezeru zadejte při
stisknuté klávese Ctrl (Ctrl+mezerník)
Pro vložení textu přímo z textového souboru použijte funkci From Text File
Party
Party jsou vytvářeny automaticky současně s vytvářením osnov partitury. Náhled na
celou partituru nebo na jeden z partů: klik na ikonu + (plus) v pravém horním rohu
okraje partitury, zde lze volit celou partituru nebo přidat jednotlivé party – Parts. Mezi
takto přidanými party a celou partiturou lze přepínat kliknutím na záložky, které se
vytvoří na liště nad partiturou nebo kliknutím do pravého horního rohu okna na ikonu
vpravo od ikony + a výběrem celé partitury nebo požadovaného partu. Zrušení záložky
partu se provede kliknutím na červený křížek vpravo od názvu záložky partu.
15
Mixování zvuku hudebních nástrojů, partů partitury:
Pro vytvoření celkového zvuku přehrávání partitury je třeba provést vhodné smíchání
jednotlivých partů – hudebních nástrojů v mixeru
•
•
•
•
Klik na View – Panels – Mixer (Ctrl+Alt+M)
Pomocí ovladačů lze nastavit hlasitosti a panoramy (umístění zvuku ve stereo
poli) jednotlivých partů.
Klik na horní ikonu v levém sloupci pod oknem CPU, opakovaně – různé
zobrazení mixeru, celkem čtyři možnosti konfigurace
Tlačítko M – ztišení partu, S – sólo pro daný part, ikona reproduktorku – test
zvuku partu, políčko s názvem zvuku a možností jeho změny, ovladače efektů
Reverb a Chorus.
Skenování tištěné partitury:
V úvodní nabídce po spuštění programu Sibelius – Import – PhotoScore nebo
samostatným spuštěním skenovacího programu PhotoScore mimo prostředí programu
Sibelius.
• Scan pages – oskenování tištěné partitury vložené do skeneru připojeného
k počítači. Využívá ovládací program, který byl dodán od výrobce skeneru a je
na počítači nainstalovaný. Je třeba ověřit, zda skenování správně pracuje i
mimo program Sibelius.
• Označit oskenovanou partituru – sloupeček Read (zčervená)
• V horní části okna je oskenovaná partitura, v dolní části partitura, jak byla
rozpoznána, myší je možné celou rozpoznanou partituru procházet a případně
provést opravy špatně rozpoznaných objektů
• Výsledek je možné uložit – Save nebo přímo nasměrovat do otevřeného
programu Sibelius pomocí ikony na horní liště – Make into Sibelius Document
• Nastavení rozpoznávání a dalších parametrů je možné provést ve File –
Preferences (Soubor – Možnosti)
• Nastavení skeneru je možné provést ve File – Scanner Setup
Převod zvuku na noty:
V úvodní nabídce po spuštění programu Sibelius – Import – AudioScore nebo
samostatným spuštěním programu AudioScore mimo prostředí programu Sibelius.
Program AudioScore umí rozpoznat noty polyfonní hudby s maximálně 16-ti notami
hranými současně. Pro získání nejlepších výsledků je třeba vědět následující pravidla.
•
•
•
Program AudioScore je nejúčinnější pro přepis a výtah melodií
Není navržen pro rozpoznávání perkusních nástrojů
Program AudioScore má největší problém rozpoznat slabší vysoké tóny za
přítomnosti silných hlubokých tónů
• Program AudioScore nedokáže oddělit dva nástroje hrající stejnou notu ve
stejném okamžiku
• Je obtížné rozpoznat rytmus v hudbě, která obsahuje silný dozvuk nebo reverb
Program AudioScore Ultimate je schopný také rozepsat jednohlasou živou hudbu
snímanou pomocí mikrofonu nebo polyfonní – vícehlasou hudbu tvořenou prostřednictvím
MIDI nástroje (nelze pro Mac verzi).
Zvolte záznamové zařízení z File – Select Devices … a klikněte na Record new track.
Stiskněte klávesu Space (mezerník) pro ukončení záznamu.
16
Export Audio (Exportovat zvuk):
Partituru, které je přehrávána virtuálními hudebními nástroji je možné převést na audio
soubor a později vypálit na hudební CD nebo převést na MP3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
File – Export – Audio
Configuration – nastavení zvuků pro přehrávání partitury
Export from start – exportování od začátku partitury
Export from playback line position – export od místa aktuální pozice
přehrávání, od kurzoru
Size and Duration – nastavení parametrů audio souboru
Klik na Export
Filename (Název souboru) – název audio souboru
Volba cílové složky
Klik na OK
Export MIDI File:
Pro komunikaci s jinými hudebními programy je možné využít MIDI soubor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
File – Export – MIDI
Target Device (Cílové zařízení) - volba MIDI přehrávacího zařízení
MIDI File Type – Typ MIDI souboru (0 – všechny kanály v jedné stopě ,1 –
každý kanál má svou stopu)
Tick Resoluton – rozlišení v jednotkách „Tik“
Omit muted instruments – vynechat nástroje, které nehrají
Klik OK
Název audio souboru
Volba složky na pevném disku počítače, kam se má audio soubor uložit
Klik na Uložit
Export PDF:
• File – Export – PDF
• Export score only – jen partitura
• Export score and parts – partitura a party, jako samostatné soubory
• Export parts only (separate files) – jen party, jako samostatné soubory
• Export parts only (one file) – jen party, jako jeden soubory
• Export one part only – jen jeden vybraný part
• Klik na Export
Export Music XML:
• File – Export – MusicXML
• Komprimovaný nebo nekomprimovaný
• Klik na Export
Export do nižších (předchozích verzí) programu Sibelius
• File – Export – Previous Version
Upravení partitury tak, aby ji bylo možné otevřít v nižších a jednodušších verzích
programu Sibelius. Tedy pro Sibelius 2,3,4,5 a 6. Také pro Sibelius Student a First. Lze
zvolit požadovanou verzi z nabídky.
Tisk partitury:
Nastavení partitury před tiskem se provádí v Layout – Document Setup
• File – Print (Ctrl+P)
• Nastavení potřebných parametrů pro tiskárnu
• Klik OK
17
Plug-ins:
Jde o pomocné prográmky, které jsou postupně aktualizovány a rozšiřují možnosti
programu Sibelius. Je možné je zdarma stáhnout z internetových stránek firmy Sibelius:
www.sibelius.com
V programu Sibelius jsou k dispozici v:
• Home – Plug-ins
Nastavení vstupních zařízení – MIDI klaviatury:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Note Input – Setup - Input Devices
Use – aktivace zařízení v programu Sibelius
Device Name – název zařízení
Type – typ zařízení (klávesové zařízení nebo MIDI kytara)
Input Map - vstupní mapa, volba z nabídky
Test – při úhozu na připojené MIDI zařízení indikuje jeho aktivitu (zeleně)
MIDI Thru – průchozí MIDI zprávy – přes program dále
Use low-latency MIDI input – použití MIDI vstupu s nízkou latencí
Echo notes when in background (odezva not při práci na pozadí) – pokud je
program Sibelius na pozadí, předává MIDI informace z tohoto zařízení programu
aktivnímu
Find New Input Devices – vyhledání nově připojených vstupních zařízení – bez
nutnosti restartu programu Sibelius.
Uložení partitury:
• File – Save (Ctrl+S), pod stejným jménem
• File – Save As - pod jiným jménem nebo do jiné složky
Ukončení práce s partiturou:
• File – Close (Ctrl+W)
Ukončení práce s programem Sibelius:
• File – Exit (Alt+F4)

