20710213 Faktura - SouthGate CZFreeCB

Transkript

20710213 Faktura - SouthGate CZFreeCB
Faktura
Dodavatel:
20710213
Daňový doklad číslo:
Delnet s.r.o.
Novohradská 1660
Vaše č. objednávky: 1503
370 05
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
0008
IČO odběratele:
DIČ odběratele:
26652684
České Budějovice
Tel.:
420-385349714
Fax:
420-385347517
E-mail: [email protected]
IČO:
DIČ:
Účet :
Odběratel :
25177656
CZ25177656
CEKO
20710213
SouthGate CZFreeCB
612125453
0300
Způsob dodávky:
Doubravice 65
37006
České Budějovice
Tel.: Fax: -
Konečný příjemce: SouthGate CZFreeCB
Doubravice 65
37006 České Budějovice
Způsob platby:
převodem
Datum
10.04.2007
vystavení:
Datum splatnosti:
27.04.2007
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.04.2007
Číslo
Popis
Množství Jedn.
Pigtail 5 GHz, Nordix MWC-10/50, N-Male/N-M, 6 m
Anténa 5 GHz, panel, 18 dB (směrová anténa)
1 ks
1 ks
Kusová cena
459,00
612,00
DPH %
bez DPH
19
19
459,00
612,00
Sazba DPH
0 %:
Základ DPH
Částka DPH
Částka včetně DPH
0,01
0,00
0,01
5 %:
0,00
0,00
0,00
19 %:
1 071,00
203,49
1 274,49
Celkem:
1 071,01
203,49
1 274,50
Zaokrouhleno:
K úhradě celkem v Kč:
0,00
1 274,50
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit úrok 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
Na vybrané výrobky stanovené vládou v nařízeních č.168, 169/1997 Sb. je vystaveno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.
!!! POZOR!!! Změna sídla firmy na: Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice !!!
Registrace:
Oddíl C, vložka 8002 vedená u Krajského soudu v
Českých Budějovicích
podpis zástupce dodavatele
Strana:
1