Podobné dokumenty

Sibelius 7 v hudebnim vzdelavani

Sibelius 7 v hudebnim vzdelavani informace o partituře, kde je možné uvést název – „Title“, autora hudby – „Composer/Songwriter“, autora zpěvního textu – „Lyricist“, autorská práva – „Copyright“ a případné další informace – „Other...

Více

notační program sibelius

notační program sibelius Skenování tištěné partitury pomocí připojeného skeneru nebo z PDF souboru Zobrazení okna pro přehrávání videa Otevření již dříve vytvořené a uložené partitury Vlastnosti právě označeného objektu (n...

Více

28 - Ftp

28 - Ftp "Staré hudby". Také můžete napsat název nástroje do vyhledávacího pole, abyste jej vyfiltrovali ze "Všech nástrojů". Typ osnovy je obvykle standardní (5 linek), ale některé nástroje mohou používat ...

Více

SIBELIUS FAQ Často kladené otázky a odpovědi

SIBELIUS FAQ Často kladené otázky a odpovědi Jděte do nabídky Home, zde zvolte poslední ikonu vpravo – Plug-ins Zde zvolte Convert folder of scores to earlier Sibelius version. Klikněte na Select Folder V okně vyberte požadovanou složku se so...

Více

JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI

JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI pádla ukotven ve vodě. Napnutá horní paže umožňuje dosáhnout lepší svislou pozici pádla při zasazení, čímž se přenáší více síly ve směru pohybu lodi a méně ve směru nahoru nebo dolů. Při záběru zá...

Více

photo score ultimate - Zobrazit všechny produkty

photo score ultimate - Zobrazit všechny produkty Jakmile je stránka přečtena, je přesunuta do této oblasti panelu. Stránky jsou seřazeny do partitur pro jejich snazší organizaci. Stránky patřící dané partituře mohou být zobrazeny nebo skryty klik...

Více

metodická$příručka

metodická$příručka Pomocí notačního programu lze tuto situaci poměrně zásadně zjednodušit: žákovi lze napsat part skladby na míru a lze ho vybavit celou partiturou skladby uloženou ve formátu MIDI jednak s jeho zvýra...

Více

slovník výrazů - sibelius

slovník výrazů - sibelius frázování, výrazové hraní předtaktí grafický soubor (Apple) hudební skladba výška tónu plynulá změna výšky tónu pizzicato (zkratka) pizzicato rytmicky volná hudba, bez zadání taktu hrát (na hudební...

Více